Електронна бібліотека

Методичних розробок: 360 джерел


Методична розробка 
інжен. та… 
21 травня 2022 року 
6688 

"Методичні рекомендації до виконання графічних робіт із дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка»"


Автори: Мельник О.Г., Вовк Н.П.,
Email автора (співавтора):
Vovk_Nelia@chipb.org.in

Методична розробка 
2023 
6721 

"Методичні вказівки на виконання контрольної роботи з дисципліни «Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи» циклу професійної (вибіркової) підготовки за освітньо-професійною програмою «Цивільний захист» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»"


Автори: Дмитро ФЕДОРЕНКО, Василь КРИШТАЛЬ, Ігор ТАРАН, Сергій ЩЕПАК,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
психологі… 
2023 
6832 

"«Психогігієна праці в особливих умовах діяльності» К.Р."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
2023 
6722 

"22. Методичні вказівки на виконання контрольної роботи з дисципліни «Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи» циклу професійної (обов'язкової) підготовки за освітньо-професійною програмою «Цивільний захист» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»"


Автори: Дмитро ФЕДОРЕНКО, Василь КРИШТАЛЬ, Ігор ТАРАН, Сергій ЩЕПАК,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
психологі… 
2022 
6638 

"МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Сучасні управлінські, інформаційно-психологічні технології»"


Автори: Грибенюк Г.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Методична розробка 
право 
2022 
6637 

"ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА"


Автори: Котляр Д.,
Email автора (співавтора):
kotliar_diana@chipb.org.in

Методична розробка 
2022 
6671 

"Грибенюк Г.С. «Сучасні управлінські, інформаційно-психологічні технології» [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 26 «Цивільна безпека» 263 «Цивільна безпека»]"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Методична розробка 
психологі… 
2022 
6672 

"«Сучасні управлінські, інформаційно-психологічні технології» Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека»"


Автори: За заг.ред. Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Методична розробка 
Технічна 
2022 
6777 

"Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи здобувачами заочної форми навчання з освітнього компоненту «Державний нагляд у сфері пожежної безпеки»"


Автори: Олександр Дядюшенко, Оксана Кириченко, Валентин Дивень,
Email автора (співавтора):
dyven_valentyn@chipb.org.in
diadiushenko_oleksandr@chipb.org.in
kyrychenko_oksana@chipb.org.in

Методична розробка 
психологі… 
2021 
6379 

"Експериментальна психологія.Курсова робота"


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Методична розробка 
психологі… 
2021 
6149 

"Профілактика та подолання сімейного насилля: [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»)]"


Автори: Дячкова О.,
Email автора (співавтора):
Diachkova_Olha@chipb.org.in

Методична розробка 
психологі… 
2021 
6262 

"Психологія травмуючи ситуацій [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»)]"


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Методична розробка 
спец.хімія 
2021 
6307 

"Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт «Практикум-журнал з дисциплін «Теорія розвитку та припинення горіння» та «Теорія горіння та вибуху»"


Автори: За ред.Єлагін Г. І., Тищенко О. М., Нуянзін В. М., Майборода А. О., Маладика І. Г.,
Email автора (співавтора):
yelahin_heorhii@chipb.org.in

Методична розробка 
інженерна… 
2021 
6108 

"Методичні рекомендації до виконання графічних робіт із дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» (частина 1)."


Автори: Мельник О., Вовк Н.,
Email автора (співавтора):
Melnyk_Olha@chipb.org.in

Методична розробка 
психологі… 
2021 
6191 

"Організаційна психологія:та основи організації праці [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»)]"


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Методична розробка 
психологі… 
2021 
6247 

"Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»)]"


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Методична розробка 
Технічна … 
2021 
6101 

"Технічна механіка рідин та газу: Лабораторний практикум./Мигаленко К.І., Колесніков Д.В., Заїка Н.П."


Автори: Мигаленко К.І., Колесніков Д.В., Заїка Н.П.,
Email автора (співавтора):
Myhalenko_Kostiantyn@chipb.org.in

Методична розробка 
психологі… 
2020 
6006 

"Методи навчання психології. Лекція 5"


Автори: Мохнар Л.І.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
інформаці… 
2020 
6867 

"Розроблення електронних курсів у віртуальному навчальному середовищі ЛДУ БЖД"


Автори: Полотай О.І., Кухарська Н.П.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
психологі… 
2020 
5996 

"Соціально-психологічний тренінг психологічної підготовки до діяльності в екстремальних умовах: Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів з навчальної обов’язкової дисципліни «Соціально-психологічний тренінг психологічної підготовки до діяльності в екстремальних умовах»"


Автори: Чередниченко Т.В.,
Email автора (співавтора):
Cherednychenko_Tetiana@chipb.org.in

Методична розробка 
2020 
6656 

"«Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів»"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):
kovalenko_oksana@chipb.org.in

Методична розробка 
психологі… 
2020 
6017 

"ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ"


Автори: Мохнар Л.І.,
Email автора (співавтора):
mokhnar_liudmyla@chipb.org.in

Методична розробка 
психологі… 
2020 
5936 

"СОЦІАЛЬНА ТА ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ . Методичні вказівки для виконання курсової роботи за напрямом підготовки 053 «Психологія» здобувачів освітнього рівня «бакалавр»"


Автори: за ред. Дмитренко М.Й., Кришталь М.А.,
Email автора (співавтора):
Dmytrenko_Mariia@chipb.org.in

Методична розробка 
психологі… 
2020 
6000 

"Диференціальна психологія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів з навчальної обов’язкової дисципліни «Диференціальна психологія»"


Автори: Чередниченко Т.В.,
Email автора (співавтора):
Cherednychenko_Tetiana@chipb.org.in

Методична розробка 
психологі… 
2020 
6001 

"Психологія сексуальності: Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів з навчальної обов’язкової дисципліни «Психологія сексуальності»"


Автори: Чередниченко Т.В.,
Email автора (співавтора):
Cherednychenko_Tetiana@chipb.org.in

Методична розробка 
психологі… 
2020 
6004 

"Методологічні основи викладання психології. Лекція 3"


Автори: Мохнар Л.І.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
психологі… 
2020 
6005 

"Активні методи навчання у викладанні психології. Лекція 4"


Автори: Мохнар Л.І.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
спец.хімія 
2020 
6113 

"Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Теорія горіння та вибуху» для студентів відділення заочного навчання, підготовка яких здійснюється за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузь знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 263 «Цивільна безпека»."


Автори: Єлагін Г. І., Нуянзін В. М., Майборода А. О.,
Email автора (співавтора):
yelahin_heorhii@chipb.org.in

Методична розробка 
психологі… 
2020 
5998 

"Психотерапія фахівців екстремального профілю діяльності: Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів з навчальної обов’язкової дисципліни «Психотерапія фахівців екстремального профілю діяльності»"


Автори: Чередниченко Т.В.,
Email автора (співавтора):
Cherednychenko_Tetiana@chipb.org.in

Методична розробка 
технічна … 
2020 
6029 

"Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при підготовці до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічна механіка» розділ «Деталі машин»"


Автори: Цвіркун С.В., Дагіль В.Г.,
Email автора (співавтора):
Tsvirkun_Serhii@chipb.org.in

Методична розробка 
прикладна… 
2020 
6028 

"Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при підготовці до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Прикладна механіка» розділ «Деталі машин»"


Автори: Цвіркун С.В., Дагіль В.Г.,
Email автора (співавтора):
Tsvirkun_Serhii@chipb.org.in

Методична розробка 
психологі… 
2020 
6010 

"Загальна психологія: [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти."


Автори: Дячкова О.М.,
Email автора (співавтора):
Diachkova_Olha@chipb.org.in

Методична розробка 
2020 
6657 

"МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ» для здобувачів магістерського рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 053 «Психологія»"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Методична розробка 
психологі… 
2020 
5997 

"Вікова та геронтопсихологія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів з навчальної обов’язкової дисципліни «Вікова та геронтопсихологія»"


Автори: Чередниченко Т.В.,
Email автора (співавтора):
Cherednychenko_Tetiana@chipb.org.in

Методична розробка 
психологі… 
2020 
5999 

"Патологічна та клінічна психологія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів з навчальної обов’язкової дисципліни «Патологічна та клінічна психологія»"


Автори: Чередниченко Т.В.,
Email автора (співавтора):
Cherednychenko_Tetiana@chipb.org.in

Методична розробка 
філософія 
2019 
6631 

"Проблеми філософії права. Методичні вказівки з організації самостійної роботи"


Автори: УСОВ Дмитро,
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Методична розробка 
технічна 
2019 
6106 

"МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для здобувачів вищої освіти (заочна форма навчання) зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» (термін навчання 4 роки 9 місяців)"


Автори: Мельник О.,
Email автора (співавтора):
Melnyk_Olha@chipb.org.in

Методична розробка 
інженерна… 
2019 
6109 

"МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для здобувачів вищої освіти (заочна форма навчання) зі спеціальності 261 «Пожежна безпека» (термін навчання 4 роки 9 місяців) Черкаси"


Автори: Мельник О.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
психологі… 
2019 
5948 

"МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з дисципліни «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ» для здобувачів вищої освіти (заочна форма навчання) освітній рівень: бакалавр Напрям підготовки 030102«Психологія» зі спеціальності 053 ««Екстремальна та кризова психологія»"


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):
Hrybeniuk_Hennadii@chipb.org.in

Методична розробка 
психологі… 
2018 
6192 

"Методичні рекомендації з проведення тренінгових занять для підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, К.В.Терещенко [та ін.]; за ред. Л.М. Карамушки."


Автори: за ред. Карамушки Л.М.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
психологі… 
2018 
5952 

"Загальна психологія: методичні вказівки для виконання курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія»."


Автори: за ред. Дячкова О.М.,
Email автора (співавтора):
Diachkova_Olha@chipb.org.in

Методична розробка 
психологі… 
2018 
5944 

"Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Експериментальна психологія» для студентів спеціальності 053 «Психологія»"


Автори: Гірняк Г.С.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
хімія 
2018 
6289 

"Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з хімії"


Автори: МагльованаТ.В.,
Email автора (співавтора):
Mahlovana_Tetiana@chipb.org.in

Методична розробка 
цивільний… 
2017 
6683 

"Моніторинг надзвичайних ситуацій та теорія ризиків. Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни. Спеціальність 261 «Пожежна безпека», спеціалізація «Управління пожежною безпекою». Спеціальність 263 «Цивільна безпека», спеціалізація «Цивільний захист», «Управління у сфері цивільного захисту». Освітній ступінь «магістр» / Уклад. О.М. Соболь"


Автори: За ред. Соболь О.М.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
електроус… 
2016 
526 

"Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. (бакалавр)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
психологі… 
2016 
773 

"Психологія творчості. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи.(магістр)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
аварійно-… 
2015 
647 

"Методичні вказівки на виконання курсової роботи з дисципліни "Протипожежна та аврійно-рятувальна техніка" напрям ПБ бакалавр."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
організац… 
2015 
655 

"Методичні рекомендації для виконання курсової роботи" Організація управління діяльністю органів та підрозділів пожежної безпеки""


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
спец.хімія 
2015 
865 

"Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " Теорія розвитку та припинення горіння"спеціаліст"


Автори: Костенко В.К., Майборода А.О., Покалюк В.М.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
спец.хімія 
2015 
863 

"Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " Теоретичні основи пожежовибухонебезпечності" 2 М"


Автори: Костенко В.К., Майборода А.О., Покалюк В.М.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
прикладна… 
2015 
890 

"Прикладна механіка: Посібник до виконання розрахуноково-графічних робіт з розділу "Опір матеріалів""


Автори: Ступак Д.О., Отрош Ю.А. Поздєєв С.В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
прикладна… 
2015 
891 

"Прикладна механіка ( розділ "Опір матеріалів"), методичні вказівки до виконання лабораторних робіт"


Автори: Ступак Д.О., Отрош Ю.А., Поздєєв С.В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
спец.хімія 
2015 
6114 

"МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ПРИПИНЕННЯ ГОРІННЯ» для слухачів заочної форми навчання, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (напрям підготовки 6.170203 «Пожежна безпека») Черкаси"


Автори: Костенко В. К., Майборода А. О., Покалюк В. М.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
організац… 
2014 
532 

"Завдання і методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Організація професійної підготовки особового складу підрозділів цивільного захисту" слухачами заочного навчання. магістр"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2014 
6605 

"Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Пожежна тактика» для курсантів, студентів та слухачів, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (напрям підготовки 6.170203 «Пожежна безпека»)"


Автори: Маладика І.Г., Шкарабура М.Г., Мирошник О.М.,
Email автора (співавтора):
myroshnyk_oleh@chipb.org.in

Методична розробка 
психологі… 
2014 
771 

"Психологія праці. Методичні вказівки для виконання курсової роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
освіта 
2014 
512 

"Бюлетень науково-методичного центру навчальних закладів ДСНС України.№22-2014"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
психологі… 
2014 
772 

"Психологія праці.Методичні вказівки для виконання курсової роботи за напрямом " Психологія" бакалавр"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
аварійно-… 
2014 
644 

"Методичні вказівки на виконання курсового проекту з дисципліни " Основи проектування та конструювання інженерної та аварійно-рятувальної техніки". студентів, курсантів,з.ф.н."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
організац… 
2013 
656 

"Методичні рекомендації для виконання курсової роботи. "Організація управління діяльністю органів та підрозділів цивільного захисту"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
пож.справа 
2013 
752 

"Прикладні інформаційні технології у сфері пожежної безпеки. Практикум"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
прикладна… 
2013 
627 

"Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Прикладна механіка"/Упор. Ступак Д.О.,Отрош Ю.А., Поздєєв С.В."


Автори: За ред.Ступак Д.О.,Отрош Ю.А., Поздєєв С.В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
інженерна… 
2013 
657 

"Методичні рекомендації до виконання графічних робіт"Інженерна та комп'ютерна графіка" ч.1/О.Г. Мельник, С.В.Поздєєв, Г.П. Чепурний"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
пожежно-п… 
2013 
872 

"Пожежна профілактика в населених пунктах. Метод. вказ. до виконанння курсового проекту"


Автори: Лиходід Р.В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
водопоста… 
2013 
788 

"Спеціальне водопостачання. Методичні вказівки і завдання з виконання курсової роботи. (2 курс)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
психологі… 
2013 
768 

"Психологія діяльності в особлививих умовах. Методичні вказівки для виконання курсової роботи за напрямом підготовки " Пожежна безпека" 2,5. та 4 роки."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
медична 
2013 
573 

"Медицина Надзвичайних ситуацій( професійна підтримка життя). Завдання та методичні вказівки до виконання к.р."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2012 
720 

"Підготовка та виконання дипломних, магістерських робіт на факультеті управління: Методичні вказівки для курсантів, студентів та слухачів."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2012 
589 

"Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни " Пожежна тактика" для курсантів, студентів та слухачів "бакалавр"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2012 
664 

"Методичні рекомендації з предмету "Підготовка пожежника-рятувальника"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
2012 
652 

"Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи курсантів(студентів) з дисципліни "Хімія""


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2012 
637 

"Методичні вказівки до виконання магістерської роботи по кафедрі пожежно- профілактичної роботи та пожежної профілактики /Укл. Заїка П.І. та ін."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2012 
636 

"Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1: "Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2012 
608 

"Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) на кафедрі безпеки електроустановок та охорони праці."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2012 
606 

"Методичні вказівки для самостійної роботи курсантів (студентів) з дисципліни "Теорія розвитку та припинення горіння""


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
електроте… 
2012 
528 

"Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках: Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи слухачами ФЗН осв.-квал. рівня "бакалавр"/Укл. Томенко В.І., Квашніна О.В. та ін."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
психологі… 
2012 
654 

"Методичні рекомендації для виконання к.р. з курсу "Психологія і педагогіка вищої школи" для слухачів магістрів 1-го курсу ФЗН"


Автори: за ред. Мохнар Л.І.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2012 
609 

"Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) на кафедрі безпеки електроустановок та охорони праці/Томенко В.І., Наконечний В.В., Зіновський Р.А."


Автори: За ред.Томенко В.І., Наконечний В.В., Зіновський Р.А.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
мова 
2012 
538 

"Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з предмету "Англійська мова за професійним спрямуванням" за напрямом підготовки 6.170203 "Пожежна безпека" осв.-квал. рівень "бакалавр" (т.н. 4 роки) 4 семестр (для слухачів ЗФН)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Інша 
2012 
535 

"Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з предмету " Англійська мова за професійним спрямуванням" за напрямком підготовки 6.170203 " Пожежна безпека" осв. квал. рівень " бакалавр"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Інша 
2012 
536 

"Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з предмету "Англійська мова за професійним спрямуванням" за напрямом підготовки 6.170203 "Пожежна безпека" осв.-квал. рівень "бакалавр" ( т.н. 2,5 роки) 2 семестр (для ФЗН)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Інша 
2012 
537 

"Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з предмету "Англійська мова за професійним спрямуванням" за напрямом підготовки 6.170203 "Пожежна безпека" осв.-квал. рівень "бакалавр" ( т.н. 4 роки) 2 семестр (для ФЗН)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Інша 
2012 
539 

"Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з предмету "Професійна англійська мова " за напрямком підготовки 7.092801 "Пожежна безпека" осв.-квал. рівень "спеціаліст" (т.н. 1 рік) 2 семестр (для слухачів ЗФН)."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Інша 
2012 
540 

"Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з предмету "Професійна англійська мова" за напрямком підготовки 8.092801 "Пожежна безпека" осв.-квал. рівня "магістр" (т.н. 2 роки) ІІІ семестр (для слухачів ФЗН)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
філософія 
2012 
901 

"Філософія: Короткий словник термінів з іменним показчиком."


Автори: Усов Д.В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Інша 
2012 
541 

"Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з предмету "Професійна іноземна мова " (німецька): Спеціальність 7.092801 "Пожежна безпека" осв.-квал. рівень "спеціаліст" (т.н. 1 рік), та осв.- квал. рівень "магістр""


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Інша 
2012 
542 

"Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з предмету" Іноземна мова за професійним спрямуванням" (німецька) за напрямком підготовки 6.170203 "Пожежна безпека" осв.-квал. рівня "бакалавр" (т.н. 2,5 роки): Для сухачів ФЗ та Дн."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
історія 
2012 
902 

"Історія України: Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи студентів та курсантів."


Автори: Федоренко Я.А.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2012 
820 

"Навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Програмування на мові асемблер""


Автори: Бєсєдіна С.В.,Салапатов В.І., Дядюшенко О.О.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Спорт 
2012 
857 

"Підготовка до іспиту з фізичного виховання : Методичні рекомендації до самостійних занять для курсантів та студентів."


Автори: Калашник Н.Я., Безрукавий Р.В. та ін.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
спец.хімія 
2012 
6112 

"Теорія розвитку та припинення горіння. Методичні вказівки для самостійної роботи курсантів (студентів) з дисципліни."


Автори: Єлагін Г.І., Нуянзін В.М., Майборода А.О.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
пож.справа 
2012 
753 

"Примірний договір про закупівлю робіт з охорони від пожеж. /Наказ МНС від 03.01.2012 №6"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
тактика,а… 
2012 
719 

"Підготовка та виконання випускних кваліфікаційних робіт на факультеті пожежно-рятувальної діяльності: Методичні вказівки для курсантів. студентів та слухачів. Магістерська робота."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
охорона п… 
2012 
709 

"Охорона праці: Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи слухачами заочної форми навчання осв.-квал. рівня "спеціаліст""


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2012 
714 

"Перелік основних нормативно-правових актів щодо діяльності органів держпожнагляду МНС України для використання курсантами, студентами та слухачами заочної форми навчання/Упор. О.О. Дядюшенко"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
2011 
904 

"Вища математика: Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи слухачами 1 курсу ФЗН."


Автори: Частоколенко І.П., Корсун Т.В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
цивільний… 
2011 
893 

"Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни "ЄДС ЦЗ НТ(Цивільна оборона)" для підготовки фахівця осв.-квал. рівня "магістр"."


Автори: Тарасенко А.В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
охорона п… 
2011 
710 

"Охорона праці: Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи слухачами заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" /Томенко В.І. Наконечний В.В."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
право 
2011 
677 

"Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Правове регулювання діяльності органів і підрозділів пожежної безпеки: Для курсантів, студентів, слухачів."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
цивільний… 
2011 
806 

"Цивільний захист: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
519 

"Дізнання у справах про пожежі: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи курсантів, студентів та слухачів з дисципліни " Розслідування пожеж"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
563 

"Інформатика та комп'ютерна техніка: Методичні вказівки до самостійної роботи курсантів та слухачів ЗФН."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
2011 
564 

"Інформаційна довідка про оперативно-службову діяльність управління МНС України в Черкаській області за 2011 рік"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
565 

"Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів МНС: Методичні вказівки до самостійної роботи курсантів та слухачів заочної форми навчання."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
566 

"Інформаційне забезпечення пожежної охорони: Методичні вказівки до самостійної роботи курсантів та слухачів заочної форми навчання."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
2011 
567 

"Історія української культури: Методичні рекомендації для проведення самостійної роботи з підготовки до дисципліни."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
576 

"Методика розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у будівлях і на територіях різного призначення: затверджена наказом МНС України 16.12.11 №1341"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
588 

"Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни "Пожежна тактика":" спеціаліст" для курсантів, студентів слухачів"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
591 

"Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Організація управління діяльністю органів та підрозділів пожежної безпеки": для курсантів , студентів, слухачів що навчаються за осв. квал. рівнем "спеціаліст" за спеціальністю 7.17020301"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
602 

"Методичні вказівки для виконання підсумкових модульних контрольних робіт з "Інформаційного забезпечення діяльності підрозділів МНС"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
603 

"Методичні вказівки для виконання підсумкових модульних контрольних робіт з "Інформаційного забезпечення пожежної охорони"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
2011 
604 

"Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни "Історія України"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
607 

"Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) з дисципліни "Пожежна та виробнича автоматика" та "Сучасні сиситеми пожежної автоматики" для курсантів, студентів та слухачів "Спец.""


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
616 

"Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Автомобільна підготовка" за напрямком підготовки 6.170203 "Пожежна безпека" осв.-квал. рівень "бакалавр" ( т.н. 4 роки). Для слухачів ФЗН та ФЗ та ДН."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
2011 
618 

"Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Безпека життєдіяльності"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
621 

"Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни " Пожежна та виробнича автоматика" для підготовки фахівців осв. квал. рівня "бакалавр" /Укл. Левченко А.Д., Биченко А.О., Землянський О.М."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
641 

"Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Сучасні системи пожежної автоматики" для курсантів, студентів та слухачів освітнього рівня "магістр" /Укл. Биченко А.О., Землянський О.М., Левченко А.Д."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
642 

"Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Сучасні системи пожежної автоматики" для курсантів, студентів та слухачів освітнього рівня "магістр"/укл. Биченко А.О., Землянський О.М., Левченко А.Д."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
643 

"Методичні вказівки до самостійної роботиз дисципліни "Сучасні системи пожежної автоматики" для курсантів, студентів та слухачів освітнього рівня "спеціаліст" /Укл. Биченко А.О., Землянський О.М., Левченко А.Д."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
649 

"Методичні вказівки по дипломному проектуванню для курсантів, студентів та слухачів по спеціальності 7.17020301 " Пожежна безпека" осв-квал. рівень "спеціаліст" з пожежно-рятувального професійного напрямку."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
2011 
650 

"Методичні вказівки та завдання для виконання підсумкових модульних робіт з вищої математики."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
2011 
666 

"Методичні рекомендації щодо розробки комплексних контрольних робіт (ККР) та етапів проведення замірів залишкових знань"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
2011 
667 

"Методичні рекомендації щодо розробки комплексних контрольних робіт (ККР) та етапів проведення замірів залишкових знань.. /Нікітіна Т.В., Король В.М."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
2011 
668 

"Методичні рекомендації щодо розробки комплексних контрольних робіт та етапів проведення замірів залишкових знань /Нікітіна Т.В."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
673 

"Моніторинг надзвичайних ситуацій: Методичні вказівки до самостійної роботи курсантів при вивченні дисципліни для підготовки фахівця осв.- квал. рівня "бакалавр"/Укл. Журбинський Д.А., Федченко І.В."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
675 

"Навчально-методичний комплекс: Самостійна робота магістрів з дисципліни " Організація управління діяльністю органів та підрозділів пожежної безпеки"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
680 

"Настанова з організації газодимозахисної служби в підрозділах оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України /Наказ МНС від 16.12.2011 № 1342"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
2011 
698 

"Організація роботи з кадрами: Навчально-методичний комплекс для підготовки фахівця осв.-квал. рівня "бакалавр" за напрямком 6.17203 " Пожежна безпека"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
2011 
708 

"Охорона праці: Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи слухачами заочної форми навчання осв.-квал. рівня "магістр"/ Укл. Томіленко В.І., Наконечний В.В."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
охорона п… 
2011 
707 

"Охорона праці: Методичні вказівки і завдання для виконання к.р. слухачами ФЗН "бакалавр"/Томенко В.І., Наконечний В.В., Зіновський Р.А."


Автори: За ред.Томенко В.І., Наконечний В.В., Зіновський Р.А.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
746 

"Пожежна та виробнича автоматика: Методичні вказівки до самостійної роботи для курсантів, студентів та слухачів осв.-квал. рівня "бакалавр"./Укл. Биченко А.О., Землянський О.М., Левченко А.Д."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
інженерна… 
2011 
810 

"Інженерна графіка: Побудова зображень: Навчальний посібник для курсантів"


Автори: Аброскін А.М., Малигін Г.О.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
786 

"Спеціальне водопостачання : Методичні вказівки до самостійної роботи курсантів, студентів та слухачів осв.-квал. рівня "бакалавр""


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
787 

"Спеціальне водопостачання : Методичні вказівки і контрольні завдання для слухачів заочної форми навчання /Укл. Ленартович Є.С., Томенко В.І."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Інша 
2011 
796 

"Тестові завдання з англійської мови."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
799 

"Технічна механіка рідин та газів: Методичні вказівки до самостійної роботи курсантів, студентів та слухачів осв. квал. рівня "бакалавр"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
2011 
804 

"Фізика: Лабораторний практикум."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
2011 
812 

"Методика та організація наукових досліджень: Методичні рекомендації для самостійної роботи."


Автори: Балицька А.А.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
2011 
838 

"Медіа-культура та масово-роз'яснювальна робота: Методичні рекомендації для організації занять у ВНЗ МНС україни."


Автори: Гуріненко І.Ю.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
2011 
844 

"Політологія: Методичні рекомендації для слухачів ІІІ курсу ФЗН з виконання контрольної роботи на кафедрі Г. та С. наук для підготовки фахівця осв.-квал. рівня "бакалавр""


Автори: Дробінка І.Г.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
2011 
848 

"Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни " Безпека життєдіяльності" для підготовки фахівців осв. квал. рівня " бакалавр"."


Автори: Журбинський Д.А.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
2011 
849 

"Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни " Екологія" для підготовки фахівців осв. квал. рівня " бакалавр"."


Автори: Журбинський Д.А.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
853 

"Практикум з пожежної тактики (Модуль1): Бакалавр."


Автори: Зайвий В.В. та ін.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Спорт 
2011 
855 

"Спеціальна фізична підготовка: Методичні рекомендації до самостійних занять. Підготовка фахівця осв.квал. рівня "магістр"."


Автори: Калашник Н.Я. та ін.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
моніторинг 
2011 
850 

"Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни " Моніторинг надзвичайних ситуацій" для підготовки фахівців осв. квал. рівня " бакалавр"."


Автори: Журбинський Д.А.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Інша 
2011 
866 

"Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчальний посібник для курсантів та студентів 1 курсу"


Автори: Кришталь А.О.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
871 

"Елементарні основи теплопередачі в пожежній справі: Навчальний посібник /А.Л. Лега"


Автори: Лега А.Л.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
пож. такт… 
2011 
875 

"Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни "Пожежна тактика": "бакалавр" для курсантів, студентів слухачів"


Автори: Маладика І.Г., Дендаренко Ю.Ю.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
882 

"Практикум навчальної дисципліни "Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів МНС": Підготовка фахівців осв.-квал. рівень "бакалавр" в галузі знань 1702 "Цивільна безпека" за напрямом 6.170203 "Пожежна безпека"."


Автори: Одокієнко С.М. та ін.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
883 

"Практикум навчальної дисципліни "Інформаційне забезпечення пожежної охорони": Підготовка фахівців осв.-квал. рівня "бакалавр"."


Автори: Одокієнко С.М. та ін.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
2011 
892 

"Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни " Цивільний захист" для підготовки фахівців осв. квал. рівня " бакалавр"."


Автори: Тарасенко А.В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2011 
896 

"Історія пожежно-рятувальної служби України."


Автори: Томіленко А.Г.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
соціологія 
2011 
907 

"Соціологія : Методичні рекомендації для слухачів ФЗ та ФЗ та ДН з виконання контрольної роботи для підготовки фахівця осв.-квал. рівня "бакалавр" в галузі знань 1702 "Цивільна безпека" за напрямом 6.170203 "Пожежна безпека""


Автори: Чубіна Т.Д.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
прикладна… 
2010 
635 

"Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни " Прикладна механіка" розділ " Опір матеріалів""


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2010 
629 

"Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Сучасні системи пожежної автоматики" для підготовки фахівців осв.-квал. рівня "спеціаліст"/Укл. Левченко А.Д., Землянський О.М., Биченко А.О."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
2010 
676 

"Навчально-методичні матеріали для складання кандидатських іспитів/ В.П.Бут, М.А.Кришталь та ін."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Спорт 
2010 
856 

"Спеціальна фізична підготовка: Методичні рекомендації до самостійних занять. Підготовка фахівця осв.квал. рівня "спеціаліст"."


Автори: Калашник Н.Я. та ін.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
психологі… 
2010 
908 

"Особливості прояву професійного стресу в діяльності пожежних-рятквальників МНС України та його психологічні наслідки: Робота-переможець."


Автори: Шморгун С.С.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
аварійно-… 
2010 
545 

"Завдання та методичні рекомендації для виконання к.р. з дисципліни "Організація аварійно-рятувальних робіт" слухачами заочного навчання за напрямком підготовки осв.- кваліфікац. рівня "бакалавр""


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
2010 
832 

"Основные направления деятельности современных средств массовой информации по формированию политического сознания курсантов: Робота-переможець/ І.Я.Геккель."


Автори: Геккель І.Я.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
2010 
830 

"Проведення масово-роз'яснювальної роботи у системі МНС: Науково-практичний підхід: Робота-переможець/Є.А. Вісич."


Автори: Вісич Є.А.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
водопоста… 
2010 
798 

"Технічна механіка рідин та газів: Лабораторний практикум."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
2010 
569 

"Класифікація, номенклатура та хімічні властивості основних класів неорганічних сполук: методичні вказівки для вивчення курсу з предмету "Хімія""


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
цивільний… 
2010 
877 

"Теоретические основы управленческой деятельности в органах и подразделениях Министерства по чрезвычайным ситуациям республики Беларусь: Робота-переможець/ Метелиця Д.Я."


Автори: Метелиця Д.Я.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Спорт 
2010 
885 

"Спорт в системі формування особистості: Методичний посібник."


Автори: Петренко Ю.О., Меньших О.Е.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
аварійно-… 
2010 
742 

"Пожежна та аварійно-рятувальна техніка: Методичні вказівки та контрольні завдання для слухачів ФЗН."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2010 
751 

"Прикладна механіка: Навчальний посібник"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2010 
744 

"Пожежна та аварійно-рятувальна техніка: Розрахунок динамічної характеристики пожежного автомобіля. Розрахунок насосно-рукавної системи. Метод. вказ. на вик. курсової роботи."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Спорт 
2010 
884 

"Спорт в системі формування особистості. Метод. посібник"


Автори: Петренко Ю.О.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
аварійно-… 
2010 
559 

"Інженерна та аварійно-рятувальна техніка: Метод. вказ. на вик. контрольн. роботи для слух. ФЗН."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2010 
628 

"Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Сучасні системи пожежної автоматики" для курсантів, студентів та слухачів освітнього рівня "магістр" /Укл. Левченко А.Д."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
прикладна… 
2010 
634 

"Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни " Прикладна механіка" розділ " Деталі машин""


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
соціологія 
2010 
898 

"Соціологія. Методичні рекломендації для підготовки до семінарських занять."


Автори: Тур М.Г., Федоренко Я.А.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
економічна 
2010 
903 

"Економічна теорія. Навчальний посібник"


Автори: Частоколенко І.П.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
цивільний… 
2010 
894 

"Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи"


Автори: Тарасенко А.В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
2010 
870 

"Хімія: навчальний посібник для слухачів ФЗН"


Автори: Кукуєва В.В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
аварійно-… 
2010 
745 

"Пожежна та аварійно-рятувальна техніка: Розрахунок характеристик пожежно-техничних та аварійно-рятувальних засобів: Курсовий проект з дисц."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2009 
741 

"Пожежна та аварійно-рятувальна техніка: Метод. вказ. та контрол. завдання для слухачів ФЗН."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2009 
737 

"Пожежна профілактика технологічних процесів: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
психологі… 
2009 
555 

"Інженерна психологія : Методичні вказівки до виконання курсової роботи для слухачів ФЗН та ФЗ та ДН."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2009 
619 

"Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи електроніки та зв'язок в пожежній охороні" за напрямком підготовки 6.170203 "Пожежна безпека" осв.-квал. рівень "бакалавр" (т.н.4 роки) -3 курс та 2,5 роки-2 курс. (ФЗН)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2009 
717 

"Підготовка і виконання магістерських та дипломних робіт на факультеті управління/ Бут В.П., Грибенюк Г.С., Кришталь Т.М., та ін."


Автори: За ред. Бут В.П., Грибенюк Г.С., Кришталь Т.М.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
теоретичн… 
2009 
886 

"Теоретична механіка: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з теоретичної механіки для студентів, курсантів та слухачів/Укл. Поздєєв С.В. та ін."


Автори: Поздєєв С.В., Малигін Г.О.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
хімія 
2009 
552 

"Загальна хімія: Завдання та методичні вказівки для вивчення хімії і виконання лабораторних робіт"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
автомобілі 
2009 
617 

"Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Автомобільна підготовка" за напрямком підготовки осв.- квал. рівня "бакалавр"/Упор. Зеленько О.М., Поліщук В.Д., Яценко В.Д."


Автори: Упор. Зеленько О.М., Поліщук В.Д., Яценко В.Д,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2009 
692 

"Організація пожежно-профілактичної роботи: Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни для слухачів ФЗН.( термін навчання 1 рік)."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
теплопере… 
2009 
793 

"Теплопередача : Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи слухачами ФЗН."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2009 
694 

"Організація пожежно-профілактичної роботи: Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни. для слухачів ФЗН.( магістр.)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
організац… 
2009 
695 

"Організація пожежно-профілактичної роботи: Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни. для слухачів ФЗН.( термін навчання 2,5 р.)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
пожежно-п… 
2009 
693 

"Організація пожежно-профілактичної роботи: Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни для слухачів ФЗН.( термін навчання 4 р.)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
2009 
858 

"Військова підготовка: Статут внутрішньої служби: Методичні матеріали до самостійних занять "бакалавр"."


Автори: Калашник Н.Я., Силантьєв М.П.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
охорона п… 
2009 
706 

"Охорона праці в підрозділах МНС : Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для слухачів ФЗН та ФЗ та Д навчання."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
охорона п… 
2009 
705 

"Охорона праці : Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для слухачів ФЗН та ФЗ та ДН/ О.Г.Баракін, В.В.Наконечний"


Автори: За ред.Баракін О.Г., НаконечнийВ.В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2009 
743 

"Пожежна та аварійно-рятувальна техніка: Робота на основних пожежних автомобілях із спеціальними агрегатами: Навчально-методичний посібник."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
мова 
2008 
803 

"Українська мова: Збірник вправ і завдань для курсантів та студентів 1 курсу."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
спец.хімія 
2008 
653 

"Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни "Поводження з небезпечними речовинами"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2008 
734 

"Пожежна профілактика в населених пунктах: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для курсантів, студентів та слухачів ФЗН."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
психологі… 
2008 
769 

"Психологія діяльності в особливих умовах. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
цивільний… 
2008 
815 

"Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " ЕДС ЦЗ населення і територій" спеціальність 8.092801 "Пожежна безпека" осв.-квал. рівень "магістр", "спеціаліст": Для ФЗН."


Автори: За ред.Балицька А.А. та ін.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
електроте… 
2008 
817 

"Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках : Курсова робота."


Автори: Баракін О.Г. та ін.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Спорт 
2008 
834 

"Фізична підготовка. Методичні рекомендації до самостійних занять для студентів."


Автори: Гордієнко О.І.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Спорт 
2008 
835 

"Фізична підготовка: Методичні рекомендації до самостійних занять для студентів."


Автори: Гордієнко О.І., Безрукавий Р.В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
2008 
839 

"Методичні вказівки та завдання для виконання кредитно-модульних робіт з вищої математики.ч.2"


Автори: Двірний О.І., Григоренко К.В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
цивільний… 
2008 
816 

"Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №1 з дисципліни "Цивільна оборона (Цивільний захист)" спеціальність 8.092801 "Пожежна безпека" осв.-квал. рівень "магістр" (т.н. 2 роки) для ФЗН"


Автори: Балицька А.А., Тарасенко А.В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
пожежно-п… 
2008 
623 

"Методичні вказівки до виконання курсового проекту курсантами, студентами та слухачами ФЗН з предмету "Пожежна профілактика"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
пож.такти… 
2007 
697 

"Організація професійної підготовки особового складу: Методичні вказівки для виконання к.р. з дисципліни для слухачів 5-го курсу."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
математич… 
2007 
837 

"Вища математика: Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи слухачами ФЗН."


Автори: Григоренко К.В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
аварійно-… 
2007 
530 

"Завдання і методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни "Організація аварійно-рятувальних робіт" слухачами заочної форми навчання за напрямком підготовки осв-квал. рівня "бакалавр"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
пож.такти… 
2007 
648 

"Методичні вказівки по виконанню курсової роботи з дисципліни " Організація та тактика аварійно-рятувальних робіт": " магістр" /Маладика І.Г., Словінський В.К., Журбинський Д.А."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2007 
789 

"Сучасні системи пожежної автоматики : Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни для магістрів та спеціалістів."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
математич… 
2007 
878 

"Техніка та методи статистичного аналізу. Навч. посібник"


Автори: Моргун О.М.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
пожежно-п… 
2007 
732 

"Пожежна профілактика в населених пунктах: Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи слухачами ФЗН з предмету."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
психологі… 
2007 
770 

"Психологія діяльності в особливих умовах: Методичні вказівки для виконання курсової роботи для курсантів(студентів) та слухачів заочної форми навчання."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2007 
733 

"Пожежна профілактика в населених пунктах: Методичні вказівки до вико. курсового проекту з дисципліни для курсантів, студентів та слухачів. ФЗН. ( Упор. Заїка П.І.)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
інженерна… 
2007 
517 

"Графічні роботи із дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
пожежно-п… 
2007 
735 

"Пожежна профілактика в населенних пунктах:.Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи слухачами ФЗН з предмету"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
математич… 
2007 
861 

"Практикум з теорії ймовірності"


Автори: Корсун Т.В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2007 
696 

"Організація пожежно-профілактичної роботи: Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи слухачами ФЗН з предмету."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2007 
527 

"Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках: Завдання на розрахунково-графічні роботи для курсантів, та студентів денної форми навчання."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
спец.хімія 
2006 
846 

"Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисциплін "Теорія розвитку і припинення горіння" та "Теоретичні основи пожежовибухонебезпечності" слухачами заочної форми навчання."


Автори: Єлагін Г.І., Шкарабура М.Г.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2006 
718 

"Підготовка та виконання випускних бакалаврських робіт на факультеті спеціальної підготовки /Шкарабура М.Г. та ін.: Методич. вказ."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
математич… 
2006 
811 

"Практикум з інтегрального числення. Невизначений інтеграл"


Автори: Акіньшин В.Д.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
ГЗДС 
2006 
715 

"Підготовка газодимозахисника. Метод. вказ. та контр. завдання для слухачів заочн. форми навчання"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
спец.хімія 
2006 
847 

"Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін "Теорія розвитку та припинення горіння" та "Теоретичні основи пожежовибухонебезпечності"."


Автори: Єлагін Г.І., Шкарабура М.Г., Тищенко О.М.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
аварійно-… 
2006 
662 

"Методичні рекомендації з виконання та захисту бакалаврської роботи на факультеті оперативно-рятувальної служби (Ю.Ю. Дендаренко)"


Автори: ДендаренкоЮ.Ю.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
електроте… 
2006 
525 

"Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках. Лабораторний практикум."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
тактика 
2006 
747 

"Пожежна тактика і тактика підрозділів оперативно-рятувальної служби. Метод. вказ. з дипломного проектування для курсантів, студ. та слухачів./Дендаренко Ю.Ю., Григор'ян Б.Б."


Автори: Дендаренко Ю.Ю., Григор'ян Б.Б.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2006 
661 

"Методичні рекомендації з виконання і захисту бакалаврської роботи на інженерно-профілактичному факультеті /Дивень В.І., Федоренко Д.С.)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
медична 
2006 
574 

"Медична підготовка. Завдання та метод. вказівки до вик. к.р. для слухачів ФЗН."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
2006 
670 

"Міжнародна діяльність МНС України. Робота- переможець."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2006 
763 

"Программа проходження стажування курсантами (студентами) 5-го курсу на посадах нач. від. (сектора) з питань нагл. проф. діяльн., старшого інспектора з питань реагування на НС, заст. нач.СДПЧ міськ р-н"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
пож.справа 
2006 
665 

"Методичні рекомендації з проведення комплексного Державного іспиту та підготовки і захисту випускної атестаційної роботи курсантами, студентами та слухачами за рівнем"бакалавр"/За ред. Шкарабури М.Г."


Автори: За ред. Шкарабури М.Г.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
пожежно-п… 
2006 
736 

"Пожежна профілактика та техногенна безпека технологічних процесів. Завдання та метод. рек. для вик. к.р. з дисципліни слухачами ФЗН."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
наука 
2005 
814 

"Планування наукової роботи."


Автори: Балицька А.А.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
математика 
2005 
836 

"Вища математика: Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи слухачами 1-го курсу ФЗН."


Автори: Григоренко К.В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
тактика 
2005 
748 

"Пожежна тактика та тактика підрозділів оперативно-рятувальної служби: Метод. вказ для вик. к.р. для курсантів, студентів та слухачів 4-го курсу."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
інженерна… 
2005 
516 

"Графічна робота з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка""


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
безпека ж… 
2005 
504 

"Безпека життєдіяльності людини: Методичні вказівки до вивчення курсу."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2005 
761 

"Програма проходження стажування курсантами та студентами 4-го курсу на посаді держ. інспектора з пож. нагляду."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
мова 
2005 
534 

"Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з ділової української мови слухачами заочного відділення (5 курс)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
буд.матер… 
2005 
572 

"Матеріалознавство. Завдання і методичні вказ. для вик. к.р. (Отрош Ю.А., Рудешко І.В., Дагіль В.Г.)"


Автори: За ред.Отрош Ю.А., Рудешко І.В., Дагіль В.Г.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
цивільний… 
2005 
777 

"Радіаційний, хімічний та бактеріологічний захист:Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з предмету (РХБЗ)."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
інженерна… 
2005 
781 

"Розрахунково-графічна робота №2 з дисципліни "Інженерна і комп'ютерна графіка""


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2005 
688 

"Організація аварійно-рятувальних робіт. Завдання та методичні рек. для вик. к.р. (Упор. Гаркавий С.Ф.)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
аварійно-… 
2005 
689 

"Організація аварійно-рятувальних робіт. Прогнозування масштабів зараження АХНР. Завдання та методичні рек. для вик. к.р. (Упор. Гаркавий С.В.)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
водопоста… 
2005 
784 

"Спеціальне (протипожежне) водопостачання. Методич. вказ. та к.р. завдання для слухачів ФЗН. (УКл. Ленартович Є.С., Томенко В.І.)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
цивільний… 
2005 
805 

"Цивільний захист. Методич. рекомендації з виконання розрахунково-графічної роботи /Балицька А.А., Наконечний В."


Автори: За ред.Балицька А.А., Наконечний В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
водопоста… 
2005 
800 

"Технічна механіка рідин та газу: Методич. вказ. та к.р. завдання для ФЗН (Укл. Ленартович, А.О. Биченко)"


Автори: За ред.Ленартович Є.С., Биченко А.О.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
фізика 
2004 
829 

"Фізика. Методич. вказівки та к.р. завдання"


Автори: Виноградов А.Г.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
2004 
905 

"Практикум з диференціальних рівнянь (мнтоди та алгоритми)"


Автори: Частоколенко І.П., Моргун О.М.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
мова 
2004 
571 

"Контрольна робота з англійської мови. Завдання та методичні вказівки для ФЗН (Укл. Шугай Л., Іващенко О.А.)"


Автори: Шугай Л., Іващенко О.А.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2004 
852 

"Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах високих температур". Розділ 3. Залізобетонні конструкції та їх поведінка в умовах високи"


Автори: Заїка П.І., Мусін В.Г., Отрош Ю.А.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
2004 
828 

"Фізика. Метод. вказівки та контрольн. завдання"


Автори: Виноградов А.Г.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
2004 
813 

"Наукова робота на конкурс."


Автори: Балицька А.А.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
досліджен… 
2004 
678 

"Накази з питань розслідування пожеж."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2003 
826 

"Пожежна небезпека та рекомендації щодо протипожежного захисту процесів виробництва аміачної селітри."


Автори: Вареник В.В., Гуріненко Ю.М.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
2003 
674 

"Навчальна программа для вищих навчальних закладів України. 3-4 рівнів акредитації."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Інша 
2003 
522 

"Ділова українська мова: Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи слухачами заочного відділення."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
2003 
845 

"Правознавство. Навч. метод. матеріали."


Автори: Дробінка І.Г.,Томіленко А.Г.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2003 
724 

"Пожежна автоматика: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для курсантів, студентів та слухачів /Укл. Баракін О.Г., Ярославцев М.І."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
2003 
792 

"Теоретична механіка. Контрольні завдання для слухачів ФЗН. (Укл. Королюк С.С.)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
буд.конст… 
2002 
794 

"Теплотехнічний розрахунок огороджуючих конструкцій / За ред. В.Г. Мусіна, Б. Б. Григоряна."


Автори: За ред. В.Г. Мусіна, Б. Б. Григоряна.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
інженерна… 
2002 
833 

"Інженерна та машинна графіка: Навчально - методичний посібник для виконання контрольних завдань."


Автори: Гончар В.Б.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2002 
867 

"Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт зі спеціальності 8.092801 " Пожежна безпека "."


Автори: Кришталь М.А., Король В.М.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
буд.конст… 
2002 
851 

"Проведення лабораторних занять за методикою аналізу ситуацій: Методичні вказівки до проведення лаб. занять."


Автори: Заїка П.І., Мусін В.Г.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Мистецтво 
2002 
548 

"Загальна фізична підготовка: Методичні рекомендації з проведення занять."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2002 
518 

"Деталі машин: Методичні вказівки до виконання л.р. з дисципліни."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
філософія 
2001 
897 

"Історія України. Філософія. Політологія. Основи економічних теорій. Основи конституційного права України. Завд. та метод вказівки по вик. к.р. Для ФЗН."


Автори: Томіленко А.Г., Усов Д.В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2001 
740 

"Пожежна профілактика у виробництві: Методичні вказівки по виконанню курсового проекту з дисципліни."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2001 
766 

"Протипожежне водопостачання: Методичні вказівки до виконання дипломного проекту з дисципліни курсантами та слухачами відділення заочного навчання."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
2001 
568 

"Класифікація, номенклатура та хімічні властивості основних класів неорганічних сполук. Завдання і методичні вказівки для вивчення теми з хімії."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2001 
560 

"Інструкція з техніки безпеки, пожежної безпеки та промислової санітарії у комплексі приміщень дисципліни " Основи теорії розвитку і припинення горіння "."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
опір мате… 
2001 
685 

"Опір матеріалів: Контрольні завдання з та вказівки до їх виконання."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2001 
879 

"Розрахунок складу важкого бетону із застосуванням ЕОМ. Метод. вказ до виконання лаб. роб. з курсу "Будівельні матеріали та їх поведінка в умовах високих темпператур" для курсантів та слухачів."


Автори: Мусін В.Г.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2001 
686 

"Опір матеріалів: Методичні вказівки до виконання л.р."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2001 
633 

"Методичні вказівки до виконання л.р. №5 "Дослідження однофазного силового трансформатора за курсом "Загальна електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках""


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
2000 
899 

"Українська та зарубіжна культура. Навч. метод. матеріал для вивчення курсу."


Автори: Усов Д.В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2000 
738 

"Пожежна профілактика у виробництві : Методичні вказівки по виконанню к.р. з дисципліни слухачами ФЗН."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
2000 
523 

"Електрика та магнетизм. Оптика. Фізика твердого тіла. ч.2. Метод. вказ до лаб. робіт."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2000 
575 

"Методика проведения пожежно-технічного обстеження електрообладнання об'єктів. /Укладач Лінчевський А.І.)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2000 
585 

"Методична розробка для курсантів та слухачів відділення з.н. з дисципліни "Пожежна профілактика в будівництві". Визначення категорій приміщень, будівель та споруд по вибухо-пожежній та пожежній небезп"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2000 
703 

"Основи теорії розвитку і припинення горіння" (л.р.№1): Методичні вказівки для виконання л. р. по темі "Дослідження ефективності припинення горіння охолодженням прививченні дисципліни"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2000 
831 

"Контрольні завдання з "Опору матеріалів"."


Автори: Волков Г.Д., Поздєєв С.В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2000 
597 

"Методичні вказівки для виконання л. р. по темі "Дослідження ефективності припинення горіння охолодженням прививченні дисципліни "Основи теорії розвитку і припинення горіння" (л.р.№5б)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2000 
593 

"Методичні вказівки для виконання л. р. по темі "Дослідження ефективності припинення горіння охолодженням прививченні дисципліни "Основи теорії розвитку і припинення горіння" (л.р.№2)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
2000 
909 

"Основи екології. Метод. вказ. до вик. к.р. для слухачів ФЗН."


Автори: Шутенко В.І.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2000 
638 

"Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт зі вступу до системного аналізу."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
2000 
505 

"Безпека життєдіяльності людини: Методичні вказівки до написання к.р. для слухачів відділення заочного навчання."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2000 
605 

"Методичні вказівки для проведення лаб. роботи № 10 по темі "Дослідження ефективності припинення горіння пінами" при вивченні дисципліни "Основи теорії розвитку і припинення горіння"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
2000 
843 

"Методика проблемного викладання історії України."


Автори: Дробінка І.Г.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2000 
544 

"Завдання та методичні вказівки для виконання письмової контрольної роботи №1 з дисципліни "Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах високих температур" для слухачів ВЗН."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
2000 
910 

"Основи екології. Методич. вказ. до вивч. курсу."


Автори: Шутенко В.І., Тищенко О.М.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
2000 
601 

"Методичні вказівки для виконання л. р.№9 по темі "Дослідження ефективності припинення горіння охолодженням прививченні дисципліни "Основи теорії розвитку і припинення горіння"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1999 
598 

"Методичні вказівки для виконання л. р. по темі "Дослідження ефективності припинення горіння охолодженням прививченні дисципліни "Основи теорії розвитку і припинення горіння" (л.р.№6)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1999 
818 

"Організація і управління пожежної охорони: Методичні вказівки до виконання дипломного проекту."


Автори: Береза В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
1999 
507 

"Безпека життєдіяльностї: Навчальна програма нормативної дисципліни для вищих закладів освіти."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1999 
730 

"Пожежна профілактика в будівництві: Методичні вказівки по виконанню дипломного проекту з дисципліни курсантами та слухачами відділення заочного навчання."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
1999 
550 

"Загальна хімія: Завдання і методичні вказівки для вивчення хімії і виконання лабораторніх робіт."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
1999 
780 

"Робоча навчальна програма з дисципліни "Історія України"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1999 
767 

"Протипожежне водопостачання: Методичні вказівки по виконанню дипломного проекту з дисципліни курсантами та слухачами відділення заочного навчання."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1999 
600 

"Методичні вказівки для виконання л. р.№8 по темі "Дослідження ефективності припинення горіння охолодженням прививченні дисципліни "Основи теорії розвитку і припинення горіння"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1999 
599 

"Методичні вказівки для виконання л. р.№7 по темі "Дослідження ефективності припинення горіння охолодженням прививченні дисципліни "Основи теорії розвитку і припинення горіння"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1999 
610 

"Методичні вказівки до виконання дипломного проекту за дисциплінами "Пожежна техніка", "Підготовка газодимозахисника", "АСУ і зв'язок у пожежній охороні"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
1999 
669 

"Механіка, молекулярна фізика та термодинаміка. Методичні вказівки до л.р. з фізики.ч.1."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1999 
630 

"Методичні вказівки до виконання л.р. №1 "Дослідження електричних ланцюгів постійного струму" за курсом "Загальна електротехніка та ППвЕ""


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1999 
631 

"Методичні вказівки до виконання л.р. №2 "Дослідження трифазних ланцюгів змінного струму при з'єднанні навантаження "зіркою" та "трикутником" за курсом "Загальна електротехніка та ППвЕ"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1999 
632 

"Методичні вказівки до виконання л.р. №3. Перевірка градуїровки амперметра і вольтметра за курсом "Загальна електротехніка та ППвЕ""


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1999 
739 

"Пожежна профілактика у виробництві: Методичні вказівки по виконанню дипломного проекту з дисципліни."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1999 
725 

"Пожежна автоматика: Методичні вказівки по виконанню дипломного проекту з дисципліни курсантами та слухачами заочного відділення."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1999 
663 

"Методичні рекомендації з організації дипломного проектування. (Загальні вимоги)."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1998 
699 

"Організація управління в діяльності пожежної охорони: Методичні вказівки на виконання курсової роботи по предмету для слухачі ФЗН."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
1998 
659 

"Методичні рекомендації до використання сучасної української хімічної технології та номенклатури з нерганічної хімії."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1998 
819 

"Організація пожежно-профілактичної роботи. Завдання та метод. вказівки на вик. к.р. слухачами ФЗН."


Автори: Береза В.Ю., Бойко В.О.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1998 
716 

"Підготовка газодимозахисника: Методичні вказівки та завдання для виконання к.р. по курсу . Для слухачів ФЗН."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1998 
887 

"Посібник по вивченню компресора КД-8."


Автори: Сташенко С.І.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1998 
596 

"Методичні вказівки для виконання л. р. по темі "Дослідження ефективності припинення горіння охолодженням прививченні дисципліни "Основи теорії розвитку і припинення горіння" (л.р.№5а)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Суспільно… 
1998 
776 

"Психолого-педагогічні основи діяльності працівників пожежної охорони: Методичні рекомендації по виконанню к.р. слухачами заочного відділення з курсу"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1998 
594 

"Методичні вказівки для виконання л. р. по темі "Дослідження ефективності припинення горіння охолодженням прививченні дисципліни "Основи теорії розвитку і припинення горіння" (л.р.№3)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1998 
731 

"Пожежна профілактика в будівництві: Методичні вказівки по виконанню дипломного проета за дісципліною."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
1998 
860 

"Теоретична механіка. Метод. вказ. до вик. РГР."


Автори: Королюк С.С.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
філософія 
1998 
900 

"Філософія. Метод. вказ по вивч. курсу для курсантів та слухачів усіх форм навчання."


Автори: Усов Д.В.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1998 
595 

"Методичні вказівки для виконання л. р. по темі "Дослідження ефективності припинення горіння охолодженням прививченні дисципліни "Основи теорії розвитку і припинення горіння" (л.р.№4)"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1997 
546 

"Загальна електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках: Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи слухачами заочниками по предмету"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
1997 
549 

"Загальна хімія. Завдання і методичні вказівки до виконання лабораторних робіт."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1997 
726 

"Пожежна автоматика: Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту з дисципліни"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
1997 
586 

"Методичні вказівки для вивчення теми: "Інтеграл та його застосування"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1997 
613 

"Методичні вказівки до виконання к.р. з "Основ обчислювальної техніки та програмування"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1997 
614 

"Методичні вказівки до виконання к.р. по курсу "Пожежна тактика" для слухачів ФЗН."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
хімія 
1997 
551 

"Загальна хімія: Завдання і методичні вказівки до виконання лабораторних робіт."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1997 
750 

"Пожежна техніка. Завдання та метод. вказ.на вик. к.р. по предмету "Пож. техніка" cлухачами ФЗН."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
1997 
514 

"Вища математика. Методичні вказ. і контрольні завдання по курсу для слухачів.ФЗН."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1997 
821 

"Технічна механіка рідин та газів. Лабораторний практикум по курсу."


Автори: Біла О.Б., Цимбаленко В.П.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1997 
749 

"Пожежна техніка : Методичні вказівки на виконання курсової роботи по предмету. Розрахунок динамічної хар-ки пож. автомобіля. Розрахунок насосно-рукавної системи."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
1997 
651 

"Методичні вказівки та завдання для к.р. з вищої математики слухачами 2 курсу ФЗН."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
буд.конст… 
1997 
510 

"Будівельна механіка: Методичні вказівки та контрольні завдання по курсу ."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1997 
797 

"Технічна механіка рідин та газів. Завдання і методич. вказ. для вик. к.р. для ФЗН."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1997 
873 

"Вчись правильно виконувати маневр. Практичний посібник для майстрів виробничого навчання водінню, осіб, які навчаються на курсах підготовки водіїв, які підвищують свою професійну майстерність."


Автори: Лук'янченко О.Ю.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1997 
547 

"Загальна електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках: Завдання та методичні вказівки для виконання курсового проекту курсантами та слухачами-заочниками."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Термодина… 
1997 
795 

"Термодинаміка і теплопередача. Завдання та методич. вказ. для вик. к.р. слухачами-заочниками."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1996 
728 

"Пожежна профілактика в будівництві. Завдання і методичні вказівки для виконання курсової роботи курсантами та слухачами-заочн."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1996 
723 

"Пожежна автоматика. Методичні вказ. по курсу."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1996 
729 

"Пожежна профілактика в будівництві: Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи слухачами заочниками по курсу."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1996 
764 

"Протипожежне водопостачання. Перелік питань по курсу "Протипожежне водопостачання" для слухачів заочного навч., які виносяться на екзаменаційну сесію."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Інша 
1996 
521 

"Ділова українська мова. Програма курсу для студентів усіх спеціальностей технічних вузів України."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1996 
511 

"Будівельні матеріали та їх поведінка в умовах високих температур. Завдання і методичні вказівки для вик. к.р. слухачами-заочниками ПТУ МВС УКраїни"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Мистецтво 
1995 
682 

"Нормативи з фізичної підготовки за якими прийматимуться диференційні заліки в університет вн. справ у 1995 р."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1995 
765 

"Протипожежне водопостачання: Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи слухачами заочниками пожежно-техничного училища МВС Украини."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
право 
1995 
756 

"Програма курсу "Цивільний процес""


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1995 
543 

"Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи слухачами заочниками пожежно-техничного училища МВС Украини по "Протипожежному водопостачанню"."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
теплофізи… 
1995 
702 

"Основи пожежної теплофізики. Завдання і методичні вказ. для виконання к.р."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1995 
683 

"Нормативи по пожежно-стройовій підготовці."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1994 
561 

"Інструкція по експлуатації та ремонту пожежних рукавів."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Інша 
1993 
754 

"Програма курсу "Удосконалення мовної підготовки" для вищих навчальних закладів першого освітнього рівню (розраховано на слухачів та курсантів, які вивчали укр. мову у загальноосвітній школі."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Інша 
1993 
755 

"Програма курсу "Українська мова" для вищих навчальних закладів першого освітнього рівню (Розраховано на слухачів та курсантів, які не вивчали української мови у загальноосвітній школі)."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Технічна 
1992 
889 

"Відвернути вогняну небезпеку. Метод. рек. по підгот. та провед. усних форм пропаганди заходів пож. безпеки."


Автори: Степаненко С.Г. та ін.,
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
1992 
671 

"Молекулярна фізика. Метод. вказ. для л.р. з фізики для студентів інженерно-технічних спеціальностей. ч.2."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
1991 
578 

"Методические рекомендации по математике. Вып.12."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
фізика 
1990 
640 

"Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики. Ч.1. Механіка."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
1990 
639 

"Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики. ч.1. Механіка."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Методична розробка 
Природнича 
1982 
672 

"Молекулярна фізика. Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики. Ч.2."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):