ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД
у сфері пожежної безпеки

Про дисципліну

Про дисципліну

Державний нагляду у сфері пожежної безпеки

Метою вивчення дисципліни є підготовка фахівців, які можуть самостійно і творчо вирішувати завдання щодо забезпечення пожежної безпеки під час проектування, будівництва та експлуатації будівель та споруд різного призначення за рахунок розробки технічних засобів протипожежного захисту.

Завданням дисципліни є вивчення нормативно-правових актів з питань організації діяльності пожежної безпеки в галузі будівництва, визначення ролі та місця пожежної профілактики в забезпеченні пожежної безпеки при будівництві та експлуататції об’єктів, оволодіння методиками визначення відповідності інженерно-технічних рішень у будівлях та спорудах до вимог протипожежних норм та правил пожежної безпеки.

Серед основних питань, що повинен отримати здобувач вищої освіти у результаті вивчення дисципліни є:
 • способи та засоби попередження пожеж на об'єктах різних форм власності та в населених пунктах України;
 • організаційно-структурну побудову ДСНС України та її територіальних ор-ганів, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері цивільного за-хисту, техногенної та пожежної безпеки, інших видів пожежної охорони, ор-ганізацію їх діяльності та порядок взаємодії;
 • організацію діяльності добровільних пожежних формувань;
 • методику проведення планових та позапланових перевірок стану додержан-ня та виконання суб'єктами господарювання вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;
 • особливості організації пожежно-профілактичної роботи пожежних частин, що охороняють об'єкти на договірних засадах;
 • організацію та проведення нормативно-технічної роботи;
 • організацію та проведення масово-роз'яснювальної роботи з питань профілактики пожеж в населених пунктах та на об'єктах;
 • порядок обліку та аналіз пожеж їх наслідків;
 • порядок перевірки роботи та надання допомоги територіальним органам Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
 • особливості організації та діяльності служби пожежної безпеки;
 • порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки тощо;

Повнний об'єм контенту дисципліни доступний здобуачам освіти Інституту

Увійти

Якщо виникла помилка - зверніться до адміністратора

зворотній зв'язок

Відео з дисципліни