Електронна бібліотека

Навчально-методичних посібників: 187 джерел


Навчально-методичний посібник 
педагогіч… 
6593 

"Компетентнісний підхід до процесу підготовки фахівця: формування природничо-наукової компетенції у майбутнього інженера"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):
Kasiarum_Serhii@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
психолого… 
2023 
6789 

"Основи психолого-педагогічної компетентності : Навч.-метод. посіб."


Автори: Іващенко О. А., Ненько Ю. П.,
Email автора (співавтора):
Ivashchenko_Oksana@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2023 
6783 

"Основи психолого-педагогічної компетентності : Навч.-метод"


Автори: Іващенко О. А., Ненько Ю. П.,
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
технічна 
2023 
6842 

"Навчально-практичний посібник щодо проведення табірного збору"


Автори: Перевізник В. М., Засунько С. С.,Землянський О. М.,
Email автора (співавтора):
Zemlianskyi_Oleksandr@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
2022 
6724 

"Вибухові боєприпаси ,перше видання"


Автори: Ролі Еванс (Roly Evans) та Боб Седдон (Bob Seddon) за підтримки Йовани Чарапіч (Jovana Carapic).,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
2022 
6723 

"Вибухові боєприпаси"


Автори: Ролі Еванс (Roly Evans) та Боб Седдон (Bob Seddon) за підтримки Йовани Чарапіч (Jovana Carapic).,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2021 
6469 

"Педагогіка та педагогічна психологія: методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»"


Автори: Дячкова О.М.,
Email автора (співавтора):
Diachkova_Olha@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
психологія 
2021 
6647 

"Організаційно-ділова гра ."


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
2021 
6726 

"«Реагування на біологічні загрози»"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
2021 
6725 

"15. Рекомендації до розроблення модульної навчальної програми для осіб молодшого, середнього та старшого начальницького складу ДСНС України, які беруть участь в реагуванні на події з небезпечними хімічними, радіоактивними та біологічними речовинами"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2021 
6443 

"Психодіагностика [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»"


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
2021 
6727 

"занять «Реагування на хімічні загрози»"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
2021 
6728 

"«Реагування на радіаційні загрози»"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
медицина 
2021 
6102 

"Анатомія нервової системи та фізіологія вищої нервової діяльності. Навчально- методичний посібник."


Автори: Бужин О.А., Заєць Р.А.,
Email автора (співавтора):
Buzhyn_Oleksii@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2021 
6442 

"Експериментальна психологія.Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»."


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2021 
6477 

"Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів:методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»."


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2021 
6472 

"Психодіагностика:методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»."


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2021 
6424 

"Культура відносин у військовому колективі. Порадник командиру : метод. посіб."


Автори: За заг. ред. Н. А. Агаєва,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2021 
6473 

"Експериментальна психологія [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»"


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2021 
6470 

"Психологічна служба як ресурс безпечної службової діяльності: [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»)"


Автори: Дячкова О.М.,
Email автора (співавтора):
Diachkova_Olha@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2021 
6475 

"Психологія впливу та захисту.Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»."


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2021 
6457 

"Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврсього) рівня вищої освіти з дисциплін та практичної підготовки спеціальності 053 «Психологія»"


Автори: Фомич М.В.,Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):
mykola.fomych@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2021 
6471 

"Психологія управління в особливих умовах діяльності: [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»]"


Автори: Дячкова О.М.,
Email автора (співавтора):
Diachkova_Olha@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2021 
6812 

"Психологічна профілактика психотравмації військовослужбовців Збройних Сил України."


Автори: Кокун О.М., Мороз В.М., Лозінська Н.С., Пішко І.О.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2021 
6474 

"Організаційна психологія:та основи організації праці: методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»."


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2021 
6476 

"Психологія травмуючи ситуацій [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»)"


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
методика … 
2020 
6655 

"Сучасні технології навчання і методики викладання дисциплін Навчально-методичний посібник для слухачів курсів підви- щення кваліфікації педагогічних працівників закладів середньої, про- фесійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти"


Автори: Лебедик Л.В., Стрельніков В.Ю., Стрельніков М.В.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2020 
6270 

"Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти. Навчально-методичний посібник/ Андрєєнкова В.Л., Байдик В.В., Войцях Т.В., Калашник О.А. та ін."


Автори: За заг. ред. Левченко К.Б.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психолого… 
2020 
6682 

"Інноваційні освітні технології : навчально-методичний посібник / упорядник Л.М. Прокопів"


Автори: Прокопів Л.М.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
2019 
6623 

"Підготовка та захист кваліфікаційних робіт зі спеціальності 053 «Психологія»"


Автори: М. А. Кришталь, М. В. Фомич, О. А. Іващенко,
Email автора (співавтора):
Kryshtal_Mykola@chipb.org.in
mykola.fomych@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2019 
6250 

"Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості: навч. програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації (керів. загальноосвітніх навч. закл. різних типів навч.) і студ. освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з напрямків підготовки «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка вищої школи»"


Автори: Москальова А. С.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
медицина 
2019 
5816 

"Підготовка з надання домедичної допомоги. Практикум"


Автори: Черненко О.М., Хлівний М.Г., Швиденко А.В., Пархоменко Т.В.,
Email автора (співавтора):
Chernenko_Oleksandr@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2019 
6334 

"Психологічне вивчення особового складу Збройних Сил України. Методичний посібник."


Автори: Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Корня Л.В.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2018 
6348 

"Соціально психологічні технології управління військовими колективами: Навчально методичний посібник"


Автори: За ред.Грицевич Т.Л., Капінус О.С., Мацевко Т.М., Ткачук П.П.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2018 
6808 

"Психічне здоров’я публічних службовців: Матеріали дослідження"


Автори: За ред. Д.П. Власюк, О.В. Кихтюк, А.В. Кульчицька, Т.В. Федотова та ін,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
пож.справа 
2018 
5718 

"Місцева пожежна охорона. Кращі практики Полтавської області. Збірник інформаційно-аналітичних та навчально-методичних матеріалів"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2018 
6350 

"Основи психологічних знань про психічні розлади для військового психолога. Методичний посібник."


Автори: За ред.Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О., Лозінська Н.С.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
цивільний… 
2018 
6578 

"Збірка кращих практик місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту та безпеки громад (2016-2017роки)"


Автори: За заг. ред.Маюрова М.О., Парталяна С.А., Волянського П.Б.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2017 
5937 

"ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ (ПРАКТИКУМ)"


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
цивільний… 
2017 
6579 

"Практичний порадник з організації цивільного захисту в теріторіальних громадах."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2017 
6253 

"Психология практического саморазвития будущих психологов"


Автори: За ред.Гасанова Д.И., Аминова Д.К., Аминов У.К., Ахмедова А.М., Даудова Д.М., Цахаева А.А.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2017 
6356 

"Методичні рекомендації особливості організації та проведення заходів психологічного забезпечення у військових частинах (підрозділах) повітряних сил Збройних Сил України"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2017 
6260 

"Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей лю- дини в умовах переживання наслідків травматичних подій : методичні рекомендації"


Автори: за наук. ред. Титаренко Т. М.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2017 
6363 

"Психологічна робота з посттравматичними стресовими розладами у військовослужбовців Збройних Сил України. Частина 2: Групові форми психологічної допомоги військовослужбовцям у подоланні наслідків психологічної травматизації. Методичний посібник"


Автори: Хоружий С.М. Пішко І.О., Лозінська Н.С.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
цивільний… 
2017 
6581 

"Організація і функціонування системи цивільного захисту об’єднаної територіальної громади, як ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту"


Автори: За ред.Шинкаренко Л.І., Потапенко І.М.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
буд.конст… 
2017 
5781 

"Будівлі та споруди та їх поведінка в умовах пожежі. Навчальний посібник ( для студентів ,курсантів, бакалавр)."


Автори: С.В.Поздеев,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
хімія 
2017 
6285 

"Хімія: Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти пожежно-технічних спеціальностей / Укладачі : Т. В. Магльована, Л. Б. Ящук"


Автори: МагльованаТ.В., Ящук Л. Б,
Email автора (співавтора):
Mahlovana_Tetiana@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2017 
6328 

"Психолого - педагогічне забезпечення дисципліни (практикум). /навчально-методичний посібник"


Автори: ГрибенюкГ.С.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
маркетинг 
2016 
5771 

"PR у маркетингових комунікаціях. Навчальний посібник."


Автори: Курбан О.В.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2016 
5773 

"Посібник " Переддипломна практика та виконання кваліфікаційної роботи "( для бакалаврів " соціальні та поведінкові науки "за спеціальн. " Психологія")."


Автори: Л.І.Мохнар,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2016 
6361 

"Превентивні психофізіологічні заходи з попередження розвитку дизадаптації у військовослужбовців (невротичних та психічних розладів, пресуїцидальних форм поведінки) в умовах воєнного конфлікту та після його завершення: Метод. реком."


Автори: За ред.Швець А.В., Коваль О.В., Лук’янчук І.А., Іванцова Г.В., Чайковский А.Р.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2016 
6425 

"Я повернувся: психологічний порадник"


Автори: За ред. АгаєвН.А., Скрипкін О.Г., ДейкоА.Б., ЕвертО.В..,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2016 
1570 

"Психологія. Навчальний посібник./Балицька А.А., Демченко А.В. та інш."


Автори: За ред.Балицька А.А., Демченко А.В.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2016 
5772 

"Посібник " Виконання та захист магістерської роботи "( для магістрів " соціальні та поведінкові науки "за спеціальн. " Психологія")."


Автори: Л.І.Мохнар,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2016 
6345 

"Алгоритм роботи військовогоалгоритм роботи військового психолога щодо психологічного забезпечення професійної діяльності особового складу збройних сил України (метод.рекомендації)"


Автори: Агаєв Н.А., Дейко .Б., Скрипкін О.Г., Еверт О.В.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2016 
6338 

"Діагностика індивідуально-психологічних властивостей. Навчально-методичний посібник."


Автори: За ред. Неурова А.Б., Капінус О.С., Грицевич Т.Л.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2015 
6256 

"Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій: методичний посібник/З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненкo, Царенко Л. Г.; за ред. З. Г. Кісарчук."


Автори: за ред. З. Г. Кісарчук,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2015 
6330 

"Особистість курсанта: методики визначення мотиваційної готовності. /навчально-методичний посібник"


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
цивільний… 
2015 
6584 

"Методичні рекомендаціїї щодо розроблення планів з питань цивільного захисту (перша редакція)"


Автори: За ред.Євдін О.М., Слюсар А.А., Фомін А.І., Негрієнко С.В.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2015 
6427 

"Методичні рекомендації з психологічної підготовки льотного складу під час організації заходів колективної підготовки особового складу повітряних сил збройних сил україни"


Автори: Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковник Байдак Ю.А.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2015 
6238 

"Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій: методичний посібник"


Автори: За ред.З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко,Царенко Л. Г.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
2015 
6799 

"Психологія травмуючих ситуацій у роботі з вимушеними переселенцями"


Автори: За заг. ред. В. М. Мишківської.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2015 
6234 

"Особистість курсанта: методики визначення мотиваційної готовності. /навчально-методичний посібник/"


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Навчально-методичний посібник 
цивільний… 
2015 
6583 

"Методичні рекомендації з питань організації та реалізації заходів цивільного захисту в органах виконавчої влади на підприємствах, в установах і організаціях.(перша редакція)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
цивільний… 
2015 
6585 

"Загальна підготовка працівників підприємств, установ і організацій до дій у надзвичайних ситуаціях.Методичний посібник."


Автори: За ред.Волянського П.Б.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2015 
6430 

"Методичний порадник з питань морально-психологічного забезпечення для командирів військових частин (підрозділів) та військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичній операції /"


Автори: Під заг. ред. Осьодла В. І.. –,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2014 
6173 

"Побудова кар’єри : навч.-метод. посіб. / [О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук, О. М. Пархоменко, З. В. Охріменко, Т. С. Попова, М. В. Лузан; за ред. О. В. Мельника"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
цивільний… 
2014 
6586 

"Кадровий потенціал суб'єктів забезпечення цивільного захисту: регіональний аспект. Методичний посібник."


Автори: За заг. ред. Волянського П.Б.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2014 
6431 

"Первинна психологічна допомога і реабілітація в бойових умовах."


Автори: Романишин А.М., Бойко О.В.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2013 
6248 

"Виховання духовності особистості : навчально-методичний посібник"


Автори: За ред.М. Й. Боришевський, Л. І. Пилипенко, О. І. Пенькова та ін,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2013 
5769 

"Методичні рекомендації щодо діагностики і психокорекції віктимності осіб, постраждалих від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру."


Автори: Кришталь М., Онисько О.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2013 
6354 

"Курс психологічної підготовки особового складу військ (сил) Збройних Сил України"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
наука 
2013 
6489 

"Методика та організація наукових досліджень : Навч. -метод. посібник"


Автори: Вороновська Л.Г., Тищенко О.М.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
цивільний… 
2012 
6575 

"Цивільний захист. Навчально-методичний посібник."


Автори: Сисоєнко Н.В.,Плахута В.В.,Пакушина Л.З.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2012 
5726 

"Педагогічна психологія. Навч. посібник/Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П."


Автори: За ред.Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2012 
6359 

"Настанова з психологічної підготовки особового складу під-розділів сухопутних військ: Навчально-методичний посібник"


Автори: За ред.Бойко О.В., Воробйов Г.П., Замана В.М., Коберський Л.В., Муженко В.М., Ткачук П.П., Романишин А.М.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2012 
6355 

"Методичні рекомендації щодо проведення психологічної підготовки особового складу Збройних Сил України."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2012 
6336 

"Психологу для роботи діагностичні методики."


Автори: Лемак М.В., Петрище В.Ю.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
військова… 
2012 
5754 

"Навчально-методичний посібник до проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Топографічна підготовка" (для курсантів, студентів та слухачів осв. квал. рівня "бакалавр"."


Автори: Грінько О.М.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Термодина… 
2012 
5774 

"Дидактичні матеріали для виконання самостійних робіт з дисципліни "Термодинаміка і теплопередача": Навчально-методичний посібник."


Автори: Лега А.Л.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2011 
6216 

"Психологія впливу: Навчально-методичний посібник"


Автори: За ред. Завєтний С.О., Пономарьов О.С., Пазиніч С.М., Кострікін О.В.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
комп'ютер… 
2011 
5704 

"Інформатика та комп'ютерна техніка. ч.2. : Навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2011 
6349 

"Збірник методик для діагностики психологічної готовності військовослужбовців військової служби за контрактом до діяльності у складі миротворчих підрозділів: Методичний посібник"


Автори: За ред.Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Копаниця О.В., Малхазов О.Р.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2011 
6341 

"Комп’ютерні технології в тестуванні.Навч. -метод. посібник."


Автори: Фетісов В.С.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2011 
6333 

"Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н Збірник методик для діагностики психологічної готовності військовослужбовців військової служби за контрактом до діяльності у складі миротворчих підрозділів: Методичний посібник. –"


Автори: За ред.Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Копаниця О.В., Малхазов О.Р.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
мова 
2011 
5700 

"Збірник вправ з граматики англійської мови: Практичний курс /Укл. Крічнер О.Ю., Міненко О.В."


Автори: Крічнер О.Ю., Міненко О.В.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
мова 
2011 
5783 

"Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів."


Автори: Снісаренко Я.С.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
політолог… 
2011 
5757 

"Політологія: Навчально-методичні матеріали."


Автори: Дробінка І.Г., Томіленко А.Г.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
мова 
2011 
5701 

"Збірник тестів з фахової тематики для проведення практичних занять з німецької мови у студентів І-ІІ курсів /Упор. Крічкер О.Ю. та ін."


Автори: За ред.Крічкер О.Ю.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
організац… 
2011 
5821 

"Організація управління діяльністю органів та підрозділів пожежної безпеки. Навчально-методичний комплекс: самостійна робота магістрів."


Автори: За ред. Чубань В.С., Горбаченко Ю.М., Грибенюк Г.С., Капля А.М., Кришталь Т. М., Щерба Т.О.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
цивільний… 
2011 
5785 

"Єдина державна система цивільного захисту населення і територій ( Цивільна оборона) : Практикум з розв'язання задач."


Автори: Тарасенко А.В., Журбинський А.В.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2011 
1763 

"Соціальна психологія: Навчально-методичний посібник"


Автори: Ануфрієва Н.М., Зелінська Т.М.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
комп'ютер… 
2011 
5703 

"Інформатика та комп'ютерна техніка. ч.1. : Навчально-методичний посібник для виконання практичних завдань та організації самостійної роботи."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
буд.конст… 
2011 
5692 

"Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: Практикум/Ю.В. Квітковський, М.М. Удянський та ін."


Автори: Заред. Квітковський.Ю.В. , Удянський М.М.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
освіта 
2010 
5719 

"Навчально-методичні матеріали для вступних іспитів до ад'юнктури."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
цивільний… 
2010 
5784 

"Єдина державна система цивільного захисту населення і територій ( Цивільна оборона) : Практикум з розв'язання задач."


Автори: Тарасенко А.В., Журбинський А.В.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
досліджен… 
2010 
5710 

"Методи досліджень пожеж: Навчально-методичний посібник."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2010 
2561 

"Психологія спорту: Навчально-методичний посібник."


Автори: Кришталь М.А. та ін.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2009 
1762 

"Соціальна психологія. Навч.-метод./ Ануфрієва Н.М., Зелінська Т.М."


Автори: Ануфрієва Н.М., Зелінська Т.М.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2009 
6413 

"Психосемантический подход к исследованию индивидуальногосознания"


Автори: КосаревскаяТ.Е., КутькинаР.Р.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
цивільний… 
2009 
5749 

"Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів МНС : Навчально - Навчально-методичний посібник."


Автори: Бут В.П., Одокієнко С.М.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2009 
3015 

"Методичний довідник з психодіагностики. Навчально-методичний посібник."


Автори: Поліщук С.А.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
наука 
2009 
5779 

"Методичні рекомендації професорсько-викладацькому та начальницькому складу ВНЗ системи МНС України щодо оптимізації професійної адаптації майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби України."


Автори: Покалюк В.М., Бут В.П., Балицька А.А.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2009 
1765 

"Соціальна психологія: Навчально-методичний посібник."


Автори: Ануфрієва Н.М., Зелінська Т.М. та ін.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
математика 
2008 
5767 

"Вища математика : Курс лекцій. Частина 1."


Автори: Кривель І.А., Моргун О.М.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
безпека ж… 
2008 
5750 

"Безпека життєдіяльності: Практикум."


Автори: Буц Ю.В., Третьяков О.В., Шароватова О.П.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
медична 
2008 
1420 

"Перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях. Навчальний посібник."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2008 
6249 

"Саморегуляція: навчально-методичний посібник / М.В.Гриньова"


Автори: Гриньова М.В.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
освіта 
2008 
5705 

"Комісії з вищої освіти науково - методичної ради Міністерства освіти і науки України : Довідник. За ред. С.М.Ніколаєнка."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
водопоста… 
2008 
5736 

"Спеціальне водопостачання : Практикум. /Укл. О.А.Петухова, А.М.Чернуха, С.А.Горносталь."


Автори: За ред..ПетуховаО.А, .ЧернухаА.М, Горносталь С.А.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
пожежно-п… 
2008 
5758 

"Протипожежний захист лікувальних закладів : Навчально-методичний посібник."


Автори: Заїка П.І., Березовський А.І.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
математич… 
2008 
5768 

"Вища математика : Курс лекцій. Частина 2."


Автори: Кривель І.А., Моргун О.М.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
наука 
2008 
5786 

"Планування та облік науково-дослідної роботи кафедри.Методичні рекомендації."


Автори: Тищенко І.Ю., Некора О.В., Балицька А.А.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
мова 
2007 
5738 

"Українська ділова і фахова мова : практичний посібник на щодень/ За ред. М.Д.Гінзбурга"


Автори: За ред. М.Д.Гінзбурга,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
пож.автом… 
2007 
5729 

"Применение и эксплуатация приборов пожарной автоматики: Практическое пособие."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
бібліотека 
2007 
5737 

"Справочник библиотекаря./ Под ред. А.В.Ванеева."


Автори: Под ред. А.В.Ванеева.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
педагогіч… 
2007 
5693 

"Вища освіта України і Болонський процес: Навчально-методичний посібник/ Т.В.Нікітіна."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
наука 
2007 
5817 

"Моделювання складних процесів при проведенні експерементальних досліджень. Навчально-методичний посібник."


Автори: Алексєєв А.Г., Куценко М.А., Наконечний А.В.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Технічна 
2007 
5728 

"Пожежна безпека резервуарних парків складів нафти та нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 КПА."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
досліджен… 
2007 
5744 

"Розслідування та судові експертизи пожеж: Довідково-Навчально-методичний посібник."


Автори: Безвесільний В.Д., Дьяченко О.Ф.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2006 
6159 

"Cross-cultural Communication and English as an International Language"


Автори: Yasukata Yano,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
спорт 
2005 
6399 

"Спортивна морфологія. Навчально-методичний посібник"


Автори: Юхименко Л.І., Харченко Д.М.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
цивільний… 
2005 
5723 

"Основні засади цивільного захисту регіону: Навчально-методичний посібник."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
цивільний… 
2005 
5722 

"Основні засади цивільного захисту регіону : Навчально-методичний посібник на допомогу керівництву районних державних адміністрацій та міськвиконкомів."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
освіта 
2004 
5730 

"Проблеми освіти. Наук. метод. збірник. Вип.37."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
пожежно-п… 
2004 
5751 

"Експертиза генеральних планів виробничих підприємств. Навч. метод. пос."


Автори: Воєвода О.П., Заїка П.І.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2004 
5734 

"Психологія та педагогіка. Навчально-методич.пос. (За ред. Г.Я. Майбороди, В.Г. Бут, М.А. Кришталь)"


Автори: За ред. Г.Я. Майбороди, В.Г. Бут, М.А. Кришталь,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
економічна 
2004 
5766 

"Семінарські заняття з економічної теорії. Навчально-методичн. посібник."


Автори: Красиловець Н.П.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Технічна 
2004 
5782 

"Преподавание базового курса информатики в средней школе. Метод. пос."


Автори: Семакин И.Г.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
пожежно-п… 
2004 
5789 

"Протипожежний захист складів нафти і нафтопродуктів. Метод. пос."


Автори: Хаткова Л.В., Мельник В.П.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
пожежно-п… 
2004 
5775 

"Протипожежний захист автотранспортних підприємств. Метод. посібник."


Автори: Лінчевський А.І.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Суспільно… 
2004 
5720 

"Осмотр места пожара. Методич. пос. (И.Д.Чешко)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
математика 
2004 
5787 

"Математические олимпиады. Метод. пособие."


Автори: Фарков А.В.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Суспільно… 
2004 
5721 

"Осмотр места пожара. Методическое пособие."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2004 
6353 

"Методологія, форми і методи надання психологічної допомоги та здійснення психокорекційної роботи в системі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи: Методичні рекомендації"


Автори: За ред. Комаров О.В., СулицькийВ.В.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
цивільний… 
2004 
6137 

"Фізичне і військово -патріотичне виховання молоді. Навчально-методичний посібник."


Автори: Бака М.М., Корж В.П.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
педагогіч… 
2004 
5731 

"Проблеми освіти. Наук. метод. збірник. Вип.40."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
наука 
2003 
5752 

"Кандидатська дисертація. Методика написання і захисту. Посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня."


Автори: Воротіна Л.І.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Суспільно… 
2003 
5695 

"Гражданський кодекс України."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Суспільно… 
2003 
5764 

"Работа с кризисной личностью. Метод. пос."


Автори: Козлов В.В.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Природнича 
2003 
5746 

"Екологічні аспекти пожежної безпеки : Навчально - Навчально-методичний посібник."


Автори: Биков С.О., Шутенко В.І.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
цивільний… 
2003 
5739 

"Цивільний захист сільської місцевості."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Технічна 
2003 
5732 

"Протипожежне водопостачання: Дипломний проект з дисципліни. Методика гідравлічних розрахунків систем об'єднаних водопроводів. Метод. пос. для курсантів та слухачів."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
водопоста… 
2003 
5711 

"Методика гідравлічних розрахунків систем об"єднаних водопроводів: Навчально-методичний посібник до виконання дипломного проекту для курсантів та слухачів /Укл. П.І. Заїка, Є.С. Ленартович)"


Автори: За ред. ЗаїкаП.І., ЛенартовичЄ.С.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2003 
5733 

"Психологический отбор кандидатов на службу в ГПС МЧС России. Метод. рек."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2003 
5199 

"Психологический практикум. Межличностные отношения. Метод. рек."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
інформати… 
2002 
5740 

"Шкільний кабінет інформатики. Метод. пос."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Технічна 
2002 
5760 

"Визначення основних властивостей будівельних матеріалів: Навчально-методичний посібник для студентів, курсантів та слухачів."


Автори: Заїка П.І., Улітов Д.І.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
наукова 
2001 
5770 

"Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты. Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов."


Автори: Кузин Ф.А.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
економічна 
2001 
6491 

"Економіка праці. Навчально-методичний посібник для самостійного вивч. дисципліни"


Автори: Завіновська Г.Т.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2001 
5697 

"Диагностика профессионального развития руководителей ГПС. Методич. Реком."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
цивільний… 
2001 
5714 

"Навчально-методичний посібник з цивільної оборони і надзвичайних ситуацій. Для керівників і спеціалістів ЦО, робітників, службовців та населення."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Технічна 
2000 
5759 

"Аналіз пожежної небезпеки технологічних процесів виробництв та розробка заходів, які забезпечують пожежну безпеку: Навчально-методичний посібник для курсанів та слухачів."


Автори: Заїка П.І., Кикоть Ю.І.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
педагогіч… 
2000 
5761 

"Педагогіка добра: ідеали і реалії: Науково-Навчально-методичний посібник."


Автори: Зязюн І.А.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
буд.конст… 
2000 
5755 

"Вогнестойкість будівельних конструкцій: Навчально-методичний посібник для курсантів та слухачів заочників з дисципліни "Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах високих температур" по темі"


Автори: Дагіль В.Г.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Технічна 
2000 
5788 

"Пожежна профілактика процесів механічної обробки речовин, матеріалів та фарбування виробів. Метод. посібник"


Автори: Хаткова Л.В.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2000 
5361 

"Психологический отбор кандидатов в пожарно-технические образовательные учреждения России. Метод. рек."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Технічна 
2000 
5743 

"Технологія програмування: об'єктно - орієнтований підхід: Навчально - Навчально-методичний посібник."


Автори: Бегун А.В.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Технічна 
2000 
5753 

"Microsoft. Excel 2000.: разработка приложений."


Автори: Гарнаев А.Ю.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
2000 
5387 

"Психология управления. Практич. пособие."


Автори: Станкин М.И.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Технічна 
1999 
5699 

"Експертиза технологічної частини проекту щодо забезпечення пожежної безпеки технологічного процесу."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Технічна 
1999 
5706 

"Конструктивні особливості насосів, які використовуються в пожежній охороні. Навч.-метод. посібник."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
хімія 
1998 
5715 

"Методичні рекомендації до виконання сучасної української хімічної термінології та номенклатури з неорганічної хімії."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
1998 
5756 

"Гроссмейстер общения : Иллюстрированный самоучитель психологического мастерства."


Автори: Дерябо С.Д., Ясвин В.А.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Природнича 
1998 
5801 

"Основи екологічних знань. Метод. пос."


Автори: Шутенко В.І.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Технічна 
1997 
5713 

"Навчально-методичний посібник з питань експлуатації та використання вогнегасників."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
інформати… 
1997 
5780 

"Практичний курс інформатики: Навчально-Навчально-методичний посібник."


Автори: Руденко В.Д. та ін.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Технічна 
1995 
5716 

"Методичні рекомендації регламентуючі основи управлінської діяльності підрозділів пожежної охорони Київської області."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Технічна 
1995 
5727 

"Пожежна безпека основних технологічних процесів та апаратів. Пожежна профілактика на підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості. Метод. пос."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Технічна 
1994 
5717 

"Методичні рекомендації та матеріали, регламентуючі оперативно-службову діяльність підрозділів пожежної охорони Київської області."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
економіка… 
1993 
5748 

"Система методов профессиональной ориентации. В 2-х кн. уч.-метод. пос. Энциклопедия кадрового менеджмента. кн.2. Методики профориентационной работы."


Автори: Боровский А.Б., Потапенко Т.М.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
інформати… 
1991 
5741 

"Основы информатики и вычислительной техники: Методическое пособие для преподавателей."


Автори: Антипов И.Н.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
психологі… 
1991 
5778 

"Система повышения квалификации и психологическая перестройка кадров. Метод. пос."


Автори: Панасюк А.Ю.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Суспільно… 
1991 
5735 

"Сборник деловых игр, конкретных ситуаций и практических задач. Метод. пос."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
тактика 
1990 
5696 

"Деловые игры по пожарной тактике."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
фізика 
1990 
5765 

"Уроки физики в профтехучилищах."


Автори: Комиссаров В.Н.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
математика 
1989 
5709 

"Математика сегодня.. Научн. метод. сб. Вып.5."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
спорт 
1986 
5747 

"Ритмическая гимнастика. Метод. рек."


Автори: Бирюк Е.В.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
інформати… 
1986 
5702 

"Изучение основ информатики и вычислительной техники. В 2 - х частях. Ч.2. Методическое пособие для учителей."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
інформати… 
1986 
5724 

"Основы информатики и вычислительной техники. Метод. пос."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
спорт 
1985 
5694 

"Гимнастика: Учебно-методическое пособие."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
математика 
1985 
5763 

"Проблемний підхід до навчання математики. Навчально-методичний посібник."


Автори: Коваленко В.Г., Тесленко І.Ф.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Технічна 
1983 
5742 

"Наладка водяных систем централизованого теплоснабжения: Справочно - методическое пособие."


Автори: Апарцев М.М.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Технічна 
1983 
5762 

"Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности."


Автори: Климушин Н.Г., Кононов В.М.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Технічна 
1981 
5795 

"Преподавание курса "Технология нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств в средних ПТУ."


Автори: Штанкова Л.А.,
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Технічна 
1980 
5691 

"Безопасность работ в химических производствах. Техника безопасности: Сборник официальных материалов и методических указаний."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчально-методичний посібник 
Природнича 
1972 
5776 

"Рентгенография полимеров: Методическое пособие."


Автори: Мартынов М.А., Вылегжанина К.А.,
Email автора (співавтора):