Репозитарій наукових публікацій

Наукові статті: 1976 джерел


стаття 
Scopus/Web of Science 
313 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Мигаленко К.І., Нуянзін В.М., Домінік А.М., Землянський О.М., Поздєєв С.В.

"Розробка способу обмеження поширення пожеж в торф’яних природніх екосистемах"

Видавник:

Східноєвропейський журнал передових технологій №1 м. Харків.


стаття 
закордонне видання 
215 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Спіркіна О.О., Чубіна Т. Д.

"Групповая социальность: анализ и характеристики"

Видавник:

Оралдын гылым жаршысы (Уральский научный вестник). Научно-теоретический и практический журнал. Серия: Экономические науки. Государственное управление. Филологические науки. Педагогические науки. Право. Технические науки. - г. Уральск: ЖШС "Уралнаучкнига".


стаття 
Scopus/Web of Science 
323 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  В.М. Нуянзін

" Нуянзін В.М., Ковальов А.І. «Обгрунтування методики дослідження впливу кліматичних факторів на вогнестійкість залізобетонної колони"

Видавник:

Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»


стаття 
1543 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Баранник В.В., Кулица О.С.

" Технологическая концепция обработки базовых кадров для снижения интенсивности кодового представления"

Видавник: не зазначено
стаття 
1540 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Zaika_Petro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Заїка П. І. Ващенко В.А.

"Методики для определения скорости горения металлизированных конденсированных систем в различных условиях эксплуатации"

Видавник:

Збірник «Проблеми пожарной безопасности». - № 25, УЦЗ, м. Харків. – С. 38-43.


стаття 
1554 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Дивень В. І.

"Характерні риси бойового застосування повітряних десантів у локальних війнах і зброїних конфліктах др.. пол.. ХХ ст.."

Видавник:

Вісник ЧДУ ім. Б. Хмельницького Серія: історичні науки


стаття 
373 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Дивень В. І.

"Форми та способи застосування сил швидкого реагування провідних країн світу у зброїних конфліктах кінця ХХ ст..// Воєнні конфлікти другої половини ХХ ст."

Видавник:

Збірник наукових статтей К.: Ін-т історії України НАН України


стаття 
1573 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
dendarenko_vladyslav@chipb.org.in
Dendarenko_Yurii@chipb.org.in

Авторський колектив:  Дендаренко Ю.Ю., Дендаренко В.Ю.

"Методика визначення гідравлічних параметрів і характеристик щілинних розпилювачів на прикладі насадка для створення радіального водяного струменя-екрана"

Видавник: не зазначено
стаття 
1537 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
nuianzin_oleksandr@chipb.org.in

Авторський колектив:  Поздєєв С.В., Нуянзін О.М.

"Аналіз впливу помилок вимірювання у температур на похибку визначення теплофізичних характеристик залізобетонної колони, яка зазнала впливу кліматичних факторів"

Видавник:

Героїв Чорнобиля. Випуск № 13. «Пожежна безпека : теорія і практика» – С. 82 – 91


стаття 
1546 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Стась С.В. Шкарабура М.Г. Яхно О.М.

"Струи высокого давления и факторы, оказывающие на них влияние."

Видавник:

Науковий вісник Національного аграрного університету. Вип. 92. Частина ІІ. – С. 115-121


Сторінки: 115-121
стаття 
1547 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Стась С.В. O. Yahno

"The analysis of the factor influencing hydrodynamics of a stream of a viscous liquid in a fire trunk."

Видавник:

ISC UniTech’06’, V.II, p.432-436


стаття 
1544 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Маладика І.Г. Яковлєва Р.А., Спіріна Є.Ю., Галічевська Е.В., Гончаренко В.Ф.

"Исследование стойкости к термическому окислению графитов, интеркалированных серной кислотой"

Видавник:

Коммунальное хазяйство городов. Серия технические науки. - № 88. – С. 68-75.


стаття 
379 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Stas_Serhii@chipb.org.in
Shkarabura_Mykola@chipb.org.in

Авторський колектив:  Стась С.В. Шкарабура М.Г. Яхно О.М.

"Анализ особенностей течения вязкой жидкости в насадках."

Видавник:

XI Міжнародна науково-практична конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”


стаття 
фахове видання 
 
2000 

УДК: ДК 159.99
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Момот М.

"ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ГРУПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ"

Формула / Реферат: У статті подано теоретичний аналіз феномену групової взаємодії та особливостей групової динаміки. У статті охарактеризовано методи групової роботи та особливості їх використання у тренінговій практиці.
Видавник:

Науковий журнал «Габітус»


Вид НДР: галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія»
Сторінки: 40-44
стаття 
фахове видання 
 
2001 

УДК: ДК 159.99
Email автора (співавтора):
momot_maryna@chipb.org.in

Авторський колектив:  Момот М.

"ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ГРУПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ"

Формула / Реферат: У статті подано теоретичний аналіз феномену групової взаємодії та особливостей групової динаміки. У статті охарактеризовано методи групової роботи та особливості їх використання у тренінговій практиці.
Видавник:

Науковий журнал «Габітус»


Вид НДР: галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія»
Сторінки: 40-44
стаття 
фахове видання 
 
2139 

УДК: УДК 159.99
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Момот М.

"Науково-психологічний погляд на феномен самопізнання"

Формула / Реферат: У статті проаналізовано категорію самопізнання крізь призму основних психологічних, філософських та соціальних концепцій, що вивчають особистість. Здійснено огляд наукової літератури, присвяченої проблематиці самопізнання, а також охарактеризовано самопізнання як акмеологічний феномен та процес.
Видавник:

Науковий журнал «Габітус»


Вид НДР: галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія»
стаття 
фахове видання 
 
2140 

УДК: УДК 159.99
Email автора (співавтора):
momot_maryna@chipb.org.in

Авторський колектив:  Момот М.

"НАУКОВО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ФЕНОМЕН САМОПІЗНАННЯ"

Формула / Реферат: У статті проаналізовано категорію самопізнання крізь призму основних психологічних, філософських та соціальних концепцій, що вивчають особистість. Здійснено огляд наукової літератури, присвяченої проблематиці самопізнання, а також охарактеризовано самопізнання як акмеологічний феномен та процес.
Видавник:

Науковий журнал «Габітус»


Вид НДР: галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія»
стаття 
фахове видання 
 
2002 

УДК: УДК 159.99
Email автора (співавтора):
momot_maryna@chipb.org.in

Авторський колектив:  Момот М.

"КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОКОРЕКЦІЙНИХ ГРУП: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ"

Формула / Реферат: У статті зосереджено увагу на значущості участі майбутніх психологів у тренінговій роботі з метою гармонізації їх особистості та підвищення рівня професіоналізму.
Видавник:

Науковий журнал "Проблеми екстремальної та кризової психології"


Вид НДР: галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія»
Сторінки: 75-84
стаття 
Scopus/Web of Science 
 
1959 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Dmytrenko_Mariia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Stanislava Pasieka, Mariana Bil, Maria Dmytrenko, Viktoriia Krasnomovets

"Global Transformation of Employment as a Factor of Country’s Labor Market Development"

Формула / Реферат: Abstract The global transformation of employment is a comprehensive process that changes the principles of market relations and defines the interstate commonality of requirements for the use of labor potential. In case of inconsistency of the global transformation of employment with national pecul…
Видавник:

Research in World Economy Vol. 11, No. 4, Special Issue, August, 2020


Сторінки: 62-71
стаття 
фахове видання 
 
2141 

УДК: УДК 159.99
Email автора (співавтора):
momot_maryna@chipb.org.in

Авторський колектив:  Момот М.

"ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ КОНСТРУКТИВНОГО САМОАНАЛІЗУ СУБ’ЄКТА"

Формула / Реферат: У статті проаналізовано категорію самопізнання крізь призму основних психологічних, філософських та соціальних концепцій, що вивчають особистість. Здійснено огляд наукової літератури, присвяченої проблематиці самопізнання, а також охарактеризовано самопізнання як акмеологічний феномен та процес.
Видавник:

«Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія Психологія».


Вид НДР: галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія»
стаття 
фахове видання 
 
2105 

УДК: 614.841.332
Email автора (співавтора):
Perehin_Alina@chipb.org.in

Авторський колектив:  А. В. Перегін

"ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНФІГУРАЦІЇ ТА ПАРАМЕТРІВ ВОГНЕВИХ ПЕЧЕЙ НА УМОВИ НАГРІВАННЯ НЕСУЧИХ СТІН ЗА СТАНДАРТНИМ ТЕМПЕРАТУРНИМ РЕЖИМОМ ПОЖЕЖІ"

Формула / Реферат: Метою даної роботи є визначення конфігурації камери печі та її параметрів, що будуть забезпечувати відповідність температурному режиму пожежі та вимогам відповідно до умов проведення вогневих випробувань несучих стін.
Видавник:

Том 6 № 1 (2022): Збірник наукових праць Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація»


Вид НДР: Пожежна безпека
Сторінки: 85-94
стаття 
фахове видання 
 
2098 

УДК: УДК 614.841.332
Email автора (співавтора):
Kryshtal_Vasyl@chipb.org.in
nuianzin_oleksandr@chipb.org.in
Perehin_Alina@chipb.org.in

Авторський колектив:  О.М Нуянзін, Т.В Самченко, А.В Перегін, В.М Кришталь

"Повний факторний експеримент з визначення температурних режимів пожежі у кабельних тунелях"

Формула / Реферат: У даній роботі дістало подальшого розвитку застосування обчислювальних експериментів для визначення температурних режимів пожежі при різних умовах.Також визначено температурнірежимипожежі у кабельних тунелях з різними розмірами, аеродинамічними показниками та пожежним навантаженням…
Видавник:

Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація


Вид НДР: Пожежна безпека
Сторінки: 83-89
стаття 
фахове видання 
 
2131 

УДК: УДК 614.841.412
Email автора (співавтора):
khatkova_larysa@chipb.org.in

Авторський колектив:  Лариса Хаткова, Вікторія Дагіль, Ілля Дагіль

"КІЛЬКІСНА ОЦІНКА РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ НА РЕЗЕРВУАРАХ З НАФТОЮ І НАФТОПРОДУКТАМИ ВІД САМОЗАЙМАННЯ ПІРОФОРНИХ ВІДКЛАДЕНЬ"

Формула / Реферат: Об’єкти з наявністю нафтопродуктів характеризуються підвищеною пожежноюта вибухопожежною небезпекою. Масштаби наслідків таких пожеж можуть бутизначними. Забезпечення та підтримка необхідного рівня пожежної безпеки таких об’єктівмає бути в пріоритеті діяльності їхніх кері…
Видавник:

Збірник наукових праць Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація»


Сторінки: 101-108
стаття 
фахове видання 
 
2130 

УДК: УДК 614.841.412
Email автора (співавтора):
khatkova_larysa@chipb.org.in

Авторський колектив:  Лариса Хаткова, Вікторія Дагіль, Ілля Дагіль

"КІЛЬКІСНА ОЦІНКА РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ НА РЕЗЕРВУАРАХ З НАФТОЮ І НАФТОПРОДУКТАМИ ВІД САМОЗАЙМАННЯ ПІРОФОРНИХ ВІДКЛАДЕНЬ"

Формула / Реферат: Об’єкти з наявністю нафтопродуктів характеризуються підвищеною пожежноюта вибухопожежною небезпекою. Масштаби наслідків таких пожеж можуть бутизначними. Забезпечення та підтримка необхідного рівня пожежної безпеки таких об’єктівмає бути в пріоритеті діяльності їхніх кері…
Видавник:

Збірник наукових праць Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація»


Сторінки: 101-108
стаття 
фахове видання 
2023 
2175 

УДК: 614.841:536.46
Email автора (співавтора):
diadiushenko_oleksandr@chipb.org.in
kyrychenko_oksana@chipb.org.in
Kovbasa_Viktoriia@chipb.org.in
Koziar_Nazarii@chipb.org.in

Авторський колектив:  Козяр Н.М., Кириченко О.В., Ковбаса В.О., Дядюшенко О.О., Ващенко В.А., Колінько С.О.

"Визначення критичних значень параметрів зовнішніх термічних впливів на піротехнічні вироби на основі нітратно-металевих сумішей в умовах їх зберігання та транспортування"

Формула / Реферат: Проаналізовано властивості піротехнічних виробів різного призначення (сигнальні та трасувальні засоби, піротехнічні спалахувачі, елементи ракетно космічної техніки тощо) на основі багатокомпонентних ущільнених сумішей з порошків металевих пальних (магнію, алюмінію, алюмінієво магнієвих сплавів (ПАМ…
Видавник:

Науковий вiсник: Цивiльний захист та пожежна безпека № 2 (16) 2023


Вид НДР: технічна
Сторінки: 42-57
стаття 
фахове видання 
2023 
2167 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Ненько Ю.П.

"Підготовка фахівців служби цивільного захисту до просвітницької діяльності: історичний аспект"

Видавник:

«Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»)»: журнал.


Сторінки: 704-714
стаття 
фахове видання 
2023 
2168 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Ненько Ю.П.

"Сучасні інструменти для підтримки сталого освітнього процесу в дистанційному або змішаному режимах"

Видавник:

Теоретична і дидактична філологія :збірник наукових праць.


Сторінки: 40–50
стаття 
фахове видання 
2023 
2169 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Шевченко О.Т., Кришталь Т.М.

"Особливості підготовки фахівців екстрених служб до професійної комунікації під час надзвичайної ситуації"

Видавник:

«Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал


Сторінки: 328–341
стаття 
фахове видання 
2023 
2171 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Ненько, Ю., Іващенко, О.

"Психолого-педагогічна компетентність як компонент професійної підготовки майбутніх фахівців ДСНС України"

Видавник:

«Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»)»: журнал


Сторінки: 573–587
стаття 
фахове видання 
2023 
2179 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Ненько Ю.П.

"Підготовка фахівців служби цивільного захисту до просвітницької діяльності: історичний аспект"

Видавник:

«Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»)»: журнал


Сторінки: 704-714
стаття 
Scopus/Web of Science 
2023 
2177 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Kocha, I., Baidiuk, N., Stepanova, N., & Nenko, Y.

"Remote Assessment in Ukrainian Higher Education Institutions: Case study"

Видавник:

Human Sciences Journal


стаття 
фахове видання 
2023 
2173 

УДК: 159.9
Email автора (співавтора):
mokhnar_liudmyla@chipb.org.in
mykola.fomych@chipb.org.in

Авторський колектив:  Фомич М.В., Мохнар Л.І.

"Екстрена психологічна допомога постраждалим внаслідок ракетного удару по ТЦ «АМСТОР» у місті Кременчуці"

Формула / Реферат: У статті на основі узагальнення практичного досвіду розкрито специфічні особливості надання екстреної психологічної допомоги постраждалим внаслідок ракетного удару по ТЦ «Амстор» у місті Кременчуці. Описано сили та засоби, що залучались до ліквідації терористичної атаки, охарактеризовано етапи н…
Видавник:

Вісник Національного університету оборони України


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 193-199
стаття 
закордонне видання 
2023 
2146 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
mykola.fomych@chipb.org.in

Авторський колектив:  Fomych M.

"Emergency psychological assistance to victims of war in Ukraine (on the example of the population of the city of Borodyanka, Kyiv region)"

Формула / Реферат: The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the provision of emergency psychological assistance by psychologists of the State Emergency Service of Ukraine to the affected population of Borodyanka, Kyiv region, during military operations in Ukraine in February-April 2022. The purp…
Видавник:

Revista Inclusiones


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 98-106
стаття 
фахове видання 
2023 
1931 

УДК: 371.314.6:614.84(07)
Email автора (співавтора):
kryshtal_alina@chipb.org.in
Fedorenko_Yanina@chipb.org.in

Авторський колектив:  Аліна Кришталь, Яніна Федоренко

"Diagnosing the level of project and technological skills of future specialists of the civil defense service formation"

Формула / Реферат: It is proposed to determine the level of project and technological skills of future specialists of the civil defense service development in accordance with the criteria and indicators of the motivational and cognitive components-prerequisites and the operational-active formative component. The crit…
Видавник:

Наука і техніка сьогодні


Вид НДР: Педагогічні науки
Сторінки: 97-108
стаття 
Scopus/Web of Science 
2023 
2176 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Hnezdilova, K., Movchan, V., Tkachenko, K., Nenko, Y.

"Educational Teacher-Student Communication During Emergency Remote Education"

Видавник:

Brazilian Journal of Education, Technology and Society


стаття 
2023 
2160 

УДК: 614.841
Email автора (співавтора):
Zemlianskyi_Oleh@chipb.org.in
kyrychenko_oksana@chipb.org.in
Kovbasa_Viktoriia@chipb.org.in
shkoliar_yevhenii@chipb.org.in

Авторський колектив:  Оксана КИРИЧЕНКО, ОлегЗЕМЛЯНСЬКИЙ, Роман МОТРІЧУК, Євгеній ШКОЛЯР, Вікторія КОВБАСА

"THERMODYNAMIC CALCULATIONS FOR DETERMINING THE TEMPERATURE OF COMBUSTION PRODUCTS OF PYROTECHNIC PRODUCTS BASED ON ALUMINUM-MAGNESIUM ALLOY POWDER"

Формула / Реферат: This article is devoted to the study of the fire-hazardous properties of pyrotechnic products based on powders of aluminum-magnesium alloys with a nitrate-containing oxidizer (NaNO3). The article presents thermodynamic calculations of temperature and composition of combustion products o…
Видавник:

Збірник наукових праць «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація»


Вид НДР: "Цивільна безпека" "Пожежна безпека"
Сторінки: 191-201
стаття 
Scopus/Web of Science 
2023 
2170 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Nenko, Y., Orendarchuk, O., Prysiazhniuk, Y., Shevchenko, O.

"Wartime Ukrainian Education: A Scoping Review"

Видавник:

Educational Praxis


стаття 
Scopus/Web of Science 
2023 
2147 

УДК: 159.942.5:614.84-057.36:615
Email автора (співавтора):
mykola.fomych@chipb.org.in

Авторський колектив:  Fomych M.V.

"Checking the effectiveness of modern technologies in the work of a psychologist with firefighters-rescuers"

Формула / Реферат: Some aspects of the problem of the psychological support of the professional activity of firefightersrescuers of the State Emergency Service of Ukraine are analyzed in the article. It is found out that such activity is classified as complex and dangerous, connected with a high level of psychoemotio…
Видавник:

Insight: the psychological dimensions of society


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 169-189
стаття 
Scopus/Web of Science 
2023 
2127 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Chernenko_Oleksandr@chipb.org.in

Авторський колектив:  Володимир Бараннік, Андрій Красноруцький, Валерій Бараннік, Юрій Бабенко, Сергій Шульгін, Олександр Черненко, Олександр Слободянюк, Марія Бондарчук

"Processing Marker Arrays of Clustered Transformants for Image Segments"

Видавник:

Emerging Networking in the Digital Transformation Age, Publisher:Springer, ISBN:9783031249631


Сторінки: 428–443
стаття 
фахове видання 
2023 
2145 

УДК: УДК 159.922.736.4
Email автора (співавтора):
mykola.fomych@chipb.org.in

Авторський колектив:  М.В. Фомич, Г.В. Ложкін, Н.Ю. Волянюк

"Наукова рефлексія різноманітних форм адиктивної поведінки особистості"

Формула / Реферат: Виклики сьогодення, які постають перед людиною, зумовлюють появу різного роду нових страхів чи метаморфоз старих. Страх перед дійсністю породжує прагнення втекти від реальності. Страх як афективне віддзеркалення у свідомості людини загрози власному життю чи благополуччю більшою мірою схильні пережи…
Видавник:

Науковий журнал «Habitus»


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 180-186
стаття 
Scopus/Web of Science 
2023 
2150 

УДК: ISSN: 1662-9795
Email автора (співавтора):
diadiushenko_oleksandr@chipb.org.in
kyrychenko_oksana@chipb.org.in

Авторський колектив:  Козяр Назарій, Кириченко Оксана, Ковбаса Вікторія, Дядюшенко Олександр

"Regulations of the Influence of External Thermal Influences on Speed and Explosive Safe Combustion Modes of Pyrotechnic NitrateMetallized Mixtures with Metal Fluoride"

Формула / Реферат: A study was made of the regularities of the influence of the main parameters of external thermal effects (elevated heating temperatures and external pressures) on the rate and explosive modes of combustion development of compacted mixtures of magnesium, aluminum and sodium nitrate with fluoride add…
Видавник:

Fire Safety and Applied Materials


Вид НДР: технічна
Сторінки: 155-165
стаття 
фахове видання 
2023 
2174 

УДК: 159.922.736.4
Email автора (співавтора):
mykola.fomych@chipb.org.in

Авторський колектив:  М.В. Фомич, Г.В. Ложкін, Н.Ю. Волянюк

"Загрози психологічній безпеці команди"

Формула / Реферат: У статті здійснено аналіз сучасного стану дослідження проблеми загроз та наслідків їхнього впливу на психо- логічну безпеку команди. Подана у статті інформація свідчить про те, що психологічна безпека в команді є необ- хідною умовою для її результативного функціонування та розвитку. Виявлено, що пі…
Видавник:

Науковий вісник Ужгородського національного університету


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 83-87
стаття 
фахове видання 
2023 
2178 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Ненько Ю.П.

"Особливості міжособистісної комунікації фахівців в умовах сьогодення"

Видавник:

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки


Сторінки: 38-42
стаття 
фахове видання 
 
1886 

УДК: 351.862
Email автора (співавтора):
Zemlianskyi_Oleksandr@chipb.org.in

Авторський колектив:  Віктор Гвоздь, Олег Мирошник, Олег Землянський, Олександр Землянський, Олег Бас

"APPROACH TO DETERMINING CAPABILITIES OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE SPHERE OF CIVIL PROTECTION"

Видавник:

Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація


Вид НДР: Цивільна безпека
Сторінки: 122-128
стаття 
фахове видання 
 
1884 

УДК: 351.862
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Віктор Гвоздь, Олег Мирошник, Олег Землянський, Олександр Землянський, Олег Бас

"APPROACH TO DETERMINING CAPABILITIES OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE SPHERE OF CIVIL PROTECTION"

Видавник:

Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація


Вид НДР: Цивільна безпека
Сторінки: 122-128
стаття 
фахове видання 
 
1885 

УДК: 351.862
Email автора (співавтора):
Zemlianskyi_Oleksandr@chipb.org.in

Авторський колектив:  Віктор Гвоздь, Олег Мирошник, Олег Землянський, Олександр Землянський, Олег Бас

"APPROACH TO DETERMINING CAPABILITIES OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE SPHERE OF CIVIL PROTECTION"

Видавник:

Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація


Вид НДР: Цивільна безпека
Сторінки: 122-128
стаття 
Scopus/Web of Science 
2022 
1835 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Nenko, Y., Medynskyi, S., Maksymchuk, B., Lymarenko, L., Rudenko, L., Kharchenko, S., Kolomiets, A., & Maksymchuk, I.

"Communication Training of Future Sports Coaches in the Context of Neurophysiological Patterns"

Видавник:

BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience


стаття 
Scopus/Web of Science 
2022 
1930 

УДК: 614.841
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  S. Tsvirkun, M. Udovenko, T. Kostenko, V. Melnyk, A. Berezovskyi

"ENHANCING THE SAFETY OF EVACUATION OF VISITORS OF SHOPPING AND ENTERTAINMENT CENTRES"

Видавник:

NEWS of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES


Сторінки: 214-278
стаття 
фахове видання 
2022 
1961 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Dmytrenko_Mariia@chipb.org.in

Авторський колектив:  О. Проценко, Т. Чубіна, М. Дмитренко

"Етика та інформаційна етика у комунікативному просторі сучасного суспільства"

Формула / Реферат: У статті подано інтерпретацію етики як науки про мораль в її структурно-функціональному вимірі: теоретичному, де має місце загальна система поглядів та концепцій на суспільну та індиві- дуальну мораль, нормативному як сукупності вимог щодо вчинків та дій людини, на основі яких здійснюється регуляці…
Видавник:

Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії № 44/2022


Сторінки: 99-104
стаття 
закордонне видання 
2022 
1815 

УДК: 140.8+330.366+378.1
Email автора (співавтора):
Zhurbynskyi_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Корсак К.В., Таланчук П.М., Давиденко Г.В., Калакура Я.С., Кірик Т.В., Похресник А.К., Журбинський Д.А., Григор’ян М.Б. та ін.

"ПОХОДЖЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ РОСІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ З ТОЧКИ ЗОРУ СУЧАСНИХ НООНАУК"

Видавник:

Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» № 17 (Липень, 2022) : за матеріалами III Міжнародної науково-практичної конференції «Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences», що проводилася 22 липня 2022 року ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія).


Сторінки: 308-334
стаття 
закордонне видання 
2022 
1813 

УДК: 140.8+330.366+378.1
Email автора (співавтора):
Zhurbynskyi_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Корсак К.В., Таланчук П.М., Давиденко Г.В., Кірик Т.В., Похресник А.К., Журбинський Д.А., Григор’ян М.Б. та ін.

"ДАВНІ НООПЕРЕДБАЧЕННЯ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ТА ЇХ СУЧАСНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ СВІТУ, УКРАЇНИ І РОСІЇ"

Видавник:

Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» № 14-15 (Травень, 2022): за матеріалами III Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities», що проводилася 27 травня 2022 року ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія)


Сторінки: 469-486
стаття 
фахове видання 
2022 
2156 

УДК: 351
Email автора (співавтора):
diadiushenko_oleksandr@chipb.org.in
kyrychenko_oksana@chipb.org.in
Maiboroda_Artem@chipb.org.in
Nuianzin_Vitalii@chipb.org.in

Авторський колектив:  Кириченко О., Дядюшенко О., Нуянзін В., Майборода А.

"Public administration of ensuring environmental safety as a component of the national security of the country"

Формула / Реферат: Environmental threats have an impact on the political, socioeconomic, demographic situation at the global and regional levels and become a political factor, affect the national interests of states and determine the emergence of new national priorities. Revealing the patterns and specifics of nation…
Видавник:

Вісник національного університету цивільного захисту. Державне управління 2(17)2022


Вид НДР: державне управління
Сторінки: 332-343
стаття 
Scopus/Web of Science 
2022 
1797 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  V. Barannik, V. Barannik, R. Lazuta, A. Yermachenkov and D. Zhurbynskyi

"Method of Binary Polyadic Sequences Structural Coding"

Видавник:

2022 IEEE 16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), 2022, pp


Сторінки: 507-510
стаття 
фахове видання 
2022 
1992 

УДК: 159.944.4:316.6 (075.8)
Email автора (співавтора):
mykola.fomych@chipb.org.in

Авторський колектив:  М.В. Фомич, Г.В. Ложкін, Н.Ю. Волянюк

"Командна згуртованість як соціально-психологічний феномен"

Формула / Реферат: У статті представлена актуальність проблеми дослідження командотворення крізь призму колективного суб’єкта, де ключовим є спільна діяльність, а її внутрішнім змістом, що забезпечує ефективність діяльності є згуртованість, яка ґрунтується на єдності цілей та способів їх досягнення.
Видавник:

Науковий журнал «Habitus»


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 255-259
стаття 
фахове видання 
2022 
1933 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Дмитро УСОВ

"Філософія відповідальності К.-О. Апеля: український та європейський контексти"

Видавник:

Мультиверсум. Філософський альманах


стаття 
закордонне видання 
2022 
1994 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Дмитро УСОВ

"The problem of recognition: modern socio-philosophical context"

Видавник:

UNITECH–2022. Technical University of Gabrovo


стаття 
фахове видання 
2022 
2026 

УДК: УДК 159.964
Email автора (співавтора):
amurova_yana@chipb.org.in

Авторський колектив:  Амурова Я.В.

"Взаємозв’язок феномену вини із деструктивними тенденціями психіки суб’єкта: психоаналітичний аналіз"

Видавник:

Науковий журнал "Габітус"


Сторінки: 103-108
стаття 
Scopus/Web of Science 
2022 
2093 

УДК: 025.171(477)(066)
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  В. Ластовський, Л. Горенко, С. Косяк

"Рукописний Синодик Благовіщенського Золотоніського монастиря XVIII ст."

Формула / Реферат: Загальний огляд Синодика Благовіщенського Золотоніського монастиря, аналіз його змісту і з'ясування наукового потенціалу пам'ятки церковної літератури.
Видавник:

Рукописна та книжкова спадщина України


Вид НДР: Історія України
Сторінки: 65-75
стаття 
фахове видання 
2022 
2152 

УДК: УДК 614.841:536.46
Email автора (співавтора):
Hvozd_Viktor@chipb.org.in
diadiushenko_oleksandr@chipb.org.in
kyrychenko_oksana@chipb.org.in

Авторський колектив:  Кириченко Є.П., Кириченко О.В., Гвоздь В.М., Дядюшенко О.О.

"Prevention of previous operation of charges of pyrotechnical products based on mixtures of magnesium, aluminum powder and metal waste in the conditions of external thermal actions"

Формула / Реферат: Mathematical models of external heating of charges of pyrotechnic products based on compacted mixtures of aluminium magnesium alloy powders and nitrate containing oxidizers (sodium, potassium, strontium, and barium nitrates) were refined by taking into account the temperature dependence of their th…
Видавник:

Науковий вiсник: Цивiльний захист та пожежна безпека № 2 (14) 2022


Вид НДР: технічна
Сторінки: 35-43
стаття 
Scopus/Web of Science 
2022 
1790 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
diadiushenko_oleksandr@chipb.org.in
kyrychenko_yevhen@chipb.org.in
kyrychenko_oksana@chipb.org.in

Авторський колектив:  Олександр ДЯДЮШЕНКО, Євген КИРИЧЕНКО, Оксана КИРИЧЕНКО, Олексій ДІБРОВА

"Investigation of the Regularities of the Influence of Technological Factors and External Conditions on the Temperature and Content of Condensed Products Oxide-Containing Mixtures"

Видавник:

Structural and Functional Materials. Trans Tech Publications Ltd, Switzerland


Сторінки: 115-123
стаття 
Scopus/Web of Science 
2022 
1837 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Kocha, I., Baidiuk, N., Stepanova, N., & Nenko, Y.

"Remote assessment: case study from Ukrainian higher education institutions"

Видавник:

Revista Brasileira de Educação do Campo


стаття 
Scopus/Web of Science 
2022 
1904 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Тетяна Чубіна, Яніна Федоренко, Аліна Кришталь

"French sinology development (13‒21 centuries): historical aspect"

Формула / Реферат: French sinology takes a special place in the history of the sinological studies development. It was France that became the first country where the transformation of missionary sinology, which was common among a limited circle of researchers (mainly in a religious sphere), into the academic scientif…
Видавник:

History of science and technology


Вид НДР: History
Сторінки: 197-209
стаття 
Scopus/Web of Science 
2022 
1796 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  V. Barannik, V. Barannik, R. Lazuta, A. Yermachenkov and D. Zhurbynskyi

"Method of Binary Polyadic Sequences Structural Coding"

Видавник:

2022 IEEE 16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), 2022, pp


Сторінки: 507-510
стаття 
фахове видання 
2022 
1892 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Chernenko_Oleksandr@chipb.org.in

Авторський колектив:  Черненко О. М., Федоренко Д. С.

"Вплив захворюваності курсантів та студентів на підготовку до професійної діяльності"

Видавник:

ISSN 1999-981X. ВІСТІ Донецького гірничого інституту No1 (50)


Сторінки: 158 – 165
стаття 
Scopus/Web of Science 
2022 
1905 

УДК: 94(44):930
Email автора (співавтора):
kryshtal_alina@chipb.org.in
Fedorenko_Yanina@chipb.org.in
Chubina_Tetiana@chipb.org.in

Авторський колектив:  Тетяна Чубіна, Яніна Федоренко, Аліна Кришталь

"French sinology development (13‒21 centuries): historical aspect"

Формула / Реферат: French sinology takes a special place in the history of the sinological studies development. It was France that became the first country where the transformation of missionary sinology, which was common among a limited circle of researchers (mainly in a religious sphere), into the academic scientif…
Видавник:

History of science and technology


Вид НДР: History
Сторінки: 197-209
стаття 
Scopus/Web of Science 
2022 
1896 

УДК: 614.841
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  S. Tsvirkun, M. Udovenko*,T. Kostenko,V. Melnyk, A. Berezovskyi

"ENHANCING THE SAFETY OF EVACUATION OF VISITORS OF SHOPPING AND ENTERTAINMENT CENTRES"

Формула / Реферат: . The paper is devoted to the study of the peculiarities of evacuation of children from entertainment centers and recommendations for improving the safety of visitors to shopping malls based on the results of mathematical modeling of fire development and evacuation processes. To solve the proble…
Видавник:

NEWS of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES


Вид НДР: Технічні науки
Сторінки: 214-223
стаття 
Scopus/Web of Science 
2022 
1889 

УДК: 94(44):930
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Tetiana Chubina; Yanina Fedorenko; Alina Kryshtal

"French sinology development (13‒21 centuries): historical aspect"

Формула / Реферат: French sinology takes a special place in the history of the sinological studies development. It was France that became the first country where the transformation of missionary sinology, which was common among a limited circle of researchers (mainly in a religious sphere), into the academic scientif…
Видавник:

History of science and technology


Вид НДР: History
Сторінки: 197-209
стаття 
Scopus/Web of Science 
2022 
1888 

УДК: 94(44):930
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Tetiana Chubina; Yanina Fedorenko; Alina Kryshtal

"French sinology development (13‒21 centuries): historical aspect"

Формула / Реферат: French sinology takes a special place in the history of the sinological studies development. It was France that became the first country where the transformation of missionary sinology, which was common among a limited circle of researchers (mainly in a religious sphere), into the academic scientif…
Видавник:

History of science and technology


Вид НДР: History
Сторінки: 197-209
стаття 
фахове видання 
2022 
1991 

УДК: 159.9:355
Email автора (співавтора):
mykola.fomych@chipb.org.in
Cherednychenko_Tetiana@chipb.org.in

Авторський колектив:  М.В. Фомич, Т.В. Чередниченко, М.В. Марцін

"Розвиток культури міжособистісних взаємин майбутніх фахівців ДСНС України в умовах освітнього середовища"

Формула / Реферат: У статті розкривається сутність культури міжособистісних взаємин майбутніх фахівців ДСНС України в умовах освітнього середовища; дається визначення поняття «культура міжособистісних взаємин майбутніх фахівців ДСНС України». Визначено перспективи подальших досліджень, що зумовлюють пошук більш ефект…
Видавник:

Наукові перспективи


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 382-393
стаття 
закордонне видання 
2022 
1814 

УДК: 140.8+330.366+378.1
Email автора (співавтора):
Zhurbynskyi_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Корсак К.В., Таланчук П.М., Давиденко Г.В., Калакура Я.С., Кірик Т.В., Похресник А.К., Журбинський Д.А., Григор’ян М.Б. та ін.

"ПРО УЧАСТЬ НОСІЇВ УКРАЇНСЬКИХ ГЕНІВ У ДВОХ ОДУХОВЛЕННЯХ ЛЮДСТВА (ЕНЕОЛІТ І СЬОГОДЕННЯ)"

Видавник:

Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» № 16 (Червень, 2022) : за матеріалами III Міжнародної науково-практичної конференції «Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences», що проводилася 17 червня 2022 року ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія)


Сторінки: 434-459
стаття 
Scopus/Web of Science 
2022 
1859 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Chernenko_Oleksandr@chipb.org.in

Авторський колектив:  PASTERNAK Viktoriya, SAMCHUK Lyudmila, RUBAN Artem, CHERNENKO Oleksandr and MORKOVSKA Nataliia.

"Investigation of the Main Stages in Modeling Spherical Particles of Inhomogeneous Materials."

Видавник:

Materials Science Forum ISSN: 1662-9752, Vol. 1068, pp 207-214 doi:10.4028/p-9jg543 © 2022 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland.


Сторінки: 207-214
стаття 
Scopus/Web of Science 
2022 
1870 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Chornomaz_Ivan@chipb.org.in

Авторський колектив:  Tverdokhlib V., Barannik D., Kulitsa O., та інші, всього 5 осіб.

"Method of Selective Steganographic Data Hiding Based on Graphic Containers"

Видавник:

Proceedings - 16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2022


Сторінки: С. 499-502
стаття 
Scopus/Web of Science 
2022 
1887 

УДК: 94(44):930
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Tetiana Chubina; Yanina Fedorenko; Alina Kryshtal

"French sinology development (13‒21 centuries): historical aspect"

Формула / Реферат: French sinology takes a special place in the history of the sinological studies development. It was France that became the first country where the transformation of missionary sinology, which was common among a limited circle of researchers (mainly in a religious sphere), into the academic scientif…
Видавник:

History of science and technology


Вид НДР: History
Сторінки: 197-209
стаття 
фахове видання 
2022 
2041 

УДК: УДК: 159.9:355
Email автора (співавтора):
mykola.fomych@chipb.org.in

Авторський колектив:  Чередниченко Т.В., Фомич М.В., Марцін М.В.

"Розвиток культури міжособистісних взаємин майбутніх фахівців ДСНС України в умовах освітнього середовища"

Формула / Реферат: У статті розкривається сутність культури міжособистісних взаємин майбутніх фахівців ДСНС України в умовах освітнього середовища; дається визначення поняття «культура міжособистісних взаємин майбутніх фахівців ДСНС України
Видавник:

Наукові перспективи


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 382-393
стаття 
фахове видання 
2022 
2043 

УДК: 159.9.316.6
Email автора (співавтора):
mykola.fomych@chipb.org.in

Авторський колектив:  М.В. Фомич, Г.В. Ложкін, Н.Ю. Волянюк

"Інтерес як соціально-психологічний феномен"

Формула / Реферат: У межах даної статті автори мають за мету здійснити аналіз та охарактеризувати сутність і роль інтересу в життєдіяльності особистості.
Видавник:

Науковий журнал «Habitus»


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 229-235
стаття 
Scopus/Web of Science 
2022 
2104 

УДК: 614.841.415
Email автора (співавтора):
nuianzin_oleksandr@chipb.org.in
Nuianzin_Vitalii@chipb.org.in
Perehin_Alina@chipb.org.in

Авторський колектив:  А.В. Перегін, О.М. Нуянзін, А.С. Борисова, В.М. Нуянзін

"Results of Experimental Investigations of Reinforced Concrete Wall Elements According to the Standard Temperature Mode of Fire"

Формула / Реферат: Methods for determining the actual limit of fire resistance of reinforced concrete building structures in case of fire are analyzed. On the basis of the offered methods the technique which gives the chance to receive data of temperature distributions on a surface of a fragment of a wall and in its …
Видавник:

Trans Tech Publications Ltd


Вид НДР: Пожежна безпека
Сторінки: 206-215
стаття 
фахове видання 
2022 
1993 

УДК: 159.964.2
Email автора (співавтора):
mykola.fomych@chipb.org.in

Авторський колектив:  М.В. Фомич, І.В. Калашник

"Особливості прояву дезадаптації емігрантів та можливості її упередження"

Формула / Реферат: Стаття присвячена огляду наукових концепцій проблеми адаптації емігрантів до проживання в іншій країні. Розкрито поняття «емігрант», «міграція», «імміграція» та окреслено їх сутність. Представлено характеристики «соціальної адаптації» та «соціальної дезадаптації» емігранта, її фази та чинники. Визн…
Видавник:

Вісник Національного університету оборони України


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 39-46
стаття 
фахове видання 
2022 
2027 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
amurova_yana@chipb.org.in

Авторський колектив:  Амурова Я.В.

"Глибинно-психологічні чинники саморуйнівної поведінки суб’єкта"

Видавник:

Науковий журнал "Проблеми екстремальної та кризової психології"


Сторінки: 65-74
стаття 
Scopus/Web of Science 
2022 
1801 

УДК: УДК 621.327:681.5
Email автора (співавтора):
Zhurbynskyi_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  V. Barannik, V. Barannik, R. Lazuta, A. Yermachenkov and D. Zhurbynskyi

"Method of Binary Polyadic Sequences Structural Coding"

Видавник:

2022 IEEE 16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), 2022, pp


Сторінки: 507-510
стаття 
фахове видання 
2022 
2101 

УДК: 614.841.415
Email автора (співавтора):
kryshtal_dmytro@chipb.org.in
Kryshtal_Mykola@chipb.org.in
nuianzin_oleksandr@chipb.org.in
Perehin_Alina@chipb.org.in

Авторський колектив:  Перегін Аліна, Нуянзін Олександр, Кришталь Дмитро, Кришталь Микола

"АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГРІВАННЯ МАЛОГАБАРИТНОГО ФРАГМЕНТА ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ СТІНИ ПІД ЧАС ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"

Формула / Реферат: В даній роботі досліджено відомі методи проведення випробувань на визначення вогнестійкості залізобетонних будівельних конструкцій, в умовах пожежі.
Видавник:

Civil security: Public administration and crisis management


Вид НДР: Пожежна безпека
Сторінки: 19-36
стаття 
2022 
1836 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Shevchenko, O., Tkachenko, V., Tkachenko, K., & Nenko, Y.

"Communication barriers in emergency remote education"

Видавник:

Revista Brasileira de Educação do Campo


стаття 
фахове видання 
2022 
2096 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Kosiak_Svitlana@chipb.org.in

Авторський колектив:  Косяк С., Киридон А., Троян С.

"COVID-19 як індикатор глобалізованого світу"

Видавник:

Сучасні дослідження з німецької історії


Вид НДР: Історичні науки
Сторінки: 126-136
стаття 
фахове видання 
2021 
1920 

УДК: УДК 612.821.34
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Авторський колектив:  Грибенюк Г. С.

"Орієнтири діяльнісного підходу в концептуалізації змінної «самоактивність курсанта»"

Формула / Реферат: Стаття розкриває особливості концептуалізації змінної «самоактивність курсанта», що, дає змогу обґрунтувати необхідну діагностичну процедуру та отримати дані щодо внутрішніх резервів психіки курсанта. Представлені результати роботи дозволяють з’ясувати окремі взаємозалежності між змістом концету…
Видавник:

Вісник Національного університету оборони України


Вид НДР: психологія діяльності в особливих умовах
Сторінки: С. 78 -85
стаття 
Scopus/Web of Science 
2021 
1955 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Chernenko_Oleksandr@chipb.org.in

Авторський колектив:  Andrіі Kovalov, Yurii Otrosh, Oleksandr Сhernenko, Maxim Zhuravskij and Marcin Anszczak

"Modeling of Non-Stationary Heating of Steel Plates with Fire-Protective Coatings in Ansys under the Conditions of Hydrocarbon Fire Temperature Mode"

Видавник:

Materials Science Forum ISSN: 1662-9752, Vol. 1038, pp 514-523 doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.1038.514


Сторінки: 514-523
стаття 
Scopus/Web of Science 
2021 
1832 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Tkachenko, V., Chychuk, V., Zakharevich, M., Nenko, Y.

"An evaluation of Ukrainian future teachers' of humanities readiness for e-education"

Видавник:

Revista Brasileira de Educação do Campo


стаття 
фахове видання 
2021 
1903 

УДК: 355.58(477)
Email автора (співавтора):
Horbachenko_yurii@chipb.org.in
Panimash_Yuliia@chipb.org.in
Tarasov_Serhii@chipb.org.in

Авторський колектив:  Горбаченко Ю. М., Паеімаш Ю. В., Тарасов С.С.

"Пріоритетні напрямки оптимізації управління процесами цивільного захисту"

Формула / Реферат: Сучасний етап розвитку України поставив перед теорією і практикою державного управління завдання оптимізації системи цивільного захисту. Через недосконалість управління системою цивільного захисту, недостатню діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення реаліз…
Видавник:

Збірник наукових праць Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація», 2021 - Випуск 1 .Том 5


Вид НДР: Цивільна безпека
Сторінки: 50-56
стаття 
Scopus/Web of Science 
2021 
1681 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  М I Zmaha, S V Pozdieiev, Y V Zmaha, O V Nekora, S O Sidnei

"1. Research of the behavioral of the wooden beams with fire protection lining under fire loading"

Видавник:

International Scientific Conference Energy Efficiency in Transport (EET 2020) IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1021


Вид НДР: технічна
стаття 
фахове видання 
2021 
1872 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Chornomaz_Ivan@chipb.org.in

Авторський колектив:  Іван Чорномаз

"Принципи, функції та пріоритети державної кадрової політики України"

Формула / Реферат: Кадрова політика як соціальне явище, маючи багаторівневу структуру, значно ширше за змістом, ніж державна кадрова політика, де суб'єктом виступає держава, яка не може виключно на себе брати розв'язання всіх кадрових проблем. Кадрова політика як наука відображає закономірності розвитку об'єктивних к…
Видавник:

VІ Регіональна науково-практичній конференція за міжнародною участю «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В ПРОЦЕСАХ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ». – Вінниця: КВНЗ ВАНО, 2021.


Сторінки: c. 302-310
стаття 
фахове видання 
2021 
2136 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Dahil_Viktoriia@chipb.org.in
diadiushenko_oleksandr@chipb.org.in
khatkova_larysa@chipb.org.in

Авторський колектив:  Л.В. Хаткова, О.О. Дядюшенко

"Створення системи моніторингу перевезення небезпечних вантажів"

Видавник:

Науково-технічний журнал «Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України» Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба


стаття 
Scopus/Web of Science 
2021 
1834 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Nenko, Y., Orendarchuk, O., Rudenko, L., & Lytvyn, A.

"Anti-crisis management in Higher Education Institutions of Ukraine during the Covid-19 pandemic"

Видавник:

Brazilian Journal of Education in the Field


стаття 
Scopus/Web of Science 
2021 
1833 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Nenko Y., Yaryhina V., Vorona V.

"Examining officer readiness for foreign language intercourse in international operations"

Видавник:

Revista Praxis Educational


стаття 
фахове видання 
2021 
2151 

УДК: УДК 614.841:536.46
Email автора (співавтора):
Hvozd_Viktor@chipb.org.in
diadiushenko_oleksandr@chipb.org.in
kyrychenko_oksana@chipb.org.in
melnyk_valentyn@chipb.org.in

Авторський колектив:  Кириченко Є.П., Гвоздь В.М., Ващенко В.А., Кириченко О.В., Дядюшенко О.О., Мельник В.П.

"Закономірності впливу технологічних параметрів та зовнішніх чинників на температуру займання та час згоряння частинок магнію та алюмінію в продуктах розкладання оксидів металів"

Формула / Реферат: Проведено експериментальні дослідження й розроблено експериментально-статистичні моделі комплексного впливу на температуру займання і час горіння частинок магнію та алюмінію у продуктах розкладання оксидів металів таких параметрів: дисперсності металевого пального, відносного вмісту кисню, зовнішнь…
Видавник:

Науковий вісник : Цивільний захист та пожежна безпека № 2 (12) 2021


Вид НДР: технічна
Сторінки: 112-122
стаття 
фахове видання 
2021 
1918 

УДК: УДК 612.821.34
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Авторський колектив:  Грибенюк Г. С. , М.Й. Дмитренко

"Духовність як детермінанта діяльності в екстремальних умовах"

Формула / Реферат: Стаття розкриває особливості розвитку духовності, як детермінанти професійної діяльності та діяльності в екстремальних умовах. Розкрити моральноцінності регулятори активності особистості в екстремальних умовах та проаналізовано їх взаємозв’язок із чинниками професійного становлення курсантів. Ко…
Видавник:

Вісник Національного університету оборони України


Вид НДР: психологія діяльності в особливих умовах
Сторінки: 175 – 183
стаття 
Scopus/Web of Science 
2021 
1683 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  М I Zmaha, S V Pozdieiev, Y V Zmaha, O V Nekora, S O Sidnei

"1. Research of the behavioral of the wooden beams with fire protection lining under fire loading"

Видавник:

International Scientific Conference Energy Efficiency in Transport (EET 2020) IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1021


Вид НДР: технічна
стаття 
закордонне видання 
2021 
1809 

УДК: 140.8+330.366+378.1
Email автора (співавтора):
Zhurbynskyi_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Корсак К., Кірик Т., Похресник А., Корсак Ю., Кулик О., Ляшенко Л., Журбинський Д., Григор’ян М. та ін.

"Про лідерство України у виконанні людством ноозаповітів В.І. Вернадського на основі ноотехнологій і ноонаук"

Видавник:

Міжнародний науковий журнал «Грааль науки», № 8. : за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “An integrated approach to science modernization: methods, models and multidisciplinarity”, що проводилася 24 вересня 2021 року ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та TOB «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія)


Сторінки: 319-333
стаття 
закордонне видання 
2021 
1811 

УДК: 140.8+330.366+378.1
Email автора (співавтора):
Zhurbynskyi_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Корсак К., Кірик Т., Похресник А., Корсак Ю., Кулик О., Ляшенко Л., , Журбинський Д., Григор’ян М. та ін.

"Про тему «глобальне потепління» на основі засад правильного мислення"

Видавник:

Міжнародний науковий журнал «Грааль науки», № 10 (Листопад; 2021) : за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Science of post-industrial society: globalization and transformation processes”, що проводилася 19 листопада 2021 року ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та TOB «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія)


Сторінки: 434-450
стаття 
фахове видання 
2021 
1712 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Кришталь В.М., Снитюк В.Є., Федоренко Д.С.

"Критерій актуальності обладнання при розв’язанні задачі комплектування аварійно-рятувальної техніки в умовах невизначеності"

Видавник:

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях.2021. № 2(8). С. 70-76.


Сторінки: 70-76
стаття 
фахове видання 
2021 
1779 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  С.О. Панченко, В.В. Ніжник, А.О. Биченко

"Тенденції застосування авіаційної техніки для гасіння пожеж"

Видавник:

Збірник наукових праць ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація»: – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України Том 5 №1


Вид НДР: технічні
Сторінки: 104-114
стаття 
фахове видання 
2021 
1737 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Вовк Н.П., Панімаш Ю.В.

"Проблема управління охороною праці в органах і підрозділах ДСНС України"

Видавник:

Збірник наукових праць Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація»


стаття 
Scopus/Web of Science 
2021 
1682 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  М I Zmaha, S V Pozdieiev, Y V Zmaha, O V Nekora, S O Sidnei

"1. Research of the behavioral of the wooden beams with fire protection lining under fire loading"

Видавник:

International Scientific Conference Energy Efficiency in Transport (EET 2020) IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1021


Вид НДР: технічна
стаття 
Scopus/Web of Science 
2021 
1684 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  М I Zmaha, S V Pozdieiev, Y V Zmaha, O V Nekora, S O Sidnei

"1. Research of the behavioral of the wooden beams with fire protection lining under fire loading"

Видавник:

International Scientific Conference Energy Efficiency in Transport (EET 2020) IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1021


Вид НДР: технічна
стаття 
закордонне видання 
2021 
2100 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Vedula_Serhii@chipb.org.in
zaika_nataliia@chipb.org.in
nuianzin_oleksandr@chipb.org.in
Perehin_Alina@chipb.org.in

Авторський колектив:  Vedula S., Perehin A., Nuianzin O., Zaika N.

"TECHNIQUE FOR CREATING THE PROTOTYPE OF A COMPACT FIRE PLANT FOR TESTS TO DETERMINE THE FIRE RESISTANCE OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES"

Формула / Реферат: Железобетонные конструкции широко распространены в использовании из-за их хорошо известной термической стойкости. Ухудшение их свойств после воздействия пожара включает потерю прочности и модуль упругости, растрескивания и сколы бетона. Также конструкционная система здания может быть неожиданно пов…
Видавник:

«The scientific heritage»


Вид НДР: Пожежна безпека
Сторінки: 38-43
стаття 
фахове видання 
2021 
1781 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  С.О. Панченко

"35 років загальнонаціональної проблеми"

Видавник:

Віник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. Випуск 21


Вид НДР: історичні
Сторінки: 243-249
стаття 
фахове видання 
2021 
2066 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Holovchenko_Serhii@chipb.org.in

Авторський колектив:  M.Y. Dmytrenko, M.A. Kryshtal, S.I. Golovchenko

"Nature and features of moral consciousness as a psychological, social and cultural formation"

Видавник:

Вісник Національного університету оборони України


Вид НДР: «Соціальні та поведінкові науки» , Психологія
Сторінки: 93-98
стаття 
фахове видання 
2021 
1935 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Дмитро УСОВ

"Філософія справедливості в реалістичній утопії Джона Ролза"

Видавник:

Multiversum. Philosophical almanac


стаття 
Scopus/Web of Science 
2021 
1727 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  1. Kostenko V., Gamiy Y., Kostenko T., Tsvirkun S., Udovenko M.

"Dynamics of motion of gases from a source of spontaneous combustion of coal in mine workings"

Видавник:

Rudarsko-geološko-naftni zbornik (The Mining-Geological-Petroleum Bulletin). 2021. No. 53. Pp. 109-117.


Сторінки: 109-117.
стаття 
фахове видання 
2021 
1911 

УДК: УДК 94(477):342.7:305
Email автора (співавтора):
Fedorenko_Yanina@chipb.org.in
Chubina_Tetiana@chipb.org.in

Авторський колектив:  Чубіна Т.Д., Федоренко Я.А.

"Історичні особливості становлення національного законодавства України в процесі формування державної політики забезпечення гендерної рівності"

Формула / Реферат: Статтю присвячено характеристиці особливостей формування та реалізації державної політики щодо ґендерних питань із середини 1990-х років і до початку 20-х років ХХІ ст.
Видавник:

Збірник наукових праць «Вісник Черкаського університету»


Вид НДР: Історичні науки
Сторінки: 58-65
стаття 
фахове видання 
2021 
1717 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Fedorenko_Dmytro@chipb.org.in
Chornomaz_Ivan@chipb.org.in

Авторський колектив:  Д. С. Федоренко, І. К. Чорномаз

"Впровадження новітніх зразків рятувальних засобів при проведенні аварійно-рятувальних робіт у замкнутих просторах"

Видавник:

Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація. Збірник наукових праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2021


стаття 
фахове видання 
2021 
1924 

УДК: УДК 612.821.34
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Авторський колектив:  Грибенюк Г. С.

"Суб’єктність мотивів саморегуляції майбутнього рятувальника"

Формула / Реферат: Стаття на теоретичному і емпіричному рівнях розкриває зміст мотиваційного потенціалу особистості курсанта як саморегулюючої, інтегральної системи, суб'єкта діяльності в екстремальних умовах
Видавник:

Вісник Національного університету оборони України №3 (63).


Вид НДР: психологія діяльності в особливих умовах
Сторінки: С. 14 -19
стаття 
закордонне видання 
2021 
1702 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Чорномаз І. К., Григор’ян М. Б., Гончар С. В.

"Концептуальні та практичні засади державної кадрової політики України у сфері освіти"

Видавник:

XXVI International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society (February 25, 2021, Warsaw, Poland) 2021/2/25. Журнал RS Global. С. 12-19.


Сторінки: 12-19
стаття 
закордонне видання 
2021 
1690 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Чорномаз І. К., Григор’ян М. Б., Гончар С. В.

"Концептуальні та практичні засади державної кадрової політики України у сфері освіти"

Видавник:

XXVI International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society (February 25, 2021, Warsaw, Poland) 2021/2/25. Журнал RS Global. С. 12-19.


Сторінки: 12-19
стаття 
закордонне видання 
2021 
1997 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Дмитро УСОВ

"Thomas Hobbes's social contract theory as an important principle of modern political anthropology"

Видавник:

UNITECH-2021. Technical University of Gabrovo


Сторінки: 192-196
стаття 
Scopus/Web of Science 
2021 
1960 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Dmytrenko_Mariia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Maria Dmytrenko 1 * , Svitlana Nesterenko 2 , Roman Oleksenko 3 , Larysa Yeremenko 4 , Olena Vasylchenko 5

"Management of corporate responsibility in the business environment: Socio-psychological aspect"

Формула / Реферат: Abstract The article considers the methodological approach and recommends practical provisions for the management of corporate responsibility of professionals in the business environment, taking into account the socio-psychological components that ensure the trajectory of stable professional devel…
Видавник:

Scopus Periodicals of Engineering and Natural Sciences


Сторінки: 323-346
стаття 
фахове видання 
2021 
1778 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  С.О. Панченко, В.В. Ніжник, А.О. Биченко

"Тенденції застосування авіаційної техніки для гасіння пожеж"

Видавник:

Збірник наукових праць ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація»: – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України Том 5 №1


Вид НДР: технічні
Сторінки: 104-114
стаття 
Scopus/Web of Science 
2021 
2061 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Holovchenko_Serhii@chipb.org.in

Авторський колектив:  V. Barannik, S. Shulgin, S. Holovchenko, P. Hurzhiy, S. Sidchenko

"Method of Hierarchical Protection of Biometric Information"

Видавник:

International Conference on Advanced Information and Communication Technologies


Вид НДР: "Технічні науки"
Сторінки: 277-281
стаття 
фахове видання 
2021 
1738 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Вовк Н. П., Мохнар Л. І.

"Комунікативна складова організації та здійснення антикризового управління"

Видавник:

Вісник Національного Університету оборони України


Сторінки: 63-72
стаття 
закордонне видання 
2021 
1862 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Diachkova_Olha@chipb.org.in
mokhnar_liudmyla@chipb.org.in
mykola.fomych@chipb.org.in

Авторський колектив:  M. Fomych, L. Mokhnar, O. Diachkova

"Influence of distance learning on mental health of applicants of higher education institutions of the State Emergency Service of Ukraine"

Формула / Реферат: The problem of the impact of distance learning on the mental health of applicants of higher education institutions of the State Emergency Service of Ukraine is considered in the article. It was found out that distance learning has both positive and negative aspects. The most significant positive as…
Видавник:

14th International Conference of Education, Research and Innovation


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 668-671
стаття 
Scopus/Web of Science 
2021 
1954 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Chernenko_Oleksandr@chipb.org.in

Авторський колектив:  Yurii Otrosh, Alexander Chernenko, Eduard Shcholokov

"3. Modeling and numerical analysis of reinforced concrete beams under force and high temperature influences"

Видавник:

Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts University of Technology, Katowice 2021. Monograph 44.


Сторінки: 525 – 532
стаття 
фахове видання 
2021 
1865 

УДК: 159.9:355.58
Email автора (співавтора):
Diachkova_Olha@chipb.org.in
Kryshtal_Mykola@chipb.org.in
mykola.fomych@chipb.org.in

Авторський колектив:  М.В. Фомич, М.А. Кришталь, О.М. Дячкова

"Психологічна служба ДСНС України як суб’єкт впровадження інноваційних рішень і форм роботи кабінету психологічного розвантаження персоналу ОРСЦЗ"

Формула / Реферат: У статті розглянуто діяльність психологічної служби ДСНС України як організаційної форми практичної психології та суб’єкта впровадження інноваційних рішень і форм роботи кабінету психологічного розвантаження персоналу ОРСЦЗ. Розкрито організаційну структуру, напрями, завдання та функції Служби. В м…
Видавник:

Вісник Національного університету оборони України


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 69-78
стаття 
фахове видання 
2021 
1651 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Міненко О.В.

"Контрастивний аналіз лексико-семантичного поля «політика» у складі суспільно-політичної лексики неспоріднених"

Видавник:

Актуальні питання гуманітарних наук: збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 35. Том 8. – 280 с.


Вид НДР: філологічні
стаття 
закордонне видання 
2021 
1871 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Chornomaz_Ivan@chipb.org.in

Авторський колектив:  Чорномаз І. К., Григор’ян М. Б.Гончар С. В.

"Концептуальні та практичні засади державної кадрової політики України у сфері освіти."

Формула / Реферат: At this stage of Ukraine's development there is a need for stabilization and sustainable development of Ukrainian society, which requires solving the problem of improving personnel policy. One of the main causes of negative phenomena in society is the imperfection of personnel policy in the field o…
Видавник:

XXVI International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. – Warsaw: 2021. –Журнал RS Global.


Сторінки: С. 12-19
стаття 
фахове видання 
2021 
1866 

УДК: 159.9:963.163
Email автора (співавтора):
mykola.fomych@chipb.org.in

Авторський колектив:  М.В. Фомич, М.В. Марцін

"Психологічна готовність майбутніх психологів ДСНС України до специфічної професійної діяльності у процесі вивчення курсу «Загальна психологія» та їхні суб’єктивні очікування на початковому етапі професіоналізації"

Формула / Реферат: У статті розкривається необхідність розвитку психологічної готовності до специфічної професійної діяльності у майбутніх психологів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) при вивченні дисципліни «Загальна психологія», можливості розвитку здібностей майбутніх психологів ДСНС …
Видавник:

Вісник Національного університету оборони України


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 153-160
стаття 
Scopus/Web of Science 
2021 
1582 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  М I Zmaha, S V Pozdieiev, Y V Zmaha, O V Nekora, S O Sidnei

"1. Research of the behavioral of the wooden beams with fire protection lining under fire loading"

Видавник:

International Scientific Conference Energy Efficiency in Transport (EET 2020) IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1021


Вид НДР: технічна
стаття 
фахове видання 
2021 
1650 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Minenko O.V.

"Features of literary translation and interpretation in scientific discourse/O.V. Minenko"

Видавник:

Актуальні питання гуманітарних наук: збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 36. Том 1. – 265 с.


Вид НДР: філологічні
стаття 
закордонне видання 
2021 
1733 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Hvozd, V., Tishchenko, E., Berezovskyi, A., Sidnei, S.

"2. Research of fire resistance of elements of steel frames of industrial buildings"

Видавник:

Materials Science Forum


Сторінки: 506–513
стаття 
фахове видання 
2021 
2011 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Vovk_Nelia@chipb.org.in
Diachkova_Olha@chipb.org.in
mokhnar_liudmyla@chipb.org.in

Авторський колектив:  O.Diachkova

"Psychological approaches of improvement of the efficiency of communication in the conditions of anti-crisis management service"

Формула / Реферат: The psychological approaches for improvement of efficiency of organization and communication in anti-crisis management, based on the explication of the concepts “crisis situation”, “anti-crisis management”, “social communication”, “communication in a crisis”, as well as based on the analysis of the…
Видавник:

International journal of innovative technologies in social science


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 4-7
стаття 
фахове видання 
2021 
2080 

УДК: УДК 159.953.5
Email автора (співавтора):
Vovk_Nelia@chipb.org.in
mokhnar_liudmyla@chipb.org.in

Авторський колектив:  Вовк Н., Мохнар Л.

"Комунікативна складова організації та здійснення антикризового управління"

Формула / Реферат: У статті розглядається комунікативна складова організації та здійснення антикризового управління. Розглядаючи процес антикризового управління як концепт, авторами обґрунтовано у ньому визначну роль комунікації. Аргументуючи складність даного процесу, його багатовекторність та багатоаспектність, …
Видавник:

Вісник Національного університету оборони України.


Вид НДР: Психологія
Сторінки: 63-72
стаття 
фахове видання 
2021 
2040 

УДК: УДК 159.972
Email автора (співавтора):
Cherednychenko_Tetiana@chipb.org.in

Авторський колектив:  Чередниченко Т.В.

"Теоретичний аспект систематизації тривожно-фобічних розладів"

Формула / Реферат: В статті проаналізовано зміст феноменів тривоги, страху, зокрема, особливості спільного емоційного компоненту тривожно-фобічних розладів. Зазначено, що термін «невроз» у сучасних класифікаціях не застосовується та визнано застарілим. Виокремлено тривожно-фобічні розлади як категорію, що відображає…
Видавник:

Вісник національного університету оборони України


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 154-163
стаття 
закордонне видання 
2021 
1810 

УДК: 140.8+330.366+378.1
Email автора (співавтора):
Zhurbynskyi_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Корсак К., Кірик Т., Похресник А., Корсак Ю., Кулик О., Ляшенко Л, Журбинський Д., Григор’ян М. та ін.

"Про емерджентні нооможливості ліквідації голоду та лікування біосфери від індустріальних пошкоджень"

Видавник:

Міжнародний науковий журнал «Грааль науки», № 9 (Жовтень; 2021) : за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences”, що проводилася 22 жовтня 2021 року ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та TOB «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія).


Сторінки: 339-351
стаття 
Scopus/Web of Science 
2021 
1775 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Oleksandr Nuianzin, Oleh Kulitsa, Mykhailo Pustovit, Maksym Udovenko

"1. Method of Increasing the Availability of Video Information of Aerial Monitoring in the Airspace of a City"

Видавник:

NATO Science for Peace and Security Series - D: Information and Communication Security - Volume 59: Modern Technologies Enabling Safe and Secure UAV Operation in Urban Airspace


Вид НДР: технічні
Сторінки: 85-92
стаття 
фахове видання 
2021 
2016 

УДК: UDC 159.964.2
Email автора (співавтора):
Diachkova_Olha@chipb.org.in

Авторський колектив:  Kalashnik I. V., Diachkova O. M, Franchuk O. Yu.

"Religious Faith as an Integrator of the Internal Contradiction of the Psychology of Personality"

Формула / Реферат: The article is devoted to the analysis of the manifestations of integration and disintegration processes in religious faith. Attention is focused on the integration aspect of religiosity and the peculiarities of its manifestation in archetypal symbolism. It is argued that the subject's awareness of…
Видавник:

Вісник Національного університету оборони України. – Зб-к наук. праць.


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
стаття 
фахове видання 
2021 
2078 

УДК: УДК 159.953.5
Email автора (співавтора):
Vovk_Nelia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Н. Вовк, Л. Мохнар

"Комунікативна складова організації та здійснення антикризового управління"

Формула / Реферат: У статті розглядається комунікативна складова організації та здійснення антикризового управління. Розглядаючи процес антикризового управління як концепт, авторами обґрунтовано у ньому визначну роль комунікації. Аргументуючи складність даного процесу, його багатовекторність та бага…
Видавник:

Вісник Національного університету оборони України


Вид НДР: Психологія
Сторінки: 63-71
стаття 
фахове видання 
2021 
1922 

УДК: УДК 612.821.34
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Авторський колектив:  Грибенюк Г. С.

"Прогноз на успішність діяльності в екстремальних умовах"

Формула / Реферат: Стаття розкриває індивідуальні особливості, які забезпечують успішність професійної діяльності в екстремальних умовах. Концептуалізація змінної «здатність розпізнати сенс та логіку ситуації», дає змогу обґрунтувати необхідну діагностичну процедуру та отримати дані щодо внутрішніх резервів психік…
Видавник:

Вісник Національного університету оборони України № (59).


Вид НДР: психологія діяльності в особливих умовах
Сторінки: С. 42 -50
стаття 
фахове видання 
2021 
2042 

УДК: УДК 159.9.07
Email автора (співавтора):
Cherednychenko_Tetiana@chipb.org.in

Авторський колектив:  Чередниченко Т.В., Рябоконь В.В.

"Кризова ситуація як джерело розвитку особистості"

Формула / Реферат: У статті подано результати досліджень психологічного змісту понять «криза», «критична ситуація», «кризова ситуація». Розглянуто можливі варіанти поведінки суб’єкта кризових ситуацій: конструктивний та деструктивний. З позицій діяльнісного підходу доведено, що кризова ситуація є джерелом розвитку…
Видавник:

Вісник національного університету оборони України


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 151-158
стаття 
закордонне видання 
2021 
2014 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Diachkova_Olha@chipb.org.in
mokhnar_liudmyla@chipb.org.in

Авторський колектив:  O.Diachkova, L. Mokhnar

"Coping behaviour as the way to overcome stress of specialists of fire and rescue units of the state emergency service of Ukraine"

Формула / Реферат: The concept and the types of coping and coping strategies are defined in the article. The characteristics of coping strategies are also analyzed. The peculiarities of professional activity of specialists of fire and rescue units of the State Emergency Service are specified and the main types of str…
Видавник:

International journal of innovative technologies in social science


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 4-7
стаття 
фахове видання 
2021 
1934 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Дмитро УСОВ

"Філософія свободи Томаса Гоббса: засадничі складові та новітні контексти"

Видавник:

Multiversum. Philosophical almanac


стаття 
Scopus/Web of Science 
2021 
1883 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
myroshnyk_oleh@chipb.org.in

Авторський колектив:  Strelets V., Loboichenko V., Pruskyi A.. Myroshnyk O. та інші, всього 4 особи

"Review of up-to-date approaches for extinguishing oil and petroleum products"

Видавник:

Journal «SOCAR Proceedings».


Сторінки: 6
стаття 
фахове видання 
2021 
2099 

УДК: 614.841.415
Email автора (співавтора):
nuianzin_oleksandr@chipb.org.in
Perehin_Alina@chipb.org.in

Авторський колектив:  Аліна Перегін, Олександр Нуянзін

"Етапи створення прототипу вогневої установки для визначення температурних розподілів малогабаритних фрагментів залізобетонних конструкцій"

Формула / Реферат: Будівельні конструкції виконують важливу роль у забезпеченні протипожежного захистубудівель, тому визначення вогнестійкості будівельних конструкцій належить до актуальних питань.Як при експериментальних так і при розрахункових методах визначення вогнестійкості існуютьпохибки, відповідно вдосконален…
Видавник:

Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація, 2021


Вид НДР: Пожежна безпека
Сторінки: 75-82
стаття 
Scopus/Web of Science 
2020 
2013 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Chernenko_Oleksandr@chipb.org.in

Авторський колектив:  Andrіі Kovalov, Yurii Otrosh, Oleg Semkiv, Volodymyr Konoval and Oleksandr Сhernenko.

"Trans Tech Publications Ltd, Switzerland Influence of the Fire Temperature Regime on the Fire-Retardant Ability of Reinforced-Concrete Floors Coating"

Видавник:

8. Materials Science Forum ISSN: 1662-9752, Vol. 1006, pp 87-92 © 2020


Сторінки: 87 - 92
стаття 
закордонне видання 
2020 
1735 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  О.А. Бужин, А. І. Березовський, Ю.В. Березовська

"Модифікація розмірів у координаційно-модульній системі"

Видавник:

Промислове будівництво та інженерні споруди


Сторінки: 31-35
стаття 
фахове видання 
2020 
2012 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Chernenko_Oleksandr@chipb.org.in

Авторський колектив:  Pokaliuk V., Chernenko O.

"Comparative Analysis on Training Systems of Qualified Workers of Rescue Units"

Видавник:

Хмельницький національний університет. Науковий журнал «Порівняльна професійна педагогіка (COMPARATIVE PROFESSIONAL PEDAGOGY)» Англо-українське видання. Київ – Хмельницький. 2020, №10 (1).


Сторінки: 76 - 84
стаття 
закордонне видання 
2020 
1721 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Vladimir BARANNIK, Balzhan SMAILOVA, Yuriy RYABUKHA, Natalia BARANNIK, Oleg STEPANKO, Oleg KULITSA

"Method of Dynamic Video Informational Resources Encoding in Robotic Systems (Metoda dynamicznego kodowania zasobów informacyjnych wideo w systemach robotycznych)"

Видавник:

In Engineer of XXI Century. – Bielsko-Biała, Poland: Springer, ATH, 2020. – Р. 11-20.


Сторінки: 11-20
стаття 
Scopus/Web of Science 
2020 
1719 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Barannik V., Kulitsa O., Hahanova A., Barannik V.

"Bit Speed Control Method in Compression of Predicted Frames in Video Sequence"

Видавник:

The Third International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2020). Zaporizhzhia, Ukraine, April 27 - May 1, 2020., P.1094-1106.


Сторінки: 1094-1106
стаття 
закордонне видання 
2020 
1776 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Daniel Jancarczyk, Volodymyr Rudnytskyi, Roksolana Breus, Mykhailo Pustovit, Olga Veselska, Ruslana Ziubina

"Two-Operand Operations of Strict Stable Cryptographic Coding with Different Operands’ Bits"

Видавник:

5th IEEE International Symposium on Smart and Wireless Systems


Вид НДР: технічні
стаття 
Scopus/Web of Science 
2020 
1895 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Berezovskiy, A., Skripinets, A., Saienko, N. V., Hryhorenko, O.

"Development and Evaluation of the Possibility of Using Epoxyurethane Mastic in Railway Transport."

Формула / Реферат: Abstract: In scientific work is presented the solution of scientific and practical task – the development and evaluation of the possibility of using difficult combustible epoxyurethane (EU) mastic with increased vibration-damping properties and the necessary physical and mechanical properties for c…
Видавник:

In Materials Science Forum (Vol. 1006, pp. 273-281). Trans Tech Publications Ltd.


Вид НДР: Технічні науки
Сторінки: 273-281
стаття 
2020 
1570 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Дендаренко Ю. Дивень В.

"Спосіб активного впливу на зниження температури полум’я та поверхонь за допомогою розпиленого водяного струменя віялового типу"

Видавник:

Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація: збірник наукових праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. – Т. 4, № 1.


Вид НДР: технічна
Сторінки: 31-38
стаття 
фахове видання 
2020 
1703 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Іван Чорномаз

"Tеоретико-методологічні основи впровадження новітніх способів гасіння внутрішніх пожеж, використовуючи міжнародний спосіб тренування - compartment fire behaviour training"

Видавник:

Збірник наукових праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2020. – ЧІПБ. С. 87 – 91.


Сторінки: 87 – 91
стаття 
Scopus/Web of Science 
2020 
1828 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Nenko Y., Kybalna N., Snisarenko Y.

"The COVID-19 Distance Learning: Insight from Ukrainian students"

Видавник:

Revista Brasileira de Educação do Campo


стаття 
фахове видання 
2020 
1913 

УДК: УДК 37. 371 (2016 - 2020)
Email автора (співавтора):
Fedorenko_Yanina@chipb.org.in

Авторський колектив:  Федоренко Я.А.

"Формування мотивації учнів до навчальної діяльності у контексті трансформацій освітнього сектору в 2016 – 2020 рр."

Формула / Реферат: Статтю присвячено аналізу процесу формування мотивації учнів до навчальної діяльності у контексті трансформацій освітнього сектору в 2016–2020 рр.
Видавник:

Збірник наукових праць «Теоретична і дидактична філологія»


Вид НДР: Педагогіка
Сторінки: 110-117
стаття 
Scopus/Web of Science 
2020 
1868 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Chornomaz_Ivan@chipb.org.in

Авторський колектив:  BARANNIK V., AZATOV A., SHAIGAS O., та інші, всього 5 осіб.

"Технологія адаптивного зниження бітової інтенсивності в інформаційно-комунікаційній системі"

Видавник:

Міжнародний науковий журнал «In Engineer of XXI Century - We Design the Future». – Bielsko-Biała: Springer. Monograph'2020.


Сторінки: с. 21-30
стаття 
фахове видання 
2020 
1938 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Дмитро УСОВ

"Феномен людської гідності: сучасний філософський дискурс"

Видавник:

Multiversum. Philosophical almanac


стаття 
закордонне видання 
2020 
1726 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Pokaliuk V, Fedorenko D

"TRAINING, RE-TRAINING AND CERTIFICATION TRAINING OF RESCUERS OF UKRAINE"

Видавник:

Science Review 7(34), October 2020. С. 3-7.


Сторінки: 3-7
стаття 
закордонне видання 
2020 
1704 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Vladimir BARANNIK, Azamat AZATOV, Ivan CHORNOMAZ, Olexandr SHAIGAS, Evgenіy ELІSEEV, Aigul SHAIKHANOVA, Mikolaj KARPIINSKI

"Технологія адаптивного зниження бітової інтенсивності в інформаційно-комунікаційній системі"

Видавник:

Міжнародний науковий журнал «In Engineer of XXI Century - We Design the Future». – Bielsko-Biała, Poland: Springer. Monograph' 2020. С. 21-30.


Сторінки: 21-30
стаття 
2020 
1569 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Дендаренко Ю. Дивень В.

"Визначення індексів інтенсивності підготовки пожежно-рятувальних підрозділів та частин"

Видавник:

Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип.4 (227). – К., 2020.


Вид НДР: технічна
Сторінки: 75-85
стаття 
фахове видання 
2020 
1864 

УДК: 159.9: 159.94
Email автора (співавтора):
mykola.fomych@chipb.org.in

Авторський колектив:  М.В. Фомич, С.І. Головченко, Ю.А. Скоробогатов

"Психологічний аналіз робочого місця психолога ДСНС україни в осередку надзвичайної ситуації"

Формула / Реферат: У науковій розвідці аналізується робоче місце психолога ДСНС України в осередку надзвичайної ситуації. Розкривається законодавче та нормативно-правове регулювання організації і надання екстреної психологічної допомоги на місці надзвичайної ситуації. З’ясовано мету такої допомоги, що полягає у нейтр…
Видавник:

Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля


Сторінки: 31-40
стаття 
Scopus/Web of Science 
2020 
1829 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Nenko Y., Kybalna N., Snisarenko Y.

"The COVID-19 Distance Learning: Insight from Ukrainian students"

Видавник:

Revista Brasileira de Educação do Campo


стаття 
закордонне видання 
2020 
1742 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Kostenko V., Liashok Ya., Zavialova O., Pozdieiev S., Kostenko T.

"The deformation dynamics of the experimental adit's material during a coal dust explosion"

Видавник:

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies


Сторінки: 54-62
стаття 
фахове видання 
2020 
1649 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Міненко О.В.

"«Гамлет» Вільяма Шекспіра у перекладах та творчому осмисленні українських письменників ХІХ століття"

Видавник:

Англістика та американістика : зб. наук. праць / ред. кол. : А. І. Анісімова (голов. ред.), Т. М. Потніцева (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ЛІРА, 2020. – Вип. 17. – 244 с.


Вид НДР: філологічні
Сторінки: 54-50.
стаття 
фахове видання 
2020 
1606 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
myroshnyk_oleh@chipb.org.in

Авторський колектив:  Землянський О.М., Мирошник О.М., Зобенко О.О.

"Розроблення розеточного модуля електричної мережі"

Видавник:

Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація: збірник наукових праць. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України,


Вид НДР: технічна
Сторінки: 20-28
стаття 
фахове видання 
2020 
1668 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y., Nedilko I.

"Methods of mathematical modeling of the area carbonation of wooden beams with lining of fire protective plywood."

Видавник:

Збірник наукових праць. «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація». – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. – Том 4, № 2.


Сторінки: 97 – 105
стаття 
фахове видання 
2020 
1631 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Ковальов А.І., Отрош Ю.А., Томенко В.І.

"Моделювання теплового стану сталевих конструкцій за температурного режиму вуглеводневої пожежі"

Видавник:

Проблеми надзвичайних ситуацій.


Вид НДР: технічна
Сторінки: 187-197
стаття 
Scopus/Web of Science 
2020 
1628 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Konovalova V. Olena, Skoryk V. Tamara, Ushakova Iryna, Myroshnychenko V. Vitaliia and Tomenko I. Vitalii

"Determinants of student motivational readiness for future professional activity"

Видавник:

Revista Nuances: Studies on Education


Вид НДР: технічна
Сторінки: 456-470
стаття 
Scopus/Web of Science 
2020 
1724 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Volodymyr Barannik, Valeriy Barannik, Olena MatviichukYudina, Yurii Babenko, Andriy Khimenko, Oleg Kulitsa

"Significant microsegment transformants encoding method to increase the availability of video information resource"

Видавник:

Internatianal Conference of Advenced Trends in Information Theore (ATIT) р. 52-56.


Сторінки: 52-56
стаття 
фахове видання 
2020 
1586 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y., Nedilko I.

"Methods of mathematical modeling of the area carbonation of wooden beams with lining of fire protective plywood."

Видавник:

Збірник наукових праць. «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація». – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. – Том 4, № 2.


Сторінки: 97 – 105
стаття 
фахове видання 
2020 
1632 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Томенко В.І. Сачанюк-Кавецька Н.В., Дмитрієнко О.О.

"Інтелектуальний аналіз даних"

Видавник:

Вісник Хмельницького національного університету ун-ту.


Вид НДР: технічна
Сторінки: 77 – 88
стаття 
Scopus/Web of Science 
2020 
1830 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Sytnik T., Orlova O., Nenko Y.

"A study of the level of professional image of future foreign language teachers in Ukrainian universities"

Видавник:

Revista Brasileira de Educação do Campo


стаття 
закордонне видання 
2020 
1743 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Kostenko V., Liashok Ya., Zavialova O., Pozdieiev S., Kostenko T.

"The deformation dynamics of the experimental adit's material during a coal dust explosion"

Видавник:

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies


Сторінки: 54-62
стаття 
Scopus/Web of Science 
2020 
1831 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Kyrian, T., Nikolaesku, I., Stepanova, N., Nenko, Y.

"Relationship between Professional Burnout of Teachers of Higher Education Institutions of Ukraine and Their Organizational, Professional and Socio-demographic Characteristics"

Видавник:

Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala


Сторінки: 1-20
стаття 
закордонне видання 
2020 
1741 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Gamiy Y., Kostenko V., Zavialova O., Kostenko T., Zhurbynskyi D.

"Identifying sources of coal spontaneous heating in mine workings using aerogas control automatic systems"

Видавник:

Mining of mineral deposits


Сторінки: 120-127
стаття 
фахове видання 
2020 
1667 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y., Nedilko I.

"Methods of mathematical modeling of the area carbonation of wooden beams with lining of fire protective plywood."

Видавник:

Збірник наукових праць. «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація». – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. – Том 4, № 2.


Сторінки: 97 – 105
стаття 
фахове видання 
2020 
1633 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Ковальов А.І., Отрош Ю.А., Томенко В.І., Данілін О. М., Безугла Ю. С., Карпець К. М.

"Оцінювання вогнезахисної здатності реактивних покриттів сталевих конструкцій"

Видавник:

Проблеми надзвичайних ситуацій. - 2020. - № 2.


Вид НДР: технічна
Сторінки: 44-55
стаття 
закордонне видання 
2020 
1700 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Ленько К.В., Чорномаз И.К.

"Етапи становлення державної кадрової політики в Україні у сфері освіти"

Видавник:

Global science and education in the modern realities ‘2020" No 1 on August 27, 2020.


стаття 
закордонне видання 
2020 
1722 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  В. В. Бараннік, Ю. М. Рябуха, П. М. Гуржій, В. В. Твердохліб, О. С. Куліца

"Технологія кодування трансформант в системах управління бітовою швидкістю відеопотоку"

Видавник:

Кібербезпека: освіта, наука, техніка. Том 3 № 7 (2020). C.63-71


Сторінки: 63-71
стаття 
фахове видання 
2020 
1723 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  В. В. Бараннік, Ю. М. Рябуха, А. А. Леках, О. М. Стеценко, О. С. Куліца

"Концепція управління інтенсивністю відеотрафіку з використанням мультиагнентного підходу"

Видавник:

Science-Based Technologies . 2020, Vol. 45 Issue 1, p 41-45. 5p


Сторінки: 41-45
стаття 
фахове видання 
2020 
1641 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Маладика І. Г., Шкарабура І. М., Антошина Т. В., Іванов Б. В.

"Забезпечення вогнестійкості експлуатованих сталевих конструкцій"

Видавник:

Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини: зб. наук. праць. Одеса


Вид НДР: технічна
Сторінки: 81–90
стаття 
фахове видання 
2020 
1698 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Pokaliuk V, Chernenko О.

"Comparative analysis of training systems of qualified workers of rescue units"

Видавник:

Порівняльна професійна педагогіка № 10(1)/2020 : наук. журнал / голов. Ред. Н. М. Бідюк. – Київ. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С. 76-84.


Сторінки: 76-84
стаття 
фахове видання 
2020 
2079 

УДК: УДК 159.9.07
Email автора (співавтора):
Cherednychenko_Tetiana@chipb.org.in

Авторський колектив:  Чередниченко Т.В.

"Цінність дитини у жінок із різним стилем переживання вагітності"

Видавник:

Вісник Львівського університету. Серія : Психологічні науки.


Вид НДР: Психологічні науки
Сторінки: 77-85
стаття 
закордонне видання 
2020 
1762 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Stas, S. V., O. Buzun

"Development of a device with increased consumption for fire extinguishing"

Видавник:

Technical University of Gabrovo, ISC UniTech. ISNN 2603–378X – 2020. – V.II


Вид НДР: технічна
Сторінки: 131-134
стаття 
фахове видання 
2020 
1728 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Цвіркун С.В., Удовенко М.Ю.

"Моделювання пожежі в навчальній аудиторії з використанням програмному комплексу BlenderFDS"

Видавник:

Збірник наукових праць Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація», Том 4 № 1


Сторінки: 80-85
стаття 
2020 
1595 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Дендаренко Ю. Дивень В.

"Визначення індексів інтенсивності підготовки пожежно-рятувальних підрозділів та частин"

Видавник:

Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип.4 (227). – К., 2020.


Вид НДР: технічна
Сторінки: 75-85
стаття 
фахове видання 
2020 
1663 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y.

"Fragmentary illumination of results of fire test of wooden beams with facing by fire-retardant plywood."

Видавник:

Збірник наукових праць. «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація». – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. – Том 4, № 1.


Вид НДР: технічна
Сторінки: 91 – 96
стаття 
Scopus/Web of Science 
2020 
1720 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  V. Barannik, D. Medvedev, Yu. Ryabukha, O. Kulitsa, M. Bernas, A. Aftyka

"Technological Concept of Differential Processing of Segments of Video Frame Taking into Account of Key Information"

Видавник:

Міжнародний науковий журнал «In Engineer of XXI Century - We Design the Future». – Bielsko-Biała, Poland: Springer, ATH, 2020. – Р. 185-193


Сторінки: 185-193
стаття 
закордонне видання 
2020 
1694 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Pokaliuk V, Fedorenko D,

"TRAINING, RE-TRAINING AND CERTIFICATION TRAINING OF RESCUERS OF UKRAINE"

Видавник:

Science Review 7(34), October 2020. С. 3-7.


Сторінки: 3-7
стаття 
фахове видання 
2020 
1867 

УДК: УДК 614.842
Email автора (співавтора):
Chornomaz_Ivan@chipb.org.in

Авторський колектив:  Іван Чорномаз

"Tеоретико-методологічні основи впровадження новітніх способів гасіння внутрішніх пожеж використовуючи міжнародний спосіб тренування - Compartment Fire Behaviour Training"

Формула / Реферат: В роботі розглянуто основні небезпечні фактори, що можуть підстерігати вогнеборців при гасінні пожеж в сучасних умовах, проведено аналіз сучасних способів і методів гасіння пожеж у світовій практиці, міжнародній спілці пожежних та описана можливість підвищення ефективності дій за призначенням пожеж…
Видавник:

Збірник наукових праць «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація». – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. – Том 4. № 1


Сторінки: С. 86-90.
стаття 
фахове видання 
2020 
1664 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y.

"Fragmentary illumination of results of fire test of wooden beams with facing by fire-retardant plywood."

Видавник:

Збірник наукових праць. «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація». – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. – Том 4, № 1.


Вид НДР: технічна
Сторінки: 91 – 96
стаття 
фахове видання 
2020 
1585 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y.

"Fragmentary illumination of results of fire test of wooden beams with facing by fire-retardant plywood."

Видавник:

Збірник наукових праць. «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація». – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. – Том 4, № 1.


Вид НДР: технічна
Сторінки: 91 – 96
стаття 
закордонне видання 
2020 
1693 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Pokaliuk V

"Practical training of personal of regular subdivisions of structural units of operative and rescue service of civil protection of Ukraine"

Видавник:

World Science № 3(55) Vol.3, March 2020. С. 31-33.


Сторінки: 31-33
стаття 
закордонне видання 
2020 
1732 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Skripinets, A., Saienko, N. V., Hryhorenko, O., & Berezovskiy, A.

"Development and Evaluation of the Possibility of Using Epoxyurethane Mastic in Railway Transport"

Видавник:

In Materials Science Forum


Сторінки: 273-281
стаття 
закордонне видання 
2020 
1777 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  V. Rudnitsky, R. Berdybaev, R. Breus, N. Lada, M. Pustovit

"Synthesis of reverse two-bit dual-operated strictly straight cryptographic coding on the basis of another operation"

Видавник:

Науково-технічний журнал «Сучасні інформаційні системи», том 3, №4.


Вид НДР: технічні
стаття 
закордонне видання 
2020 
1692 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Покалюк В. М.

"Підготовка особового складу оперативних розрахунків рятувальних частин в структурних підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України"

Видавник:

International Journal of Innovative Technologies in Social Science 2(23), 2020. – С. 39-43.


Сторінки: 39-43
стаття 
Scopus/Web of Science 
2020 
1760 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  T. Maglyovana, T. Nyzhnyk, S. Stas, D. Kolesnikov, T. Strikalenko

"Improving the efficiency of water fire extinguishing systems operation by using guanidine polymers."

Видавник:

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/10 (103) 2020, 20–25, DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.196881


Вид НДР: технічна
Сторінки: 20-25
стаття 
Scopus/Web of Science 
2020 
1558 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Pozdieiev S., Myhalenko K., Nuianzin V., Zemlianskyi O., Kostenko T.

"Revealing patterns of the effective mechanical characteristics of cellular sheet polycarbonate for explosion venting panels."

Видавник:

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020. – Volume 1 (103)- p. 32-39.


Вид НДР: технічні
Сторінки: 32-39
стаття 
Scopus/Web of Science 
2020 
1761 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  T. Maglyovana, T. Nyzhnyk, S. Stas, D. Kolesnikov, T. Strikalenko

"T. Maglyovana, T. Nyzhnyk, S. Stas, D. Kolesnikov, T. Strikalenko"

Видавник:

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/10 (103) 2020, 20–25, DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.196881


Вид НДР: технічна
Сторінки: 20-25
стаття 
фахове видання 
2020 
1689 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Б.О. Алімов, Т.В. Самченко., М.Б. Григор ’ян

"Застосування безпілотних літальних апаратів під час розвідки масштабних надзвичайних ситуацій"

Видавник:

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» – 2020.– № 1. – С. 50-53.


Сторінки: 50-53
стаття 
Scopus/Web of Science 
2020 
1610 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Т. Maglyovana, T. Nyzhnyk , D. Kolesnikov, S. Stas, T. Strikalenko

"Possible ways to improve the efficiency of water extinguishing systems"

Видавник:

Strikalenko / Scopus / Eastern-european journal of enterprise technologies, 2020. - Volume 1/10 (103) 2020 content р


Вид НДР: технічна
Сторінки: 20-25
стаття 
закордонне видання 
2020 
1850 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Diachkova_Olha@chipb.org.in
Kryshtal_Mykola@chipb.org.in
mokhnar_liudmyla@chipb.org.in
mykola.fomych@chipb.org.in

Авторський колектив:  M. V. Fomych, M. A. Kryshtal, L. I. Mokhnar, O. M. Diachkova

"Psychological peculiarities of professional responsibility of future specialists of the civil defence service"

Формула / Реферат: The essence of the concept of “responsibility” and “professional responsibility of a rescuer” is revealed in the article; the psychological foundations of the development of responsible behavior are analyzed; the main ways and means that ensure the success of the process of the responsibility forma…
Видавник:

International journal of innovative technologies in social science


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 4-7
стаття 
закордонне видання 
2020 
1745 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Ірина РУДЕШКО, Вікторія ДАГІЛЬ

"20. Скрытое распространение огня по пустотам строительных конструкцій зданий"

Видавник:

NIZI.co.il Наука и жизнь Израиля


стаття 
закордонне видання 
2020 
1996 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Дмитро УСОВ

"Historical and philosophical discourse of tolerance: from Modern to Postmodern"

Видавник:

UNITECH–2020. Technical University of Gabrovo


стаття 
фахове видання 
2020 
1758 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Бужин О.А., Дендаренко Ю. Ю., Тищенко Є.О., Дивень В.І., Блащук О.Д.

"Визначення індексів інтенсивності підготовки пожежно-рятувальних підрозділів та частин"

Видавник:

Формування ринкових відносин в Україні: зб наук. праць. Київ, 2020. Вип.4 (227). – С. 75-85


Сторінки: 75-85
стаття 
фахове видання 
2020 
2103 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Dahil_Viktoriia@chipb.org.in
Rudeshko_Iryna@chipb.org.in

Авторський колектив:  Вікторія ДАГІЛЬ, Ірина РУДЕШКО, Ілля ДАГІЛЬ

"Дослідження міцності будівельних конструкцій з використанням математичного моделювання"

Видавник:

Науково-виробничий журнал «Промислове будівництво та інженерні споруди


Вид НДР: технічна
стаття 
фахове видання 
2020 
1695 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Pokaliuk Viktor

"FEATURES OF TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF CANADIAN RESCUERS"

Видавник:

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», №20(100)/2020. С. 39-42.


Сторінки: 39-42
стаття 
фахове видання 
2020 
2063 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Holovchenko_Serhii@chipb.org.in

Авторський колектив:  Дмитренко М.Й., Головченко С.І.

"FORMING FIRE-FIGHTERS’ PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL READINESS TO DEAL WITH THE CONSEQUENCES OF EMERGENCY"

Видавник:

Вісник Національного університету оборони України


Вид НДР: «Соціальні та поведінкові науки» , Психологія
Сторінки: 83-88
стаття 
фахове видання 
2020 
2159 

УДК: 159:159.947.5
Email автора (співавтора):
Holovchenko_Serhii@chipb.org.in
Khriapak_Serhii@chipb.org.in
shkoliar_yevhenii@chipb.org.in

Авторський колектив:  Головченко С.І. Школяр Є.В. Хряпак С.О.

"Динаміка розвитку інтелектуально-когнітивного компоненту психологічної готовності курсантів закладів вищої освіти ДСНС України до майбутньої професійної діяльності"

Формула / Реферат: У статті представлені результати дослідження інтелектуально-когнітивного компоненту психологічної готовності у курсантів закладів вищої освіти ДСНС України. Одержані емпіричні дані виявили відмінності у ступені виразності показників, що характеризують зазначений структурний компонент психологічної …
Видавник:

Вісник Національного університету оборони України


Вид НДР: «Соціальні та поведінкові науки» , Психологія
Сторінки: 48-55
стаття 
фахове видання 
2020 
1740 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  4. Вовк Н.П., Кришталь М.А., Фомич М.В.

"Гендерні особливості професійної самореалізації жінок у пожежно-рятувальних підрозділах"

Видавник:

Вісник Національного Університету оборони Україн


Сторінки: 134-139
стаття 
фахове видання 
2020 
2009 

УДК: УДК 159.923 (045)
Email автора (співавтора):
Diachkova_Olha@chipb.org.in

Авторський колектив:  Дячкова О.М.

"Залежність ефективності діяльності в особливих умовах від структури особистості фахівця"

Формула / Реферат: Дані теоретичного аналізу умов і змісту роботи фахівців ризикованих професій свідчать, що потенційна загроза життю і здоров’ю, високий рівень персональної відповідальності, тривалі надмірні фізичні і психологічні навантаження, пов’язані з порятунком життя людей, вимагають від них особливої комбінац…
Видавник:

Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології»


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 163-169
стаття 
фахове видання 
2020 
2097 

УДК: 614.841.415
Email автора (співавтора):
Zaika_Petro@chipb.org.in
Kryshtal_Mykola@chipb.org.in
nuianzin_oleksandr@chipb.org.in
Perehin_Alina@chipb.org.in

Авторський колектив:  А. В. Перегін, О. М. Нуянзін, М. А. Кришталь,П. І. Заїка

"КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛОМАСООБМІНУ У КАМЕРАХ ВОГНЕВИХ ПЕЧЕЙ УСТАНОВОК ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ"

Формула / Реферат: Вдосконалення методів та засобів оцінювання вогнестійкості будівельних конструкцій належить до актуальних питань, оскільки, як при експериментальних так і при розрахункових методах визначення існують похибки. За результатами даної роботи встановлено наступне: Метою роботи була розробка комп’ютерної…
Видавник:

Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація»


Вид НДР: Пожежна безпека
Сторінки: 71-79
стаття 
фахове видання 
2020 
2010 

УДК: УДК 159.923 (045)
Email автора (співавтора):
Diachkova_Olha@chipb.org.in

Авторський колектив:  Дячкова О.М.

"Проблема формування мотивації фахівця до професійної діяльності в особливих умовах"

Формула / Реферат: Стаття містить теоретичний аналіз та обґрунтування специфіки формування професійної мотивації фахівця до діяльності в особливих умовах.
Видавник:

Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 79–97
стаття 
фахове видання 
2020 
1744 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Вікторія ДАГІЛЬ, Ірина РУДЕШКО, Ілля ДАГІЛЬ

"21. Дослідження міцності будівельних конструкцій з використанням математичного моделювання"

Видавник:

Науково-виробничий журнал «Промислове будівництво та інженерні споруди


стаття 
фахове видання 
2020 
1863 

УДК: 159.9:316.35
Email автора (співавтора):
Kryshtal_Mykola@chipb.org.in
mykola.fomych@chipb.org.in

Авторський колектив:  М.В. Фомич, М.А. Кришталь, Н.П. Вовк

"Гендерні особливості професійної самореалізації жінок у пожежно-рятувальних підрозділах"

Формула / Реферат: Стаття присвячена дослідженню гендерних особливостей професійної самореалізації жінок у пожежно-рятувальних підрозділах. Розкрито особливості професійної діяльності жінок з ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій. Показано загальні тенденції фемінізації пожежно-рятувальних служб світу. Визначено …
Видавник:

Вісник Національного університету оборони України


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 134-139
стаття 
фахове видання 
2020 
1967 

УДК: УДК 37.014.5(477-22)"1953/19
Email автора (співавтора):
Krichker_Olha@chipb.org.in
Fedorenko_Yanina@chipb.org.in

Авторський колектив:  Федоренко Я.А., Крічкер О.Ю.

"Особливості реформування шкільної освіти в сільській місцевості України у 1953 – 1964 рр"

Формула / Реферат: На основі аналізу, залученого до статті матеріалу, оперуючи новітніми принципами і методами науково-історичного пізнання, досліджено розвиток середньої шкільної освіти у сільській місцевості України у 1953–1964 рр.
Видавник:

Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Проблеми гуманітарних наук».


Вид НДР: Історія
Сторінки: 240-252
стаття 
фахове видання 
2020 
1783 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Кузик А. Д., Биченко А. О., Ножко І. О.

"Методи осадження радіоактивного пилу та хмари, під час гасіння низових пожеж в чорнобильській зоні"

Видавник:

Збірник наукових праць ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація»


Вид НДР: технічні
Сторінки: 35-42
стаття 
закордонне видання 
2020 
1974 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Fedorenko_Yanina@chipb.org.in
Chubina_Tetiana@chipb.org.in

Авторський колектив:  Чубіна Т.Д., Федоренко Я.А.

"The activity of the Roman Сlub – one of the ways to solve global modern problems"

Видавник:

The 6th International scientific and practical conference «Perspectives of world science and education»


Сторінки: 37-45
стаття 
закордонне видання 
2020 
2025 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
amurova_yana@chipb.org.in

Авторський колектив:  Amurova Y.V.

"The psychological relationship between the phenomenon of guilt and oedipal dependence"

Видавник:

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest


Сторінки: 64-66
стаття 
Scopus/Web of Science 
2020 
1937 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Людмила СИТНІЧЕНКО, Дмитро УСОВ

"TO THE BASICS OF MODERN POLITICAL ANTHROPOLOGY: FREEDOM AND JUSTICE IN THE SOCIAL CONTRACT THEORY OF T. HOBBES"

Видавник:

Anthropological Measurements of Philosophical Research


стаття 
фахове видання 
2020 
1782 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  В. М. Нуянзін, А. О. Биченко, А. В. Швиденко, Л. В. Маладика, М. Ю. Удовенко, М. О. Пустовіт, С. А. Ведула

"Розробка методики відбору проб для контролю небезпек хімічного та радіоактивного походження при надзвичайних ситуаціях"

Видавник:

Збірник наукових праць ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація»: – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України Том 5 №1


Вид НДР: технічні
Сторінки: 64-77
стаття 
фахове видання 
2020 
1936 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Дмитро УСОВ

"До реконструкції філософського дискурсу толерантності: європейський та український контексти"

Видавник:

Multiversum. Philosophical almanac


стаття 
фахове видання 
2020 
2065 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Holovchenko_Serhii@chipb.org.in

Авторський колектив:  Головченко С.І., Фомич М.В., Скоробогатов Ю.А.

"Психологічний аналіз робочого місця психолога ДСНС України в осередку надзвичайної ситуації"

Видавник:

зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля


Вид НДР: «Соціальні та поведінкові науки» , Психологія
Сторінки: 31 – 40
стаття 
2020 
1559 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Gusar B., Kovalyshyn V., Pozdieiev S., Kovalyshyn V., Zemlianskyi O., Myhalenko K.

"Thermotechnical Properties of the Fire-extinguishing Powder for Extinguishing Materials Based on Magnesium Alloy Chips"

Видавник:

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020 – 2(10) – 46-53.


Вид НДР: технічні
Сторінки: 46-53
стаття 
фахове видання 
2020 
1917 

УДК: УДК 612.821.34
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Авторський колектив:  Грибенюк Г. С.

". Самосуб’єктне регулювання та змінні його дослідження у рятувальників"

Формула / Реферат: Стаття розкриває особливості індивідуальних властивостей рятувальника, які забезпечують активізацію внутрішніх резервів його психіки. Представлені результати роботи дозволяють з’ясувати окремі взаємозалежності між змістом теоретичної та емпіричної моделей становлення саморегуляцї рятувальника. О…
Видавник:

Національного університету оборони України


Вид НДР: – С. 44 -49
стаття 
фахове видання 
2020 
1914 

УДК: УДК 94 (477) «1991/2017»-058.2
Email автора (співавтора):
Fedorenko_Yanina@chipb.org.in

Авторський колектив:  Федоренко Я.А.

"Вплив трансформаційних процесів кінця ХХ – початку ХХІ ст. на добробут селянських родин"

Формула / Реферат: У статті автор, узагальнивши попередні напрацювання, комплексно дослідив проблему впливу трансформаційних процесів на рівень добробуту сільського населення в кінці ХХ – на початку ХХІ століття.
Видавник:

Всеукраїнський збірник наукових праць «Гуманітарний вісник»


Вид НДР: Історичні науки
Сторінки: 131-139
стаття 
фахове видання 
2020 
2064 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Holovchenko_Serhii@chipb.org.in

Авторський колектив:  Головченко С.І., Школяр Є.В., Хряпак С.О.

"Динаміка розвитку інтелектуально-когнітивного компоненту психологічної готовності курсантів закладів вищої освіти ДСНС України до майбутньої професійної діяльності"

Видавник:

Вісник Національного університету оборони України


Вид НДР: «Соціальні та поведінкові науки» , Психологія
Сторінки: 48-55
стаття 
фахове видання 
2020 
1599 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Заїка П.І., Нуянзін О.М., Кришталь М.А., Перегін А.В.

"Компютерне моделювання процесу тепло масообміну у камерах вогневих печей установок для випробувань на вогнестійкість будівельних конструкцій"

Видавник:

Збірник наукових праць «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація», Том 4 №1 ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, Черкаси


Сторінки: 71-79
стаття 
Scopus/Web of Science 
2020 
1804 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Zhurbynskyi_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Gamiy, Y., Kostenko, V., Zavialova, O., Kostenko, T., Zhurbynskyi, D

"Identifying sources of coal spontaneous heating in mine workings using aerogas control automatic systems"

Видавник:

Mining of Mineral Deposits Volume 14 (2020), Issue 1


Сторінки: 120-127
стаття 
фахове видання 
2020 
1739 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  5. Вовк Н.П., Мохнар Л.І. Чередниченко Т.В.

"Сутність та структура професійно важливих якостей: аналітичний огляд проблеми"

Видавник:

Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені В.Даля


Сторінки: 192-202
стаття 
фахове видання 
2020 
2052 

УДК: УДК 159.9
Email автора (співавтора):
mokhnar_liudmyla@chipb.org.in
Cherednychenko_Tetiana@chipb.org.in

Авторський колектив:  Чередниченко Т.В., Мохнар Л.І., Вовк Н.П.

"Сутність та структура професійно важливих якостей: аналітичний огляд проблеми"

Формула / Реферат: У статті аналізується погляди дослідників на сутність професійно важливих якостей фахівців, наукові дослідження проблематики розвитку та виховання ПВЯ.
Видавник:

Теоретичні і прикладні проблеми психології


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 192-202
стаття 
фахове видання 
2019 
2024 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
amurova_yana@chipb.org.in

Авторський колектив:  Амурова Я.В.

"Науково-психологічний погляд на феномен тату"

Видавник:

Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології»


Сторінки: 5-11
стаття 
фахове видання 
2019 
1584 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y., Novgorotcenko A.

"Investigation of carbonization of wood beams with different fire protection systems."

Видавник:

Збірник наукових праць. «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація». – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2019. – Том 3, № 1.


Вид НДР: технічна
Сторінки: 87-92
стаття 
фахове видання 
2019 
1772 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Ротар В.Б., Ножко І.О.

"Шляхи підвищення професійної компетентності фахівця з пожежної безпеки"

Видавник:

Науковий журнал «Молодь і ринок», випуск № 11 (178)


Вид НДР: технічні
Сторінки: 65-69
стаття 
фахове видання 
2019 
1947 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Дмитро УСОВ

"НОВІТНІ ДИСКУРСИ «СУСПІЛЬНОЇ УГОДИ»: Е. ТУҐЕНДГАТ"

Видавник:

Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Серія " Філософія" №1 (41)


Сторінки: 77-89
стаття 
фахове видання 
2019 
1857 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Грибенюк Г.С.

"Психологічна класифікація спеціальностей оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України"

Формула / Реферат: Стаття розкриває особливості психологічної класифікації спеціальностей ДСНС України. Представлені результати роботи дозволяють класифікувати спеціальності за критерієм здатності до саморегуляції як детермінанти ефективної діяльності в екстремальних умовах. Розкрито специфіку індивідуальної самосуб'…
Видавник:

Вісник Національного університету оборони України №2 (40).


Сторінки: С. 46 -53
стаття 
фахове видання 
2019 
2023 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
amurova_yana@chipb.org.in

Авторський колектив:  Амурова Я., Яценко Т., Біла О.

"Архаїзми та їхнє виявлення в архетипній символіці"

Видавник:

Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Психологія


Вид НДР: Психологія
Сторінки: 131-151
стаття 
фахове видання 
2019 
1852 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Грибенюк Г. С.

"Психологічна класифікація спеціальностей оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України"

Формула / Реферат: Стаття розкриває особливості психологічної класифікації спеціальностей ДСНС України. Представлені результати роботи дозволяють класифікувати спеціальності за критерієм здатності до саморегуляції як детермінанти ефективної діяльності в екстремальних умовах. Розкрито специфіку індивідуальної самосуб'…
Видавник:

Вісник Національного університету оборони України №2 (40)


Сторінки: С. 46 -53
стаття 
Scopus/Web of Science 
2019 
1940 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  None

"CONTRACTUALISTIC MEASUREMENTS OF THE GENDER: POSSIBILITIES AND BORDERS"

Видавник:

Anthropological Measurements of Philosophical Research


стаття 
фахове видання 
2019 
1853 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Грибенюк Г. С.

"Психологічна класифікація спеціальностей оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України"

Формула / Реферат: Стаття розкриває особливості психологічної класифікації спеціальностей ДСНС України. Представлені результати роботи дозволяють класифікувати спеціальності за критерієм здатності до саморегуляції як детермінанти ефективної діяльності в екстремальних умовах. Розкрито специфіку індивідуальної самосуб'…
Видавник:

Вісник Національного університету оборони України №2 (40)


Сторінки: С. 46 -53
стаття 
фахове видання 
2019 
1842 

УДК: 159.9:613
Email автора (співавтора):
mykola.fomych@chipb.org.in

Авторський колектив:  М.В. Фомич

"Критерії психічного здоров’я працівників ризиконебезпечних професій"

Формула / Реферат: У статті проаналізовано проблему психічного здоров’я працівників ризиконебезпечних професій. Розглянуто історію питання та сучасний її стан. Уточнено критерії психічного нездоров’я зазначених фахівців, до яких віднесено: зниження когнітивної активності, неорганізованість мисленевих процесів, навіюв…
Видавник:

Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 225-239
стаття 
закордонне видання 
2019 
1843 

УДК: 159.9:159:94
Email автора (співавтора):
mykola.fomych@chipb.org.in

Авторський колектив:  М. Фомич, Я. Снісаренко, С. Косяк

"Особливості когнітивної сфери пожежників-рятувальників"

Формула / Реферат: Виокремлено сукупність когнітивних професійно важливих якостей пожежників-рятувальників. Визначено особливості когнітивної сфери пожежників-рятувальників: фахівці з високим рівнем професійної успішності відрізняються найвищими показниками розвиненості здібності до узагальнення та аналізу інформації…
Видавник:

Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи. Міждисциплінарні перспективи


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 591-598
стаття 
фахове видання 
2019 
1773 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Ротар В.Б., Ножко І.О.

"Шляхи підвищення професійної компетентності фахівця з пожежної безпеки"

Видавник:

Науковий журнал «Молодь і ринок», випуск № 11 (178)


Вид НДР: технічні
Сторінки: 65-69
стаття 
фахове видання 
2019 
1907 

УДК: 159.964.28
Email автора (співавтора):
amurova_yana@chipb.org.in

Авторський колектив:  Амурова Я.В.

"Глибинне пізнання феномену вини у християнській вірі"

Формула / Реферат: У статті характеризується значення феномену вини у глибинно-психологічному аспекті. Проаналізовано вплив релігійної віри на психікусуб’єкта. Зміст статті вказує на взаємозалежність архаїчної вини зпервородним гріхом у християнстві. Констатовано взаємозв’язок вини ізтенденцією до самопокарання. Слід…
Видавник:

Збірник наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології»


Сторінки: 6-16
стаття 
фахове видання 
2019 
2006 

УДК: УДК 378:614.8:159.9(045)
Email автора (співавтора):
Diachkova_Olha@chipb.org.in

Авторський колектив:  Дячкова О.М.

"Педагогічні умови психологічної безпеки студента в закладі освіти"

Формула / Реферат: Стаття присвячена проблемі психолого-педагогічного формування почуття безпеки студента у закладі освіти як відповідь на сучасні інформаційні й соціальні загрози. Запропоновано систему педагогічних умов, покликаних забезпечити психологічне здоров’я учасників освітнього процесу.
Видавник:

Видавничий дім «Гельветика»


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 248‒253
стаття 
фахове видання 
2019 
1718 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Федоренко Д.С.

"Characteristics of professional and technical educational establishments of civil protection of Ukraine"

Видавник:

Збірник наукових праць №54 "Сучасні інформаційні технології та іноваційні методики навчання в підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми". Вінниця, 2019 – с. 45-49


Сторінки: 45-49
стаття 
фахове видання 
2019 
1812 

УДК: 621.391.63
Email автора (співавтора):
Zhurbynskyi_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  А. М. Чорній, Д. А. Журбинський, О. І. Євтушенко

"Дослідження впливу завантаженості мережі на якість передавання VOIP"

Видавник:

Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: технічні науки. 4/2019


Сторінки: 56-62
стаття 
фахове видання 
2019 
1771 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Ротар В.Б., Мигаленко О.І.

"Особливості формування пізнавального інтересу майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби"

Видавник:

Науковий журнал «Освітній простір України», випуск № 11


Вид НДР: технічні
Сторінки: 56-60
стаття 
фахове видання 
2019 
1714 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Федоренко Д.С., Кришталь В.М., Снитюк В.Є.

"Системний підхід до формування комплектів аварійно-рятувального обладнання"

Видавник:

Збірник наукових праць / Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, Том 3 №2 (2019) - С. 55-62.


Сторінки: 55-62
стаття 
фахове видання 
2019 
1749 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Березовський А.І., Сідней С.О.

"Оцінка ефективності матеріалів для герметизації пустот"

Видавник:

Науковий вісник будівництва


Сторінки: 288-295
стаття 
фахове видання 
2019 
1648 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Міненко О.В.

"Феномен Вільяма Шекспіра в україномовній рецепції ХІХ століття: крізь призму інтерпретації"

Видавник:

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Мовознавство. Серія: Філологічні науки №10 (394). - Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019. – 123 с.


Вид НДР: філологічні
Сторінки: 7-80.
стаття 
фахове видання 
2019 
1630 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Томенко М.Г., Томенко В.І.

"Математична модель системи раннього визначення аварійності складних технологічних виробництв на базі автономних п’єзотранспондерів"

Видавник:

Вісник Черкаського держ. технол. ун-ту


Вид НДР: технічна
Сторінки: 4
стаття 
фахове видання 
2019 
1768 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Ротар В.Б., Биченко А.О., Мигаленко О.І., Пустовіт М.О.

"Розпаралелювання та оптимізація обрахунків процесу розвитку пожежі на основі методу тривимірних клітинних автоматів."

Видавник:

Науковий журнал «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація», випуск № 1


Вид НДР: технічні
Сторінки: 5-14
стаття 
фахове видання 
2019 
1629 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Томенко М.Г., Томенко В.І., Корецька О.О.

"Визначення на ранніх стадіях аварійних ситуацій потенційно небезпечних виробництв за рахунок фіксації змін в вібрації обладнання"

Видавник:

Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво / Луцьк. нац. техн. ун-т


Сторінки: 39
стаття 
Scopus/Web of Science 
2019 
1995 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Дмитро УСОВ

"Contractualistic measures of the gender: possibilities and borders"

Видавник:

Антропологічні виміри філософських досліджень


Сторінки: 92-100
стаття 
фахове видання 
2019 
1767 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Ротар В.Б., Биченко А.О., Мигаленко О.І., Пустовіт М.О.

"Розпаралелювання та оптимізація обрахунків процесу розвитку пожежі на основі методу тривимірних клітинних автоматів."

Видавник:

Науковий журнал «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація», випуск № 1


Вид НДР: технічні
Сторінки: 5-14
стаття 
фахове видання 
2019 
1901 

УДК: 351.82: 332.012
Email автора (співавтора):
Tarasov_Serhii@chipb.org.in

Авторський колектив:  Тарасов С. С.

"Організаційний механізм державного управління кадрової політики"

Формула / Реферат: У статті представлений аналіз особли- востей формування й удосконалення орга- нізаційного механізму кадрової політики на основі ефективного використання наявного кадрового потенціалу й новітніх кадрових технологій для забезпечення реалізації нової державної кадрової політики. Адже сучасний стан роз…
Видавник:

Центр українського-європейського науковго співробітництва "Публічне управління і адміністрування в Україні. – 2019. – Вип. 10


Вид НДР: Державне управління
Сторінки: 118-121
стаття 
2019 
1568 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Дендаренко Ю. Дивень В.

"Peculiarities of development and extinguishing fires at the objects where liquified petroleum gas is stored"

Видавник:

Збірник наукових праць «Науковий вісник НЛТУ України», № 2, м. Львів, 2019


Вид НДР: технічна
Сторінки: 124-126
стаття 
фахове видання 
2019 
1709 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Землянський О.М., Костенко Т.В., Куценко С.В., Костирка О.В., Куцелап А.В.

"Обґрунтування підходів визначення докритичних і критичних значень рівня рідини в резервуарах нафти та нафтопродуктів на основі особливостей технологічного процесу"

Видавник:

Вісті Донецького гірничого інституту: Всеукраїнський науково-технічний журнал – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ» - 2019, № 2(45), с. 75-84.


Сторінки: 75-84
стаття 
фахове видання 
2019 
1766 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Ротар В.Б., Биченко А.О., Мигаленко О.І., Пустовіт М.О.

"Розпаралелювання та оптимізація обрахунків процесу розвитку пожежі на основі методу тривимірних клітинних автоматів."

Видавник:

Науковий журнал «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація», випуск № 1


Вид НДР: технічні
Сторінки: 5-14
стаття 
фахове видання 
2019 
1647 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Міненко О.В.

"Багатозначність мовних одиниць суспільно-політичного змісту в українській та англійській мовах"

Видавник:

Наукові записки. – Випуск 175. Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «Код», 2019.


Вид НДР: філологічні
Сторінки: 72-76
стаття 
фахове видання 
2019 
1671 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y., Nedilko I.

"Dependence of burning of materials from fire-protected wood, taking into account its humidity."

Видавник:

Збірник наукових праць. «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація». – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2019. – Том 3, № 2.


Вид НДР: технічна
Сторінки: 106-115
стаття 
фахове видання 
2019 
1672 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y., Nedilko I.

"Dependence of burning of materials from fire-protected wood, taking into account its humidity."

Видавник:

Збірник наукових праць. «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація». – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2019. – Том 3, № 2.


Вид НДР: технічна
Сторінки: 106-115
стаття 
закордонне видання 
2019 
1808 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Zhurbynskyi_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  V. Pokaliuk, А. Maiboroda, D. Zhurbinskiy

"BUSINESS GAME AS A METHOD OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS OF UNITS OF THE OPERATIONAL AND RESCUE SERVICE OF CIVIL PROTECTION OF UKRAINE"

Видавник:

Proceedings of the XI International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society Vol.2, March 22, 2019, Warsaw, Poland


Сторінки: 22-27
стаття 
фахове видання 
2019 
1770 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Ротар В.Б., Мигаленко О.І.

"Особливості формування пізнавального інтересу майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби"

Видавник:

Науковий журнал «Освітній простір України», випуск № 11


Вид НДР: технічні
Сторінки: 56-60
стаття 
Scopus/Web of Science 
2019 
1621 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Gamiy Yu., Liashok Ya., Kostenko V., Zavialova O., Kostenko Т., Kostyrka O.

"Applying European approach to predict coal self-heating in Ukrainian mines"

Видавник:

Mining of mineral deposits


Вид НДР: технічна
Сторінки: 86-94
стаття 
фахове видання 
2019 
1765 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Ротар В.Б., Биченко А.О., Мигаленко О.І., Пустовіт М.О.

"Розпаралелювання та оптимізація обрахунків процесу розвитку пожежі на основі методу тривимірних клітинних автоматів."

Видавник:

Науковий журнал «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація», випуск № 1


Вид НДР: технічні
Сторінки: 5-14
стаття 
фахове видання 
2019 
1716 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Федоренко Д.С., Кришталь В.М., Снитюк В.Є.

"Системний підхід до формування комплектів аварійно-рятувального обладнання"

Видавник:

Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, Том 3 №2 (2019) - С. 55-62.


Сторінки: 55-62
стаття 
закордонне видання 
2019 
1701 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Іван Чорномаз

"Application of QR code to improve safety of average citizens and increase the effectiveness of fire and rescue units during extinction of fires and emergency rescue works"

Видавник:

XV International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology (July 31, 2019, Warsaw, Poland) 2019/7/31. Журнал RS Global. Том 1. С. 41-42.


Сторінки: 41-42
стаття 
фахове видання 
2019 
1640 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Добростан О. В., Дріжд В. Л., Шкарабура І. М., Маладика І. Г

"Вплив показників здатності до зчеплення вогнезахисних матеріалів різних типів на результати оцінювання вогнестійкості сталевих конструкцій"

Видавник:

Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського. Видавництво «Сталь»


Вид НДР: технічна
Сторінки: 109-128
стаття 
фахове видання 
2019 
1939 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Дмитро УСОВ

"Контрактуалізм Т. Гоббса та Ж.-Ж. Руссо в контексті проблем сучасної практичної філософії"

Видавник:

Multiversum. Philosophical almanac


стаття 
фахове видання 
2019 
1646 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Міненко О.В.

"Рецептивно-естетичні засади художнього перекладу у системі компаративістики"

Видавник:

Англістика та американістика: зб. наук.праць / ред.кол. : А.І. Анісімова (голов. ред.), Т.М. Потніцева (заст.голов.ред.) [та ін.]. – Д. : ЛІРА, 2019. – Вип. 16. – 202 с.


Вид НДР: філологічні
Сторінки: 84-89.
стаття 
закордонне видання 
2019 
1699 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Pokaliuk V.

"Analysis of organization of personnel professional training in the units of emergency-rescue service of civil protection in Ukraine"

Видавник:

East journal of security studies special 2019 issue (conference collection), 31-37.


Сторінки: 31-37
стаття 
фахове видання 
2019 
1725 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Покалюк, В. М., Федоренко, Д. С.

"Characteristics of professional and technical educational establishments of civil protection of Ukraine"

Видавник:

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 54 / редкол. - Київ-Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2019. С. 45-49.


Сторінки: 45-49
стаття 
фахове видання 
2019 
1841 

УДК: 159.6
Email автора (співавтора):
mykola.fomych@chipb.org.in

Авторський колектив:  М.В. Фомич, О.О. Спіркіна

"Концептуальні основи психологічного захисту населення"

Формула / Реферат: Стаття присвячена дослідженню концептуальних основ психологічного захисту населення. Встановлено, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій є єдиним державним суб’єктом психологічного захисту. Визначено, що метою психологічного захисту населення є збереження психічного здоров’я потерпілих,…
Видавник:

Вісник Національного університету оборони України


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 130-134
стаття 
фахове видання 
2019 
1583 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y., Nedilko I.

"Dependence of burning of materials from fire-protected wood, taking into account its humidity."

Видавник:

Збірник наукових праць. «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація». – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2019. – Том 3, № 2.


Вид НДР: технічна
Сторінки: 106-115
стаття 
фахове видання 
2019 
1697 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Pokaliuk, V.

"The oretical principles of teaching living safety in educational institutions in Ukraine"

Видавник:

Педагогіка і психологія: вісник НАПН України: науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна академія педагогічних наук України . – Київ: Педагогічна преса, 3 (104), 42-47.


Сторінки: 42-47
стаття 
фахове видання 
2019 
1696 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Покалюк В. М., Федоренко Д. С.

"Characteristics of professional and technical educational establishments of civil protection of Ukraine"

Видавник:

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 54 / редкол. - Київ-Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2019. С. 45-49.


Сторінки: 45-49
стаття 
фахове видання 
2019 
1941 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Дмитро УСОВ

"Теоретичні межі та практичний сенс новітньої філософії контрактуалізму (від свободи до довіри та відповідальності)"

Видавник:

Multiversum. Philosophical almanac


стаття 
закордонне видання 
2019 
1746 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Вікторія ДАГІЛЬ

"Імплементація та гармонізація академічної доброчесності у вищих навчальних закладах ДСНС України"

Видавник:

Академічна доброчесність: виклики сучасності. Збірник наукових есе учасників наукового стажування


Сторінки: 32-34
стаття 
фахове видання 
2019 
1729 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  С.В. Цвіркун, М.Ю. Удовенко

"Застосування програмного комплексу FDS для визначення осередку пожежі"

Видавник:

Луцький національний технічний університет. "Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві"


Сторінки: 148–158
стаття 
фахове видання 
2019 
1731 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Цвіркун С.В., Удовенко М.Ю.

"Розробка програмного засобу для обробки та візуалізації результатів розрахунків здійснених програмним комплексом FIRE DYNAMICS SIMULATOR"

Видавник:

Збірник наукових праць Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація»


Сторінки: 69-77
стаття 
фахове видання 
2019 
2062 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Holovchenko_Serhii@chipb.org.in

Авторський колектив:  Кришталь М.А., Головченко С.І.

"Особливості психофізіологічної експертизи працівників ДСНС України"

Видавник:

Вісник Національного університету оборони України


Вид НДР: «Соціальні та поведінкові науки» , Психологія
Сторінки: 79-86
стаття 
фахове видання 
2019 
1659 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y., Novgorotcenko A.

"Investigation of carbonization of wood beams with different fire protection systems."

Видавник:

Збірник наукових праць. «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація». – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2019. – Том 3, № 1.


Вид НДР: технічна
Сторінки: 87-92
стаття 
фахове видання 
2019 
1660 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  ZmahaМ., Pozdieiev S., Zmahа Y., Novgorotcenko A.

"Investigation of carbonization of wood beams with different fire protection systems."

Видавник:

Збірник наукових праць. «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація». – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2019. – Том 3, № 1.


Вид НДР: технічна
Сторінки: 87-92
стаття 
фахове видання 
2019 
1688 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Григор’ян М. Б., Мигаленко О. І., Юрга Т. В.

"Визначення фактичних значень гідравлічного опору розгалуження та витрат рідини стандартних насадок пожежних стволів"

Видавник:

Пожежна безпека: теорія і практика: зб. наук. праць. – Черкаси: ЧІПБ, 2019. – № 3(5). – С. 27-34.


Сторінки: 27-34
стаття 
фахове видання 
2019 
2124 

УДК: УДК 94 (477) «1990/2015»-058.2
Email автора (співавтора):
Fedorenko_Yanina@chipb.org.in

Авторський колектив:  Федоренко Я.А.

"Реструктуризація колгоспно-радгоспної системи в контексті здійснення аграрної реформи: початковий етап (1991-1998 рр. )"

Видавник:

Збірник наукових праць «Вісник Черкаського університету»


Вид НДР: Історичні науки
Сторінки: 29-35
стаття 
закордонне видання 
2019 
2134 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Dahil_Viktoriia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Viktoriya Dagil, Illia Dagil

"Вasic tricks of stealing of intellectual property and methods of dealing with them"

Формула / Реферат: Wrongful appropriation and stealing of intellectual property have become a bigger problem with the advent of the Internet because everybody has access to a great number of information resources. For example textbooks, articles, publications, scientific papers, documentation, guides, etc. Original i…
Видавник:

Академічна доброчесність: виклики сучасності. Збірник наукових есе учасників наукового стажування. Варшава, Республіка Польща


Сторінки: С.29-32
стаття 
фахове видання 
2019 
1605 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  .В. Костенко, Землянський О.М., О.В. Костирка, А.І. Березовський, Д.І. Головко

"Пропозиції щодо підтримання температурного режиму в підкостюмному просторі рятувальника"

Видавник:

Вісник Приазовського Державного технічного університету. Серія: технічні науки. 2019 – вип.38


Вид НДР: технічна
Сторінки: 185-191
стаття 
фахове видання 
2019 
2123 

УДК: 94(477) «1954/1964» - 058.
Email автора (співавтора):
Fedorenko_Yanina@chipb.org.in

Авторський колектив:  Федоренко Я.А.

"Liberalization of Ukrainian peasants' life during the Khushchev's Thaw (1954–1964)"

Видавник:

Всеукраїнський збірник наукових праць «Гуманітарний вісник»


Вид НДР: Історичні науки
Сторінки: 45-53
стаття 
фахове видання 
2019 
2095 

УДК: 94(477.46)"17-20"
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Горенко Л. М.

"Історико-документальне дослідження Юрія Мариновського "Гулаки на Правобережжі Дніпра: родовід і власність правобережних Гулаків і Артемівків. Матеріали до біографії роду.""

Формула / Реферат: Розглянуто праця наукової спадщини краєзнавця Юрія Мариновського щодо родоводу Гулаків та Артемлвських. Автор зробив історіографічний аналіз даного дослідження.
Видавник:

Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. - Число 31. Вип. 15


Вид НДР: Історія України
Сторінки: 37-44
стаття 
фахове видання 
2019 
1604 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Т.В. Костенко, С.В. Куценко, Землянський О.М., О.В. Костирка

"Обґрунтування підходів визначення докритичних і критичних значень рівня рідини в резервуарах нафти та нафтопродуктів на основі особливостей технологічного процесу"

Видавник:

Вісті Донецького гірничого інституту”. 2019 –№2


Вид НДР: технічна
Сторінки: 75-84
стаття 
фахове видання 
2019 
2094 

УДК: 94(477.46)"17-20"
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Горенко Л. М.

"Історико-документальне дослідження Юрія Мариновського "Гулаки на Правобережжі Дніпра: родовід і власність правобережних Гулаків і Артемівків. Матеріали до біографії роду.""

Формула / Реферат: Розглянуто праця наукової спадщини краєзнавця Юрія Мариновського щодо родоводу Гулаків та Артемлвських. Автор зробив історіографічний аналіз даного дослідження.
Видавник:

Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. - Число 31. Вип. 15


Вид НДР: Історія України
Сторінки: 37-44
стаття 
фахове видання 
2019 
1757 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Дендаренко Ю. Ю., Тищенко Є.О., Дивень В.І., Блащук О.Д.

"Peculiarities of development and extinguishing fires at the objects where liquified petroleum gas is stored"

Видавник:

Науковий вісник НЛТУ України»: зб. наук. праць, «Нац. лісо-техн. ун.т України». – Львів: НЛТУ, 2019. – № 2. – С. 124-126.


Сторінки: 124-126
стаття 
фахове видання 
2019 
1785 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  А. О. Биченко, І. Г. Маладика, М. О. Пустовіт, С. В. Стась, С. М. Биченко

"Конструктивні рішення для розробки перспективних протипожежних відцентрових насосів в Україні"

Видавник:

Збірник наукових праць ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація»: – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України


Вид НДР: технічні
Сторінки: 15-24
стаття 
2019 
2022 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
amurova_yana@chipb.org.in

Авторський колектив:  Амурова Я., Біла О.

"Феномен вини та його архаїчна сутність"

Видавник:

Монографія "Наукова школа академіка НАПН України Тамари Яценко"


Сторінки: 174-184
стаття 
фахове видання 
2019 
2008 

УДК: УДК 159.9:35.088.2 (045)
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Дячкова О.М.

"Психологічна підготовка фахівців до професійної діяльності в особливих умовах"

Формула / Реферат: У статті запропоновані узагальнюючі визначення феномену професійної діяльності в особливих умовах, обґрунтовано актуальність здійснення психологічної підготовки фахівців до означеної діяльності. Міститься класифікація особливих умов праці й професійної діяльності із зазначенням провідних характерис…
Видавник:

Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 91-106
стаття 
фахове видання 
2019 
2007 

УДК: УДК 378:355
Email автора (співавтора):
Diachkova_Olha@chipb.org.in

Авторський колектив:  Дячкова О.М.

"Морально-психологічні якості особистості курсанта, особливості їх формування"

Формула / Реферат: У статті наведено структуру морально-психологічних якостей курсантів, узагальнено специфіку процесу їх формування і прояву. Стаття обґрунтовує актуальність удосконалення педагогічних умов формування морально-психологічних якостей курсантів в закладах освіти. Професійну підготовку розглянуто з позиц…
Видавник:

Вісник Національного університету оборони України


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 56-64
стаття 
Scopus/Web of Science 
2019 
1576 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  5. Barannik V., Belikova T., Fustii V., Dendarenko V.

"Method of determining significant linguistic bipolar features on the basis of submitting phonetic assessments of sound-letters."

Видавник:

International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks CMiGIN 2019. – Lviv: CEUR-WS, 2019. – Volume 2588.


Сторінки: 153-162
стаття 
фахове видання 
2019 
1784 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  А. О. Биченко, І. Г. Маладика, М. О. Пустовіт, С. В. Стась, С. М. Биченко

"Конструктивні рішення для розробки перспективних протипожежних відцентрових насосів в Україні"

Видавник:

Збірник наукових праць ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація»: – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України


Вид НДР: технічні
Сторінки: 15-24
стаття 
закордонне видання 
2019 
1998 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Дмитро УСОВ

"Understanding of the gender as an important problem of the theory of social contract"

Видавник:

UNITECH–2019. Technical University of Gabrovo


Сторінки: 117-121
стаття 
фахове видання 
2019 
1999 

УДК: УДК 159.9:316.35 (045)
Email автора (співавтора):
Diachkova_Olha@chipb.org.in

Авторський колектив:  О.М. Дячкова

"Емпатія як складова психологічної культури курсанта"

Формула / Реферат: Стаття має на меті теоретично обґрунтувати феномен емпатії як одного з компонентів психологічної культури курсантів, що здійснює визначальний вплив на особистість майбутнього фахівця у стресогенних професійних умовах.
Видавник:

Вісник Національного університету оборони України


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 31‒35
стаття 
Scopus/Web of Science 
2019 
2015 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Chernenko_Oleksandr@chipb.org.in

Авторський колектив:  Alexey Vasilchenko, Evgeny Doronin, Oleksandr Chernenko and Ivan Ponomarenko

"Estimation of fire resistance of bending reinforced concrete elements based on concrete with disperse fibers"

Видавник:

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 708 (2019) 012075 doi: 10.1088/1757-899X/708/1/012075


стаття 
фахове видання 
2019 
1916 

УДК: УДК 612.821.34
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Авторський колектив:  Грибенюк Г.С.

"Психологічна класифікація спеціальностей оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України"

Формула / Реферат: Стаття розкриває особливості психологічної класифікації спеціальностей ДСНС України. Представлені результати роботи дозволяють класифікувати спеціальності за критерієм здатності до саморегуляції як детермінанти ефективної діяльності в екстремальних умовах. Розкрито специфіку індивідуальної самос…
Видавник:

// Вісник Національного університету оборони України


Вид НДР: Психологія діяльності в особливих умовах
Сторінки: С. 46 -53.
стаття 
фахове видання 
2019 
1942 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Дмитро УСОВ

"Модерні версії теорії суспільної угоди: незавершений проект?"

Видавник:

Multiversum. Philosophical almanac


стаття 
2019 
2019 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
amurova_yana@chipb.org.in

Авторський колектив:  Амурова Я.В.

"Глибинне пізнання архетипної символіки в малюнках тату"

Формула / Реферат: Стаття характеризує значення архетипної символіки татуювань в глибинно-психологічному аспекті. Розкривається роль феномену тілесних модифікацій у вивченні несвідомих тенденцій психіки. Зміст статті вказує на вагомість механізмів символізації несвідомої сфери особистості. Стаття доводить значущість …
Видавник:

Монографія "Наукова школа академіка НАПН України Тамари Яценко"


Сторінки: 168-173
стаття 
фахове видання 
2019 
1598 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Заїка П.І., Єлагін Г.І., Куценко М.А., Наконечний В.В

"Техніко-економічне обґрунтування організації виготовлення засобів для гасіння горючих рідин на основі вогнегасних солей, іммобілізованих пористим носієм"

Видавник:

Збірник наукових праць «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація», Том 3 №1 (2019): ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, Черкаси


Вид НДР: технічна
Сторінки: С.42-50.
стаття 
закордонне видання 
2019 
2135 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Dahil_Viktoriia@chipb.org.in

Авторський колектив:  None

"Імплементація та гармонізація академічної доброчесності у вищих навчальних закладах ДСНС України."

Видавник:

Академічна доброчесність: виклики сучасності. Збірник наукових есе учасників наукового стажування.- Варшава, Республіка Польща


Сторінки: С.32-34
стаття 
фахове видання 
2019 
1900 

УДК: 351.82 : 332.012
Email автора (співавтора):
Tarasov_Serhii@chipb.org.in

Авторський колектив:  Тарасов С. С.

"Формування організаційно-правового механізму державного управління кадрової політики"

Формула / Реферат: У статті подано аналіз особливостей організаційно-правового механізму формування кадрової політики регіону і на основі цього визначено ефективне використання наявного кадрового потенціалу та новітні кадрові технології як ефективний механізм забезпечення реалізації нової державної кадрової політики,…
Видавник:

Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування : електронне наукове фахове видання ХНТУ. – 2019. –№1


Вид НДР: Державне управління
стаття 
фахове видання 
2018 
188 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Ножко І.О.

" Дослідницька компетентність як наукова категорія "

Видавник:

Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки.Черкаси 2018. – № 1 – С. 69-74. (Index Copernicus)


стаття 
фахове видання 
2018 
187 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Ножко І.О.

"Активізація навчальної діяльності майбутніх фахівців пожежної безпеки як важливий чинник формування професійної компетентності"

Видавник:

      Молодь і ринок: щомісячний наук.-педаг. журнал. 2018. № 5 (160). С. 144–147.(Index Copernicus)


стаття 
2018 
383 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Ненько Ю. П.

"Етапи формувального експерименту з розвитку готовності курсантів ВНЗ ДСНС України до професійно орієнтованої комунікативної діяльності університету"

Видавник:

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. - №1 (60), лютий 2018. – Миколаїв : МНУ іиені В.О.Сухомлинськго, 2018. 420 с. – С.228 – 233.


стаття 
фахове видання 
2018 
1753 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Гаврилко О.А., Дендаренко Ю. Ю.

"Processes of heat and mass transfer in gas and heat protective suit with ice-water cold-storage accumulators"

Видавник:

Гаврилко О.А., Дендаренко Ю. Ю. Processes of heat and mass transfer in gas and heat protective suit with ice-water cold-storage accumulators (Процеси тепломасоперенесення у газотеплозахисному костюмі з водольодяними акумуляторами холоду): зб. наук. праць / М-во освіти і науки України / Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 888, серія «Теорія і практика будівництва», Львів, 2018. – С. 43-51


Сторінки: 43-51
стаття 
фахове видання 
2018 
1597 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Заїка П.І., Поздєєв С.В., Новгородченко А.Ю., Алексєєва О.С.

"Дослідження температурних режимів нагріву фрагментів деревяних балок з вогнезахисним облицюванням OSB-плити"

Видавник:

Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація», №3. ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, Черкаси


Вид НДР: технічна
Сторінки: С.100-107
стаття 
фахове видання 
2018 
1970 

УДК: УДК 94 (477) «1991/2015»-058.2
Email автора (співавтора):
Fedorenko_Yanina@chipb.org.in

Авторський колектив:  Федоренко Я.А.

"Соціально-економічний розвиток українського села періоду незалежності: історіографія проблеми"

Формула / Реферат: Статтю присвячено висвітленню історіографічних здобутків у вивченні соціально-економічних змін в українському селі протягом 1990-х – 2015 років. Основну увагу звернуто на новітні напрацювання вітчизняних науковців різних профілів (істориків, економістів, демографів, соціологів).
Видавник:

Науковий щоквартальник «ЕМІНАК»


Вид НДР: Історія
Сторінки: 124-129
стаття 
Scopus/Web of Science 
2018 
1686 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Mygalenko K., Nuyanzin V., Zemlianskyi A., Dominik A., Pozdieiev S.

"Development of the technique for restricting the propagation of fire in natural peat ecosystems"

Видавник:

Scopus / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018. – Volume 1/10 (91)- p. 31-37.


Вид НДР: технічні
Сторінки: 31-37
стаття 
фахове видання 
2018 
1840 

УДК: 159.9:613
Email автора (співавтора):
mykola.fomych@chipb.org.in

Авторський колектив:  М.В. Фомич

"Теоретичні концепції психічного здоров’я особистості в психологічній науці"

Формула / Реферат: У статті розглянуто теоретичні концепції психічного здоров’я особистості в психологічній науці. Розкрито загальні підходи до аналізу сутності та змісту психічного здоров’я особистості. Наведено визначення та характеристику психічного здоров’я. З’ясовано, що психічне здоров’я це основа повноцінного …
Видавник:

Вісник Національного університету оборони України


Вид НДР: Соціальні та поведінкові науки: психологія
Сторінки: 103-109
стаття 
фахове видання 
2018 
1774 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Ротар В.Б.

"Професійна культура фахівця у сфері цивільного захисту як вектор успіху"

Видавник:

Науковий журнал «Молодь і ринок», випуск № 11


Вид НДР: технічні
Сторінки: 56-60
стаття 
фахове видання 
2018 
1639 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  6. Маладика І. Г., Шкарабура І. М.

"Несуча здатність конструкцій будівель та споруд зі сталевим каркасом при високотемпературних впливах"

Видавник:

Збірник наукових праць Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Видавництво ПМП «Економіка»


Сторінки: 301-307
стаття 
фахове видання 
2018 
1638 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Маладика І. Г., Шкарабура І. М.

"Практичні методи визначення вогнестійкості сталевих конструкцій"

Видавник:

Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету. Лисичанськ


Вид НДР: технічна
Сторінки: 74–80
стаття 
фахове видання 
2018 
1750 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Рудешко І.

"Пустоти в будівлях, як шляхи поширення пожеж"

Видавник:

Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституті сталевих конструкцій ім.В.М. Шимановського: Промислове будівництво та інженерні споруди


Сторінки: 21-25
стаття 
фахове видання 
2018 
1715 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Федоренко Д.С.

"Типи управляючих систем силами і засобами гарнізону цивільного захисту при проведенні оперативних дій з гасіння пожеж"

Видавник:

Збірник наукових праць. Пожежна безпека: теорія і практика – 2018. – Вип. 4 - с. 83-88


Сторінки: 83-88
стаття 
Scopus/Web of Science 
2018 
1557 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Mygalenko K., Nuyanzin V., Zemlianskyi A., Dominik A., Pozdieiev S.

"Development of the technique for restricting the propagation of fire in natural peat ecosystems"

Видавник:

Scopus / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018. – Volume 1/10 (91)- p. 31-37.


Вид НДР: технічні
Сторінки: 31-37
стаття 
фахове видання 
2018 
1807 

УДК: УДК 614.8:37
Email автора (співавтора):
Zhurbynskyi_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Д. А. Журбинський, А. В. Тарасенко.

"Культура безпеки як система знань та умова сталого розвитку суспільства"

Видавник:

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2018. - Випуск № 17


Сторінки: 47-53
стаття 
Scopus/Web of Science 
2018 
1803 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Zhurbynskyi_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  M. Dvorsky, O. Musienko, O. Stetsenko, D. Zhurbinskiy, U. Iatsykovska, D. Jancarczyk

"Methods of compensation of dynamic objects movement in video pototy in video confidential system"

Видавник:

In Engineer of XXI Century - We Design the Future, Bielsko-Biała, Poland: Springer, ATH, 2018


Сторінки: 94
стаття 
Scopus/Web of Science 
2018 
1802 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  M. Dvorsky, O. Musienko, O. Stetsenko, D. Zhurbinskiy, U. Iatsykovska, D. Jancarczyk

"Methods of compensation of dynamic objects movement in video pototy in video confidential system"

Видавник:

In Engineer of XXI Century - We Design the Future, Bielsko-Biała, Poland: Springer, ATH, 2018


Сторінки: 94
стаття 
фахове видання 
2018 
1627 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Домінік А. М., Швець М. М., Мигаленко К.І.

"Дослідження температурних полів в конструкціях циліндричної форми зумовлених пожежею"

Видавник:

Збірник наукових праць «Пожежна безпека», ЛДУБЖД, Львів


Вид НДР: технічна
Сторінки: 77-90
стаття 
фахове видання 
2018 
1708 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  О.М. Землянський, С.В. Куценко, О.М. Мирошник

"Удосконалення шляхів і засобів попередження електротравматизму під час гасіння пожеж"

Видавник:

Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Безопасность жизнедеятельности. Вып. 105 – 2018 – С. 295-300.


Сторінки: 295-300
стаття 
закордонне видання 
2018 
1902 

УДК: 351.82 : 332.012
Email автора (співавтора):
Tarasov_Serhii@chipb.org.in

Авторський колектив:  Тарасов С. С.

"Государственное регулирование кадрового потенциала"

Формула / Реферат: The article discusses a range of issues related to the problems of state regulation and the formation of personnel policy at the level of an enterprise, organization, or firm. Recommendations on the organization and implementation of personnel policy aimed at improving the competitiveness of the st…
Видавник:

East Journalof Security Studies, 2018. – № 3.


Вид НДР: Державне управління
Сторінки: 21-27
стаття 
фахове видання 
2018 
1748 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Рудешко І.В., Березовський А.І., Дагіль В.Г.

"Оптимізація проектних рішень під час вибору типу вогнезахисту металевих конструкцій машинних залів АЕС"

Видавник:

Вісник ХДТУБА


Сторінки: 275-284
стаття 
Scopus/Web of Science 
2018 
1567 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Yuriy Otrosh,* Andrіі Kovaliov, Oleg Semkiv, Irina Rudeshko, and Valentin Diven

"Methodology remaining lifetime determination of the building structures"

Видавник:

National University of Civil Defence of Ukraine, 61023 Kharkov, Ukraine 2Cherkassy Institute of Fire Safety of National University of Civil Defence of Ukraine, 18034 Cherkassy, Ukraine. MATEC Web of Conferences 230, 02023


Вид НДР: технічна
Сторінки: 1-7
стаття 
фахове видання 
2018 
1747 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Дагіль В.

"Досвід застосування віртуальних лабораторних робіт при вивченні дисципліни "Технічна механіка""

Видавник:

«Промислове будівництво та інженерні споруди


Сторінки: 36-39
стаття 
фахове видання 
2018 
1620 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Костенко Т.В., Костирка О.В

"Пропозиції щодо покращення теплового стану в підодежному просторі рятувальника."

Видавник:

Вісті Донецького гірничого інституту: Всеукраїнський науково-технічний журнал – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ»


Вид НДР: технічна
Сторінки: 53-60
стаття 
Scopus/Web of Science 
2018 
1763 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  D. Kostiuk, D. Kolesnikov, S. Stas, О. Yakhno

"Research into cavitation processes in the trapped volume of the gear pump"

Видавник:

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 4/7 (94) DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.139583


Вид НДР: технічна
Сторінки: 61-66
стаття 
фахове видання 
2018 
1645 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Міненко О.В.

"Творчий внесок Юрія Федьковича в історію українського перекладознавства)"

Видавник:

Англістика та американістика : зб. наук. праць / ред. кол. : А. І. Анісімова (голов. ред.), Т. М. Потніцева (заст. голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ЛІРА, 2018. – Вип. 15. – 189 с.


Вид НДР: філологічні
Сторінки: 89 – 97
стаття 
закордонне видання 
2018 
1691 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Kostenko, V., Zavialova, O., Chepak, O., Pokaliuk, V.

"Mitigating the adverse environmental impact resulting from closing down of mining enterprises"

Видавник:

Mining of Mineral Deposits. – Dnipro: Dnipro University of Technology, 12, Issue 3, 105-112.


Сторінки: 105-112
стаття 
фахове видання 
2018 
1990 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Авторський колектив:  Дмитро УСОВ

"Контрактуалістичний дискурс ідеї раціональної справедливості"

Видавник:

Вісник Черкаського університету. Серія “Філософія”


Сторінки: 16-23
стаття 
фахове видання 
2018 
1899 

УДК: 352.82:332.012
Email автора (співавтора):
Tarasov_Serhii@chipb.org.in

Авторський колектив:  Тарасов С.С.

"Інноваційний механізм державного регулювання кадрового потенціалу"

Формула / Реферат: У статті розглянуто особливості сучасної кадрової політики на рівні держави, регіону й підпри- ємства, проведено класифікацію комплексу макро-, мезо- і мікроекономічних факторів, що визначають кадрову політику, розроблено інноваційні технології прогнозування розвитку ринку праці й ринкової мо- делі…
Видавник:

Публічне управління та митне адміністрування (правонаступник наукового збірника «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Державне управління»»). – 2018. – № 1 (18)


Вид НДР: Державне управління
Сторінки: 141–146
стаття 
2018 
1556 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Домінік А. М., Швець М. М., Мигаленко К.І.

"Дослідження температурних полів в конструкціях циліндричної форми зумовлених пожежею"

Видавник:

Збірник наукових праць «Пожежна безпека», ЛДУБЖД, Львів, 2018 р. - №28. – С. 77-90.


Вид НДР: технічні
Сторінки: 77-90
стаття 
Scopus/Web of Science 
2018 
1609 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Kostiuk D. V., Jakhno О. M., Stas S. V.

"Research of cavitation process in the trapped volume of external gear pump"

Видавник:

Scopus Eastern-european journal of enterprise technologies, 2018. - Volume 4/7


Вид НДР: технічна
Сторінки: 61-67
стаття 
фахове видання 
2018 
1759 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  Стась С. В.

"Особливості руху води та водних розчинів піноутворювачів крізь рукавні розгалуження"

Видавник:

Промислова гідравліка і пневматика. – 2018. – №1 (59). – С.19–24.


Вид НДР: технічна
Сторінки: 19–24
стаття 
фахове видання 
2018 
1687 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):

Авторський колектив:  С.В. Новак, П.Г. Круковский, Н.Б. Григорьян, Б.Б. Григорьян

"Оценка огнезащитной способности вспучивающегося огнезащитного покрытия для несущих стальных конструкций стандартизированными методами"

Видавник:

Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2018. – № 1(5). – С. 23-31.


Вид НДР: технічна
Сторінки: 23-31
стаття 
фахове видання 
2018 
2133 

УДК: не зазначено
Email автора (співавтора):
Dahil_Viktoriia@chipb.org.in

Авторський колектив:  В. Г. Дагіль

"Досвід застосування віртуальних лабораторних робіт при вивченні дисципліни "Технічна механіка""

Видавник:

Промислове будівництво та інженерні споруди


Сторінки: С. 36-38
стаття 
фахове видання 
2018 
2132 

УДК: УДК 614.814
Email автора (співавтора):
Dahil_Viktoriia@chipb.org.in

Авторський колектив:  Березовський А. І., Рудешко І.В., Дагіль В.Г.

"ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ПІД ЧАС ВИБОРУ ТИПУ ВОГНЕЗАХИСТУ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ МАШИННИХ ЗАЛІВ АЕС"

Формула / Реферат: Стаття присвячена проблемі оптимізації проектних рішень під час вибору типу вогнезахисту металевих конструкцій машинних залів АЕС, та обґрунтуванню вимог щодо вогнестійкості металевих несучих конструкцій машинних залів АЕС в умовах впливу на них вібрації в нормальному режимі роботи.
Видавник:

Науковий вісник будівництва


Сторінки: 275-294
стаття 
фахове видання 
2018 
1898 

УДК: 351.82 : 332.012
Email автора (співавтора):
Tarasov_Serhii@chipb.org.in

Авторський колектив:  Тарасов С. С.

"Ефективний механізм забезпечення реалізації нової державної кадрової політики"

Формула / Реферат: В статті представлено аналіз особливостей механізму формування кадрової політики регіону на основі цього ефективне використання наявного кадрового потенціалу та новітні кадрові технології як ефективний механізм забезпечення реалізації нової державної кадрової політики. Адже сучасний стан розвитку р…
Видавник:

Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління 2018/ВИПУСК 9


Вид НДР: Державне управління
Сторінки: 321–327