Електронна бібліотека

Курсів лекцій: 74 джерел


Курс лекцій 
психологі… 
5951 

"МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ Курс лекцій"


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
6716 

"Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи"


Автори: ФЕДОРЕНКО Дмитро ТАРАН Ігор КРИШТАЛЬ Василь,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
історія д… 
2023 
6846 

"Історія законодавчої політики Української держави. Доба Давньої Русі."


Автори: Горенко Л.М.,
Email автора (співавтора):
Horenko_Lesia@chipb.org.in

Курс лекцій 
гендерна 
2022 
6518 

"Ґендерні основи безпеки та трудової діяльності: курс лекцій"


Автори: Федоренко Я.А.,
Email автора (співавтора):
Fedorenko_Yanina@chipb.org.in

Курс лекцій 
культурол… 
2022 
6619 

"Культурологія: люди та ідеї : курс лекцій. Частина 2."


Автори: Горенко Л.,
Email автора (співавтора):
Horenko_Lesia@chipb.org.in

Курс лекцій 
наукові д… 
2021 
6509 

"Методологія та організація наукових досліджень : курс лекцій"


Автори: Федоренко Я.А.,
Email автора (співавтора):
Fedorenko_Yanina@chipb.org.in

Курс лекцій 
культурол… 
2021 
6502 

"Культурологія. Курс лекцій."


Автори: Горенко Л.М.,
Email автора (співавтора):
Horenko_Lesia@chipb.org.in

Курс лекцій 
соціологія 
2021 
6515 

"Соціологія: адаптивний курс лекцій в рамках програми Еразмус+"


Автори: Чубіна Т.Д.,
Email автора (співавтора):
Chubina_Tetiana@chipb.org.in

Курс лекцій 
психологі… 
2020 
6013 

"КУРС ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОМАТИКА.Лекція 4. Індивідуальні відмінності в реагуванні на стрес та підходи до нейтралізації та управління стресом"


Автори: Мохнар Л.І.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2020 
6035 

"Глобальні проблеми сучасності. Курс лекцій"


Автори: Федоренко Я.А.,
Email автора (співавтора):
Fedorenko_Yanina@chipb.org.in

Курс лекцій 
2020 
6629 

"Проблеми філософії права"


Автори: Дмитро УСОВ,
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Курс лекцій 
психологі… 
2020 
6014 

"КУРС ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОМАТИКА.Лекція 5. Вступ до психосоматики"


Автори: Мохнар Л.І.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2020 
6003 

"ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПСИХОЛОГІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Лекція 2"


Автори: Мохнар Л.І.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2020 
6015 

"КУРС ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОМАТИКА.Лекція 6 . Мета і завдання фахівця-психолога в галузі здоров’я"


Автори: Мохнар Л.І.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2020 
6007 

"Лекція як метод і форма організації викладання психології. Лекція 6."


Автори: Мохнар Л.І.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2020 
6016 

"КУРС ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОМАТИКА.Лекція 7. Формування ціннісного ставлення людини до свого здоров’я"


Автори: Мохнар Л.І.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2020 
6008 

"Психологічні аспекти методики викладання психології.Лекція 7."


Автори: Мохнар Л.І.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2020 
6009 

"Контроль та корекція навчальної діяльності студентів-психологів.Лекція 8"


Автори: Мохнар Л.І.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2020 
6011 

"КУРС ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОМАТИКА»Лекція 1. Предмет психології здоров’я."


Автори: Мохнар Л.І.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2020 
6012 

"КУРС ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОМАТИКА.Лекція 3. Поняття про стрес."


Автори: Мохнар Л.І.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2020 
6019 

"КУРС ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОМАТИКА»Основні уявлення про здорову особистість. Внутрішня картина здоров’я та загальне уявлення про порушення психічного здоров’я.Лекція 2"


Автори: Мохнар Л.І.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
інженерна… 
2020 
6032 

"ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА. Конспект лекцій з дисципліни Інженерна та комп’ютерна графіка."


Автори: Мельник О.Г., Бужин О.А.,
Email автора (співавтора):
Melnyk_Olha@chipb.org.in

Курс лекцій 
психологі… 
2020 
5899 

"Вікова психологія та геронопсихологія. Курс лекцій."


Автори: Кришталь М.А., Спіркіна О.О., Фомич М.В.,
Email автора (співавтора):
Kryshtal_Mykola@chipb.org.in

Курс лекцій 
охорона п… 
2020 
6022 

"Охорона праці в цивільній безпеці"


Автори: Костенко Т.В.,
Email автора (співавтора):
Kostenko_Tetiana@chipb.org.in

Курс лекцій 
психологі… 
2020 
6439 

"Конфліктологія: курс лекцій, енциклопедія, програма, таблиці. Навчальний посібник."


Автори: Петрінко В.С.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
право 
2020 
6040 

"Проблеми філософії права"


Автори: Усов Д.В.,
Email автора (співавтора):
Usov_Dmytro@chipb.org.in

Курс лекцій 
релігієзн… 
2020 
6041 

"Релігієзнавство. Курс лекцій"


Автори: Горенко Л.М.,
Email автора (співавтора):
Horenko_Lesia@chipb.org.in

Курс лекцій 
пожежна б… 
2020 
6889 

"Пожежі у природних екосистемах. Курс лекцій."


Автори: Попович В.В., Босак П.В.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2020 
5984 

"ПСИХОЛОГІЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ"


Автори: Чередниченко Т.В.,
Email автора (співавтора):
Cherednychenko_Tetiana@chipb.org.in

Курс лекцій 
психологі… 
2020 
6018 

"Психологічний спецпрактикум по кризовій та екстремальній психології"


Автори: Мохнар Л.І.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2020 
5988 

"ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ"


Автори: Мохнар Л.І.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2020 
6002 

"Методика викладання психології. Лекція 1."


Автори: Мохнар Л.І.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
інформати… 
2019 
6899 

"Основою програмування (мовоюJava).Курс лекцій. Придатко О.В., Хлевной О.В., Бурак Н.Є."


Автори: Придатко О.В.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
прикладна… 
2019 
6030 

"Прикладна (Технічна) механіка: Конспект лекцій з дисципліни Прикладна механіка та Технічна механіка розділ «Деталі машин». Для студентів, слухачів і курсантів вищих навч. закл., які навч. за напрямом підготовки 6.170203 «Пожежна безпека» та 6.170201 «Цивільний захист»"


Автори: Цвіркун С.В.,
Email автора (співавтора):
Tsvirkun_Serhii@chipb.org.in

Курс лекцій 
історія. … 
2019 
6052 

"Історія та культура України. Курс лекцій."


Автори: Косяк С.М.,
Email автора (співавтора):
Kosiak_Svitlana@chipb.org.in

Курс лекцій 
Природоох… 
2019 
6054 

"Природні та техногенні загрози , оцінювання небезпек. Курс лекцій."


Автори: Куліца О.С., Журбинський Д.А.,
Email автора (співавтора):
Kulitsa_Oleh@chipb.org.in

Курс лекцій 
охорона п… 
2019 
6023 

"Вступ до фаху.Охорона праці"


Автори: Костенко Т.В.,
Email автора (співавтора):
Kostenko_Tetiana@chipb.org.in

Курс лекцій 
психологі… 
2019 
6292 

"Юридична психологія.Курс лекцій"


Автори: Лефтеров В.О.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2018 
6304 

"Теорія і методика навчання в вищій школі. Конспект лекцій з навчальної дисципліни"


Автори: Казак І. О.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
хімія 
2018 
6284 

"Хімія. Курс лекцій з дисципліни (для студентів, курсантів 1 курсу денної та заочної форм навчання у галузі знань 26 Цивільна безпека за спеціальністю 261 Пожежна безпека та 263 Цивільна безпека) / Т. В. Магльовна"


Автори: МагльованаТ.В.,
Email автора (співавтора):
Mahlovana_Tetiana@chipb.org.in

Курс лекцій 
буд.конст… 
2018 
6025 

"Стійкість будівель та споруд при пожежі. Курс лекцій"


Автори: Рудешко І.В.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
буд.конст… 
2018 
6024 

"Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій. Курс лекцій"


Автори: Сідней С.О.,
Email автора (співавтора):
Sidnei_Stanislav@chipb.org.in

Курс лекцій 
пожежно-п… 
2017 
5831 

"Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв. Курс лекцій. ч.1"


Автори: За ред. М. Г. Томенко, В. П. Мельник, Л. В. Хаткова,
Email автора (співавтора):
tomenko_maryna@chipb.org.in

Курс лекцій 
пожежно-п… 
2017 
6070 

"Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв. Курс лекцій. ч.1"


Автори: За ред. М. Г. Томенко, В. П. Мельник, Л. В. Хаткова,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2017 
5949 

"Експериментальна психологія. Курс лекцій."


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2017 
6329 

"Психодіагностика в особливих умовах / курс лекцій"


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2017 
6376 

"Експериментальна психологія : [курс лекцій"


Автори: РоманенкоО.В.].,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2017 
6269 

"Психодіагностика в особливих умовах / курс лекцій"


Автори: Грибенюк Г.С.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
пож.справа 
2017 
5834 

"ЗБІРНИК ЛЕКЦІЙ для проведення занять із гуманітарної підготовки в системі ДСНС України"


Автори: Чубіна Т. Д., Спіркіна О. О., Підгорецький Ю. В.,
Email автора (співавтора):
Chubina_Tetiana@chipb.org.in

Курс лекцій 
пожежно-п… 
2017 
6069 

"Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв. Курс лекцій. ч.1"


Автори: За ред. М. Г. Томенко, В. П. Мельник, Л. В. Хаткова,
Email автора (співавтора):
tomenko_maryna@chipb.org.in

Курс лекцій 
психологі… 
2016 
5946 

"Математичні методи в психології. Курс лекцій"


Автори: Боснюк В.Ф.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2016 
6178 

"Теоретико-методологічні проблеми психології: курс лекцій / Ушакова І.М."


Автори: Ушакова І.М.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
цивільний… 
2015 
6654 

"Техногенна безпека об’єктів та технологій: курс лекцій"


Автори: Данілін О.М.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
соціологія 
2012 
3454 

"Соціологія: курс лекцій."


Автори: Чубіна Т.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
правознав… 
2012 
2212 

"Правознавство: Курс лекцій."


Автори: Дробінка І.Г., Томіленко А.Г.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
соціологія 
2011 
3456 

"Соціологія: Курс лекцій."


Автори: Чубіна Т.Д.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
цивільний… 
2011 
1713 

"Цивільний захист:Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання./В.О. Васійчук, В.Є. Гончарук, О.С. Дацько"


Автори: За ред. ВасійчукВ.О., Гончарук В.Є.,Дацько О.С.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2011 
3263 

"Психологія особистості(курс лекцій та практикум). Навчальний посібник"


Автори: Столяренко О.Б.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2009 
6175 

"МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Конспект лекцій"


Автори: Кислий В.М.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
право 
2008 
1880 

"Авторське право та суміжні права : Курс лекцій."


Автори: Бондаренко С.В.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
автоматика 
2008 
6918 

"Системи пожежної та охоронної сигналізації: Текст лекцій"


Автори: За ред. Дерев’янко О.А., Антошкін О.А., Бондаренко С.М., Христич В.В,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
математика 
2008 
5767 

"Вища математика : Курс лекцій. Частина 1."


Автори: Кривель І.А., Моргун О.М.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
опір мате… 
2006 
1525 

"Прикладна механіка розділ "Опір матеріалів". Курс лекцій"


Автори: За ред.Євсюков. О.П., Садковий В.П., Ларін О.М. та інш.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
наука 
2004 
5158 

"Основи наукових досліджень. Конспект лекцій."


Автори: Філіпенко А.С.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2004 
6166 

"Кризисная психология.Курс леций."


Автори: Пергаменщик Л.А.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
філософія 
2003 
1700 

"Філософія.Світ людини. Курс лекцій. Навч. пос."


Автори: Не зазначено
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2003 
6364 

"Експериментальна психологія. Курс лекцій."


Автори: Бондарчук О.І.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2002 
5287 

"Психологія управління. Курс лекцій."


Автори: Мельник Л.П.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2001 
5334 

"Психология стихийного массового поведения. Лекции."


Автори: Назаретян А.П.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
медицина 
2001 
80 

"Водний обмін організму і питний режим. Лекція."


Автори: Хлівний М.Г.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2001 
1881 

"Основы психологии и педагогики. Курс лекций."


Автори: Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2000 
2286 

"Педагогічна психологія: Курс лекцій."


Автори: Заброцкий М.М.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
психологі… 
2000 
6485 

"Судова психіатрія. Курс лекцій."


Автори: Колесник В.А.,
Email автора (співавтора):

Курс лекцій 
цивільний… 
2000 
2752 

"Организация оказания медицинской помощи пострадавшим с травмами в чрезвычайной ситуации. Курс лекций."


Автори: Мачулин Е.Г.,
Email автора (співавтора):