Репозитарій наукових публікацій

Усього публікацій: 2112

Статей: 1976
Тез: 76
Патентів: 14
НДР: 2

Тип Рік Назва Автори
1 стаття

Вісутній

Аналіз впливу помилок вимірювання у температур на похибку визначення теплофізичних характеристик залізобетонної колони, яка зазнала впливу кліматичних факторів Поздєєв С.В., Нуянзін О.М. Переглянути
2 стаття

Вісутній

Групповая социальность: анализ и характеристики Спіркіна О.О., Чубіна Т. Д. Переглянути
3 свідоцтво про авторське право

Вісутній

Моделі та моделювання у професійній діяльності викладача None Переглянути
4 патент

Вісутній

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОРІЄНТАЦІЇ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ ВИДИМОСТІ Денис ЛАГНО, Олег БАС Переглянути
5 патент

Вісутній

Спосіб обмеження розповсюдження пожеж на торф'яниках None Переглянути
6 стаття

Вісутній

Нуянзін В.М., Ковальов А.І. «Обгрунтування методики дослідження впливу кліматичних факторів на вогнестійкість залізобетонної колони В.М. Нуянзін Переглянути
7 стаття

Вісутній

Розробка способу обмеження поширення пожеж в торф’яних природніх екосистемах Мигаленко К.І., Нуянзін В.М., Домінік А.М., Землянський О.М., Поздєєв С.В. Переглянути
8 патент

Вісутній

Пристрій для підтримання температурного режиму в підкостюмному просторі Костенко Т.В., Костенко В.К., Землянський О.М., Костирка О.В., Майборода А.О., Березовський А.І., Головко Д.І. Переглянути
9 стаття

Вісутній

Технологическая концепция обработки базовых кадров для снижения интенсивности кодового представления Баранник В.В., Кулица О.С. Переглянути
10 стаття

Вісутній

Исследование стойкости к термическому окислению графитов, интеркалированных серной кислотой Маладика І.Г. Яковлєва Р.А., Спіріна Є.Ю., Галічевська Е.В., Гончаренко В.Ф. Переглянути
11 стаття

Вісутній

The analysis of the factor influencing hydrodynamics of a stream of a viscous liquid in a fire trunk. Стась С.В. O. Yahno Переглянути
12 стаття

Вісутній

Анализ особенностей течения вязкой жидкости в насадках. Стась С.В. Шкарабура М.Г. Яхно О.М. Переглянути
13 свідоцтво про авторське право

Вісутній

Підручник "Психологія управління та кадровий менеджмент" Дмитренко Марія Йосипівна Переглянути
14 стаття

Вісутній

Методика визначення гідравлічних параметрів і характеристик щілинних розпилювачів на прикладі насадка для створення радіального водяного струменя-екрана Дендаренко Ю.Ю., Дендаренко В.Ю. Переглянути
15 патент

Вісутній

Спосіб підготування електронного посібника для дистанційного навчання Мусієнко М. П., Чорномаз І. К. Переглянути
16 стаття

Вісутній

Форми та способи застосування сил швидкого реагування провідних країн світу у зброїних конфліктах кінця ХХ ст..// Воєнні конфлікти другої половини ХХ ст. Дивень В. І. Переглянути
17 свідоцтво про авторське право

Вісутній

Свідоцтво № 110027 від 03.12.2021р. Монографія Іван Чорномаз Переглянути
18 стаття

Вісутній

Методики для определения скорости горения металлизированных конденсированных систем в различных условиях эксплуатации Заїка П. І. Ващенко В.А. Переглянути
19 стаття

Вісутній

Струи высокого давления и факторы, оказывающие на них влияние. Стась С.В. Шкарабура М.Г. Яхно О.М. Переглянути
20 стаття

Вісутній

Характерні риси бойового застосування повітряних десантів у локальних війнах і зброїних конфліктах др.. пол.. ХХ ст.. Дивень В. І. Переглянути
21 стаття Вип.43/2022 ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ГРУПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ Момот М. Переглянути
22 стаття Вип.43/2022 ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ГРУПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ Момот М. Переглянути
23 стаття №48 2023 р Науково-психологічний погляд на феномен самопізнання Момот М. Переглянути
24 стаття №48 2023 НАУКОВО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ФЕНОМЕН САМОПІЗНАННЯ Момот М. Переглянути
25 стаття №4 2022 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОКОРЕКЦІЙНИХ ГРУП: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ Момот М. Переглянути
26 стаття No 4 (2020) Global Transformation of Employment as a Factor of Country’s Labor Market Development Stanislava Pasieka, Mariana Bil, Maria Dmytrenko, Viktoriia Krasnomovets Переглянути
27 стаття № 2, 2023 ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ КОНСТРУКТИВНОГО САМОАНАЛІЗУ СУБ’ЄКТА Момот М. Переглянути
28 теза конференції 9.10.2018 Структура професійно важливих якостей керівника пожежно-рятувального підрозділу ОРСЦЗ Головченко С. І. Переглянути
29 теза конференції 6.09.2022 Особливості професійного мислення майбутніх фахівців газодимозахисної служби на прикладі дівчат-курсантів Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України Головченко С. І. Переглянути
30 теза конференції 30.11.2022 ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ, ЯКА ПЕРЕЖИЛА БОЙОВІ ПОДІЇ Момот М. Сокол А. Переглянути
31 теза конференції 30.11.2022 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ТА ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Момот М. Переглянути
32 теза конференції 30.05.23 Основні психопрофілактичні заходи в роботі військового психолога Момот М. Переглянути
33 теза конференції 29-31.05.23 Особливості впливу музики на функціональні стани людини Момот М. Переглянути
34 теза конференції 28.12.21 Психологічні особливості міжстатевих відмінностей у проявах вольових властивостей особистості поліцейських патрульної служби в Черкаській області Головченко С. І. Переглянути
35 патент 28.10.2010 Пристрій підготування електронного підручника із заданим граничним розміром підручника Мусієнко М. П., Чорномаз І. К. Переглянути
36 теза конференції 28.02.2019 Проблема ставлення до смерті у працівників аварійно-рятувальних служб ДСНС України Вовк Н. П., Головченко С. І. Переглянути
37 патент 27.11.2017 Портативний піногенератор Мирошник О.М., Землянський О.М., Куценко С.В. та інші Переглянути
38 патент 27.07.2020 Ствол пожежний торф’яний Мирошник О.М., Пелипенко О.М., Землянський О.М. Переглянути
39 патент 26.12.2017 Інструмент для перерізання проводів під напругою Землянський О.М., Мирошник О.М., Куценко С.В. та інші Переглянути
40 теза конференції 26.02.2022 Дослідження психологічних чинників професійної адаптації чергових радіотелефоністів ДСНС України Головченко С. І. Переглянути
41 свідоцтво про авторське право 26.01.2021 Динаміка розвитку інтелектуально-когнітивного компоненту психологічної готовності курсантів закладів вищої освіти ДСНС України до майбутньої професійної діяльності Головченко С.І., Школяр Є.В., Хряпак С.О. Переглянути
42 патент 25.10.2018 Акумуляторний інструмент для перерізання проводів під напругою Мирошник О.М., Землянський О.М. Переглянути
43 патент 25.10.2018 Акумуляторний інструмент для перерізання проводів під напругою Мирошник О., Землянський О. Переглянути
44 патент 25.02.2019 « Спосіб визначення температури втрати несучої здатності будівельної конструкції » №132449 Дивень В. Переглянути
45 теза конференції 24.11.2022 ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ Момот М. Переглянути
46 стаття 24.10.22 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНФІГУРАЦІЇ ТА ПАРАМЕТРІВ ВОГНЕВИХ ПЕЧЕЙ НА УМОВИ НАГРІВАННЯ НЕСУЧИХ СТІН ЗА СТАНДАРТНИМ ТЕМПЕРАТУРНИМ РЕЖИМОМ ПОЖЕЖІ А. В. Перегін Переглянути
47 свідоцтво про авторське право 24.02.2021 Nature and features of moral consciousness as a psychological, social and cultural formation Головченко С.І., Дмитренко М.Й. Переглянути
48 свідоцтво про авторське право 23.12.2021 Попередження і розв’язання внутрішньо-особистісних конфліктів студентів-психологів в освітньому процесі Головченко С.І. Переглянути
49 стаття 23.12.2019 Повний факторний експеримент з визначення температурних режимів пожежі у кабельних тунелях О.М Нуянзін, Т.В Самченко, А.В Перегін, В.М Кришталь Переглянути
50 теза конференції 22.03.2019 Фактори забезпечення еколого-економічного розвитку регіону в контексті цільового управління Головченко С. І. Переглянути
51 стаття 2023-01-29 КІЛЬКІСНА ОЦІНКА РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ НА РЕЗЕРВУАРАХ З НАФТОЮ І НАФТОПРОДУКТАМИ ВІД САМОЗАЙМАННЯ ПІРОФОРНИХ ВІДКЛАДЕНЬ Лариса Хаткова, Вікторія Дагіль, Ілля Дагіль Переглянути
52 стаття 2023-01-29 КІЛЬКІСНА ОЦІНКА РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ НА РЕЗЕРВУАРАХ З НАФТОЮ І НАФТОПРОДУКТАМИ ВІД САМОЗАЙМАННЯ ПІРОФОРНИХ ВІДКЛАДЕНЬ Лариса Хаткова, Вікторія Дагіль, Ілля Дагіль Переглянути
53 стаття 2023 Підготовка фахівців служби цивільного захисту до просвітницької діяльності: історичний аспект Ненько Ю.П. Переглянути
54 монографія 2023 Термодинамічні основи пожежної безпеки піротехнічних виробів. Н.М. Козяр, В.А. Ващенко, Є.В. Школяр, О.О. Дядюшенко, М.Г. Томенко. Переглянути
55 монографія 2023 Психолого-педагогічні аспекти інформаційно-пропагандистського забезпечення у підрозділах ДСНС України Чубіна Т.Д., Федоренко Я.А. Кришталь А.О. Переглянути
56 стаття 2023 Wartime Ukrainian Education: A Scoping Review Nenko, Y., Orendarchuk, O., Prysiazhniuk, Y., Shevchenko, O. Переглянути
57 теза конференції 2023 ВСТАНОВЛЕННЯ КРИТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗОВНІШНІХ ТЕРМОУДАРНИХ ВПЛИВІВ НА ПОВЕРХНЮ ЦИЛІНДРИЧНИХ МЕТАЛЕВИХ ОБОЛОНОК ЗАРЯДІВ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ З ПІРОТЕХНІЧНИХ НІТРАТНО-МЕТАЛЕВИХ СУМІШЕЙ, У КОНТЕКСТІ ЇХ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ Оксана КИРИЧЕНКО, Назарій КОЗЯР, Євгеній ШКОЛЯР Переглянути
58 стаття 2023 Remote Assessment in Ukrainian Higher Education Institutions: Case study Kocha, I., Baidiuk, N., Stepanova, N., & Nenko, Y. Переглянути
59 стаття 2023 Особливості підготовки фахівців екстрених служб до професійної комунікації під час надзвичайної ситуації Шевченко О.Т., Кришталь Т.М. Переглянути
60 стаття 2023 Психолого-педагогічна компетентність як компонент професійної підготовки майбутніх фахівців ДСНС України Ненько, Ю., Іващенко, О. Переглянути
61 стаття 2023 Загрози психологічній безпеці команди М.В. Фомич, Г.В. Ложкін, Н.Ю. Волянюк Переглянути
62 стаття 2023 Підготовка фахівців служби цивільного захисту до просвітницької діяльності: історичний аспект Ненько Ю.П. Переглянути
63 НДР 2023 Дослідно-конструкторська робота № 0123U101569 "«Розвиток в україні руху юних пожежних-рятувальників» (шифр: «рух юних пожежних»)" Оксана КИРИЧЕНКО, Валентин МЕЛЬНИК, Олександр ДЯДЮШЕНКО, Сергій ТАРАСОВ, Олег Куліца, Сергій ГОНЧАР, Вікторія КОВБАСА Переглянути
64 свідоцтво про авторське право 2023 TRAINING, RE-TRAINING AND CERTIFICATION TRAINING OF RESCUERS OF UKRAINE Грибенюк Г.С. Переглянути
65 теза конференції 2023 Закономірності впливу зовнішніх термічних впливів на швидкість та вибухонебезпечні режими горіння піротехнічних нітратно-металізованих сумішей з добавками фторидів металів Козяр Н.М., Кириченко О.В., Ковбаса В.О., Дядюшенко О.О. Переглянути
66 стаття 2023 Сучасні інструменти для підтримки сталого освітнього процесу в дистанційному або змішаному режимах Ненько Ю.П. Переглянути
67 теза конференції 2023 ВСТАНОВЛЕННЯ КРИТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗОВНІШНІХ ТЕРМОУДАРНИХ ВПЛИВІВ НА ПОВЕРХНЮ ЦИЛІНДРИЧНИХ МЕТАЛЕВИХ ОБОЛОНОК ЗАРЯДІВ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ З ПІРОТЕХНІЧНИХ НІТРАТНО-МЕТАЛЕВИХ СУМІШЕЙ, У КОНТЕКСТІ ЇХ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ Оксана КИРИЧЕНКО, Назарій КОЗЯР, Євгеній ШКОЛЯР Переглянути
68 стаття 2023 THERMODYNAMIC CALCULATIONS FOR DETERMINING THE TEMPERATURE OF COMBUSTION PRODUCTS OF PYROTECHNIC PRODUCTS BASED ON ALUMINUM-MAGNESIUM ALLOY POWDER Оксана КИРИЧЕНКО, ОлегЗЕМЛЯНСЬКИЙ, Роман МОТРІЧУК, Євгеній ШКОЛЯР, Вікторія КОВБАСА Переглянути
69 монографія 2023 Сучасні форми та методи роботи психолога в кабінеті психологічного розвантаження персоналу ДСНС України М. А. Кришталь, М. В. Фомич, Л. І. Мохнар, О. М. Дячкова, Т. В. Чередниченко Переглянути
70 стаття 2023 Educational Teacher-Student Communication During Emergency Remote Education Hnezdilova, K., Movchan, V., Tkachenko, K., Nenko, Y. Переглянути
71 стаття 2023 Особливості міжособистісної комунікації фахівців в умовах сьогодення Ненько Ю.П. Переглянути
72 стаття 2023 Diagnosing the level of project and technological skills of future specialists of the civil defense service formation Аліна Кришталь, Яніна Федоренко Переглянути
73 стаття 2023 Processing Marker Arrays of Clustered Transformants for Image Segments Володимир Бараннік, Андрій Красноруцький, Валерій Бараннік, Юрій Бабенко, Сергій Шульгін, Олександр Черненко, Олександр Слободянюк, Марія Бондарчук Переглянути
74 теза конференції 2023 Аналіз швидкостей горіння піротехнічних сумішей з урахуванням компонентів, таких як металеві пальні, фторопласти та органічні добавки, за допомогою розробки експериментальних статистичних моделей і створення бази даних В. Ковбаса, Є. Кириченко, Є. В. Школяр, А. Хижняк Переглянути
75 стаття 2023 Regulations of the Influence of External Thermal Influences on Speed and Explosive Safe Combustion Modes of Pyrotechnic NitrateMetallized Mixtures with Metal Fluoride Козяр Назарій, Кириченко Оксана, Ковбаса Вікторія, Дядюшенко Олександр Переглянути
76 стаття 2023 Checking the effectiveness of modern technologies in the work of a psychologist with firefighters-rescuers Fomych M.V. Переглянути
77 стаття 2023 Визначення критичних значень параметрів зовнішніх термічних впливів на піротехнічні вироби на основі нітратно-металевих сумішей в умовах їх зберігання та транспортування Козяр Н.М., Кириченко О.В., Ковбаса В.О., Дядюшенко О.О., Ващенко В.А., Колінько С.О. Переглянути
78 стаття 2023 Екстрена психологічна допомога постраждалим внаслідок ракетного удару по ТЦ «АМСТОР» у місті Кременчуці Фомич М.В., Мохнар Л.І. Переглянути
79 стаття 2023 Наукова рефлексія різноманітних форм адиктивної поведінки особистості М.В. Фомич, Г.В. Ложкін, Н.Ю. Волянюк Переглянути
80 стаття 2023 Emergency psychological assistance to victims of war in Ukraine (on the example of the population of the city of Borodyanka, Kyiv region) Fomych M. Переглянути
81 стаття 2022/10/24 APPROACH TO DETERMINING CAPABILITIES OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE SPHERE OF CIVIL PROTECTION Віктор Гвоздь, Олег Мирошник, Олег Землянський, Олександр Землянський, Олег Бас Переглянути
82 стаття 2022/10/24 APPROACH TO DETERMINING CAPABILITIES OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE SPHERE OF CIVIL PROTECTION Віктор Гвоздь, Олег Мирошник, Олег Землянський, Олександр Землянський, Олег Бас Переглянути
83 стаття 2022/10/24 APPROACH TO DETERMINING CAPABILITIES OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE SPHERE OF CIVIL PROTECTION Віктор Гвоздь, Олег Мирошник, Олег Землянський, Олександр Землянський, Олег Бас Переглянути
84 стаття 2022 French sinology development (13‒21 centuries): historical aspect Tetiana Chubina; Yanina Fedorenko; Alina Kryshtal Переглянути
85 стаття 2022 Communication Training of Future Sports Coaches in the Context of Neurophysiological Patterns Nenko, Y., Medynskyi, S., Maksymchuk, B., Lymarenko, L., Rudenko, L., Kharchenko, S., Kolomiets, A., & Maksymchuk, I. Переглянути
86 теза конференції 2022 МЕТОД ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ ФРАГМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ А. В. Перегін Переглянути
87 стаття 2022 Communication barriers in emergency remote education Shevchenko, O., Tkachenko, V., Tkachenko, K., & Nenko, Y. Переглянути
88 теза конференції 2022 Personality of the leader in the extreme conditions of activity O.Diachkova, Yu. Kontsemal Переглянути
89 стаття 2022 ПОХОДЖЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ РОСІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ З ТОЧКИ ЗОРУ СУЧАСНИХ НООНАУК Корсак К.В., Таланчук П.М., Давиденко Г.В., Калакура Я.С., Кірик Т.В., Похресник А.К., Журбинський Д.А., Григор’ян М.Б. та ін. Переглянути
90 стаття 2022 ПРО УЧАСТЬ НОСІЇВ УКРАЇНСЬКИХ ГЕНІВ У ДВОХ ОДУХОВЛЕННЯХ ЛЮДСТВА (ЕНЕОЛІТ І СЬОГОДЕННЯ) Корсак К.В., Таланчук П.М., Давиденко Г.В., Калакура Я.С., Кірик Т.В., Похресник А.К., Журбинський Д.А., Григор’ян М.Б. та ін. Переглянути
91 стаття 2022 ДАВНІ НООПЕРЕДБАЧЕННЯ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ТА ЇХ СУЧАСНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ СВІТУ, УКРАЇНИ І РОСІЇ Корсак К.В., Таланчук П.М., Давиденко Г.В., Кірик Т.В., Похресник А.К., Журбинський Д.А., Григор’ян М.Б. та ін. Переглянути
92 стаття 2022 Method of Binary Polyadic Sequences Structural Coding V. Barannik, V. Barannik, R. Lazuta, A. Yermachenkov and D. Zhurbynskyi Переглянути
93 стаття 2022 Method of Binary Polyadic Sequences Structural Coding V. Barannik, V. Barannik, R. Lazuta, A. Yermachenkov and D. Zhurbynskyi Переглянути
94 теза конференції 2022 ВЕРИФІКАЦІЯ ДАНИХ ОТРИМАНИХ ПІД ЧАС ЕКСПЕРИМЕНТІВ З НАГРІВАННЯ МАЛОГАБАРИТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ СТІН А. В. Перегін, Т. О. Діденко, О. М. Нуянзін Переглянути
95 теза конференції 2022 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ТА ЗОВНІШНІХ УМОВ НА ТЕМПЕРАТУРУ ТА ВМІСТ КОНДЕНСОВАНИХ ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ ПІРОТЕХНІЧНИХ ОКСИДОВМІСНИХ СУМІШЕЙ Кириченко Є.П., Дядюшенко О.О., Кириченко О.В., Діброва О.С. Переглянути
96 монографія 2022 Специфіка формування soft skills у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту Тетяна Чубіна, Аліна Кришталь, Яніна Федоренко Переглянути
97 теза конференції 2022 ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ГОРІННЯ У ПРОТОТИПІ КОМПАКТНОЇ ВОГНЕВОЇ УСТАНОВКИ А. В. Перегін, Т. О. Діденко Переглянути
98 стаття 2022 Method of Binary Polyadic Sequences Structural Coding V. Barannik, V. Barannik, R. Lazuta, A. Yermachenkov and D. Zhurbynskyi Переглянути
99 стаття 2022 ENHANCING THE SAFETY OF EVACUATION OF VISITORS OF SHOPPING AND ENTERTAINMENT CENTRES S. Tsvirkun, M. Udovenko, T. Kostenko, V. Melnyk, A. Berezovskyi Переглянути
100 теза конференції 2022 МАЛОГАБАРИТНА ВОГНЕВА УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОГО ВПЛИВУ ПОЖЕЖІ НА БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ А. В. Перегін, О. М. Нуянзін, Т. О. Діденко Переглянути
101 стаття 2022 French sinology development (13‒21 centuries): historical aspect Тетяна Чубіна, Яніна Федоренко, Аліна Кришталь Переглянути
102 стаття 2022 Рукописний Синодик Благовіщенського Золотоніського монастиря XVIII ст. В. Ластовський, Л. Горенко, С. Косяк Переглянути
103 теза конференції 2022 Глибинно-психологічний аналіз феномену вини в умовах війни Амурова Я.В. Переглянути
104 стаття 2022 Філософія відповідальності К.-О. Апеля: український та європейський контексти Дмитро УСОВ Переглянути
105 стаття 2022 Глибинно-психологічні чинники саморуйнівної поведінки суб’єкта Амурова Я.В. Переглянути
106 стаття 2022 Prevention of previous operation of charges of pyrotechnical products based on mixtures of magnesium, aluminum powder and metal waste in the conditions of external thermal actions Кириченко Є.П., Кириченко О.В., Гвоздь В.М., Дядюшенко О.О. Переглянути
107 стаття 2022 French sinology development (13‒21 centuries): historical aspect Тетяна Чубіна, Яніна Федоренко, Аліна Кришталь Переглянути
108 стаття 2022 Investigation of the Regularities of the Influence of Technological Factors and External Conditions on the Temperature and Content of Condensed Products Oxide-Containing Mixtures Олександр ДЯДЮШЕНКО, Євген КИРИЧЕНКО, Оксана КИРИЧЕНКО, Олексій ДІБРОВА Переглянути
109 стаття 2022 Results of Experimental Investigations of Reinforced Concrete Wall Elements According to the Standard Temperature Mode of Fire А.В. Перегін, О.М. Нуянзін, А.С. Борисова, В.М. Нуянзін Переглянути
110 монографія 2022 Поведінкові аномалії в умовах трансформації сучасного суспільства Чубіна Т.Д., Косяк С.М., Федоренко Я.А. Переглянути
111 теза конференції 2022 Почуття вини суб’єкта як провідний чинник тенденції до самопокарання Амурова Я.В. Переглянути
112 теза конференції 2022 Теоретико-методологічний аналіз особистісного самовдосконалення майбутнього психолога Амурова Я., Ляпкало А. Переглянути
113 стаття 2022 Взаємозв’язок феномену вини із деструктивними тенденціями психіки суб’єкта: психоаналітичний аналіз Амурова Я.В. Переглянути
114 стаття 2022 Особливості прояву дезадаптації емігрантів та можливості її упередження М.В. Фомич, І.В. Калашник Переглянути
115 стаття 2022 Командна згуртованість як соціально-психологічний феномен М.В. Фомич, Г.В. Ложкін, Н.Ю. Волянюк Переглянути
116 теза конференції 2022 Психологічний аналіз феномену дитячого аутизму в контексті інклюзивної освіти Амурова Я., Мигалко А. Переглянути
117 стаття 2022 ENHANCING THE SAFETY OF EVACUATION OF VISITORS OF SHOPPING AND ENTERTAINMENT CENTRES S. Tsvirkun, M. Udovenko*,T. Kostenko,V. Melnyk, A. Berezovskyi Переглянути
118 стаття 2022 Інтерес як соціально-психологічний феномен М.В. Фомич, Г.В. Ложкін, Н.Ю. Волянюк Переглянути
119 стаття 2022 Public administration of ensuring environmental safety as a component of the national security of the country Кириченко О., Дядюшенко О., Нуянзін В., Майборода А. Переглянути
120 теза конференції 2022 Особливості психокорекції почуття вини у осіб, які пережили бойові дії Амурова Я.В. Переглянути
121 стаття 2022 The problem of recognition: modern socio-philosophical context Дмитро УСОВ Переглянути
122 стаття 2022 French sinology development (13‒21 centuries): historical aspect Tetiana Chubina; Yanina Fedorenko; Alina Kryshtal Переглянути
123 стаття 2022 Remote assessment: case study from Ukrainian higher education institutions Kocha, I., Baidiuk, N., Stepanova, N., & Nenko, Y. Переглянути
124 стаття 2022 French sinology development (13‒21 centuries): historical aspect Tetiana Chubina; Yanina Fedorenko; Alina Kryshtal Переглянути
125 стаття 2022 Розвиток культури міжособистісних взаємин майбутніх фахівців ДСНС України в умовах освітнього середовища М.В. Фомич, Т.В. Чередниченко, М.В. Марцін Переглянути
126 теза конференції 2022 THEORETICAL METHODS OF CALCULATING THE MAIN FIRE AND EXPLOSION HAZARDOUS CHARACTERISTICS OF THE COMBUSTION PROCESS OF PYRO-TECHNIC MIXTURES Кириченко О., Дядюшенко О., Мельник В., Ковбаса В., Хижняк А. Переглянути
127 стаття 2022 Вплив захворюваності курсантів та студентів на підготовку до професійної діяльності Черненко О. М., Федоренко Д. С. Переглянути
128 стаття 2022 Етика та інформаційна етика у комунікативному просторі сучасного суспільства О. Проценко, Т. Чубіна, М. Дмитренко Переглянути
129 стаття 2022 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГРІВАННЯ МАЛОГАБАРИТНОГО ФРАГМЕНТА ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ СТІНИ ПІД ЧАС ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Перегін Аліна, Нуянзін Олександр, Кришталь Дмитро, Кришталь Микола Переглянути
130 стаття 2022 Розвиток культури міжособистісних взаємин майбутніх фахівців ДСНС України в умовах освітнього середовища Чередниченко Т.В., Фомич М.В., Марцін М.В. Переглянути
131 теза конференції 2022 Phenomenon of group influence on personality O.Diachkova, Yu.Kontsemal Переглянути
132 стаття 2022 COVID-19 як індикатор глобалізованого світу Косяк С., Киридон А., Троян С. Переглянути
133 монографія 2022 Поведінкові аномалії в умовах трансформації сучасного суспільства Чубіна Т.Д., Косяк С.М., Федоренко Я.А. Переглянути
134 стаття 2022 Method of Selective Steganographic Data Hiding Based on Graphic Containers Tverdokhlib V., Barannik D., Kulitsa O., та інші, всього 5 осіб. Переглянути
135 стаття 2022 Investigation of the Main Stages in Modeling Spherical Particles of Inhomogeneous Materials. PASTERNAK Viktoriya, SAMCHUK Lyudmila, RUBAN Artem, CHERNENKO Oleksandr and MORKOVSKA Nataliia. Переглянути
136 монографія 2022 Особливості визначення співавторства у контексті професійної підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту Аліна Кришталь Переглянути
137 стаття 2021. Орієнтири діяльнісного підходу в концептуалізації змінної «самоактивність курсанта» Грибенюк Г. С. Переглянути
138 стаття 2021 Про емерджентні нооможливості ліквідації голоду та лікування біосфери від індустріальних пошкоджень Корсак К., Кірик Т., Похресник А., Корсак Ю., Кулик О., Ляшенко Л, Журбинський Д., Григор’ян М. та ін. Переглянути
139 теза конференції 2021 ПІДВИЩЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ КУЛЬТУРНО-ВИДОВИЩНИХ ТА ДОЗВІЛЛЄВИХ ЗАКЛАДІВ Ткаченко М. А., Іщук Н. С., Кириченко О. В., Гончар С. В. Переглянути
140 теза конференції 2021 Результати досліджень впливу дисперності порошків магнію на час згоряння їх частинок в процесі термічного розкладання оксидів металів Кириченко Є., Ковалишин В., Дядюшенко О., Томенко М. Переглянути
141 стаття 2021 Філософія справедливості в реалістичній утопії Джона Ролза Дмитро УСОВ Переглянути
142 стаття 2021 Прогноз на успішність діяльності в екстремальних умовах Грибенюк Г. С. Переглянути
143 стаття 2021 Критерій актуальності обладнання при розв’язанні задачі комплектування аварійно-рятувальної техніки в умовах невизначеності Кришталь В.М., Снитюк В.Є., Федоренко Д.С. Переглянути
144 стаття 2021 Anti-crisis management in Higher Education Institutions of Ukraine during the Covid-19 pandemic Nenko, Y., Orendarchuk, O., Rudenko, L., & Lytvyn, A. Переглянути
145 стаття 2021 1. Research of the behavioral of the wooden beams with fire protection lining under fire loading М I Zmaha, S V Pozdieiev, Y V Zmaha, O V Nekora, S O Sidnei Переглянути
146 стаття 2021 Method of Hierarchical Protection of Biometric Information V. Barannik, S. Shulgin, S. Holovchenko, P. Hurzhiy, S. Sidchenko Переглянути
147 стаття 2021 1. Research of the behavioral of the wooden beams with fire protection lining under fire loading М I Zmaha, S V Pozdieiev, Y V Zmaha, O V Nekora, S O Sidnei Переглянути
148 стаття 2021 1. Research of the behavioral of the wooden beams with fire protection lining under fire loading М I Zmaha, S V Pozdieiev, Y V Zmaha, O V Nekora, S O Sidnei Переглянути
149 стаття 2021 1. Research of the behavioral of the wooden beams with fire protection lining under fire loading М I Zmaha, S V Pozdieiev, Y V Zmaha, O V Nekora, S O Sidnei Переглянути
150 стаття 2021 Теоретичний аспект систематизації тривожно-фобічних розладів Чередниченко Т.В. Переглянути
151 патент 2021 Пожежний ствол Стась С. В., Колесніков Д. В., Луговський О. Ф., Яхно О. М., Ночніченко І. В.; Переглянути
152 теза конференції 2021 Analysis of fire protection cladding methods for wooden beams. ZmahaМ., Zmahа Y. Переглянути
153 стаття 2021 2. Research of fire resistance of elements of steel frames of industrial buildings Hvozd, V., Tishchenko, E., Berezovskyi, A., Sidnei, S. Переглянути
154 стаття 2021 1. Research of the behavioral of the wooden beams with fire protection lining under fire loading М I Zmaha, S V Pozdieiev, Y V Zmaha, O V Nekora, S O Sidnei Переглянути
155 стаття 2021 Концептуальні та практичні засади державної кадрової політики України у сфері освіти Чорномаз І. К., Григор’ян М. Б., Гончар С. В. Переглянути
156 теза конференції 2021 Дослідження впливу антипіренів на властивості вогнезахисної фанери. Змага М .І., Тищенко Є.О., Поздєєв С.В, Змага Я.В.. Переглянути
157 стаття 2021 Проблема управління охороною праці в органах і підрозділах ДСНС України Вовк Н.П., Панімаш Ю.В. Переглянути
158 стаття 2021 Influence of distance learning on mental health of applicants of higher education institutions of the State Emergency Service of Ukraine M. Fomych, L. Mokhnar, O. Diachkova Переглянути
159 теза конференції 2021 Натурні випробування фрагменту-зразка дерев’яної балки з облицюванням вогнезахисною фанерою. Змага М .І., Поздєєв С.В., Змага Я.В.. Переглянути
160 стаття 2021 Тенденції застосування авіаційної техніки для гасіння пожеж С.О. Панченко, В.В. Ніжник, А.О. Биченко Переглянути
161 теза конференції 2021 Determining the Dependence of Fire Parameters in a Cable Tunnel on its Characteristics Nuianzin, O., Sidnei, S., Zayika, P., Fedchenko, S., & Alimov, B. Переглянути
162 стаття 2021 Принципи, функції та пріоритети державної кадрової політики України Іван Чорномаз Переглянути
163 стаття 2021 An evaluation of Ukrainian future teachers' of humanities readiness for e-education Tkachenko, V., Chychuk, V., Zakharevich, M., Nenko, Y. Переглянути
164 теза конференції 2021 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Шинкаренко К. О., Ткаченко М. А., Кириченко О. В., Гончар С. В Переглянути
165 стаття 2021 1. Method of Increasing the Availability of Video Information of Aerial Monitoring in the Airspace of a City Oleksandr Nuianzin, Oleh Kulitsa, Mykhailo Pustovit, Maksym Udovenko Переглянути
166 стаття 2021 Психологічна служба ДСНС України як суб’єкт впровадження інноваційних рішень і форм роботи кабінету психологічного розвантаження персоналу ОРСЦЗ М.В. Фомич, М.А. Кришталь, О.М. Дячкова Переглянути
167 теза конференції 2021 АНАЛІЗ ТЕМПЕРАТУРНИХ РОЗПОДІЛІВ У КАМЕРІ ВОГНЕВОЇ ПЕЧІ ПРИ ВИПРОБУВАННІ ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ПЛИТИ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ Перегін А., Кришталь Д., Нуянзін О., Переглянути
168 стаття 2021 Концептуальні та практичні засади державної кадрової політики України у сфері освіти. Чорномаз І. К., Григор’ян М. Б.Гончар С. В. Переглянути
169 стаття 2021 Психологічна готовність майбутніх психологів ДСНС України до специфічної професійної діяльності у процесі вивчення курсу «Загальна психологія» та їхні суб’єктивні очікування на початковому етапі професіоналізації М.В. Фомич, М.В. Марцін Переглянути
170 стаття 2021 Впровадження новітніх зразків рятувальних засобів при проведенні аварійно-рятувальних робіт у замкнутих просторах Д. С. Федоренко, І. К. Чорномаз Переглянути
171 стаття 2021 Про лідерство України у виконанні людством ноозаповітів В.І. Вернадського на основі ноотехнологій і ноонаук Корсак К., Кірик Т., Похресник А., Корсак Ю., Кулик О., Ляшенко Л., Журбинський Д., Григор’ян М. та ін. Переглянути
172 теза конференції 2021 МОДЕЛЮВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ ВОГНЕВОЇ ПЕЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ А. В. Перегін, О. М. Нуянзін Переглянути
173 патент 2021 Пристрій з автономним живленням для демонстрації пожежовибухонебезпечних властивостей пилоповітряних сумшей Кропива М. О., Вовк А. Ю., Нуянзін В. М., Землянський О. М., Журбинський Д.А., Майборода А. О. Переглянути
174 свідоцтво про авторське право 2021 Професійна підготовка особового складу в органах і підрозділах цивільного захисту Кибальна Н.А., Маладика І.Г., Мирошник О.М., Покалюк В.М., Шкарабура М.Г. Переглянути
175 стаття 2021 TECHNIQUE FOR CREATING THE PROTOTYPE OF A COMPACT FIRE PLANT FOR TESTS TO DETERMINE THE FIRE RESISTANCE OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES Vedula S., Perehin A., Nuianzin O., Zaika N. Переглянути
176 стаття 2021 Dynamics of motion of gases from a source of spontaneous combustion of coal in mine workings 1. Kostenko V., Gamiy Y., Kostenko T., Tsvirkun S., Udovenko M. Переглянути
177 стаття 2021 Examining officer readiness for foreign language intercourse in international operations Nenko Y., Yaryhina V., Vorona V. Переглянути
178 стаття 2021 Management of corporate responsibility in the business environment: Socio-psychological aspect Maria Dmytrenko 1 * , Svitlana Nesterenko 2 , Roman Oleksenko 3 , Larysa Yeremenko 4 , Olena Vasylchenko 5 Переглянути
179 стаття 2021 Етапи створення прототипу вогневої установки для визначення температурних розподілів малогабаритних фрагментів залізобетонних конструкцій Аліна Перегін, Олександр Нуянзін Переглянути
180 теза конференції 2021 Professional stress and post-traumatic stress disorders arising in the staff of the state emergency service of Ukraine during the tasks performance in the conditions of an extreme situation Mokhnar L.I. , K.O. Suhak Переглянути
181 стаття 2021 Закономірності впливу технологічних параметрів та зовнішніх чинників на температуру займання та час згоряння частинок магнію та алюмінію в продуктах розкладання оксидів металів Кириченко Є.П., Гвоздь В.М., Ващенко В.А., Кириченко О.В., Дядюшенко О.О., Мельник В.П. Переглянути
182 теза конференції 2021 Психологічна криза: ресурси подолання Чередниченко Т.В. Переглянути
183 стаття 2021 Psychological approaches of improvement of the efficiency of communication in the conditions of anti-crisis management service O.Diachkova Переглянути
184 стаття 2021 Nature and features of moral consciousness as a psychological, social and cultural formation M.Y. Dmytrenko, M.A. Kryshtal, S.I. Golovchenko Переглянути
185 стаття 2021 Комунікативна складова організації та здійснення антикризового управління Н. Вовк, Л. Мохнар Переглянути
186 стаття 2021 Religious Faith as an Integrator of the Internal Contradiction of the Psychology of Personality Kalashnik I. V., Diachkova O. M, Franchuk O. Yu. Переглянути
187 стаття 2021 Суб’єктність мотивів саморегуляції майбутнього рятувальника Грибенюк Г. С. Переглянути
188 стаття 2021 Історичні особливості становлення національного законодавства України в процесі формування державної політики забезпечення гендерної рівності Чубіна Т.Д., Федоренко Я.А. Переглянути
189 стаття 2021 Coping behaviour as the way to overcome stress of specialists of fire and rescue units of the state emergency service of Ukraine O.Diachkova, L. Mokhnar Переглянути
190 теза конференції 2021 Впровадження інноваційних форм і методів роботи кабінету психологічного розвантаження пожежних-рятувальників ДСНС України. Чередниченко Т.В. Переглянути
191 стаття 2021 Філософія свободи Томаса Гоббса: засадничі складові та новітні контексти Дмитро УСОВ Переглянути
192 стаття 2021 Духовність як детермінанта діяльності в екстремальних умовах Грибенюк Г. С. , М.Й. Дмитренко Переглянути
193 стаття 2021 35 років загальнонаціональної проблеми С.О. Панченко Переглянути
194 стаття 2021 Пріоритетні напрямки оптимізації управління процесами цивільного захисту Горбаченко Ю. М., Паеімаш Ю. В., Тарасов С.С. Переглянути
195 стаття 2021 Про тему «глобальне потепління» на основі засад правильного мислення Корсак К., Кірик Т., Похресник А., Корсак Ю., Кулик О., Ляшенко Л., , Журбинський Д., Григор’ян М. та ін. Переглянути
196 стаття 2021 Thomas Hobbes's social contract theory as an important principle of modern political anthropology Дмитро УСОВ Переглянути
197 стаття 2021 Кризова ситуація як джерело розвитку особистості Чередниченко Т.В., Рябоконь В.В. Переглянути
198 стаття 2021 Features of literary translation and interpretation in scientific discourse/O.V. Minenko Minenko O.V. Переглянути
199 монографія 2021 Психологія діяльності в особливих умовах C.І. Головченко, О.М. Дячкова, Г.С. Грибенюк, Л.І. Мохнар Переглянути
200 стаття 2021 Концептуальні та практичні засади державної кадрової політики України у сфері освіти Чорномаз І. К., Григор’ян М. Б., Гончар С. В. Переглянути
201 теза конференції 2021 Покращення комфортних умов роботи рятувальника під час ліквідації аварій за умов високих температур Костирка О.В., Костенко Т.В. Переглянути
202 стаття 2021 Контрастивний аналіз лексико-семантичного поля «політика» у складі суспільно-політичної лексики неспоріднених Міненко О.В. Переглянути
203 стаття 2021 Тенденції застосування авіаційної техніки для гасіння пожеж С.О. Панченко, В.В. Ніжник, А.О. Биченко Переглянути
204 стаття 2021 Modeling of Non-Stationary Heating of Steel Plates with Fire-Protective Coatings in Ansys under the Conditions of Hydrocarbon Fire Temperature Mode Andrіі Kovalov, Yurii Otrosh, Oleksandr Сhernenko, Maxim Zhuravskij and Marcin Anszczak Переглянути
205 стаття 2021 Комунікативна складова організації та здійснення антикризового управління Вовк Н. П., Мохнар Л. І. Переглянути
206 стаття 2021 3. Modeling and numerical analysis of reinforced concrete beams under force and high temperature influences Yurii Otrosh, Alexander Chernenko, Eduard Shcholokov Переглянути
207 стаття 2021 Комунікативна складова організації та здійснення антикризового управління Вовк Н., Мохнар Л. Переглянути
208 монографія 2021 До питання соціалізації підлітків в сучасному українському суспільстві Чубіна Т.Д., Федоренко Я.А. Косяк С.М. Переглянути
209 стаття 2021 Створення системи моніторингу перевезення небезпечних вантажів Л.В. Хаткова, О.О. Дядюшенко Переглянути
210 стаття 2021 Review of up-to-date approaches for extinguishing oil and petroleum products Strelets V., Loboichenko V., Pruskyi A.. Myroshnyk O. та інші, всього 4 особи Переглянути
211 теза конференції 2021 АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ ЗБЕРІГАННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПІРОТЕХНІЧНИХ РЕЧОВИН Берещук Р. В., Кириченко О. В, Кириченко Є. П., Гончар С. В. Переглянути
212 теза конференції 2021 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Клеймьонова О. О., Берещук Р. В., Кириченко О. В., Гончар С. В. Переглянути
213 теза конференції 2021 Попередження і розв’язання внутрішньо-особистісних конфліктів студентів-психологів в освітньому процесі Головченко С.І. Переглянути
214 стаття 2020 Модифікація розмірів у координаційно-модульній системі О.А. Бужин, А. І. Березовський, Ю.В. Березовська Переглянути
215 стаття 2020 Дослідження міцності будівельних конструкцій з використанням математичного моделювання Вікторія ДАГІЛЬ, Ірина РУДЕШКО, Ілля ДАГІЛЬ Переглянути
216 стаття 2020 Identifying sources of coal spontaneous heating in mine workings using aerogas control automatic systems Gamiy Y., Kostenko V., Zavialova O., Kostenko T., Zhurbynskyi D. Переглянути
217 теза конференції 2020 РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ ВОГНЕВОЇ ПЕЧІ У ПРОГРАМНОМУ КОМПЛЕКСІ FDS А. В. Перегін, О. М. Нуянзін, Т. Самченко Переглянути
218 стаття 2020 Гендерні особливості професійної самореалізації жінок у пожежно-рятувальних підрозділах 4. Вовк Н.П., Кришталь М.А., Фомич М.В. Переглянути
219 теза конференції 2020 АНАЛІЗ СТАНУ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ ВЕРТИКАЛЬНИХ НЕСУЧИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ А. В. Перегін, Я. С. Приступа Переглянути
220 теза конференції 2020 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОМАСООБМІНУ У КАМЕРАХ ВОГНЕВИХ ПЕЧЕЙ А. В. Перегін, О. М. Нуянзін Переглянути
221 стаття 2020 Проблема формування мотивації фахівця до професійної діяльності в особливих умовах Дячкова О.М. Переглянути
222 стаття 2020 Залежність ефективності діяльності в особливих умовах від структури особистості фахівця Дячкова О.М. Переглянути
223 стаття 2020 Tеоретико-методологічні основи впровадження новітніх способів гасіння внутрішніх пожеж, використовуючи міжнародний спосіб тренування - compartment fire behaviour training Іван Чорномаз Переглянути
224 стаття 2020 Bit Speed Control Method in Compression of Predicted Frames in Video Sequence Barannik V., Kulitsa O., Hahanova A., Barannik V. Переглянути
225 стаття 2020 Гендерні особливості професійної самореалізації жінок у пожежно-рятувальних підрозділах М.В. Фомич, М.А. Кришталь, Н.П. Вовк Переглянути
226 теза конференції 2020 Психофізіологічна експертиза працівників служби цивільного захисту України Головченко С.І. Переглянути
227 стаття 2020 Сутність та структура професійно важливих якостей: аналітичний огляд проблеми Чередниченко Т.В., Мохнар Л.І., Вовк Н.П. Переглянути
228 теза конференції 2020 Почуття вини як особистісна проблема суб’єкта Амурова Я.В. Переглянути
229 стаття 2020 Особливості реформування шкільної освіти в сільській місцевості України у 1953 – 1964 рр Федоренко Я.А., Крічкер О.Ю. Переглянути
230 стаття 2020 Technological Concept of Differential Processing of Segments of Video Frame Taking into Account of Key Information V. Barannik, D. Medvedev, Yu. Ryabukha, O. Kulitsa, M. Bernas, A. Aftyka Переглянути
231 стаття 2020 The activity of the Roman Сlub – one of the ways to solve global modern problems Чубіна Т.Д., Федоренко Я.А. Переглянути
232 стаття 2020 Етапи становлення державної кадрової політики в Україні у сфері освіти Ленько К.В., Чорномаз И.К. Переглянути
233 стаття 2020 Method of Dynamic Video Informational Resources Encoding in Robotic Systems (Metoda dynamicznego kodowania zasobów informacyjnych wideo w systemach robotycznych) Vladimir BARANNIK, Balzhan SMAILOVA, Yuriy RYABUKHA, Natalia BARANNIK, Oleg STEPANKO, Oleg KULITSA Переглянути
234 стаття 2020 TO THE BASICS OF MODERN POLITICAL ANTHROPOLOGY: FREEDOM AND JUSTICE IN THE SOCIAL CONTRACT THEORY OF T. HOBBES Людмила СИТНІЧЕНКО, Дмитро УСОВ Переглянути
235 теза конференції 2020 Сучасний образ справжнього молодіжного лідера в уявленнях студентів Головченко С. І. Переглянути
236 стаття 2020 Психологічний аналіз робочого місця психолога ДСНС України в осередку надзвичайної ситуації Головченко С.І., Фомич М.В., Скоробогатов Ю.А. Переглянути
237 стаття 2020 Comparative analysis of training systems of qualified workers of rescue units Pokaliuk V, Chernenko О. Переглянути
238 стаття 2020 Моделювання теплового стану сталевих конструкцій за температурного режиму вуглеводневої пожежі Ковальов А.І., Отрош Ю.А., Томенко В.І. Переглянути
239 стаття 2020 До реконструкції філософського дискурсу толерантності: європейський та український контексти Дмитро УСОВ Переглянути
240 стаття 2020 . Самосуб’єктне регулювання та змінні його дослідження у рятувальників Грибенюк Г. С. Переглянути
241 стаття 2020 FEATURES OF TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF CANADIAN RESCUERS Pokaliuk Viktor Переглянути
242 стаття 2020 Сутність та структура професійно важливих якостей: аналітичний огляд проблеми 5. Вовк Н.П., Мохнар Л.І. Чередниченко Т.В. Переглянути
243 стаття 2020 TRAINING, RE-TRAINING AND CERTIFICATION TRAINING OF RESCUERS OF UKRAINE Pokaliuk V, Fedorenko D, Переглянути
244 стаття 2020 Practical training of personal of regular subdivisions of structural units of operative and rescue service of civil protection of Ukraine Pokaliuk V Переглянути
245 стаття 2020 Динаміка розвитку інтелектуально-когнітивного компоненту психологічної готовності курсантів закладів вищої освіти ДСНС України до майбутньої професійної діяльності Головченко С.І., Школяр Є.В., Хряпак С.О. Переглянути
246 теза конференції 2020 Загрози системи забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури інфраструктури в Україні. Р. Р. Галанченко, С. Д. Щіпець Переглянути
247 стаття 2020 Технологія кодування трансформант в системах управління бітовою швидкістю відеопотоку В. В. Бараннік, Ю. М. Рябуха, П. М. Гуржій, В. В. Твердохліб, О. С. Куліца Переглянути
248 стаття 2020 Феномен людської гідності: сучасний філософський дискурс Дмитро УСОВ Переглянути
249 стаття 2020 Вплив трансформаційних процесів кінця ХХ – початку ХХІ ст. на добробут селянських родин Федоренко Я.А. Переглянути
250 стаття 2020 Формування мотивації учнів до навчальної діяльності у контексті трансформацій освітнього сектору в 2016 – 2020 рр. Федоренко Я.А. Переглянути
251 стаття 2020 Підготовка особового складу оперативних розрахунків рятувальних частин в структурних підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України Покалюк В. М. Переглянути
252 стаття 2020 Забезпечення вогнестійкості експлуатованих сталевих конструкцій Маладика І. Г., Шкарабура І. М., Антошина Т. В., Іванов Б. В. Переглянути
253 стаття 2020 Концепція управління інтенсивністю відеотрафіку з використанням мультиагнентного підходу В. В. Бараннік, Ю. М. Рябуха, А. А. Леках, О. М. Стеценко, О. С. Куліца Переглянути
254 стаття 2020 Цінність дитини у жінок із різним стилем переживання вагітності Чередниченко Т.В. Переглянути
255 стаття 2020 Застосування безпілотних літальних апаратів під час розвідки масштабних надзвичайних ситуацій Б.О. Алімов, Т.В. Самченко., М.Б. Григор ’ян Переглянути
256 стаття 2020 Possible ways to improve the efficiency of water extinguishing systems Т. Maglyovana, T. Nyzhnyk , D. Kolesnikov, S. Stas, T. Strikalenko Переглянути
257 стаття 2020 Historical and philosophical discourse of tolerance: from Modern to Postmodern Дмитро УСОВ Переглянути
258 теза конференції 2020 Помилкові фактори пожежі Костирка О., Зобенко О., Голіченко Д. Переглянути
259 None 2020 Підвищення безпеки електричних розеток за рахунок використання температурного захисту Сотоцька С. О., Носова Д. А., Зобенко О. О. Землянський О. М. Переглянути
260 стаття 2020 FORMING FIRE-FIGHTERS’ PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL READINESS TO DEAL WITH THE CONSEQUENCES OF EMERGENCY Дмитренко М.Й., Головченко С.І. Переглянути
261 стаття 2020 The psychological relationship between the phenomenon of guilt and oedipal dependence Amurova Y.V. Переглянути
262 стаття 2020 Significant microsegment transformants encoding method to increase the availability of video information resource Volodymyr Barannik, Valeriy Barannik, Olena MatviichukYudina, Yurii Babenko, Andriy Khimenko, Oleg Kulitsa Переглянути
263 стаття 2020 TRAINING, RE-TRAINING AND CERTIFICATION TRAINING OF RESCUERS OF UKRAINE Pokaliuk V, Fedorenko D Переглянути
264 стаття 2020 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland Influence of the Fire Temperature Regime on the Fire-Retardant Ability of Reinforced-Concrete Floors Coating Andrіі Kovalov, Yurii Otrosh, Oleg Semkiv, Volodymyr Konoval and Oleksandr Сhernenko. Переглянути
265 стаття 2020 Development and Evaluation of the Possibility of Using Epoxyurethane Mastic in Railway Transport. Berezovskiy, A., Skripinets, A., Saienko, N. V., Hryhorenko, O. Переглянути
266 стаття 2020 Comparative Analysis on Training Systems of Qualified Workers of Rescue Units Pokaliuk V., Chernenko O. Переглянути
267 теза конференції 2020 Система органів державної влади та організація управління у сфері цивільного захисту України Школяр Є.В. Переглянути
268 стаття 2020 Методи осадження радіоактивного пилу та хмари, під час гасіння низових пожеж в чорнобильській зоні Кузик А. Д., Биченко А. О., Ножко І. О. Переглянути
269 стаття 2020 Технологія адаптивного зниження бітової інтенсивності в інформаційно-комунікаційній системі BARANNIK V., AZATOV A., SHAIGAS O., та інші, всього 5 осіб. Переглянути
270 стаття 2020 Tеоретико-методологічні основи впровадження новітніх способів гасіння внутрішніх пожеж використовуючи міжнародний спосіб тренування - Compartment Fire Behaviour Training Іван Чорномаз Переглянути
271 стаття 2020 Психологічний аналіз робочого місця психолога ДСНС україни в осередку надзвичайної ситуації М.В. Фомич, С.І. Головченко, Ю.А. Скоробогатов Переглянути
272 стаття 2020 Розробка методики відбору проб для контролю небезпек хімічного та радіоактивного походження при надзвичайних ситуаціях В. М. Нуянзін, А. О. Биченко, А. В. Швиденко, Л. В. Маладика, М. Ю. Удовенко, М. О. Пустовіт, С. А. Ведула Переглянути
273 стаття 2020 Технологія адаптивного зниження бітової інтенсивності в інформаційно-комунікаційній системі Vladimir BARANNIK, Azamat AZATOV, Ivan CHORNOMAZ, Olexandr SHAIGAS, Evgenіy ELІSEEV, Aigul SHAIKHANOVA, Mikolaj KARPIINSKI Переглянути
274 стаття 2020 Моделювання пожежі в навчальній аудиторії з використанням програмному комплексу BlenderFDS Цвіркун С.В., Удовенко М.Ю. Переглянути
275 стаття 2020 Оцінювання вогнезахисної здатності реактивних покриттів сталевих конструкцій Ковальов А.І., Отрош Ю.А., Томенко В.І., Данілін О. М., Безугла Ю. С., Карпець К. М. Переглянути
276 стаття 2020 Динаміка розвитку інтелектуально-когнітивного компоненту психологічної готовності курсантів закладів вищої освіти ДСНС України до майбутньої професійної діяльності Головченко С.І. Школяр Є.В. Хряпак С.О. Переглянути
277 стаття 2020 Компютерне моделювання процесу тепло масообміну у камерах вогневих печей установок для випробувань на вогнестійкість будівельних конструкцій Заїка П.І., Нуянзін О.М., Кришталь М.А., Перегін А.В. Переглянути
278 свідоцтво про авторське право 2020 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106157 від 13 липня 2021р. Навчальний посібник «Методи і засоби деконтамінації» Федоренко Д. С.Покалюк В. М., Куценко С. В. та інші, всього 6 осіб Переглянути
279 стаття 2020 Psychological peculiarities of professional responsibility of future specialists of the civil defence service M. V. Fomych, M. A. Kryshtal, L. I. Mokhnar, O. M. Diachkova Переглянути
280 стаття 2020 Identifying sources of coal spontaneous heating in mine workings using aerogas control automatic systems Gamiy, Y., Kostenko, V., Zavialova, O., Kostenko, T., Zhurbynskyi, D Переглянути
281 стаття 2020 Determinants of student motivational readiness for future professional activity Konovalova V. Olena, Skoryk V. Tamara, Ushakova Iryna, Myroshnychenko V. Vitaliia and Tomenko I. Vitalii Переглянути
282 стаття 2020 Synthesis of reverse two-bit dual-operated strictly straight cryptographic coding on the basis of another operation V. Rudnitsky, R. Berdybaev, R. Breus, N. Lada, M. Pustovit Переглянути
283 стаття 2020 Two-Operand Operations of Strict Stable Cryptographic Coding with Different Operands’ Bits Daniel Jancarczyk, Volodymyr Rudnytskyi, Roksolana Breus, Mykhailo Pustovit, Olga Veselska, Ruslana Ziubina Переглянути
284 стаття 2020 The COVID-19 Distance Learning: Insight from Ukrainian students Nenko Y., Kybalna N., Snisarenko Y. Переглянути
285 стаття 2020 Relationship between Professional Burnout of Teachers of Higher Education Institutions of Ukraine and Their Organizational, Professional and Socio-demographic Characteristics Kyrian, T., Nikolaesku, I., Stepanova, N., Nenko, Y. Переглянути
286 стаття 2020 The COVID-19 Distance Learning: Insight from Ukrainian students Nenko Y., Kybalna N., Snisarenko Y. Переглянути
287 стаття 2020 Визначення індексів інтенсивності підготовки пожежно-рятувальних підрозділів та частин Дендаренко Ю. Дивень В. Переглянути
288 стаття 2020 A study of the level of professional image of future foreign language teachers in Ukrainian universities Sytnik T., Orlova O., Nenko Y. Переглянути
289 теза конференції 2020 Дослідження глибини обвуглювання зразків фрагментів дерев’яних балок, облицьованих вогнезахисною фанерою. Змага М .І., Поздєєв С. В., Змага Я.В.. Переглянути
290 стаття 2020 Інтелектуальний аналіз даних Томенко В.І. Сачанюк-Кавецька Н.В., Дмитрієнко О.О. Переглянути
291 теза конференції 2020 Результати випробувань зразків фрагментів дерев'яних балок за стандартним температурним режимом. 6. Змага М .І., Поздєєв С. В., Змага Я.В.. Переглянути
292 стаття 2020 Розроблення розеточного модуля електричної мережі Землянський О.М., Мирошник О.М., Зобенко О.О. Переглянути
293 теза конференції 2020 Dependence of burning of materials from fire prtected wood. 7. ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y.. Переглянути
294 теза конференції 2020 Дослідження можливостей забезпечення вогнестійкості дерев’яних балок із вогнезахисним облицюванням з просоченої фанери. Змага М .І., Поздєєв С. В., Змага Я.В., Некора О. В. Переглянути
295 стаття 2020 Development and Evaluation of the Possibility of Using Epoxyurethane Mastic in Railway Transport Skripinets, A., Saienko, N. V., Hryhorenko, O., & Berezovskiy, A. Переглянути
296 стаття 2020 Methods of mathematical modeling of the area carbonation of wooden beams with lining of fire protective plywood. ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y., Nedilko I. Переглянути
297 стаття 2020 Fragmentary illumination of results of fire test of wooden beams with facing by fire-retardant plywood. ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y. Переглянути
298 стаття 2020 Methods of mathematical modeling of the area carbonation of wooden beams with lining of fire protective plywood. ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y., Nedilko I. Переглянути
299 стаття 2020 Methods of mathematical modeling of the area carbonation of wooden beams with lining of fire protective plywood. ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y., Nedilko I. Переглянути
300 стаття 2020 Development of a device with increased consumption for fire extinguishing Stas, S. V., O. Buzun Переглянути
301 стаття 2020 Fragmentary illumination of results of fire test of wooden beams with facing by fire-retardant plywood. ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y. Переглянути
302 стаття 2020 Fragmentary illumination of results of fire test of wooden beams with facing by fire-retardant plywood. ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y. Переглянути
303 стаття 2020 T. Maglyovana, T. Nyzhnyk, S. Stas, D. Kolesnikov, T. Strikalenko T. Maglyovana, T. Nyzhnyk, S. Stas, D. Kolesnikov, T. Strikalenko Переглянути
304 стаття 2020 Improving the efficiency of water fire extinguishing systems operation by using guanidine polymers. T. Maglyovana, T. Nyzhnyk, S. Stas, D. Kolesnikov, T. Strikalenko Переглянути
305 стаття 2020 Визначення індексів інтенсивності підготовки пожежно-рятувальних підрозділів та частин Бужин О.А., Дендаренко Ю. Ю., Тищенко Є.О., Дивень В.І., Блащук О.Д. Переглянути
306 стаття 2020 Спосіб активного впливу на зниження температури полум’я та поверхонь за допомогою розпиленого водяного струменя віялового типу Дендаренко Ю. Дивень В. Переглянути
307 стаття 2020 «Гамлет» Вільяма Шекспіра у перекладах та творчому осмисленні українських письменників ХІХ століття Міненко О.В. Переглянути
308 стаття 2020 Визначення індексів інтенсивності підготовки пожежно-рятувальних підрозділів та частин Дендаренко Ю. Дивень В. Переглянути
309 стаття 2020 20. Скрытое распространение огня по пустотам строительных конструкцій зданий Ірина РУДЕШКО, Вікторія ДАГІЛЬ Переглянути
310 стаття 2020 21. Дослідження міцності будівельних конструкцій з використанням математичного моделювання Вікторія ДАГІЛЬ, Ірина РУДЕШКО, Ілля ДАГІЛЬ Переглянути
311 стаття 2020 Thermotechnical Properties of the Fire-extinguishing Powder for Extinguishing Materials Based on Magnesium Alloy Chips Gusar B., Kovalyshyn V., Pozdieiev S., Kovalyshyn V., Zemlianskyi O., Myhalenko K. Переглянути
312 стаття 2020 The deformation dynamics of the experimental adit's material during a coal dust explosion Kostenko V., Liashok Ya., Zavialova O., Pozdieiev S., Kostenko T. Переглянути
313 стаття 2020 Revealing patterns of the effective mechanical characteristics of cellular sheet polycarbonate for explosion venting panels. Pozdieiev S., Myhalenko K., Nuianzin V., Zemlianskyi O., Kostenko T. Переглянути
314 теза конференції 2020 Інтегральні характеристики самоактуалізованої особистості. Чередниченко Т.В. Переглянути
315 стаття 2020 The deformation dynamics of the experimental adit's material during a coal dust explosion Kostenko V., Liashok Ya., Zavialova O., Pozdieiev S., Kostenko T. Переглянути
316 стаття 2020 КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛОМАСООБМІНУ У КАМЕРАХ ВОГНЕВИХ ПЕЧЕЙ УСТАНОВОК ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ А. В. Перегін, О. М. Нуянзін, М. А. Кришталь,П. І. Заїка Переглянути
317 стаття 2019 Системний підхід до формування комплектів аварійно-рятувального обладнання Федоренко Д.С., Кришталь В.М., Снитюк В.Є. Переглянути
318 стаття 2019 Системний підхід до формування комплектів аварійно-рятувального обладнання Федоренко Д.С., Кришталь В.М., Снитюк В.Є. Переглянути
319 стаття 2019 Characteristics of professional and technical educational establishments of civil protection of Ukraine Федоренко Д.С. Переглянути
320 стаття 2019 Вплив показників здатності до зчеплення вогнезахисних матеріалів різних типів на результати оцінювання вогнестійкості сталевих конструкцій Добростан О. В., Дріжд В. Л., Шкарабура І. М., Маладика І. Г Переглянути
321 стаття 2019 Characteristics of professional and technical educational establishments of civil protection of Ukraine Покалюк, В. М., Федоренко, Д. С. Переглянути
322 стаття 2019 Застосування програмного комплексу FDS для визначення осередку пожежі С.В. Цвіркун, М.Ю. Удовенко Переглянути
323 стаття 2019 Розробка програмного засобу для обробки та візуалізації результатів розрахунків здійснених програмним комплексом FIRE DYNAMICS SIMULATOR Цвіркун С.В., Удовенко М.Ю. Переглянути
324 стаття 2019 Феномен вини та його архаїчна сутність Амурова Я., Біла О. Переглянути
325 стаття 2019 Глибинне пізнання архетипної символіки в малюнках тату Амурова Я.В. Переглянути
326 стаття 2019 Психологічна підготовка фахівців до професійної діяльності в особливих умовах Дячкова О.М. Переглянути
327 стаття 2019 Морально-психологічні якості особистості курсанта, особливості їх формування Дячкова О.М. Переглянути
328 теза конференції 2019 Малюнок тату як репрезентант глибинних аспектів психіки суб’єкта Амурова Я.В. Переглянути
329 теза конференції 2019 Глибинне пізнання феномену вини Амурова Я.В. Переглянути
330 стаття 2019 Емпатія як складова психологічної культури курсанта О.М. Дячкова Переглянути
331 стаття 2019 Understanding of the gender as an important problem of the theory of social contract Дмитро УСОВ Переглянути
332 стаття 2019 Estimation of fire resistance of bending reinforced concrete elements based on concrete with disperse fibers Alexey Vasilchenko, Evgeny Doronin, Oleksandr Chernenko and Ivan Ponomarenko Переглянути
333 стаття 2019 Психологічна класифікація спеціальностей оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України Грибенюк Г.С. Переглянути
334 стаття 2019 Модерні версії теорії суспільної угоди: незавершений проект? Дмитро УСОВ Переглянути
335 стаття 2019 Педагогічні умови психологічної безпеки студента в закладі освіти Дячкова О.М. Переглянути
336 стаття 2019 Глибинне пізнання феномену вини у християнській вірі Амурова Я.В. Переглянути
337 стаття 2019 Організаційний механізм державного управління кадрової політики Тарасов С. С. Переглянути
338 стаття 2019 Формування організаційно-правового механізму державного управління кадрової політики Тарасов С. С. Переглянути
339 стаття 2019 Contractualistic measures of the gender: possibilities and borders Дмитро УСОВ Переглянути
340 стаття 2019 НОВІТНІ ДИСКУРСИ «СУСПІЛЬНОЇ УГОДИ»: Е. ТУҐЕНДГАТ Дмитро УСОВ Переглянути
341 стаття 2019 Особливості психофізіологічної експертизи працівників ДСНС України Кришталь М.А., Головченко С.І. Переглянути
342 стаття 2019 Науково-психологічний погляд на феномен тату Амурова Я.В. Переглянути
343 стаття 2019 Психологічна класифікація спеціальностей оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України Грибенюк Г.С. Переглянути
344 стаття 2019 Психологічна класифікація спеціальностей оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України Грибенюк Г. С. Переглянути
345 монографія 2019 Апаратно-програмне забезпечення попередньої обробки інформації в комп’ютерних освітніх системах і мережах з обмеженими ресурсами Іван Чорномаз Переглянути
346 стаття 2019 Архаїзми та їхнє виявлення в архетипній символіці Амурова Я., Яценко Т., Біла О. Переглянути
347 стаття 2019 Теоретичні межі та практичний сенс новітньої філософії контрактуалізму (від свободи до довіри та відповідальності) Дмитро УСОВ Переглянути
348 стаття 2019 Особливості когнітивної сфери пожежників-рятувальників М. Фомич, Я. Снісаренко, С. Косяк Переглянути
349 стаття 2019 CONTRACTUALISTIC MEASUREMENTS OF THE GENDER: POSSIBILITIES AND BORDERS None Переглянути
350 стаття 2019 Критерії психічного здоров’я працівників ризиконебезпечних професій М.В. Фомич Переглянути
351 стаття 2019 Психологічна класифікація спеціальностей оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України Грибенюк Г. С. Переглянути
352 стаття 2019 Концептуальні основи психологічного захисту населення М.В. Фомич, О.О. Спіркіна Переглянути
353 стаття 2019 Контрактуалізм Т. Гоббса та Ж.-Ж. Руссо в контексті проблем сучасної практичної філософії Дмитро УСОВ Переглянути
354 стаття 2019 Дослідження впливу завантаженості мережі на якість передавання VOIP А. М. Чорній, Д. А. Журбинський, О. І. Євтушенко Переглянути
355 стаття 2019 BUSINESS GAME AS A METHOD OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS OF UNITS OF THE OPERATIONAL AND RESCUE SERVICE OF CIVIL PROTECTION OF UKRAINE V. Pokaliuk, А. Maiboroda, D. Zhurbinskiy Переглянути
356 стаття 2019 Вasic tricks of stealing of intellectual property and methods of dealing with them Viktoriya Dagil, Illia Dagil Переглянути
357 теза конференції 2019 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ПОБУДОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ КАБЕЛЬНОГО ТУНЕЛЮ В СЕРЕДОВИЩІ FDS А. В. Перегін, О. М. Нуянзін, С. О. Сідней, Ребедь В .І. Переглянути
358 теза конференції 2019 РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ ПРИ ПОЖЕЖІ У КАБЕЛЬНОМУ ТУНЕЛІ А. В. Перегін, О. М. Нуянзін Переглянути
359 стаття 2019 Реструктуризація колгоспно-радгоспної системи в контексті здійснення аграрної реформи: початковий етап (1991-1998 рр. ) Федоренко Я.А. Переглянути
360 стаття 2019 Імплементація та гармонізація академічної доброчесності у вищих навчальних закладах ДСНС України. None Переглянути
361 стаття 2019 Liberalization of Ukrainian peasants' life during the Khushchev's Thaw (1954–1964) Федоренко Я.А. Переглянути
362 стаття 2019 Історико-документальне дослідження Юрія Мариновського "Гулаки на Правобережжі Дніпра: родовід і власність правобережних Гулаків і Артемівків. Матеріали до біографії роду." Горенко Л. М. Переглянути
363 стаття 2019 Історико-документальне дослідження Юрія Мариновського "Гулаки на Правобережжі Дніпра: родовід і власність правобережних Гулаків і Артемівків. Матеріали до біографії роду." Горенко Л. М. Переглянути
364 теза конференції 2019 Вплив потреби у материнстві та цінності дитини на стиль переживання вагітності. Чередниченко Т.В. Переглянути
365 стаття 2019 Імплементація та гармонізація академічної доброчесності у вищих навчальних закладах ДСНС України Вікторія ДАГІЛЬ Переглянути
366 стаття 2019 Рецептивно-естетичні засади художнього перекладу у системі компаративістики Міненко О.В. Переглянути
367 стаття 2019 Багатозначність мовних одиниць суспільно-політичного змісту в українській та англійській мовах Міненко О.В. Переглянути
368 стаття 2019 Peculiarities of development and extinguishing fires at the objects where liquified petroleum gas is stored Дендаренко Ю. Дивень В. Переглянути
369 стаття 2019 Феномен Вільяма Шекспіра в україномовній рецепції ХІХ століття: крізь призму інтерпретації Міненко О.В. Переглянути
370 стаття 2019 Оцінка ефективності матеріалів для герметизації пустот Березовський А.І., Сідней С.О. Переглянути
371 стаття 2019 Method of determining significant linguistic bipolar features on the basis of submitting phonetic assessments of sound-letters. 5. Barannik V., Belikova T., Fustii V., Dendarenko V. Переглянути
372 стаття 2019 Peculiarities of development and extinguishing fires at the objects where liquified petroleum gas is stored Дендаренко Ю. Ю., Тищенко Є.О., Дивень В.І., Блащук О.Д. Переглянути
373 стаття 2019 Investigation of carbonization of wood beams with different fire protection systems. ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y., Novgorotcenko A. Переглянути
374 стаття 2019 Investigation of carbonization of wood beams with different fire protection systems. ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y., Novgorotcenko A. Переглянути
375 монографія 2019 Методика оцінки вогнестійкості дерев’яних балок з вогнезахисним просоченням. Змага М .І., Змага Я.В., Некора О. В., Поздєєв С. В. Переглянути
376 стаття 2019 Dependence of burning of materials from fire-protected wood, taking into account its humidity. ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y., Nedilko I. Переглянути
377 стаття 2019 Investigation of carbonization of wood beams with different fire protection systems. ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y., Novgorotcenko A. Переглянути
378 стаття 2019 Розпаралелювання та оптимізація обрахунків процесу розвитку пожежі на основі методу тривимірних клітинних автоматів. Ротар В.Б., Биченко А.О., Мигаленко О.І., Пустовіт М.О. Переглянути
379 стаття 2019 Dependence of burning of materials from fire-protected wood, taking into account its humidity. ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y., Nedilko I. Переглянути
380 стаття 2019 Dependence of burning of materials from fire-protected wood, taking into account its humidity. ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y., Nedilko I. Переглянути
381 стаття 2019 Розпаралелювання та оптимізація обрахунків процесу розвитку пожежі на основі методу тривимірних клітинних автоматів. Ротар В.Б., Биченко А.О., Мигаленко О.І., Пустовіт М.О. Переглянути
382 стаття 2019 Розпаралелювання та оптимізація обрахунків процесу розвитку пожежі на основі методу тривимірних клітинних автоматів. Ротар В.Б., Биченко А.О., Мигаленко О.І., Пустовіт М.О. Переглянути
383 стаття 2019 Розпаралелювання та оптимізація обрахунків процесу розвитку пожежі на основі методу тривимірних клітинних автоматів. Ротар В.Б., Биченко А.О., Мигаленко О.І., Пустовіт М.О. Переглянути
384 стаття 2019 Особливості формування пізнавального інтересу майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби Ротар В.Б., Мигаленко О.І. Переглянути
385 стаття 2019 Особливості формування пізнавального інтересу майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби Ротар В.Б., Мигаленко О.І. Переглянути
386 стаття 2019 Шляхи підвищення професійної компетентності фахівця з пожежної безпеки Ротар В.Б., Ножко І.О. Переглянути
387 стаття 2019 Шляхи підвищення професійної компетентності фахівця з пожежної безпеки Ротар В.Б., Ножко І.О. Переглянути
388 стаття 2019 Техніко-економічне обґрунтування організації виготовлення засобів для гасіння горючих рідин на основі вогнегасних солей, іммобілізованих пористим носієм Заїка П.І., Єлагін Г.І., Куценко М.А., Наконечний В.В Переглянути
389 теза конференції 2019 8th International Scientific Conference Oleksandr Nuianzin, Petro Zaika, Alina Peregin Переглянути
390 теза конференції 2019 ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю Заїка Н.П., Заїка П.І., Кириченко О.В. Переглянути
391 стаття 2019 Конструктивні рішення для розробки перспективних протипожежних відцентрових насосів в Україні А. О. Биченко, І. Г. Маладика, М. О. Пустовіт, С. В. Стась, С. М. Биченко Переглянути
392 стаття 2019 Конструктивні рішення для розробки перспективних протипожежних відцентрових насосів в Україні А. О. Биченко, І. Г. Маладика, М. О. Пустовіт, С. В. Стась, С. М. Биченко Переглянути
393 стаття 2019 Обґрунтування підходів визначення докритичних і критичних значень рівня рідини в резервуарах нафти та нафтопродуктів на основі особливостей технологічного процесу Т.В. Костенко, С.В. Куценко, Землянський О.М., О.В. Костирка Переглянути
394 стаття 2019 Пропозиції щодо підтримання температурного режиму в підкостюмному просторі рятувальника .В. Костенко, Землянський О.М., О.В. Костирка, А.І. Березовський, Д.І. Головко Переглянути
395 стаття 2019 Визначення фактичних значень гідравлічного опору розгалуження та витрат рідини стандартних насадок пожежних стволів Григор’ян М. Б., Мигаленко О. І., Юрга Т. В. Переглянути
396 стаття 2019 Characteristics of professional and technical educational establishments of civil protection of Ukraine Покалюк В. М., Федоренко Д. С. Переглянути
397 стаття 2019 The oretical principles of teaching living safety in educational institutions in Ukraine Pokaliuk, V. Переглянути
398 стаття 2019 Analysis of organization of personnel professional training in the units of emergency-rescue service of civil protection in Ukraine Pokaliuk V. Переглянути
399 стаття 2019 Application of QR code to improve safety of average citizens and increase the effectiveness of fire and rescue units during extinction of fires and emergency rescue works Іван Чорномаз Переглянути
400 стаття 2019 Applying European approach to predict coal self-heating in Ukrainian mines Gamiy Yu., Liashok Ya., Kostenko V., Zavialova O., Kostenko Т., Kostyrka O. Переглянути
401 стаття 2019 Обґрунтування підходів визначення докритичних і критичних значень рівня рідини в резервуарах нафти та нафтопродуктів на основі особливостей технологічного процесу Землянський О.М., Костенко Т.В., Куценко С.В., Костирка О.В., Куцелап А.В. Переглянути
402 стаття 2019 Визначення на ранніх стадіях аварійних ситуацій потенційно небезпечних виробництв за рахунок фіксації змін в вібрації обладнання Томенко М.Г., Томенко В.І., Корецька О.О. Переглянути
403 стаття 2019 Математична модель системи раннього визначення аварійності складних технологічних виробництв на базі автономних п’єзотранспондерів Томенко М.Г., Томенко В.І. Переглянути
404 стаття 2018.0 Дослідницька компетентність як наукова категорія Ножко І.О. Переглянути
405 стаття 2018.0 Активізація навчальної діяльності майбутніх фахівців пожежної безпеки як важливий чинник формування професійної компетентності Ножко І.О. Переглянути
406 стаття 2018.0 Етапи формувального експерименту з розвитку готовності курсантів ВНЗ ДСНС України до професійно орієнтованої комунікативної діяльності університету Ненько Ю. П. Переглянути
407 стаття 2018 Research into cavitation processes in the trapped volume of the gear pump D. Kostiuk, D. Kolesnikov, S. Stas, О. Yakhno Переглянути
408 стаття 2018 Development of agricultural holding structures in Ukraine’s countryside (Technological advantages and social threats) Федоренко Я.А. Переглянути
409 стаття 2018 Пропозиції щодо покращення теплового стану в підодежному просторі рятувальника. Костенко Т.В., Костирка О.В Переглянути
410 стаття 2018 The phenomenon of guilt and its archaistic essence Yatsenko T., Amurova Ya., Bila O. Переглянути
411 стаття 2018 Сучасні філософські дискурси поєднання етики та політики Дмитро УСОВ Переглянути
412 теза конференції 2018 Глибинна корекція вини у майбутнього психолога Амурова Я.В. Переглянути
413 монографія 2018 Забезпечення належної активності працівників як проблема управління Грибенюк Г. С. Переглянути
414 монографія 2018 Забезпечення належної активності працівників як проблема управління Грибенюк Г. С. Переглянути
415 стаття 2018 Development of the technique for restricting the propagation of fire in natural peat ecosystems Mygalenko K., Nuyanzin V., Zemlianskyi A., Dominik A., Pozdieiev S. Переглянути
416 стаття 2018 ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ПІД ЧАС ВИБОРУ ТИПУ ВОГНЕЗАХИСТУ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ МАШИННИХ ЗАЛІВ АЕС Березовський А. І., Рудешко І.В., Дагіль В.Г. Переглянути
417 теза конференції 2018 МОДЕЛЮВАННЯ ПОЖЕЖІ В КАБЕЛЬНОМУ ТУНЕЛІ Перегін А.В., Нуянзін О.М. Переглянути
418 теза конференції 2018 МОДЕЛЮВАННЯ ПОЖЕЖІ В КАБЕЛЬНОМУ ТУНЕЛІ А. В. Перегін, О. М. Нуянзін Переглянути
419 стаття 2018 Основні моделі раціональної справедливості в сучасному контрактуалістичному філософському дискурсі Дмитро УСОВ Переглянути
420 стаття 2018 Дослідження температурних полів в конструкціях циліндричної форми зумовлених пожежею Домінік А. М., Швець М. М., Мигаленко К.І. Переглянути
421 монографія 2018 Черкаська наукова школа психологічної підготовки курсантів-рятувальників: історія становлення та перспективи розвитку М.В. Фомич, М.А. Кришталь, А.Г. Снісаренко Переглянути
422 стаття 2018 Досвід застосування віртуальних лабораторних робіт при вивченні дисципліни "Технічна механіка" В. Г. Дагіль Переглянути
423 стаття 2018 Государственное регулирование кадрового потенциала Тарасов С. С. Переглянути
424 монографія 2018 Вплив модифікаторів бетону на вогнестійкість залізобетонних конструкцій Тищенко О. М., Швиденко А. В., Поздєєв С. В., Нуянзін В. М., Новгородченко А. Ю. Переглянути
425 НДР 2018 Стереотип професійної діяльності рятувальника Гуріненко І. Ю., Школяр Є.В., Касярум С.О., Пелипенко М.М., Лагно Д.В. Переглянути
426 стаття 2018 Архаїзми та їхнє виявлення в архетипній символіці Амурова Я., Яценко Т., Біла О. Переглянути
427 стаття 2018 Methods of compensation of dynamic objects movement in video pototy in video confidential system M. Dvorsky, O. Musienko, O. Stetsenko, D. Zhurbinskiy, U. Iatsykovska, D. Jancarczyk Переглянути
428 монографія 2018 Черкаська наукова школа психологічної підготовки курсантів-рятувальників: історія становлення та перспективи розвитку М.В. Фомич, М.А. Кришталь, А.Г. Снісаренко Переглянути
429 стаття 2018 Methods of compensation of dynamic objects movement in video pototy in video confidential system M. Dvorsky, O. Musienko, O. Stetsenko, D. Zhurbinskiy, U. Iatsykovska, D. Jancarczyk Переглянути
430 стаття 2018 Культура безпеки як система знань та умова сталого розвитку суспільства Д. А. Журбинський, А. В. Тарасенко. Переглянути
431 стаття 2018 Несуча здатність конструкцій будівель та споруд зі сталевим каркасом при високотемпературних впливах 6. Маладика І. Г., Шкарабура І. М. Переглянути
432 стаття 2018 Професійна культура фахівця у сфері цивільного захисту як вектор успіху Ротар В.Б. Переглянути
433 стаття 2018 Development of the technique for restricting the propagation of fire in natural peat ecosystems Mygalenko K., Nuyanzin V., Zemlianskyi A., Dominik A., Pozdieiev S. Переглянути
434 стаття 2018 Теоретичні концепції психічного здоров’я особистості в психологічній науці М.В. Фомич Переглянути
435 стаття 2018 Дослідження температурних режимів нагріву фрагментів деревяних балок з вогнезахисним облицюванням OSB-плити Заїка П.І., Поздєєв С.В., Новгородченко А.Ю., Алексєєва О.С. Переглянути
436 стаття 2018 Практичні методи визначення вогнестійкості сталевих конструкцій Маладика І. Г., Шкарабура І. М. Переглянути
437 стаття 2018 Соціально-економічний розвиток українського села періоду незалежності: історіографія проблеми Федоренко Я.А. Переглянути
438 теза конференції 2018 ІХ Міжнародної науково-практичної конференції Заїка П.І., Заїка Н.П., Сарана Д.Р Переглянути
439 стаття 2018 Контрактуалістичний дискурс ідеї раціональної справедливості Дмитро УСОВ Переглянути
440 стаття 2018 Удосконалення шляхів і засобів попередження електротравматизму під час гасіння пожеж О.М. Землянський, С.В. Куценко, О.М. Мирошник Переглянути
441 стаття 2018 Удосконалення шляхів і засобів попередження електротравматизму під час гасіння пожеж Землянський О.М., Куценко С.В., Мирошник О.М. Переглянути
442 стаття 2018 Дослідження температурних полів в конструкціях циліндричної форми зумовлених пожежею Домінік А. М., Швець М. М., Мигаленко К.І. Переглянути
443 стаття 2018 Націєтворчий мотив у перекладацькій діяльності Івана Франка творів Вільяма Шекспіра Міненко О.В., Снісаренко Я.С. Переглянути
444 стаття 2018 Творчий внесок Юрія Федьковича в історію українського перекладознавства) Міненко О.В. Переглянути
445 стаття 2018 Досвід застосування віртуальних лабораторних робіт при вивченні дисципліни "Технічна механіка" Дагіль В. Переглянути
446 стаття 2018 Methodology remaining lifetime determination of the building structures Yuriy Otrosh,* Andrіі Kovaliov, Oleg Semkiv, Irina Rudeshko, and Valentin Diven Переглянути
447 стаття 2018 Мотивація народження дитини та її зв’язок із психологічною готовністю до материнства Чередниченко Т.В. Переглянути
448 стаття 2018 Стиль переживання вагітності як показник психологічної готовності до материнства Чередниченко Т.В. Переглянути
449 монографія 2018 Забезпечення належної активності працівників як проблема управління Грибенюк Г. С. Переглянути
450 стаття 2018 Оптимізація проектних рішень під час вибору типу вогнезахисту металевих конструкцій машинних залів АЕС Рудешко І.В., Березовський А.І., Дагіль В.Г. Переглянути
451 монографія 2018 Забезпечення належної активності працівників як проблема управління Грибенюк Г. С. Переглянути
452 стаття 2018 Пустоти в будівлях, як шляхи поширення пожеж Рудешко І. Переглянути
453 теза конференції 2018 Психологічні особливості переживання вагітності Чередниченко Т.В. Переглянути
454 стаття 2018 Processes of heat and mass transfer in gas and heat protective suit with ice-water cold-storage accumulators Гаврилко О.А., Дендаренко Ю. Ю. Переглянути
455 стаття 2018 Розробка електронної бази вихідних даних розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту у проектній документації Швиденко А.В., Куліца О.С., Дендаренко В.Ю. Переглянути
456 стаття 2018 Ефективний механізм забезпечення реалізації нової державної кадрової політики Тарасов С. С. Переглянути
457 стаття 2018 Оценка огнезащитной способности вспучивающегося огнезащитного покрытия для несущих стальных конструкций стандартизированными методами С.В. Новак, П.Г. Круковский, Н.Б. Григорьян, Б.Б. Григорьян Переглянути
458 стаття 2018 Механізми здійснення інноваційної кадрової політики Тарасов С.С. Переглянути
459 теза конференції 2018 Глибинна корекція вини у майбутнього психолога Амурова Я.В. Переглянути
460 стаття 2018 Метод адаптивного формування структури інформаційної системи нагляду у сфері пожежної безпеки Дендаренко В.Ю., Дендаренко Ю.Ю. Переглянути
461 стаття 2018 Особливості руху води та водних розчинів піноутворювачів крізь рукавні розгалуження Стась С. В. Переглянути
462 стаття 2018 Research of cavitation process in the trapped volume of external gear pump Kostiuk D. V., Jakhno О. M., Stas S. V. Переглянути
463 теза конференції 2018 Базальний конфлікт «життя – смерть» та його вияви у символіці татуювань Амурова Я., Манжара С. Переглянути
464 стаття 2018 Mitigating the adverse environmental impact resulting from closing down of mining enterprises Kostenko, V., Zavialova, O., Chepak, O., Pokaliuk, V. Переглянути
465 стаття 2018 Інноваційний механізм державного регулювання кадрового потенціалу Тарасов С.С. Переглянути
466 монографія 2018 Механізм взаємодії та взаємозв’язку економічної та екологічної безпеки в контексті сталого розвитку суспільства Головченко С.І. Переглянути
467 стаття 2018 Типи управляючих систем силами і засобами гарнізону цивільного захисту при проведенні оперативних дій з гасіння пожеж Федоренко Д.С. Переглянути
468 стаття 2017.0 Ефективність радіального водяного струменя-екрана в зоні теплового потоку дифузійного факела полумʼя Ю.Ю. Дендаренко В.І. ДивеньО.Д. Блащук Переглянути
469 стаття 2017.0 Державне управління України в умовах надзвичайних ситуацій: історія розвитку (до періоду незалежності) Спіркіна О. О., Чубіна Т. Д., Чубіна А. С. Переглянути
470 стаття 2017.0 Мотивація професійного вдосконалення як детермінанта розвитку профісійної компетентності майбутнього фахівця цивільного захисту І. О. Ножко Переглянути
471 стаття 2017.0 Науково-дослідна та дослідно-конструкторська робота курсантів як умова їхнього професійного становлення І. О. Ножко Переглянути
472 стаття 2017.0 The questions of formation the hydraulic jet in impulse fire extinguishing systems S. Stas, D. Kolesnikov, А. Bychenko Переглянути
473 стаття 2017.0 Навчально-дослідницьке проектування пожежно-профілактичної діяльності майбутніх фахівців ДСНС Нестеренко А.А., Ковбаса Ю.М. Переглянути
474 стаття 2017.0 Computational study of bearing walls fire resistance tests efficiency using different combustion furnaces configuration Нуянзін О. М., Поздєєв С. В., Сідней С. О., Переглянути
475 стаття 2017.0 Computational study of bearing walls fire resistance tests efficiency using different combustion furnaces configurations Pozdieiev S., Nuianzin O., Sidnei S., Shchipets S. Переглянути
476 стаття 2017.0 Психологические особенности развития гуманных отношений у будущих психологов в условиях пасторального тренинга Фомич М.В., Мохнар Л.І., Мукомел С.А. Переглянути
477 стаття 2017.0 Communicative-discoursive paradigm of studying the language nature Вороновська Л.Г., Іващенко О.А. Переглянути
478 стаття 2017.0 Психологические особенности развития гуманных отношений у будущих психологов в условиях пасторального тренинга Фомич М.В., Мохнар Л.І., Мукомел С.А. Переглянути
479 стаття 2017.0 Communicative-discoursive paradigm of studying the language nature Вороновська Л.Г., Іващенко О.А. Переглянути
480 стаття 2017.0 Experimental research of hydrodynamics of flows with a variable along the length mass/ S. Stas, D. Kolesnikov, O. Yakhno Переглянути
481 стаття 2017.0 Computational study of bearing walls fire resistance tests efficiency using different combustion furnaces configurations Pozdieiev S., Nuianzin O., Sidnei S., Shchipets S. Переглянути
482 стаття 2017.0 Modeling of transportation processes in thermal suits with heat extraction Kostenko T., Maiboroda A., Pokaliuk V., Nuianzin O., Nesterenko A. Переглянути
483 стаття 2017.0 К вопросу о кодификации избирательного законодательства Украины Обрусна С.Ю. Переглянути
484 стаття 2017.0 Роль виборчої системи у формуванні законодавчих органів Обрусна С.Ю., Ільницький М.С. Переглянути
485 стаття 2017.0 Становлення виборчої системи для проведення виборів народних депутатів України: історико-правовий аспект Обрусна С.Ю., Ільницький М.С. Переглянути
486 стаття 2017.0 The Features of Surrealism in American Literature Хряпак С.О. Переглянути
487 стаття 2017.0 Стратегия методов концептуального моделирования связного текста Єремеєва Н.Ф., Міненко О.В. Переглянути
488 стаття 2017.0 Формування ціннісних орієнтацій у майбутніх психологів під час навчання у ВНЗ ДСНС України Фомич М.В., Мохнар Л.І., Мукомел С.А. Переглянути
489 стаття 2017.0 Формування ціннісних орієнтацій у майбутніх психологів під час навчання у ВНЗ ДСНС України Фомич М.В., Мохнар Л.І., Мукомел С.А. Переглянути
490 стаття 2017.0 Мотивационная готовность студентов высших учебных заведений к профессиональной деяльности Фомич М.В., Мохнар Л.І., Мукомел С.А. Переглянути
491 стаття 2017.0 Мотивационная готовность студентов высших учебных заведений к профессиональной деяльности Фомич М.В., Мохнар Л.І., Мукомел С.А. Переглянути
492 стаття 2017.0 Діяльність єврейських політиних організацій у містечках Правобережної України в часи формування новітньої української державності Крічкер Ольга Юхимівна Переглянути
493 стаття 2017.0 Modeling of transportation processes in thermal suits with heat extraction Kostenko T., Maiboroda A., Pokaliuk V., Nuianzin O., Nesterenko A. Переглянути
494 стаття 2017.0 Групповая социальность: анализ и характеристики Спіркіна О.О., Чубіна Т. Д. Переглянути
495 стаття 2017.0 Культурно-мистецьке життя Черкаського регіону (1991-2001 рр.): загальна характеристика Спіркіна О.О. Переглянути
496 стаття 2017.0 Усвідомлення національної незалежності крізь призму життя та творчості черкаських літераторів (1990-2001 рр.) Спіркіна О. О. Переглянути
497 стаття 2017.0 Українська сонетіана ІІ половини ХІХ століття Міненко О.В. Переглянути
498 стаття 2017.0 Дослідження рівномірності розподілу температур по обігрівальних поверхнях горизонтальних будівельних конструкцій при їх випробуваннях на вогнестійкість. Сідней С. О., Самченко Т. В., Кришталь Д. О., Нуянзін О. М. Переглянути
499 стаття 2017.0 Дослідження рівномірності розподілу температур по обігрівальних поверхнях горизонтальних будівельних конструкцій при їх випробуваннях на вогнестійкість. Сідней С. О., Самченко Т. В., Кришталь Д. О., Нуянзін О. М. Переглянути
500 стаття 2017.0 Polish-Ukraine Academic Mobility: Actuality and Prospects Хряпак С. О. Ігревська С. А. Переглянути
501 стаття 2017.0 International Mobility as a Mechanism of Integration of a Higher Educational Institution to Modern European Education Хряпак С. О. Ігревська С. А. Переглянути
502 стаття 2017.0 Метаморфози Апулея як авантюрно-філософський роман Спіркіна О. О., Спіркін Е. К. Переглянути
503 стаття 2017.0 Холодноярська республіка як одна із найяскравіших сторінок національно-визвольної боротьби ХХ ст. Спіркіна О. О. Переглянути
504 стаття 2017.0 Проблема надежности срабатывания систем пожарной сигнализации на промышленных объектах. Мельник О.Г., Мельник Р.П., Томенко М.Г. Переглянути
505 стаття 2017.0 Проблема надежности срабатывания систем пожарной сигнализации на промышленных объектах. Мельник О.Г., Мельник Р.П., Томенко М.Г. Переглянути
506 стаття 2017.0 Information technologies in educating fire safety specialists Цвіркун С.В. Переглянути
507 стаття 2017.0 Проблема надежности срабатывания систем пожарной сигнализации на промышленных объектах. Мельник О.Г., Мельник Р.П., Томенко М.Г. Переглянути
508 стаття 2017.0 The research of bearing capacity of reinforced concrete beam with use combined experimental-computational method Поздєєв С. В. Некора В. О., Словінський В.К. Переглянути
509 стаття 2017.0 Розробка способу обмеження поширення пожеж в торф’яних природніх екосистемах Мигаленко К.І., Нуянзін В.М., Домінік А.М., Землянський О.М., Поздєєв С.В. Переглянути
510 стаття 2017.0 The research of bearing capacity of reinforced concrete beam with use combined experimental-computational method Поздєєв С. В. Некора В. О., Словінський В.К. Переглянути
511 стаття 2017.0 Оцінка антропометричних пфромаметрів спортсменів на різних етапах підготовки літніх термінів. Архипенко В.О. Глазирін І.Д. Переглянути
512 стаття 2017.0 Оцінка антропометричних пфромаметрів спортсменів на різних етапах підготовки літніх термінів. Архипенко В.О. Глазирін І.Д. Переглянути
513 стаття 2017.0 Розробка способу обмеження поширення пожеж в торф’яних природніх екосистемах Мигаленко К.І., Нуянзін В.М., Домінік А.М., Землянський О.М., Поздєєв С.В. Переглянути
514 стаття 2017.0 Особливості та проблеми визначення прогнозованого строку придатності вогнезахисних покриттів сталевих конструкцій Ведула С.А. Переглянути
515 стаття 2017.0 Особливості та проблеми визначення прогнозованого строку придатності вогнезахисних покриттів сталевих конструкцій Ковальов А. І. Ведула С.А. Переглянути
516 стаття 2017.0 Forecasting the emergency exposure environment with use of urgent data Zemlianskiy O, Maladyka I., Miroshnik O., Shkarabura I., Kaplenko G. Переглянути
517 стаття 2017.0 Особливості застосування облицювальних захисних матеріалів для вогнезахисту металевих газопроводів Качкар Є.В., Олійник І.Я., Станько Я.Я. Переглянути
518 стаття 2017.0 Обґрунтування засобу локалізації негативних явищ при горінні забруднених радіоактивними відходами лісових масивів Ковальов А. І. Нгуен Туан Ань, Костенко В.К., Качкар Є.В. Переглянути
519 стаття 2017.0 Стан та перспективи розвитку засобів масової інформації в Україні Чупанова Д. О. Переглянути
520 стаття 2017.0 Problems of modern military and patriotic education Усов Д.В., Чубіна Т.Д. Переглянути
521 стаття 2017.0 Релігія і становлення математичних наук Григоренко К.В. Переглянути
522 стаття 2017.0 Загальна стратифікація концептуального простору позитивного персонажу англійської народної казки Єремеєва Н.Ф., Міненко О. В. Переглянути
523 стаття 2017.0 Досвід застосування віртуальних лабораторних робіт при вивченні дисципліни "Технічна механіка" Дагіль В.Г. Переглянути
524 стаття 2017.0 Пустоти в будівлях, як шляхи прихованого поширення пожежі Отрош Ю. А. Рудешко І.В. Переглянути
525 стаття 2017.0 Пустоти в будівлях, як шляхи поширення пожеж. Рудешко І. В. Отрош Ю.В. Переглянути
526 стаття 2017.0 Вогнестійкість горизонтальних будівельних конструкцій Довбиш А. В., Григор’ян.Б.Б., Рудешко І.В. Переглянути
527 стаття 2017.0 Calculation method for evaluating the fire resistance of timber slabs with use the finite elements method. Демешок В. В. Залевська А. Ю. Луценко Ю. В. Тищенко О. М. Переглянути
528 стаття 2017.0 Вогнестійкість горизонтальних будівельних конструкцій Довбиш А. В., Григор’ян.Б.Б., Рудешко І.В. Переглянути
529 стаття 2017.0 Characteristics of administrative activity of management personnel in the field of fire safety - an important component of the mechanism of implementation of personnel policy Чубіна Т.Д., Підгорецький Ю.В. Переглянути
530 стаття 2017.0 Пропаганда: основні приклади класифікації Чубіна Т. Д., Підгорецький Ю.В. Переглянути
531 стаття 2017.0 Вычислительное исследование эффективности испытаний на огнестойкостьнесущих стен в огневых печах Нуянзін О. М., Поздєєв С. В., Сідней С. О., Переглянути
532 стаття 2017.0 Дослідження впливу дисперсії температур по обігрівальній поверхні несучих стін на значення їхньої межі вогнестійкості Нуянзін О. М., Поздєєв С. В., Сідней С. О., Кришталь М. А. Переглянути
533 стаття 2017.0 Improving the reliability instruments of measuring and thermal control of objects of different physical nature by the finish of electron beam processing surfaces of optical elements”, “Machines. Technologies. Materials Kyrychenko O., Yatsenko I., Antonyuk V., Vashchenko V. Переглянути
534 стаття 2017.0 Формування особистісно-професійних якостей майбутніх фахівців пожежної безпеки в умовах поза аудиторної самостійної роботи Ротар В.Б. Переглянути
535 стаття 2017.0 Математичне моделювання зовнішнього теплового навантаження на пожежника-рятувальника при горінні рідких нафтопродуктів в резервуарах Костенко Т. В., Поздеєв С. В., Зав’ялова О. Л., Костенко В. К. Переглянути
536 стаття 2017.0 Математичне моделювання процесу тепломасообміну у камерах вогневих печей установок для випробувань на вогнестійкість несучих стін Костенко Т. В., Поздеєв С. В., Зав’ялова О. Л., Костенко В. К. Переглянути
537 стаття 2017.0 Forecasting the emergency exposure environment with use of urgent data O. Zemlianskiy, I. Maladyka, O. Miroshnik, I. Shkarabura, G. Kaplenko Переглянути
538 стаття 2017.0 Мир і війна Чубіна Т.Д., Мосов С.П. Переглянути
539 стаття 2017.0 Історико-соціологічний аналіз етнічної самосвідомості Чубіна Т. Д., Мосов С.П. Переглянути
540 стаття 2017.0 Загальні тенденції становлення та розвитку пожежної аеродромної техніки Чубіна Т.Д., Мосов С.П. Переглянути
541 стаття 2017.0 Origin and formation of aviation Чубіна Т.Д., Мосов С.П. Переглянути
542 стаття 2017.0 The evaluation of fire resistance for reinforced concrete beam with use experimental-calculation method Поздєєв С. В., Некора В. О., Омельченко О.М., Медвідь Б. Переглянути
543 стаття 2017.0 Воспитание мотивации будущих специалыстов гражданской защиты к проявлению ответственности в профессиональной деятельности Н.А. Кибальна Переглянути
544 стаття 2017.0 Тhe structure of professional responsibility of future specialist of civil protection Н.А. Кибальна Переглянути
545 стаття 2017.0 Проблеми автоматизації розрахунків масштабів аварій на хімічно небезпечних об`єктах та транспорті і шляхи їх вирішення Нуянзін В.М., Биченко А.О., Пустовіт М.О. Переглянути
546 стаття 2017.0 Удосконалення засобів прогнозування наслідків масштабів аварій повязаних з обігом небезпечних хімічних речовин М. О. Пустовіт, В. М. Нуянзін, А. О. Биченко Переглянути
547 стаття 2017.0 ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ З СИСТЕМОЮ ВОГНЕЗАХИСТУ З МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ ТА КЛЕЮ “CAPATECT KLEBE – UND SPACHTELMASSE 190 GRAU W 100” Григор'ян М. Б., Григор'ян Б. Б. Переглянути
548 стаття 2017.0 Самостійна робота як засіб формування правової компетентності майбутніх фахівців цивільного захисту Ротар В.Б. Переглянути
549 стаття 2017.0 Особливості впливу емоційних переживань на індивідуальну поведінку спортсменів-стрілків під час змагань. Шаріпова Д.С. Снісаренко А.Г. Переглянути
550 стаття 2017.0 Проблеми автоматизації розрахунків масштабів аварій на хімічно небезпечних об`єктах та транспорті і шляхи їх вирішення Нуянзін В.М., Биченко А.О., Пустовіт М.О. Переглянути
551 стаття 2017.0 Синтез операцій оберненого групового матричного криптографічного перетворення інформації М. О. Пустовіт, О. Г. Мельник, С. Г. Сисоєнко, В. М. Рудницький Переглянути
552 стаття 2017.0 Удосконалення засобів прогнозування наслідків масштабів аварій повязаних з обігом небезпечних хімічних речовин М. О. Пустовіт, В. М. Нуянзін, А. О. Биченко Переглянути
553 стаття 2017.0 Значення сільськогосподарської кооперації для розвитку продуктивних сил аграрного сектора економіки України в період непу: історіографія проблеми Лазуренко Ю.М, Мигаленко О.І. Переглянути
554 стаття 2017.0 Особливості професійної підготовки рятувальників Таран Є.О. Переглянути
555 стаття 2017.0 Причини та історичні умови виникнення спецодягу, як засобу індивідуального захисту Таран Є.О. Переглянути
556 стаття 2017.0 Modeling of transportation processes in thermal suits with heat extraction Kostenko T., Maiboroda A., Pokaliuk V., Nuianzin O., Nesterenko A. Переглянути
557 стаття 2017.0 Ділова гра в професійній підготовці майбутніх фахівців Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України Покалюк В. М. Переглянути
558 стаття 2017.0 Екстремальні мікрокліматичні умови професійної діяльності рятувальників Покалюк В. М., Костенко Т. В., Нуянзін О. М., Нестеренко А. А. Переглянути
559 стаття 2017.0 Екстремальні мікрокліматичні умови професійної діяльності рятувальників Покалюк В. М. Костенко Т. В., Нуянзін О. М., Нестеренко А. А. Переглянути
560 стаття 2017.0 Математична модель теплообміну в ізоляційному одязі з системою охолодження та без неї Костенко В. К., Нестеренко А. А. , Нуянзін О. М., Покалюк В. М. Переглянути
561 стаття 2017.0 Підвищення дієвості професійної підготовки майбутніх фахівців пожежно-рятувальних підрозділів Сербин В. А., Покалюк В. М. Переглянути
562 стаття 2017.0 Дослідження впливу дисперсії температур по обігрівальній поверхні несучих стін на значення їхньої межі вогнестійкості Нуянзін О. М., Поздєєв С. В., Сідней С. О., Кришталь М. А. Переглянути
563 стаття 2017.0 Екстремальні мікрокліматичні умови професійної діяльності рятувальників Покалюк В. М. Костенко Т. В., Нуянзін О. М., Нестеренко А. А. Переглянути
564 стаття 2017.0 Математична модель теплообміну в ізоляційному одязі з системою охолодження та без неї Костенко Т. В., Нестеренко А. А., Нуянзін О. М., Покалюк В. М. Переглянути
565 стаття 2017.0 Вычислительное исследование эффективности испытаний на огнестойкостьнесущих стен в огневых печах Нуянзін О. М., Поздєєв С. В., Сідней С. О., Переглянути
566 стаття 2017.0 Дослідження впливу дисперсії температур по обігрівальній поверхні несучих стін на значення їхньої межі вогнестійкості Нуянзін О. М., Поздєєв С. В., Сідней С. О., Кришталь М. А. Переглянути
567 стаття 2017.0 Дослідження рівномірності прогріву несучої стіни в залежності від конструкції та дизайну вогневої печі Нуянзін О. М. Кришталь М. А. Кришталь Д. О. Рога М. П. Переглянути
568 стаття 2017.0 Екстремальні мікрокліматичні умови професійної діяльності рятувальників Покалюк В. М. Костенко Т. В., Нуянзін О. М., Нестеренко А. А. Переглянути
569 стаття 2017.0 Математична модель теплообміну в ізоляційному одязі з системою охолодження та без неї Костенко В. К., Нестеренко А. А., Нуянзін О. М., Покалюк В. М. Переглянути
570 стаття 2017.0 Охолоджуючий пристрій теплозахисного костюму пожежника-рятувальника Костенко Т.В., Нуянзін О.М., Нестеренко А.А., Майборода А.О. Переглянути
571 стаття 2017.0 Використання біоцидних полімерних реагентів для удосконалення технології знезараження питної води в умовах надзвичайних ситуацій Магльована Т.В., Нижник Т.Ю., Ножко І.О. Переглянути
572 стаття 2017.0 Управління ризиками - шлях до безпеки Андрієко М. В., Березовський О. І., Слюсар А. А. Переглянути
573 стаття 2017.0 Розробка організаційної системи проведення технічного обслуговування аварійно-рятувальних комплексів контейнерного типу Калиновський А. Я.., Коваленко Р. І., Березовський О. І. Переглянути
574 стаття 2017.0 Охолоджуючий пристрій теплозахисного костюму пожежника-рятувальника Костенко Т.В., Нуянзін О.М., Нестеренко А.А., Майборода А.О. Переглянути
575 стаття 2017.0 Промислова безпека – важлива умова ефективності системи управління підприємством Хаткова Л.В. Переглянути
576 стаття 2017.0 Технології моніторингу пожежної безпеки з багаторівневим перетворенням інформації Куліца О.С., Дендаренко В.Ю. Переглянути
577 стаття 2017.0 Дослідження ефективності застосування інформаційних технологій при вивченні профільних дисциплін майбутніми рятувальниками Мельник Р.П., Мельник О.Г., Томенко М.Г. Переглянути
578 стаття 2017.0 Способи перекладу неологізмів в англій-ській мові Міненко О.В., Дядюшенко О.О. Переглянути
579 стаття 2017.0 Ефективність радіального водяного струменя-екрана в зоні теплової дії дифузійного факела полумʼя Дивень В.І. Переглянути
580 стаття 2017.0 Определение экспериментальных траекторий и других геометрических характеристик пожарных струй с помощью фотосъемки Потеха А.В., Грушовинчук А.В. Переглянути
581 стаття 2017.0 RESEARCH OF BEHAVIOR OF WOODEN BEAMS WITH FIRE BIO PROTECTION IN FIRE V. I. Osipenko, Ya.V. Zmaga, A. U. Novgorochenko, T. V. Samchenko, Переглянути
582 стаття 2017.0 Forecasting the emergency exposure environment with use of urgent data O. Zemlianskiy, I. Maladyka, O. Miroshnik, I. Shkarabura, G. Kaplenko Переглянути
583 стаття 2017.0 Визначення ціни на засоби цивільного захисту О.А. Бужин, В.А. Гора, О.М. Землянський Переглянути
584 стаття 2017.0 Дослідження зони хімічного забруднення експериментальним методом у задачах прогнозування Мирошник О.М. Землянський О.М. Бас О.В. Лагно Д. В. Переглянути
585 стаття 2017.0 ІКТ у підготовці фахівців у галузі соціальних та поведінкових наук Касярум С.О. Переглянути
586 стаття 2017.0 Математична складова в історії підготовки майбутніх фахівців пожежної безпеки Касярум С.О. Переглянути
587 стаття 2017.0 Автоматизована система обліку засобів запобіганню нещасних випадків на підприємствах Хотунов В.І., Частоколенко І.П. Переглянути
588 стаття 2017.0 The study of carrying capacity of timber slabs with use the finite elements method. Демешок В. В.Залевська А. Ю.Тищенко Є. О.Змага Я. В. Переглянути
589 стаття 2017.0 Зносостійкість покриттів на основі самофлюсуючих сплавів з домішками гідридів університет Частоколенко І.П. Переглянути
590 стаття 2017.0 Математиче моделювання руху сферичного тіла Сердюк Є.О., Григоренко К.В. Переглянути
591 стаття 2017.0 Автоматизована система обліку засобів запобіганню нещасних випадків на підприємствах Хотунов В.І., Марченко А.П. Переглянути
592 стаття 2017.0 ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ З СИСТЕМОЮ ВОГНЕЗАХИСТУ З МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ ТА КЛЕЮ “CAPATECT KLEBE – UND SPACHTELMASSE 190 GRAU W 100” Григор'ян М. Б., Григор'ян Б. Б. Переглянути
593 стаття 2017.0 Екстремальні мікрокліматичні умови професійної діяльності рятувальників Покалюк В. М. Костенко Т. В., Нуянзін О. М., Нестеренко А. А. Переглянути
594 стаття 2017.0 Математична модель теплообміну в ізоляційному одязі з системою охолодження та без неї Костенко Т. В., Нестеренко А. А., Нуянзін О. М., Покалюк В. М. Переглянути
595 стаття 2017.0 Математичне моделювання зовнішнього теплового навантаження на пожежника-рятувальника при горінні рідких нафтопродуктів в резервуарах Костенко Т. В., Поздеєв С. В., Зав’ялова О. Л., Костенко В. К. Переглянути
596 стаття 2017.0 Охолоджуючий пристрій теплозахисного костюму пожежника-рятувальника Костенко Т.В., Нуянзін О.М., Нестеренко А.А., Майборода А.О. Переглянути
597 стаття 2017.0 Визначення ціни на засоби цивільного захисту О.А. Бужин А.В. Швиденко, В.А. Гора, О.М. Землянський Переглянути
598 стаття 2017.0 Визначення ціни на засоби цивільного захисту О.А. Бужин А.В. Швиденко, В.А. Гора, О.М. Землянський Переглянути
599 стаття 2017.0 Дослідження адекватності удосконаленого розрахункового методу визначення меж вогнестійкості залізобетонних конструкцій на основі модифікованого бетону А.В. Швиденко, О.М. Черненко Переглянути
600 стаття 2017.0 Визначення ціни на засоби цивільного захисту О.А. Бужин А.В. Швиденко, В.А. Гора, О.М. Землянський Переглянути
601 стаття 2017.0 Рост реальной заработной платы – главный фактор благосостояния народа О.А. Бужин Переглянути
602 стаття 2017.0 Методика оценки организационно-функциональной эффективности пожарно-спасательных подразделений при тушении пожаров Бужин О.А., Дендаренко Ю.Ю., Сенчихин Ю.Н. Переглянути
603 стаття 2017.0 Синтез операцій оберненого групового матричного криптографічного перетворення інформації. Сисоєнко С.В., Мельник О.Г., Пустовіт М.О. Переглянути
604 стаття 2017.0 Дослідження адекватності удосконаленого розрахункового методу визначення меж вогнестійкості залізобетонних конструкцій на основі модифікованого бетону А.В. Швиденко, О.М. Черненко Переглянути
605 стаття 2017.0 Стрес – фактор та його вплив на людину в екстремальних умовах. Пархоменко Т.В., Черненко О.М. Переглянути
606 стаття 2017.0 Визначення ціни на засоби цивільного захисту О.А. Бужин А.В. Швиденко, В.А. Гора, О.М. Землянський Переглянути
607 стаття 2017.0 Формування знань з культури безпеки, як пріоритетне питання в контексті збереження сталого розвитку суспільства А.В. Тарасенко Переглянути
608 стаття 2017.0 Формування знань з культури безпеки, як пріоритетне питання в контексті збереження сталого розвитку суспільства Д.А. Журбинський, А.В. Тарасенко Переглянути
609 стаття 2017.0 Стрес – фактор та його вплив на людину в екстремальних умовах. Пархоменко Т.В., Черненко О.М. Переглянути
610 стаття 2017.0 Технології моніторингу пожежної безпеки з багаторівневим перетворенням інформації Куліца О.С., Дендаренко В.Ю. Переглянути
611 стаття 2017.0 Домодерні культурні форми самоорганізації світу праці: Homo faber структурує життєвий світ Дмитренко М.Й. Переглянути
612 стаття 2017.0 Корпоративна культура у дискурсі тілесності Дмитренко М.Й. Переглянути
613 стаття 2017.0 Формування психологічної готовності курсанта Державної служби України з надзвичайних ситуацій до професійної діяльності в процесі навчання Демченко А.В. Переглянути
614 стаття 2017.0 Формування лідерських якостей у майбутніх працівників державної служби України з надзвичайних ситуацій Іващенко О.А. Переглянути
615 стаття 2017.0 Педагогічне діагностування рівнів готовності майбутніх фахівців до інноваційної професійної діяльності Кучеренко А.В. Переглянути
616 стаття 2017.0 Кодекс професійної етики співробітника підрозділу ДСНС України: рекомендації щодо розробки та впровадження Т. М. Кришталь А. А. Білека Переглянути
617 стаття 2017.0 Організація патріотичного виховання курсантської молоді у ВНЗ ДСНС України Т. М. Кришталь О. М. Дулгерова Переглянути
618 стаття 2017.0 Організація патріотичного виховання курсантської молоді у ВНЗ ДСНС України Т. М. Кришталь О. М. Дулгерова Переглянути
619 стаття 2017.0 Кодекс професійної етики співробітника підрозділу ДСНС України: рекомендації щодо розробки та впровадження Т. М. Кришталь А. А. Білека Переглянути
620 стаття 2017.0 The features of regional journalism at the beginning of the xxi century: historical aspect Чупанова Д. О. Переглянути
621 стаття 2017.0 Вплив засобів масової інформації на суспільну свідомість українців (1991-2015 рр.) Чупанова Д. О. Переглянути
622 стаття 2017.0 Проблема класифікації засобів масової інформації в умовах суспільно-політичних перетворень в Україні у кінці 80-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. Чупанова Д. О. Переглянути
623 стаття 2017.0 Публіцистичне мислення, сформоване радянськими ЗМІ в період застою, перебудови, гласності Чупанова Д. О. Переглянути
624 стаття 2017.0 Розвиток краєзнавства на Черкащині - краю з багатою історією і самобутньою духовною культурою Чупанова Д. О. Переглянути
625 стаття 2017.0 Особливості державного маркетингу у сфері цивільного захисту Чубань В.С. Переглянути
626 стаття 2017.0 Characteristics of administrative activity of management personnel in the field of fire safety - an important component of the mechanism of implementation of personnel policy Чубіна Т.Д., Підгорецький Ю.В. Переглянути
627 стаття 2017.0 Origin and formation of aviation Чубіна Т.Д., Мосов С.П. Переглянути
628 стаття 2017.0 Дослідження точності визначення параметрів покриттів для вогнезахисту сталевих конструкцій Ковальов А. І. Переглянути
629 стаття 2017.0 Professional culture: the results of work and morality Чубіна Т.Д., Коротяєв С. І. Переглянути
630 стаття 2017.0 Державне управління України в умовах надзвичайних ситуацій: історія розвитку (до періоду незалежності) Чубіна Т.Д., Спіркіна О.О. Переглянути
631 стаття 2017.0 Друковані засоби масової інформації: поняття, вимоги, перспективи розвитку Чубіна Т.Д. Переглянути
632 стаття 2017.0 Загальні тенденції становлення та розвитку пожежної аеродромної техніки Чубіна Т.Д., Мосов С.П. Переглянути
633 стаття 2017.0 Історико-соціологічний аналіз етнічної самосвідомості Чубіна Т. Д., Мосов С.П. Переглянути
634 стаття 2017.0 Методика навчання правил пожежної безпеки в молодшому шкільному віці Чубіна Т.Д. Переглянути
635 стаття 2017.0 Мир і війна Чубіна Т.Д., Мосов С.П. Переглянути
636 стаття 2017.0 Надія Суровцова: портрет на тлі епохи Чубіна Т.Д., Спіркіна О.О. Переглянути
637 стаття 2017.0 Національне підґрунтя теорії еліти В'ячеслава Липинського Чубіна Т.Д. Переглянути
638 стаття 2017.0 Пропаганда: основні приклади класифікації Чубіна Т. Д., Підгорецький Ю.В. Переглянути
639 стаття 2017.0 Сучасна українська родина: гендерні пріоритети Чубіна Т.Д. Переглянути
640 стаття 2017.0 Форми організації навчання дітей дошкільного віку. Інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освіті Чубіна Т.Д., Коротяєв С. І. Переглянути
641 стаття 2017.0 The problem of freedom: modern philosophical discourses Усов Д.В. Переглянути
642 стаття 2017.0 Контрактуалістичний дискурс основних сучасних моделей свободи, справедливості та толерантності Усов Д.В. Переглянути
643 стаття 2017.0 Проблема прав людини в сучасному контексті ідеї суспільної угоди Усов Д.В. Переглянути
644 стаття 2017.0 The specifics of the organization of teaching children of primary school age the basics of security Горенко Л. М., Томіленко А. Г. Переглянути
645 стаття 2017.0 Математиче моделювання руху сферичного тіла Сердюк Є.О., Григоренко К.В. Переглянути
646 стаття 2017.0 Мобілізація земельної власності в Камянському маєтку Давидових у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Горенко Л.М. Переглянути
647 стаття 2017.0 Окремі аспекти виробничої діяльності поміщицьких господарств Правобережної України І половини ХІХ ст. Горенко Л.М. Переглянути
648 стаття 2017.0 Особливості розвитку винокурної та цукрової промисловості в поміщицьких господарствах середнього типу на Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст. Горенко Л.М. Переглянути
649 стаття 2017.0 Акт злуки: інтерпретація пам’яттєвих смислів Косяк С. М. Переглянути
650 стаття 2017.0 Компетентнісний підхід у сучасній освіті Косяк С. М. Переглянути
651 стаття 2017.0 Темпоральний аналіз концепту «Чорнобиль» Косяк С. М. Переглянути
652 стаття 2017.0 Діяльність перших німецьких колоніальних товариств і союзів кінця 70 – середини 80-х рр. XІХ ст. Косяк С. М. Переглянути
653 стаття 2017.0 Трансформаційні процеси в агросекторі в 1990-х – 2014 рр.: історіографія проблеми Федоренко Я.А. Переглянути
654 стаття 2017.0 Проблеми оптимізації дисциплін соціально-гуманітарного циклу у вищих навчальних закладах України Федоренко Я.А. Переглянути
655 стаття 2017.0 Polish-Ukraine Academic Mobility: Actuality and Prospects Хряпак С. О. Ігревська С. А. Переглянути
656 стаття 2017.0 International Mobility as a Mechanism of Integration of a Higher Educational Institution to Modern European Education Хряпак С. О. Ігревська С. А. Переглянути
657 стаття 2017.0 Аналіз результатів констатувального експерименту з дослідження системи професійно орієнтованої комунікативної підготовки курсантів вищих навчальних закладів ДСНС України Ненько Ю.П. Переглянути
658 стаття 2017.0 Логіко-семантичний аналіз поняття «комунікація» та його похідних у контексті професійної підготовки офіцера служби цивільного захисту Ненько Ю.П. Переглянути
659 стаття 2017.0 Модель системи професійно орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх офіцерів с.ц.з. Ненько Ю.П. Переглянути
660 стаття 2017.0 Організація професійно орієнтованої комунікативної підготовки на поза аудиторних заняттях Ненько Ю.П. Переглянути
661 стаття 2017.0 Підготовка фахівця як предмет психолого-педагогічного аналізу // Професійна освіта: проблеми і перспективи: проблеми і перспективи Ненько Ю.П. Переглянути
662 стаття 2017.0 Професійно важливі якості як складова готовності офіцера служби цивільного захисту до професійно орієнтованої комунікативної діяльності. Ненько Ю.П. Переглянути
663 стаття 2017.0 Система підготовки професорсько-викладацького складу ВНЗ ДСНС України до професійно орієнтованого комунікативного навчання майбутніх офіцерів служби цивільного захисту. Ненько Ю.П. Переглянути
664 стаття 2017.0 Створення ситуацій професійного спілкування на лекційних та семінарських заняттях Ненько Ю.П. Переглянути
665 стаття 2017.0 Використання інтерактивних методів навчання на заняттях з професійної іноземної мови Єремеєва Н.Ф. Переглянути
666 стаття 2017.0 Державне управління України в умовах надзвичайних ситуацій: історія розвитку (до періоду незалежності) Чубіна Т.Д., Спіркіна О.О. Переглянути
667 стаття 2017.0 Надія Суровцова: портрет на тлі епохи Чубіна Т.Д., Спіркіна О.О. Переглянути
668 стаття 2017.0 Вплив випадкових помилок у вимірюванні температур на похибку визначення теплофізичних характеристик покриттів залізобетонних перекриттів. Ковальов А. І. Переглянути
669 стаття 2017.0 Обґрунтування параметрів вогнезахисного штукатурного покриття для захисту залізобетонних перекриттів Ковальов А. І. Переглянути
670 стаття 2017.0 Определение экспериментальных траекторий и других геометрических характеристик пожарных струй с помощью фотосъемки Ковальов А. І. Потеха А.В., Грушовинчук А.В. Переглянути
671 стаття 2017.0 Інноваційні засади використання методу біоіндикації під час надзвичайних ситуацій техногенного характеру Головченко С.І. Переглянути
672 стаття 2017.0 Вычислительное исследование эффективности испытаний на огнестойкостьнесущих стен в огневых печах Нуянзін О. М., Поздєєв С. В., Сідней С. О., Переглянути
673 стаття 2017.0 Дослідження впливу дисперсії температур по обігрівальній поверхні несучих стін на значення їхньої межі вогнестійкості Нуянзін О. М., Поздєєв С. В., Сідней С. О., Кришталь М. А. Переглянути
674 стаття 2017.0 Понятие готовности специалистов оперативно-спасательной службы гражданской защиты к профессиональной деятельности Балицька А.А., Пелипенко М.М., Ангеловська І.В. Переглянути
675 стаття 2017.0 АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗОНИ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ В УМОВАХ НС З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ ВЕЛИЧИН Мирошник О.М. Землянський О.М. Бас О.В. Лагно Д. В. Переглянути
676 стаття 2017.0 Застосування нечіткого методу групового врахування аргументів для Моделювання зон Розповсюдження небезпечних хІМІЧНИХ речовин В УМОВАХ АВАРІЇ Мирошник О.М. Землянський О.М. Бас О.В. Лагно Д. В. Переглянути
677 стаття 2017.0 АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗОНИ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ В УМОВАХ НС З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ ВЕЛИЧИН Мирошник О.М. Землянський О.М. Бас О.В. Лагно Д. В. Переглянути
678 стаття 2017.0 Застосування нечіткого методу групового врахування аргументів для Моделювання зон Розповсюдження небезпечних хІМІЧНИХ речовин В УМОВАХ АВАРІЇ Мирошник О.М. Землянський О.М. Бас О.В. Лагно Д. В. Переглянути
679 стаття 2017.0 Використання біоцидних полімерних реагентів для удосконалення технології знезараження питної води в умовах надзвичайних ситуацій Магльована Т.В., Нижник Т.Ю., Ножко І.О. Переглянути
680 стаття 2017.0 ОЦЕНКА ОГНЕЗАЩИТНОЙ СПОСОБНОСТИ ВЕРМИКУЛИТО-ЦЕМЕНТНОЙ ПЛИТЫ «ЭНДОТЕРМ 210104» СТАНДАРТИЗИРОВАННЫМИ МЕТОДАМИ П. Г. Круковский, С. В. Новак, Н. Б. Григорьян Переглянути
681 стаття 2017.0 Загальна стратифікація концептуального простору позитивного персонажу англійської народної казки Єремеєва Н.Ф., Міненко О. В. Переглянути
682 стаття 2017.0 Automatization of individual anti-thermal protection of rescuers in the initial period of fire suppression Kostenko V., Kostenko T., Zemlianskiy O., Maiboroda A., Kutsenko S. Переглянути
683 стаття 2017.0 Дослідження рівномірності прогріву несучої стіни в залежності від конструкції та дизайну вогневої печі Нуянзін О. М. Кришталь М. А. Кришталь Д. О. Рога М. П. Переглянути
684 стаття 2017.0 Підвищення ефективності очищення шахтних вод з використанням гуанідинових флокулянтів Магльована Т.В., Завялова О.Л., Костенко В.К. Переглянути
685 стаття 2017.0 Проблеми автоматизації розрахунків масштабів аварій на хімічно небезпечних об`єктах та транспорті і шляхи їх вирішення Нуянзін В.М.,Биченко А.О., Пустовіт М.О. Переглянути
686 стаття 2017.0 Використання біоцидних полімерних реагентів для удосконалення технології знезараження питної води в умовах надзвичайних ситуацій Т. В. Магльована, І.О. Ножко, Т. Ю. Нижник Переглянути
687 стаття 2017.0 Способи перекладу неологізмів в англій-ській мові Міненко О.В., Дядюшенко О.О. Переглянути
688 стаття 2017.0 Український контекст інтерпретації трагедії «Король Лір» Вільяма Шекспіра (на прикладі перекладу М. Рильського Міненко О.В., Дядюшенко О.О. Переглянути
689 стаття 2017.0 Анализ теоретических данных по горению металлизированных систем Заїка П.І., Дядюшенко О.О. Барановський А.В. Переглянути
690 стаття 2017.0 Дослідження ефективності застосування інформаційних технологій при вивченні профільних дисциплін майбутніми рятувальниками. Мельник Р.П., Мельник О.Г., Томенко М.Г. Переглянути
691 стаття 2017.0 Professional training of the officers of civil protection service in Ukraine. Ненько Ю.П. Переглянути
692 стаття 2017.0 Прогнозування теплового навантаження на рятувальників під час гасіння пожеж у резервуарах з нафтопродуктами. Костенко Т.В., Березовський А.І., Костирка О.В. Переглянути
693 стаття 2017.0 Зовнішнє теплове навантаження на рятувальників під час гасіння пожеж на відкритій місцевості Костенко Т.В., Березовський А.І., Александров С.М., Костирка О.В. Переглянути
694 стаття 2017.0 Особливості рецепції англійського твору в контексті національного світогляду Лесі Українки Міненко О.В. Переглянути
695 стаття 2017.0 Прогнозування теплового навантаження на рятувальників під час гасіння пожеж у резервуарах з нафтопродуктами. Костенко Т.В., Березовський А.І., Костирка О.В. Переглянути
696 стаття 2017.0 Анализ теоретических данных по горению металлизированных систем Заїка П.І., Дядюшенко О.О. Барановський А.В. Переглянути
697 стаття 2017.0 Український контекст інтерпретації трагедії «Король Лір» Вільяма Шекспіра (на прикладі перекладу М. Рильського) Дядюшенко О.О., Міненко О.В. Переглянути
698 стаття 2017.0 Оцінка оперативності прогнозування пожеж у житловому секторі. Мельник О.Г., Мельник Р.П. Переглянути
699 стаття 2017.0 Зовнішнє теплове навантаження на рятувальників під час гасіння пожеж на відкритій місцевості Костенко Т.В., Березовський А.І., Александров С.М., Костирка О.В. Переглянути
700 стаття 2017.0 Стратегия методов концептуального моделирования связного текста Єремеєва Н.Ф., Міненко О. В. Переглянути
701 стаття 2017.0 Дослідження зони хімічного забруднення експериментальним методом у задачах прогнозування О.М. Мирошник О.М. Землянський О.В. Бас Д. В. Лагно Переглянути
702 стаття 2017.0 Процес моніторингу концентрації небезпечних речовин при аварійному викиді О.М. Мирошник О.М. Землянський О.В. Бас Д. В. Лагно Переглянути
703 стаття 2017.0 Методика оценки организационно-функциональной эффективности пожарно-спасательных подразделений при тушении пожаров. Ю.Ю.Дендаренко А.А. Бужин Ю.Н. Сенчихин Переглянути
704 стаття 2017.0 Дослідження методу підвищення стійкості комп’ютерних криптографічних алгоритмів. Рудницький В.М., Сисоєнко С.В., Мельник О.Г., Пустовіт М.О. Переглянути
705 стаття 2017.0 Синтез операцій оберненого групового матричного криптографічного перетворення інформації. Сисоєнко С.В., Мельник О.Г., Пустовіт М.О. Переглянути
706 стаття 2017.0 Особливості впливу емоційних переживань на індивідуальну поведінку спорсменів-стрілків під час змагань Снісаренко А.Г., Шаріпова Д.С.  Переглянути
707 стаття 2017.0 Оцінка оперативності прогнозування пожеж у житловому секторі. Мельник О.Г., Мельник Р.П. Переглянути
708 стаття 2017.0 Дослідження ефективності застосування інформаційних технологій при вивченні профільних дисциплін майбутніми рятувальниками. Мельник Р.П., Мельник О.Г., Томенко М.Г. Переглянути
709 стаття 2017.0 Дослідження методу підвищення стійкості комп’ютерних криптографічних алгоритмів. Рудницький В.М., Сисоєнко С.В., Мельник О.Г., Пустовіт М.О. Переглянути
710 стаття 2017.0 Проблемы надежности зданий и сооружений при воздействии высоких температур Дагіль В.Г. Хаткова Л. В. Переглянути
711 стаття 2017.0 Проблемы надежности зданий и сооружений при воздействии высоких температур Дагіль В.Г. Хаткова Л. В. Переглянути
712 стаття 2017.0 Зовнішнє теплове навантаження на рятувальників під час гасіння пожеж на відкритій місцевості Костенко Т.В., Березовський А.І., Александров С.М., Костирка О.В. Переглянути
713 стаття 2017.0 Ефективність радіального водяного струменя-екрана в зоні теплового потоку дифузійного факела полумʼя Ю.Ю. Дендаренко В.І. ДивеньО.Д. Блащук Переглянути
714 стаття 2017.0 Прогнозування теплового навантаження на рятувальників під час гасіння пожеж у резервуарах з нафтопродуктами. Костенко Т.В., Березовський А.І., Костирка О.В. Переглянути
715 стаття 2017.0 Using computer modeling for solving fire safety objectives Цвіркун С.В. Переглянути
716 стаття 2017.0 Ефективність радіального водяного струменя-екрана в зоні теплового потоку дифузійного факела полумʼя Ю.Ю. Дендаренко В.І. ДивеньО.Д. Блащук Переглянути
717 стаття 2017 Математичне моделювання зовнішнього теплового навантаження на пожежника-рятувальника при горінні рідких нафтопродуктів в резервуарах Костенко Т. В., Поздеєв С. В., Зав’ялова О. Л., Костенко В. К., Журбинський Д. А. Переглянути
718 стаття 2017 The questions of formation the hydraulic jet in impulse fire extinguishing systems S. Stas, D. Kolesnikov, А. Bychenko Переглянути
719 стаття 2017 Удосконалення засобів прогнозування наслідків масштабів аварій пов’язаних з обігом небезпечних хімічних речовин Нуянзін В.М., Биченко А.О., Пустовіт М.О. Переглянути
720 монографія 2017 Технології моніторингу пожежної безпеки з багаторівневим перетворенням інформації Куліца О.С., Дендаренко В.Ю. Переглянути
721 стаття 2017 Удосконалення засобів прогнозування наслідків масштабів аварій пов’язаних з обігом небезпечних хімічних речовин Нуянзін В.М., Биченко А.О., Пустовіт М.О. Переглянути
722 стаття 2017 Automatization of individual anti-thermal protection of rescuers in the initial period of fire suppression Kostenko V., Kostenko T., Zemlianskiy O., Maiboroda A., Kutsenko S. Переглянути
723 стаття 2017 Studying Levels of Future Civil Defense Specialists’ Professional Competence Components Ротар В.Б. Переглянути
724 стаття 2017 The questions of formation the hydraulic jet in impulse fire extinguishing systems S. Stas, D. Kolesnikov, А. Bychenko Переглянути
725 теза конференції 2017 Глибинно-психологічний погляд на проблему сучасної підготовки психолога Амурова Я. В. Яценко Т. С., Манжара С. О., Галушко Л. Я., Поляничко О. М. Переглянути
726 стаття 2017 The questions of formation the hydraulic jet in impulse fire extinguishing systems S. Stas, D. Kolesnikov, А. Bychenko Переглянути
727 стаття 2017 Information technologies in educating fire safety specialists Tsvyrkun Serhii Переглянути
728 стаття 2017 Забезпечення вогнестійкості будівель зі сталевим каркасом. Збірник наукових праць Маладика І. Г., Шкарабура І. М. Переглянути
729 стаття 2017 Experimental research of hydrodynamics of flows with a variable along the length mass S. Stas, D. Kolesnikov, O. Yakhno Переглянути
730 стаття 2017 Методика оценки организационно-функциональной эффективности пожарно-спасательных подразделений при тушении пожаров Бужин О.А., Дендаренко Ю. Ю., Сенчихін Ю.М. Переглянути
731 стаття 2017 Ефективність радіального водяного струменя-екрана в зоні теплового потоку дифузійного факела полумʼя Дендаренко Ю. Ю., Дивень В.І, Блащук О.Д. Переглянути
732 стаття 2017 Forecasting the emergency explosive environment with the use of fuzzy data Zemlianskiy O., Maladyka I., Miroshnik O., Shkarabura I., Kaplenko G. Переглянути
733 стаття 2017 Процес моніторингу концентрації небезпечних речовин при аварійному викиді Мирошник О.М. Землянський О.М. Бас О.В. Лагно Д. В. Переглянути
734 стаття 2017 The questions of formation the hydraulic jet in impulse fire extinguishing systems S. Stas, D. Kolesnikov, А. Bychenko Переглянути
735 стаття 2017 Захист будівель зі сталевим каркасом від впливу високих температур Маладика І. Г., Шкарабура І. М Переглянути
736 монографія 2017 Експериментальна оцінка вогнестійкості несучих стін. С. В. Поздєєв, Є. О. Тищенко, В. К. Словінський, Щіпець С. Д. Переглянути
737 стаття 2017 Значення сільськогосподарської кооперації для розвитку продуктивних сил аграрного сектора економіки України в період непу. зб. наук. праць. Лазуренко Ю.М, Мигаленко О.І. Переглянути
738 стаття 2017 Розробка заходів щодо підвищення вогнестійкості металевих конструкцій машинних залів АЕС Григорян Б.Б., Бас О.В Переглянути
739 стаття 2017 Удосконалення стаціонарних систем автоматичного водяного пожежогасіння Колесніков Д. В., Стась С. В. Переглянути
740 стаття 2017 Діагностика технічного стану і залишковий ресурс сталевих конструкцій після пожежі. Маладика І. Г., Шкарабура І. М. Переглянути
741 стаття 2017 EXTERNAL THERMAL LOAD FOR RESCUERS DURING FIRE EXTINGUISHING AT THE OPEN LOCATION Kostenko, Т., Aleksandrov, S., Kostyrka, О., & Berezovs’kyy, А. Переглянути
742 стаття 2017 Сучасна філософія свободи: контрактуалістичний вимір Дмитро УСОВ Переглянути
743 стаття 2017 Detection of electric shock hazard with condactive fire extinguishing composition O. Zemlianskiy A. Zemlianskiy Переглянути
744 стаття 2017 Деякі особливості осмислення ідеї суспільної угоди в сучасній українській філософії Дмитро УСОВ Переглянути
745 стаття 2016.0 The Development Method for Evaluating the Saturation of Video Frame Blocks to Reduce the Processing Time of the Video Stream О. Куліца В. Твердохлєбов Д. Окладной А. Хаханова Переглянути
746 стаття 2016.0 Research of adequacy of mathematical model of heat -mass exchange in the furnace on fire resistance of hearing walls О. М. Нуянзін С. В. Поздєєв В. М. Нуянзін Переглянути
747 стаття 2016.0 Основні засади створення інформаційно-аналітичної системи для забезпечення дій за призначенням підрозділів орс цз А.О. Биченко, В. М. Нуянзін, М. О. Пустовіт, М. Ю. Удовенко, А. А. Нестеренко Переглянути
748 стаття 2016.0 Experimental research of hydrodynamics of flows with a variable along the length mass Стась С.В. Переглянути
749 стаття 2016.0 Peculiarities of Calculating Hydrodynamic Characteristics of Non-steady Currents Стась С.В. Переглянути
750 стаття 2016.0 Элементы адаптивной технологии обучения и оценивания знаний специалистов службы гражданской защиты. Юрченко К.М., Юрченко В.М., Стась С.В. Переглянути
751 стаття 2016.0 Research of adequacy of mathematical model of heat -mass exchange in the furnace on fire resistance of hearing walls О. М. Нуянзін, С. В. Поздєєв, В. М. Нуянзін Переглянути
752 стаття 2016.0 До питання про організаційно-правове забезпечення регулювання моральної культури рядового і начальницького складу органів і підрозділів ДСНС України Кришталь Т. М., Білека А. А., Горбаченко Ю. М. Переглянути
753 стаття 2016.0 Применение информационных технологий при подготовке специалистов пожарной и техногенной безопасности С. В. Цвиркун, О. В. Кириченко Переглянути
754 стаття 2016.0 Анализ теоретических данных по горению металлизированных конденсированных систем П. И. Заика, А. А. Дядюшенко, О. В. Кириченко Переглянути
755 стаття 2016.0 К вопросу исследования высокотемпературного излучения на рабочих местах О. В. Кириченко, А. С. Беликов, И. В. Трифонов, С. Ю. Рагимов Переглянути
756 стаття 2016.0 Визначення критичних значень параметрів зовнішніх термодій на оптичні елементи точного приладобудування О. В. Кириченко, І. В. Яценко, В. С. Антонюк, В. А. Ващенко Переглянути
757 стаття 2016.0 Особенности возмещения материального ущерба пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации Чубань В. С.. Крічкер О.Ю., Горбаченко Ю.М. Переглянути
758 стаття 2016.0 Особенности возмещения материального ущерба пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации Чубань В. С.. Крічкер О.Ю., Горбаченко Ю.М. Переглянути
759 стаття 2016.0 Применеие информационных технологий при подготовке специалистов пожарной и техногенной безопасности С. В. Цвиркун, О. В. Кириченко, Л. В. Маладыка Переглянути
760 стаття 2016.0 Аналіз пожежовибухоне-безпеки піротехнічних виробів у процесі їх зберігання, транспортування та застосування О. В. Кириченко, О. С. Барановський, Є. П. Кириченко, Р. Б. Мотрічук Переглянути
761 стаття 2016.0 Екологічна безпека водних об’єктів Черкаської області – складова національної безпеки Р. А. Заєць, О. А. Бужин, А. В. Швиденко, О. М. Черненко Переглянути
762 стаття 2016.0 Екологічна безпека водних об’єктів Черкаської області – складова національної безпеки Р. А.Заєць, О.А. Бужин, А. В. Швиденко, О. М. Черненко Переглянути
763 стаття 2016.0 Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря міста Черкаси Р. А. Заєць, А. І. Ковальов, О. А.Бужин, О. С. Джулай Переглянути
764 стаття 2016.0 Аnalysis of ways of de-energization of residential buildings with air power network input Шкарабура М.Г. Землянський О. М. Мирошник О.М. Переглянути
765 стаття 2016.0 Екологічна безпека водних об’єктів Черкаської області – складова національної безпеки Р. А. Заєць, О. А. Бужин, А. В. Швиденко, О. М. Черненко Переглянути
766 стаття 2016.0 Українська шекспіріана мовою пера Панаса Мирного: історія перекладу О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко Переглянути
767 стаття 2016.0 Development of financial and materiel mechanism of provision of activities for emergency response Чубань В. С. Н. Лега Переглянути
768 стаття 2016.0 Дослідження впливу конфігурації вогневої печі на рівномірність температурного поля по обігрівальній поверхні залізобетонної стіни при її випробуваннях на вогнестійкість О. М. Нуянзін М. А. Кришталь, К. В. Болжаларсь-кий, С. О. Сідней Переглянути
769 стаття 2016.0 Throughput increase of the covert communication channel organized by the stable steganography algorithm using spatial domain of the image. О. В. Костирка Переглянути
770 стаття 2016.0 Використання сленгу у лінгвістичному та соціальному аспектах О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко Переглянути
771 стаття 2016.0 100 лет после Чернобыльской катастрофы: исторические и социальные аспекты Т. Д. Чубіна Переглянути
772 стаття 2016.0 Деякі аспекти іконографії розп’яття Л. М. Горенко Переглянути
773 стаття 2016.0 Позитивна мотивація навчальної діяльності як засіб розвитку пізнавальної активності курсантів ДСНС С. М. Косяк Переглянути
774 стаття 2016.0 Дефінітивний ряд концептуалізації пам'яті в наукових дослідженнях С. М. Косяк Переглянути
775 стаття 2016.0 Psychosemantic analysis of theoretical concepts of professionally significant qualities of the person Н. В. Фомич Переглянути
776 стаття 2016.0 Використання сленгу у лінгвістичному та соціальному аспектах О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко Переглянути
777 стаття 2016.0 Ідея суспільної угоди в сучасних філософських дискурсах Д. В. Усов Переглянути
778 стаття 2016.0 Місце і роль суспільної угоди в сучасному соціумі Д. В. Усов Переглянути
779 стаття 2016.0 Основні напрями наукового й методологічного розроблення проблеми спілкування в системі професійної діяльності Гора В. А., Покалюк В. М., Карпюк Ю. М. Переглянути
780 стаття 2016.0 Експлуатація будівель з утепленими фасадами Л. В. Хаткова, В. Г. Дагіль Переглянути
781 стаття 2016.0 Способи укріплення берегових ліній водних об’єктів та зменшення збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру К. І. Мигаленко, О. І. Мигаленко Переглянути
782 стаття 2016.0 Роль інформаційно-комунікаційних технологій в освітньо-професійній підготовці фахівців спеціальностей «пожежна безпека» і «цивільна безпека» С. О. Касярум Переглянути
783 стаття 2016.0 Дослідження впливу конфігурації вогневої печі на рівномірність температурного поля по обігрівальній поверхні залізобетонної стіни при її випробуваннях на вогнестійкість О. М. Нуянзін М. А. Кришталь, К. В. Болжаларсь-кий, С. О. Сідней Переглянути
784 стаття 2016.0 Удосконалення структури та змісту професійної підготовки майбутніх фахівців пожежно-рятувальних підрозділів Покалюк В. М. Переглянути
785 стаття 2016.0 Український контекст інтерпретації трагедії «Гамлет» (на прикладі перекладу Павлина Свенцицького) Н. Ф. Єремеєва, О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко Переглянути
786 стаття 2016.0 Експлуатація будівель з утепленими фасадами Л. В. Хаткова, В. Г. Дагіль Переглянути
787 стаття 2016.0 Особенности возмещения материального ущерба пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации Чубань В. С.. Крічкер О.Ю., Горбаченко Ю.М. Переглянути
788 стаття 2016.0 Research of adequacy of mathematical model of heat -mass exchange in the furnace on fire resistance of hearing walls О. М. Нуянзін С. В. Поздєєв В. М. Нуянзін Переглянути
789 стаття 2016.0 Психологічна характеристика змагальної діяльності професійних спортсменів з кульової стрільби А. Г.Снісаренко, Д. С. Шаріпова Переглянути
790 стаття 2016.0 Психологічна характеристика змагальної діяльності професійних спортсменів з кульової стрільби А. Г. Снісаренко, Д. С. Шаріпова Переглянути
791 стаття 2016.0 Research of adequacy of mathematical model of heat -mass exchange in the furnace on fire resistance of hearing walls О. М. Нуянзін С. В. Поздєєв В. М. Нуянзін Переглянути
792 стаття 2016.0 Основні засади створення інформаційно-аналітичної системи для забезпечення дій за призначенням підрозділів орс цз А.О. Биченко, В. М. Нуянзін, М. О. Пустовіт, М. Ю. Удовенко, А. А. Нестеренко Переглянути
793 стаття 2016.0 Розробка структури і моделі роботи мультимедійного оперативного плану пожежогасіння на об’єкт А. І. Березовський, І. К. Чорномаз Переглянути
794 стаття 2016.0 Оптимізаціяструктурирозміщеннядатчиківсистемиранньоговиявленнянадзвичайнихситуацій О.М. Землянський А.О. Биченко А.І. Березовський О.М. Джулай Переглянути
795 стаття 2016.0 Психологічна характеристика змагальної діяльності професійних спортсменів з кульової стрільби А. Г.Снісаренко, Д. С. Шаріпова Переглянути
796 стаття 2016.0 Evaluation of radial component of thermal load at workplaces in hot shops. Журбинський Д.А. Костенко Т. В. Костенко В.К. Переглянути
797 стаття 2016.0 Влияние конструкции испытательных установок огневых печей на адекватность результатов испытаний несущих стен на огнестойкость О. М. Нуянзін С. О. Сідней І. В. Федченко Переглянути
798 стаття 2016.0 Самостійна робота як засіб формування правової компетентності майбутніх фахівців цивільного захисту Ротар В.Б. Переглянути
799 стаття 2016.0 Техническое устройство (насадок) для создания плоскорадиальной завесы с улучшенными тактико-техническими показателями Дендаренко Ю.Ю. Сенчихин Ю.Н. Остапов К.М. Переглянути
800 стаття 2016.0 The problem of human dignity in the context of the social contract idea Д. В. Усов Переглянути
801 стаття 2016.0 Информационные технологии в подготовке специалистов пожарной и техногенной безопасности С. В. Цвиркун Переглянути
802 стаття 2016.0 Експериментальні дослідження нечіткого методу групового урахування аргументів у задачах прогнозування зони хімічного забруднення Мирошник О.М Переглянути
803 стаття 2016.0 «Child safety week» in preschool educational establishments as an effective means of mass-explanatory work on issues of child safety Л. М. Горенко, Томіленко А. Г. Переглянути
804 стаття 2016.0 Акметехнології в підвищенні якості підготовки майбутніх фахівців із цивільного захисту Пасинчук К. М., Ротар В. Б. Переглянути
805 стаття 2016.0 До питання висвітлення особливостей перебування українців в іноетнічному середовищі (на прикладі Східної української діаспори наприкінці ХХ ст.) О. О. Спіркіна, Т. Д. Чубіна, М. І. Бушин Переглянути
806 стаття 2016.0 Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря міста Черкаси Р. А. Заєць, А. І. Ковальов, О. А. Бужин, О. С. Джулай Переглянути
807 стаття 2016.0 Розвиток ринкових відносин в українському селі доби незалежності Я. А. Федоренко, А.Г. Морозов Переглянути
808 стаття 2016.0 Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря міста Черкаси Р. А. Заєць, А. І. Ковальов, О. А. Бужин, О. С. Джулай Переглянути
809 стаття 2016.0 Планирование эксперимента и конструирование насадок пожарных стволов для дистанционного тушения пожаров гелеобразующими составами Дендаренко Ю.Ю. Росоха С.В. Сенчихин Ю.Н. Остапов К.М. Переглянути
810 стаття 2016.0 Charitable Foundation «Historical Heritage»: History of Formation and Future Development О. О. Спіркіна, Т. Д. Чубіна, М. І. Бушин Переглянути
811 стаття 2016.0 Український контекст інтерпретації трагедії «Гамлет» (на прикладі перекладу Павлина Свенцицького) О. В. Міненко О. О. Дядюшенко, Н. Ф. Єремеєва Переглянути
812 стаття 2016.0 «Child safety week» in preschool educational establishments as an effective means of mass-explanatory work on issues of child safety Л. М. Горенко, Томіленко А. Г. Переглянути
813 стаття 2016.0 Модифікація стійкого до збурних дій стеганоперетворення просторової області зображення-контейнера О. В. Костирка Переглянути
814 стаття 2016.0 Применение информационных технологий при подготовке специалистов пожарной и техногенной безопасности С. В. Цвиркун, О. В. Кириченко Переглянути
815 стаття 2016.0 Peculiarities of Calculating Hydrodynamic Characteristics of Non-steady Currents Стась С.В. Переглянути
816 стаття 2016.0 Borrowings and their historical reasons О. А. Іващенко Переглянути
817 стаття 2016.0 Основні засади створення інформаційно-аналітичної системи для забезпечення дій за призначенням підрозділів орс цз А. О. Биченко, В. М. Нуянзін, М. О. Пустовіт, М. Ю. Удовенко, А. А. Нестеренко Переглянути
818 стаття 2016.0 Визначення техногенного ризику житлових багатоповерхових будинків Мирошник О.М., Землянський О.М., Переглянути
819 стаття 2016.0 Визначення техногенного ризику житлових багатоповерхових будинків О. М. Мирошник, О. М. Землянський, І. І. Іщенко Переглянути
820 стаття 2016.0 Оптимізаціяструктурирозміщеннядатчиківсистемиранньоговиявленнянадзвичайнихситуацій О.М. Землянський А.О. Биченко А.І. Березовський О.М. Джулай Переглянути
821 стаття 2016.0 Розробка структури і моделі роботи мультимедійного оперативного плану пожежогасіння на об’єкт А. І. Березовський, І. К. Чорномаз Переглянути
822 стаття 2016.0 Оптимізація структури розміщення датчиків системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій А. І. Березовський, О. М. Землянськи, А. О. Биченко, О. М. Джулай Переглянути
823 стаття 2016.0 Аспекты неопределенности процесса мониторинга концентрации опасных веществ при аварийном выбросе Олег. М. Землянський, О. М. Мирошник, О. М. Черненко, С.В. Куценко Переглянути
824 стаття 2016.0 Анализ теоретических данных по горению металлизированных конденсированных систем П. И. Заика, А. А. Дядюшенко, О. В. Кириченко Переглянути
825 стаття 2016.0 Структура професійної готовності до діяльності в екстремальних умовах О. А. Іващенко Переглянути
826 стаття 2016.0 Аnalysis of ways of de-energization of residential buildings with air power network input Шкарабура М.Г. Землянський О. М. Мирошник О.М. Переглянути
827 стаття 2016.0 Experimental research of hydrodynamics of flows with a variable along the length mass Стась С.В. Переглянути
828 стаття 2016.0 Heavy accumulation of fertile soil layer in the mined-out space of opencast using geothermal energy. Щепак О.П Завялова Е.І. Журбинський Д. А. Костенко Т. В. Переглянути
829 стаття 2016.0 Анаиз эффектов сопровождающих появление гидродинамической кавитации С. В. Стась, О. М. Яхно, Д. В. Колесников Переглянути
830 стаття 2016.0 Аспекты неопределенности процесса мониторинга концентрации опасных веществ при аварийном выбросе Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія ∕ серія: Технічні науки – Вінниця 2016.- №5 (241) – С.187-190. О. М.Землянський, О. М. Мирошник, О. М. Черненко , С. В. Куценко Переглянути
831 стаття 2016.0 Визначення техногенного ризику житлових багатоповерхових будинків Мирошник О.М., Землянський О.М., Переглянути
832 стаття 2016.0 Визначення техногенного ризику житлових багатоповерхових будинків Мирошник О.М. Землянський О.М., Іщенко І.І. Переглянути
833 стаття 2016.0 Анализ теоретических данных по горению металлизированных конденсированных систем П. И. Заика, А. А. Дядюшенко, О. В. Кириченко Переглянути
834 стаття 2016.0 Improvement of technical and operational characteristics of devices with optical elements by preliminary electron beam treatment of their surface О. В. Кириченко, Яценко І. Антонюк В. Ващенко В. Переглянути
835 стаття 2016.0 Increasing the resistance of precision instrument-making elements from optical glass to external thermo-influences by preliminary electron-beam processing of surfaces О. В. Кириченко, Яценко І. Антонюк В. Ващенко В. Переглянути
836 стаття 2016.0 Phenomenon of professional speech culture of the future officers of civil protection service of Ukraine. Ю. П. Ненько Переглянути
837 стаття 2016.0 Peculiarities of material losses reparation to victims of emergencies Чубань В. С., Крічкер О.Ю., Горбаченко Ю.М. Переглянути
838 стаття 2016.0 Деякі практичні аспекти професійно-комунікативної підготовки курсантів у профільних ВНЗ ДСНС України. Ю. П. Ненько Переглянути
839 стаття 2016.0 Данило Нарбут як видатний представник Черкаської творчої інтелігенції (до 100-річчя з дня народження народного художника України, лауреата Державної премії ім. Т. Г. Шевченка Д. Г. Нарбута) О. О. Спіркіна Переглянути
840 стаття 2016.0 Пангерманізм і зародження націонал-соціалістичної ідеології С. М. Косяк Переглянути
841 стаття 2016.0 Професійно-орієнтована комунікативна підготовка офіцерів служби цивільного захисту як об’єкт наукового дослідження. Ю. П. Ненько Переглянути
842 стаття 2016.0 Анаиз эффектов сопровождающих появление гидродинамической кавитации С. В. Стась, О. М. Яхно, Д. В. Колесников Переглянути
843 стаття 2016.0 Оптимізація структури розміщення датчиків системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій А. І. Березовський, О. М. Землянськи, А. О. Биченко, О. М. Джулай Переглянути
844 стаття 2016.0 Теоретико-методологічні засади професійної комунікативної взаємодії майбутніх працівників служби цивільного захисту України. Ю. П. Ненько Переглянути
845 стаття 2016.0 Деякі аспекти правового регулювання в екологічній сфері України Білека А. А., Дулгерова О. М. Переглянути
846 стаття 2016.0 Charitable Foundation «Historical Heritage»: History of Formation and Future Development О. О. Спіркіна, Т. Д. Чубіна, М. І. Бушин Переглянути
847 стаття 2016.0 Український контекст інтерпретації трагедії «Гамлет» (на прикладі перекладу Павлина Свенцицького) О. В. Міненко О. О. Дядюшенко, Н. Ф. Єремеєва Переглянути
848 стаття 2016.0 Основні засади створення інформаційно-аналітичної системи для забезпечення дій за призначенням підрозділів орс цз А. О. Биченко, В. М. Нуянзін, М. О. Пустовіт, М. Ю. Удовенко, А. А. Нестеренко Переглянути
849 стаття 2016.0 Поняття професійної компетентності фахівців в теорії та практиці педагогів. (РИНЦ) Ю. П. Ненько Переглянути
850 стаття 2016.0 Применеие информационных технологий при подготовке специалистов пожарной и техногенной безопасности С. В. Цвиркун, О. В. Кириченко, Л. В. Маладыка Переглянути
851 стаття 2016.0 Peculiarities of material losses reparation to victims of emergencies Чубань В. С., Крічкер О.Ю., Горбаченко Ю.М. Переглянути
852 стаття 2016.0 До питання про організаційно-правове забезпечення регулювання моральної культури рядового і начальницького складу органів і підрозділів ДСНС України Кришталь Т. М., Білека А. А., Горбаченко Ю. М. Переглянути
853 стаття 2016.0 Самосохраняющее поведение специалистов оперативно-спасательной службы как элемент их готовности к самосохранению в экстремальных условиях профессиональной деятельности Пелипенко М.М. Балицька А. А. Переглянути
854 стаття 2016.0 Оптимізаціяструктурирозміщеннядатчиківсистемиранньоговиявленнянадзвичайнихситуацій О.М. Землянський А.О. Биченко А.І. Березовський О.М. Джулай Переглянути
855 стаття 2016.0 Основні засади створення інформаційно-аналітичної системи для забезпечення дій за призначенням підрозділів орс цз А.О. Биченко, В. М. Нуянзін, М. О. Пустовіт, М. Ю. Удовенко, А. А. Нестеренко Переглянути
856 стаття 2016.0 Дослідження впливу кліматичних факторів на вогнезахисну здатність покриттів для сталевих конструкцій. Ковальов А. І. Нуянзін В.М., Ведула С.А. Переглянути
857 стаття 2016.0 Исследование точности определения параметров огнезащитных покрытий металлических конструкций. Ковальов А. І. Зобенко Н.В. Переглянути
858 стаття 2016.0 Методика попередньої оцінки вогнезахисної здатності покриттів для сталевих конструкцій в умовах температурного режиму вуглеводневої пожежі. Ковальов А. І. Зобенко Н.В. Переглянути
859 стаття 2016.0 Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря міста Черкаси. Ковальов А. І. Заєць Р.А., Бужин О.А., Джулай О.С. Переглянути
860 стаття 2016.0 Підвищення ефективності термостійкості деревини шляхом модифікації фосфоровмісними полімерами Т. В. Магльована, П.І. Заїка, І.О. Ножко Переглянути
861 стаття 2016.0 Аnalysis of ways of de-energization of residential buildings with air power network input Шкарабура М.Г. Землянський О. М. Мирошник О.М. Переглянути
862 стаття 2016.0 Особливості інформаційних систем з прогнозування зони забруднення та систем підтримки прийняття рішень при хімічних аваріях О. М. Землянський, О. М. Мирошник, І. Г. Маладика, Г. Г. Капленко, Л. Д. Устимович Переглянути
863 стаття 2016.0 Особливості інформаційних систем з прогнозування зони забруднення та систем підтримки прийняття рішень при хімічних аваріях Землянський О.М., Мирошник О.М., Маладика І.Г., Капленко Г.Г., Устимович Л.Д. Переглянути
864 стаття 2016.0 Визначення техногенного ризику житлових багатоповерхових будинків О. М. Мирошник, О. М. Землянський, І. І. Іщенко Переглянути
865 стаття 2016.0 Інформаційно-технічний метод попередження надзвичайних ситуацій терористичного характеру на критично важливих об’єктах Ю.Ю. Гончаренко, О.О. Попов, О.М. Мирошник, С.О. Бурлака Переглянути
866 стаття 2016.0 Підвищення інформаційної безпеки телекомунікаційної системи ДСНС України шляхом моніторингу інцидентів та оцінки ризику реалізації загроз безпеки О. Г. Мельник, Р. П. Мельник, Г. П. Чепурний Переглянути
867 стаття 2016.0 Особливості інформаційних систем з прогнозування зони забруднення та систем підтримки прийняття рішень при хімічних аваріях О. М. Землянський, О. М. Мирошник, І. Г. Маладика, Г. Г. Капленко, Л. Д. Устимович Переглянути
868 стаття 2016.0 Применеие информационных технологий при подготовке специалистов пожарной и техногенной безопасности С. В. Цвиркун, О. В. Кириченко, Л. В. Маладыка Переглянути
869 стаття 2016.0 Повышение безопасности при развити аварии путем моделирования процесса воспламенения воздушной смеси Беликов А.С., Налисько Н.Н., Маладыка И.Г., Рагимов С.Ю. Переглянути
870 стаття 2016.0 Прогноз шумового загрязнения на прилегшающихтерриториях к прилегающимпромышленным объектам Беликов А.С., Рабич Е.В., Нестеренко С.В., Полторацкая В.Н., Маладыка И.Г. Переглянути
871 стаття 2016.0 Особливості інформаційних систем з прогнозування зони забруднення та систем підтримки прийняття рішень при хімічних аваріях Землянський О.М., Мирошник О.М., Маладика І.Г., Капленко Г.Г., Устимович Л.Д. Переглянути
872 стаття 2016.0 Аспекты неопределенности процесса мониторинга концентрации опасных веществ при аварийном выбросе О. М. Землянський, О. М. Мирошник, О. М. Черненко, С.В. Куценко Переглянути
873 стаття 2016.0 Розробка автономних пожежних сповіщувачів з довготривалою роботою  С. В. Куценко, Р.О. Бакарджиїв , О. О.Корецька., М. П. Мусієнко Переглянути
874 стаття 2016.0 Аспекты неопределенности процесса мониторинга концентрации опасных веществ при аварийном выбросе О. М. Землянський, О. М. Мирошник, О. М. Черненко, С.В. Куценко Переглянути
875 стаття 2016.0 Особливості інформаційних систем з прогнозування зони забруднення та систем підтримки прийняття рішень при хімічних аваріях Землянський О.М., Мирошник О.М., Маладика І.Г., Капленко Г.Г., Устимович Л.Д. Переглянути
876 стаття 2016.0 Теплозахисний костюм рятувальника з системою водяного охолодження В. К. Костенко О. Л. Завьялова Т. В. Костенко Переглянути
877 стаття 2016.0 Охолодження пожежників-рятувальників інтенсифікацією випаровування з поверхні шкіри Т. В. Костенко Переглянути
878 стаття 2016.0 Особливості визначення аеродинамічних параметрів підземних споруд В.О. Трофимов Н. С. Біла Т. В. Костенко Є. О. Тюрін Переглянути
879 стаття 2016.0 Оперативный прогноз тепловой нагрузки на спасателей при тушении горящих резервуаров с нефтепродуктами В. К. Костенко Т. В. Костенко Переглянути
880 стаття 2016.0 Обгрунтування вибору матеріалів для спеціального захисного одягу рятувальників від підвищеного теплового впливу В. К. Костенко О. Л. Завьялова Т. В. Костенко Д. А. Журбинский Переглянути
881 стаття 2016.0 Анаиз эффектов сопровождающих появление гидродинамической кавитации С. В. Стась, О. М. Яхно, Д. В. Колесников Переглянути
882 стаття 2016.0 Властивості послідовного вентиляційного з'єднання Т. В. Костенко В. О. Трофимов Переглянути
883 стаття 2016.0 Обґрунтування засобу локалізації негативних явищ при горінні забруднених радіоактивними відходами лісових масивів В. К. Костенко, Є. В. Качкар, О. С. Алексеєва Нгуен Туан Ань Переглянути
884 стаття 2016.0 Особливості інформаційних систем з прогнозування зони забруднення та систем підтримки прийняття рішень при хімічних аваріях О. М. Землянський, О. М. Мирошник, І. Г. Маладика, Г. Г. Капленко, Л. Д. Устимович Переглянути
885 стаття 2016.0 Особливості інформаційних систем з прогнозування зони забруднення та систем підтримки прийняття рішень при хімічних аваріях Землянський Олег .М., Мирошник О.М., Маладика І.Г., Капленко Г.Г., Устимович Л.Д. Переглянути
886 стаття 2016.0 Business Model of the OSOCC Situational Claster According to International Assistance in Relieving Emergencies О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко Переглянути
887 стаття 2016.0 Особливості інформаційних систем з прогнозування зони забруднення та систем підтримки прийняття рішень при хімічних аваріях Землянський О.М., Мирошник О.М., Маладика І.Г., Капленко Г.Г., Устимович Л.Д. Переглянути
888 стаття 2016.0 Обгрунтування вибору матеріалів для спеціального захисного одягу рятувальників від підвищеного теплового впливу В. К. Костенко О. Л. Завьялова Т. В. Костенко Д. А. Журбинский Переглянути
889 стаття 2016.0 Heavy accumulation of fertile soil layer in the mined-out space of opencast using geothermal energy. Щепак О.П Завялова Е.І. Журбинський Д. А. Костенко Т. В. Переглянути
890 стаття 2016.0 Evaluation of radial component of thermal load at workplaces in hot shops. Журбинський Д.А. Костенко Т. В. Костенко В.К. Переглянути
891 стаття 2016.0 Українська шекспіріана мовою пера Панаса Мирного: історія перекладу О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко Переглянути
892 стаття 2016.0 Проблеми рецепції оригіналу та його інтерпретації О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко Переглянути
893 стаття 2016.0 Оптимізація структури розміщення датчиків системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій А. І. Березовський, О. М. Землянськи, А. О. Биченко, О. М. Джулай Переглянути
894 стаття 2016.0 Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря міста Черкаси Р. А. Заєць, А. І. Ковальов, О. А.Бужин, О. С. Джулай Переглянути
895 стаття 2016.0 Оптимізаціяструктурирозміщеннядатчиківсистемиранньоговиявленнянадзвичайнихситуацій О.М. Землянський А.О. Биченко А.І. Березовський О.М. Джулай Переглянути
896 стаття 2016.0 Методи відображення комплексного впливу факторів. Синтез багатопараметричних моделей. В. Ю. Дендаренко, О. С. Куліца Переглянути
897 стаття 2016.0 Решение задачи конструирования пожарного ствола-распылителя Дендаренко Ю.Ю. Росоха С.В. Сенчихин Ю.Н. Остапов К.М. Переглянути
898 стаття 2016.0 Аспекты неопределенности процесса мониторинга концентрации опасных веществ при аварийном выбросе Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія ∕ серія: Технічні науки – Вінниця 2016.- №5 (241) – С.187-190. О. М.Землянський, О. М. Мирошник, О. М. Черненко , С. В. Куценко Переглянути
899 стаття 2016.0 Підвищення інформаційної безпеки телекомунікаційної системи ДСНС України шляхом моніторингу інцидентів та оцінки ризику реалізації загроз безпеки О. Г. Мельник, Р. П. Мельник, Г. П. Чепурний Переглянути
900 стаття 2016.0 Основні засади створення інформаційно-аналітичної системи для забезпечення дій за призначенням підрозділів орс цз А. О. Биченко, В. М. Нуянзін, М. О. Пустовіт, М. Ю. Удовенко, А. А. Нестеренко Переглянути
901 стаття 2016.0 Nadia Surovtsova as a Representative of Creative Intelligentsia of Cherkasy Region О. О. Спіркіна, Т. Д. Чубіна Переглянути
902 стаття 2016.0 Nadia Surovtsova as a Representative of Creative Intelligentsia of Cherkasy Region О. О. Спіркіна, Т. Д. Чубіна Переглянути
903 стаття 2016.0 Business Model of the OSOCC Situational Claster According to International Assistance in Relieving Emergencies О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко Переглянути
904 стаття 2016.0 Обоснование методики дистанционного измерения температуры поверхности источников горения и самонагревания на породных отвалах угольных шахт В.К. Костенко В.М. Покалюк А. О. Майборода О. М. Нуянзін Д. А Козирь Переглянути
905 стаття 2016.0 Екологічна безпека водних об’єктів Черкаської області – складова національної безпеки Р. А.Заєць, О.А. Бужин, А. В. Швиденко, О. М. Черненко Переглянути
906 стаття 2016.0 Обоснование методики дистанционного измерения температуры поверхности источников горения и самонагревания на породных отвалах угольных шахт В.К. Костенко В.М. Покалюк А. О. Майборода О. М. Нуянзін Д. А Козирь Переглянути
907 стаття 2016.0 Оценказащитыпередаваемойцыфровойинформации Гончаренко Ю.Ю., Ковач В.Е., Фаррахов А.В., Мирошник О.Н. Переглянути
908 стаття 2016.0 Методика викладання дисципліни «Інженерна і комп’ютерна графіка» у вищих навчальних закладах ДСНС України М. Г.Томенко, О. Г. Мельник, Г. П. Чепурний Переглянути
909 стаття 2016.0 Peculiarities of material losses reparation to victims of emergencies Чубань В. С., Крічкер О.Ю., Горбаченко Ю.М. Переглянути
910 стаття 2016.0 Підвищення ефективності термостійкості деревини шляхом модифікації фосфоровмісними полімерами Магльована Т. В.,Заїка П.І. Переглянути
911 стаття 2016.0 Диференційоване вдосконалення витривалості юнаків І. Д. Глазирін, В. М. Глазиріна Переглянути
912 стаття 2016.0 Деякі питання методики викладання курсу «вища математика» студентам спеціальності «пожежна безпека» С. О. Касярум Переглянути
913 стаття 2016.0 Особливості проектного управління на приладобудівному підприємстві Н. Ю. Єгорченкова, О. В. Єгорченков, І. П. Частоколенко Переглянути
914 стаття 2016.0 Математична модель визначення середнього фактичного часу виконання одного етапу будівельно-монтажних робіт в умовах збурених впливів В. В. Мельник, І. П. Частоколенко, А. П. Марченко Переглянути
915 стаття 2016.0 Фіскальна політика держави в детерміністській моделі загальної економічної рівноваги І. О. Загуруйко, І. П. Частоколенко Переглянути
916 стаття 2016.0 Обоснование методики дистанционного измерения температуры поверхности источников горения и самонагревания на породных отвалах угольных шахт В.К. Костенко В.М. Покалюк А. О. Майборода О. М. Нуянзін Д. А Козирь Переглянути
917 стаття 2016.0 До питання про організаційно-правове забезпечення регулювання моральної культури рядового і начальницького складу органів і підрозділів ДСНС України Кришталь Т. М., Білека А. А., Горбаченко Ю. М. Переглянути
918 стаття 2016.0 Основні напрями наукового й методологічного розроблення проблеми спілкування в системі професійної діяльності Гора В. А., Покалюк В. М., Карпюк Ю. М. Переглянути
919 стаття 2016.0 Деякі аспекти правового регулювання в екологічній сфері України Білека А. А., Дулгерова О. М. Переглянути
920 стаття 2016.0 Отримання сорбентів для системи комплексного екологічного моніторингу важких металів у стічних водах Магльована Т. В. Переглянути
921 стаття 2016.0 Екологічна безпека водних об’єктів Черкаської області – складова національної безпеки Р. А. Заєць, О. А. Бужин, А. В. Швиденко, О. М. Черненко Переглянути
922 стаття 2016.0 Аспекты неопределенности процесса мониторинга концентрации опасных веществ при аварийном выбросе Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія ∕ серія: Технічні науки – Вінниця 2016.- №5 (241) – С.187-190. О. М.Землянський, О. М. Мирошник, О. М. Черненко , С. В. Куценко Переглянути
923 стаття 2016.0 Український контекст інтерпретації трагедії «Гамлет» (на прикладі перекладу Павлина Свенцицького) Н. Ф. Єремеєва, О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко Переглянути
924 стаття 2016.0 Акметехнології в підвищенні якості підготовки майбутніх фахівців із цивільного захисту Пасинчук К. М., Ротар В. Б. Переглянути
925 стаття 2016.0 Самостійна робота як засіб формування правової компетентності майбутніх фахівців цивільного захисту Ротар В.Б. Переглянути
926 стаття 2016.0 Аспекты неопределенности процесса мониторинга концентрации опасных веществ при аварийном выбросе О. М. Землянський, О. М. Мирошник, О. М. Черненко, С.В. Куценко Переглянути
927 стаття 2016.0 Підвищення ефективності термостійкості деревини шляхом модифікації фосфоровмісними полімерами Магльована Т. В.,Заїка П.І. Переглянути
928 стаття 2016.0 Екологічна безпека водних об’єктів Черкаської області – складова національної безпеки Р. А.Заєць, О.А. Бужин, А. В. Швиденко, О. М. Черненко Переглянути
929 стаття 2016.0 Особливості історико-філософського дискурсу ідеї суспільної угоди: від проблеми легітимації до концепту довіри Д. В. Усов Переглянути
930 стаття 2016.0 Теорія суспільної угоди: методологія та принципи філософського осягнення Д. В. Усов Переглянути
931 стаття 2016.0 Complementarity of multicultural pheniomena as theoretical problem of modern humanitarian knowledge Л. Г. Вороновська Переглянути
932 стаття 2016.0 Роль філософії в підготовці фахівців спеціалізованої технічної освіти Л. Г. Вороновська Переглянути
933 стаття 2016.0 Элементы адаптивной технологии обучения и оценивания знаний специалистов службы гражданской защиты Юрченко К. М., Юрченко В. М., Стась С. В. Переглянути
934 стаття 2016.0 Український контекст інтерпретації трагедії «Гамлет» (на прикладі перекладу Павлина Свенцицького) Н. Ф. Єремеєва, О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко Переглянути
935 стаття 2016.0 Психологические особенности восприятия чрезвычайных ситуаций, как основа эффективной профессиональной деятельности А. В. Демченко Переглянути
936 стаття 2016.0 Пасторальный тренинг как средство формирования профессиональной компетентности будущих специалистов службы гражданской защиты ГСЧС Украины С. А. Мукомел, Л. І. Мохнар, М. В. Фомич Переглянути
937 стаття 2016.0 Формирование ценностных ориентаций будущих специалистов службы гражданской защиты ГСЧС Украины в процессе профессиональной подготовки С. А. Мукомел, Л. І.Мохнар Переглянути
938 стаття 2016.0 Состояние разработки проблемы детского аутизма в Украине О. В. Бінецька Переглянути
939 стаття 2016.0 Пасторальный тренинг как средство формирования профессиональной компетентности будущих специалистов службы гражданской защиты ГСЧС Украины С. А. Мукомел, Л. І. Мохнар, М. В. Фомич Переглянути
940 стаття 2016.0 Профессиональная мотивація сотрудников рискоопасныхпрофессийкакпсихологическая проблема Т. В. Лаврик, А. Г. Снісаренко, Я. С.Снісаренко Переглянути
941 стаття 2016.0 Характеристика моделі системи управління розвитком професійної компетентності фахівця Державної служби України з надзвичайних ситуацій у процесі підготовки В. О. Архипенко Переглянути
942 стаття 2016.0 Музичний фестиваль як європейський національно- культурний проект (на прикладі Черкаської області) О. О. Спіркіна, Т. Д. Чубіна Переглянути
943 стаття 2016.0 Cultural-Artistic Life of Cherkasy Region in 1991–2001 Years in the Context of National Revival: Source Study Analysis of Problem О. О. Спіркіна Переглянути
944 стаття 2016.0 Музичний фестиваль як європейський національно- культурний проект (на прикладі Черкаської області) О. О. Спіркіна, Т. Д. Чубіна Переглянути
945 стаття 2016.0 До питання висвітлення особливостей перебування українців в іноетнічному середовищі (на прикладі Східної української діаспори наприкінці ХХ ст.) О. О. Спіркіна, Т. Д. Чубіна, М. І. Бушин Переглянути
946 стаття 2016.0 The issue of timely delivery of video traffic with controlled loss of quality Бараннік В. Харченко Н. Твердохлебов В. Куліца О. Переглянути
947 стаття 2016.0 Проблеми рецепції оригіналу та його інтерпретації О. О. Дядюшенко, О. В. Міненко Переглянути
948 стаття 2016.0 Методи відображення комплексного впливу факторів. Синтез багатопараметричних моделей. В. Ю. Дендаренко, О. С. Куліца Переглянути
949 стаття 2016.0 Основні засади створення інформаційно-аналітичної системи для забезпечення дій за призначенням підрозділів орс цз А. О. Биченко, В. М. Нуянзін, М. О. Пустовіт, М. Ю. Удовенко, А. А. Нестеренко Переглянути
950 стаття 2016.0 Експериментальне дослідження впливу кліматичних факторів на вогнезахисну здатність покриттів для сталевих конструкцій В. М. Нуянзін, А. І. Ковальов, С. А. Ведула Переглянути
951 стаття 2016.0 Способи укріплення берегових ліній водних об’єктів та зменшення збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру К. І. Мигаленко, О. І. Мигаленко Переглянути
952 стаття 2016.0 Особливості розвитку та функціонування інфраструктури аграрного ринку: історичний контекст Я. А. Федоренко Переглянути
953 стаття 2016.0 Розрахунковий метод оцінки вогнестійкості плити перекриття С. В. Поздєєв, Ю. А. Отрош, В. В. Демешок, І. В. Федченко Переглянути
954 стаття 2016.0 Профессиональная мотивація сотрудников рискоопасныхпрофессийкакпсихологическая проблема Т. В. Лаврик, А. Г. Снісаренко, Я. С.Снісаренко Переглянути
955 стаття 2016 Еволюційний метод формування оптимального комплекту аварійно-рятувальної техніки Кришталь В.М., Снитюк В.Є. Переглянути
956 стаття 2016 System analysis of formation of emergency resque equipment sets Kryshtal V., Snytyuk V. Переглянути
957 стаття 2016 Планирование эксперимента и конструирование насадок пожарных стволов для дистанционного тушения пожаров гелеобразующими составами Росоха С.В., Сенчихін Ю.М., Дендаренко Ю. Ю., Остапов К.М. Переглянути
958 стаття 2016 Решение задачи конструирования пожарного ствола-распылителя Бужин О.А., Дендаренко Ю. Ю., Сенчихін Ю.М. Переглянути
959 стаття 2016 Аспекты неопределенности процесса мониторинга концентрации опасных веществ при аварийном выбросе Землянський О.М., Мирошник О.М., Черненко О.М., Куценко С.В. Переглянути
960 стаття 2016 Heavy accumulation of fertile soil layer in the mined-out space of opencast using geothermal energy Chepak O. P., Zavyalova E.L., Zhurbinskiy D. A., Kostenko T. V. Переглянути
961 стаття 2016 Теорія суспільної угоди: методологія та принципи філософського осягнення Дмитро УСОВ Переглянути
962 стаття 2016 Метод розміщення сповіщувачів провідно-безпровідної системи пожежної сигналізації всередені будівлі Куценко С. В., Бакарджиев Р. А., Корецкая А. О., Мусиенко М. П. Переглянути
963 стаття 2016 Особливості історико-філософського дискурсу ідеї суспільної угоди: від проблеми легітимації до концепту довіри Дмитро УСОВ Переглянути
964 стаття 2016 RATIONAL JUSTIFICATION OF MORAL PHILOSOPHY OF D. GAUTHIER Дмитро УСОВ Переглянути
965 монографія 2016 Новий підхід до випробувань на вогнестійкість залізобетонних конструкцій В. К. Словінський, С. В. Поздєєв, О. М. Тищенко, О. В. Некора, С. Д. Щіпець Переглянути
966 стаття 2015.0 Математичне моделювання процесу тепломасообміну у камерах вогневих печей установок для випробувань на вогнестійкість несучих стін Поздєєв С.В., Нуянзін В.М., Сідней С.О. Нуянзін О.М. Переглянути
967 стаття 2015.0 Формування професійно важливих якостей керівника пожежно-рятувального підрозділу Балицька А. А. Переглянути
968 стаття 2015.0 Моделювання примітивів ковзного шифрування на основі рекурентних послідовностей Бабенко В.Г. Мельник О.Г. Нестеренко О.Б. Переглянути
969 стаття 2015.0 Оцінка якості псевдовипадкових послідовностей на основі використання операцій додавання за модулем два Ланських Є.В., Сисоєнко С.В., Пустовіт М.О. Переглянути
970 стаття 2015.0 Основні засади створення інформаційно-аналітичної системи для забезпечення дій за призначенням підрозділів ОРС ЦЗ Нуянзін В.М., Биченко А.О., Пустовіт М.О., Нестеренко А.А. Переглянути
971 стаття 2015.0 Аnalysis of ways of de-energization of residential buildings with air power network input Мирошник О.М. Землянський О-г М., Шкарабура М.Г., Переглянути
972 стаття 2015.0 Структурна ідентифікація моделі концентрації небезпечної хімічної речовини Мирошник О.М. Переглянути
973 стаття 2015.0 Удосконалений метод синтезу розширених матричних елементарних функцій для криптоперетворення даних Гончар С.В., Мельник Р.П., Бабенко В.Г. Переглянути
974 стаття 2015.0 Розробка методів синтезу трирозрядних розширених матричних елементарних функцій Гончар С.В., Бабенко В.Г., Мельник Р.П. Переглянути
975 стаття 2015.0 Формування вимог до векторної основи системи залишкових класів з урахуванням рішення задачі прогнозування пожеж у житловому секторі Мельник О.Г. Переглянути
976 стаття 2015.0 Побудова рухомих моніторингових мереж критичного застосування для задач ДСНС. Куценко С.В., Журавська І.М., Мусієнко М.П., Корецька О.О. Переглянути
977 стаття 2015.0 Методы селективной защиты видеопотока по базовым кадрам Кулица О.С. Баранник В.В., Бульба С.С. Переглянути
978 стаття 2015.0 Исследование характеристик сервиса дистанционного предоставления видеоуслуг при управлении в кризисных ситуациях Кулица О.С. Красноруцкий А.А., Шульгин С.С. Переглянути
979 стаття 2015.0 Теоретическое обоснование электростатического и гравитационного воздействия на углевоздушные аэровзвеси для профилактики взрывов Т.В. Костенко, М.С. Горобей, Ю.Ф. Булгаков, Д.А. Журбинский Переглянути
980 стаття 2015.0 Математичне моделювання теплового впливу пожежі на штабелі торфу при їх зберіганні Мигаленко К. І. Переглянути
981 стаття 2015.0 Розробка засобів попередження ураження електричним струмом під час пожежогасіння Землянський О-г.М. Переглянути
982 стаття 2015.0 To the question of reforming of personnel training for civil protection service of Ukraine Куценко С.В., Шкарабура М. Г. Переглянути
983 стаття 2015.0 Геометрія зони обвуглювання у перерізах вогнезахищених дерев’яних балок в умовах пожежі Горбаченко Я.В., Поздєєв С. В., Некора О. В., Федченко І. В. Переглянути
984 стаття 2015.0 Методики для определения скорости и пределов горения металлизированных конденсированных систем в различных условиях эксплуатации Заїка П.І., Дядюшенко О.О., Кириченко О. В. Переглянути
985 стаття 2015.0 Методики для определения скорости и пределов горения металлизированных конденсированных систем в различниых условиях эксплуатации П.И. Заика О.В. Кириченко А.А. Дядюшенко Переглянути
986 стаття 2015.0 Использование модифицированного метода Evomax в информационно-аналитических системах прогнозирования последствий химических аварий Мирошник О.М. Переглянути
987 стаття 2015.0 Мультиопераційне багаторазове ковзне шифрування Бабенко В.Г., Мельник О.Г., Мельник Р.П. Переглянути
988 стаття 2015.0 Відродження кооперативного руху в Україні в кінці ХХ – на початку ХХІ століття Федоренко Я. А. Переглянути
989 стаття 2015.0 Основні засади створення інформаційно-аналітичної системи для забезпечення дій за призначенням підрозділів ОРС ЦЗ Нуянзін В.М., Биченко А.О., Пустовіт М.О., Нестеренко А.А. Переглянути
990 стаття 2015.0 Моделювання впливу зовнішніх факторів на роботу систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій Биченко А. О. Переглянути
991 стаття 2015.0 Навчальний заклад Державної служби України з надзвичайних ситуацій: проблеми сьогодення. Мельник О.Г. Томенко М.Г., Чепурний Г.П. Переглянути
992 стаття 2015.0 Мультиопераційне багаторазове ковзне шифрування. Мельник О.Г. Бабенко В.Г., Мельник Р.П. Переглянути
993 стаття 2015.0 Моделювання примітивів ковзного шифрування на основі рекурентних послідовностей. Мельник О.Г. Бабенко В.Г., Нестеренко О.Б. Переглянути
994 стаття 2015.0 Моделювання дискретних елементарних функцій для криптографічного перетворення. Мельник О.Г. Переглянути
995 стаття 2015.0 Исследование поведения деревяных балок с огнебиозащитой при пожаре Кропива М.О., Поздєєв С.В., Горбаченко Я.В., Некора О.В. Переглянути
996 стаття 2015.0 Ідентифікація коефіцієнтів роботи бетону залізобетонної стіни за результатами її випробувань на вогнестійкість Щіпець С. Д., Некора О. В. Кропива М.О. Омельченко А.М. Переглянути
997 стаття 2015.0 Звільнення Правобережної України – важливий етап другої світової війни Чубіна Т. Д. Переглянути
998 стаття 2015.0 Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка як осередок утвердження національної ідентичності на Черкащині Чубіна Т. Д., Спіркіна О. О. Переглянути
999 стаття 2015.0 Особливості становлення системи орендних відносин в контексті реформування аграрного сектору українського села в 1991-2012 рр. Федоренко Я. А. Переглянути
1000 стаття 2015.0 Preventive Measures of Moral and Professional Deformation of the Employees of the State Emergency Service of Ukraine Чубіна Т. Д., Спіркіна О. О. Переглянути
1001 стаття 2015.0 Метод математичного моделювання геометрії обвугленої зони при пожежі дерев’яних балок з вогнезахисним просоченням Горбаченко Я.В., Переглянути
1002 стаття 2015.0 Олександр Потоцький: погляд крізь призму століть Чубіна Т. Д. Переглянути
1003 стаття 2015.0 Геометрія зони обвуглювання у перерізах вогнезахищених дерев’яних балок в умовах пожежі Горбаченко Я.В., Поздєєв С. В., Некора О. В., Федченко І. В. Переглянути
1004 стаття 2015.0 Labor tension of the chiefs of guard of fire rescue units as a psychological problem Снісаренко Я. С., Снісаренко А. Г. Переглянути
1005 стаття 2015.0 Political management: concept, functions and types Чубіна Т. Д. Переглянути
1006 стаття 2015.0 Definitions, forms and types of professional deformation Чубіна Т. Д. Переглянути
1007 стаття 2015.0 Шлях до перемоги: спільні дії партизанського загону «Москва» та Чигиринської підпільної комсомольської організації Чубіна Т. Д., Чубіна А. С. Переглянути
1008 стаття 2015.0 Імідж і його роль у політиці Чубіна Т. Д. Переглянути
1009 стаття 2015.0 Оцінка класу вогнестійкості самонесучої стіни залізобетонних модулів сховища відпрацьованого ядерного палива. С.В. Поздєєв, В.В Нижник, О.Л. Борис, Ю.А. Отрош Переглянути
1010 стаття 2015.0 Метод інтерпретації температурних полів у перерізі залізобетонних балок Кропива М.О., Поздєєв С.В., Отрош Ю.А., Омельченко А.М. Переглянути
1011 стаття 2015.0 Математичне моделювання процесу тепломасообміну у камерах вогневих печей установок для випробувань на вогнестійкість несучих стін Поздєєв С.В., Нуянзін В.М., Сідней С.О. Нуянзін О.М. Переглянути
1012 стаття 2015.0 Исследование поведения деревяных балок с огнебиозащитой при пожаре Поздєєв С.В. Кропива М.О., Поздєєв С.В., Горбаченко Я.В., Некора О.В. Переглянути
1013 стаття 2015.0 Дослідження щодо підвищення ефективності вогневих випробувань несучих стін на вогнестійкість. Поздєєв С.В., Нуянзін О.М., Сідней С.О. Переглянути
1014 стаття 2015.0 Гендерні особливості професійного становлення фахівців цивільного захисту у системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій М.В. Фомич,Н.П. Вовк Переглянути
1015 стаття 2015.0 Дослідження поведінки залізобетонної стіни в умовах пожежі за допомогою метода кінцевих елементів. Поздєєв С.В., Ступак Д.О., Сідней С.О., Отрош Ю.А. Переглянути
1016 стаття 2015.0 Peculitarities of execution of collective and state farm system restructuring in agrarian sector of Ukraine in the 1990-s: historical aspect Федоренко Я. А. Переглянути
1017 стаття 2015.0 Дослідження поведінки дерев’яних балок з вогнезахистом при впливі пожежі Горбаченко Я.В., Тищенко О.М. Переглянути
1018 стаття 2015.0 Моральне самовдосконалення особистості фахівця служби цивільного захисту шляхом розвитку рефлексивних умінь під час навчання у вищих навчальних закладах Державної служби з надзвичайних ситуацій України Вовк Н.П., Кришталь Т.М. Переглянути
1019 стаття 2015.0 Технология получения покрытий на основе Al2O3 с учлучшенным составом компонентов физико-механических эксплуатационных свойств Губарь Є.Я., Пономаренко А.М., Васильченко В.Ю., Частоколенко І.П. Переглянути
1020 стаття 2015.0 Інгібітори корозії пожежно-технічного обладнання на основі комплексів металів із солями полігексаметиленгуанідину Магльована Т. В. Переглянути
1021 стаття 2015.0 Дисциплінованість у контексті формування готовності майбутніх фахівців оперативно – рятувальної служби до самозбереження Черненко О.М., Пелипенко М.М. Переглянути
1022 стаття 2015.0 Механизмы взаимосвязи человеческого достоинства и социальной справедливости на пути создания справедливого общества Усов Д. В. Переглянути
1023 стаття 2015.0 Етика відповідальності К.-О. Апеля в ландшафтах контрактуалізму Усов Д. В. Переглянути
1024 стаття 2015.0 Категорії досліджень творчості Роберта Блая Хряпак С. О. Переглянути
1025 стаття 2015.0 Cоціалізація як категорія сучасних психолого-педагогічних наук Капля А. М., Снісаренко А. Г., Снісаренко Я. С., Чепурний Г. П. Переглянути
1026 стаття 2015.0 Actual problems of the modern professional training of the specialists of civil protection service of Ukraine Мукомел С.А., Капля А.Н., Снісаренко А. Г., Снісаренко Я.С. Переглянути
1027 стаття 2015.0 Особливості прояву типових властивостей соціальних типів особистості фахівців пожежно-рятувальних підрозділів Снісаренко Я. С., Снісаренко А. Г. Переглянути
1028 стаття 2015.0 Labor tension of the chiefs of guard of fire rescue units as a psychological problem Снісаренко Я. С., Снісаренко А. Г. Переглянути
1029 стаття 2015.0 Інноваційні процеси у складі суспільно-політичної лексики на прикладі української мови Снісаренко Я. С. Переглянути
1030 стаття 2015.0 Особливості рецепції літературного твору в контексті художнього перекладу Міненко О. В. Переглянути
1031 стаття 2015.0 Естетичні принципи романтизму в перших перекладах творів В. Шекспіра в Україні Міненко О. В., Дядюшенко О. О. Переглянути
1032 стаття 2015.0 Актуальність вивчення іноземної мови в умовах сьогодення Міненко О. В., Дядюшенко О. О. Переглянути
1033 стаття 2015.0 Рецепція та інтерпретація сонету 143 В. Шекспіра українським письменником І. Франком Міненко О. В. Переглянути
1034 стаття 2015.0 Проблеми рецепції творчості В. Шекспіра в науково-теоретичній думці: компаративний вимір Міненко О. В. Переглянути
1035 стаття 2015.0 Literary Translation in Terms of Interliterary Contacts Міненко О. В., Дядюшенко О. О. Переглянути
1036 стаття 2015.0 Стан гуморального імунітету за умов додаткової вітамінізації (на прикладі студентів ЧНУ та курсантів ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля). Єремеєва Н. Ф. Боєчко Ф. Ф., Боєчко Л. О. Переглянути
1037 стаття 2015.0 Казковий текст та його категорії Єремеєва Н. Ф. Переглянути
1038 стаття 2015.0 Зв’язок когнітивної лінгвістики з практикою викладання іноземних мов Єремеєва Н.Ф. Переглянути
1039 стаття 2015.0 The formation for ganizational and economic mechanism of state fire safety anagement Чубань В. С., Лега Н.Ю. Переглянути
1040 стаття 2015.0 The budget financing mechanism of the state emergency service of Ukraine Чубань В. С. Переглянути
1041 стаття 2015.0 До питання реформування системи підготовки кадрів для служби цивільного захисту України Куценко М.А., Шкарабура М.Г., Переглянути
1042 стаття 2015.0 Формування економічних механізмів забезпечення підготовки кадрів для служби цивільного захисту Куценко М.А. Переглянути
1043 стаття 2015.0 Обґрунтування державного замовлення на підготовку кадрів у сфері цивільного захисту на основі статистичних даних Куценко М.А. Переглянути
1044 стаття 2015.0 Особливості саморегуляції професійних спортсменів з кульової стрільби під час змагальної діяльності Шаріпова Д.С. Переглянути
1045 стаття 2015.0 Феноменологічний аналіз понять напружених умов діяльності М.В. Фомич Переглянути
1046 стаття 2015.0 Усовершенствованный метод испытаний железобетонных колон на огнестойкость Осипенко В.І. Поздєєв А.В. Федоренко Д.С. Словінський В. К. Переглянути
1047 стаття 2015.0 Влияние напряженно-деформированного состояния при динамическом воздействии на безопасность применения защитной каски пожарного. Маладика І.Г., Беликов А.С., Шаломов В.А., Сабитова О.А., Федоренко Д.С. Переглянути
1048 стаття 2015.0 К вопросу обеспечения безопасности герметизации трубопроводов и емкостей при возникновении аварийных ситуаций Беликов А.С., Голендер В.А., Чаплыгин А.С., Соколов И.А., Федоренко Д.С. Переглянути
1049 стаття 2015.0 Утвердження національної ідентичності крізь призму творчості музичних та пісенних колективів Черкаської обласної державної філармонії у 1991–2001 рр. Спіркіна О. О. Переглянути
1050 стаття 2015.0 Человеческий капитал – от теории к практике Бужин О. А. Переглянути
1051 стаття 2015.0 Гендерні особливості професійного становлення фахівців цивільного захисту у системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій М.В. Фомич, Переглянути
1052 стаття 2015.0 Actual problems of the modern professional training of the specialists of civil protection service of Ukraine Мукомел С.А., Капля А.Н., Снісаренко А. Г., Снісаренко Я.С. Переглянути
1053 стаття 2015.0 Cоціалізація як категорія сучасних психолого-педагогічних наук Капля А. М., Снісаренко А. Г., Снісаренко Я. С., Чепурний Г. П. Переглянути
1054 стаття 2015.0 High- and law-pressure water jets in firefighting and cutting processes Д. В. Лагно, Д. В. Колесніков, П. П. Кучер Переглянути
1055 стаття 2015.0 Вплив державної підтримки сільського господарства на формування ринкових відносин у селі в кінці ХХ – на початку ХХІ століття Федоренко Я. А. Переглянути
1056 стаття 2015.0 Особливості трансформації сільськогосподарського сектору на початку ХХІ століття Федоренко Я. А. Переглянути
1057 стаття 2015.0 Усовершенствованный метод испытаний железобетонных колон на огнестойкость Осипенко В.І. Поздєєв А.В. Федоренко Д.С. Словінський В. К. Переглянути
1058 стаття 2015.0 Обоснование методики дистанционного измерения температуры поверхности источников горения и самонагревания на породных отвалах угольных шахт Покалюк В.Н. Майборода А.А. Нуянзін О.М. Козырь Д.А. Костенко В.К. Переглянути
1059 стаття 2015.0 Дослідження поведінки залізобетонної стіни в умовах пожеж за допомогою методів кінцевих елементів Поздеев С.В., Словінський В. К. Переглянути
1060 стаття 2015.0 Компютерне моделювання антенно-фідерних пристроїв Чорномаз І.K., Переглянути
1061 стаття 2015.0 Розробка структури та моделі роботи мультимедійного оперативного плану пожежогасіння Чорномаз І.K. Переглянути
1062 стаття 2015.0 Зміст небезпек у освітній сфері України Снісаренко А.Г., Капля А.М. Переглянути
1063 стаття 2015.0 Зміст небезпек у освітній сфері України Снісаренко А.Г., Капля А.М. Переглянути
1064 стаття 2015.0 Особливості прояву типових властивостей соціальних типів особистості фахівців пожежно-рятувальних підрозділів Снісаренко Я. С., Снісаренко А. Г. Переглянути
1065 стаття 2015.0 To the question of reforming of personnel training for civil protection service of Ukraine Куценко М. А. , Шкарабура М. Г. Переглянути
1066 стаття 2015.0 Педагогические аспекты воспитательной работы с курсантами высших учебных заведений ГСЧС Украины Балицька А.А., Демченко А.В. Переглянути
1067 стаття 2015.0 Культурно-мистецьке життя Черкащини 1991–2001 років у контексті національного відродження : історіографія проблем Спіркіна О. О. Переглянути
1068 стаття 2015.0 Модель організації діяльності ситуаційного блоку штабу з надання міжнародної допомоги під час ліквідації надзвичайної ситуації Дядюшенко О.О., Заїка П. І., Хаткова Л. В. Переглянути
1069 стаття 2015.0 Вшанування пам’яті Василя Симоненка в Черкаській області у перше десятиріччя державної незалежності України як основа патріотичного виховання Спіркіна О. О. Переглянути
1070 стаття 2015.0 Аnalysis of ways of de-energization of residential buildings with air power network input Землянський О-г М., Шкарабура М.Г.,Мирошник О.М.,Лаврусенко М.В. Переглянути
1071 стаття 2015.0 Сергій Єфремов як представник української політичної еліти початку ХХ століття Спіркіна О. О. Переглянути
1072 стаття 2015.0 Preventive Measures of Moral and Professional Deformation of the Employees of the State Emergency Service of Ukraine Чубіна Т. Д., Спіркіна О. О. Переглянути
1073 стаття 2015.0 До питання реформування системи підготовки кадрів для служби цивільного захисту України Куценко М.А., Шкарабура М.Г., Переглянути
1074 стаття 2015.0 Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка як осередок утвердження національної ідентичності на Черкащині Чубіна Т. Д., Спіркіна О. О. Переглянути
1075 стаття 2015.0 Організаційне формування німецького колоніального руху (кін. 80-х років ХІХ ст.) Косяк С. М. Переглянути
1076 стаття 2015.0 Життя та духовний подвиг преподобного Антонія Печерського Горенко Л. М. Переглянути
1077 стаття 2015.0 Вивчення іноземних мов в інститутах шляхетських дівчат протягом 19 – на початку 20 ст. О. В. Бінецька Переглянути
1078 стаття 2015.0 Проблемы прочности и надежности строительных конструкций при воздействии нагрузок и высоких температур. Хаткова Л.В., Дагиль В.Г. Переглянути
1079 стаття 2015.0 Безпека експлуатації будівель з утепленням фасадів потенційно пожежонебезпечними матеріалами Хаткова Л.В. Дагіль В.Г Переглянути
1080 стаття 2015.0 Навчальний заклад Державної служби України з надзвичайних ситуацій: проблеми сьогодення Томенко М.Г., Чепурний Г.П., Мельник О.Г. Переглянути
1081 стаття 2015.0 Змістовно-професійна модель правової компетентності майбутнього фахівця цивільного захисту Ротар В.Б. Переглянути
1082 стаття 2015.0 Ділова гра як метод підготовки майбутніх фахівців підрозділів цивільного захисту до професійної діяльності Покалюк В.М. Переглянути
1083 стаття 2015.0 Використання ділової гри в освітньому процесі вищого навчального закладу Державної служби України з надзвичайних ситуацій Покалюк В.М. Переглянути
1084 стаття 2015.0 Методики для определения скорости и пределов горения металлизированных конденсированных систем в различниых условиях эксплуатации П.И. ЗаикаО.В. КириченкоА.А. Дядюшенко Переглянути
1085 стаття 2015.0 Обоснование методики дистанционного измерения температуры поверхности источников горения и самонагревания на породных отвалах угольных шахт Покалюк В.Н. Майборода А.А. Нуянзін О.М. Козырь Д.А. Костенко В.К. Переглянути
1086 стаття 2015.0 Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців пожежно-рятувальних підрозділів Покалюк В.М., Гора В. А. Переглянути
1087 стаття 2015.0 Особистісна спрямованість процесу професійної адаптації майбутніх працівників пожежно-рятувальних підрозділів Покалюк В.М. Переглянути
1088 стаття 2015.0 Основні засади створення інформаційно-аналітичної системи для забезпечення дій за призначенням підрозділів ОРС ЦЗ Нуянзін В.М., Биченко А.О., Пустовіт М.О., Нестеренко А.А. Переглянути
1089 стаття 2015.0 Акмеологічна компетентність майбутніх фахівців пожежної безпеки Майборода А.О. Переглянути
1090 стаття 2015.0 Аналіз змісту професійної підготовки майбутніх фахівців пожежної безпеки щодо проведення профілактичної роботи Нестеренко А.А. Переглянути
1091 стаття 2015.0 Определения уровня экономической эксплуатации функционирующего человеческого капитала Бужин О. А. Переглянути
1092 стаття 2015.0 The concept of learning principles. Psycho-pedagogical principles of formation and development of cadets’ language culture. Ненько Ю. П. Переглянути
1093 стаття 2015.0 Теоретичні аспекти вдосконалення процесу формування та розвитку культури професійного мовлення майбутніх офіцерів ДСНС України Ненько Ю. П. Переглянути
1094 стаття 2015.0 Психолого-педагогічні підходи до проблеми професійного спілкування офіцерів служби цивільного захисту Ненько Ю. П. Переглянути
1095 стаття 2015.0 Ways to improve cadets’ professional speech culture during their training in higher educational establishment Ненько Ю. П. Переглянути
1096 стаття 2015.0 None Переглянути
1097 стаття 2015.0 Социально-психологический тренинг как метод формирования культуры межличностного взаимодействия курсантов Мохнар Л.І. Переглянути
1098 стаття 2015.0 Проблема формування відповідальності як професійно важливої якості майбутніх фахівців служби цивільного захисту Мохнар Л.І. Переглянути
1099 стаття 2015.0 Модель організації діяльності ситуаційного блоку штабу з надання міжнародної допомоги під час ліквідації надзвичайної ситуації Дядюшенко О.О., Заїка П.І., Хаткова Л. В. Переглянути
1100 стаття 2015.0 Акмеологічна компетентність майбутніх фахівців пожежної безпеки як складова професійної компетентності Майборода А.О. Переглянути
1101 стаття 2015.0 Умови формування акмеологічної компетентності майбутніх фахівців пожежної безпеки у процесі професійної підготовки Майборода А.О. Переглянути
1102 стаття 2015.0 Обоснование методики дистанционного измерения температуры поверхности источников горения и самонагревания на породных отвалах угольных шахт Покалюк В.Н. Майборода А.А. Нуянзін О.М. Козырь Д.А. Костенко В.К. Переглянути
1103 стаття 2015.0 Взрывы аэровзвесей при разработке метанообильных угольных пластов В.К. Костенко,Т.В. Костенко ,Е.Л. Завьялова,А.А. Майборода Переглянути
1104 стаття 2015.0 Economic assessment of personnel training contribution to ensuring civil defence of Ukraine Куценко М.А. Переглянути
1105 стаття 2015.0 Педагогические условия воспитания профессиональной ответственности будущих специалистов гражданской защиты Кибальна Н.А. Переглянути
1106 стаття 2015.0 Актуальні питання розвитку сучасної інженерної освіти Касярум С.О. Переглянути
1107 стаття 2015.0 Інноваційний підхід у підготовці майбутніх фахівців пожежної безпеки Касярум С.О. Переглянути
1108 стаття 2015.0 Influence of extreme working conditions on emergency service professionals Іващенко О.А. Калашник І.В. Переглянути
1109 стаття 2015.0 Проблема професійної готовності в науковій літературі Іващенко О. А. Переглянути
1110 стаття 2015.0 Psychological Readiness of Firefighters Іващенко О. А. Переглянути
1111 стаття 2015.0 Педагогические аспекты воспитательной работы с курсантами высших учебных заведений ГСЧС Украины Балицька А.А., Демченко А.В. Переглянути
1112 стаття 2015.0 Профессиональное общение как важный аспект будущей деятельности специалистов службы гражданской защиты ГСЧС Украины Гора В.А., Балицкая А.А., Демченко А.В. Переглянути
1113 стаття 2015.0 Виховання духовності майбутніх фахівців ДСНС України у процесі навчання у вищому навчальному закладі Мукомел С. А., Демченко А.В. Переглянути
1114 стаття 2015.0 Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців пожежно-рятувальних підрозділів Покалюк В.М., Переглянути
1115 стаття 2015.0 Возможности социально-воспитывающей среды высшего учебного заведения ГСЧС Украины в формировании личности будущих спасателей Мукомел С. А., Гора В. А Переглянути
1116 стаття 2015.0 Профессиональное общение как важный аспект будущей деятельности специалистов службы гражданской защиты ГСЧС Украины Гора В.А., Балицкая А.А., Демченко А.В. Переглянути
1117 стаття 2015.0 Моральне самовдосконалення особистості фахівця служби цивільного захисту шляхом розвитку рефлексивних умінь під час навчання у вищих навчальних закладах Державної служби з надзвичайних ситуацій України Вовк Н.П., Кришталь Т.М. Переглянути
1118 стаття 2015.0 Критерії, показники та рівні сформованості професійної відповідальності майбутніх фахівців цивільного захисту Кибальна Н.А. Переглянути
1119 стаття 2015.0 Issues of teaching the social science and the humanities in technical higher educational establishments Горенко Л. М. Переглянути
1120 стаття 2015.0 Особливості мотивації фахівців структурних підрозділів Державної Служби з Надзвичайних Ситуацій України до фізичного самовдосконалення Архипенко В. О., Стеценко А. І. Переглянути
1121 стаття 2015.0 Становлення та значення фізичної підготовки у професійній діяльності сучасного фахівця Державної служби України з надзвичайних ситуацій Архипенко В. О. Переглянути
1122 стаття 2015.0 Професійна підготовка пожежних різних країн світу з використанням фізичних вправ силової спрямованості Архипенко В. О. Переглянути
1123 стаття 2015.0 Ідентифікація коефіцієнтів роботи бетону залізобетонної стіни за результатами її випробувань на вогнестійкість Щіпець С. Д., Некора О. В. Кропива М.О. Омельченко А.М. Переглянути
1124 стаття 2015.0 Моделирование незадымляемых лестничных клеток програмно-вычислительным комлексом fire dynamics simulator (FDS). Цвіркун С.В., Березовський А.І. Мельник В.П. Переглянути
1125 стаття 2015.0 Расчет времени эфахове виданняуации с учебной аудитории при пожаре. Цвіркун С.В., Березовський А.І. Березовская Ю.В Переглянути
1126 стаття 2015.0 Taking into account the fluid compressibility at its unsteady flow in pressure pipelines of fire extinguishing systems О. М. Яхно, Р.М. Гнатів, С. В. Стась Переглянути
1127 стаття 2015.0 Модель організації діяльності ситуаційного блоку штабу з надання міжнародної допомоги під час ліквідації надзвичайної ситуації Дядюшенко О.О., Заїка П.І., Хаткова Л. В. Переглянути
1128 стаття 2015.0 On the peculiarities of liquid’s behavior in the locked capacities of gear pumps Стась С. В. Переглянути
1129 стаття 2015.0 Адекватність результатів інтерполяції температур-ного розподілення у залізобетонному ригелі за даними його випробу-вань на вогнестійкість Поздєєв С.В. Омельченко А.М. Федченко І.В. Отрош Ю.А. Переглянути
1130 стаття 2015.0 Дослідження щодо підвищення ефективності вогневих випробувань несучих стін на вогнестійкість. Поздєєв С.В., Нуянзін О.М., Сідней С.О. Переглянути
1131 стаття 2015.0 Математичне моделювання процесу тепломасообміну у камерах вогняних печей установок для випробувань на вогнестікість несучих стін Поздєєв С.В., Нуянзін В.М., Нуянзін О.М., Сідней С.О. Переглянути
1132 стаття 2015.0 Основні засади створення інформаційно-аналітичної системи для забезпечення дій за призначенням підрозділів ОРС ЦЗ Нуянзін В.М., Биченко А.О., Пустовіт М.О., Нестеренко А.А. Переглянути
1133 стаття 2015.0 Модель виховання професійної відповідальності майбутніх фахівців цивільного захисту Кибальна Н.А. Переглянути
1134 стаття 2015.0 Усовершенствованный метод испытаний железобетонных колон на огнестойкость Осипенко В.І. Поздєєв А.В. Федоренко Д.С. Словінський В. К. Переглянути
1135 стаття 2015.0 Геометрія зони обвуглювання у перерізах вогнезахищених дерев’яних балок в умовах пожежі Горбаченко Я.В., Поздєєв С. В., Некора О. В., Федченко І. В. Переглянути
1136 стаття 2015.0 Вплив конструктивних особливостей вогневих печей на достовірність результатів випробувань стін на вогнестійкість Поздєєв С.В., Сідней С.О. Нуянзін О.М. Переглянути
1137 стаття 2015.0 Системний аналіз діяльності ДСНС України Акіньшин В.Д., Григоренко К.В. Переглянути
1138 стаття 2015.0 Влияние дисперсии температур на обогреваемых поверхностях горизонтальных железобетонных строительных конструкций на значение их предела огнестойкости во время испытаний этих конструкций в огневых печах Поздєєв С.В., Сідней С.О. Нуянзін О.М. Переглянути
1139 стаття 2015.0 Аnalysis of ways of de-energization of residential buildings with air power network input Землянський О-г М., Шкарабура М.Г., Мирошник О.М., Лаврусенко М.В. Переглянути
1140 стаття 2015.0 Literary Translation in Terms of Interliterary Contacts Міненко О. В., Дядюшенко О. О. Переглянути
1141 стаття 2015.0 Влияние напряженно-деформированного состояния при динамическом воздействии на безопасность применения защитной каски пожарного. Маладика І.Г., Беликов А.С., Шаломов В.А., Сабитова О.А., Федоренко Д.С. Переглянути
1142 стаття 2015.0 Выполнение нормативных и эксплуатационных характернистик на хвостохранилищах «Сухачевской» промышленной площадки Маладика І.Г., Степанова А.В., Пилипенко А.В., Борсук Е.В., Лисовая О.Г., Зибров И.Ф. Переглянути
1143 стаття 2015.0 Моделювання датчиків систем пожежної безпеки з довготривалою автономною роботою. Куценко С.В., Мусієнко М.П., Корецька О.О. Переглянути
1144 стаття 2015.0 Selective method for hiding of video information resource in telecommunication systems based on encryption of energy-significant blocks of reference i-frame Komolov D., Zhurbynskyy D., Kulitsa O. Переглянути
1145 стаття 2015.0 Взрывы аэровзвесей при разработке метанообильных угольных пластов В.К. Костенко, Т.В. Костенко , Е.Л. Завьялова, А.А. Майборода Переглянути
1146 стаття 2015.0 Исследование поведения деревяных балок с огнебиозащитой при пожаре Кропива М.О., Поздєєв С.В., Горбаченко Я.В., Некора О.В. Переглянути
1147 стаття 2015.0 Исследование поведения деревяных балок с огнебиозащитой при пожаре Кропива М.О., Поздєєв С.В., Горбаченко Я.В., Некора О.В. Переглянути
1148 стаття 2015.0 To the question of reforming of personnel training for civil protection service of Ukraine Selective method for hiding of video information resource in telecommunication systems based on encryption of energy-significant blocks of reference i-frame Komolov D., Zhurbynskyy D., Kulitsa O. Переглянути
1149 стаття 2015.0 Теоретическое обоснование электростатического и гравитационного воздействия на углевоздушные аэровзвеси для профилактики взрывов Т.В. Костенко, М.С. Горобей, Ю.Ф. Булгаков, Д.А. Журбинский Переглянути
1150 стаття 2015.0 Modeling parameters of fire spreading basedon the conclusions of an experts Быченко А.А., Джулай А.Н., Землянский А.Н. Переглянути
1151 стаття 2015.0 Естетичні принципи романтизму в перших перекладах творів В. Шекспіра в Україні Міненко О. В., Дядюшенко О. О. Переглянути
1152 стаття 2015.0 Моделирование незадымляемых лестничных клеток программно-вычислительным комплексом fire dynamics simulator (fds) А. І. Березовський, С. В. Цвиркун, В.П. Мельник Переглянути
1153 стаття 2015.0 Расчет времени эфахове виданняуации людей с учебной аудитории при пожаре А. І. Березовський, С. В. Цвиркун, Ю. В. Березовская Переглянути
1154 стаття 2015.0 Історичні портрети жінок родини Потоцьких: сестри Софія та Ольга Чубіна Т. Д. Переглянути
1155 стаття 2015.0 Вплив конструктивних особливостей вогневих печей на достовірність результатів випробувань стін на вогнестійкість Поздєєв С.В., Сідней С.О. Нуянзін О.М. Переглянути
1156 стаття 2015.0 Актуальність вивчення іноземної мови в умовах сьогодення Міненко О. В., Дядюшенко О. О. Переглянути
1157 стаття 2015.0 Влияние дисперсии температур на обогреваемых поверхностях горизонтальных железобетонных строительных конструкций на значение их предела огнестойкости во время испытаний этих конструкций в огневых печах Поздєєв С.В., Сідней С.О. Нуянзін О.М. Переглянути
1158 стаття 2015.0 Застосування безпілотних літальних апаратів для дистанційного зондування пожеж і місць їх імовірного виникнення Мосов С. П. Переглянути
1159 стаття 2015 Исследование поведения деревяных балок с огнебиозащитой при пожаре Кропиви М. О. С.В. Поздєєв, Я.В. Горбаченко, О.В. Некора Переглянути
1160 стаття 2015 Kutsenko M.A. Economic valuation of contribution of personnel education to providing civil defence of Ukraine Куценко М.А. Переглянути
1161 монографія 2015 Формування соціальної відповідальності бізнес-структур За ред. д-ра економ.наук., проф. Р.Ф.Пустовійта Переглянути
1162 стаття 2015 Метод інтерпретації температурних полів у перерізі залізобетонних балок Кропиви М. О. С.В. Поздєєв, Ю.А. Отрош, А.М. Омельченко Переглянути
1163 монографія 2015 Ідея суспільної угоди в сучасних філософських дискурсах Дмитро УСОВ Переглянути
1164 стаття 2015 РАЗРОБКА СТРУКТУРИ І МОДЕЛІ РОБОТИ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТ Іван Чорномаз, Андрій Березовський Переглянути
1165 стаття 2015 Феноменологічний аналіз понять напружених умов діяльності М.В. Фомич Переглянути
1166 стаття 2015 ETHICS OF LIABILITY K.-O.APELY IN THE LANDSCAPES OF CONTRACTUALISM Дмитро УСОВ Переглянути
1167 стаття 2015 Математичне моделювання теплового впливу пожежі на штабелі торфу при їх зберіганні Мигаленко К.І. Переглянути
1168 стаття 2015 Проблема формування відповідальності як професійно важливої якості майбутніх фахівців служби цивільного захисту Мохнар Л. І. Переглянути
1169 стаття 2015 РАЗРОБКА СТРУКТУРИ І МОДЕЛІ РОБОТИ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТ None Переглянути
1170 стаття 2015 РАЗРОБКА СТРУКТУРИ І МОДЕЛІ РОБОТИ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТ None Переглянути
1171 стаття 2015 РАЗРОБКА СТРУКТУРИ І МОДЕЛІ РОБОТИ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТ Іван Чорномаз, Андрій Березовський Переглянути
1172 стаття 2015 РАЗРОБКА СТРУКТУРИ І МОДЕЛІ РОБОТИ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТ Іван Чорномаз, Андрій Березовський Переглянути
1173 стаття 2015 Бужин А.А. Определение уровня экономической эксплуатации функционирующего человеческого капитала А.А. Бужин Переглянути
1174 стаття 2015 Гендерні особливості професійного становлення фахівців цивільного захисту у системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій М.В. Фомич, Н.П. Вовк Переглянути
1175 стаття 2015 РАЗРОБКА СТРУКТУРИ І МОДЕЛІ РОБОТИ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТ Іван Чорномаз, Андрій Березовський Переглянути
1176 стаття 2014.0 Оцінка індивідуального пожежного ризику громадських будівель різними методами П.І.Заїка С.В.Цвіркун В.С.Щербина Переглянути
1177 стаття 2014.0 Шляхи автоматизації класифікатора надзвичайних ситуацій О.О.Дядюшенко, П.І.Заїка, Л.В.Хаткова Переглянути
1178 стаття 2014.0 Прогноз распространения подземного пожара на торфяниках Черкасской области Мигаленко К.І. Переглянути
1179 стаття 2014.0 Шляхи автоматизації класифікатора надзвичайних ситуацій О.О.Дядюшенко, П.І.Заїка, Л.В.Хаткова Переглянути
1180 стаття 2014.0 Шляхи автоматизації класифікатора надзвичайних ситуацій О.О.Дядюшенко, П.І.Заїка, Л.В.Хаткова Переглянути
1181 стаття 2014.0 Иследование поведения деревянных балок с огнезащитой при пожаре Поздеев С.В.,Некора О.В.,Кропива М.А.Горбаченко Я.В. Переглянути
1182 стаття 2014.0 Being on service to the science (to the 76th anniversary of professor Mykola Bushyn) Чубіна Т.Д. Переглянути
1183 стаття 2014.0 Иследование поведения деревянных балок с огнезащитой при пожаре Поздеев С.В.,Некора О.В.,Кропива М.А.Горбаченко Я.В. Переглянути
1184 стаття 2014.0 Иследование поведения деревянных балок с огнезащитой при пожаре Поздеев С.В.,Некора О.В.,Кропива М.А.Горбаченко Я.В. Переглянути
1185 стаття 2014.0 Иследование поведения деревянных балок с огнезащитой при пожаре Поздеев С.В.,Некора О.В.,Кропива М.А.Горбаченко Я.В. Переглянути
1186 стаття 2014.0 Literary Translation as a Scientific Problem of Comparative Studies Міненко О.В. Переглянути
1187 стаття 2014.0 Технология формирования акмеологической компетентности курсантов Майборода А.О. Переглянути
1188 стаття 2014.0 Методичне забезпечення застосування експериментально-розрахункового методу визначення вогнезахисної здатності покриттів залізобетонних оправ тунельних споруд С. В. Новак, О. П. Якименко, М. Б. Григор'ян Переглянути
1189 стаття 2014.0 Економічні фактори якості освіти в системі цивільного захисту України Куценко М.А. Переглянути
1190 стаття 2014.0 Метод визначення температурних полів у перерізах несучих стін за результатами їх випробувань на вогнестійкість Щіпець С.Д. Переглянути
1191 стаття 2014.0 Методика оцінки межі вогнестійкості залізобетонних балок шляхом інтерпретації результатів їх вогневих випробувань С.В. Поздєєв, А.М. Омель-ченко,С.Д. ЩіпецьЮ.А. Отрош Переглянути
1192 стаття 2014.0 Методика оцінки межі вогнестійкості залізобетонних балок шляхом інтерпретації результатів їх вогневих випробувань С.В. Поздєєв, А.М. Омель-ченко,С.Д. ЩіпецьЮ.А. Отрош Переглянути
1193 стаття 2014.0 Інтерпретація результатів вогневих випробувань залізобетонних балок для оцінки їхньої межі вогнестійкості Кропиви М. О. Поздєєв С.В., Отрош Ю.А., Щіпець С.Д., Омельченко Ю.А. Переглянути
1194 стаття 2014.0 Інтерпретація результатів вогневих випробувань залізобетонних балок для оцінки їхньої межі вогнестійкості Кропиви М. О. Поздєєв С.В., Отрош Ю.А., Щіпець С.Д., Омельченко Ю.А. Переглянути
1195 стаття 2014.0 Інтерпретація результатів вогневих випробувань залізобетонних балок для оцінки їхньої межі вогнестійкості Кропиви М. О. Поздєєв С.В., Отрош Ю.А., Щіпець С.Д., Омельченко Ю.А. Переглянути
1196 стаття 2014.0 Стась С.В. Дестабилизация потока в канале с изменяющимся по длине расходом О.М. Яхно, Н.В. Семинская, Д.В. Колесников, С.В. Стась Переглянути
1197 стаття 2014.0 The organizational and economic aspects of fire safety Чубань В.С. Переглянути
1198 стаття 2014.0 Особенности измерения микротвердости и износостойкости диэлектрических поверхностей кремниевым зондом атомно-силового микроскопа О.В.Кириченко Переглянути
1199 стаття 2014.0 Исследование микротвердости тонких оксидных покрытий на оптических диэлектриках, полученных комбинированной электронно-лучевой технологией О.В.Кириченко Переглянути
1200 стаття 2014.0 Ковалев А.И. Исследование огнезащитной способности покрытия «Amotherm Steel Wb» для защиты металлических конструкций расчетно-экспериментальным методом Ковальов А. І., В.Ю. Дашковский Переглянути
1201 стаття 2014.0 Traditional Celebrations in Honor of Great Kobzar in Cherkasy Region in 1991-2001 Years as a Part of the Formation of National Identity Спіркіної О. О. Переглянути
1202 стаття 2014.0 Формирование национального самосознания на примере увековечивания памяти Т.Г. Шевченка на его родине в первое десятилетие государственной независимости Украины Спіркіної О. О. Чубіна Т. Д. Переглянути
1203 стаття 2014.0 Аналіз протипожежного стану радіактивно забруднених лісових екосистем Магльована Т.В. Переглянути
1204 стаття 2014.0 Оцінювання ризиків для соціоекосистем під час перевезення небезпечних відходів В.Г. Бабенко, С.В. Гончар Мельник Р.П. Переглянути
1205 стаття 2014.0 Развитие профессиональной компетентности будущих специалистов службы гражданской защиты Украины по чрезвычайным ситуациям Мукомел С.А., Гора В.А. Переглянути
1206 стаття 2014.0 Формування готовності майбутніх рятувальників ДСНС України до виховної роботи Демченко А.В. Омельченко М.І. Переглянути
1207 стаття 2014.0 Ікона та авангард Горенко Л.М. Переглянути
1208 стаття 2014.0 Сутність поняття «професійно важливі якості майбутнього фахівця цивільного захисту» Кибальна Н.А. Переглянути
1209 стаття 2014.0 Черкащина – земля Богдана та Тараса (до 60-річчя утворення Черкаської області) Чубіна Т.Д. Переглянути
1210 стаття 2014.0 The preservation of nuclear safety in Ukraine and Europe, features of Ukrainian experience Горенко Л.М. Переглянути
1211 стаття 2014.0 Принципы воспитательной работы с курсантами высших учебных заведениях Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Демченко А.В. Переглянути
1212 стаття 2014.0 Формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущих специалистов государственной службы по чрезвычайным ситуациям Іващенко О.А. Переглянути
1213 стаття 2014.0 Особливості педагогічної підготовки фахівців оперативно-рятувальної служби Іващенко О.А. Переглянути
1214 стаття 2014.0 Формування дослідницьких умінь у майбутніх фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій України Іващенко О.А. Переглянути
1215 стаття 2014.0 До проблеми професійної компетентності педагога Іващенко О.А. Переглянути
1216 стаття 2014.0 Формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущих специалистов государственной службы по чрезвычайным ситуациям Іващенко О.А. Переглянути
1217 стаття 2014.0 Особливості викладання природничо-наукових дисциплін в вищій технічній школі Касярум С.О. Переглянути
1218 стаття 2014.0 Питання організації самостійної роботи курсантів Касярум С.О. Переглянути
1219 стаття 2014.0 Сутність процесу виховання майбутнього фахівця цивільного захисту в умовах вищого навчального закладу Кибальна Н.А. Переглянути
1220 стаття 2014.0 Дефініція «професійна відповідальність в контексті підготовки майбутнього фахівця цивільного захисту Кибальна Н.А. Переглянути
1221 стаття 2014.0 Характеристика педагогічних умов застосування технології проектного навчання у підготовці майбутніх фахівців з пожежної безпеки Кришталь А.О. Переглянути
1222 стаття 2014.0 Сутність технології виконання навчального проекту у контексті підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту Кришталь А.О. Переглянути
1223 стаття 2014.0 Акмеологические технологи в професиональной подготовке будущих специалистов оперативно-спасательной службы гражданской защиты. Архипова С.П., Майборода А.О. Переглянути
1224 стаття 2014.0 Інноваційні педагогічні технології як компонента педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу Л.І. Мохнар Переглянути
1225 стаття 2014.0 Психолого-педагогічні умови розвитку культури міжособистісної взаємодії курсантів у ВНЗ ДСНС України Л.І. Мохнар, М. І. Омельченко Переглянути
1226 стаття 2014.0 Основні тенденції підготовки курсантів ВНЗ ДСНС України в контексті розвитку культури їх професійного мовлення. Ненько Ю.П. Переглянути
1227 стаття 2014.0 До проблеми формування професійного мовлення майбутнього фахівця у сфері цивільного захисту Ненько Ю.П. Переглянути
1228 стаття 2014.0 Гуманитаризация высшего технического образования как социально-педагогическая проблема Ненько Ю.П. Переглянути
1229 стаття 2014.0 Культура речи как залог успешной профессиональной коммуникации Ненько Ю.П. Переглянути
1230 стаття 2014.0 Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі вищої школи Ненько Ю.П. Переглянути
1231 стаття 2014.0 Морально-ціннісний потенціал мовної картини світу в освітньому аспекті. Ненько Ю.П. Переглянути
1232 стаття 2014.0 Шляхи автоматизації класифікатора наздвичайних ситуацій Л.В. Хаткова, П.І. Заїка Дядюшенко О.О. Переглянути
1233 стаття 2014.0 Этапы формирования и элементы пожарно-профилактической компетентности будущих специалистов пожарной безопасности А.А. Нестеренко Переглянути
1234 стаття 2014.0 Обґрунтування моделі психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців пожежної безпеки до профілактичної діяльності на основі компетентістного підходу А.А. Нестеренко Переглянути
1235 стаття 2014.0 Профілактика пожеж у практичній роботі працівників регіональних управлінь Державної служби України з надзвичайних ситуацій за результатами анкетування А.А. Нестеренко Переглянути
1236 стаття 2014.0 Питання державного регулювання діяльності у сфері цивільного захисту Пасинчук К.М. Кришталь Т.М. Переглянути
1237 стаття 2014.0 Суть понятия «качество подготовки» будущих специалистов по пожарной безопасности Пасинчук К.М. Переглянути
1238 стаття 2014.0 Формування фахової компетентності майбутнього працівника служби цивільного захисту як психолого-педагогічна проблема. Пасинчук К.М. Переглянути
1239 стаття 2014.0 Сутність процесу оцінювання якості підготовки майбутніх фахівців з пожежної безпеки Пасинчук К.М. Переглянути
1240 стаття 2014.0 Інтелектуальні якості майбутнього рятувальника як компонент готовності до самозбереження Пелипенко М.М. Переглянути
1241 стаття 2014.0 Емпіричне дослідження розвитку готовності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби до самозбереження Пелипенко М.М. Переглянути
1242 стаття 2014.0 Заходи щодо зниження вибухопожежної та пожежної небезпеки підприємства з виробництва біодизельного палива Березовський А.І. СкоробагатькоТ.М Федоренко Д.С. Переглянути
1243 стаття 2014.0 Оптимізація компонентного складу вогнезахисного вібростійкого покриття металевих конструкцій. Березовський А.І Переглянути
1244 стаття 2014.0 Дослідження вогнезахисної здатності та індексу потенційної небезпеки вогнезахисного вібростійкого покриття металевих конструкцій Березовський А.І Переглянути
1245 стаття 2014.0 Алгоритм решения обратной задачи теплопроводности при оценке огнезащитной способности узько ч несущих узько ч конструкций П.Г. Круковский, С.В. Нофахове видання М. Б. Григорян Переглянути
1246 стаття 2014.0 Определение характеристики огнезащитной способности покрытия из вермикулито-цементных плит «Эндотерм 210104» для несущих узько ч конструкций П.Г. Круковский, С.В. Нофахове видання М. Б. Григорян Переглянути
1247 стаття 2014.0 Методичне забезпечення застосування експериментально-розрахункового методу визначення вогнезахисної здатності покриттів залізобетонних оправ тунельних споруд С. В. Нофахове видання, О. П. Якименко М. Б. Григорян Переглянути
1248 стаття 2014.0 Чинники зміцнення здоров’я у контексті формування готовності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби до самозбереження Балицька А.А., Черненко О.М. Пелипенко М.М. Переглянути
1249 стаття 2014.0 Оценка огнезащитной способности вспучивающегося огнезащитного покрытия «Феникс СТС» П. Г. Круковский,С. В. Нофахове видання,В. Д. ПоліщукМ. Б. Григорян Переглянути
1250 стаття 2014.0 Системність як педагогічна умова формування готовності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби до самозбереження Пелипенко М.М. Переглянути
1251 стаття 2014.0 Дослідження проблеми адаптації майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби до умов професійної діяльності у ході навчання в профільному ВНЗ Сербин В.А. Покалюк В.М. Переглянути
1252 стаття 2014.0 Готовність фахівців пожежно-рятувальних підрозділів до професійної діяльності Покалюк В.М. Переглянути
1253 стаття 2014.0 Зміст та структура готовності фахівців пожежно-рятувальних підрозділів до професійної діяльності Покалюк В.М. Переглянути
1254 стаття 2014.0 Теоретические основы профессиональной подготовки будущих специалистов пожарной безопасности Ротар В.Б. Переглянути
1255 стаття 2014.0 Компетентнісний підхід у системі професійної підготовки фахівців пожежної безпеки в умовах вищого навчального закладу. Ротар В.Б. Переглянути
1256 стаття 2014.0 Критерії та показники правової компетентності фахівця пожежної безпеки Ротар В.Б. Переглянути
1257 стаття 2014.0 Професійна компетентність майбутніх спеціалістів: теоретичний аспект. Ротар В.Б. Переглянути
1258 стаття 2014.0 Довговічність та безпечність термомодернізації будівель за допомогою вентильованих фасадних систем. Хаткова Л.В., Дагіль В.Г. Переглянути
1259 стаття 2014.0 Особливості визначення техногенного ризику хіміко-технологічних об’єктів на стадії проектування Хаткова Л.В., Дагіль В.Г. Переглянути
1260 стаття 2014.0 Соціально-економічні трансформації середини XVIII ст. (на матеріалах Канівщини) Горбаченко Ю.М. Переглянути
1261 стаття 2014.0 Теоретико-поняттєвий аналіз особливостей службової дисципліни працівників служби цивільного захисту Горбаченко Ю.М. Переглянути
1262 стаття 2014.0 Кримінальне законодавство та його застосування в боротьбі з підпалами в Україні в пореформений період Державна політика в галузі пожежної безпеки в Україні у ХVІІІ – на початку ХХ ст. Томіленко А.Г., Горенко Л.М. Переглянути
1263 стаття 2014.0 Релігійна реформа Володимира Великого та її значення для Київської Русі Горенко Л.М. Переглянути
1264 стаття 2014.0 Державна політика в галузі пожежної безпеки в Україні у ХVІІІ – на початку ХХ Томіленко А.Г., Горенко Л.М. Переглянути
1265 стаття 2014.0 Мораль как базовая составляющая профессиональной культуры спасателя. Дулгерова О.М. Кришталь М.А. Кришталь Т.М. Переглянути
1266 стаття 2014.0 Формирование национального самосознания на примере увековечивания памяти Т.Г. Шевченка на его родине в первое десятилетие государственной независимости Украины Чубіна Т.Д., Спіркіна О.О. Переглянути
1267 стаття 2014.0 Traditional Celebrations in Honor of Great Kobzar in Cherkasy Region in 1991-2001 Years as a Part of the Formation of National Identity Спіркіна О. О. Переглянути
1268 стаття 2014.0 Кримінальне законодавство та його застосування в боротьбі з підпалами в Україні в пореформений період Томіленко А.Г. Переглянути
1269 стаття 2014.0 Державна політика в галузі пожежної безпеки в Україні у ХVІІІ – на початку ХХ ст. Томіленко А.Г., Горенко Л.М. Переглянути
1270 стаття 2014.0 Розвиток пожежного законодавства в Наддніпрянській Україні на початку ХІХ ст. Томіленко А.Г. Переглянути
1271 стаття 2014.0 Заходи щодо зниження вибухопожежної та пожежної небезпеки підприємства з виробництва біодизельного палива Березовський А.І. СкоробагатькоТ.М Федоренко Д.С. Переглянути
1272 стаття 2014.0 Роль активних методів навчання в підготовці майбутніх вчителів природничих дисциплін Люленко С. О. Федоренко Д.С. Переглянути
1273 стаття 2014.0 Системна модель ефективності підготовки газодимозахисників Федоренко С.С. Марченко А.П. Федоренко Д.С. Переглянути
1274 стаття 2014.0 Методика проведення природоохоронної акції «збережемо первоцвіти» Люленко С.О. Федоренко Д.С. Переглянути
1275 стаття 2014.0 Мораль как базовая составляющая профессиональной культуры спасателя. Дулгерова О.М. Кришталь М.А. Кришталь Т.М. Переглянути
1276 стаття 2014.0 Development of socio-political lexis and socio-political terminology under the influence of extralinguistic factors Снісаренко Я.С., Снісаренко А.Г. Переглянути
1277 стаття 2014.0 Аналіз способів і засобів знеструмлення житлових будівель Землянський О.М. Мирошник О.М. Переглянути
1278 стаття 2014.0 Михайло Драгоманов: історичний портрет на тлі епохи Чубіна Т.Д. Переглянути
1279 стаття 2014.0 Дестабилизация потока в канале с изменяющимся по длине расходом. Яхно О. М., Семинская Н. В., Стась С. В. Колесников Д.В. Переглянути
1280 стаття 2014.0 Индивидуальный стиль общения как фактор результативности межличностного взаимодействия Акіньшин В.Д., Частоколенко І.П. Григоренко К.В. Переглянути
1281 стаття 2014.0 Алгоритм визначення показника рентабельності підрозділів цивільного захисту у залежності від коливання цін на засоби виробництва Бужин А.О. Переглянути
1282 стаття 2014.0 Человеческий капитал и эволюция производственных отношений Бужин А.О. Переглянути
1283 стаття 2014.0 Человеческий капитал – перманентное устранение экономической эксплуатации Бужин А.О. Переглянути
1284 стаття 2014.0 Калькуляція показника собівартості підрозділу пожежної охорони підприємства Бужин А.О. Переглянути
1285 стаття 2014.0 Продовольча безпека: моделювання ефективності продукції самців-плідників сільськогосподарських тварин Бужин А.О. Переглянути
1286 стаття 2014.0 Модель динамічної структури подій у системах захисту інформації формувань МНС Грибенюк Г.С., Тарасенко А.В. Переглянути
1287 стаття 2014.0 Системы обеспечения информационной безопасности МЧС Украины Грибенюк Г.С., Тарасенко А.В. Переглянути
1288 стаття 2014.0 Дестабилизация потока в канале с изменяющимся по длине расходом. Яхно О. М., Семинская Н. В., Стась С. В. Колесников Д.В. Переглянути
1289 стаття 2014.0 Экспериментальные исследования гидродинамики потоков с переменной по длине массой. Стась С. В., Яхно О. М. Колесников Д.В. Переглянути
1290 стаття 2014.0 Експериментальні дослідження потоків рідини вздовж каналів у стаціонарних системах автоматичного водяного пожежогасіння Стась С. В., Лагно Д. В. Колесников Д.В. Переглянути
1291 стаття 2014.0 System design of fire-rescue equipment and its components Стась С.В. Переглянути
1292 стаття 2014.0 Оцінка індивідуального пожежного ризику громадських будівель різними методами. Щербина В.С. Цвіркун С.В. Переглянути
1293 стаття 2014.0 Расчет необходимого времени эфахове виданняуации с учебной аудитории. Щербина В.С. Цвиркун С.В. Переглянути
1294 стаття 2014.0 М’язова сила, як професійно-важлива якість фахівця структурних підрозділів ДСНС України Архипенко В.О. Переглянути
1295 стаття 2014.0 Характеристика фізичного розвитку та рухової підготовленості фахівців пожежно-рятувальної служби. Архипенко В.О. Переглянути
1296 стаття 2014.0 Характеристика рівнів управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах цивільного захисту Бузько В.І. Переглянути
1297 стаття 2014.0 Компоненти структурно-функціональної моделі управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах цивільного захисту Бузько В.І. Переглянути
1298 стаття 2014.0 Проблеми різнерівневого управління навчальним прцесом у вищих навчальних закладах цивільного захисту Бузько В.І. Переглянути
1299 стаття 2014.0 Структурно-функціональна модель управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах цивільного захисту Бузько В.І. Переглянути
1300 стаття 2014.0 Професійна рефлексія як механізм професійного саморозвитку фахівця із організації запобігання надзвичайним ситуаціям Фомич М.В. Вовк Н.П. Переглянути
1301 стаття 2014.0 Детермінанти бар’єрів професійного саморозвитку курсантів – майбутніх працівників ДСНС України в умовах ВНЗ Вовк Н.П. Переглянути
1302 стаття 2014.0 Умови подолання бар’єрів професійного саморозвитку курсантів – майбутніх працівників ДСНС України у процесі підготовки у Вовк Н.П. Переглянути
1303 стаття 2014.0 Пожежна безпека технологічного процесу сушіння і зберігання торф. Михайлишин М.Р.,Ущапівський І.Л.Мигаленко К.І. Переглянути
1304 стаття 2014.0 Профессиональная рефлексия как составляющая профессиональной подготовки будущих специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Вовк Н.П. Переглянути
1305 стаття 2014.0 Метод интерпретации данных огневых испытаний железобетонных колонн для расчетной оценки их огнестойкости В.К. Словинский, С.Д. Щипец,А.Н. ОмельченкоС.В. Поздеев Переглянути
1306 стаття 2014.0 Забезпечення вогнезахисту будівель шляхом підвищення вогнестійкості металевих конструкцій Бєліков А.С. Маладика І.Г. Переглянути
1307 стаття 2014.0 Категорування за вибухопожежною та пожежною небезпекою підприємства з виробництва біодизельного палива Скоробагатько Т.М, Білошицький М.В. Бєліков А.С. Маладика І.Г. Переглянути
1308 стаття 2014.0 Теория принятий решений при проведении аварийно-спасательных (АСР) и ремонтно-восстановительных (РВР) работ в условиях обрушения строительных конструкций Беликов А.С., Касьян А.И., Рагимов С.Ю., Чаплыгин А.С., Шаломов В.А. Бєліков А.С. Маладика І.Г. Переглянути
1309 стаття 2014.0 Вдосконалення процесу викладання дисципліни «Пожежна тактика» шляхом використання програмних комплексів вузької спеціалізації Андрієнко В.М., Кобко В.В., Удовенко М.Ю. Бєліков А.С. Маладика І.Г. Переглянути
1310 стаття 2014.0 Підвищення вогнестійкості металевих конструкцій як шлях забезпечення вогнезахисту будівель Бєліков А.С., Борсук О.В., Іщенко І.І. Бєліков А.С. Маладика І.Г. Переглянути
1311 стаття 2014.0 Бабенко В.Г. Параллельная реализация нелинейного расширенного матричного криптографического преобразования В.Г. Бабенко, С.В. Пивнева, О.Г. Мельник, Р.П. Мельник Переглянути
1312 стаття 2014.0 Демченко А. В. Принципы воспитательной работы с курсантами высших учебных заведений государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям А.В. Демченко Переглянути
1313 стаття 2014.0 В.М. Баланюк, Ю.О. Копистинський, Т.Б. Бойко, Д.А. Журбинський. Використання ударних хвиль при гасінні дифузійного полум’я вогнегасними аерозолями 4. В.М. Баланюк, Ю.О. Копистинський, Т.Б. Бойко, Д.А. Журбинський. Переглянути
1314 стаття 2014.0 В.М. Баланюк, А.В. Кравченко, Д.А. Журбинський. Зниження горючості пінополіуретану 5. В.М. Баланюк, А.В. Кравченко, Д.А. Журбинський Переглянути
1315 стаття 2014.0 Теоретико-методологічні засади дослідження та розвитку професійно важливих якостей начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту М.В. Фомич, Н.П. Вовк Переглянути
1316 стаття 2014.0 Професійна рефлексія як механізм професійного саморозвитку фахівця із організації запобігання надзвичайним ситуаціям Фомич М.В. Вовк Н.П. Переглянути
1317 стаття 2014.0 Теоретико-методологічні засади дослідження та розвитку професійно важливих якостей начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту М.В. Фомич, Н.П. Вовк Переглянути
1318 стаття 2014.0 Теоретичні аспекти до формування моделі психологічної готовності фахівців пожежно-рятувальних підрозділів Фомич М.В. Переглянути
1319 стаття 2014.0 Змагальна діяльність спортсменів з кульової стрільби як психологічна проблема Снісаренко А.Г., Шаріпова Д.С. Переглянути
1320 стаття 2014.0 Економічна та соціально-економічна ефективність підготовки кадрів для системи цивільного захисту України Куценко М.А. Переглянути
1321 стаття 2014.0 Економічна оцінка держзамовлення фахівців з вищою освітою для служби цивільного захисту України Куценко М.А. Переглянути
1322 стаття 2014.0 Економічні передумови забезпечення ефективності сільськогосподарського виробництва в регіоні. Лишко С., Гріднєва Д., Сарана Л. Мигаленко О.І. Переглянути
1323 стаття 2014.0 Управління охороною праці в органах та підрозділах ДСНС України: проблеми та перспективи Алексєєва О.С., Наконечний В.В. Чубань В.С. Переглянути
1324 стаття 2014.0 Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності. Навчання аудіюванню у вищих навчальних закладах технічного спрямування Єремеєва Н.Ф. Переглянути
1325 стаття 2014.0 Значення рольової гри у навчанні іноземних мов. Єремеєва Н.Ф. Переглянути
1326 стаття 2014.0 Застосування положень когнітивної лінгвістики у практиці викладання іноземних мов. Єремеєва Н.Ф. Переглянути
1327 стаття 2014.0 Своєрідність інтерпретації «Гамлета» Вільяма Шекспіра в перекладі Ю.Федьковича (з точки зору сучасної теорії про художню рецепцію) Міненко О.В. Переглянути
1328 стаття 2014.0 Вплив бароко на перекладацьку рецепцію творів В. Шекспіра українськими письменниками ХІХ століття Міненко О.В. Переглянути
1329 стаття 2014.0 Особливості рецепції «Венеціанського купця» В. Шекспіра у художній системі І.Франка Міненко О.В. Переглянути
1330 стаття 2014.0 Проблеми рецепції творчості В. Шекспіра в науково-теоретичній думці: компаративний вимір Міненко О.В. Переглянути
1331 стаття 2014.0 Зіставний аналіз лексики на позначення політем передвиборчих кампаній в українській та англійській мовах Снісаренко Я.С. Переглянути
1332 стаття 2014.0 Development of socio-political lexis and socio-political terminology under the influence of extralinguistic factors Снісаренко Я.С., Снісаренко А.Г. Переглянути
1333 стаття 2014.0 Снісаренко Я.С. Проблеми психології навчання іноземних мов у контексті міждисциплінарних зв’язків Снісаренко Я.С., Снісаренко А.Г. Переглянути
1334 стаття 2014.0 Особливості духовного відчуження як соціального феномена в умовах інформатизації сучасного суспільства Вороновська Л.Г. Переглянути
1335 стаття 2014.0 Технології фасцинаційного впливу у здійсненні релігійної комунікації Вороновська Л.Г. Переглянути
1336 стаття 2014.0 Деякі історико-філософські аспекти взаємовідносин політики та моралі Усов Д.В. Переглянути
1337 стаття 2014.0 Sociocultural dimension and the history of philosophy components the relationship between politics and morality Усов Д.В. Переглянути
1338 стаття 2014.0 О концепции договорной справедливости Д.Готиера Усов Д.В. Переглянути
1339 стаття 2014.0 Економічні передумови забезпечення ефективності сільськогосподарського виробництва в регіоні. Лишко С., Гріднєва Д., Сарана Л. Мигаленко О.І. Переглянути
1340 стаття 2014.0 Аналіз способів і засобів знеструмлення житлових будівель Землянський О.М. Мирошник О.М. Переглянути
1341 стаття 2014.0 Управління охороною праці в органах та підрозділах ДСНС України: проблеми та перспективи Алексєєва О.С., Наконечний В.В. Чубань В.С. Переглянути
1342 стаття 2014.0 Чинники зміцнення здоров’я у контексті формування готовності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби до самозбереження Балицька А.А., Черненко О.М. Пелипенко М.М. Переглянути
1343 стаття 2014.0 Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки в Україні Білека А.А. Переглянути
1344 стаття 2014.0 До питання про ґенезу служби цивільного захисту України Качкар Є.В., Томенко В.І. Білека А.А. Переглянути
1345 стаття 2014.0 Фізико-хімічні властивості водних вогнегасних речовин на основі полігексаметиленгуанідину. Магльована Т.В. Переглянути
1346 стаття 2014.0 Индивидуальный стиль общения как фактор результативности межличностного взаимодействия Акіньшин В.Д., Переглянути
1347 стаття 2014.0 Технология получения покрытий на основе Al2O3 c улучшенным комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств. Губарь Е.Я., Пономаренко А.М. Частоколенко І.П. Переглянути
1348 стаття 2014.0 Негативні впливи динамічного оточення на програми інформатизації вищих навчальних закладів. Тесля Ю.М., Кубявка Л.Б. Частоколенко І.П. Переглянути
1349 стаття 2014.0 Информационно-коммуникационные технологии в научно-методической работе преподавателя вуза пожарно-технического профиля Моргун О.М. Частоколенко І.П. Переглянути
1350 стаття 2014.0 Дослідження поведінки дерев’яних балок з вогнезахистом при впливі пожежі Тищенко О.М., Горбаченко Я.В. Переглянути
1351 стаття 2014.0 Удосконалений метод випробувань залізобетонних колон на вогнестійкість Бєліков А.С. Словінський В.К. Переглянути
1352 стаття 2014.0 Проблеми визначення довговічності вогнезахисних покриттів металевих конструкцій в Україні Нуянзін В.М. Переглянути
1353 стаття 2014.0 Аналіз існуючих математичних моделей тепломасообміну у камерах вогневих печей установок для випробувань на вогнестійкість несучих стін Нуянзін О.М., Поздєєв С.В., Сідней С.А., Некора О.В. Переглянути
1354 стаття 2014.0 Аналіз існуючих математичних моделей тепломасообміну у камерах вогневих печей установок для випробувань на вогнестійкість несучих стін Нуянзін О.М., Поздєєв С.В., Сідней С.А., Некора О.В. Переглянути
1355 стаття 2014.0 Змагальна діяльність спортсменів з кульової стрільби як психологічна проблема Снісаренко А.Г., Шаріпова Д.С. Переглянути
1356 стаття 2014.0 Особистісні передумови професійної успішності пожежних-рятувальників Снісаренко А.Г., Лаврик Т.В. Переглянути
1357 стаття 2014.0 Міграційні процеси в українському селі у процесі реформування аграрного сектору (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) Федоренко Я.А. Переглянути
1358 стаття 2014.0 Стан та проблеми функціонування мережі водопостачання в українському селі доби незалежності: історичний аспект Федоренко Я.А. Переглянути
1359 стаття 2014.0 Становлення сільського підприємництва в аграрному секторі України періоду Незалежності Федоренко Я.А. Переглянути
1360 стаття 2014.0 Пенсійне забезпечення в українському селі періоду незалежності Федоренко Я.А. Переглянути
1361 стаття 2014.0 Трансформація соціальної структури сільського населення України в 1991-2012 рр. Федоренко Я.А. Переглянути
1362 стаття 2014.0 Роль ценностных ориентаций в системе личностно-профессионального становления будущих специалистов условиях образовательной среды вуза ДСНС Украины. Мукомел С.А., А.А.Балицька Переглянути
1363 стаття 2014.0 Чинники зміцнення здоров’я у контексті формування готовності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби до самозбереження Балицька А.А., Черненко О.М. Пелипенко М.М. Переглянути
1364 стаття 2014.0 Дисциплінованість у контексті формування готовності майбутніх фахівців оперативно – рятувальної служби до самозбереження Черненко О.М., Пелипенко М.М. Переглянути
1365 стаття 2014.0 Особенности измерения микротвердости диэлектрических поверхностей кремниевым зондом атомно-силового микроскопа О.В.Кириченко В.С.Антонюк, М.А.Бондаренко И.В.Яценко Переглянути
1366 стаття 2014.0 Термодинамічний аналіз процесу горіння нітратно-металевих сумішей О.В.Кириченко В.А. Ващенко О.М. Тищенко П.І. Заїка В.В.Цибулін Переглянути
1367 стаття 2014.0 Температура займання частинок металевих пальних в продуктах термічного розкладання піротехнічних сумішей О.В.Кириченко В.А. Ващенко О.М. Тищенко П.І. Заїка В.В.Цибулін Переглянути
1368 стаття 2014.0 Исследование микротвердости тонких оксидных покрытий на оптических диэлектриках, полученных комбинированной электронно-лучевой технологией О.В.Кириченко В.С.Антонюк Ю.И.Коваленко М.А.Бондаренко И.В.Яценко Переглянути
1369 стаття 2014.0 Особенности измерения микротвердости и износостойкости диэлектрических поверхностей кремниевым зондом атомно-силового микроскопа О.В.Кириченко В.С. Антонюк С.А. Билоконь М.А.Бондаренко И.В.Яценко Переглянути
1370 стаття 2014.0 Мораль как базовая составляющая профессиональной культуры спасателя. Дулгерова О.М. Кришталь М.А. Кришталь Т.М. Переглянути
1371 стаття 2014.0 Питання державного регулювання діяльності у сфері цивільного захисту Пасинчук К.М. Кришталь Т.М. Переглянути
1372 стаття 2014.0 Проблеми формування середнього класу в процесі трансформації соціальної структури в українському селі періоду «незалежності Федоренко Я.А. Переглянути
1373 стаття 2014.0 Стан екологічного середовища життєдіяльності селян у процесі трансформації аграрного сектору: історичний контекст Федоренко Я.А. Переглянути
1374 стаття 2014.0 Impact of Agrarian reform on the welfare of the rural population in the late XX – early XXI century Федоренко Я.А. Переглянути
1375 стаття 2014.0 Інтерпретація результатів вогневих випробувань залізобетонних балок для оцінки їхньої межі вогнестійкості С. В. Поздєєв, А. М. Омельченко Ю.А. Отрош Переглянути
1376 стаття 2014.0 Методика оцінювання адекватності результатів визначення меж вогнестійкості залізобетонних балок експериментально-розрахунковим методом С.В. Поздєєв, І.В. Федченко, О.В. Нешпор Ю.А. Отрош Переглянути
1377 стаття 2014.0 Розрахунковий метод оцінки вогнестійкості кам’яних несучих стін С.В. Поздєєв Переглянути
1378 стаття 2014.0 Уточнений метод відповідно EUROCODE 6 для перевірки вогнестійкості кам’яних стін Ю.А. Отрош, Д.О. Ступак, О.М. Нуянзин С.В. Поздєєв Переглянути
1379 стаття 2014.0 Уточнений метод відповідно eurocode 6 для перевірки вогнестійкості кам’яних стін Ступак Д.О., Поздєєв С.В., Отрош Ю.А., Нуянзін О.М. Переглянути
1380 стаття 2014.0 Міграційні процеси в українському селі у процесі реформування аграрного сектору (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) Федоренко Я.А. Переглянути
1381 стаття 2014.0 Особливості формування ринку праці в українському селі в умовах аграрних перетворень (1991-2012 Федоренко Я.А. Переглянути
1382 стаття 2014.0 Роль биографии в изучении личности в истории Чубіна Т.Д. Переглянути
1383 стаття 2014.0 Метод интерпретации данных огневых испытаний железобетонных колонн для расчетной оценки их огнестойкости В.К. Словинский, С.Д. Щипец,А.Н. ОмельченкоС.В. Поздеев Переглянути
1384 стаття 2014.0 Тульчинська лінія магнатського роду Потоцьких: методологія та методи дослідження Чубіна Т.Д. Переглянути
1385 стаття 2014.0 Форми і перспективи діяльності Благодійного фонду імені професора Миколи Бушина «Історична спадщина» в контексті вітчизняних традицій меценатства Чубіна Т.Д. Переглянути
1386 стаття 2014.0 Перлина садово-паркового мистецтва дендрологічний парк «Софіївка»: історія створення та етапи розвитку Чубіна Т.Д. Переглянути
1387 стаття 2014.0 Технічні знаряддя боротьби з вогнем в історичному розвитку пожежної справи: основні винаходи Чубіна Т.Д. Переглянути
1388 стаття 2014.0 Формирование национального самосознания на примере увековечивания памяти Т.Г. Шевченка на его родине в первое десятилетие государственной независимости Украины Чубіна Т.Д., Спіркіна О.О. Переглянути
1389 стаття 2014.0 Біографія як історико-культурологічне явище Чубіна Т.Д. Переглянути
1390 стаття 2014.0 Аналіз існуючих математичних моделей тепломасообміну у камерах вогневих печей установок для випробувань на вогнестійкість несучих стін Нуянзін О.М., Поздєєв С.В., Сідней С.А., Некора О.В. Переглянути
1391 стаття 2014.0 Обгрунтування методики дослідження впливу кліматичних факторів на вогнестійкість залізобетонної колони Нуянзін В.М., Ковальов А.І. Переглянути
1392 стаття 2014.0 Мельник Р.П. Метод захисту конфіденційної інформації як складова управління інформаційною безпекою ДСНС України Р.П. Мельник, О.Г. Мельник, С.В. Гончар, В.Г. Бабенко Переглянути
1393 стаття 2014.0 Бабенко В.Г. Параллельная реализация нелинейного расширенного матричного криптографического преобразования В.Г. Бабенко, С.В. Пивнева, О.Г. Мельник, Р.П. Мельник Переглянути
1394 стаття 2014.0 Бабенко В.Г. Синтез нелінійних операцій криптографічного перетворення В.Г. Бабенко, О.Г. Мельник, Т.А. Стабецька Переглянути
1395 стаття 2014.0 Метод захисту конфіденційної інформації як складова управління інформаційною безпекою ДСНС України. Р.П. Мельник, С.В. Гончар, В.Г. Бабенко Переглянути
1396 стаття 2014.0 Оцінка ефективності використання операцій криптографічного перетворення. В.Г. Бабенко, С.В. Гончар Мельник Р.П. Переглянути
1397 стаття 2014.0 Оценка качества технологии информационной поддержки технического расследования причин и следствий пожароВ Дядюшенко А.А. Переглянути
1398 стаття 2014.0 Шляхи автоматизації класифікатора наздвичайних ситуацій Л.В. Хаткова, П.І. Заїка Дядюшенко О.О. Переглянути
1399 стаття 2014.0 Оцінка індивідуального пожежного ризику громадських будівель різними методами П.І.Заїка С.В.Цвіркун В.С.Щербина Переглянути
1400 стаття 2014.0 Температура займання частинок металевих пальних в продуктах термічного розкладання піротехнічних сумішей О.В.Кириченко В.А. Ващенко О.М. Тищенко П.І. Заїка В.В.Цибулін Переглянути
1401 стаття 2014.0 Термодинамічний аналіз процесу горіння нітратно-металевих сумішей О.В.Кириченко В.А. Ващенко О.М. Тищенко П.І. Заїка В.В.Цибулін Переглянути
1402 стаття 2014.0 Управління охороною праці в органах та підрозділах ДСНС України: проблеми та перспективи П.І.Заїка О.С.Алексєєва В.С.Чубань В.В.Наконечний Переглянути
1403 стаття 2014.0 Шляхи вдосконалення системи управління охороною праці в органах та підрозділах ДСНС України П.І.Заїка О.С.Алексєєва Переглянути
1404 стаття 2014.0 Параметрична оптимізація моделі концентрації небезпечної хімічної речовини після аварії Землянський О.М., Землянський О-ндр М. Мирошник О.М. Переглянути
1405 стаття 2014.0 Удосконалення схеми самозапуску асинхронного двигуна при короткочасному зникненні напруги мережі. Кулініч О.І., Землянський Ол-др.М. Землянський О.М Переглянути
1406 стаття 2014.0 Параметрична оптимізація моделі концентрації небезпечної хімічної речовини після аварії Землянський О.М., Землянський О-ндр М. Мирошник О.М. Переглянути
1407 стаття 2014.0 Удосконалення схеми самозапуску асинхронного двигуна при короткочасному зникненні напруги мережі. Кулініч О.І., Землянський Ол-др.М. Землянський О.М Переглянути
1408 стаття 2014.0 До питання про ґенезу служби цивільного захисту України Качкар Є.В., Томенко В.І. Білека А.А. Переглянути
1409 стаття 2014.0 Особливості застосування покриттів металевих конструкцій при різних температурних режимах пожежі Тищенко О.М. Ковальов А.І. Качкар Є.В. Зобенко Н.В. Переглянути
1410 стаття 2014.0 Обгрунтування методики дослідження впливу кліматичних факторів на вогнестійкість залізобетонної колони Нуянзін В.М., Ковальов А.І. Переглянути
1411 стаття 2014.0 Особливості застосування покриттів металевих конструкцій при різних температурних режимах пожежі Тищенко О.М. Ковальов А.І. Качкар Є.В. Зобенко Н.В. Переглянути
1412 стаття 2014.0 Експериментальні дослідження потоків рідини вздовж каналів у стаціонарних системах автоматичного водяного пожежогасіння Стась С. В., Лагно Д. В. Колесников Д.В. Переглянути
1413 стаття 2014.0 Экспериментальные исследования гидродинамики потоков с переменной по длине массой. Стась С. В., Яхно О. М. Колесников Д.В. Переглянути
1414 стаття 2014.0 Прорывы воды в действующие горные выработки на угольных шахтах Донбасса. Т.В. Костенко Переглянути
1415 стаття 2014.0 Формирование методических принципов обеспечения экологической безопасности систем шахтного водооборота. А.А.Топоров, Н.А.Лысенко Т.В. Костенко Переглянути
1416 стаття 2014.0 Кулица О.С. Метод повышения безопасности видеоинформации аэромониторинга чрезвычайных ситуацій Баранник В.В., Кулица О.С. Переглянути
1417 стаття 2014.0 Підвищення довготривалості роботи автономноживлюючих модулів безпровідних пожежних сповіщувачів Куценко С.В. Мусієнко М.П., Савінов В.Ю. Переглянути
1418 стаття 2014.0 Підвищення швидкодії LDPC- декодеру на основі організації подвійного буферу вхідного повідомлення Куценко С.В. Мусієнко М.П. , Крайник Я.М. Переглянути
1419 стаття 2014.0 Рудницький В.М. Синтез і аналіз елементарних функцій перестановок керованих інформацією В.М. Рудницький, О.Г. Мельник, В.П. Щербина, Т.В. Миронюк Переглянути
1420 стаття 2014.0 Параметрична оптимізація моделі концентрації небезпечної хімічної речовини після аварії Землянський О.М., Землянський О-ндр М. Мирошник О.М. Переглянути
1421 стаття 2014.0 Уточнений метод відповідно eurocode 6 для перевірки вогнестійкості кам’яних стін Ступак Д.О., Поздєєв С.В., Отрош Ю.А., Нуянзін О.М. Переглянути
1422 стаття 2014.0 Дослідження поведінки дерев’яних балок з вогнезахистом при впливі пожежі Тищенко О.М., Горбаченко Я.В. Переглянути
1423 стаття 2014.0 Дослідження дерев’яних балок з вогнезахистом при впливі пожежі. Тищенко О.М. Горбаченко Я.В. Переглянути
1424 стаття 2014.0 System design of fire-rescue equipment and its components Стась С.В. Переглянути
1425 стаття 2014.0 Експериментальні дослідження потоків рідини вздовж каналів у стаціонарних системах автоматичного водяного пожежогасіння Стась С. В., Лагно Д. В. Колесников Д.В. Переглянути
1426 стаття 2014.0 Экспериментальные исследования гидродинамики потоков с переменной по длине массой. Стась С. В., Яхно О. М. Колесников Д.В. Переглянути
1427 стаття 2014.0 Дестабилизация потока в канале с изменяющимся по длине расходом. Яхно О. М., Семинская Н. В., Стась С. В. Колесников Д.В. Переглянути
1428 стаття 2014.0 Стась С.В. Дестабилизация потока в канале с изменяющимся по длине расходом О.М. Яхно, Н.В. Семинская, Д.В. Колесников, С.В. Стась Переглянути
1429 стаття 2014.0 Taking into account the fluid compressibility at its unsteady flow in pressure pipelines of fire extinguishing systems О. М. Яхно, Р.М. Гнатів, С. В. Стась Переглянути
1430 стаття 2014.0 On the peculiarities of liquid’s behavior in the locked capacities of gear pumps Стась С. В. Переглянути
1431 стаття 2014.0 Особливості граничних станів з вогнестійкості для балок виготовлених із вогнестійких сталей Тищенко О.М. Рудешко І.В. Золотарьов В.В. Переглянути
1432 стаття 2014.0 Особливості застосування покриттів металевих конструкцій при різних температурних режимах пожежі Тищенко О.М. Ковальов А.І. Качкар Є.В. Зобенко Н.В. Переглянути
1433 стаття 2014.0 Температура займання частинок металевих пальних в продуктах термічного розкладання піротехнічних сумішей О.В.Кириченко В.А. Ващенко О.М. Тищенко П.І. Заїка В.В.Цибулін Переглянути
1434 стаття 2014.0 Разработка алгоритмов и структурных схем быстродействующих бесконтактных систем защиты електроустановок. Гвоздь В.М., Тищенко А.М., Баракин А.Г. Марченко А.П. Переглянути
1435 стаття 2014.0 Снісаренко Я.С. Проблеми психології навчання іноземних мов у контексті міждисциплінарних зв’язків Снісаренко Я.С., Снісаренко А.Г. Переглянути
1436 стаття 2014.0 Микола Негода : життя та творчість Спіркіної О. О. Переглянути
1437 стаття 2014.0 Театральне мистецтво як спосіб утвердження національної ідентичності на Черкащині у перше десятиріччя державної незалежності України Спіркіної О. О. Переглянути
1438 стаття 2014.0 Економічні фактори якості освіти в системі цивільного захисту України Куценко М.А. Переглянути
1439 стаття 2014.0 Імітаційне моделювання діяльності підрозділів ДСНС України Куценко М.А. Куценко, Алексеев, Алексеева, Наконечний Переглянути
1440 стаття 2014.0 Розробка комп’ютеризованого симулятору з гасіння пожеж в житлових будівлях Рудницький В.М., Пустовіт М.О. Переглянути
1441 стаття 2014.0 Забезпечення вогнезахисту дерев’яних будівельних конструкцій шляхом підвищення вогнестійкості Бєліков А.С.,ТарасовС.С.,Черниш Р.А.Бєліков А.С.Маладика І.Г. Переглянути
1442 стаття 2014 Kutsenko M.A. Organizational and economic aspects of fire safety (Куценко М.А.)Chuban V.S., Kutsenko M.A., Alekseeva O.S. Переглянути
1443 стаття 2014 Свобода та справедливість в політичній антропології Т. Гоббса Дмитро УСОВ Переглянути
1444 стаття 2014 Прогноз распространения подземного пожара на торф'яниках Черкасской области Мигаленко К.І. Переглянути
1445 стаття 2014 Нуянзін В.М. Обгрунтування методики дослідження впливу кліматичних чинників на вогнестійкість залізобетонної колони В.М. Нуянзін, А.І. Ковальов Переглянути
1446 стаття 2014 Проблема комплектования аварийно-спасательной техники и технологии ее решения Крышталь В.Н., Снитюк В.Е. Переглянути
1447 стаття 2014 Дискурс свободи в сучасному контрактуалізмі (Дж. Ролз) Дмитро УСОВ Переглянути
1448 стаття 2014 Experimental research of hydrodynamics of flows with a variable along the length mass S. Stas, D. Kolesnikov, O. Yakhno Переглянути
1449 монографія 2014 Психологічні особливості розвитку професійно важливих якостей начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту М.В. Фомич, М.А. Кришталь, П.В. Теслюк Переглянути
1450 стаття 2014 Застосування індексних показників для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки Хаткова Л. В. Переглянути
1451 стаття 2014 Куценко М.А. Економічна та соціально-економічна ефективність підготовки кадрів для системи цивільного захисту України Куценко М.А. Переглянути
1452 стаття 2014 Історико-філософські виміри взаємин політики та моралі Усов Д.В. Переглянути
1453 стаття 2014 Коммуникативная версия теории общественного договора в период перехода к информационному обществу Ю. Хабермас, Усов Д.В. Переглянути
1454 стаття 2014 Бужин А.А. Человеческий капитал – перманентное устранение экономической эксплуатации А.А. Бужин Переглянути
1455 стаття 2014 Теоретико-методологічні засади дослідження та розвитку професійно важливих якостей начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту М.В. Фомич, Н.П. Вовк Переглянути
1456 стаття 2014 Бужин О.А. Калькуляція показника собівартості підрозділу пожежної охорони підприємства О.А. Бужин Переглянути
1457 стаття 2013.0 Оценка влияния инерционных свойств систем автоматического тушения пожаров класса В распыленной водой на время их тушения Тищенко О.М. Абрамов Ю.А., Гвоздь В.М. Переглянути
1458 стаття 2013.0 Модели возмущений при транспортировке боеприпасов в кузове автомобиля Тищенко О.М. Абрамов Ю.А., Гвоздь В.М. Переглянути
1459 стаття 2013.0 Розробка методики дослідження впливу кліматичних факторів на вогнестійкість залізобетонної колони В.М. Нуянзін Переглянути
1460 стаття 2013.0 Реологічні особливості поверхнево-активних добавок, що використовуються для піноутворення Стась С.В. Переглянути
1461 стаття 2013.0 Впровадження технології формування акмеологічної компетентності курсантів. Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи Майборода А.О. Переглянути
1462 стаття 2013.0 Условия формирования акмеологической компетентности будущих специалистов оперативно-спасательной службы гражданской защиты в процессе професиональной подготовки Майборода А.О. Переглянути
1463 стаття 2013.0 Розробка програмно-апаратного забезпечення спеціалізованих засобів керування комп’ютеризованого тренажеру підготовки пожежного М.О. Пустовіт Переглянути
1464 стаття 2013.0 Features of pulsation flows of a viscous fluid at the outlet of gear pump Stas S. Features of pulsation flows of a viscous fluid at the outlet of gear pump / D. Kostiuk, O. Yakhno, S. Stas // Technical University of Gabrovo, ISC UniTech. – 2013. - V. III. Стась С.В. Yakhno O. Kostiuk D. Переглянути
1465 стаття 2013.0 Моделювання процесів припинення горіння методом клітинних автоматів М.О. Пустовіт Переглянути
1466 стаття 2013.0 Фотометричне визначення алюмінію з аніонними барвниками трифенілметанового ряду Магльована Т.В. Переглянути
1467 стаття 2013.0 Проверка адекватности результатов вычислительного эксперимента тепломассообмена испытаний на огнестойкость строительных конструкций Поздєєв С.В. , Андрієнко В.М. Переглянути
1468 стаття 2013.0 Моделювання поширення пожежі всередині будівель у тривимірному просторі методом клітинних автоматів М.О. Пустовіт Переглянути
1469 стаття 2013.0 Кулица О.С. Методология устранения избыточности в технологиях компрессии с контролируемой потерей качества О.С. Кулица Переглянути
1470 стаття 2013.0 Баранник В.В. Информационная модель комбинированного дифференциального представления изображений в двумерном полиадическом пространстве В.В. Баранник, О.С. Кулица Переглянути
1471 стаття 2013.0 Баранник В.В. Технология перфорированного описания массивов дифференциального представления в системах доставки сжатых изображений В.В. Баранник, О.С. Кулица Переглянути
1472 стаття 2013.0 Исследование влияния параметров на огнестойкость перегородок из сэндвич-панелей Качкар Є.В. Переглянути
1473 стаття 2013.0 Влияние коэффициента теплоотдачи от необогреваемой поверхности на точность определения характеристики огнестойкости перегородок из сэндвич-панелей Ковальов А.І. Переглянути
1474 стаття 2013.0 Комплекс раннього виявлення надзвичайних ситуацій техногенного характеру Левченко А.Д., Левченко Д.Є., Кришталь В.М., Землянський О.М. Переглянути
1475 стаття 2013.0 Структура та принципи побудови автоматизованої системи управління протипожежним захистом О.М. Землянський А.О. Биченко, В.О. Колесник, А.В. Поздєєв Переглянути
1476 стаття 2013.0 Технологія постпрогнозування хімічного зараження навколишнього середовища з використанням нечітких даних В.Є. Снитюк, Землянський Олег М. Переглянути
1477 стаття 2013.0 Прогнозирование концентрации «тяжёлого газа» после залпового выброса В.Е. Снитюк, Землянський Олег М. Переглянути
1478 стаття 2013.0 Использование ф-метода при разработке систем пожарной автоматики Заїка П.І., Куценко С.В., Мусиенко М.П Переглянути
1479 стаття 2013.0 Balanyuk V. M. Phlegmatisation of flammable gas mixtures by aerosol sprays . M. Balanyuk, D. A. Zhurbinskiy Переглянути
1480 стаття 2013.0 Показники визначення якості підготовки звітної документації за результатами технічного розслідування причин виникнення пожеж Дядюшенко О.О. Переглянути
1481 стаття 2013.0 Математичне моделювання поширення диму всередині будівель методом клітинних автоматів М.О. Пустовіт В.М. Рудницький І.Г. Маладика Переглянути
1482 стаття 2013.0 Аналіз існуючих математичних моделей розвитку пожеж для комп’ютеризованих тренажерних комплексів М.О. Пустовіт Переглянути
1483 стаття 2013.0 Методика побудови автоматизованих систем управління при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Дядюшенко О.О. Переглянути
1484 стаття 2013.0 Моделювання поширення пожежі всередині будівель у двовимірному просторі методом клітинних автоматів М.О. Пустовіт Переглянути
1485 стаття 2013.0 Структура та принципи побудови автоматизованої системи управління протипожежним захистом О.М. Землянський А.О. Биченко, В.О. Колесник, А.В. Поздєєв Переглянути
1486 стаття 2013.0 Моделювання часу поширення пожежі з використанням нейронних мереж А.О. Биченко Переглянути
1487 стаття 2013.0 Проблема ідентифікації небезпечних речовин при надзвичайних ситуаціях А.О. Биченко В.М. Нуянзін М.О. Пустовіт А.І. Березовський Переглянути
1488 стаття 2013.0 Моніторинг показника собівартості платних робіт і послуг підрозділів цивільного захисту в умовах ринкового ціноутворення Бужин О.А. Переглянути
1489 стаття 2013.0 Теоретичний аналіз поняття поведінки як організованої діяльності особистості Пелипенко М.М., Балицька А.А. Переглянути
1490 стаття 2013.0 Гендерний аналіз освітньо-наукової сфери сучасної України Бінецька О.В. Переглянути
1491 стаття 2013.0 Екстремізм і тероризм: проблемні аспекти соціально-правового дослідження Кришталь М.А. Строгий В.І. Переглянути
1492 стаття 2013.0 Використання дезінфікуючих препаратів на основі похідних гуанідину в умовах надзвичайних ситуацій Магльована Т.В. Переглянути
1493 стаття 2013.0 Моніторинг показника собівартості платних робіт і послуг підрозділів цивільного захисту в умовах ринкового ціноутворення Бужин О.А. Переглянути
1494 стаття 2013.0 Інформаційне забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності в Україні: систематизація інформаційних ресурсів Мосов С.П. Переглянути
1495 стаття 2013.0 Національна стратегія розвитку освіти в площині реалізації життєвого циклу об’єктів промислової власності Мосов С.П. Переглянути
1496 стаття 2013.0 Аналіз підходів і механізмів забезпечення національної безпеки іноземних держав у воєнній сфері на морі Мосов С.П. Переглянути
1497 стаття 2013.0 Патентна експансія як інструмент завоювання товарного ринку України: мовою статистики Мосов С.П. Переглянути
1498 стаття 2013.0 Проблема ідентифікації небезпечних речовин при надзвичайних ситуаціях А.О. Биченко В.М. Нуянзін М.О. Пустовіт А.І. Березовський Переглянути
1499 стаття 2013.0 Проблема ідентифікації небезпечних речовин при надзвичайних ситуаціях А.О. Биченко В.М. Нуянзін М.О. Пустовіт А.І. Березовський Переглянути
1500 стаття 2013.0 Аналіз впливу помилок у вимірюванні температур на похибку визначення теплофізичних характеристик бетону залізобетонної колони, яка зазнала впливу кліматичних факторів Ковальов А. І. В.М. Нуянзін, C.В. Поздєєв, А.В. Поздєєв, О.М. Нуянзін Переглянути
1501 стаття 2013.0 Рекомендації щодо застосування радіальних водяних струменів під час захисту вертикальних сталевих резервуарів від термічного впливу факела полум’я. Дендаренко Ю.Ю., Сировий В.В., Сенчихін Ю.М., Росоха С.В. Переглянути
1502 стаття 2013.0 Определение зависимости коэффициента вспучивания и прочностных характеристик вспученного слоя огнезащитных вибростойких покрытий для металлических конструкций при разном содержании наполнителей А.И. Березовский И.Г. Маладика В.М. Гвоздь Переглянути
1503 стаття 2013.0 Прогноз распространения подземного пожара на торфяниках Черкащины Мигаленко К.І. Переглянути
1504 стаття 2013.0 Організація виховної роботи з майбутніми фахівцями пожежно-рятувальної служби у ВНЗ. Демченко А.В. Переглянути
1505 стаття 2013.0 Теоретичні засади формування готовності майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби до роботи в підрозділах Демченко А.В. Переглянути
1506 стаття 2013.0 Структурна характеристика поняття «проектна технологія» у контексті професійної підготовки майбутніх фахівців з пожежної безпеки» Кришталь А.О. Переглянути
1507 стаття 2013.0 Сущность метода проектов в контексте профессиональной подготовки будущих специалистов пожарной безопасности» Кришталь А.О. Переглянути
1508 стаття 2013.0 Дослідження адекватності математичної моделі тепломасообміну випробувань на вогнестійкість будівельних конструкцій Поздєєв С.В. Андрієнко В.М. Нуянзін О.М. Переглянути
1509 стаття 2013.0 Математичне моделювання та дослідження величини теплового потоку факела пожежі Семерак М.М.,Домінік А.М.,Руденко Д.В., Мигаленко К.І. Переглянути
1510 стаття 2013.0 Формування середньодобових фізіологічних норм потреби енергії та основних харчових речовин населення України Бужин О.А. Переглянути
1511 стаття 2013.0 Структура эргатической системы управления комплексом автоматизированной противопожарной защиты. Колеснік О.В. Лагно Д.В. Григор’ян Б.Б. Переглянути
1512 стаття 2013.0 Специфіка професійної підготовки майбутніх фахівців з пожежної безпеки Кришталь А.О. Переглянути
1513 стаття 2013.0 Формирование проектно-технологических умений и навыков у будущих специалистов пожарной безопасности Кришталь А.О. Переглянути
1514 стаття 2013.0 Характеристика педагогічних умов застосування технології проектного навчання у підготовці майбутніх фахівців з пожежної безпеки Кришталь А.О. Переглянути
1515 стаття 2013.0 Стан застосування технології проектного навчання у підготовці ай бутніх фахівців з пожежної безпеки Кришталь А.О. Переглянути
1516 стаття 2013.0 Методика проведення експериментальної перевірки педагогічних умов застосування технології проектного навчання у підготовці майбутніх фахівців з пожежної безпеки Кришталь А.О. Переглянути
1517 стаття 2013.0 Підготовка викладачів до застосування технології проектного навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців з пожежної безпеки Кришталь А.О. Переглянути
1518 стаття 2013.0 Профілактична робота в системі пожежної безпеки України Хаткова Л.В. Нестеренко А.А. Переглянути
1519 стаття 2013.0 Математична модель первинної обробки даних за фактом пожежі Дядюшенко О.О. Переглянути
1520 стаття 2013.0 Сутність поняття «фахова компетентність» майбутнього працівника служби цивільного захисту Пасинчук К.М. Переглянути
1521 стаття 2013.0 Педагогічні ідеї А.С. Макаренка в контексті формування навичок колективної взаємодії фахівців оперативно-рятувальної служби Пелипенко М.М. Переглянути
1522 стаття 2013.0 Теоретичний аналіз поняття поведінки як організованої діяльності особистості Пелипенко М.М., Балицька А.А. Переглянути
1523 стаття 2013.0 Демченко А. В. Теоретические аспекты проблемы организации воспитательной работы в вузах Украины А.В. Демченко Переглянути
1524 стаття 2013.0 A. V. Conceptual model of the readiness of the future professionals of fire and rescue services to educational work in the divisions А.В. Демченко Переглянути
1525 стаття 2013.0 Бабенко В.Г. Класифікація трирозрядних елементарних функцій для криптографічного перетворення інформації В.Г. Бабенко, О.Г. Мельник, Р.П. Мельник Переглянути
1526 стаття 2013.0 Журбинський Д. А. Вплив виду аерозольутворювальних сполук на основі солей калію та добавок інертних газів на флегматизувальну ефективність аерозолю В. М. Баланюк, Д. А. Журбинський, А. С. Лин Переглянути
1527 стаття 2013.0 Журбинський Д. А. Флегматизувальна ефективність аерозолю на основі солей калію . А. Журбинський, В. М. Баланюк Переглянути
1528 стаття 2013.0 Організаційно-педагогічні умови формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби Іващенко О.А. Переглянути
1529 стаття 2013.0 Психолого-педагогічний супровід у підготовці фахівців державної служби з надзвичайних ситуацій Іващенко О.А. Переглянути
1530 стаття 2013.0 Педагогічна компетентність викладачів вищих технічних закладів Касярум С.О. Переглянути
1531 стаття 2013.0 Качество знаний в высшей школе как ценность современного образования: вопросы объективности оценивания учебных дострижений студентов Касярум С.О. Переглянути
1532 стаття 2013.0 Результаты деятельности подразделений информационного обеспечения населения и технологий информационной поддержки РСЧС, гражданской обороны и пожарной безопасности Качкар Є.В. Переглянути
1533 стаття 2013.0 Дослідження адекватності математичної моделі тепломасообміну випробувань на вогнестійкість будівельних конструкцій Поздєєв С.В. , Андрієнко В.М. Переглянути
1534 стаття 2013.0 Аналіз впливу помилок у вимірюванні температур на похибку визначення теплофізичних