Електронна бібліотека

Стандартів: 190 джерел


Стандарт 
нормативн… 
4469 

"Нафтопродукти. Зберігання. Транспорт. Безпека. Розділ: Експлуатація та інженерне обладнання."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
4413 

"ДБН А. Організаційно-методичні норми, правила і стандарти: Розділ: Організаційно-методичні, містобудівні, технічні, рекомендовані будівельні норми."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
психологі… 
6833 

"Аналіз законодавства й політики у сфері психвчного здоров'я в Україні ."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
електроус… 
4507 

"ПУЕ. Україна. Правила улаштування електроустановок. Версія для України. Розділ. Експлуатація та інженерне обладнання. Реєстр номер 105755.CD"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
4463 

"Містобудування. Збірник. Розділ. Організаційно-методичні, містобудівні, технічні, рекомендовані будівельні норми."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
4429 

"Державні будівельні норми України (1650 документыв). СD-ROM (Информ.-справ. система "Зодчий")"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
4566 

"Технічні норми, правила і стандарти. Розділ: Організаційно-методичні, містобудівні, технічні рекомендовані будівельні норми."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
4425 

"ДБН, що не класифіковані згідно зі "схемою класифікації нормативних документів Уrраїни в галузі будівництва". Розділ: Орг.-метод., містобудівні, технічні, рек. буд. норми."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
4412 

"ГОСТ 2.780-68."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
право 
2023 
6919 

"Кодекс цивільного захисту"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
психологі… 
2022 
6825 

"Постанова Кабінету Міністрів України № 1338 від 28.11.2022 р. «Деякі питання надання безоплатної психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
психологі… 
2020 
6358 

"Наказ Головнокомандувача Збройних Сил України про організацію психологічної підготовки у Збройних Силах України."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
психологі… 
2018 
6817 

"Наказ №810 «Про затвердження Стандарту психологічної діагностики та форм документів з організації психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності»."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
психологі… 
2018 
6337 

"Стандарт психологічної діагностики"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
право 
2017 
5843 

"Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну службу""


Автори: К.О.Ващенко, І.Б.Каліушко,В.П.Тимощук, В.А.Дерець.,
Email автора (співавтора):

Стандарт 
психологі… 
2017 
6816 

"Наказ №747 Про затвердження Порядку психологічного забезпечення в Державній службі України з надзвичайних ситуацій"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
психологі… 
2017 
6837 

"Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1018-р «Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року»"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативна 
2017 
4568 

"Цивільний захист і техногенна безпека +СД. Практичне видання, яке систематично оновлюється відповідно до змін законодавства."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2016 
3099 

"Відповідальному за пожежну безпеку ( документи для практичної роботи)"


Автори: Рожков А.П.,
Email автора (співавтора):

Стандарт 
право 
2016 
4777 

"Кримінальний процесуальний кодекс України."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
психологі… 
2016 
6819 

"Наказ Міністерства охорони здоров’я України 23.02.2016 № 121"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
психологі… 
2015 
6818 

"Наказ Міністерство соціальної політики України № 912 від 10.09.2015 р. «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги профілактики»."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
положення 
2015 
4486 

"Положення про єдину державну симстему цивільного захисту."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
правила 
2015 
4502 

"Правила пожежної безпеки в Україні. НАПБ А.01-001-2015."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
пож.безпе… 
2014 
5400 

"Пожежна безпека.Нормативно-правові акти та інші документи. т.19"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
право 
2012 
4816 

"Статус органів публічного обвинувачення. Міжнародні стандарти, зарубіжне законодавство і пропозиції щодо реформування в Україні."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
пожежна б… 
2011 
5421 

"Пожежна безпека. Нормативно-правові акти та інші документи. Т.18."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
правила 
2010 
4503 

"Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2009 
1475 

"Посібник щодо застосування НАПБ Б.03.002-2007. "Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпек"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2008 
4427 

"Державний реєстр нормативно - правових актів з питань пожежної безпеки ( Реєстр НАПБ) : Зміни за період 01.09.2005 по 01.02.2008."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
психологі… 
2008 
6820 

"Наказ МОЗ України від 29 серпня 2008 року N 503 «Про затвердження методичних рекомендацій «Кодування захворюваності та смертності у відповідності до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду»"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
охорона п… 
2008 
4935 

"Охорона праці в Україні. Нормативна база/ Роїна О.М."


Автори: За ред.Роїна О.М.,
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2008 
5448 

"ДБН В.1.2-7-2008. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2008 
4505 

"Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у випадку їх виникнення."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
психологі… 
2008 
6836 

"Наказ МОЗ України від 15.04.2008 N 199 «Про затвердження Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу»"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
право 
2008 
4461 

"Кодекс України про адміністративні правопорушення. Науково-практичний коментар (Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
правила 
2008 
4504 

"Правила техногенноїбезпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2008 
4494 

"Правила експлуатації електрозахисних засобів.НПАОП 40.1-1.07-01"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
правила 
2007 
5485 

"Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
2007 
684 

"Нормативна робота. Завдання та методичні вказівки для виконання к.р. слухачами ФЗН за спеціальністю 7.092.801 " Пожежна безпека " ( для освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст ")"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2007 
4421 

"ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва". Зміни №1."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2006 
4481 

"Пожежна безпека т.12. Нормативно-правові акти та інші документи."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
правила 
2006 
4496 

"Правила пожежної безпеки в Україні."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2006 
4482 

"Пожежна безпека т.12. Нормативно-правові акти та інші документи."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
правила 
2005 
4497 

"Правила пожежної безпеки в Україні."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
право 
2005 
5065 

"Інформаціне законодавство. Збірник законодавчих актів у 6-и т./За ред. Ю.С. Шемшученко, І.С. Чижа. т.4. Інформаційне законодавство країн Європи і Азії."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
медична 
2005 
4698 

"Санітарні норми та правила в Україні."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2005 
4428 

"Державний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки (Реєстр НАПБ)."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
кодекс,пр… 
2005 
4460 

"Кодекс України про адміністративні правопорушення. Cтаном на 1 січня 2005 р."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
інструкція 
2005 
4452 

"Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
пож.безпе… 
2005 
5529 

"Пожежна безпека. т.10. Нормативні акти. Протипожежні вимоги в галузі проектування та будівництва."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
право,пра… 
2005 
4571 

"Науково-практичний коментар до законодавства України про працю."


Автори: Ротань В.Г.,
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2004 
4475 

"НПБ 105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
праця,пра… 
2004 
5156 

"Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде."


Автори: Стычинский Б.С.,
Email автора (співавтора):

Стандарт 
правила 
2004 
4465 

"НАОП 9.3.10-1.01-75. Правила техники безопасности в библиотеках."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2004 
4479 

"Охорона праці в Україні. Нормативні документи."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2003 
4453 

"Інструкція з технічної інвертарізації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
право 
2003 
5188 

"Нормативні акти."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2003 
4416 

"ДБН А.2.2-4-2003. Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
правила о… 
2003 
5578 

"Правила експлуатаціїї електрозахисних засобів."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативна 
2003 
4409 

"Відомча та місцева пожежна охорона України. Нормативні акти. (Укл. Палюх В.Г., Єременко В.П.)."


Автори: Укл. Палюх В.Г., Єременко В.П. В.Г.,,
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2003 
4484 

"Пожежна безпека. т.1. Нормативно-правові акти та інші документи."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2003 
4488 

"Порядок державного фінансування капітального будівництва."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2003 
4466 

"НАПБ Б.02.004-94. Положення про добровільні пожежні дружини (команди) . Затв. 27.09.94 №521. (Мн. вн. справ Украини)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2002 
4501 

"Правила пожежної безпеки в Україні. Держ. реєстр нормативних актів з питань пожежної безпеки(Зі змінами за станом на 15.04.2002)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативна 
2002 
4480 

"Перечень продукции, подлежащей сертификации в области пожарной безопасности."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2002 
4489 

"Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і диссертацій."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2002 
4430 

"Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативна 
2002 
4426 

"Державна служба в Україні. Зб. нормат актів."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2002 
4422 

"ДБН В.1.1-7-2002. Пожежна безпека об'єктів будівництва."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
кодекс,пр… 
2002 
4462 

"Кодекс України про адміністративні правопорушення. Офіц. видання.( Станом на 1 березня 2002)."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
право 
2002 
5252 

"Кодекс України про адміністративні правопорушення."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2002 
4542 

"СНИП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативна 
2001 
4468 

"НАПБ В.01.053-2000/520. Правила пожежної безпеки в галузі зв'язку. НАПБ 02.020-2000. Положення про систему управління пожежною безпекою в галузі зв'язку."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2001 
4476 

"НПБ 111-98 с изменениями №1, 2, 3. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2001 
4473 

"НПБ 03-93. Порядок согласования органами государственного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
кваліфіка… 
2001 
4457 

"Класифікатор професій."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2001 
4499 

"Правила пожежної безпеки в Україні. Держ. реєстр нормативних актів з питань пожежної безпеки (НАПБ)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2001 
4474 

"НПБ 05-93. Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительных объектов."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативна 
2001 
4490 

"Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2000 
4509 

"Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Частина 2."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
2000 
4483 

"Пожежна безпека. Продукція протипожежного призначення. Державні Стандарт України.Збірник. Вип. 1."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
цивільний… 
1999 
4565 

"Статути збройних сил України"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
правила 
1999 
4500 

"Правила пожежної безпеки в Україні. Держ. реєстр нормативних актів з питань пожежної безпеки (НАПБ)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1999 
4423 

"ДБН В.2.2-9-99. Громадськи будинки та споруди."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1999 
4492 

"Права людини і професійні Стандарт для юристів в документах міжнародних організацій."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1999 
4417 

"ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1998 
4487 

"Порядок визначення вартості будівництва, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам'яток архітектури і містобудування. ДБН 4-16-98. ч.2."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативна 
1998 
4464 

"Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. в 2-х т. т.2."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1998 
4471 

"Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1998 
4424 

"ДБН В.2.5-13-98. Пожежна автоматика будинків і споруд."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1997-1998 
4485 

"Пожежна безпека. т.5. Нормативні акти та інші документи."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1997 
4419 

"ДБН Б.1-3-97. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1997 
4467 

"НАПБ В.01.021-97/510. Правила пожежної безпеки при експлуатації магістральних нафтопроводів України."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1997 
4477 

"НРБУ-97. Норми радіційної безпеки України."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1997 
4459 

"Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами. Станом на 1 серпня 1997 р. Офіц. вид."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1996 
4450 

"ДСТУБ В.2.7-23-95. Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1996 
4440 

"ДСТУ Б В.2.7-22-95. Будівельні матеріали. В'яжучі композиційні низькоактивні безклінтерні. Загальні технічні умови."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1996 
4444 

"ДСТУ Б.А.2.4-7-95 (Гост 21. 501-93. Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1996 
4442 

"ДСТУ Б.А. 2.4.-8-95. Гост 21. 205-93. Система проектної документації для будівництва. Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1995 
4441 

"ДСТУ Б В.2.7-28-95: Будівельні матеріали: Черепиця керамічна: Технічні умови."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
правила 
1995 
4498 

"Правила пожежної безпеки в Україні."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1995 
4445 

"ДСТУ БА 1.1-58-95. Система стандартизації та нормування в будівництві. технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Бетонні, розчинні суміші та бетони."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
кваліфіка… 
1995 
4458 

"Класифікатор професій. ДК 003-95."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1995 
4446 

"ДСТУ БА 1.1-58-95. Система стандартизації та нормування в будівництві. технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. В'яжучі системи."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4524 

"Сметные нормы и расценки на ремонтно-строительные работы. СНИРр - 93. Сб.65. Внутренние санитарно-технические работы."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4526 

"Сметные нормы и расценки на ремонтно-строительные работы. СНИРр - 93. Сб.67. Электромонтажные работы."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4448 

"ДСТУ Б А.1.1-13-94. Система стандартизації та нормування в будівництві. Матеріали дрібноштучні стінові."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4451 

"ДСТУБ В.2.7-8-94. Будівельні матеріали. Плити пінопластирольні. Технічні умови."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4447 

"ДСТУ БВ.2.7.-12-94. Буlдівельні матеріали. Сировина для виробництва пористих заповнювачів. Класифікація."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4439 

"ДСТУ Б А.1.1-7-94. Метод термічного аналізу матеріалів."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4449 

"ДСТУБ А.1.1-15-94. Система стандартизації та нормування в будівництві. Матеріали рулонні покривельні та гідроізоляційні."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4529 

"Сметные нормы и расценки на ремонтно-строительные работы. СНИРр-93. Сб.61. Штукатурные работы."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4408 

"ВБН В.2.2-58.1-94. Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4418 

"ДБН А.3.1-3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4420 

"ДБН Б.2.4-1-94. Планування і забудова сільських поселень."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4438 

"ДСТУ Б А.1.1-6-94. Теплофізичні випробування матеріалів."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4437 

"ДСТУ Б А.1.-1-18-94. Система стандартизації і нормування в будівництві. Лінолеум."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4436 

"ДСТУ Б А.1.1-12-94. Система стандартизації та нормування в будівництві: Вироби керамічні личкувальні."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4435 

"ДСТУ Б А.1.1-12-94. Система стандартизації та нормування в будівництві: Вироби будівельного призначення з мінерального волокна."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4525 

"Сметные нормы и расценки на ремонтно-строительные работы. СНИРр - 93. Сб.66. Наружные инженерные сети."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4522 

"Сметные нормы и расценки на ремонтно-строительные работы. СНИРр - 93. Сб.62. Малярные работы."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4523 

"Сметные нормы и расценки на ремонтно-строительные работы. СНИРр - 93. Сб.64. Лепные работы."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4528 

"Сметные нормы и расценки на ремонтно-строительные работы. СНИРр - 93. Сб.70. Прочие ремонтно-строительные работы."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4530 

"Сметные формы и расценки на ремонтно-строительные работы. СНИРр - 93. Сб. 51. Земляные работы."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4531 

"Сметные формы и расценки на ремонтно-строительные работы. СНИРр - 93. Сб. 52.Фундаменты."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4517 

"Сметные нормы и расценки на ремонтно-строительные работы. СНИРр - 93. Сб.56. Проемы."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4512 

"Сметные нормы и расценки на ремонтно-строительные работы СНИРр - 93. Сб.55. Перегородки."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4521 

"Сметные нормы и расценки на ремонтно-строительные работы. СНИРр - 93. Сб.60. Печные работы."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4513 

"Сметные нормы и расценки на ремонтно-строительные работы. СНИ Рр - 93. Сб.63. Стекольные, обойные и облицовочные работы."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4518 

"Сметные нормы и расценки на ремонтно-строительные работы. СНИРр - 93. Сб.57. Полы."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4514 

"Сметные нормы и расценки на ремонтно-строительные работы. СНИ Рр - 93. Сб.68. Благоустройство."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4515 

"Сметные нормы и расценки на ремонтно-строительные работы. СНИРр - 93. Сб.53. Стены."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4516 

"Сметные нормы и расценки на ремонтно-строительные работы. СНИРр - 93. Сб.54. Перекрытия."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4519 

"Сметные нормы и расценки на ремонтно-строительные работы. СНИРр - 93. Сб.58. Крыши. Кровли."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4520 

"Сметные нормы и расценки на ремонтно-строительные работы. СНИРр - 93. Сб.59. Лестницы, крыльца."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1994 
4527 

"Сметные нормы и расценки на ремонтно-строительные работы. СНИРр - 93. Сб.69. Изоляционные работы."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1993 
4415 

"ДБН А.1.1-3-93. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативна 
1993 
4470 

"Нормативні акти України про працю."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1993 
4443 

"ДСТУ Б.А. 2.4-1-95. Гост 21.206-93. Система проектної документації для будівництва. Умови позначення трубопроводів."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1993 
4414 

"ДБН А.1.1.-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
кваліфіка… 
1990 
4456 

"Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Суспільно… 
1989 
4454 

"Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1988 
4535 

"СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция и кондиционирование."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1988 
4508 

"РД 34.03.301-87 (ППБ 139-87). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1988 
4536 

"СНиП 2.04.08-87. Газоснабжение."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1988 
4540 

"СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Суспільно… 
1987 
4455 

"Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Вып.1."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1987 
4411 

"Возведение железобетонных перекрытий в крупноблочной металлической опалубке: карты трудовых процессов строительного производства.ККТ-ч.1.-ч1"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1987 
4538 

"СНиП 2.05.13-83. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1987 
4569 

"Единицы физических величин в машиностроении."


Автори: Богомолов В.Ф.,
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1987 
4478 

"ОНТП 24-86. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1987 
4495 

"Правила пожарной безопасности в нефтяной промішленности ППБО-85."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Суспільно… 
1986 
4506 

"Правовая работа в народном хозяйстве. Сб. нормативных актов."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1986 
4541 

"СНиП 2.11.01-85. Складские здания."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1986 
4491 

"ППБВ-85. Правила пожарной безопасности в газовой промышленности."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1986 
4539 

"СНиП 2.09.02-85. Производственные здания."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Суспільно… 
1986 
4432 

"Дисциплинарный устав Органов Внутренних. Утв. Указом Президиума Верховного совета СССР от 3мая 1984 г. №128-11."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1985 
4532 

"СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
пожежно-п… 
1985 
45 

"Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (К СНИП 0-2-80)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1985 
4533 

"СниП 2.04.02-84. Водоснабжение . Наружные сети и сооружения."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Суспільно… 
1985 
4567 

"УССР. Законы. Кодекс о браке и семье Украинской ССР."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Суспільно… 
1985 
4431 

"Дисциплинарный устав Органов Внутренних Дел."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1984 
4537 

"СНиП 2.05.11-83. Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1983 
4534 

"СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1983 
4511 

"Система стандартов безопасности труда. ч.2."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Суспільно… 
1982 
4510 

"РСТ УРСР 1743-82. Скорочення українських слів і словосполучень в бібліографічному описі."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1982 
4553 

"СНиП ІІ-7-81. Строительство в сейсмических районах."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1982 
4559 

"СНиП ІІ-94-80. Подземные горные выработки."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1981 
4545 

"СНиП ІІ-40-80. Метрополитены."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1981 
4557 

"СНиП ІІ-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1981 
4561 

"СНиП ІІІ-16-80. Бетонные и железобетонные конструкции сборные."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1981 
4546 

"СНиП ІІ-47-80. Аэродромы."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1981 
4564 

"СНиП ІІІ-46-79. Аэродромы."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1980 
4543 

"СНиП ІІ-106-79. Склады нефти и нефтепродуктов."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1980 
4547 

"СНиП ІІ-4-79. Естественное и искусственное освещение."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1979 
4563 

"СНиП ІІІ-31-78. Технологическое оборудование."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1979 
4552 

"СНиП ІІ-76-78. Спортивные сооружения."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1979 
4551 

"СНиП ІІ-71-79. Оздоровительные учреждения и учреждения отдыха."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1979 
4570 

"Общестроительные работы: Нормы, расценки, правила."


Автори: Голеусов В.М.,
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1979 
4410 

"ВНТП-28-79. Противопожарные нормы проектирования предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1978 
4555 

"СНиП ІІ-83-78. Здания конструкторских и проектных организаций."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1978 
4548 

"СНиП ІІ-66-78. Профессионально-технические и средние специальные учебные заведения."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Суспільно… 
1978 
4472 

"Норми радиационной безопасности НРБ-76."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1978 
4556 

"СНиП ІІ-84-78. Здания управлений."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
Технічна 
1978 
4554 

"СНиП ІІ-79-78. Гостиницы."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1977 
4544 

"СНиП ІІ-35-76. Котельные установки."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1977 
4560 

"СНиП ІІ-97-76. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1975 
4558 

"СНиП ІІ-93-74. Предприятия обслуживания автомобилей."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Стандарт 
нормативн… 
1974 
4562 

"СНиП ІІІ-30-74. Водоснабжение, канализация и теплоснабжение. Наружные сети и сооружения."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):