Електронна бібліотека

Навчальних посібників: 2752 джерел


Навчальний посібник 
трубопров… 
1329 

"Нафто-газотрубопроводи. Збірник. Розділ: Експлуатація та інженерне обладнання."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
пож.справа 
1453 

"Пожежна безпека. Збірник. Розділ: Експлуатація та інженерне обладнання."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
мова 
1727 

"Blueprint; Students Book. Lorgman. Кн.1."


Автори: Abbs B. & Freebairn I.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
мова 
1728 

"Blueprint; Students Book. Lorgman.кн.2."


Автори: Abbs B. & Freebairn I.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
мова 
2023 
6788 

"Academic English for PhD students of non-language majors»: навчальнии посібник"


Автори: Ненько Ю. , Іващенко О., Крічкер тО.,
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Навчальний посібник 
цивільний… 
2023 
6730 

"Дії підрозділів ДСНС України в умовах воєнного стану."


Автори: Мирослав КОВАЛЬ, Дмитро ЧАЛИЙ, Віктор КОВАЛЬЧУК, Дмитро ФЕДОРЕНКО та ін,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
технічна 
2023 
6778 

"Системи пожежної сигналізації, оповіщування та спостерігання"


Автори: В.І. Томенко, Р.П. Мельник, О.Г. Мельник, І.М. Шкарабура, О.В. Костирка, О.О. Зобенко,
Email автора (співавтора):
zobenko_oleksandr@chipb.org.in
Kostyrka_Olesia@chipb.org.in
Melnyk_Ruslan@chipb.org.in
Melnyk_Olha@chipb.org.in
Tomenko_Vitalii@chipb.org.in
shkarabura_ihor@chipb.org.in

Навчальний посібник 
держава,п… 
2023 
6780 

"Історія держави і права зарубіжних країн : [Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 081 «Право»]"


Автори: Федоренко Я.А.,
Email автора (співавтора):
Fedorenko_Yanina@chipb.org.in

Навчальний посібник 
педагогіч… 
2023 
6790 

"Актуальні кейси з академічної доброчесності: навчальний посібник."


Автори: Кришталь А. О.,
Email автора (співавтора):
kryshtal_alina@chipb.org.in

Навчальний посібник 
спец.хімія 
2023 
6839 

"Єлагін Г. І., Нуянзін В. М., Алєксєєв Збірник задач і вправ з курсу «Виникнення і розвиток горіння та вибуху. Припинення горіння»."


Автори: Єлагін Г. І., Нуянзін В. М., Алєксєєв А. Г., Майборода А. О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
медицина,… 
2023 
6785 

"Рятувальнику про домедичну допомогу та небезпеки радіаціи ного, хімічного та біологічного походження"


Автори: Черненко О. М. , Алєксєєв А. Г., Цвіркун С. В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
2023 
6731 

"Дії підрозділів ДСНС України в умовах воєнного стану"


Автори: Мирослав КОВАЛЬ, Дмитро ЧАЛИЙ, Віктор КОВАЛЬЧУК, Дмитро ФЕДОРЕНКО,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
буд.конст… 
2023 
6786 

"Особливості конструктивних рішень захисних споруд цивільного захисту: Навч. посіб."


Автори: Рудешко І.,Сідней С., Березовський А.,
Email автора (співавтора):
Rudeshko_Iryna@chipb.org.in

Навчальний посібник 
медицина,… 
2023 
6787 

"Рятувальнику про домедичну допомогу та небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження"


Автори: Черненко О. М. , Алєксєєв А. Г., Цвіркун С. В.,
Email автора (співавтора):
Chernenko_Oleksandr@chipb.org.in

Навчальний посібник 
2023 
6784 

"Системи пожежної сигналізації, оповіщування та спостерігання : Навчальний посібник"


Автори: За ред.Томенко В. І., Мельник Р. П., Мельник О. Г., Шкарабура І. М., Костирка О. В., Зобенко О. О.,
Email автора (співавтора):
Tomenko_Vitalii@chipb.org.in

Навчальний посібник 
філософія… 
2023 
6781 

"Історія філософії права від Античності до Середньовіччя. навчальний посібник"


Автори: Усов Д.В.,
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Навчальний посібник 
2022 
6625 

"Україна в європейському історичному та культурному контекстах (Давня історія та Середні віки). Частина 1 : Навчальний посібник"


Автори: Косяк С. М.,
Email автора (співавтора):
Kosiak_Svitlana@chipb.org.in

Навчальний посібник 
англійськ… 
2022 
6496 

"Експрес підготовка до ЄВІ"


Автори: Міненко О., Ненько Ю.,
Email автора (співавтора):
Minenko_Olesia@chipb.org.in
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Навчальний посібник 
психологі… 
2022 
6708 

"Психологія праці та інженерна психологія :"


Автори: Кириченко В.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
філософія… 
2022 
6517 

"Історія філософії права в Україні"


Автори: Усов Д.В.,
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Навчальний посібник 
політолог… 
2022 
6628 

"Політологія"


Автори: Чубіна Т.,
Email автора (співавтора):
Chubina_Tetiana@chipb.org.in

Навчальний посібник 
мова 
2022 
6627 

"Англійська мова для студентів-юристів (частина ІІІ) : навчальний посібник."


Автори: Ненько Ю.,
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Навчальний посібник 
електроте… 
2022 
6673 

"Спеціальна електротехніка: навчальний посібник / О. М. Землянський, К. І. Мигаленко, П. І. Заїка, В. І. Томенко, С. С. Тарасов, О. О. Зобенко, М. Г. Томенко"


Автори: За ред. Землянський О. М., Мигаленко К. І., Заїка П. І. , Томенко В. І., Тарасов С. С. , Зобенко О. О., Томенко М. Г.,
Email автора (співавтора):
Zaika_Petro@chipb.org.in
Zemlianskyi_Oleksandr@chipb.org.in
Myhalenko_Kostiantyn@chipb.org.in
Tomenko_Vitalii@chipb.org.in

Навчальний посібник 
2022 
6729 

"Вибухонебезпечні наслідки воєнного стану. Виклики та протидія: Навчальний посібник"


Автори: С.В. Сукач, С.А. Фірсов, О.О. Чечнева та ін,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2022 
6624 

"Особливості конструктивних рішень захисних споруд цивільного захисту: Навч. посіб."


Автори: Ільченко М., Гвоздь В., Рудешко І., Бас О.,
Email автора (співавтора):
Hvozd_Viktor@chipb.org.in

Навчальний посібник 
суспільна 
2022 
6618 

"Релігієзнавство: навч. посіб."


Автори: Вороновська Л.,
Email автора (співавтора):
Voronovska_Liudmyla@chipb.org.in

Навчальний посібник 
мова 
2022 
6620 

"«English for Occupational Safety and Health Specialistкурсантів, студентів та слухачів вищ. навч. закл. пож.-тех. спрям.)"


Автори: Крічкер О.Ю.Єремеєва Н.Ф.,
Email автора (співавтора):
Krichker_Olha@chipb.org.in

Навчальний посібник 
англійськ… 
2022 
6520 

"«English for Occupational Safety and Health Specialists»: навч. посiб. (для курсантів, студентів та слухачів вищ. навч. закл. пож.-тех. спрям.) /"


Автори: Крічкер О. Ю., Єремеєва Н. Ф.,
Email автора (співавтора):
Krichker_Olha@chipb.org.in

Навчальний посібник 
психологі… 
2022 
6810 

"Позитивна психотерапія."


Автори: Гордієнко-Митрофанова І,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2022 
6572 

"Засоби індивідуального та колективного захисту. Навчальний посібник"


Автори: За ред. Бас О., Журбинський Д., Ільченко М., Мирошник О., Тищенко Є., Федоренко Д.,
Email автора (співавтора):
Bas_Oleh@chipb.org.in
Zhurbynskyi_Dmytro@chipb.org.in
myroshnyk_oleh@chipb.org.in
Tyshchenko_Oleksandr@chipb.org.in
Fedorenko_Dmytro@chipb.org.in

Навчальний посібник 
цивільний… 
2022 
6616 

"Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження : навчальний посібник."


Автори: Алєксєєв А. Г. , Журбинський Д. А., Цвіркун С. В., Засунько С. С., . Землянський О. М,
Email автора (співавтора):
alieksieiev_anatolii@chipb.org.in

Навчальний посібник 
педагогіч… 
2022 
6592 

"Моделі та моделювання у професійній діяльності викладача вищої школи"


Автори: Касярум С.,
Email автора (співавтора):
Kasiarum_Serhii@chipb.org.in

Навчальний посібник 
пожежна б… 
2022 
6719 

"Дослідження пожеж. Навчальний посібник."


Автори: За ред. Вовк С., Харчук А., Сухай А., Шелюх Ю.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
педагогіч… 
2022 
6626 

"Академічна доброчесність: курс лекцій. Навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія», галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека»"


Автори: Кришталь А.О.,
Email автора (співавтора):
kryshtal_alina@chipb.org.in

Навчальний посібник 
мова 
2021 
6510 

"Іноземна мова (англійська) : посібник для самостійної роботи підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою «Екстремальна та кризова психологія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» : навчальний посібник / [ Міненко О. В., Єремеєва Н. Ф., Спіркіна О. О.]"


Автори: Міненко О.В.,Єремеєва Н., Спіркіна О.,
Email автора (співавтора):
Minenko_Olesia@chipb.org.in

Навчальний посібник 
мова 
2021 
6494 

"ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 263 «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»"


Автори: Єремеєва Н. Ф., Крічкер О. Ю., Міненко О. В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2021 
6148 

"Основи психології для рятувальників. Навчальний посібник./за ред. Мохнар Л., Дячкова О., Франчук О., Марцін М."


Автори: Мохнар Л., Дячкова О., Франчук О., Марцін М.,
Email автора (співавтора):
mokhnar_liudmyla@chipb.org.in

Навчальний посібник 
мова 
2021 
6296 

"Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням. Посібник з дисципліни для самостійної роботи підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою «цивільний захист» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 263 «цивільний захист» у галузі знань «цивільна безпека»"


Автори: Єремеєва Н. Ф., Крічкер О. Ю., Міненко О. В.,
Email автора (співавтора):
Yeremeieva_Nataliia@chipb.org.in

Навчальний посібник 
мова 
2021 
6297 

"English Language Practice: Rescue Service / навчальний посібник з англійської мови"


Автори: Ненько Ю. П., Іващенко О. А.,
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Навчальний посібник 
філософія 
2021 
6507 

"Історія філософії права: від модерну до постмодерну : навчальне видання"


Автори: Усов Д.В.,
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Навчальний посібник 
мова 
2021 
6309 

"Посібник для самостійної роботи з дисципліни «іноземна мова (англійська)» обовязкової загальної за освітньо-професійною програмою «охорона праці» підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 26 «цивільна безпека» за спеціальністю 263 «цивільна безпека"


Автори: Крічкер О. Ю., Єремеєва Н. Ф., Спіркіна О. О.,
Email автора (співавтора):
Yeremeieva_Nataliia@chipb.org.in

Навчальний посібник 
цивільний… 
2021 
6117 

"Методичні рекомендації з інтеграції гендерних підходів у систему підготовки фахівців для сектору безпеки і оборони України./Волобуєва О., В'яткіна А., Ганаба С., Гончаренко О. та інш."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
2021 
6668 

"Основи психології для рятувальників"


Автори: Л. Мохнар, О. Дячкова, О. Франчук, М. Марцін,
Email автора (співавтора):
Diachkova_Olha@chipb.org.in
mokhnar_liudmyla@chipb.org.in

Навчальний посібник 
математика 
2021 
6690 

"Елементи математичного моделювання та прикладної математики. Навчальний посібник"


Автори: Тацій Р., Стасюк М., Пазен О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
мова 
2021 
6537 

"Українська пунктуація. Вправи. Тести. Диктанти"


Автори: Савченко Ірина,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
історична… 
2021 
6058 

"Історичні задачі, проблемні та тестові завдання з історії та культури України"


Автори: Косяк С.М.,
Email автора (співавтора):
Kosiak_Svitlana@chipb.org.in

Навчальний посібник 
2021 
6633 

"Історія філософії права: від модерну до постмодерну"


Автори: Дмитро УСОВ,
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Навчальний посібник 
буд.конст… 
2021 
6499 

"Розрахунок сталевих конструкцій будівель і споруд згідно з Єврокодом 3 та національними додатками України. Навчальний посібник."


Автори: За ред. Гвоздь В.М.,Ю Тищенко О.М., Поздєєв С.В., Шналь Т.М., Березовський А.І., Рудешко І.В.,Сідней С.О.,
Email автора (співавтора):
Pozdieiev_Serhii@chipb.org.in

Навчальний посібник 
мова 
2021 
6306 

"Іноземна мова (англійська)» обовязкової загальної за освітньо-професійною програмою «охорона праці» підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 26 «цивільна безпека» за спеціальністю 263 «цивільна безпека"


Автори: Крічкер О. Ю., Єремеєва Н. Ф., Спіркіна О. О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2021 
6511 

"Основи психології для рятувальників: частина 1"


Автори: Мохнар Л., Дячкова О., Франчук О., Марцін М.,
Email автора (співавтора):
mokhnar_liudmyla@chipb.org.in

Навчальний посібник 
психологі… 
2021 
6589 

"Психологія діяльності в особливих умовах"


Автори: за заг. ред. Кришталь М.А., Головченко С.І., Грибенюк Г.С., Дячкова О.М., Мохнар Л.І., Рябоконь В.В., Скоробогатов Ю.А., Фомич М.В., Чередниченко Т.В.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in
Diachkova_Olha@chipb.org.in
Kryshtal_Mykola@chipb.org.in
mokhnar_liudmyla@chipb.org.in
mykola.fomych@chipb.org.in
Cherednychenko_Tetiana@chipb.org.in

Навчальний посібник 
мова 
2021 
6295 

"Посібник для самостійної роботи з англійської мови за професійним спрямуванням обов’язкової загальної підготовки за освітньо-професійною програмою «Право» підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»."


Автори: СпіркінаО. О., НенькоЮ. П., Іващенко О. А.,
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Навчальний посібник 
мова 
2021 
6503 

"«English for Health and Safety Specialists»: навч. посiб. (для курсантів, студентів та слухачів вищ. навч. закл. пож.-тех. спрям.) / [ Н. Ф. Єремеєва, О. Ю. Крічкер ]."


Автори: Єремеєва Н. Ф., Крічкер О. Ю.,
Email автора (співавтора):
Yeremeieva_Nataliia@chipb.org.in

Навчальний посібник 
технічна 
2020 
6607 

"Методи і засоби деконтамінації: навчальний посібник"


Автори: Федоренко Д. С., Чорномаз І. К., Покалюк В. М., Куценко С. В. та інші, всього 6 осіб,
Email автора (співавтора):
Chornomaz_Ivan@chipb.org.in

Навчальний посібник 
2020 
6590 

"Вікова психологія та геронтопсихологія"


Автори: Кришталь М.А., Фомич М.В., Спіркіна О.О.,
Email автора (співавтора):
Kryshtal_Mykola@chipb.org.in

Навчальний посібник 
спец.хімія 
2020 
5900 

"Вогнегасні порошки та умови їх застосування. Навчальний посібник."


Автори: Жартовський С.В., Мирошник О.М., Тищенко Є.О.,
Email автора (співавтора):
myroshnyk_oleh@chipb.org.in

Навчальний посібник 
мова 
2020 
6042 

"Українська мова (за професійним спрямуванням). Практичний курс"


Автори: Єремеєва Н., Міненко О., Снісаренко Я.,
Email автора (співавтора):
Yeremeieva_Nataliia@chipb.org.in

Навчальний посібник 
психологі… 
2020 
5953 

"Психологія управління та кадровий менеджмент: Навчальний посібник /"


Автори: Дмитренко М.Й.,
Email автора (співавтора):
Dmytrenko_Mariia@chipb.org.in

Навчальний посібник 
психологі… 
2020 
6357 

"Керівні психологічні техніки: посібник для командира роти (взводу)"


Автори: Мороз В.М., Скрипкін О.Г.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
мова 
2020 
6039 

"Посібник з англійської мови для студентів-юристів (частина II)"


Автори: Спіркіна О.О., Крічкер О.Ю.,
Email автора (співавтора):
Krichker_Olha@chipb.org.in

Навчальний посібник 
психологі… 
2020 
6346 

"Навчальний посібник з національно-патріотичної підготовки особового складу Збройних Сил України ."


Автори: За заг. ред. Н. Агаєва. ГерасименкоМ. , Мараєва В., МацагорО. та ін.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
мова 
2020 
6038 

"Практикум з англійської мови для міжнародного тестування. Навчальний посібник"


Автори: Крічкер О.Ю., Спіркіна О.О.,
Email автора (співавтора):
Krichker_Olha@chipb.org.in

Навчальний посібник 
2020 
6597 

"Методи і засоби деконтамінації"


Автори: Дмитро Федоренко, Віктори Покалюк, Іван Чорномаз, Станіслав Куценко, Олег Бас, Олександр Черненко, Олег Куліца,
Email автора (співавтора):
Chernenko_Oleksandr@chipb.org.in

Навчальний посібник 
мова 
2020 
6097 

"Українська мова (за професійним спрямуванням). Практичний курс"


Автори: Єремеєва Н., Міненко О., Снісаренко Я.,
Email автора (співавтора):
Yeremeieva_Nataliia@chipb.org.in

Навчальний посібник 
мова 
2020 
6536 

"Пунктуація сучасної української мови. Навчальний посібник."


Автори: Савченко Ірина,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2020 
6601 

"Вогнегасні порошки та умови їх застосування"


Автори: Жартовський С. В., Мирошник О.М., Тищенко Є. О.,
Email автора (співавтора):
myroshnyk_oleh@chipb.org.in

Навчальний посібник 
цивільний… 
2020 
6110 

"Методи і засоби деконтамінації. Навчальний посібник"


Автори: Федоренко Д., Покалюк В., Чорномаз І., Куценко С., Черненко О., Кулица О., Бас О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
історія, … 
2020 
6036 

"Історія та культура України: матеріали до мультимедійного супроводу лекцій"


Автори: Косяк С.М.,
Email автора (співавтора):
Kosiak_Svitlana@chipb.org.in

Навчальний посібник 
мова 
2020 
5910 

"Англійська мова для студентів-психологів"


Автори: Іващенко О.А., Ненько Ю.П.,
Email автора (співавтора):
Ivashchenko_Oksana@chipb.org.in

Навчальний посібник 
мова 
2020 
5909 

"Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник."


Автори: Єремеєва Н., Міненко О., Снісаренко Я.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2020 
6600 

"Вогнегасні порошки та умови їх застосування"


Автори: Жартовський С. В., Мирошник О.М., Тищенко Є. О.,
Email автора (співавтора):
myroshnyk_oleh@chipb.org.in

Навчальний посібник 
психологі… 
2019 
6482 

"Військова андрагогіка. Навчальний посібник"


Автори: Вітченко А.О., Осьодло В.І., Поздишев С.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
мова 
2019 
6057 

"Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник."


Автори: Міненко О.В., Снісаренко Я.С., Хряпак С.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
організац… 
2019 
5901 

"Професійна підготовка особового складу в органах і підрозділах цивільного захисту"


Автори: За ред. Кибальна Н.А., Маладика І.Г., Мирошник О.М., Покалюк В.М., Шкарабура М.Г.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
комп'ютер… 
2019 
6642 

"Теорія систем і системний аналіз. Навч. посібник"


Автори: Прокопенко Т.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2019 
5908 

"Комунікація у кризових ситуаціях"


Автори: Ненько Ю.П.,
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Навчальний посібник 
мова 
2019 
2798 

"Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник."


Автори: Міненко О.В., Снісаренко Я.С., Хряпак С.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Прикладна… 
2019 
6027 

"Прикладна (Технічна) механіка.Посібник до виконання самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка» та Технічна механіка» розділ «Деталі машин». Для студентів, слухачів і курсантів вищих навч. закл., які навч. за напрямом підготовки 6.170203 «Пожежна безпека» та 6.170201 «Цивільний захист»."


Автори: Цвіркун С.В., Дагіль В.Г.,
Email автора (співавтора):
Tsvirkun_Serhii@chipb.org.in

Навчальний посібник 
Технічна 
2019 
6599 

"Професійна підготовка особового складу в органах і підрозділах цивільного захисту"


Автори: Кибальна Н.А., Маладика І.Г., Мирошник О.М., Покалюк В.М., Шкарабура М.Г.,
Email автора (співавтора):
myroshnyk_oleh@chipb.org.in

Навчальний посібник 
психологі… 
2019 
6167 

"Кризова психологія; Навчальний посібник /За заг. ред. проф. О.В. Тімченка,Александров Ю.В., Гонтаренко Л.О., Євсюков О.ІІ., Куфлієвський A.C., Лебедева С.Ю., Миронець С.М., Назаров О.О., Овсяннікова Я.О., Оніщенко Н.В., Перелигіна Л.А., Поляков І.О., Приходько К.О., Садковий В.П., Тімченко О.В., Гітаренко Д.С., Христенко B.C."


Автори: За заг. ред. проф. О.В. Тімченка,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2019 
6164 

"Теоретико-методологічні проблеми психології: навчальний посібник."


Автори: Калюжна Є.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
мова 
2019 
6094 

"Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник."


Автори: Міненко О.В., Снісаренко Я.С., Хряпак С.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
інженерна… 
2019 
6051 

"Інженерна та комп’ютерна графіка для фахівців цивільної безпеки. Навчальний посібник"


Автори: Мельник О.Г., Мельник Р.П., Чепурний Г.П.,
Email автора (співавтора):
Melnyk_Olha@chipb.org.in
Melnyk_Ruslan@chipb.org.in

Навчальний посібник 
автоматика 
2019 
6055 

"Системи протипожежного захисту. Навчальний посібник"


Автори: Куценко С.В.,Мельник Р.П., Мельник О.Г.,,
Email автора (співавтора):
melnyk.pavlo_vzn2r2019b@chipb.org.in
Melnyk_Olha@chipb.org.in
Melnyk_Ruslan@chipb.org.in

Навчальний посібник 
буд.конст… 
2019 
6026 

"Стійкість будівель і споруд при пожежі. Посібник"


Автори: За ред. Тищенко О.М., Поздеєв С. В., Березовський А.І., Рудешко І. В., Сідней С. О.,
Email автора (співавтора):
Tyshchenko_Oleksandr@chipb.org.in

Навчальний посібник 
2019 
6635 

"Практикум з дисципліни"


Автори: Черненко О. М., Хлівний М.Г.,
Email автора (співавтора):
Chernenko_Oleksandr@chipb.org.in

Навчальний посібник 
Технічна 
2019 
6598 

"Професійна підготовка особового складу в органах і підрозділах цивільного захисту"


Автори: Кибальна Н.А., Маладика І.Г., Мирошник О.М., Покалюк В.М., Шкарабура М.Г.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2019 
5825 

"Безпека рятувальника. Навчальний посібник"


Автори: Чернецький В.В., Мандрик О.М., Лемішка В.С.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
технічна 
2019 
6634 

"Практикум з навчальної дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка""


Автори: Мельник О.Г., Мельник Р.П.,
Email автора (співавтора):
Melnyk_Olha@chipb.org.in
Melnyk_Ruslan@chipb.org.in

Навчальний посібник 
комп'ютер… 
2018 
895 

"Основи інформаційних технологій. Практикум."


Автори: Томенко В.І., Марченко А.П.,
Email автора (співавтора):
Tomenko_Vitalii@chipb.org.in

Навчальний посібник 
психологі… 
2018 
6834 

"Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 2. –"


Автори: За заг. ред. Царенко Л.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2018 
2376 

"Психофізіологія. Навчальний посібник."


Автори: Кабашнюк В.О., Гаврилькевич В.К.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2018 
2369 

"Цивільний процес України. Навчальний посібник."


Автори: Ізарова І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2018 
6343 

"Психодіагностика: навчальний посібник"


Автори: Чала Ю.М., Шахрайчук А.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
екологія 
2018 
1920 

"Екологічна безпека. Практикум"


Автори: Бужин О.А., Бужин О.О.,Швиденко А.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Спорт 
2018 
1387 

"Основи теорії фізичного виховання. Навчальний посібник під ред. професора Глазиріна І.Д."


Автори: За ред. професора Глазиріна І.Д.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2018 
6486 

"Основи реабілітаційної психології;подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. т.1"


Автори: За ред.Пророк Н.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2018 
6236 

"Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 1./Наталія Пророк, Ольга Запорожець, Джошуа Креймеєр, Людмила Гридковець, Людмила Царенко, Олександр Ковальчук, Володимир Невмержицький, Лариса Кондратенко, Лідія Манилова, Оксана Чекстере, Тетяна Палієнко."


Автори: За заг. ред. Пророк Н.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2018 
6487 

"Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 2."


Автори: За ред. Царенко Л.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2018 
6796 

"Професійний психологічний теренінг військовослужбовців Національної гвардії України"


Автори: За ред. Колесніченко О.С, Мацегора Я.В., Приходько І.І. та ін,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
мова 
2018 
3249 

"Посібник з англійської мови для студентів-юристів. Ч.1"


Автори: Спіркіна О.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2018 
2837 

"Фінансове право. Навчальний посібник."


Автори: Музика-Стефанчук О.А.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2018 
6488 

"Основи реабілітаційної психології;подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. т.3"


Автори: За ред. Гридковець Л.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2018 
5860 

"Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях."


Автори: Р.С.Мельник,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2018 
3236 

"Конституційне право України. Повний курс. Навчальний посібник."


Автори: Совгиря О.В., Шукліна Н.Г.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
2017 
6614 

"Рятувальнику про домедичну допомогу"


Автори: Черненко О. М., Хлівний М.Г.,
Email автора (співавтора):
Chernenko_Oleksandr@chipb.org.in

Навчальний посібник 
психологі… 
2017 
6709 

"Кризові стани в сучасних умовах: діагностика, корекція та профілактика"


Автори: Під ред. проф. Л. М. Юр’євої.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
пожежно-п… 
2017 
2428 

"Пожежна профілактика технологічних процесів. Практикум"


Автори: Кириченко О.В., Хаткова Л.В., Мельник В.П.,
Email автора (співавтора):
kyrychenko_oksana@chipb.org.in

Навчальний посібник 
психологі… 
2017 
6245 

"Диагностика, коррекция и профилактика кризисных состояний у участников военных конфликтов"


Автори: За ред.Юрьева Л.Н., Носов С.Г., Мамчур А.И., Николенко А.Е., Огоренко В.В., Дукельский А.А., Шустерман Т.И., Ерчкова Н.А.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2017 
1152 

"Екологічне право України. Особлива частина. Навчальний посібник."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2017 
6210 

"Психология влияния."


Автори: Чалдини Р.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2017 
2069 

"Адміністрування податкових платежів: проблеми теорії та практики. Науково-практичний посібник"


Автори: Гетманцев Д.О., Коваль Ю.А., Нечай М.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
пожежно-п… 
2017 
6099 

"Застосування легкоскидних конструкцій у протипожежному захисті об'єктів. Навчальний посібник."


Автори: Кириченко О.В.,Дивень В.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2017 
6433 

". Психологія бою: Посібник / Грицевич Т. Л., Гузенко I. М., Капінус О. С., Мацевко Т. М."


Автори: За ред. А. М. Романишина.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2017 
1919 

"Джерела права української гетьманської держави (війська запорізького)"


Автори: Буднік С.І., Прус В.З., Шкуратенко О.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
водопоста… 
2017 
5833 

"Збірник задач. Технічна механіка рідини і газу, Спеціальне водопостачання."


Автори: За ред.Є. О. Тищенко, Є. С. Ленартович, К. І. Мигаленко, О. І. Мигаленко,
Email автора (співавтора):
Myhalenko_Kostiantyn@chipb.org.in

Навчальний посібник 
право 
2017 
3316 

"Вибрані праці з Конституційного і кримінального права. Вибрані наукові праці."


Автори: Тихий В.П.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2017 
6440 

"Основи психотерапії : навч. посіб / М. І. Мушкевич, С. Є. Чагарна"


Автори: Мушкевич М. І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
мова 
2017 
2868 

"Іноземна мова для міжнародного тестування. Навч. посібник"


Автори: Ненько Ю.П., Єремеєва Н.Ф.,
Email автора (співавтора):
Nenko_Yuliia@chipb.org.in

Навчальний посібник 
математич… 
2017 
5832 

"Вища математика. Навчальний посібник Черкаси"


Автори: Григоренко К. В., Касярум С. О., Частоколенко І. П.,
Email автора (співавтора):
Hryhorenko_Kostiantyn@chipb.org.in

Навчальний посібник 
психологі… 
2017 
6244 

"Кризові стани в сучасних умовах: діагностика, корекція та профілактика / Під ред. проф. Л. М. Юр’євої."


Автори: Під ред. проф. Юр’євої Л. М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2017 
6177 

"Психологія травмуючих ситуацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Туриніна."


Автори: Туриніна О. Л.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2017 
1253 

"Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії. Письмовий іспит. Навчальний посібник"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
пож. авто… 
2017 
5811 

"Пожежні автодрабини.Навчальний посібник"


Автори: За ред.А. О. Биченко, І. К. Чорномаз, М. Б. Григор’ян, П. П. Кучер, М. О. Пустовіт, В. Б. Ротар,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2017 
2321 

"Управління конфліктами.Навчальний посібник."


Автори: Захарчин Г.М., Винничук Р.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2017 
6186 

"Психолого - педагогічне забезпечення дисципліни (практикум). /навчально-методичний посібник"


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Навчальний посібник 
право 
2017 
1348 

"Оподаткування доходів фізичних осіб. Правове регулювання. Науково-практичний посібник."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
медицина 
2017 
1593 

"Рятувальнику про домедичну допомогу.Навч. посібник/За ред. М.Г. Хлівний, О.М. Черненко, А.В. Швиденко, Т.В. Пархоменко"


Автори: За ред. М.Г. Хлівний, О.М. Черненко, А.В. Швиденко, Т.В. Пархоменко,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
прикладна… 
2017 
3534 

"Навчальний посібник до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни " Прикладна механіка"( для студентів , курсантів-бакалавр)."


Автори: Ю.А.Отрош,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Термодина… 
2017 
2884 

"Основи термодинаміки і теплопередачі для рятувальників. Навч. посібник"


Автори: Нуянзін О.М., Кришталь М.А., Кришталь Д.О., Тиєщенко Є.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право, ци… 
2017 
1498 

"Правові основи цивільного захисту./Гора В.А., Ковалевська Т.М., Кришталь Т.М., Островерх О.О., Пасінчук К.М."


Автори: За ред.Гора В.А., Ковалевська Т.М., Кришталь Т.М., Островерх О.О., Пасінчук К.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
пожежно-п… 
2017 
2429 

"Застосування легкоскидних конструкцій у протипожежному захисті об'єктів. Навчальний посібник."


Автори: Кириченко О.В.,Дивень В.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
пож. авто… 
2017 
6103 

"Пожежні автодрабини.Навчальний посібник"


Автори: За ред.А. О. Биченко, І. К. Чорномаз, М. Б. Григор’ян, П. П. Кучер, М. О. Пустовіт, В. Б. Ротар,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2017 
6396 

"Правові засади цивільного захисту. Навчальний посібник"


Автори: За ред.Гора В.А., Ковалевська Т.М., Кришталь Т.М., Островерх О.О., Пасінчук К.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2016 
6193 

"Організаційна поведінка. Навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності „Менеджмент організацій”"


Автори: За ред. Матушкіна М.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
маркетинг 
2016 
1782 

"Історія PR. Навчальний посібник"


Автори: Афанасьєв І.Ю.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
буд.конст… 
2016 
2914 

"Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах пожежі. Навч. посібник"


Автори: Отрош Ю.А.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2016 
6151 

"Діти та війна:Навчання технік зцілення./Лейла Гупта, Шон Перрен, Рольф Г'єстад"


Автори: Патрік Сміт, Етл Дирегров, Уільям Юре,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2016 
6706 

"Психологія екстремальної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. І. Приходько, О. С. Колесніченко, О. В. Тімченко та ін."


Автори: За заг. ред. проф.Приходька І. І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2016 
6797 

"Психологія екстремальної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. І. Приходько, О. С. Колесніченко, О. В. Тімченко та ін."


Автори: За заг. ред. проф. Приходька І.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2016 
6160 

"Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. / С. Е. Важинський, Т І. Щербак."


Автори: Важинський С.Е., Щербак Т І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2016 
1542 

"Проблеми права екологічної безпеки. Навчальний посібник./ за ред. Краснової М.В., Кіріна Р.С."


Автори: За ред. Краснової М.В., Кіріна Р.С.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
екологія 
2016 
2664 

"Грунтознавство. Практикум"


Автори: Лико Д.В., Лико С.М., Деркач О.А.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
пожежно-п… 
2016 
6077 

"Безпека потенційно небезпечних об'єктів та виробництв. Навчальний посібник"


Автори: Хаткова Л.В., Мельник В.П., Томенко М.Г.,
Email автора (співавтора):
Melnyk_Valentyn@chipb.org.in
tomenko_maryna@chipb.org.in

Навчальний посібник 
буд.конст… 
2016 
1340 

"Новий підхід до випробувань на вогнестійкість залізобетонних конструкцій. Навчальний посібник/Словінський В.К., Щіпець С.Д., Поздєєв С.В., Тищенко О.М., Некора О."


Автори: За ред. Словінський В.К., Щіпець С.Д., Поздєєв С.В., Тищенко О.М., Некора О.В,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
спец.хімія 
2016 
1647 

"Теорія горіння та вибуху. Навчальний посібник./.за ред. Костенко В.К.Кришталь М.А., Нестеренко А.А., Покалюк В.М"


Автори: за ред. Костенко В.К.Кришталь М.А., Нестеренко А.А., Покалюк В.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
спец.хімія 
2016 
1955 

"Навчальний посібник " Теорія горіння та вибуху"( для курсантів, студентів бакалавр)."


Автори: КостенкоВ.К.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
хімія 
2016 
3287 

"Навчально-методичний посібник з предмету " Хімія"( для слухачів ЗФН 1к.(2.4,9р.))."


Автори: МагльованаТ.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
пожежно-п… 
2016 
6074 

"Безпека потенційно небезпечних об'єктів та виробництв. Навчальний посібник"


Автори: Хаткова Л.В., Мельник В.П., Томенко М.Г.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
пожежно-п… 
2016 
2630 

"Навчальний посібник "Безпека потенційно небезпечних обєктів та виробництв"( для курсантів, студентів - бакалаври цив. Захист)."


Автори: Л.В.Хаткова,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
пожежно-п… 
2016 
6073 

"Безпека потенційно небезпечних об'єктів та виробництв. Навчальний посібник"


Автори: Хаткова Л.В., Мельник В.П., Томенко М.Г.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2016 
6301 

"Методика викладання психології. Посібник"


Автори: Байєр О. О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
креслення… 
2016 
5810 

"ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО КРЕСЛЕННЯ. навчальний посібник"


Автори: Мельник О. Г., Чепурний Г. П., Мельник Р. П.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2016 
6235 

"Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях / В.Л.Зливков, С.О. Лукомська, О.В. Федан"


Автори: Зливков В.Л., ЛукомськаС.О., ФеданО.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2016 
1415 

"Переддипломна практика та виконання кваліфікаційної роботи. Посібник./Балицька А.А., Капля А.М. та інш."


Автори: за ред.Балицька А.А., Капля А.М. та інш.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2016 
1462 

"Пожежні машини. Навчальний просібник./О.М. Ларін, В.І. Баркалов, С.А. Віноградов, А.Я. Каліновський"


Автори: За ред.О.М. Ларін, В.І. Баркалов, С.А. Віноградов, А.Я. Каліновський,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
пожежно-п… 
2016 
2793 

"Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів: практикум."


Автори: Михайлюк О.П., Олійник В.В., Сирих В.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
пожежно-п… 
2016 
3072 

"Навчальний посібник " Пожежна профілактика в населених пунктах"( для курсантів, студентів бакалавр)."


Автори: Р.П.Мельник,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
пожежно-п… 
2016 
6078 

"Безпека потенційно небезпечних об'єктів та виробництв. Навчальний посібник"


Автори: Хаткова Л.В., Мельник В.П., Томенко М.Г.,
Email автора (співавтора):
khatkova_larysa@chipb.org.in

Навчальний посібник 
пожежно-п… 
2016 
3396 

"Безпека потенційно небезпечних об'єктів та виробництв. Навчальний посібник"


Автори: Хаткова Л.В., Мельник В.П., Томенко М.Г.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2016 
2732 

"Соціальний захист інвалідів та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЄС в Україні. Навчальний посібник."


Автори: Малюга Л.Ю.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
маркетинг 
2016 
3049 

"PR для менеджерів і маркетологів: навчальний посібник."


Автори: Примак Т.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
педагогіч… 
2016 
6692 

"Педагогіка: інформативний виклад. Навчальний посібник."


Автори: Рацул А., Довга Т.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
технічна 
2016 
6611 

"Пожежна профілактика в населених пунктах. Частина 1. Протипожежне нормування при проектуванні та експлуатації будівель різного призначення"


Автори: Мельник Р.П., Мельник О.Г., Томенко М.Г., Мельник В.П.,
Email автора (співавтора):
Melnyk_Olha@chipb.org.in
Melnyk_Ruslan@chipb.org.in
tomenko_maryna@chipb.org.in

Навчальний посібник 
право 
2016 
2190 

"Міжнародні комерційні контракти: колізійне та матеріально-правове регулювання. Навчальний посібник"


Автори: Діковська І.А.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
спец.хімія 
2016 
1692 

"Фізико-хімічні процеси розвитку та припинення горіння. Навчальний посібник/Костенко В.К., Покалюк В.М., Майборода А.О., Нуянзін О.М., Нестеренко А.А., Ненько Ю.П."


Автори: За ред. Костенко В.К., Покалюк В.М., Майборода А.О., Нуянзін О.М., Нестеренко А.А., Ненько Ю.П.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
спец.хімія 
2016 
6313 

"Теоррія горіння та вибуху. Навчальний посібник"


Автори: Костенко В.К., Кришталь М.А., Нестеренко А.А.Ю, Покалюк В.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2016 
6576 

"Цивільний захист. Навчальний посібник."


Автори: Левчук К.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
мова 
2015 
2886 

"Граматика англійської мови: теорія та практикум. Практичний курс"


Автори: О. В. Міненко, Я. С. Снісаренко,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
мова 
2015 
2885 

"Англійська мова за професійним спрямуванням (для самостійної роботи курсантів та студентів)"


Автори: О. В. Міненко, Я. С. Снісаренко,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
електроус… 
2015 
1461 

"Пожежна профілактика та запобігання аваріям в електроустановках: Навчальний посібник/Кулініч О.І., Тараненко С.П., Землянський О.М., Землянський О.М."


Автори: За ред.Кулініч О.І., Тараненко С.П., Землянський О.М., Землянський О.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Природнича 
2015 
1123 

"Вплив на біосферу видобутку енергоносіїв.допоміжні методичні матеріали до теоретичних та практичних занять для студентів екологічних спеціальностей)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
2015 
6595 

"Етнопсихологія"


Автори: С.А. Мукомел, А.А. Балицька, В.А. Гора, А.Г. Снісаренко, М.В. Фомич,
Email автора (співавтора):
mykola.fomych@chipb.org.in

Навчальний посібник 
психологі… 
2015 
5898 

"Етнопсихологія"


Автори: За ред. Мукомел С.А.,. Балицька А.А, Гора.В.А. Снісаренко А.Г. , Фомич М.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
тактика,а… 
2015 
5809 

"Тактика проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при руйнуванні будівель"


Автори: Словінський В. К., Федоренко Д. С., Кришталь В. М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2015 
6321 

"Практикум з військової психології. Навчальний посібник"


Автори: За ред. Балашова С.П., Васильєв С. П., ДубровинськийГ. Р.,Кирик В. Л.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
технічна 
2015 
5807 

"ПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ АВАРІЯМ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ Навчальний посібник ."


Автори: О.І. Кулініч, С.П. Тараненко, О.М. Землянський, О.М. Землянський,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Спорт 
2015 
1774 

"Силова фізична підготовка рятувальника. Методичні вказівки для працівників органів та підрозділів ДСНС України."


Автори: Архіпенко В.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2015 
6580 

"Організація управління цивільним захистом на місцевому рівні. За ред. Гудович О.Г., Мазуренко В.І., Михайлов В.М., Соколовський І.П., Юрченко В.О."


Автори: За ред. Волянського П.Б.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2015 
6394 

"Україна: історія Конституції. Навчальний посібник"


Автори: Томенко М.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
педагогіч… 
2015 
6664 

"Освітні технології сучасних навчальних закладів: навчально- методичний посібник / О. Янкович, Ю. Беднарек, А. Анджеєвська"


Автори: Янкович О.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2015 
5941 

"Психологічна підготовка . Навч. посібник"


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
організац… 
2015 
2420 

"Професійна підготовка особового складу в органах і підрозділах цивільного захисту: Навчальний посібник."


Автори: Кибальна Н.А., Маладика І.Г., Шкарабура М.Г.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2015 
1678 

"Управління конфліктами. Навчальний посібник."


Автори: За ред. Жаворонкова Г.Н., Скібіцький О.М., Сівашенко Т.В., Туз О.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
технічна 
2015 
5806 

"Дослідження ефективності легкоскидних конструкцій, виготовлених із сучасних світлопрозорих матеріалів"


Автори: Дивень В.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
технічна 
2015 
5808 

"ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ОСОБОВОГО СКЛАДУ В ОРГАНАХ І ПІДРОЗДІЛАХ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Навчальний посібник"


Автори: Н. А. Кибальна, І. Г. Маладика, М. Г. Шкарабура,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
тактика 
2014 
1146 

"Ділова гра в підготовці керівника гасіння пожеж. Навчальний посібник./Маладика І.Г., Шкарабура М.Г.,Маладика Л.В. Мирошник О.М."


Автори: За ред. Маладика І.Г., Шкарабура М.Г.,Маладика Л.В. Мирошник О.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2014 
6582 

"Реагування на надзвичайні ситуації. Навчальний посібник."


Автори: За ред.Барило О.Г.,Волянський П.Б., Гур'єв О.Г., Долгий М.Л.,Євсюков О.П.,Михайлов В.М.,Іскра Н.І., Потеряйко С.П., Терентьєва А.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2014 
6171 

"Методологія і організація наукових досліджень. : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю.Г. Бургу"


Автори: Бірта Г. О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
охорона п… 
2014 
1821 

"Охорона праці та пожежна безпека. Навчальний посібник"


Автори: Бедрій Я.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2014 
6272 

"Реагування на надзвичайні ситуації. Навчальний посібник."


Автори: за ред. Барило О.Г., Волянський П.Б., Гур'єв С.О., Долгий М.Л., Євсюков О.П., Михайлов В.М., Іскра Н.І., Потеряйко С.П., Терент'єва А.В..Ткаченко О.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2014 
6830 

"Синопсис діагностичних критеріїв DSM-V та протоколів NICE для діагностики та лікування основ них психічних розладів у дітей та підліткі"


Автори: упор. та наук. ред. Леся Підлісецька.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2014 
1220 

"Інтелектуальна власність: правове забезпечення в Україні. Навчально-довідковий посібник."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2014 
6827 

"Психогігієна : навчальний посібник"


Автори: Прокопенко А.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
буд.конст… 
2014 
6316 

"Методи за засоби випробувань будівельних конструкцій на вогнестійкість. Навчальний посібник."


Автори: За ред. Абрамов Ю.О., Гвоздь В.М., Некора О.В., Нуянзін В.М., Поздєєв С.В., Рибка Є.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
буд.конст… 
2014 
1091 

"Будівлі та споруди та їх поведінка в умовах пожежі.Навчальний посібник/Андрієнко В.М., Поздєєв С.В., Отрош Ю.А.. Єременко С.А."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2014 
6240 

"Синопсис діагностичних критеріїв DSM-V та протоко- лів NICE для діагностики та лікування основ них психічних розладів у дітей та підлітків / перекл. з англійської; упор. та наук. ред. Леся Підлісецька. (Серія «Психологія. Психіатрія. Психотерапія»)."


Автори: За ред. Підлісецька Леся,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2014 
6237 

"Посттравматичні стресові розлади : Навчальний посібник / Під заг. ред. проф. Б. В. Михайлова.Чугунов В.В., Курило В.О., Саржевський С.Н."


Автори: заг. ред. проф. Б. В. Михайлова.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
прикладна… 
2014 
2918 

"Прикладна механіка для рятівника. Навчальний посібник "( для студентів та курсантів ІІ курсу )."


Автори: Отрош Ю.А., Ступак Д.О., Поздєєв С.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2014 
6252 

"Тренінг особистісного зростання. Навч.пос."


Автори: Федорчук В. М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
буд.конст… 
2014 
1293 

"Методи та засоби випробувань будівельних конструкцій на вогнестійкість.Навчальний посібник./Ю.О. Абрамов, В.М. Гвоздь, О.В. Некора, В.М. Нуянзін, С.В.Поздєєв, Є.О. Рибка"


Автори: За ред. Абрамов,Ю.О. ГвоздьВ.М. ,Некора О.В. ,Нуянзін В.М. ,Поздєєв С.В., РибкаЄ.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2014 
1753 

"Документаційне забезпечення діяльності органів та підрозділів цивільного захисту. Навчальний посібник."


Автори: Андрієнко В.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
2014 
6621 

"Експериментальна психологія"


Автори: А.А. Балицька, Г.С. Грибенюк, А.Г. Снісаренко, П.В. Теслюк, М.В. Фомич,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in
mykola.fomych@chipb.org.in

Навчальний посібник 
право 
2014 
5859 

"Загальне адміністративне право: Навчальний посібник. /За заг. ред. Р.С.Мельника."


Автори: Мельник Р.С., Бевзенко В.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2014 
6602 

"Ділова гра в підготовці керівника гасіння пожеж"


Автори: Маладика І.Г., Шкарабура М.Г., Маладика Л.В., Мирошник О.М.,
Email автора (співавтора):
myroshnyk_oleh@chipb.org.in

Навчальний посібник 
метрологі… 
2013 
2622 

"Метрологія, стандартизація і сертифікація з питань пожежної безпеки"


Автори: Куценко С. В., Мельник О. Г., Дядюшенко О. О., Тараненко С. П.,
Email автора (співавтора):
diadiushenko_oleksandr@chipb.org.in
Melnyk_Olha@chipb.org.in

Навчальний посібник 
психологі… 
2013 
6187 

"Психологія управління соціальною організацією : навчальний посібник"


Автори: Гура О.І., Гура Т.Є.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2013 
1875 

"Державне управління та державна служба у сфері цивільного захисту. Навчальний посібник"


Автори: Болотських М.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2013 
2014 

"Основи соціальної психології для майбутніх фахівців пожежної безпеки. Навчальний посібник."


Автори: Вовк Н.П., Омельченко М.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2013 
3235 

"Психологія впливу. Навч. посібник"


Автори: Собченко О.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2013 
1755 

"Пожежна безпека промислових та сільськогосподарських виробництв.навч. посібник./Андрієнко М.В., Білошицький, Єременко С.А."


Автори: За ред. Андрієнко М.В., Білошицький, Єременко С.А.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2013 
1566 

"Психологія і педагогіка вищої школи. Навчальний посібник./Мохнар Л.І., Снісаренко А.Г., Теслюк П.В., Фомич М.В."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
медицина 
2013 
2741 

"Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи.Навч. посібник/Маруненко І.М., Неведомська Є.О."


Автори: Маруненко І.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2013 
2747 

"Комп'ютерна схемотехніка.Навчальний посібник"


Автори: Матвієнко М.П., Розен В.П.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Природнича 
2013 
1423 

"Поводження з шахтними водами. Навч. посібник"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
спец.хімія 
2013 
2253 

"Розрахунки і моделювання в теорії пожежовибухонебезпечності. Навч. посібник/"


Автори: Єлагін Г.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2013 
6322 

"Практичний курс військової психології: Навчальний посібник. Частина 2."


Автори: Балашова С.П., Васильєв С.П., Дубровинський Г.Р.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Природнича 
2013 
2690 

"Антропология.Учебное пособие"


Автори: Лукьянова И.Е.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2013 
2564 

"Системи пожежної сигналізації.Навч. посібник"


Автори: Кріса І.Я., Воробйов О.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Суспільно… 
2013 
2934 

"Основи науково-дослідної роботи.Навчальний посібник."


Автори: Палеха Ю., Леміш Н.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2013 
2746 

"Архітектура комп'ютера.Навчальний посібник"


Автори: Матвієнко М.П., Розен В.П.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
стандарти… 
2013 
3462 

"Стандартизація продукції та послуг: Навч. посібник"


Автори: Чурсіна Л.А.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
політолог… 
2013 
2208 

"Політологія. Навчальний посібник"


Автори: Дробінка І.Г. ТищенкоІ.Ю.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Природнича 
2013 
1552 

"Проектування очисних споруд шахтних вод. Навчальний посібник"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2013 
2470 

"Первинна підготовка пожежного-рятувальника. Навчальний посібник."


Автори: Колєнов О.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2013 
3437 

"Безпровідні локальні комп'ютерні мережі. Навчальний посібник для технічних університетів."


Автори: Чернега В., Платтнер Б.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
мова 
2013 
1030 

"Англійська мова за професійним спрямуванням. Практичний курс"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
мова 
2013 
3245 

"Німецька мова за професійним спрямуванням. Ч.II."


Автори: Спіркіна О.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2013 
2374 

"Психофізіологія. Навч. посібник"


Автори: Кабашнюк В.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2013 
6437 

"Клінічна психологія"


Автори: Федосова Л. О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Інша 
2013 
3244 

"Німецька мова за професійним спрямуванням. Практичний курс. ч.1."


Автори: Спіркіна О.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
2013 
6666 

"Психологія і педагогіка вищої школи"


Автори: Л. Мохнар,
Email автора (співавтора):
mokhnar_liudmyla@chipb.org.in

Навчальний посібник 
охорона п… 
2013 
1402 

"Охорона праці в галузі. Начальний посібник./Атаманчук П.С.,Мендерецький В.В., Панчук О.П., та інш."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
культурол… 
2013 
2153 

"Медіа-культура та масово-роз'яснювальна робота. Навчальний посібник."


Автори: Гуріненко І.Ю.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Суспільно… 
2013 
2570 

"Управління трудовими ресурсами організації. Навчальний посібник."


Автори: Круп'як Л.Б.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
прикладна… 
2013 
2919 

"Прикладна механіка для рятівника.Навчальний посібник"


Автори: Отрош Ю.А., Ступак Д.О., Поздєєв С.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
педагогіч… 
2013 
6663 

"Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посіб- ник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко."


Автори: Стрельніков В. Ю.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
культурол… 
2013 
2126 

"Історія української культури. Навчальний посібник."


Автори: Греченко В.А., Кислюк К.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2013 
2367 

"Психологія: вступ до спеціальності. Навчальний посібник."


Автори: Іванова О.В., Москалюк Л.М., Корсун С.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2013 
6375 

"IBM S P S S Statistics 20 и AMOS: профессиональный статистический анализ данных"


Автори: Наследов А.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2013 
6373 

"Психологія особистості навчальний посібник"


Автори: Москалець В. П.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2013 
6646 

"Системний аналіз інформаційних процесів: Навч. посіб. / В. М. Варенко, І. В. Братусь, В. С. Дорошенко, Ю. Б. Смольников, В.О. Юрченко"


Автори: За ред.Варенко В. М., Братусь І. В., Дорошенко В. С., Смольников Ю. Б., Юрченко В. О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
маркетинг 
2013 
2938 

"Маркетинг інформаційних продуктів і послуг. Навчальний посібник"


Автори: Палеха Ю.І., Палеха О.Ю.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Термодина… 
2013 
3473 

"Термодинаміка і теплопередача у цивільній безпеці. Навч. посібник"


Автори: Шаршанов А.Я.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2012 
6406 

"Психодіагностика. Навчальний посібник."


Автори: Кушнір Ю.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2012 
1567 

"Психологія сім'ї. Навчальний посібник."


Автори: За ред.Поліщука В.М.,Ільїна Н.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2012 
6365 

"Експериментальна психологія. Навчальний посібник"


Автори: Галян О.І., Галян М. І,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2012 
2329 

"Практикум із соціальної психології. Навч. посібник"


Автори: Зелінська Т.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2012 
2008 

"Конституційне право України. Навчальний курс"


Автори: Вітик І.Р., Вітик Ю.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2012 
1364 

"Організація служби та підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів./О.Є. Безуглов, В.М. Іщук, О.М. Колєнов"


Автори: За ред. Безуглов О.Є., Іщук В.М., Колєнов О.М., Назаров О.О., Попов В.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Природнича 
2012 
2440 

"Моніторинг довкілля: Практикум"


Автори: Клименко М. О., Кнорр Н. В., Пилипенко Ю. В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2012 
2295 

"Організація профілактичної роботи у сфері пожежної та техногенної безпеки"


Автори: Заїка П. І., Дядюшенко О. О., Куценко С. В., Тараненко С. П.,
Email автора (співавтора):
diadiushenko_oleksandr@chipb.org.in
Zaika_Petro@chipb.org.in

Навчальний посібник 
управлінн… 
2012 
1368 

"Основи державного управління у сфері пожежної безпеки. Навч.- метод посібник/Горбаченко Ю.М., Грибенюк Г.С., Капля А.М."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
буд.матер… 
2012 
1090 

"Будівельні матеріали та їх поведінка при дії високих температур: Навч. пос. /Осипенко В.І., Поздєєв С.В., Тищенко І.Ю"


Автори: Осипенко В.І., Поздєєв С.В., Тищенко І.Ю.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2012 
2915 

"Прикладна механіка. Розділ 1 " Опір матеріалів". конспект лекцій."


Автори: Отрош Ю.А.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Суспільно… 
2012 
1237 

"Історія України: Короткий курс лекцій для підготовки до іспиту."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2012 
3051 

"Практична психологія. Введення у професію. Навч. пос."


Автори: Приходько Ю.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
екологія 
2012 
2272 

"Інженерна екологія. Навчальний посібник"


Автори: Жигуц Ю.Ю., Лазар В.Ф.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Суспільно… 
2012 
1616 

"Сертифікація персоналу. Навчальний посібник/Чурсіна Л.А., Березовський Ю.В., Тіхосова Г.А"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
мова 
2012 
2750 

"Українська мова професійного спілкування. Навч. посібник"


Автори: Мацюк З.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2012 
2676 

"Соціально-психологічні аспекти роботи з підлітками, схильними до девіацій. Навч. пос."


Автори: Лобанова А.С.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2012 
1165 

"Загальна психологія: Підручник."


Автори: За ред. Скрипченко О.В., Долинсьеа Л.В., Огороднійчук З.В., Лисянська Т.М., Зелінська Т.М., Співак Н.В., Зубалій Н.П.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
2012 
1666 

"Технологія та товарознавство систем сухого будівництва: вогнезахист будівельних конструкцій. Навч. посібник./Захарченко П.В., Гавриш О.М., Карпенко О.О., Петухова О.М."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2012 
1729 

"Ambitious Without Borders"


Автори: Galarowicz Oksana,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2012 
3383 

"Основи інтелектуальної власності. Навчальний посібник.К."


Автори: Фордзюн Ю.І., Кабацій В.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2012 
6020 

"Надзвичайні ситуації природного та антропогенного характеру."


Автори: За ред. Шелудченка Б.А.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2012 
2667 

"Педагогічна психологія. Практикум. Навч. пос."


Автори: Лисянська Т.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2012 
3289 

"Інженерна та комп'ютерна графіка. Навч. посібник"


Автори: Тарандушка Л.А.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2012 
2666 

"Педагогічна психологія. Навч. пос."


Автори: Лисянська Т.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
прикладна… 
2012 
3279 

"Прикладна механіка. Розділ 2. "Деталі машин". Конспект лекцій."


Автори: Ступак Д.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
математич… 
2012 
5947 

"Математична статистика. Навч. посіб."


Автори: Руденко В.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2012 
1158 

"Експлуатація пожежної та аварійно-рятувальної техніки. Навч. посібник./О.М. Ларін, О.М. Семків, М.І. Мисюра та інш."


Автори: За ред. Ларін О.М., Семків О.М., Мисюра М.І., Кривошей Б.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2012 
1963 

"Оформлення конструкторської документації. Навч. пос."


Автори: Ванін В.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
менеджмент 
2012 
3333 

"Сучасні теорії менеджменту. Навч. посібник"


Автори: Туленков М.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Суспільно… 
2012 
2933 

"Загальне документознавство. Навчальний посібник."


Автори: Палеха Ю., Леміш Н.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2012 
6687 

"Цивільний захист. Навчальний посібник"


Автори: Харамда Г.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
культурол… 
2012 
3168 

"Інформаційна культура студента: Навч. пос."


Автори: Свістельник І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Суспільно… 
2012 
3128 

"Упраління персоналом. Навч. пос."


Автори: Рульев В.А.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2012 
1424 

"Пожарная аварийно-спасательная техника и связь: учебн. пос./Б.Л. Кулаковский."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2012 
1116 

"Вікова психологія. Навч. посібник/Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П."


Автори: За ред.Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Суспільно… 
2012 
1934 

"Історія України: проблемні для лекції для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Навч. посібник."


Автори: Бут О.М., Бушин М.І., Ю.І., Вовк Ю.І., Гуржій І.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2012 
6298 

"Методика викладання психології у вищій школі."


Автори: За ред.Бойко-Бузиль Ю. Ю. , ГорбенкоС. Л.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Мистецтво 
2012 
3117 

"Історія української культури. Курс лекцій у 2-х кн. Кн.2"


Автори: Романько І.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2012 
1218 

"Інженерна техніка та спеціальні машини для ліквідації надзвичайних ситуацій. Навч. посібник./За ред.Ларін О.М., Грицина І.М., Грицина Н.І., Калиновський А.Я., Кривошей Б.І."


Автори: За ред.Ларін О.М., Грицина І.М., Грицина Н.І., Калиновський А.Я., Кривошей Б.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
технічна 
2012 
5826 

"Пожежна техніка. Ч.1 Насоси.Навчальний посібник."


Автори: За ред. Перепечаев В.Д., Макаревський П.В., Стась С.В., Биченко С.М., Качкар Є.В., Кучер П.П.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
пожежно-п… 
2012 
1463 

"Пожежно-рятувальна підготовка: Навчально-методичний посібник."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Суспільно… 
2012 
1681 

"Управлінський облік: теорія та практика. Навчально-практичний посібник."


Автори: Шило В.П.,Ільіна С.Б., Шепелюк В.А.,Криштопа І.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2012 
1929 

"Психологія деструктивної поведінки: посібник"


Автори: Бут В.П.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2012 
6369 

"Комп'ютерні технології в освіті : навч. посібн."


Автори: Жарких, Ю. С. Лисоченко С. В Сусь, Б. Б.,. Третяк. О. В,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
математика 
2012 
2129 

"Похідна та диференціал. Навчальний посібник"


Автори: Григоренко К.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2012 
2067 

"Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие"


Автори: Герасимова Е.Б.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
педагогіч… 
2012 
1770 

"Педагогіка і методика вищої школи: Навч. метод. посібник"


Автори: Артемова Л.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Природнича 
2011 
1110 

"Вища математика. Зб. задач /За ред. В.П. Дубовика, І.І. Юрика"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
прикладна… 
2011 
2916 

"Прикладна механіка: розділ Опір матеріалів: Навчальний посібник /Ю.А. Отрош, Д.О. Ступак, С.В. Поздєєв"


Автори: Отрош Ю.А., Ступак Д.О., ПоздєєвС.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
управлінн… 
2011 
1366 

"Організація управління діяльностю"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2011 
1497 

"Правові основи діяльності органів та підрозділів пожежної безпеки: Навчально-методичний комплекс."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
рятувальн… 
2011 
1136 

"Гірничорятувальна служба. Навчальний посібник."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2011 
1822 

"Цивільна оборона України. Навч. пос. /Бедрій Я.І., Івах Р.М. та інш."


Автори: Бедрій Я.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2011 
1360 

"Організація пожежно-профілактичної роботи. Навчально-методичний посібник./П.І. Заїка, О.О. Дядюшенко, С.В. Цвіркун, Є.В. Качкар"


Автори: За ред. Заїка П.І., ДядюшенкоО.О, . ЦвіркунС.В, КачкарЄ.В.,
Email автора (співавтора):
diadiushenko_oleksandr@chipb.org.in
Zaika_Petro@chipb.org.in
Tsvirkun_Serhii@chipb.org.in

Навчальний посібник 
психологі… 
2011 
2883 

"Психологія здоров'я. Психологічна робота по збереженню психічного здоров'я працівників МНС. Навч. посібник"


Автори: Носенко В.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2011 
2060 

"Психодіагностика. Навч. посібник"


Автори: Галян І.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2011 
3338 

"Психологія і педагогіка вищої школи в запитаннях і відповідях: Навч. пос."


Автори: Туркот Т.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2011 
4846 

"Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика). / За ред. Фарси С.Я.Науково-практичний посібник."


Автори: За ред. Фарси С.Я.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2011 
1191 

"Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. т.8. Організація інженерного забезпечення заходів та сил цивільного захисту щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2011 
1633 

"Соціальна психологія: Навчальний посібник за напрямом підготовки 6.170203 "Пожежна безпека": 4 курс."


Автори: За ред. Вареник В.В., Вовк Н.П., Грибенюк Г.С., Кришталь М.А., Мукомел С.А., Снісаренко А.Г., Теслюк П.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
тактика,о… 
2011 
1645 

"Тактика проведения аварийно-спасательных работ. Охрана труда и техника безопасности: учебн. пос. /Г.Ф.Ласута"


Автори: За ред. Ласута Г.Ф.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2011 
1377 

"Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України: Навчальний посібник./За ред. Є.Ю. Литвиновського."


Автори: За ред. Є.Ю. Литвиновського.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2011 
1776 

"Опір матеріалів. Розв'язання задач: Навч. пос."


Автори: Астанін В.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна,… 
2011 
1378 

"Основи організації піротехнічних робіт. Навч. посібник/В.В. Барбашин, О.О. Назаров, В.В. Рютин, І.О.Толкунов"


Автори: За ред.В.В. Барбашин, О.О. Назаров, В.В. Рютин, І.О.Толкунов,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
екологія,… 
2011 
2289 

"Основи екології: Навчальний посібник."


Автори: Заверуха Н.М., Серебряков В.В. та ін.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2011 
3390 

"Затримання та взяття під варту: особливості застосування.Начально-методичний посібник."


Автори: Фулей Т.І., Сіроткіна М.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2011 
2560 

"Психологічне забезпечення професійної діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України: Навчальний посібник."


Автори: Кришталь М.А.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
педагогіч… 
2011 
3337 

"Педагогіка вищої школи: Навч. посібник."


Автори: Туркот Т.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2011 
6327 

"Психодіагностика. Навчальний посібник."


Автори: Галян М. І,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2011 
1379 

"Основи організації піротехнічних робіт: Навчальний посібник./За ред. В.П. Садкового."


Автори: За ред. СадковогоВ.П.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
пож.безпе… 
2011 
1754 

"Пожежна безпека дитячих дошкільних та навчальних закладів: Навч. пос."


Автори: Андрієнко В.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2011 
1826 

"Пожежно-рятувальна підготовка. Навчальний посібник. /За ред. Безуглов О. Є., Горпинич І.А., Олійник Д.В., Семків О.М., Сипавін В.В."


Автори: За ред. Безуглов О. Є., Горпинич І.А., Олійник Д.В., Семків О.М., Сипавін В.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
спец.хімія 
2011 
2254 

"Розрахунки і моделювання в теорії пожежовибухонебезпечності: Навчальний посібник."


Автори: Єлагін Г.І., Алексєєв А.Г., Кришталь М.А.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
хімія 
2011 
6288 

"Хімія : навч. посібник"


Автори: За ред Кукуєва.В.В., МагльованаТ.В., КірєєвО.О., Тарасова Г.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2011 
2636 

"Основи інтелектуальної власності та захисту /Лазебний В.С., Розорінов Г.М., Толюпа С.В."


Автори: Лазебний В.С.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
прикладна… 
2011 
3280 

"Прикладна механіка: розділ 2 "Деталі машин": Навчальний посібник."


Автори: Ступак Д.О., Отрош Ю.А, Поздєєв С.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
пож.техні… 
2011 
1422 

"Пінозмішувачі. Навчально-методичний посібник./Макаревський П.В., Биченко С.М., Качкар Є.В., Кучер П.П."


Автори: За ред. Макаревський П.В., Биченко С.М., Качкар Є.В., Кучер П.П.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2011 
6314 

"Правознавство. Навчальний прсібник"


Автори: Кунченко-Харченко В.І., Печерський В.Г., Трубін Ю.Ю.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2011 
2211 

"Історія конституційного права України: Навчальний посібник для курсантів та студентів."


Автори: Дробінка І.Г., Томіленко А.Г.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Суспільно… 
2011 
2213 

"Історія констуційного права України : Навчальний посібник для студентів. курсантів та слухачів."


Автори: Дробінка І.Т., Томіленко А.Г.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2011 
6577 

"Організація управління цивільним захистом, на підприємствах, установах та організаціях. Навчальний посібник"


Автори: За ред. Квашука В.П.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
педагогіч… 
2011 
3319 

"Університетська освіта: Навч. метод. посібник. / Укл. Товканець Г.В."


Автори: Товканець Г.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2011 
3339 

"Психологія і педагогіка вищої школи в запитаннях і відповідях: Навч. пос."


Автори: Туркот Т.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
пожежно-п… 
2011 
3334 

"Протипожежний захист торгівельних установ та товароматеріальних закладів: Навчально-методичний посібник."


Автори: Тупицький В.М., Кириченко О.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
охорона п… 
2011 
2466 

"Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та захисту населення: Навчальний посібник /М.М. Ковзяр, Я.І. Бедрій та інш.)"


Автори: Козяр М.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2011 
6813 

"Психологія здоров'я людини."


Автори: Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2011 
3258 

"Адміністративне право України. Навчальний посібник."


Автори: Стеценко С.Г.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
логіка 
2011 
2807 

"Логіка: Навч. посібник"


Автори: Мозгова Н.Г.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
стандарти… 
2011 
2600 

"Міжнародна система стандартизації та сертифікації. Навч. пос."


Автори: Кузьміна Т.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2011 
6438 

". Конфліктологія : навчальний посібник"


Автори: Миронова О. М. ,. Мазоренко. О.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Суспільно… 
2011 
3173 

"Історія України: Навчальний посібник."


Автори: Світлична В.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2011 
1405 

"Оцінювання вогнестійкості будівельних конструкцій та виробів. Методи випробувань. Навч. посібник"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
радіаційн… 
2011 
6699 

"Збірник задач і запитань з радіаційної фізики. Посібник"


Автори: Лопушанський Я.Семерак М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
спорт 
2011 
5866 

"Спортивна метрологія."


Автори: Глазирін І.Д., Лизогуб В.С., Бузько В.І., Наварецький Д.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Суспільно… 
2011 
2152 

"Адміністративне право. Навчальний посібник."


Автори: Гуржій Т.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2011 
2161 

"Вогнестойкість будівельних конструкцій: Навчально-методичний посібник."


Автори: Дагіль В.Г., Аброскін А.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2011 
3114 

"Диференційна психологія. Навчальний посібник"


Автори: Романовська Л.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2011 
6208 

"Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч. посіб. / [В.М.Петрик, М.М.Присяжнюк, Л.Ф.Компанцева, Є.Д.Скулиш, О.Д.Бойко, В.В.Остроухов];"


Автори: за заг. ред. Є.Д.Скулиша,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2011 
6645 

"Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек. Навчальний посібник. / В.А. Андронов, А.С. Рогозін, О.М.Соболь, В.В. Тютюник, Р.І. Шевченк"


Автори: За ред.Андронов В.А., Рогозін А.С., Соболь О.М., Тютюник В.В., Шевченко Р.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2011 
2882 

"Вступ до спеціальності "Психологія". Навч. пос."


Автори: Носенко В.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
буд.конст… 
2011 
3069 

"Вогнегасне обробляння будівельних матеріалів і конструкцій: Навчальний посібник."


Автори: Пушкаренко А.С., Васильченко О.В. та ін.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2011 
1837 

"Самовиховання та саморегуляція особистості: Навч. пос."


Автори: Березовська Л.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
охорона п… 
2011 
6694 

"Охорона праці. Навчальний посібник"


Автори: Грибан В. Негодченко О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2011 
3253 

"Інженерне забезпечення сил та засобів цивільного захисту з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"


Автори: Стась С. В., Макаревський П. В., Биченко С. М., Качкар Є. В., Цвіркун С. В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2011 
2467 

"Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення: Навчальний посібник/М.М. Козяр, Я.І. Бедрій та інш."


Автори: Козяр М.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
педагогіч… 
2011 
3318 

"Університетська освіта: Навч.- метод. посібн./Укл. Товканець Г.В."


Автори: Товканець Г.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
хімія 
2011 
1709 

"Хімія: Навчальний посібник /Кукуєва В.В., Магльована Т.В., Кірєєв О.О."


Автори: За ред.Кукуєва В.В., Магльована Т.В., Кірєєв О.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2011 
3210 

"Конфліктологія: Навчальний посібник."


Автори: Скібіцька Л.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
наука 
2011 
2452 

"Основи наукових досліджень (планування експериментів): Навч. посібник"


Автори: Коваленко А.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
пож. проф… 
2010 
1805 

"Блискавкозахист будівель та споруд: Навчальний посібник."


Автори: Баракін О.Г., Квашніна О.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2010 
2229 

"Практична психологія. Навч. посібник"


Автори: Дуткевич Т.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2010 
1188 

"Захист населення і територій від надзвичайних ситуайцій. т.6. Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони). За заг. ред. В.В. Могильниченка"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Природоох… 
2010 
1553 

"Промислова екологія. Навчальний посібник./Бедрій Я.І, Білінський Б.О., Івах Р.М., Козяр М.М."


Автори: За ред. Бедрій Я.І., Білінський Б.О., Івах Р.М., Козяр М.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2010 
1901 

"Юридична психологія. Навчальний посібник"


Автори: Бочелюк В.Й.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2010 
1144 

"Дії людини в умовах небезпечних подій. За заг. ред. М.А. Скидана"


Автори: За заг. ред. М.А. Скидана,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2010 
1448 

"Пожежна безпека об'єктів підвищеної небезпеки: Навчальний посібник/О.П. Михайлюк, В.В. Олійник та ін."


Автори: За ред Михайлюк.О.П., Олійник В.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Природнича 
2010 
1039 

"Безпека життєдіяльності в запитаннях і відповідях:За ред. Плахтій Д.П.,Савчук А.М., Підгорний В.К., Бурдейний І.М. Навчальний посібник."


Автори: За ред. Плахтій Д.П.,Савчук А.М., Підгорний В.К., Бурдейний І.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2010 
2199 

"Психологія конфлікту: Навчальний посібник."


Автори: Долинська Л.В., Матяш-Заяц Л.П.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Природнича 
2010 
3481 

"Фізичні основи пожежовибухонебезпеки: Навчальний посібник."


Автори: Шевчук В.Г., Поліщук Д.Д.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
культурол… 
2010 
3485 

"Історія української культури: Навчальний посібник."


Автори: Шейко В.М., Тишевська Л.Г.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2010 
1447 

"Пожежна безпека об'єктів підвищеної небезпеки: Навчальний посібник/ О.О. Михайлюк, В.В. Олійник та ін."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2010 
1277 

"Лабораторний практикум з курсу "Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках": Методичні вказівки для курсантів, студентів та слухачів."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
педагогіч… 
2010 
3377 

"Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник."


Автори: Фіцула М.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
політолог… 
2010 
3537 

"Основи політології. Навч. пос."


Автори: Юрій М.Ф.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
право 
2010 
2728 

"Застосування норм права(теорія і практика). Навчальний посібник."


Автори: Малишев Б.В., Москалюк О.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2010 
1038 

"Безпека експлуатації будівель і споруд та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій./ О.В. Васильченко та ін."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2010 
2716 

"Загальна психологія."


Автори: Максименко С.Д.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
менеджмент 
2010 
2235 

"Основи менеджменту. Навч. посібник"


Автори: Дяченко Т.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2010 
3557 

"Технічна гідродинаміка та основи теорії змащування. Посібник"


Автори: Яхно П.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
педагогіч… 
2010 
1412 

"Педагогічна самоосвіта: Навчально-методичний посібник./Бут В.П., Кришталь М.А. та ін."


Автори: Бут В.П., Кришталь М.А.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
педагогіч… 
2010 
1411 

"Педагогічна самоосвіта./За ред. Бут В.М., Кришталь М.А., Демченко С.О."


Автори: За ред. Бут В.М., Кришталь М.А., Демченко С.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
педагогіч… 
2010 
3376 

"Педагогіка вищої школи: Навч. пос."


Автори: Фіцула М.М.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2010 
2563 

"Психологія спорту. Навчально-методичний посібник."


Автори: Кришталь М.А., Пархоменко Т.В., Свириденко О.О.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2010 
1190 

"Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. т.6. Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
засоби по… 
2010 
1414 

"Первинні засоби пожежогасіння. Тактика використання: Навчальний посібник."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2010 
1745 

"Теоретичні основи пожежовибухонебезпечності: Навчальний посібник."


Автори: Алексєєв А.Г. та ін.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2010 
2939 

"Диференціальна психологія. Навч. посібник"


Автори: Палій А.А.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2010 
6484 

"Кризова психологія; Навчальний посібник /За заг. ред. проф. О.В. Тімченка,Александров Ю.В., Гонтаренко Л.О., Євсюков О.ІІ., Куфлієвський A.C., Лебедева С.Ю., Миронець С.М., Назаров О.О., Овсяннікова Я.О., Оніщенко Н.В., Перелигіна Л.А., Поляков І.О., Приходько К.О., Садковий В.П., Тімченко О.В., Гітаренко Д.С., Христенко B.C."


Автори: За ред. Александрова Ю.В.. Гонтаренка Л.О., Євсюкова О.П.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2010 
3269 

"Психологічна служба в системі освіти: Практикум з навчального курсу для практичних психологів: Навч. пос."


Автори: Стояновська О.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Суспільно… 
2010 
3278 

"Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг. Опорний конспект"


Автори: Студеняк І.П.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2010 
2506 

"Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навчальний посібник."


Автори: Корольчук М.С., Крайнюк В.М. та ін.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психогігі… 
2010 
6815 

"Основи психогігієни молодої людини."


Автори: За ред.Меньших О.Е. , Петренко Ю.О.,Ярова В.Д.,,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2010 
6302 

"Практична психологія: Вступ до спеціальності."


Автори: Дуткевич Т. В., Савицька О.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2010 
3276 

"Психологічна служба в системі освіти. Практикум з навчального курсу для практичних психологів. Навч. пос."


Автори: Строяновська О.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
психологі… 
2010 
3277 

"Психологічна служба в системі освіти: Практикум з навчального курсу для практичних психологів: Навчальний посібник."


Автори: Строяновська О.В.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
цивільний… 
2010 
1189 

"Захист населення і територій від надзвичайних ситуайцій. т.7. Робота начальників і підрозділів і служб. Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту з організації рятувальних та інших невідкладних робіт. ( за заг. ред. О.М. Євдіна)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Термодина… 
2010 
3135 

"Термодинаміка і теплопередача у пожежній справі."


Автори: Рябова І.Б., Сайчук І.В., Шаршанов А.Я.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
філософія 
2010 
1704 

"Філософія: природа, проблематика, класичні розділи: Хрестоматія: Навчальний посібник./За ред. Г.І. Волинки."


Автори: За ред. Волинки Г.І.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
Технічна 
2010 
3068 

"Вогнезахисне обробляння будівельних матеріалів і конструкцій: Навчальний посібник."


Автори: Пушкаренко А.С. та ін.,
Email автора (співавтора):

Навчальний посібник 
філософія… 
2010 
1703