Репозитарій електронної бібліотеки

Усього джерела: 5572

Книг: 905
Журналі: 323
Брошюр: 38
Словників: 41
Довідників: 27
Енциклопедій: 52
Мап: 0
НДР:
Стандартів: 136
Лекцій: 74
Підручників: 402
Посібників: 2728
Монографій: 175
Навч. посібників: 143
Навч.-метод. посібників: 327
Дисертацій: 33
Наук. збірник: 168


Тип Рік Назва Автори
1
Навчально-методичний посібник 

Вісутній

Компетентнісний підхід до процесу підготовки фахівця: формування природничо-наукової компетенції у майбутнього інженера None Переглянути
2
Курс лекцій 

Вісутній

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ Курс лекцій None Переглянути
3
Стандарт 

Вісутній

ПУЕ. Україна. Правила улаштування електроустановок. Версія для України. Розділ. Експлуатація та інженерне обладнання. Реєстр номер 105755.CD None Переглянути
4
Журнал 

Вісутній

ДУХОВНІСТЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ. Стаття. Темченко Ю. Г.,Дмитренко М. Й.,Грибенюк Г. С. Переглянути
5
Журнал 

Вісутній

Прогноз на успішність діяльності в екстремальних умовах. Стаття Грибенюк Г.С. Переглянути
6
Курс лекцій 

Вісутній

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи ФЕДОРЕНКО Дмитро ТАРАН Ігор КРИШТАЛЬ Василь Переглянути
7
Стандарт 

Вісутній

Державні будівельні норми України (1650 документыв). СD-ROM (Информ.-справ. система "Зодчий") None Переглянути
8
Стандарт 

Вісутній

Технічні норми, правила і стандарти. Розділ: Організаційно-методичні, містобудівні, технічні рекомендовані будівельні норми. None Переглянути
9
Стандарт 

Вісутній

ДБН, що не класифіковані згідно зі "схемою класифікації нормативних документів Уrраїни в галузі будівництва". Розділ: Орг.-метод., містобудівні, технічні, рек. буд. норми. None Переглянути
10
Стандарт 

Вісутній

ГОСТ 2.780-68. None Переглянути
11
Стандарт 

Вісутній

Містобудування. Збірник. Розділ. Організаційно-методичні, містобудівні, технічні, рекомендовані будівельні норми. None Переглянути
12
Монографія 

Вісутній

Термодинаміка нерівноважних процесів None Переглянути
13
Стандарт 

Вісутній

ДБН А. Організаційно-методичні норми, правила і стандарти: Розділ: Організаційно-методичні, містобудівні, технічні, рекомендовані будівельні норми. None Переглянути
14
Стандарт 

Вісутній

Нафтопродукти. Зберігання. Транспорт. Безпека. Розділ: Експлуатація та інженерне обладнання. None Переглянути
15
Стандарт 

Вісутній

Аналіз законодавства й політики у сфері психвчного здоров'я в Україні . None Переглянути
16
Брошура 

Вісутній

Кризовий стан природних екосистем та проблема пошуку. None Переглянути
17
Брошура 

Вісутній

Велич подвигу народного (тези матеріалів обласної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр). None Переглянути
18
Журнал 

Вісутній

Розвиток характеристик самоактитвності курсанта. Стаття Грибенюк Г.С. Переглянути
19
Журнал 

Вісутній

САМОСУБ’ЄКТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗМІННІ ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У РЯТУВАЛЬНИКІВ. Стаття Грибенюк Г.С. Переглянути
20
Брошура 

Вісутній

Використання методу біоіндикації під час надзвичайних ситуацій. None Переглянути
21
Журнал 

Вісутній

Психологічна класифікація спеціальностей у ДСНС України. стаття Грибенюк Г.С. Переглянути
22
Брошура 

Вісутній

Дослідження проблем навчання дітей шкільного віку. None Переглянути
23
Брошура 

Вісутній

Подолання бойового стресу і його психологічних наслідків. Памятка. None Переглянути
24
Методична розробка 
21 травня 2022 року 
Методичні рекомендації до виконання графічних робіт із дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» Мельник О.Г., Вовк Н.П. Переглянути
25
Навчальний посібник 
2024 
Профілактична діяльність у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.Практичний посібник За ред. Чалий Д.О., Сукач Ю.Г., Бабаджанова О.Ф.,Гаврись А.П. Переглянути
26
Навчальний посібник 
2024 
Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 2. [Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 081 «Право»] / Я. А. Федоренко. Федоренко Я. А. Переглянути
27
Збірник наукових праць 
2024 
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій: Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції None Переглянути
28
Збірник наукових праць 
2024 
Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, ад’юнктів (аспірантів). None Переглянути
29
Стандарт 
2024 
Кодекс цивільного захисту None Переглянути
30
Збірник наукових праць 
2024 
Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ): Матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 29 берез. 2024 р. None Переглянути
31
Збірник наукових праць 
2024 
Проблеми психології діяльності в особливих умовах: Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 23 квітня None Переглянути
32
Збірник наукових праць 
2024 
Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали XXIV Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. 18 квітня 2024 року, м. Черкаси. None Переглянути
33
Монографія 
2024 
Оцінка відповідності безпілотних авцаційних комплексів військового призначення. Монографія За ред.Залужний В.Ф., Шаптала С.О., Коваль В.В. та інш. Переглянути
34
Навчальний посібник 
2024 
Організація психологічної корекції синдрому провини вцілілого в умовах воєнного стану: навчальний посібник. Кришталь А. О., Амурова Я. В., Федоренко Я. А., Вороновська Л. Г. Переглянути
35
Збірник наукових праць 
2023 
Проблеми формування правової держави в Україні: матеріали круглого столу. None Переглянути
36
Навчальний посібник 
2023 
Історія держави і права зарубіжних країн : [Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 081 «Право»] Федоренко Я.А. Переглянути
37
Збірник наукових праць 
2023 
Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. Випуск 23 None Переглянути
38
Книга 
2023 
Battle for Kharkov/Битва за Харків. Bura D.Butusov Y. Переглянути
39
Навчальний посібник 
2023 
Актуальні кейси з академічної доброчесності: навчальний посібник. Кришталь А. О. Переглянути
40
Методична розробка 
2023 
Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (спеціальності 261 «Пожежна безпека» та 263 «Цивільна безпека» (освітньопрофесійних програм «Цивільний захист» та «Охорона праці») За ред.Нуянзін В.М., Кришталь М.А., Змага Я.В.,Борсук О.В. Переглянути
41
Навчально-методичний посібник 
2023 
Основи психолого-педагогічної компетентності : Навч.-метод Іващенко О. А., Ненько Ю. П. Переглянути
42
Збірник наукових праць 
2023 
Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ): Матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 16 берез. 2023 р None Переглянути
43
Навчально-методичний посібник 
2023 
Основи психолого-педагогічної компетентності : Навч.-метод. посіб. Іващенко О. А., Ненько Ю. П. Переглянути
44
Навчальний посібник 
2023 
Системи пожежної сигналізації, оповіщування та спостерігання В.І. Томенко, Р.П. Мельник, О.Г. Мельник, І.М. Шкарабура, О.В. Костирка, О.О. Зобенко Переглянути
45
Навчальний посібник 
2023 
Academic English for PhD students of non-language majors»: навчальнии посібник Ненько Ю. , Іващенко О., Крічкер тО. Переглянути
46
Навчальний посібник 
2023 
Системи пожежної сигналізації, оповіщування та спостерігання : Навчальний посібник За ред.Томенко В. І., Мельник Р. П., Мельник О. Г., Шкарабура І. М., Костирка О. В., Зобенко О. О. Переглянути
47
Навчальний посібник 
2023 
Особливості конструктивних рішень захисних споруд цивільного захисту: Навч. посіб. Рудешко І.,Сідней С., Березовський А. Переглянути
48
Навчальний посібник 
2023 
Рятувальнику про домедичну допомогу та небезпеки радіаціи ного, хімічного та біологічного походження Черненко О. М. , Алєксєєв А. Г., Цвіркун С. В. Переглянути
49
Стандарт 
2023 
Правила пожежної безпеки в Україні None Переглянути
50
Методична розробка 
2023 
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " Термодинаміка і теплопередача" для студентів заочної форми За ред. Змага Я.В., Кришталь М.А., Нуянзін В.М., Борсук О.В. Переглянути
51
Навчальний посібник 
2023 
Рятувальнику про домедичну допомогу та небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження Черненко О. М. , Алєксєєв А. Г., Цвіркун С. В. Переглянути
52
Навчальний посібник 
2023 
Історія філософії права від Античності до Середньовіччя. навчальний посібник Усов Д.В. Переглянути
53
Монографія 
2023 
Сучасні форми та методи роботи психолога в кабінеті психологічного розвантаження персоналу ДСНС України: монографія / М. А. Кришталь, М. В. Фомич, Л. І. Мохнар, О. М. Дячкова, Т. В. Чередниченко. За ред. М. А. Кришталь, М. В. Фомич, Л. І. Мохнар, О. М. Дячкова, Т. В. Чередниченко. Переглянути
54
Навчально-методичний посібник 
2023 
Міжнародне право: Навчально-методичний посібник (збірник лекцій та матеріалів для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право). БІЛЕКА А. , ДУЛГЕРОВА О. Переглянути
55
Методична розробка 
2023 
Методичні вказівки на виконання контрольної роботи з дисципліни «Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи» циклу професійної (вибіркової) підготовки за освітньо-професійною програмою «Цивільний захист» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» Дмитро ФЕДОРЕНКО, Василь КРИШТАЛЬ, Ігор ТАРАН, Сергій ЩЕПАК Переглянути
56
Навчально-методичний посібник 
2023 
Нормативно-правове регулювання діяльності у сфері цивільного захисту: Навчально-методичний посібник (збірник лекцій та матеріалів для самостійної роботи здобувачів вищої освіти). За ред. ГОРБАЧЕНКО Ю., ЗАСУНЬКО С., КРИШТАЛЬ Т., МЕЛЬНИК О., ПАСИНЧУК К Переглянути
57
Курс лекцій 
2023 
Історія законодавчої політики Української держави. Доба Давньої Русі. Горенко Л.М. Переглянути
58
Навчальний посібник 
2023 
Україна в європейському історичному та культурному контекстах (друга половина XV – початок XX ст.). Частина 2. Навчальний посібник. Косяк С. Переглянути
59
Методична розробка 
2023 
Теплові процеси та теплотехнічне обладнання хімічних підприємств: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / За ред.Троян В.В. Переглянути
60
Навчально-методичний посібник 
2023 
Навчально-практичний посібник щодо проведення табірного збору Перевізник В. М., Засунько С. С.,Землянський О. М. Переглянути
61
Навчальний посібник 
2023 
Єлагін Г. І., Нуянзін В. М., Алєксєєв Збірник задач і вправ з курсу «Виникнення і розвиток горіння та вибуху. Припинення горіння». Єлагін Г. І., Нуянзін В. М., Алєксєєв А. Г., Майборода А. О. Переглянути
62
Монографія 
2023 
Обгрунтування параметрів малогабаритної вогневої установки для оцінювання вогнестійкості елементів будівельних конструкцій. Монографія Перегін А., Гвоздь В., Кришталь М., Калашнік Н., Нуянзін О. Переглянути
63
Стандарт 
2023 
Кодекс цивільного захисту None Переглянути
64
Монографія 
2023 
Сучасні підходи до комплектування аварійно-рятувальної техніки: монографія. За ред.Хижняк А.А., Кришталь В.М., Кропива М.О., Бас О.В. Переглянути
65
Навчальний посібник 
2023 
Психологія управління та кадровий менеджмент. 2-ге вид. перероб. та доп.: Навчальний посібник Чубіна Т. Д., Дмитренко М. Й. Переглянути
66
Збірник наукових праць 
2023 
Наука про цивільний як шлях становлення молодих вчених. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, ад'ютктів(аспірантів) None Переглянути
67
Збірник наукових праць 
2023 
Надзвичайні ситуації: безпека та захист: Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції з міжнародною участю None Переглянути
68
Навчальний посібник 
2023 
Дії підрозділів ДСНС України в умовах воєнного стану. Мирослав КОВАЛЬ, Дмитро ЧАЛИЙ, Віктор КОВАЛЬЧУК, Дмитро ФЕДОРЕНКО та ін Переглянути
69
Збірник наукових праць 
2023 
Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. 20 квітня 2023 року, м. Черкаси. None Переглянути
70
Навчальний посібник 
2023 
Дидактичні матеріали для виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни " Термодинаміка і теплопередача" . Нуянзін В.М., Змага Я.В., Кришталь М.А., Борсук О.В. Переглянути
71
Збірник наукових праць 
2023 
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій: Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції None Переглянути
72
Методична розробка 
2023 
22. Методичні вказівки на виконання контрольної роботи з дисципліни «Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи» циклу професійної (обов'язкової) підготовки за освітньо-професійною програмою «Цивільний захист» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» Дмитро ФЕДОРЕНКО, Василь КРИШТАЛЬ, Ігор ТАРАН, Сергій ЩЕПАК Переглянути
73
Збірник наукових праць 
2023 
Правовий дискурс: Матеріали ІІI Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів та викладачів закладів вищої освіти. Черкаси, 12 жовт. 2023 р. None Переглянути
74
Навчально-методичний посібник 
2023 
Виникнення і розвиток горіння та вибуху. Припинення горіння.Збірник задач і вправ. За ред.Єлагін Г. І., Нуянзін В. М., Алєксєєв А. Г., Майборода А. О. Переглянути
75
Збірник наукових праць 
2023 
Проблеми психології діяльності в особливих умовах: Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 18 квітня 2023 р. None Переглянути
76
Навчальний посібник 
2023 
Дії підрозділів ДСНС України в умовах воєнного стану Мирослав КОВАЛЬ, Дмитро ЧАЛИЙ, Віктор КОВАЛЬЧУК, Дмитро ФЕДОРЕНКО Переглянути
77
Навчальний посібник 
2023 
Практикум з пожежної профілактики технологічних процесів об'єктів підвищенної небезпеки. Навчальний посібник Ференц Н.О. Переглянути
78
Методична розробка 
2023 
«Психогігієна праці в особливих умовах діяльності» К.Р. None Переглянути
79
Монографія 
2023 
Психологія і війна: незасвоєні уроки Гюстава Ле Бона. Монографія Осьодло В.І., Траверсе Т.М. Переглянути
80
Монографія 
2023 
Створення розпилених струменів води для автоматичних установок пожежогасіння : монографія / [Д. В. Колесніков, С. В. Стась, К. І. Мигаленко] Колесніков Д. В., Стась С. В.,Мигаленко К. І. Переглянути
81
Навчальний посібник 
2022 
Вибухонебезпечні наслідки воєнного стану. Виклики та протидія: Навчальний посібник С.В. Сукач, С.А. Фірсов, О.О. Чечнева та ін Переглянути
82
Книга 
2022 
10 розмов про історію України і світу. Яневський Д., Красовицький О. Переглянути
83
Книга 
2022 
Охорона психічного здоров’я в умовах війни : у 2 т. пер. з англ. Тетяна Охлопкова, Олександра Брацюк. Переглянути
84
Книга 
2022 
Міста - герої Буча, Ірпінь, Гостомель. Подобна Є. Переглянути
85
Навчально-методичний посібник 
2022 
Вибухові боєприпаси Ролі Еванс (Roly Evans) та Боб Седдон (Bob Seddon) за підтримки Йовани Чарапіч (Jovana Carapic). Переглянути
86
Журнал 
2022 
Мовознавство. Науково-теоретичний журнал інституту мовознавства ім. О.О. Потебні та українського-інформаційного фонду НАН України. None Переглянути
87
Методична розробка 
2022 
«Сучасні управлінські, інформаційно-психологічні технології» Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека» За заг.ред. Грибенюк Г.С. Переглянути
88
Збірник наукових праць 
2022 
Проблеми формування правової держави в Україні: матеріали круглого столу None Переглянути
89
Журнал 
2022 
Освіта України. Спецвипуск газети. None Переглянути
90
Збірник наукових праць 
2022 
Правовий дискурс: Матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти None Переглянути
91
Навчальний посібник 
2022 
Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження : навчальний посібник. Алєксєєв А. Г. , Журбинський Д. А., Цвіркун С. В., Засунько С. С., . Землянський О. М Переглянути
92
Збірник наукових праць 
2022 
Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів та студентів.26 травня 2022 None Переглянути
93
Збірник наукових праць 
2022 
Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. 21 квітня 2022 року, м. Черкаси. None Переглянути
94
Монографія 
2022 
Розрахункова оцінка вогнестійкості вогнезахищених сталевих балок : монографія / О. В. Борсук, С. В. Поздєєв, О. М. Нуянзін, О. В. Некора, В. М. Гвоздь, О. М. Тищенко, Н. П. Заїка За ред. О. В. Борсук, С. В. Поздєєв, О. М. Нуянзін, О. В. Некора, В. М. Гвоздь, О. М. Тищенко, Н. П. Заїка Переглянути
95
Методична розробка 
2022 
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни " Термодинаміка і теплопередача"для слухачів заочної форми За ред. Змага Я.В.,Кришталь М.А., Нуянзін В.М. Переглянути
96
Навчальний посібник 
2022 
Релігієзнавство: навч. посіб. Вороновська Л. Переглянути
97
Навчальний посібник 
2022 
Дослідження пожеж. Навчальний посібник. За ред. Вовк С., Харчук А., Сухай А., Шелюх Ю. Переглянути
98
Курс лекцій 
2022 
Ґендерні основи безпеки та трудової діяльності: курс лекцій Федоренко Я.А. Переглянути
99
Методична розробка 
2022 
Грибенюк Г.С. «Сучасні управлінські, інформаційно-психологічні технології» [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 26 «Цивільна безпека» 263 «Цивільна безпека»] None Переглянути
100
Книга 
2022 
Місто-герой Чернігів. Бура Д. Переглянути
101
Книга 
2022 
Битва за Харків.2014 рік Бура Д. Переглянути
102
Журнал 
2022 
Бюлетень законодавства і юридичної практики України.Загальнодержавне періодичне видання None Переглянути
103
Курс лекцій 
2022 
Культурологія: люди та ідеї : курс лекцій. Частина 2. Горенко Л. Переглянути
104
Книга 
2022 
Журналісти на війні: док. дослідження, хронікальний літопис, аналітика. Упор. Сорока М. Переглянути
105
Книга 
2022 
Одна Україна, єдиний народ. Бесіди з Деонідом Кравчуком. Кравчук Л., Красовицький О. Переглянути
106
Книга 
2022 
Залізна евакуація. Пермяков А. Переглянути
107
Навчально-методичний посібник 
2022 
Вибухові боєприпаси ,перше видання Ролі Еванс (Roly Evans) та Боб Седдон (Bob Seddon) за підтримки Йовани Чарапіч (Jovana Carapic). Переглянути
108
Навчальний посібник 
2022 
Спеціальна електротехніка: навчальний посібник / О. М. Землянський, К. І. Мигаленко, П. І. Заїка, В. І. Томенко, С. С. Тарасов, О. О. Зобенко, М. Г. Томенко За ред. Землянський О. М., Мигаленко К. І., Заїка П. І. , Томенко В. І., Тарасов С. С. , Зобенко О. О., Томенко М. Г. Переглянути
109
Книга 
2022 
Щоденник агресії. Курков А. Переглянути
110
Монографія 
2022 
Управління розвитком професійної компетентності фахівців Державної служби України з надзичайних ситуацій у процесі фізичної підготовки. Монографія Архипенко В.О., Стеценко А.І. Переглянути
111
Методична розробка 
2022 
Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи здобувачами заочної форми навчання з освітнього компоненту «Державний нагляд у сфері пожежної безпеки» Олександр Дядюшенко, Оксана Кириченко, Валентин Дивень Переглянути
112
Навчальний посібник 
2022 
«English for Occupational Safety and Health Specialists»: навч. посiб. (для курсантів, студентів та слухачів вищ. навч. закл. пож.-тех. спрям.) / Крічкер О. Ю., Єремеєва Н. Ф. Переглянути
113
Збірник наукових праць 
2022 
Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. Випуск 22. None Переглянути
114
Монографія 
2022 
Розвиток технології прийняття рішень при комплектуванні аварійно- рятувальної техніки : монографія. Кришталь В. М., Куліца О. С., Григор’ян М. Б. Переглянути
115
Навчальний посібник 
2022 
Засоби індивідуального та колективного захисту. Навчальний посібник За ред. Бас О., Журбинський Д., Ільченко М., Мирошник О., Тищенко Є., Федоренко Д. Переглянути
116
Навчальний посібник 
2022 
Експрес підготовка до ЄВІ Міненко О., Ненько Ю. Переглянути
117
Навчальний посібник 
2022 
Академічна доброчесність: курс лекцій. Навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія», галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека» Кришталь А.О. Переглянути
118
Навчальний посібник 
2022 
Англійська мова для студентів-юристів (частина ІІІ) : навчальний посібник. Ненько Ю. Переглянути
119
Навчальний посібник 
2022 
«English for Occupational Safety and Health Specialistкурсантів, студентів та слухачів вищ. навч. закл. пож.-тех. спрям.) Крічкер О.Ю.Єремеєва Н.Ф. Переглянути
120
Навчальний посібник 
2022 
Україна в європейському історичному та культурному контекстах (Давня історія та Середні віки). Частина 1 : Навчальний посібник Косяк С. М. Переглянути
121
Книга 
2022 
Євген Коновалець. Коляда І., Куцик Р. Переглянути
122
Журнал 
2022 
Будівництво і стандартизація.Інформаційно-аналітичний огляд None Переглянути
123
Навчальний посібник 
2022 
Історія філософії права в Україні Усов Д.В. Переглянути
124
Журнал 
2022 
Ядерна та радіаційна безпека.Науково-техничний журнал None Переглянути
125
Дисертації 
2022 
Розрахунковий метод оцінювання вогнезахисної здатності вогнестійкої фанери для дерев'яних балок. Дисертація Змага М.І. Переглянути
126
Навчальний посібник 
2022 
Особливості конструктивних рішень захисних споруд цивільного захисту: Навч. посіб. Ільченко М., Гвоздь В., Рудешко І., Бас О. Переглянути
127
Методична розробка 
2022 
ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА Котляр Д. Переглянути
128
Навчальний посібник 
2022 
Політологія Чубіна Т. Переглянути
129
Книга 
2022 
За ідентичність і незалежність. Війна Росії проти України: історичні передумови, геополітичні паралелі.Кн.1 Упор. Боряк Г., Ясь О. Переглянути
130
Стандарт 
2022 
Постанова Кабінету Міністрів України № 1338 від 28.11.2022 р. «Деякі питання надання безоплатної психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» None Переглянути
131
Збірник наукових праць 
2022 
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції None Переглянути
132
Монографія 
2022 
Психолого-педагогічна компетентність як програмний результат фахової підготовки здобувачів у відомчих закладах вищої освіти ДСНС України : монографія Іващенко О. А., Ненько Ю. П Переглянути
133
Збірник наукових праць 
2022 
Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ): Матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 11 березня 2022 р. None Переглянути
134
Навчальний посібник 
2022 
Позитивна психотерапія. Гордієнко-Митрофанова І Переглянути
135
Навчальний посібник 
2022 
Психологія праці та інженерна психологія : Кириченко В.В. Переглянути
136
Книга 
2022 
10 розмов про Давню історію України. Красножон А., Красовицький О. Переглянути
137
Методична розробка 
2022 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Сучасні управлінські, інформаційно-психологічні технології» Грибенюк Г. Переглянути
138
Книга 
2022 
За ідентичність і незалежність. Війна Росії проти України: історичні передумови, геополітичні паралелі.Кн.2 Упор.Боряк Г., Ясь О. Переглянути
139
Журнал 
2022 
Теплофізика та теплоенергетика.Науково-фахове видання. None Переглянути
140
Книга 
2022 
Хроніка війни 2014-2022. Перші пів року повномасштабної агресії (24.02.2022-24.08.2022) Упор.Воронін В.М. Переглянути
141
Журнал 
2022 
Промислове будівництво та інженерні споруди None Переглянути
142
Книга 
2022 
Мандрівка до потойбіччя.Маріуполь. Шишацький Є. Переглянути
143
Довідник 
2022 
Економіка цивільної безпеки. Словник-довідник. None Переглянути
144
Монографія 
2022 
Оцінювання вогнестійкості сталевих конструкцій на етапі експлуатації будівель і споруд : монографія / [І. М. Шкарабура, І. Г. Маладика, К. І. Мигаленко, Д. В. Лесечко] Шкарабура І. М., МаладикаІ.Г., Мигаленко К.І., Лесечко Д. В. Переглянути
145
Збірник наукових праць 
2022 
Надзвичайні ситуації: безпека та захист: Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю None Переглянути
146
Навчальний посібник 
2022 
Моделі та моделювання у професійній діяльності викладача вищої школи Касярум С. Переглянути
147
Енциклопедія 
2022 
Енциклопедія СучасноїУкраїни.МР-НА. Т.24 None Переглянути
148
Навчально-методичний посібник 
2021 
Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврсього) рівня вищої освіти з дисциплін та практичної підготовки спеціальності 053 «Психологія» Фомич М.В.,Грибенюк Г.С. Переглянути
149
Збірник наукових праць 
2021 
Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ) МАТЕРІАЛИ VI Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів 19 березня 2021 року м.Черкаси None Переглянути
150
Збірник наукових праць 
2021 
Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів та студентів. None Переглянути
151
Збірник наукових праць 
2021 
Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне,майбутнє. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю.22 квітня 2021 р. None Переглянути
152
Журнал 
2021 
Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. Випуск 21. None Переглянути
153
Книга 
2021 
Випробовуючи долю, гартуючи волю: Україна й українці в ХХ- на початку ХХI ст.Від Другої світової до холодної: війни в долі України.в 3-х кн. Кн.2 За ред. Даниленко В., Крупина В., Кульчицький С. Лисенко О. Переглянути
154
Підручник 
2021 
Психічне здоров’я особистості: підручник для вищих навчальних закладів / С.Д. Максименко, Я.В. Руденко, А.М. Кушнєрьова, В.М. Невмержицький. За заг. ред. Максименка С.Д. Переглянути
155
Методична розробка 
2021 
Психологія травмуючи ситуацій [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»)] Грибенюк Г.С. Переглянути
156
Монографія 
2021 
Формування дослідницької компетентності майбутніх магістрів з пожежної безпеки. Монографія. За ред.Ножко І.О., Ротар В.Б., Лагно Д.В., Биченко С.М., Панімаш Ю.В. Переглянути
157
Навчально-методичний посібник 
2021 
Організаційна психологія:та основи організації праці: методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія». Грибенюк Г.С. Переглянути
158
Навчальний посібник 
2021 
Історичні задачі, проблемні та тестові завдання з історії та культури України Косяк С.М. Переглянути
159
Навчальний посібник 
2021 
Українська пунктуація. Вправи. Тести. Диктанти Савченко Ірина Переглянути
160
Навчально-методичний посібник 
2021 
Психологічна профілактика психотравмації військовослужбовців Збройних Сил України. Кокун О.М., Мороз В.М., Лозінська Н.С., Пішко І.О. Переглянути
161
Навчальний посібник 
2021 
Елементи математичного моделювання та прикладної математики. Навчальний посібник Тацій Р., Стасюк М., Пазен О. Переглянути
162
Навчальний посібник 
2021 
Розрахунок сталевих конструкцій будівель і споруд згідно з Єврокодом 3 та національними додатками України. Навчальний посібник. За ред. Гвоздь В.М.,Ю Тищенко О.М., Поздєєв С.В., Шналь Т.М., Березовський А.І., Рудешко І.В.,Сідней С.О. Переглянути
163
Навчально-методичний посібник 
2021 
Адміністративно-правова діяльність у сфері цивільного захисту За ред.Чалий Д.О., Сукач Ю.Г.., Сукач Р.Ю.,Гаврись А.П. Переглянути
164
Навчальний посібник 
2021 
Посібник для самостійної роботи з дисципліни «іноземна мова (англійська)» обовязкової загальної за освітньо-професійною програмою «охорона праці» підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 26 «цивільна безпека» за спеціальністю 263 «цивільна безпека Крічкер О. Ю., Єремеєва Н. Ф., Спіркіна О. О. Переглянути
165
Навчальний посібник 
2021 
ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ЕКСТРЕМАЛЬНА ТА КРИЗОВА ПСИХОЛОГІЯ» Міненко О.,Єремеєва Н.. Спіркіна О. Переглянути
166
Курс лекцій 
2021 
Культурологія. Курс лекцій. Горенко Л.М. Переглянути
167
Курс лекцій 
2021 
Соціологія: адаптивний курс лекцій в рамках програми Еразмус+ Чубіна Т.Д. Переглянути
168
Курс лекцій 
2021 
Методологія та організація наукових досліджень : курс лекцій Федоренко Я.А. Переглянути
169
Навчальний посібник 
2021 
Посібник для самостійної роботи з англійської мови за професійним спрямуванням обов’язкової загальної підготовки за освітньо-професійною програмою «Право» підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». СпіркінаО. О., НенькоЮ. П., Іващенко О. А. Переглянути
170
Навчальний посібник 
2021 
Іноземна мова (англійська) : посібник для самостійної роботи підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою «Екстремальна та кризова психологія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» : навчальний посібник / [ Міненко О. В., Єремеєва Н. Ф., Спіркіна О. О.] Міненко О.В.,Єремеєва Н., Спіркіна О. Переглянути
171
Навчальний посібник 
2021 
«English for Health and Safety Specialists»: навч. посiб. (для курсантів, студентів та слухачів вищ. навч. закл. пож.-тех. спрям.) / [ Н. Ф. Єремеєва, О. Ю. Крічкер ]. Єремеєва Н. Ф., Крічкер О. Ю. Переглянути
172
Навчальний посібник 
2021 
Психологія діяльності в особливих умовах за заг. ред. Кришталь М.А., Головченко С.І., Грибенюк Г.С., Дячкова О.М., Мохнар Л.І., Рябоконь В.В., Скоробогатов Ю.А., Фомич М.В., Чередниченко Т.В. Переглянути
173
Навчальний посібник 
2021 
Історія філософії права: від модерну до постмодерну : навчальне видання Усов Д.В. Переглянути
174
Книга 
2021 
Chronicle of the wor 2014-2020. Vol.3.Хроніка війни. Bura D.Krasovytskyy O. Переглянути
175
Книга 
2021 
Chronicle of the wor 2014-2020. Vol.1.Хроніка війни. Bura D.Krasovytskyy O. Переглянути
176
Навчальний посібник 
2021 
Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням. Посібник з дисципліни для самостійної роботи підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою «цивільний захист» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 263 «цивільний захист» у галузі знань «цивільна безпека» Єремеєва Н. Ф., Крічкер О. Ю., Міненко О. В. Переглянути
177
Словник 
2021 
Словник професійної термінології для майбутніх фахівців сфери соціальної роботи ( до курсів)/Укл. Г.В. Коваль, Е.І. Костишин, Г.П. Васянович, В.В. Грицянюк та інш. Коваль Г.В. Переглянути
178
Книга 
2021 
Українське століття (1921-2021):витоки, уроки, перспективи державотворення. Нариси. За ред. Водотика Т., Головко В., Кульчицький С.. Якубова Л. Переглянути
179
Книга 
2021 
Chronicle of the wor 2014-2020. Vol.2.Хроніка війни. Bura D.Krasovytskyy O. Переглянути
180
Методична розробка 
2021 
Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»)] Грибенюк Г.С. Переглянути
181
Методична розробка 
2021 
Організаційна психологія:та основи організації праці [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»)] Грибенюк Г.С. Переглянути
182
Методична розробка 
2021 
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт «Практикум-журнал з дисциплін «Теорія розвитку та припинення горіння» та «Теорія горіння та вибуху» За ред.Єлагін Г. І., Тищенко О. М., Нуянзін В. М., Майборода А. О., Маладика І. Г. Переглянути
183
Методична розробка 
2021 
Технічна механіка рідин та газу: Лабораторний практикум./Мигаленко К.І., Колесніков Д.В., Заїка Н.П. Мигаленко К.І., Колесніков Д.В., Заїка Н.П. Переглянути
184
Методична розробка 
2021 
Профілактика та подолання сімейного насилля: [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»)] Дячкова О. Переглянути
185
Методична розробка 
2021 
Методичні рекомендації до виконання графічних робіт із дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» (частина 1). Мельник О., Вовк Н. Переглянути
186
Навчально-методичний посібник 
2021 
Психодіагностика [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» Грибенюк Г.С. Переглянути
187
Навчально-методичний посібник 
2021 
Анатомія нервової системи та фізіологія вищої нервової діяльності. Навчально- методичний посібник. Бужин О.А., Заєць Р.А. Переглянути
188
Журнал 
2021 
Довкілля та здоров'я.Науково-фахове видання. None Переглянути
189
Навчально-методичний посібник 
2021 
Психологічна служба як ресурс безпечної службової діяльності: [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія») Дячкова О.М. Переглянути
190
Навчально-методичний посібник 
2021 
Психологія впливу та захисту.Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія». Грибенюк Г.С. Переглянути
191
Навчально-методичний посібник 
2021 
Психологія травмуючи ситуацій [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія») Грибенюк Г.С. Переглянути
192
Навчально-методичний посібник 
2021 
Педагогіка та педагогічна психологія: методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» Дячкова О.М. Переглянути
193
Навчально-методичний посібник 
2021 
Психологія управління в особливих умовах діяльності: [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»] Дячкова О.М. Переглянути
194
Навчально-методичний посібник 
2021 
Експериментальна психологія [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» Грибенюк Г.С. Переглянути
195
Навчальний посібник 
2021 
Основи психології для рятувальників: частина 1 Мохнар Л., Дячкова О., Франчук О., Марцін М. Переглянути
196
Збірник наукових праць 
2021 
Життєві перспективи особистості у посттравматичному світі. Міжвузівський науково-практичний семінар. 1-13 травня 2021 року. None Переглянути
197
Навчальний посібник 
2021 
Методичні рекомендації з інтеграції гендерних підходів у систему підготовки фахівців для сектору безпеки і оборони України./Волобуєва О., В'яткіна А., Ганаба С., Гончаренко О. та інш. None Переглянути
198
Журнал 
2021 
Промислове будівництво та інженерні споруди. None Переглянути
199
Журнал 
2021 
Охорона праці і пожежна безпека. Виробничо-практичний журнал. None Переглянути
200
Журнал 
2021 
Безпека життєдіяльності.Науково-популярний журнал None Переглянути
201
Журнал 
2021 
Освіта України. Спецвипуск газети. None Переглянути
202
Навчальний посібник 
2021 
English Language Practice: Rescue Service / навчальний посібник з англійської мови Ненько Ю. П., Іващенко О. А. Переглянути
203
Журнал 
2021 
Будівництво і стандартизація None Переглянути
204
Монографія 
2021 
Достовірність результатів вогневих випробувань при оцінюванні межі вогнестійкості несучих стін: монографія / за заг. ред. д-ра техн. наук, професора С. В. Поздєєва.,С. О. Сідней, В. М. Гвоздь, О. М. Тищенко, О. М. Нуянзін, О. В. Некора, Т. М. Шналь, А. І. Березовський, І. В. Рудешко, С. М. Федченко, І. А. Неділько. За заг.ред. Поздєєв С.В. Переглянути
205
Журнал 
2021 
Теплофізика та теплоенергетика.Науково-фахове видання. None Переглянути
206
Журнал 
2021 
Ядерна та радіаційна безпека.Науково-техничний журнал None Переглянути
207
Журнал 
2021 
Промислова безпека None Переглянути
208
Журнал 
2021 
Промислова електроенергетика та електротехніка. None Переглянути
209
Журнал 
2021 
Пожежна та техногенна безпека.Науково-виробничий журнал None Переглянути
210
Журнал 
2021 
Наука і оборона. Науково-теоретичний та науково-практичний журнал None Переглянути
211
Журнал 
2021 
Промислова безпека. None Переглянути
212
Журнал 
2021 
Психолог.Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів. None Переглянути
213
Навчальний посібник 
2021 
Іноземна мова (англійська)» обовязкової загальної за освітньо-професійною програмою «охорона праці» підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 26 «цивільна безпека» за спеціальністю 263 «цивільна безпека Крічкер О. Ю., Єремеєва Н. Ф., Спіркіна О. О. Переглянути
214
Журнал 
2021 
Мовознавство. Науково-теоретичний журнал None Переглянути
215
Журнал 
2021 
Український радіологічний та онкологічний журнал. Науково-практичне видання None Переглянути
216
Дисертації 
2021 
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ РОЗРАХУНКОВОЇ ОЦІНКИ ВОГНЕСТІЙКОСТІ СТАЛЕВИХ БАЛОК ІЗ ВОГНЕЗАХИСНИМ МІНЕРАЛОВАТНИМ ОБЛИЦЮВАННЯМ Борсук О.В. Переглянути
217
Методична розробка 
2021 
Експериментальна психологія.Курсова робота Грибенюк Г.С. Переглянути
218
Книга 
2021 
Білоруський Донбас. Андрєєва К., Ілляш І. Переглянути
219
Книга 
2021 
Іван Мазепа та імперія Петра. Таїрова-Яковлева Т. Переглянути
220
Навчальний посібник 
2021 
Основи психології для рятувальників. Навчальний посібник./за ред. Мохнар Л., Дячкова О., Франчук О., Марцін М. Мохнар Л., Дячкова О., Франчук О., Марцін М. Переглянути
221
Навчально-методичний посібник 
2021 
Профілактична діяльність у сфері цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки. Навчально методичний посібник. За ред. Сукач Ю.Г.,Чалий Д.О., Сукач Р.Ю., Гаврись А.П. Переглянути
222
Навчальний посібник 
2021 
Фізичний практикум. Частина II.Електромагнетизм.Оптика. Навчальний посібник. Балицька В.О. Переглянути
223
Навчально-методичний посібник 
2021 
15. Рекомендації до розроблення модульної навчальної програми для осіб молодшого, середнього та старшого начальницького складу ДСНС України, які беруть участь в реагуванні на події з небезпечними хімічними, радіоактивними та біологічними речовинами None Переглянути
224
Журнал 
2021 
Охорона праці None Переглянути
225
Навчально-методичний посібник 
2021 
Психодіагностика:методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія». Грибенюк Г.С. Переглянути
226
Навчально-методичний посібник 
2021 
Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів:методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія». Грибенюк Г.С. Переглянути
227
Навчально-методичний посібник 
2021 
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт «Практикум журнал з дисциплін «Теорія розвитку та припинення горіння» та «Теорія горіння та вибуху» За ред.Г. І. Єлагін, О. М. Тищенко, В. М. Нуянзін, А. О. Майборода, І. Г. Маладика Переглянути
228
Книга 
2021 
Випробовуючи долю, гартуючи волю: Україна й українці в ХХ- на початку ХХI ст.Україна й українці в 1917-1939 рр.в -х кн. Кн.1 За ред. Єфіменко Г., Кульчицький С., Пиріг Р. та інш. Переглянути
229
Навчально-методичний посібник 
2021 
Експериментальна психологія.Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія». Грибенюк Г.С. Переглянути
230
Навчальний посібник 
2021 
Інженерна екологія.Навчальний посібник.Практикум./Степова К.В., Кочмар І.М. Степова К.В., Корчмар І.М. Переглянути
231
Книга 
2021 
Випробовуючи долю, гартуючи волю: Україна й українці в ХХ- на початку ХХI ст.Тридцять років незалежності: виклики, випробування, відповіді.в 3-х кн. Кн.3 За ред. Головко В., Якубова Л. Переглянути
232
Книга 
2021 
25 відомих кримських татар: від кримського ханства до сьогодення. Абдулаєва Г. Переглянути
233
Навчальний посібник 
2021 
Елементи математичних основ криптографії. Навчальний посібник. Стасюк М. Переглянути
234
Навчальний посібник 
2021 
Теплотехніка в пожежній справі. Навчальний посібник Лозинський Р.Я. Переглянути
235
Навчальний посібник 
2021 
Елементи математичних основ криптографії. Навчальний посібник. Стасюк М. Переглянути
236
Навчальний посібник 
2021 
TRANSLATION FOR SPECIFIC PURPOSES. Навчальний посібник. None Переглянути
237
Навчальний посібник 
2021 
Небезпека та особливості гасіння транспортних засобів на альтернативних джерелах енергії..Навчальний посібник. Лазаренко О.В. Переглянути
238
Навчальний посібник 
2021 
Основи теплотехніки і гідравліки. Навчальний посібник За ред.О. В. Цуркан, Н. А. Прокопенко, Ю. А. Полєвода, О. В. Маньківський Переглянути
239
Навчальний посібник 
2021 
Мікроекономіка:теорія, тести, задачі. ч.I. Навчальний посібник Мартин О.М. Переглянути
240
Навчальний посібник 
2021 
Основи термографії. Навчальний посібник. Махотіло К.В.,Лисенко Л.І., Булгаков О.В. Переглянути
241
Монографія 
2021 
Захист критичної інфраструктури в умовах надзвичайних ситуацій: монографія / С.І. Азаров, В.Л. Сидоренко, С.А. Єременко, А.В. Пруський, А.М. Демків; За заг. ред. Волянського П.Б. Переглянути
242
Навчально-методичний посібник 
2021 
«Реагування на радіаційні загрози» None Переглянути
243
Навчальний посібник 
2021 
Основи психології для рятувальників Л. Мохнар, О. Дячкова, О. Франчук, М. Марцін Переглянути
244
Навчально-методичний посібник 
2021 
занять «Реагування на хімічні загрози» None Переглянути
245
Енциклопедія 
2021 
Енциклопедія СучасноїУкраїни.НГ-НЯ. Т.23 None Переглянути
246
Навчальний посібник 
2021 
Цивільний захист. Галузевий переклад. За заг. ред.Маланюк М.С., Пальчевська О.С. Переглянути
247
Журнал 
2021 
Промислова гідравліка і пневматика. Всеукраїнський науково-технічний журнал None Переглянути
248
Навчальний посібник 
2021 
Історія філософії права: від модерну до постмодерну Дмитро УСОВ Переглянути
249
Книга 
2021 
Українська автономія та утворення УНР. Грушецький Б. Переглянути
250
Навчально-методичний посібник 
2021 
«Реагування на біологічні загрози» None Переглянути
251
Книга 
2021 
Коврайський період життя і творчості Г.С. Сковороди: усно-історичні оповідання. Нехорошев С. Переглянути
252
Книга 
2021 
Українська КЛІО. Нариси про історію, істориків та пам'ять. Плохій С. Переглянути
253
Навчально-методичний посібник 
2021 
Організаційно-ділова гра . Грибенюк Г.С. Переглянути
254
Книга 
2021 
Історія УПА Офіцинський Р. Переглянути
255
Монографія 
2021 
Державне регулювання соціальної політики у сфері цивільного захисту колективна монографія / [за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. Кришталь, д-ра іст. наук, проф. Т. Чубіної] Переглянути
256
Монографія 
2021 
Філософське обґрунтування шляхів удосконалення чеснот толерантності та гідності як фундаментальних чинників особистого і соціального буття за заг. ред. Т. М. Кришталь, Т. Д. Чубіної Переглянути
257
Навчальний посібник 
2021 
ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 263 «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА» Єремеєва Н. Ф., Крічкер О. Ю., Міненко О. В. Переглянути
258
Навчальний посібник 
2021 
Збірник задач і вправ з хімії. III Органічна хімія. Навчальний посібник. Михалічко Б.М. Переглянути
259
Навчально-методичний посібник 
2021 
Культура відносин у військовому колективі. Порадник командиру : метод. посіб. За заг. ред. Н. А. Агаєва Переглянути
260
Монографія 
2021 
Державне регулювання соціальної політики у сфері цивільного захисту : колективна монографія / [за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. Кришталь, д-ра іст. наук, проф. Т. Чубіної За ред. Кришталь Т.М., Чубіна Т.Д. Переглянути
261
Навчальний посібник 
2021 
Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.Практичний посібник. Сукач Ю.Г., Сукач Р.Ю., Ткачук Р.Л.,Синельников О.Д. Переглянути
262
Навчальний посібник 
2021 
Інженерна екологія.Навчальний посібник.Практикум./Степова К.В., Кочмар І.М. Степова К. Переглянути
263
Навчальний посібник 
2021 
Лінгвокраїнознавство франкомовних країн. Навчальний посібник Попко І.А.,Лотоцька Н.Я. Переглянути
264
Збірник наукових праць 
2021 
Правовий дискурс: Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти. – None Переглянути
265
Збірник наукових праць 
2021 
Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. Випуск 21 За ред.Єремеєва Н. Ф. ; Косяк С. М.; Кришталь Т.М. Ненько Ю. П. Переглянути
266
Навчальний посібник 
2021 
Елементи математичного моделювання та прикладної математики. Навчальний посібник/ Тацій Р. Переглянути
267
Збірник наукових праць 
2021 
«Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація»Т.5 №1.Збірник наукових праць Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України None Переглянути
268
Навчальний посібник 
2021 
Психологія сім'ї. Навчальний посібник. За ред.Поліщука В.М.,Ільїна Н.М. Переглянути
269
Збірник наукових праць 
2021 
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Матеріали X II Міжнародної науково-практичної конференції.08-09 квітня. 2021 р. None Переглянути
270
Книга 
2020 
Vitaliy Markiv Bura Daria Переглянути
271
Книга 
2020 
Микола Леонтович Коляда І. Переглянути
272
Підручник 
2020 
Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України : підручник : у 2 ч. Ч. 1. за заг. ред. В. В. Стасюка./Н. А. Агаєв, В. Г. Дикун, В. С. Чорний та ін.; Переглянути
273
Навчально-методичний посібник 
2020 
Сучасні технології навчання і методики викладання дисциплін Навчально-методичний посібник для слухачів курсів підви- щення кваліфікації педагогічних працівників закладів середньої, про- фесійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти Лебедик Л.В., Стрельніков В.Ю., Стрельніков М.В. Переглянути
274
Монографія 
2020 
Кримінальна відповідальність за порушення правил техногенної безпеки. Монографія. Гаврилова К.Ю. Переглянути
275
Навчальний посібник 
2020 
Вогнегасні порошки та умови їх застосування Жартовський С. В., Мирошник О.М., Тищенко Є. О. Переглянути
276
Методична розробка 
2020 
«Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів» None Переглянути
277
Книга 
2020 
Леонід Биков Коломієць Р. Переглянути
278
Книга 
2020 
Середземноморське перехрестя. Франц М., Харук А. Переглянути
279
Журнал 
2020 
Цивільний захист і техногенна безпека None Переглянути
280
Навчальний посібник 
2020 
Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник. Єремеєва Н., Міненко О., Снісаренко Я. Переглянути
281
Методична розробка 
2020 
Психотерапія фахівців екстремального профілю діяльності: Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів з навчальної обов’язкової дисципліни «Психотерапія фахівців екстремального профілю діяльності» Чередниченко Т.В. Переглянути
282
Курс лекцій 
2020 
Релігієзнавство. Курс лекцій Горенко Л.М. Переглянути
283
Курс лекцій 
2020 
ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ Мохнар Л.І. Переглянути
284
Журнал 
2020 
Промислова електроенергетика та електротехніка None Переглянути
285
Курс лекцій 
2020 
ПСИХОЛОГІЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ Чередниченко Т.В. Переглянути
286
Книга 
2020 
(Un)celebrated Ukrainians, who changed the course of history/(Не) Відомі українці, які змінили історію. Avramchuk N.Sukhomozskyi M. Переглянути
287
Журнал 
2020 
Промислове будівництво та інженерні споруди None Переглянути
288
Журнал 
2020 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 2(55)2020 None Переглянути
289
Навчально-методичний посібник 
2020 
Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти. Навчально-методичний посібник/ Андрєєнкова В.Л., Байдик В.В., Войцях Т.В., Калашник О.А. та ін. За заг. ред. Левченко К.Б. Переглянути
290
Журнал 
2020 
Освіта України (Спецвипуск газети) None Переглянути
291
Книга 
2020 
Георгій Нарбут. Нагорна О. Переглянути
292
Методична розробка 
2020 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Теорія горіння та вибуху» для студентів відділення заочного навчання, підготовка яких здійснюється за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузь знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 263 «Цивільна безпека». Єлагін Г. І., Нуянзін В. М., Майборода А. О. Переглянути
293
Навчально-методичний посібник 
2020 
Культура: історико-світоглядний контекст:навч. пос./Васянович Г.П.,Гіперс З.В., Васянович Г.П. Переглянути
294
Журнал 
2020 
Вісник НАНУ None Переглянути
295
Журнал 
2020 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 1(54)2020 None Переглянути
296
Курс лекцій 
2020 
Психологічний спецпрактикум по кризовій та екстремальній психології Мохнар Л.І. Переглянути
297
Журнал 
2020 
Промислова безпека None Переглянути
298
Навчальний посібник 
2020 
Організація аврійно-рятувальних робіт. Навчальний посібник. /Ратушний Р.Т., Лоїк В.Б., Синельников О.Д.Ковальчук В.М. Ратушний Р.Т. Переглянути
299
Журнал 
2020 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 4(57)2020 None Переглянути
300
Курс лекцій 
2020 
ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА. Конспект лекцій з дисципліни Інженерна та комп’ютерна графіка. Мельник О.Г., Бужин О.А. Переглянути
301
Навчально-методичний посібник 
2020 
Виконання навчальних вправ з фізичної і рятувальної підготовки.Методичні рекомендації. Ковальчук А.,Петренко А., Антошків Ю., Смоляк Д. Переглянути
302
Книга 
2020 
Ігор Сікорський Коляда І. Переглянути
303
Навчально-методичний посібник 
2020 
Інноваційні освітні технології : навчально-методичний посібник / упорядник Л.М. Прокопів Прокопів Л.М. Переглянути
304
Журнал 
2020 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 2(55)2020 None Переглянути
305
Навчальний посібник 
2020 
Основи психології та педагогіки.Навчальний посібник. Руденко Л.А. Переглянути
306
Навчальний посібник 
2020 
Практикум з англійської мови для міжнародного тестування. Навчальний посібник Крічкер О.Ю., Спіркіна О.О. Переглянути
307
Збірник наукових праць 
2020 
Теорія і практика сучасної психології. Збірник наукових праць. стаття О. М. Дячкова ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ ВІД СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ None Переглянути
308
Журнал 
2020 
Медична психологія. Науковий журнал. None Переглянути
309
Навчальний посібник 
2020 
Посібник з англійської мови для студентів-юристів (частина II) Спіркіна О.О., Крічкер О.Ю. Переглянути
310
Навчальний посібник 
2020 
Українська мова (за професійним спрямуванням). Практичний курс Єремеєва Н., Міненко О., Снісаренко Я. Переглянути
311
Збірник наукових праць 
2020 
Надзвичайна ситуаці: безпека та захист. Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 29-30 жовтня 2020 р. None Переглянути
312
Журнал 
2020 
Будівництво і стандартизація None Переглянути
313
Методична розробка 
2020 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ» для здобувачів магістерського рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 053 «Психологія» None Переглянути
314
Курс лекцій 
2020 
Пожежі у природних екосистемах. Курс лекцій. Попович В.В., Босак П.В. Переглянути
315
Навчальний посібник 
2020 
Методичні засади формування комунікативної культури майбутніх психологів. Посібник. Руденко Л., Сірко Р., Стельмах О., Вавринів О. Переглянути
316
Курс лекцій 
2020 
Глобальні проблеми сучасності. Курс лекцій Федоренко Я.А. Переглянути
317
Навчальний посібник 
2020 
Вогнегасні порошки та умови їх застосування. Навчальний посібник. Жартовський С.В., Мирошник О.М., Тищенко Є.О. Переглянути
318
Журнал 
2020 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 3(56)2020 None Переглянути
319
Журнал 
2020 
Пожежна та техногенна безпека None Переглянути
320
Журнал 
2020 
Надзвичайна ситуація+ None Переглянути
321
Методична розробка 
2020 
Вікова та геронтопсихологія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів з навчальної обов’язкової дисципліни «Вікова та геронтопсихологія» Чередниченко Т.В. Переглянути
322
Підручник 
2020 
Виникнення і розвиток горіння та вибуху. Припинення горіння. Підручник./ за ред. Єлагін Г.І., Тищенко Є.О.. Алєксєєв А.Г., Нуянзін В.М., Майборода А.О. За ред. Єлагін Г.І., Тищенко Є.О.. Алєксєєв А.Г., Нуянзін В.М., Майборода А.О. Переглянути
323
Збірник наукових праць 
2020 
Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції ( Київ, 9-10 грудня 2020) None Переглянути
324
Навчальний посібник 
2020 
Українська мова (за професійним спрямуванням). Практичний курс Єремеєва Н., Міненко О., Снісаренко Я. Переглянути
325
Навчально-методичний посібник 
2020 
Основи діловодства.навчально-методичне видання. Бабій І.В. Переглянути
326
Методична розробка 
2020 
Патологічна та клінічна психологія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів з навчальної обов’язкової дисципліни «Патологічна та клінічна психологія» Чередниченко Т.В. Переглянути
327
Журнал 
2020 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 4(57)2020 None Переглянути
328
Методична розробка 
2020 
Диференціальна психологія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів з навчальної обов’язкової дисципліни «Диференціальна психологія» Чередниченко Т.В. Переглянути
329
Курс лекцій 
2020 
Методика викладання психології. Лекція 1. Мохнар Л.І. Переглянути
330
Курс лекцій 
2020 
Проблеми філософії права Усов Д.В. Переглянути
331
Курс лекцій 
2020 
КУРС ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОМАТИКА.Лекція 5. Вступ до психосоматики Мохнар Л.І. Переглянути
332
Збірник наукових праць 
2020 
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ. Збірник наукових праць. стаття Дячкова О.М.ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ФАХІВЦЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ… None Переглянути
333
Методична розробка 
2020 
Психологія сексуальності: Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів з навчальної обов’язкової дисципліни «Психологія сексуальності» Чередниченко Т.В. Переглянути
334
Підручник 
2020 
Цивільний захист. Підручник Варивода К.С., Горденко С.І, Переглянути
335
Збірник наукових праць 
2020 
Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ) МАТЕРІАЛИ V Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів 12 березня 2020 року м.Черкаси None Переглянути
336
Курс лекцій 
2020 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПСИХОЛОГІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Лекція 2 Мохнар Л.І. Переглянути
337
Навчальний посібник 
2020 
Методи і засоби деконтамінації Дмитро Федоренко, Віктори Покалюк, Іван Чорномаз, Станіслав Куценко, Олег Бас, Олександр Черненко, Олег Куліца Переглянути
338
Збірник наукових праць 
2020 
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції.09-10 квітня 2020 р. None Переглянути
339
Методична розробка 
2020 
СОЦІАЛЬНА ТА ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ . Методичні вказівки для виконання курсової роботи за напрямом підготовки 053 «Психологія» здобувачів освітнього рівня «бакалавр» за ред. Дмитренко М.Й., Кришталь М.А. Переглянути
340
Словник 
2020 
Термінологічний словник з рятувальної справи (українсько-польсько-англійський)/ за ред. Покалюк.В. ,Потапенко Л., Ненько Ю., , Майборода А., Нуянзін О., Нестеренко А., Федоренко Д. О.М., Нестеренко А.А. Покалюк В., Потапенко Л., Ненько Ю., Майборода А., Нуянзін О., Нестеренко А., Федоренко Д. Переглянути
341
Методична розробка 
2020 
Методологічні основи викладання психології. Лекція 3 Мохнар Л.І. Переглянути
342
Журнал 
2020 
Психологія і суспільство. Наукове-фахове видання None Переглянути
343
Методична розробка 
2020 
Розроблення електронних курсів у віртуальному навчальному середовищі ЛДУ БЖД Полотай О.І., Кухарська Н.П. Переглянути
344
Курс лекцій 
2020 
КУРС ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОМАТИКА.Лекція 6 . Мета і завдання фахівця-психолога в галузі здоров’я Мохнар Л.І. Переглянути
345
Навчальний посібник 
2020 
Методи і засоби деконтамінації: навчальний посібник Федоренко Д. С., Чорномаз І. К., Покалюк В. М., Куценко С. В. та інші, всього 6 осіб Переглянути
346
Курс лекцій 
2020 
Охорона праці в цивільній безпеці Костенко Т.В. Переглянути
347
Підручник 
2020 
Посібник з обліку пожеж та їх наслідків Климась Р.В., Коршикова Т.О., Матвійчук Д.Я., Монастирецький С.Є., Несенюк Л.П., Одинець А.В., Піксасов М.М., Середа Д.В., Шрамко Л.А. Переглянути
348
Монографія 
2020 
Культурно-мистецькі проєкти Черкащини у контексті національного відродження (1991-2001 роки). Монографія Спіркіна О.О., Чубіна Т.Д. Переглянути
349
Навчальний посібник 
2020 
Вікова психологія та геронтопсихологія Кришталь М.А., Фомич М.В., Спіркіна О.О. Переглянути
350
Навчальний посібник 
2020 
Підготовка органів управління до дій в надзвичайних ситуаціях. Навчальний посібник. Лоїк В.Б., Синельников С.Д.,Яковчук Р.С., Лазаренко О.В. Переглянути
351
Журнал 
2020 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 1(54)2020 None Переглянути
352
Курс лекцій 
2020 
Проблеми філософії права Дмитро УСОВ Переглянути
353
Навчальний посібник 
2020 
Електротехнічні засоби забезпечення пожежної безпеки об'єкта. Навчальний посібник Гудим В.І., Кравець І.П., Кушнір, Кушнір А.П., Назаровець О.Б., Рудик Ю.І. Переглянути
354
Збірник наукових праць 
2020 
Травневі правові читання. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти. 7 травня 2020 р. None Переглянути
355
Методична розробка 
2020 
Активні методи навчання у викладанні психології. Лекція 4 Мохнар Л.І. Переглянути
356
Методична розробка 
2020 
Соціально-психологічний тренінг психологічної підготовки до діяльності в екстремальних умовах: Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів з навчальної обов’язкової дисципліни «Соціально-психологічний тренінг психологічної підготовки до діяльності в екстремальних умовах» Чередниченко Т.В. Переглянути
357
Підручник 
2020 
Кримінологія. Підручник За ред. Чернея В.В. Переглянути
358
Книга 
2020 
Від трипільців до кіборгів. Бажан О.,Мицик Ю. Переглянути
359
Збірник наукових праць 
2020 
Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне,майбутнє. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю.23 квітня 2020 р. None Переглянути
360
Методична розробка 
2020 
Методи навчання психології. Лекція 5 Мохнар Л.І. Переглянути
361
Методична розробка 
2020 
Загальна психологія: [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Дячкова О.М. Переглянути
362
Курс лекцій 
2020 
Лекція як метод і форма організації викладання психології. Лекція 6. Мохнар Л.І. Переглянути
363
Курс лекцій 
2020 
КУРС ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОМАТИКА.Лекція 7. Формування ціннісного ставлення людини до свого здоров’я Мохнар Л.І. Переглянути
364
Збірник наукових праць 
2020 
Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграціі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 27-28 травня 2020 року) None Переглянути
365
Навчальний посібник 
2020 
Автомобілі з гібрідними та електричними приводами. Технічні аспекти. ч.1. Навчальний посібник Гаврилюк А.Ф., Домінік А.М. Переглянути
366
Навчальний посібник 
2020 
Психологія управління та кадровий менеджмент: Навчальний посібник / Дмитренко М.Й. Переглянути
367
Курс лекцій 
2020 
Психологічні аспекти методики викладання психології.Лекція 7. Мохнар Л.І. Переглянути
368
Журнал 
2020 
Наука і оборона None Переглянути
369
Навчальний посібник 
2020 
Історія та культура України: матеріали до мультимедійного супроводу лекцій Косяк С.М. Переглянути
370
Книга 
2020 
Володимир Тітарчук Згурська М. Переглянути
371
Монографія 
2020 
Біологічні основи диференційованого фізичного виховання. Монографія. Глазирін І.Д. Переглянути
372
Навчальний посібник 
2020 
Теплофізика та пожежна безпека. Частина II. Теплопередача. Лозинський Р.Я. Переглянути
373
Курс лекцій 
2020 
Контроль та корекція навчальної діяльності студентів-психологів.Лекція 8 Мохнар Л.І. Переглянути
374
Монографія 
2020 
Заклади вищої освіти Державної служби України з надзвичайних ситуацій: історія становлення та особливості розвитку. Монографія. Чубіна Т.Д., Богун Л.В. Переглянути
375
Енциклопедія 
2020 
Енциклопедія СучасноїУкраїни.МР-НА. Т.22 None Переглянути
376
Навчальний посібник 
2020 
Процеси та обладнання виробництв: Навчальний посібник./Станіславчук О.В., Горностай О.Б., Мірус О.Л. Станіславчук О.В. Переглянути
377
Навчальний посібник 
2020 
Англійська мова для студентів-психологів Іващенко О.А., Ненько Ю.П. Переглянути
378
Книга 
2020 
Бруно Шульц Павлишин А. Переглянути
379
Навчальний посібник 
2020 
Пунктуація сучасної української мови. Навчальний посібник. Савченко Ірина Переглянути
380
Навчальний посібник 
2020 
Техногенна безпека АЄС.Навч. посібник/Чалий Д.О., Тарнавський Р.Ю.,Сукач Р.Ю.,Веселівський Р.Б. Чалий Д.О. Переглянути
381
Дисертації 
2020 
Психологія бойового стресу.Дисертація Блінов О. А. Переглянути
382
Курс лекцій 
2020 
Вікова психологія та геронопсихологія. Курс лекцій. Кришталь М.А., Спіркіна О.О., Фомич М.В. Переглянути
383
Журнал 
2020 
Вища школа None Переглянути
384
Монографія 
2020 
Методика оцінки вогнестійкості дерев'яних балок з вогнезахисним просоченням.Монографія За ред.Змага М.І., Змага Я.В., Некора О.В., Поздєєв С.В.Федченко С.М., Швиденко А.В. Переглянути
385
Курс лекцій 
2020 
КУРС ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОМАТИКА»Лекція 1. Предмет психології здоров’я. Мохнар Л.І. Переглянути
386
Словник 
2020 
Соціальний захист. Зведений словник-довідник.Навчально-методичний посібник. Коваль М.С. Переглянути
387
Збірник наукових праць 
2020 
Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів та студентів. 13 травня 2020 р. None Переглянути
388
Курс лекцій 
2020 
КУРС ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОМАТИКА.Лекція 3. Поняття про стрес. Мохнар Л.І. Переглянути
389
Журнал 
2020 
Право України None Переглянути
390
Методична розробка 
2020 
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при підготовці до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Прикладна механіка» розділ «Деталі машин» Цвіркун С.В., Дагіль В.Г. Переглянути
391
Курс лекцій 
2020 
КУРС ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОМАТИКА.Лекція 4. Індивідуальні відмінності в реагуванні на стрес та підходи до нейтралізації та управління стресом Мохнар Л.І. Переглянути
392
Курс лекцій 
2020 
КУРС ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОМАТИКА»Основні уявлення про здорову особистість. Внутрішня картина здоров’я та загальне уявлення про порушення психічного здоров’я.Лекція 2 Мохнар Л.І. Переглянути
393
Книга 
2020 
Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" За ред. Левченко К.Б., Павліченко К.В., Чернея В.В. Переглянути
394
Курс лекцій 
2020 
Конфліктологія: курс лекцій, енциклопедія, програма, таблиці. Навчальний посібник. Петрінко В.С. Переглянути
395
Стандарт 
2020 
Наказ Головнокомандувача Збройних Сил України про організацію психологічної підготовки у Збройних Силах України. None Переглянути
396
Навчальний посібник 
2020 
Керівні психологічні техніки: посібник для командира роти (взводу) Мороз В.М., Скрипкін О.Г. Переглянути
397
Книга 
2020 
Кузьма Скрябін. Згурська М., Бардецький В. Переглянути
398
Журнал 
2020 
Охорона праці і пожежна безпека None Переглянути
399
Книга 
2020 
Василь Стус: Поет і Громадянин. Книга спогадів та роздумів. Упор. Овсієнко В. Переглянути
400
Навчальний посібник 
2020 
Методи і засоби деконтамінації. Навчальний посібник Федоренко Д., Покалюк В., Чорномаз І., Куценко С., Черненко О., Кулица О., Бас О. Переглянути
401
Книга 
2020 
Микола Хвильовий Коломієць Р. Переглянути
402
Журнал 
2020 
Безпека життєдіяльності None Переглянути
403
Методична розробка 
2020 
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при підготовці до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічна механіка» розділ «Деталі машин» Цвіркун С.В., Дагіль В.Г. Переглянути
404
Методична розробка 
2020 
ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Мохнар Л.І. Переглянути
405
Журнал 
2020 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 5(58)2020 None Переглянути
406
Навчальний посібник 
2020 
Навчальний посібник з національно-патріотичної підготовки особового складу Збройних Сил України . За заг. ред. Н. Агаєва. ГерасименкоМ. , Мараєва В., МацагорО. та ін. Переглянути
407
Збірник наукових праць 
2019 
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. None Переглянути
408
Навчальний посібник 
2019 
Прикладна (Технічна) механіка.Посібник до виконання самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка» та Технічна механіка» розділ «Деталі машин». Для студентів, слухачів і курсантів вищих навч. закл., які навч. за напрямом підготовки 6.170203 «Пожежна безпека» та 6.170201 «Цивільний захист». Цвіркун С.В., Дагіль В.Г. Переглянути
409
Журнал 
2019 
Медична психологія None Переглянути
410
Курс лекцій 
2019 
Прикладна (Технічна) механіка: Конспект лекцій з дисципліни Прикладна механіка та Технічна механіка розділ «Деталі машин». Для студентів, слухачів і курсантів вищих навч. закл., які навч. за напрямом підготовки 6.170203 «Пожежна безпека» та 6.170201 «Цивільний захист» Цвіркун С.В. Переглянути
411
Навчально-методичний посібник 
2019 
Комп'ютерна схемотехніка. Лаб. практикум. Борзов Ю.О.,Смотр О.О. Переглянути
412
Навчальний посібник 
2019 
Безпека рятувальника. Навчальний посібник Чернецький В.В., Мандрик О.М., Лемішка В.С. Переглянути
413
Навчально-методичний посібник 
2019 
Підготовка з надання домедичної допомоги. Практикум Черненко О.М., Хлівний М.Г., Швиденко А.В., Пархоменко Т.В. Переглянути
414
Методична розробка 
2019 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для здобувачів вищої освіти (заочна форма навчання) зі спеціальності 261 «Пожежна безпека» (термін навчання 4 роки 9 місяців) Черкаси Мельник О. Переглянути
415
Навчальний посібник 
2019 
Цивільний процес України. Навчальний посібник. Ізарова І. Переглянути
416
Монографія 
2019 
Правовий статус Вищої ради правосуддя: теорія та практимка. Монографія. Косткіна Ю.О. Переглянути
417
Навчальний посібник 
2019 
Інженерне облаштування автомобільних шляхів. Навчальний посібник. Оленюк Ю., Ренкас А., Товарянський В. Переглянути
418
Монографія 
2019 
Діяльність прокурора у виконавчому провадженні: актуальні питання теорії та практики. Монографія Драган О.В. Переглянути
419
Журнал 
2019 
Пожежна та техногенна безпека. None Переглянути
420
Монографія 
2019 
Національна безпека в умовах інформаційних та гібридних війн. Монографія. За заг. Куйбіди В., Бебика В. Переглянути
421
Курс лекцій 
2019 
Юридична психологія.Курс лекцій Лефтеров В.О. Переглянути
422
Збірник наукових праць 
2019 
Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації НС None Переглянути
423
Журнал 
2019 
Календар знаменних і пам'ятних дат. None Переглянути
424
Монографія 
2019 
Апаратно-програмне забезпечення попередньої обробки інформації в комп'ютерних системах з обмеженими ресурсами. Монографія. Чорномаз І.К. Переглянути
425
Навчальний посібник 
2019 
Комунікація у кризових ситуаціях Ненько Ю.П. Переглянути
426
Енциклопедія 
2019 
Теніс. Енциклопедія в запитаннях і відповідях. За ред. Булатова М.М. Переглянути
427
Журнал 
2019 
Освіта України. Спецвипуск газети. None Переглянути
428
Навчальний посібник 
2019 
Адміністративне право. Навчальний посібник. Гонтар З., Купчак М., Харчук А. Переглянути
429
Журнал 
2019 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 1(51)2019 None Переглянути
430
Навчальний посібник 
2019 
Теорія горіння та вибуху.Пожежі та ії ліквідація.Навчальний посібник. Ємельяненко Є.О.,Лавренюк О.І.,МИхалічко Б.М. Переглянути
431
Журнал 
2019 
Вища школа. None Переглянути
432
Журнал 
2019 
Будівництво і стандартизація. None Переглянути
433
Журнал 
2019 
Вісник НАНУ. None Переглянути
434
Навчальний посібник 
2019 
Військова андрагогіка. Навчальний посібник Вітченко А.О., Осьодло В.І., Поздишев С.О. Переглянути
435
Журнал 
2019 
Медична психології.Науковий журнал None Переглянути
436
Журнал 
2019 
Будівництво і стандартизація. None Переглянути
437
Навчальний посібник 
2019 
Інтегральне числення. Навчальний посібник Тацій Р.М., Стасюк М.Ф., Трусевич О.М. Переглянути
438
Навчальний посібник 
2019 
Інженерна та комп’ютерна графіка для фахівців цивільної безпеки. Навчальний посібник Мельник О.Г., Мельник Р.П., Чепурний Г.П. Переглянути
439
Монографія 
2019 
Феноменологія, практика та корекція психологічного здоров’я особистості: монографія Штифурак В.С., Шпортун О.М. Переглянути
440
Журнал 
2019 
Безпека життєдіяльності. None Переглянути
441
Журнал 
2019 
Право України None Переглянути
442
Навчальний посібник 
2019 
Управління проектами:теорія, практика, інформаційні технології.Навчальний посібник. Зачко О.Б., Івануса А.І., Кобилкін Д.С. Переглянути
443
Навчальний посібник 
2019 
Теплофізика та пожежна безпека. Ч.1. Термодинаміка. Лозинський Р.Я. Переглянути
444
Навчальний посібник 
2019 
Інформаційні технології комп'ютерного моделювання екогеофізичних процесів. Навчальний посібник Стародуб Ю.П., Урсуляк П.П., Гаврись А.П. Переглянути
445
Журнал 
2019 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 3(53)2019 None Переглянути
446
Підручник 
2019 
The Psychology of Pandemics Steven Taylor Переглянути
447
Журнал 
2019 
Промислова безпека None Переглянути
448
Навчально-методичний посібник 
2019 
Психологічне вивчення особового складу Збройних Сил України. Методичний посібник. Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Корня Л.В. Переглянути
449
Монографія 
2019 
Беспілотна авіація у військовій справі. Монографія за ред. Мосов С.П., Погорецький М.В.., Салій С.М.,Сєлюков О.В., Фещенко А.Л., проф. Мосов С.П. Переглянути
450
Навчальний посібник 
2019 
Теоретико-методологічні проблеми психології: навчальний посібник. Калюжна Є.М. Переглянути
451
Навчальний посібник 
2019 
Кризова психологія; Навчальний посібник /За заг. ред. проф. О.В. Тімченка,Александров Ю.В., Гонтаренко Л.О., Євсюков О.ІІ., Куфлієвський A.C., Лебедева С.Ю., Миронець С.М., Назаров О.О., Овсяннікова Я.О., Оніщенко Н.В., Перелигіна Л.А., Поляков І.О., Приходько К.О., Садковий В.П., Тімченко О.В., Гітаренко Д.С., Христенко B.C. За заг. ред. проф. О.В. Тімченка Переглянути
452
Журнал 
2019 
Цивільний захист і техногенна безпека None Переглянути
453
Підручник 
2019 
Етнопсихологія : підручник / В. М. Павленко. Павленко В. М. Переглянути
454
Книга 
2019 
Made in Ukraine/Купуй, смакуй, мандруй. Савостіна Ю. Переглянути
455
Навчально-методичний посібник 
2019 
Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості: навч. програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації (керів. загальноосвітніх навч. закл. різних типів навч.) і студ. освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з напрямків підготовки «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка вищої школи» Москальова А. С. Переглянути
456
Навчальний посібник 
2019 
Волейбол. Навчання техніки гри. Навчальний посібник. Задорожний І.І., Мовчан І.О. Переглянути
457
Навчальний посібник 
2019 
Практикум з навчальної дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" Мельник О.Г., Мельник Р.П. Переглянути
458
Навчальний посібник 
2019 
Дослідження операцій. Навчальний посібник. Меньшикова О.В. Переглянути
459
Навчальний посібник 
2019 
Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник. Міненко О.В., Снісаренко Я.С., Хряпак С.О. Переглянути
460
Курс лекцій 
2019 
Природні та техногенні загрози , оцінювання небезпек. Курс лекцій. Куліца О.С., Журбинський Д.А. Переглянути
461
Курс лекцій 
2019 
Історія та культура України. Курс лекцій. Косяк С.М. Переглянути
462
Навчально-методичний посібник 
2019 
Підготовка та захист кваліфікаційних робіт зі спеціальності 053 «Психологія» М. А. Кришталь, М. В. Фомич, О. А. Іващенко Переглянути
463
Дисертації 
2019 
Теорія та практика професійної відповідальності особистості.Дисертація Садова М.А. Переглянути
464
Методична розробка 
2019 
Проблеми філософії права. Методичні вказівки з організації самостійної роботи УСОВ Дмитро Переглянути
465
Монографія 
2019 
Інститут публічного майна; адміністративно-правовий аспект. Монографія Задирка Н.Ю. Переглянути
466
Енциклопедія 
2019 
Енциклопедія СучасноїУкраїни.МІК-МОЯ. Т.21 None Переглянути
467
Навчальний посібник 
2019 
Професійна підготовка особового складу в органах і підрозділах цивільного захисту Кибальна Н.А., Маладика І.Г., Мирошник О.М., Покалюк В.М., Шкарабура М.Г. Переглянути
468
Навчальний посібник 
2019 
Теорія систем і системний аналіз. Навч. посібник Прокопенко Т.О. Переглянути
469
Дисертації 
2019 
Вікові особливості адаптації учасників бойових дій до умов мирного життя. Дисертація Мельник О.В. Переглянути
470
Навчальний посібник 
2019 
Системи протипожежного захисту. Навчальний посібник Куценко С.В.,Мельник Р.П., Мельник О.Г., Переглянути
471
Журнал 
2019 
Безпека життєдіяльності. None Переглянути
472
Навчальний посібник 
2019 
Практикум з дисципліни Черненко О. М., Хлівний М.Г. Переглянути
473
Журнал 
2019 
Бібліотечна планета. None Переглянути
474
Збірник наукових праць 
2019 
Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ) МАТЕРІАЛИ IV Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів 22 березня 2019 року м.Черкаси None Переглянути
475
Журнал 
2019 
Психологія і суспільство. Наукове фаахове видання. None Переглянути
476
Журнал 
2019 
Промислова електроенергетика та електротехніка None Переглянути
477
Підручник 
2019 
Пожежна профілактика технологічних процесів.Підручник. Ференц Н.О., Павлюк Ю.Е. Переглянути
478
Навчально-методичний посібник 
2019 
Основи програмув(PYTHON,JAVA). лабораторний практикум. Смотр О.. Придатко О., Малець І. Переглянути
479
Журнал 
2019 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 3(53)2019 None Переглянути
480
Збірник наукових праць 
2019 
Психологічні науки. стаття Дячкова О.ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ Дячкова О. Переглянути
481
Журнал 
2019 
Промислова безпека None Переглянути
482
Навчальний посібник 
2019 
Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник. Міненко О.В., Снісаренко Я.С., Хряпак С.О. Переглянути
483
Навчальний посібник 
2019 
Інформаційні технології комп'ютерного моделювання екогеофізичних процесів. Навчальний посібник. Стародуб Ю.П., Урсуляк П.П., Гаврись А.П. Переглянути
484
Збірник наукових праць 
2019 
Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне,майбутнє. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з мсіжнародною участю. None Переглянути
485
Журнал 
2019 
Промислове будівництво та інженерні споруди None Переглянути
486
Навчальний посібник 
2019 
Професійна підготовка особового складу в органах і підрозділах цивільного захисту За ред. Кибальна Н.А., Маладика І.Г., Мирошник О.М., Покалюк В.М., Шкарабура М.Г. Переглянути
487
Журнал 
2019 
Промислове будівництво та інженерні споруди None Переглянути
488
Курс лекцій 
2019 
Основою програмування (мовоюJava).Курс лекцій. Придатко О.В., Хлевной О.В., Бурак Н.Є. Придатко О.В. Переглянути
489
Методична розробка 
2019 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з дисципліни «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ» для здобувачів вищої освіти (заочна форма навчання) освітній рівень: бакалавр Напрям підготовки 030102«Психологія» зі спеціальності 053 ««Екстремальна та кризова психологія» Грибенюк Г.С. Переглянути
490
Книга 
2019 
Woman of wor./Жінка війни Shila Anna Переглянути
491
Методична розробка 
2019 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для здобувачів вищої освіти (заочна форма навчання) зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» (термін навчання 4 роки 9 місяців) Мельник О. Переглянути
492
Збірник наукових праць 
2019 
Надзвичайні ситуації: безпека та захист. Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. None Переглянути
493
Журнал 
2019 
Педагогіка і психологія. Науково-теоретичний та інформаційний вісник НАПН України None Переглянути
494
Журнал 
2019 
Надзвичайна ситуація + None Переглянути
495
Журнал 
2019 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 2(52)2019 None Переглянути
496
Журнал 
2019 
Наука і оборона. None Переглянути
497
Курс лекцій 
2019 
Вступ до фаху.Охорона праці Костенко Т.В. Переглянути
498
Дисертації 
2019 
Формування пихологічної готовності до професійної діяльності у майбутніх пожежних–рятувальників. Дисертація Поканевич О.А. Переглянути
499
Навчальний посібник 
2019 
Стійкість будівель і споруд при пожежі. Посібник За ред. Тищенко О.М., Поздеєв С. В., Березовський А.І., Рудешко І. В., Сідней С. О. Переглянути
500
Навчальний посібник 
2018 
Професійний психологічний теренінг військовослужбовців Національної гвардії України За ред. Колесніченко О.С, Мацегора Я.В., Приходько І.І. та ін Переглянути
501
Навчальний посібник 
2018 
Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 2. За ред. Царенко Л. Переглянути
502
Навчально-методичний посібник 
2018 
Основи психологічних знань про психічні розлади для військового психолога. Методичний посібник. За ред.Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О., Лозінська Н.С. Переглянути
503
Монографія 
2018 
Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України. Монографія за ред. Вишновецька С.В., Іншин М.І., Костюк В.Л., Сахарук І.С. Переглянути
504
Підручник 
2018 
Охорона та захист трудових прав працівників. Підручник. Вавженчук С.Я. Переглянути
505
Навчальний посібник 
2018 
Українська мова (за професійним спрямуванням): [навчальний посібник для курсантів та студентів ІІ курсу] /О.В. Міненко, Я.С. Снісаренко, С.О. Хряпак. мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник. Міненко О.В., Снісаренко Я.С., Хряпак С.О. Переглянути
506
Навчальний посібник 
2018 
Конфліктологія. Друге видання. Скібіцька Л.І. Переглянути
507
Навчальний посібник 
2018 
Екологічна безпека. Практикум Бужин О.А., Бужин О.О.,Швиденко А.В. Переглянути
508
Довідник 
2018 
Хімічна безпека. Довідник рятувальника Довгановський М. Переглянути
509
Методична розробка 
2018 
Загальна психологія: методичні вказівки для виконання курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». за ред. Дячкова О.М. Переглянути
510
Навчальний посібник 
2018 
Основи теорії фізичного виховання. Навчальний посібник під ред. професора Глазиріна І.Д. За ред. професора Глазиріна І.Д. Переглянути
511
Навчальний посібник 
2018 
Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 1./Наталія Пророк, Ольга Запорожець, Джошуа Креймеєр, Людмила Гридковець, Людмила Царенко, Олександр Ковальчук, Володимир Невмержицький, Лариса Кондратенко, Лідія Манилова, Оксана Чекстере, Тетяна Палієнко. За заг. ред. Пророк Н. Переглянути
512
Журнал 
2018 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 1(49)2018 None Переглянути
513
Монографія 
2018 
Вплив модифікаторів бетону на вогнестійкість залізобетонних конструкцій : [монографія] За ред. Тищенко О. М., Швиденко А. В., Поздєєв С. В., НуянзінВ. М., Новгородченко А. Ю. Переглянути
514
Довідник 
2018 
Статути Збройних Сил України. Збірник офіційних текстів законів станом на 1.11.2018 року. None Переглянути
515
Навчально-методичний посібник 
2018 
Збірка кращих практик місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту та безпеки громад (2016-2017роки) За заг. ред.Маюрова М.О., Парталяна С.А., Волянського П.Б. Переглянути
516
Збірник наукових праць 
2018 
Сучасні концептуальні підходи щодо управління персонало у секторі безпеки і оборони України. Тези міжвідомчої науково-практичної конференції (19 жовтня 2018 року) None Переглянути
517
Стандарт 
2018 
Наказ №810 «Про затвердження Стандарту психологічної діагностики та форм документів з організації психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності». None Переглянути
518
Курс лекцій 
2018 
Стійкість будівель та споруд при пожежі. Курс лекцій Рудешко І.В. Переглянути
519
Журнал 
2018 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 2(50)2018 None Переглянути
520
Підручник 
2018 
Актуальні проблеми господарського права ( особлива частина) заред. В.С.Щербини, В.В.Резнікової Переглянути
521
Монографія 
2018 
Вплив модифікаторів бетону на вогнестійкість залізобетонних конструкцій : [монографія] За ред. Тищенко О. М., Швиденко А. В., Поздєєв С. В., НуянзінВ. М., Новгородченко А. Ю. Переглянути
522
Монографія 
2018 
Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості: Сердюк Л.З., Данилюк І.В. Переглянути
523
Монографія 
2018 
Виховання культури міжособистісної взаємодії курсантів в освітньому процесі вищих навчальних закладів ДСНС України Мохнар Л. Переглянути
524
Навчальний посібник 
2018 
Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 2. – За заг. ред. Царенко Л. Переглянути
525
Стандарт 
2018 
Стандарт психологічної діагностики None Переглянути
526
Книга 
2018 
Науково-практичний коментар до цивільного процесуального законодавства європейського союзу. ч.2 /За ред. Ізорової І.О. За ред. Ізорової І.О. Переглянути
527
Монографія 
2018 
Вплив модифікаторів бетону на вогнестійкість залізобетонних конструкцій : [монографія] За ред. Тищенко О. М., Швиденко А. В., Поздєєв С. В., НуянзінВ. М., Новгородченко А. Ю. Переглянути
528
Монографія 
2018 
Містобудівна діяльність як об'єкт адміністративно-правового регулювання. Монографія. Рибак К.О. Переглянути
529
Курс лекцій 
2018 
Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій. Курс лекцій Сідней С.О. Переглянути
530
Дисертації 
2018 
Механізми державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій в Україні. Дисертація Федорчак В.В. Переглянути
531
Монографія 
2018 
Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості (монографія). За ред. Сердюк Л.З. Переглянути
532
Книга 
2018 
Правове забезпечення охоронної діяльності та безпеки: хрестоматія./ Укладачі Чайковський В.А., Кузнецов В.В., Сийплокі М.В. за ред. Гелетея В.В. Переглянути
533
Навчальний посібник 
2018 
Конституційне право України. Повний курс. Навчальний посібник. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Переглянути
534
Книга 
2018 
Емоційна спритність. Як почати радіти змінам і отримувати задоволення від роботи та життя. Девід С. Переглянути
535
Книга 
2018 
Гітлер.Примітки до біографії. Гаффнер Себастіан Переглянути
536
Дисертації 
2018 
Формування психологічної готовності майбутніх прикордонників до прийняття рішення в кризових ситуаціях. Дисертація Литвинчук М.Ю Переглянути
537
Монографія 
2018 
Екологічна безпека спеціального природокористування в Україні у контексті сталого розвитку: теоретико-правові аспекти. Монографія. Євстігєєв А.С. Переглянути
538
Монографія 
2018 
Сучасні здоровʼязбережувальні технології : монографія За заг. ред. Бойчука Ю.Д. Переглянути
539
Книга 
2018 
Kurzer kurs der geschichte der Ukraine/Короткий курс України Palii Alexandr Переглянути
540
Навчально-методичний посібник 
2018 
Місцева пожежна охорона. Кращі практики Полтавської області. Збірник інформаційно-аналітичних та навчально-методичних матеріалів None Переглянути
541
Монографія 
2018 
Вплив модифікаторів бетону на вогнестійкість залізобетонних конструкцій : [монографія] За ред. Тищенко О. М., Швиденко А. В., Поздєєв С. В., НуянзінВ. М., Новгородченко А. Ю. Переглянути
542
Монографія 
2018 
Забезпечення цивільної безпеки в Україні: сучасний стан і перспективи. Монографія./ за заг. ред. О.М. Тищенка, Т.М. Кришталь Тищенко О.М., КриштальТ.М. Переглянути
543
Монографія 
2018 
Виховання культури міжособистісної взаімодії курсантів в освітньому процесі вищих навчальних закладів ДСНС України. Монографія Мохнар Л.І. Переглянути
544
Монографія 
2018 
Підготовка інженерно-технічних кадрів у технічних навчальних закладах Черкаської області у 1954-1991 рр.: [монографія]. Коротяєв С. І., Чубіна Т. Д. Переглянути
545
Навчальний посібник 
2018 
Психодіагностика: навчальний посібник Чала Ю.М., Шахрайчук А.М. Переглянути
546
Курс лекцій 
2018 
Хімія. Курс лекцій з дисципліни (для студентів, курсантів 1 курсу денної та заочної форм навчання у галузі знань 26 Цивільна безпека за спеціальністю 261 Пожежна безпека та 263 Цивільна безпека) / Т. В. Магльовна МагльованаТ.В. Переглянути
547
Навчальний посібник 
2018 
Основи інформаційних технологій. Практикум. Томенко В.І., Марченко А.П. Переглянути
548
Енциклопедія 
2018 
Енциклопедія Сучасної України. (Малиш- Медицина) None Переглянути
549
Дисертації 
2018 
Психокорекційна допомога молоді з посттравматичними порушеннями інтелектуальної та емоційно-вольової сфери. Дисертація Музичко Л.Т. Переглянути
550
Методична розробка 
2018 
Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Експериментальна психологія» для студентів спеціальності 053 «Психологія» Гірняк Г.С. Переглянути
551
Навчально-методичний посібник 
2018 
Психічне здоров’я публічних службовців: Матеріали дослідження За ред. Д.П. Власюк, О.В. Кихтюк, А.В. Кульчицька, Т.В. Федотова та ін Переглянути
552
Навчально-методичний посібник 
2018 
Екологія людини. Практикум. Гринчишин Н.М. Переглянути
553
Навчальний посібник 
2018 
Основи реабілітаційної психології;подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. т.1 За ред.Пророк Н. Переглянути
554
Монографія 
2018 
Кримінально-правова охорона фондового ринку: сучасний стан та перспективи вдосконалення. Монографія Волинець Р.А. Переглянути
555
Монографія 
2018 
Теоретичні та практичні проблеми доказування у цивільному процесі України. Монографія Грабовська О.О. Переглянути
556
Навчальний посібник 
2018 
Основи реабілітаційної психології;подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. т.3 За ред. Гридковець Л. Переглянути
557
Словник 
2018 
Українсько-Польсько-Російсько-Англійський словник пожежних термінів./Упор. Чубіна Т., Хряпак С., Ігревська С., Лукашенко Л. За редЧубіна Т., Хряпак С., Ігревська С., Лукашенко Л.. Переглянути
558
Методична розробка 
2018 
Методичні рекомендації з проведення тренінгових занять для підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, К.В.Терещенко [та ін.]; за ред. Л.М. Карамушки. за ред. Карамушки Л.М. Переглянути
559
Курс лекцій 
2018 
Теорія і методика навчання в вищій школі. Конспект лекцій з навчальної дисципліни Казак І. О. Переглянути
560
Методична розробка 
2018 
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з хімії МагльованаТ.В. Переглянути
561
Навчальний посібник 
2018 
Фінансове право. Навчальний посібник. Музика-Стефанчук О.А. Переглянути
562
Монографія 
2018 
Організація діяльності органів виконавчої влади в умовах євроінтеграціі: теоретико-правовий аспект. Монографія. Петренко П.Д. Переглянути
563
Збірник наукових праць 
2018 
Пожежна та техногенна безпека: наука і практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів та студентів.15-16 травня 2018 року. None Переглянути
564
Навчальний посібник 
2018 
Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях. Р.С.Мельник Переглянути
565
Монографія 
2018 
Концептуальні засади правового регулювання соціального забезпечення публічної служби. Монографія Бернацька Н.І. Переглянути
566
Підручник 
2018 
Інженерні мережі та комунікації. Підручник. Тищенко Є.О., Мигаленко К.І., Колесніков Д.В. Переглянути
567
Навчально-методичний посібник 
2018 
Соціально психологічні технології управління військовими колективами: Навчально методичний посібник За ред.Грицевич Т.Л., Капінус О.С., Мацевко Т.М., Ткачук П.П. Переглянути
568
Навчальний посібник 
2018 
Посібник з англійської мови для студентів-юристів. Ч.1 Спіркіна О.О. Переглянути
569
Навчальний посібник 
2018 
Психофізіологія. Навчальний посібник. Кабашнюк В.О., Гаврилькевич В.К. Переглянути
570
Збірник наукових праць 
2018 
Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності. Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференціі молодих вчених, курсантів та студентів. None Переглянути
571
Навчально-методичний посібник 
2017 
Організація водолазної підготовки.Практикум. За ред. Лоїк В.Б.,Ратушний Р.Т.,Фіца Р.С.,Теляк Є., Бойко Т.В. Переглянути
572
Курс лекцій 
2017 
Психодіагностика в особливих умовах / курс лекцій Грибенюк Г.С. Переглянути
573
Навчальний посібник 
2017 
Кризові стани в сучасних умовах: діагностика, корекція та профілактика / Під ред. проф. Л. М. Юр’євої. Під ред. проф. Юр’євої Л. М. Переглянути
574
Навчальний посібник 
2017 
Збірник задач. Технічна механіка рідини і газу, Спеціальне водопостачання. За ред.Є. О. Тищенко, Є. С. Ленартович, К. І. Мигаленко, О. І. Мигаленко Переглянути
575
Навчальний посібник 
2017 
Рятувальнику про домедичну допомогу.Навч. посібник/За ред. М.Г. Хлівний, О.М. Черненко, А.В. Швиденко, Т.В. Пархоменко За ред. М.Г. Хлівний, О.М. Черненко, А.В. Швиденко, Т.В. Пархоменко Переглянути
576
Журнал 
2017 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць.В.1(48) None Переглянути
577
Навчальний посібник 
2017 
Кризові стани в сучасних умовах: діагностика, корекція та профілактика Під ред. проф. Л. М. Юр’євої. Переглянути
578
Курс лекцій 
2017 
Психодіагностика в особливих умовах / курс лекцій Грибенюк Г.С. Переглянути
579
Навчальний посібник 
2017 
Оподаткування доходів фізичних осіб. Правове регулювання. Науково-практичний посібник. None Переглянути
580
Збірник наукових праць 
2017 
Пожежна та техногенна безпека: наука і практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів. 05-06 квітня 2017 року None Переглянути
581
Навчальний посібник 
2017 
Психологія травмуючих ситуацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Туриніна. Туриніна О. Л. Переглянути
582
Підручник 
2017 
Психологічна стійкість воїна. Підручник Комар Зоран Переглянути
583
Навчальний посібник 
2017 
Джерела права української гетьманської держави (війська запорізького) Буднік С.І., Прус В.З., Шкуратенко О.В. Переглянути
584
Монографія 
2017 
Державний контроль у сфері вищої освіти в Україні: адміністративно-правове дослідження. Монографія. Кушнір С.М. Переглянути
585
Навчальний посібник 
2017 
Вибрані праці з Конституційного і кримінального права. Вибрані наукові праці. Тихий В.П. Переглянути
586
Навчальний посібник 
2017 
Навчальний посібник до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни " Прикладна механіка"( для студентів , курсантів-бакалавр). Ю.А.Отрош Переглянути
587
Книга 
2017 
Охорона психічного здоров’я в умовах війни / пер. з англ. Тетяна Семигіна, Ірина Павленко, Євгенія Овсяннікова [та ін пер. з англ. Тетяна Семигіна, Ірина Павленко, Євгенія Овсяннікова Переглянути
588
Монографія 
2017 
Місце фінансового права в системі права України: проблеми теорії і практики.Монографія. Очкуренко С.В. Переглянути
589
Навчально-методичний посібник 
2017 
Методичні рекомендації особливості організації та проведення заходів психологічного забезпечення у військових частинах (підрозділах) повітряних сил Збройних Сил України None Переглянути
590
Навчальний посібник 
2017 
Основи психотерапії : навч. посіб / М. І. Мушкевич, С. Є. Чагарна Мушкевич М. І. Переглянути
591
Дисертації 
2017 
Психологія проектування організації на етапі задуму: Дисертація Власов П.К. Переглянути
592
Монографія 
2017 
Правоутворення в Україні: теоретико-правові та практичні аспекти. Монографія Дідич Т.О. Переглянути
593
Монографія 
2017 
Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-делікатний аспект. Монографія. Заярний О.А. Переглянути
594
Навчально-методичний посібник 
2017 
Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей лю- дини в умовах переживання наслідків травматичних подій : методичні рекомендації за наук. ред. Титаренко Т. М. Переглянути
595
Дисертації 
2017 
Соціально-психологічні детермінанти виникнення бойового стресу у військовослужбовців - учасників антитерористичної операції. Дисертація Кравченко К.О. Переглянути
596
Збірник наукових праць 
2017 
Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності. Збірник наукових праць. XIIМіжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів.Ч.1 None Переглянути
597
Навчально-методичний посібник 
2017 
Психологічна робота з посттравматичними стресовими розладами у військовослужбовців Збройних Сил України. Частина 2: Групові форми психологічної допомоги військовослужбовцям у подоланні наслідків психологічної травматизації. Методичний посібник Хоружий С.М. Пішко І.О., Лозінська Н.С. Переглянути
598
Курс лекцій 
2017 
Експериментальна психологія. Курс лекцій. Грибенюк Г.С. Переглянути
599
Навчальний посібник 
2017 
Диагностика, коррекция и профилактика кризисных состояний у участников военных конфликтов За ред.Юрьева Л.Н., Носов С.Г., Мамчур А.И., Николенко А.Е., Огоренко В.В., Дукельский А.А., Шустерман Т.И., Ерчкова Н.А. Переглянути
600
Книга 
2017 
Пам'ять серця. Збірка інформаційних та фотоматеріалів. Упор. Маліщук О.М. Переглянути
601
Дисертації 
2017 
Психологічні особливості переживання та усвідомлення особистістю життєвих подій. Дисертація Кресан О. Д. Переглянути
602
Дисертації 
2017 
Психологічні наслідки перебування рятувальників у зоні проведення антитерористичної операції. Дисертація Тімченко В.О. Переглянути
603
Збірник наукових праць 
2017 
Особистість в екстремальних умовах. Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. 12 травня 2017 р. None Переглянути
604
Навчально-методичний посібник 
2017 
Психология практического саморазвития будущих психологов За ред.Гасанова Д.И., Аминова Д.К., Аминов У.К., Ахмедова А.М., Даудова Д.М., Цахаева А.А. Переглянути
605
Навчальний посібник 
2017 
Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії. Письмовий іспит. Навчальний посібник None Переглянути
606
Підручник 
2017 
Педагогіка вищої військової школи. Підручник Вітченко А.О., Осьодло В.І. Переглянути
607
Монографія 
2017 
Правове забезпечення державного фінансового контролю в Україні. Монографія. Губанова Т.О. Переглянути
608
Стандарт 
2017 
Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну службу" К.О.Ващенко, І.Б.Каліушко,В.П.Тимощук, В.А.Дерець. Переглянути
609
Підручник 
2017 
Трудове право України та зарубіжних країн. Академічний курс. Загальна та особлива частини. Підручник. Іншин М.І., Щербина В.І. Переглянути
610
Навчально-методичний посібник 
2017 
Організація і функціонування системи цивільного захисту об’єднаної територіальної громади, як ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту За ред.Шинкаренко Л.І., Потапенко І.М. Переглянути
611
Дисертації 
2017 
Психологічні особливості розвитку управлінської компетентності у майбутніх офіцерів Національної поліції України. Дисертація Борисюк О.М. Переглянути
612
Стандарт 
2017 
Наказ №747 Про затвердження Порядку психологічного забезпечення в Державній службі України з надзвичайних ситуацій None Переглянути
613
Дисертації 
2017 
Психодіагностика надійності професійної діяльності водіїв пасажирського автотранспорту. Дисертація Кабанцева А.В. Переглянути
614
Навчальний посібник 
2017 
Основи термодинаміки і теплопередачі для рятувальників. Навч. посібник Нуянзін О.М., Кришталь М.А., Кришталь Д.О., Тиєщенко Є.О. Переглянути
615
Енциклопедія 
2017 
Фехтування.Енциклопедія в запитаннях і відповідях. За ред. Булатова М.М. Переглянути
616
Курс лекцій 
2017 
Експериментальна психологія : [курс лекцій РоманенкоО.В.]. Переглянути
617
Підручник 
2017 
Криміналістика і судова експертиза О.Г.Рувін та ін. Переглянути
618
Довідник 
2017 
Довідник керівника гасіння пожежі Маладика І.Г., Дендаренко Ю.Ю., Мирошник О.М., Биченко А.О., Федоренко Д.С., Словінський В.К. за заг.ред Кропивницького В.С. Переглянути
619
Навчальний посібник 
2017 
. Психологія бою: Посібник / Грицевич Т. Л., Гузенко I. М., Капінус О. С., Мацевко Т. М. За ред. А. М. Романишина. Переглянути
620
Монографія 
2017 
Професійна підготовка майбутніх психологів оперативно-рятувальної служби до діяльності в екстремальних умовах: Сірко Р.І. Переглянути
621
Навчально-методичний посібник 
2017 
Хімія: Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти пожежно-технічних спеціальностей / Укладачі : Т. В. Магльована, Л. Б. Ящук МагльованаТ.В., Ящук Л. Б Переглянути
622
Навчальний посібник 
2017 
Тактика пожежогасіння та рятувальних робіт.Навчальний посібник Лоїк Вб, Штайн Б.В. Переглянути
623
Монографія 
2017 
Експериментальна традиція психології навчання в Україні. Монографія Шатирко Л.О. Переглянути
624
Навчальний посібник 
2017 
Психология влияния. Чалдини Р. Переглянути
625
Навчальний посібник 
2017 
Адміністрування податкових платежів: проблеми теорії та практики. Науково-практичний посібник Гетманцев Д.О., Коваль Ю.А., Нечай М.В. Переглянути
626
Курс лекцій 
2017 
Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв. Курс лекцій. ч.1 За ред. М. Г. Томенко, В. П. Мельник, Л. В. Хаткова Переглянути
627
Навчально-методичний посібник 
2017 
Будівлі та споруди та їх поведінка в умовах пожежі. Навчальний посібник ( для студентів ,курсантів, бакалавр). С.В.Поздеев Переглянути
628
Курс лекцій 
2017 
ЗБІРНИК ЛЕКЦІЙ для проведення занять із гуманітарної підготовки в системі ДСНС України Чубіна Т. Д., Спіркіна О. О., Підгорецький Ю. В. Переглянути
629
Навчальний посібник 
2017 
Захист об'єктів та проведення відновлюваних робіт у надзвичайних ситуаціях . Ч.1. Навчальний посібник. Сукач Ю.Г., Ткачук Р.Л. Переглянути
630
Монографія 
2017 
Забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі. Монографія Прусенко Г.Є. Переглянути
631
Навчально-методичний посібник 
2017 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ (ПРАКТИКУМ) Грибенюк Г.С. Переглянути
632
Навчальний посібник 
2017 
Управління конфліктами.Навчальний посібник. Захарчин Г.М., Винничук Р.О. Переглянути
633
Навчальний посібник 
2017 
Застосування легкоскидних конструкцій у протипожежному захисті об'єктів. Навчальний посібник. Кириченко О.В.,Дивень В.І. Переглянути
634
Навчально-методичний посібник 
2017 
Психолого - педагогічне забезпечення дисципліни (практикум). /навчально-методичний посібник ГрибенюкГ.С. Переглянути
635
Стандарт 
2017 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1018-р «Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року» None Переглянути
636
Курс лекцій 
2017 
Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв. Курс лекцій. ч.1 За ред. М. Г. Томенко, В. П. Мельник, Л. В. Хаткова Переглянути
637
Методична розробка 
2017 
Моніторинг надзвичайних ситуацій та теорія ризиків. Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни. Спеціальність 261 «Пожежна безпека», спеціалізація «Управління пожежною безпекою». Спеціальність 263 «Цивільна безпека», спеціалізація «Цивільний захист», «Управління у сфері цивільного захисту». Освітній ступінь «магістр» / Уклад. О.М. Соболь За ред. Соболь О.М. Переглянути
638
Навчально-методичний посібник 
2017 
Практичний порадник з організації цивільного захисту в теріторіальних громадах. None Переглянути
639
Книга 
2017 
Кримінальний та кримінальний процесуальний кодекси: постатейний покажчик правових позицій Верховного суду України Ткачук О.М. Переглянути
640
Збірник наукових праць 
2017 
Актуальні проблеми соціального права в Україні. Збірник наукових праць. None Переглянути
641
Збірник наукових праць 
2017 
Від правової охорони природи Української РСР до екологічне права України. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної Конференції. None Переглянути
642
Енциклопедія 
2017 
Енциклопедія Сучасної України (Лт-Малицький) т.18 None Переглянути
643
Навчальний посібник 
2017 
Застосування легкоскидних конструкцій у протипожежному захисті об'єктів. Навчальний посібник. Кириченко О.В.,Дивень В.І. Переглянути
644
Книга 
2017 
Пам'ять сердця. Збірка інформаційних та фотоматеріалів. None Переглянути
645
Монографія 
2017 
Захист рятувальників від впливу тепла. Монографія. За ред. Костенко В.К, Зав'ялова Г.В., Костенко Т.В., Покалюк В.М.. Зав"яловой О.Л.,Майбороди А.О.Ю Нестеренко А.А.Ю Нуянзіна О.М., Гаврилко О.А. Переглянути
646
Навчальний посібник 
2017 
Психолого - педагогічне забезпечення дисципліни (практикум). /навчально-методичний посібник Грибенюк Г.С. Переглянути
647
Навчальний посібник 
2017 
Вища математика. Навчальний посібник Черкаси Григоренко К. В., Касярум С. О., Частоколенко І. П. Переглянути
648
Книга 
2017 
Добробати. Історія подвигу./Упор. К. Гладка, Д. Громаков, В. Миронова, та іш. None Переглянути
649
Книга 
2017 
Книга пам'яті МВС. Історія подвигу. None Переглянути
650
Збірник наукових праць 
2017 
Історія Вітчизняного та Європейського административного права і процесу.I Міжнародна науково-практична конференція. 2016 рік. None Переглянути
651
Курс лекцій 
2017 
Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв. Курс лекцій. ч.1 За ред. М. Г. Томенко, В. П. Мельник, Л. В. Хаткова Переглянути
652
Навчальний посібник 
2017 
Організація аврійно-рятувальних робіт на автомобільному транспорті. Навчальний посібник. /Ратушний Р.Т., Лоїк В.Б., Синельников О.Д.Ковальчук В.М. Лоїк В.Б., Ковальчук В.М., Синельніков О.Д. Переглянути
653
Навчальний посібник 
2017 
Іноземна мова для міжнародного тестування. Навч. посібник Ненько Ю.П., Єремеєва Н.Ф. Переглянути
654
Навчальний посібник 
2017 
Охорона праці в галузі. Начальний посібник./Атаманчук П.С.,Мендерецький В.В., Панчук О.П., та інш. None Переглянути
655
Навчальний посібник 
2017 
Пожежна профілактика технологічних процесів. Практикум Кириченко О.В., Хаткова Л.В., Мельник В.П. Переглянути
656
Навчальний посібник 
2017 
Правові основи цивільного захисту./Гора В.А., Ковалевська Т.М., Кришталь Т.М., Островерх О.О., Пасінчук К.М. За ред.Гора В.А., Ковалевська Т.М., Кришталь Т.М., Островерх О.О., Пасінчук К.М. Переглянути
657
Збірник наукових праць 
2017 
Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності. Збірник наукових праць. XIIМіжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів.ч.2 None Переглянути
658
Підручник 
2016 
Наука адміністрації й адміністративного права. Загальна частина. (за викладами професора Юрія Панейка) None Переглянути
659
Журнал 
2016 
Бібліотечна планета. None Переглянути
660
Стандарт 
2016 
Наказ Міністерства охорони здоров’я України 23.02.2016 № 121 None Переглянути
661
Збірник наукових праць 
2016 
Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності. Збірник наукових праць. XI Міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів. None Переглянути
662
Книга 
2016 
Життя. Наука. Правотворчість. Яценко С. Переглянути
663
Навчальний посібник 
2016 
Соціальний захист інвалідів та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЄС в Україні. Навчальний посібник. Малюга Л.Ю. Переглянути
664
Книга 
2016 
Наука адміністрації й адміністративного права Укл. Бевзенко В.М.,Каліушко І.Б., Радишевська О.Р., Гриценко І.С., Стецюк П.Б. Переглянути
665
Навчальний посібник 
2016 
Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах пожежі. Навч. посібник Отрош Ю.А. Переглянути
666
Навчальний посібник 
2016 
Діти та війна:Навчання технік зцілення./Лейла Гупта, Шон Перрен, Рольф Г'єстад Патрік Сміт, Етл Дирегров, Уільям Юре Переглянути
667
Стандарт 
2016 
Відповідальному за пожежну безпеку ( документи для практичної роботи) Рожков А.П. Переглянути
668
Журнал 
2016 
Освіта України. Спецвипуск газети. None Переглянути
669
Дисертації 
2016 
Психологічне забезпечення масових спортивних заходів на великих стадіонах. Дисертація Сервачак О.В. Переглянути
670
Навчальний посібник 
2016 
Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів: практикум. Михайлюк О.П., Олійник В.В., Сирих В.М. Переглянути
671
Навчальний посібник 
2016 
Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях / В.Л.Зливков, С.О. Лукомська, О.В. Федан Зливков В.Л., ЛукомськаС.О., ФеданО.В. Переглянути
672
Дисертації 
2016 
Психологічні особливості емоційної стійкості рятувальників. Дисертація Неурова А.Б Переглянути
673
Журнал 
2016 
Науково-виробничий журнал. Страховий фонд документації. №2 (21)2016. None Переглянути
674
Журнал 
2016 
Вісник НАНУ. None Переглянути
675
Навчальний посібник 
2016 
Новий підхід до випробувань на вогнестійкість залізобетонних конструкцій. Навчальний посібник/Словінський В.К., Щіпець С.Д., Поздєєв С.В., Тищенко О.М., Некора О. За ред. Словінський В.К., Щіпець С.Д., Поздєєв С.В., Тищенко О.М., Некора О.В Переглянути
676
Книга 
2016 
Бібліографія вчених України. Губерський Л.В. Переглянути
677
Монографія 
2016 
Державна антикорупційна політика і запобігання та протидії корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування. Монографія За ред. Василевич В.В., ВАсилевська Т.Е., Нестерович В.Ф. та інш. Переглянути
678
Навчально-методичний посібник 
2016 
Посібник " Виконання та захист магістерської роботи "( для магістрів " соціальні та поведінкові науки "за спеціальн. " Психологія"). Л.І.Мохнар Переглянути
679
Навчальний посібник 
2016 
Переддипломна практика та виконання кваліфікаційної роботи. Посібник./Балицька А.А., Капля А.М. та інш. за ред.Балицька А.А., Капля А.М. та інш. Переглянути
680
Збірник наукових праць 
2016 
Пожежна та техногенна безпека: наука і практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференціі 21-22 квітня 2016 року. None Переглянути
681
Дисертації 
2016 
Психологічні особливості професійно зумовлених акцентуацій рятувальників. Дисертація Михлюк Е.І. Переглянути
682
Дисертації 
2016 
Психологія готовності офіцера -прикордонника до професійної діяльності. Дисертація. Мул С.А. Переглянути
683
Монографія 
2016 
Особливості психічної ригідності в системі емоційних переживань професійних спортсменів з кульової стрільби. Монографія. Тімченко О.В., Снісаренко А.Г., Шаріпова Д.С. Переглянути
684
Енциклопедія 
2016 
Енциклопедія Сучасної України(Лег-Лощ) т.17 None Переглянути
685
Підручник 
2016 
Пожежні автодрабини. Навчальний посібник Биченко А. О., Чорномаз І. К., Кучер П. П., Пустовіт М. О. Переглянути
686
Журнал 
2016 
Календар знаменних і пам'ятних дат. None Переглянути
687
Словник 
2016 
Термінологічний словник з рятувальної справи (українсько-англійський)/ за ред. В.К. Костенко, Ю.П. Ненько, В. М. Покалюк, Майборода А.О., Нуянзін О.М., Нестеренко А.А. за ред. Костенко В.К., НенькоЮ.П., ПокалюкВ. М. , Майборода А.О., Нуянзін О.М., Нестеренко А.А. Переглянути
688
Збірник наукових праць 
2016 
Формування правових позицій щодо розслідування міжнародних злочинів. Матеріали міжвідомчого круглого столу ( Київ, 28 жовтня 2016 року None Переглянути
689
Навчально-методичний посібник 
2016 
PR у маркетингових комунікаціях. Навчальний посібник. Курбан О.В. Переглянути
690
Монографія 
2016 
Протидія злочинності в Чорнобильській зоні відчуження. Монографія. Головкін О.В., Леляк Я.О. Переглянути
691
Підручник 
2016 
Спеціальне водопостачання.Підручник. За ред. Тищенко Є.О.,Ленартович Є.С., Мигаленко К.І., Мигаленко О.І. За ред. Тищенко Є.О.,Ленартович Є.С., Мигаленко К.І., Мигаленко О.І. Переглянути
692
Навчально-методичний посібник 
2016 
Я повернувся: психологічний порадник За ред. АгаєвН.А., Скрипкін О.Г., ДейкоА.Б., ЕвертО.В.. Переглянути
693
Книга 
2016 
Європейський досвід протидії корупції: теорія та практика. Аналітичний огляд. /За ред. Чернея В.В. За ред. Чернея В.В. Переглянути
694
Навчальний посібник 
2016 
Грунтознавство. Практикум Лико Д.В., Лико С.М., Деркач О.А. Переглянути
695
Навчальний посібник 
2016 
Навчальний посібник " Теорія горіння та вибуху"( для курсантів, студентів бакалавр). КостенкоВ.К. Переглянути
696
Збірник наукових праць 
2016 
Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( Київ, 9 грудня 2016) None Переглянути
697
Монографія 
2016 
Електронна держава: нова ефективність урядування. Монографія. Барікова А.А. Переглянути
698
Книга 
2016 
Правові засади протидії сепаратизму в Україні. Збірка нормативно-правових актів За ред. Ботнаренко І.А., Стрільців О.М., Василинчук В.І. Переглянути
699
Стандарт 
2016 
Кримінальний процесуальний кодекс України. None Переглянути
700
Навчальний посібник 
2016 
Психологія екстремальної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. І. Приходько, О. С. Колесніченко, О. В. Тімченко та ін. За заг. ред. проф. Приходька І.І. Переглянути
701
Монографія 
2016 
Теорія та практика реалізації концепції соціальної держави в Україні: адміністративно-правове дослідження. Монографія. Галіцина Н.В. Переглянути
702
Навчальний посібник 
2016 
ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО КРЕСЛЕННЯ. навчальний посібник Мельник О. Г., Чепурний Г. П., Мельник Р. П. Переглянути
703
Монографія 
2016 
Засади психологічної безпеки персоналу екстремальних видів діяльності Приходько І.І. Переглянути
704
Навчально-методичний посібник 
2016 
Діагностика індивідуально-психологічних властивостей. Навчально-методичний посібник. За ред. Неурова А.Б., Капінус О.С., Грицевич Т.Л. Переглянути
705
Навчальний посібник 
2016 
Безпека потенційно небезпечних об'єктів та виробництв. Навчальний посібник Хаткова Л.В., Мельник В.П., Томенко М.Г. Переглянути
706
Журнал 
2016 
Бібліотечна планета. None Переглянути
707
Навчальний посібник 
2016 
Безпека потенційно небезпечних об'єктів та виробництв. Навчальний посібник Хаткова Л.В., Мельник В.П., Томенко М.Г. Переглянути
708
Навчальний посібник 
2016 
Теорія горіння та вибуху. Навчальний посібник./.за ред. Костенко В.К.Кришталь М.А., Нестеренко А.А., Покалюк В.М за ред. Костенко В.К.Кришталь М.А., Нестеренко А.А., Покалюк В.М. Переглянути
709
Навчальний посібник 
2016 
Безпека потенційно небезпечних об'єктів та виробництв. Навчальний посібник Хаткова Л.В., Мельник В.П., Томенко М.Г. Переглянути
710
Методична розробка 
2016 
Психологія творчості. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи.(магістр) None Переглянути
711
Навчальний посібник 
2016 
Історія PR. Навчальний посібник Афанасьєв І.Ю. Переглянути
712
Книга 
2016 
Людина у пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі Франкл В. Переглянути
713
Дисертації 
2016 
Психологічне забезпечення службово-бойової підготовки майбутніх офіцерів технічного профілю Національноі Гвардії України. Дисертація Кучеренко Н.С. Переглянути
714
Збірник наукових праць 
2016 
Вибране. Збірник наукових праць. Київська школа цивілістики. Дзера О.В. Переглянути
715
Журнал 
2016 
Пожежна та техногенна безпека. None Переглянути
716
Монографія 
2016 
Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб'єкта доказування у досудовому розслідувані: теорія та практика. Монографія. Старенький О.С. Переглянути
717
Книга 
2016 
Науково-практичний коментар до цивільного процесуального законодавства європейського союзу. ч.1. Ізорова І. Переглянути
718
Навчальний посібник 
2016 
Безпека потенційно небезпечних об'єктів та виробництв. Навчальний посібник Хаткова Л.В., Мельник В.П., Томенко М.Г. Переглянути
719
Курс лекцій 
2016 
Теоретико-методологічні проблеми психології: курс лекцій / Ушакова І.М. Ушакова І.М. Переглянути
720
Дисертації 
2016 
Психологічні технології підготовки майбутнього психолога. Дисертація Волошина В. В. Переглянути
721
Журнал 
2016 
Психологія і суспільство. None Переглянути
722
Журнал 
2016 
Вища школа. None Переглянути
723
Навчальний посібник 
2016 
Проблеми права екологічної безпеки. Навчальний посібник./ за ред. Краснової М.В., Кіріна Р.С. За ред. Краснової М.В., Кіріна Р.С. Переглянути
724
Навчальний посібник 
2016 
Пожежні машини. Навчальний просібник./О.М. Ларін, В.І. Баркалов, С.А. Віноградов, А.Я. Каліновський За ред.О.М. Ларін, В.І. Баркалов, С.А. Віноградов, А.Я. Каліновський Переглянути
725
Монографія 
2016 
Психологічна готовність військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності поза межами пункту постійної дислокації : монографія За ред.О. С. Колесніченко, Я. В. Мацегора, В. І. Воробйова та ін. Переглянути
726
Навчальний посібник 
2016 
Навчально-методичний посібник з предмету " Хімія"( для слухачів ЗФН 1к.(2.4,9р.)). МагльованаТ.В. Переглянути
727
Журнал 
2016 
Страховий фонд документації. Науково-виробничий журнал. №1 (20). None Переглянути
728
Журнал 
2016 
Будівництво і стандартизація. None Переглянути
729
Навчально-методичний посібник 
2016 
Превентивні психофізіологічні заходи з попередження розвитку дизадаптації у військовослужбовців (невротичних та психічних розладів, пресуїцидальних форм поведінки) в умовах воєнного конфлікту та після його завершення: Метод. реком. За ред.Швець А.В., Коваль О.В., Лук’янчук І.А., Іванцова Г.В., Чайковский А.Р. Переглянути
730
Навчальний посібник 
2016 
Психологія екстремальної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. І. Приходько, О. С. Колесніченко, О. В. Тімченко та ін. За заг. ред. проф.Приходька І. І. Переглянути
731
Журнал 
2016 
Надзвичайні ситуації. None Переглянути
732
Дисертації 
2016 
Якість життя як умова конструктивного самозбереження особистості. Дисертація Віговська О.О. Переглянути
733
Навчальний посібник 
2016 
Пожежна профілактика в населених пунктах. Частина 1. Протипожежне нормування при проектуванні та експлуатації будівель різного призначення Мельник Р.П., Мельник О.Г., Томенко М.Г., Мельник В.П. Переглянути
734
Методична розробка 
2016 
Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. (бакалавр) None Переглянути
735
Дисертації 
2016 
Емоційний інтелект у системі формування ситуативної психологічної готовності майбутніх фвхівців управління повітряним рухом. Дисертація. Хілл Т.О. Переглянути
736
Дисертації 
2016 
Розрахунковий метод підвищеної точності для оцінки межі вогнестійкості дерев'яних балок з вогнегасним просоченням Змага Я.В. Переглянути
737
Навчальний посібник 
2016 
Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. / С. Е. Важинський, Т І. Щербак. Важинський С.Е., Щербак Т І. Переглянути
738
Підручник 
2016 
Організаційно-правові засади державної служби в Україні. Підручник Неліпа Д.В. Переглянути
739
Журнал 
2016 
Охорона праці і пожежна безпека. None Переглянути
740
Навчальний посібник 
2016 
Організаційна поведінка. Навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності „Менеджмент організацій” За ред. Матушкіна М.В. Переглянути
741
Курс лекцій 
2016 
Математичні методи в психології. Курс лекцій Боснюк В.Ф. Переглянути
742
Енциклопедія 
2016 
Енциклопедія Сучасної України (Куз-Лев) т.16 None Переглянути
743
Журнал 
2016 
Безпека життєдіяльності. None Переглянути
744
Підручник 
2016 
Психологічна служба : Підручник За ред.Панок В.Г. Переглянути
745
Журнал 
2016 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 1(47) None Переглянути
746
Навчальний посібник 
2016 
Комп'ютерна схемотехніка.Навчальний посібник Матвієнко М.П., Розен В.П. Переглянути
747
Навчальний посібник 
2016 
Фізико-хімічні процеси розвитку та припинення горіння. Навчальний посібник/Костенко В.К., Покалюк В.М., Майборода А.О., Нуянзін О.М., Нестеренко А.А., Ненько Ю.П. За ред. Костенко В.К., Покалюк В.М., Майборода А.О., Нуянзін О.М., Нестеренко А.А., Ненько Ю.П. Переглянути
748
Навчальний посібник 
2016 
Міжнародні комерційні контракти: колізійне та матеріально-правове регулювання. Навчальний посібник Діковська І.А. Переглянути
749
Навчальний посібник 
2016 
Безпека потенційно небезпечних об'єктів та виробництв. Навчальний посібник Хаткова Л.В., Мельник В.П., Томенко М.Г. Переглянути
750
Навчальний посібник 
2016 
Навчальний посібник " Пожежна профілактика в населених пунктах"( для курсантів, студентів бакалавр). Р.П.Мельник Переглянути
751
Навчально-методичний посібник 
2016 
Алгоритм роботи військовогоалгоритм роботи військового психолога щодо психологічного забезпечення професійної діяльності особового складу збройних сил України (метод.рекомендації) Агаєв Н.А., Дейко .Б., Скрипкін О.Г., Еверт О.В. Переглянути
752
Навчальний посібник 
2016 
Педагогіка: інформативний виклад. Навчальний посібник. Рацул А., Довга Т. Переглянути
753
Навчальний посібник 
2016 
Методика викладання психології. Посібник Байєр О. О. Переглянути
754
Навчальний посібник 
2016 
Цивільний захист. Навчальний посібник. Левчук К.О. Переглянути
755
Навчальний посібник 
2016 
PR для менеджерів і маркетологів: навчальний посібник. Примак Т.О. Переглянути
756
Навчально-методичний посібник 
2015 
Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій: методичний посібник За ред.З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко,Царенко Л. Г. Переглянути
757
Навчальний посібник 
2015 
Освітні технології сучасних навчальних закладів: навчально- методичний посібник / О. Янкович, Ю. Беднарек, А. Анджеєвська Янкович О.І. Переглянути
758
Журнал 
2015 
Календар знаменних і пам'ятних дат. None Переглянути
759
Книга 
2015 
Психологічна травма та шлях до видужання;наслідки насильництва_ від знущань у сім'ї до політичного терорува Д-р Джудіт Герман Переглянути
760
Методична розробка 
2015 
Прикладна механіка: Посібник до виконання розрахуноково-графічних робіт з розділу "Опір матеріалів" Ступак Д.О., Отрош Ю.А. Поздєєв С.В. Переглянути
761
Збірник наукових праць 
2015 
Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції None Переглянути
762
Навчальний посібник 
2015 
Україна: історія Конституції. Навчальний посібник Томенко М.В. Переглянути
763
Методична розробка 
2015 
Прикладна механіка ( розділ "Опір матеріалів"), методичні вказівки до виконання лабораторних робіт Ступак Д.О., Отрош Ю.А., Поздєєв С.В. Переглянути
764
Журнал 
2015 
Пожежна та техногенна безпека. None Переглянути
765
Навчальний посібник 
2015 
Психологічна підготовка . Навч. посібник Грибенюк Г.С. Переглянути
766
Методична розробка 
2015 
Методичні вказівки до практичних занять, крнтрольних та самостійних робіт з дисципліни " Тепломасообмін" Куба В.В., Трофимчук І.П. Переглянути
767
Стандарт 
2015 
Правила пожежної безпеки в Україні. НАПБ А.01-001-2015. None Переглянути
768
Дисертації 
2015 
Психологічна готовність військовослужбовців національної гвардії україни до службово-бойової діяльності у процесі проведення антитерористичної операції.Дисертація Пенькова Н.Є. Переглянути
769
Брошура 
2015 
Розробка програмного забезпечення для дослідження вогнестійкості металевих каркасів."розрахункова практика"/Кращі роботи студентів, курсантів. None Переглянути
770
Навчально-методичний посібник 
2015 
Особистість курсанта: методики визначення мотиваційної готовності. /навчально-методичний посібник Грибенюк Г.С. Переглянути
771
Методична розробка 
2015 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ПРИПИНЕННЯ ГОРІННЯ» для слухачів заочної форми навчання, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (напрям підготовки 6.170203 «Пожежна безпека») Черкаси Костенко В. К., Майборода А. О., Покалюк В. М. Переглянути
772
Брошура 
2015 
Розробка програмного забезпечення для дослідження вогнестійкості металевих каркасів./Кращі роботи студентів, курсантів. None Переглянути
773
Журнал 
2015 
Вісник НАНУ. None Переглянути
774
Стандарт 
2015 
Положення про єдину державну симстему цивільного захисту. None Переглянути
775
Журнал 
2015 
F+S: Технологии безопасности и противопожарной защиты None Переглянути
776
Журнал 
2015 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 1(44)2015 None Переглянути
777
Енциклопедія 
2015 
Сучасна правова енциклопедія. А-Я./ Упор. О.В. Зайчука None Переглянути
778
Дисертації 
2015 
. Психологічні особливості службової взаємодії офіцера з неформальними лідерами військового підрозділу. Дисертація Колосович О.С. Переглянути
779
Збірник наукових праць 
2015 
Збірник тез доповідей XIII Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми екологічної безпеки" 6-8 жовтня 2015 р. None Переглянути
780
Монографія 
2015 
Розвиток пожеж на торф'яниках та торфорозробках. Монографія/Мигаленко К.І., Ленартович Є.С., та інш. Мигаленко К.І., Ленартович Є.С. Переглянути
781
Журнал 
2015 
Охорона праці і пожежна безпека. None Переглянути
782
Брошура 
2015 
Теоретичні засади створення комп'ютерізованого симулятору з гасіння пожеж у будівлях./Кращі роботи курсантів, студентів. None Переглянути
783
Монографія 
2015 
Гасіння газових горючих середовищ сумішами вогнегасних аерозолів та газових вогнегасних речовин. Монограіфія/Журбинський Д.А., Баланюк В.М. Нуянзін В.М., Куліца О.С. Журбинський Д.А., Баланюк В.М.Журбинський Д.А., Баланюк В.М. Нуянзін В.М., Переглянути
784
Навчальний посібник 
2015 
Етнопсихологія С.А. Мукомел, А.А. Балицька, В.А. Гора, А.Г. Снісаренко, М.В. Фомич Переглянути
785
Навчально-методичний посібник 
2015 
Методичні рекомендації з питань організації та реалізації заходів цивільного захисту в органах виконавчої влади на підприємствах, в установах і організаціях.(перша редакція) None Переглянути
786
Журнал 
2015 
Вища школа. None Переглянути
787
Навчально-методичний посібник 
2015 
Методичний порадник з питань морально-психологічного забезпечення для командирів військових частин (підрозділів) та військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичній операції / Під заг. ред. Осьодла В. І.. – Переглянути
788
Підручник 
2015 
Загальне адміністративне право. Підручник None Переглянути
789
Навчальний посібник 
2015 
Організація управління цивільним захистом на місцевому рівні. За ред. Гудович О.Г., Мазуренко В.І., Михайлов В.М., Соколовський І.П., Юрченко В.О. За ред. Волянського П.Б. Переглянути
790
Монографія 
2015 
Професійна кар'єра особистості в сучасних умовах. Лозоветська В.Т. Переглянути
791
Навчальний посібник 
2015 
Граматика англійської мови: теорія та практикум. Практичний курс О. В. Міненко, Я. С. Снісаренко Переглянути
792
Брошура 
2015 
Мовна репрезентація концепту "Тварини" в паремійній картині світу. (краща студ робота) None Переглянути
793
Навчальний посібник 
2015 
Дослідження ефективності легкоскидних конструкцій, виготовлених із сучасних світлопрозорих матеріалів. Навчальний посібник. Дівень В.І. Переглянути
794
Навчальний посібник 
2015 
Етнопсихологія За ред. Мукомел С.А.,. Балицька А.А, Гора.В.А. Снісаренко А.Г. , Фомич М.В. Переглянути
795
Навчальний посібник 
2015 
Управління конфліктами. текст лекцій. Навчальний посібник. За ред. Жаворонкова Г.Н., Скібіцький О.М., Сівашенко Т.В., Туз О.І. Переглянути
796
Навчально-методичний посібник 
2015 
Психологія травмуючих ситуацій у роботі з вимушеними переселенцями За заг. ред. В. М. Мишківської. Переглянути
797
Брошура 
2015 
Розробка напрямів автоматизації державного класифікатору надзвичайних ситуацій./Гриценко О.М.Кращі роботи студентів, курсантів. None Переглянути
798
Книга 
2015 
Історія пожежництва Волині За ред. Мандзюк Ф., Нестеров В., Ляпун Д., Лукашевич В. Переглянути
799
Навчальний посібник 
2015 
Тактика проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при руйнуванні будівель Словінський В. К., Федоренко Д. С., Кришталь В. М. Переглянути
800
Книга 
2015 
Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України. За заг. ред.Гриценка І.С. Переглянути
801
Брошура 
2015 
Дослідження адекватності математичної моделі тепломасообміну випробувань на вогнестійкість будівельних конструкцій./Кращі роботи курсантів, студентів None Переглянути
802
Навчально-методичний посібник 
2015 
Загальна підготовка працівників підприємств, установ і організацій до дій у надзвичайних ситуаціях.Методичний посібник. За ред.Волянського П.Б. Переглянути
803
Навчально-методичний посібник 
2015 
Особистість курсанта: методики визначення мотиваційної готовності. /навчально-методичний посібник/ Грибенюк Г.С. Переглянути
804
Збірник наукових праць 
2015 
Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності. Збірник наукових праць.X Міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів. None Переглянути
805
Навчальний посібник 
2015 
ПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ АВАРІЯМ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ Навчальний посібник . О.І. Кулініч, С.П. Тараненко, О.М. Землянський, О.М. Землянський Переглянути
806
Журнал 
2015 
Страховий фонд документації. №1 (18) 2015 None Переглянути
807
Підручник 
2015 
Ukrainian otherlands: diaspora, homeland, and folk imagination in the twentieth century. Natalia Khanenko-Friesen Переглянути
808
Монографія 
2015 
Психологічні детермінати помилкових дій спортсменів пожежно-прикладного спорту. Монографія. За ред. Краснокутський М.І., Овсяннікова Я.О., Тімченко О.В., Христенко В.Є. Переглянути
809
Брошура 
2015 
Бюлетень науково-методичного центру навчальних закладів ДСНС України №24-2015 None Переглянути
810
Методична розробка 
2015 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " Теорія розвитку та припинення горіння"спеціаліст Костенко В.К., Майборода А.О., Покалюк В.М. Переглянути
811
Журнал 
2015 
Вища школа. None Переглянути
812
Збірник наукових праць 
2015 
Використання поліграфа в правовій діяльності: проблеми та перспективи. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції Київ, 7-8 листопада 2015 року None Переглянути
813
Брошура 
2015 
Бюлетень науково-методичного центру навчальних закладів ДСНС України №23-2015 None Переглянути
814
Брошура 
2015 
Розробка методики розрахунку вогнестійкості залізобетонних вентиляційних блоків багатоповерхових житлових будинків./кращі роботи студентів, курсантів. None Переглянути
815
Брошура 
2015 
Інформаційний бюлетень.Про надзвичайні ситуації в Україні у 2014 та 2015 роках. None Переглянути
816
Навчальний посібник 
2015 
Дослідження ефективності легкоскидних конструкцій, виготовлених із сучасних світлопрозорих матеріалів Дивень В.І. Переглянути
817
Монографія 
2015 
Методы повышения информационной безопасности в системах видиомониторинга кризисных ситуаций. Монография Баранник В., Рябуха Ю., Кулица О. Переглянути
818
Журнал 
2015 
Страховий фонд документації. №2 (19) 2015 None Переглянути
819
Книга 
2015 
Психологічна травма та шлях до видужання. Герман Д-р Джудіт Переглянути
820
Навчально-методичний посібник 
2015 
Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій: методичний посібник/З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненкo, Царенко Л. Г.; за ред. З. Г. Кісарчук. за ред. З. Г. Кісарчук Переглянути
821
Навчальний посібник 
2015 
Практикум з військової психології. Навчальний посібник За ред. Балашова С.П., Васильєв С. П., ДубровинськийГ. Р.,Кирик В. Л. Переглянути
822
Підручник 
2015 
Психологія стресу. Наугольник Л. Б. Переглянути
823
Навчальний посібник 
2015 
Силова фізична підготовка рятувальника. Методичні вказівки для працівників органів та підрозділів ДСНС України. Архіпенко В.О. Переглянути
824
Навчальний посібник 
2015 
Вплив на біосферу видобутку енергоносіїв.допоміжні методичні матеріали до теоретичних та практичних занять для студентів екологічних спеціальностей) None Переглянути
825
Методична розробка 
2015 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " Теоретичні основи пожежовибухонебезпечності" 2 М Костенко В.К., Майборода А.О., Покалюк В.М. Переглянути
826
Підручник 
2015 
Загальна теорія права.Підручник /за заг. ред. М.І. Козюбри за заг. ред. М.І. Козюбри Переглянути
827
Навчальний посібник 
2015 
Професійна підготовка особового складу в органах і підрозділах цивільного захисту: Навчальний посібник. Кибальна Н.А., Маладика І.Г., Шкарабура М.Г. Переглянути
828
Брошура 
2015 
Стереотип професійної діяльності рятувальника у населення м. Черкас./Кращі роботи студентів. None Переглянути
829
Дисертації 
2015 
Психологічна корекція професійних страхів у працівників рятувальних підрозділів державної служби України з надзвичайних ситуацій. Дисертація Косолапов О.М. Переглянути
830
Стандарт 
2015 
Наказ Міністерство соціальної політики України № 912 від 10.09.2015 р. «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги профілактики». None Переглянути
831
Збірник наукових праць 
2015 
Культура як феномен людського духу (багатогранність і накове осмислення); Зб. тез III міжнар. курсансько-студентської наук. конф. None Переглянути
832
Журнал 
2015 
Збірник рефератів дисертацій. None Переглянути
833
Навчально-методичний посібник 
2015 
Методичні рекомендації з психологічної підготовки льотного складу під час організації заходів колективної підготовки особового складу повітряних сил збройних сил україни Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковник Байдак Ю.А. Переглянути
834
Навчально-методичний посібник 
2015 
Методичні рекомендаціїї щодо розроблення планів з питань цивільного захисту (перша редакція) За ред.Євдін О.М., Слюсар А.А., Фомін А.І., Негрієнко С.В. Переглянути
835
Збірник наукових праць 
2015 
Підготовка поліцейських кадрів (зарубіжний досвід) Матеріали XVI Міжнародної студентської науково-практичної конференції іноземними мовами 23-24 квітня 2015р. None Переглянути
836
Брошура 
2015 
Специфіка вербалізації концепту колір у національно-культурному аспекті. (краща студ робота) None Переглянути
837
Методична розробка 
2015 
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи" Організація управління діяльністю органів та підрозділів пожежної безпеки" None Переглянути
838
Курс лекцій 
2015 
Техногенна безпека об’єктів та технологій: курс лекцій Данілін О.М. Переглянути
839
Журнал 
2015 
Освіта України. Спецвипуск газети. None Переглянути
840
Навчальний посібник 
2015 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ОСОБОВОГО СКЛАДУ В ОРГАНАХ І ПІДРОЗДІЛАХ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Навчальний посібник Н. А. Кибальна, І. Г. Маладика, М. Г. Шкарабура Переглянути
841
Журнал 
2015 
Безпека життєдіяльності. None Переглянути
842
Збірник наукових праць 
2015 
Надзвичайні ситуації: безпека та захист. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю None Переглянути
843
Збірник наукових праць 
2014 
Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України. Тези VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 21.11.2014 року None Переглянути
844
Монографія 
2014 
Відповідальність у публічному праві. Монографія./ за заг. ред.Безклубого І. за заг. ред.Безклубого І. Переглянути
845
Монографія 
2014 
Відповідальність у приватному праві. Монографія./За ред. Безклубого І. За ред. Безклубого І. Переглянути
846
Навчальний посібник 
2014 
Інтелектуальна власність: правове забезпечення в Україні. Навчально-довідковий посібник. None Переглянути
847
Монографія 
2014 
Стратегічні пріорітети детинізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір. Монографія. None Переглянути
848
Навчальний посібник 
2014 
Ділова гра в підготовці керівника гасіння пожеж. Навчальний посібник./Маладика І.Г., Шкарабура М.Г.,Маладика Л.В. Мирошник О.М. За ред. Маладика І.Г., Шкарабура М.Г.,Маладика Л.В. Мирошник О.М. Переглянути
849
Монографія 
2014 
Антропосоциокультурный код налового права. Книга 1.Монография. Гаврилюк Р. Переглянути
850
Монографія 
2014 
Вогнезахисне вібростійке покриття на основі епоксиполімерів для металевих конструкцій. Монографія. Андрієнко В.М. Переглянути
851
Монографія 
2014 
Категорія "Інтерес" у конституційному праві: питання теорії і практики. Монографія. Андрушко І.П. Переглянути
852
Монографія 
2014 
Правове регулювання діяльності Національного банку України.Монографія. Дмитренко Ю.М. Переглянути
853
Монографія 
2014 
Станіслав Щенсний Потоцький та його нащадки. Монографія. Чубіна Т. Переглянути
854
Монографія 
2014 
Жінки роду Потоцьких: гендерні аспекти. Монографія. Чубіна Т. Переглянути
855
Монографія 
2014 
Правове регулювання розгляду виборчих спорів:теоретичний і практичний аспекти. Монографія. Смокович М.І. Переглянути
856
Монографія 
2014 
Культурно-мистецькі проекти Потоцьких.Монографія. Чубіна Т. Переглянути
857
Енциклопедія 
2014 
Большая книга о здоровье Лууле Виилма Переглянути
858
Навчальний посібник 
2014 
Загальне адміністративне право: Навчальний посібник. /За заг. ред. Р.С.Мельника. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Переглянути
859
Монографія 
2014 
Психологічні особливості розвитку професійно важливих якостей начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Монографія. Кришталь М.А.,Теслюк П.В., Фомич М.В. Переглянути
860
Журнал 
2014 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 3(40)2014 None Переглянути
861
Монографія 
2014 
Адміністративно-правовий режим воєнного стану. Монографія Кузніченко С.О. Переглянути
862
Брошура 
2014 
Завдання і методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Організація професійної підготовки особового складу підрозділів цивільного захисту" слухачами заочного навчання. Спеціаліст None Переглянути
863
Монографія 
2014 
Професіографічний аналіз діяльності кінологів-рятувальників ДСНС України. Монографія. Тімченко О.В., Мордюшенко С.М., Снісаренко А.Г. Переглянути
864
Монографія 
2014 
Проблеми правового регулювання статусу державних службовців як суб'єктів трудового права України. Монографія. Клемпарський М.М. Переглянути
865
Навчальний посібник 
2014 
Методи за засоби випробувань будівельних конструкцій на вогнестійкість. Навчальний посібник. За ред. Абрамов Ю.О., Гвоздь В.М., Некора О.В., Нуянзін В.М., Поздєєв С.В., Рибка Є.О. Переглянути
866
Журнал 
2014 
Пожарная охрана. None Переглянути
867
Монографія 
2014 
Технологія багаторівневого моніторингу пожежної безпеки. Методи та засоби реалізації. Монографія. Голуб С.В., Рудницький В.М., Мельник О.Г., Дендаренко В.Ю. Переглянути
868
Журнал 
2014 
Бібліотечна планета None Переглянути
869
Навчальний посібник 
2014 
Організація служби і професійної підготовки в ДСНС України. Навч. посібник Сукач Р.Ю., Лоїк В.Б. Переглянути
870
Енциклопедія 
2014 
Енциклопедія сучасної України. Том 15. Кот - Куз. None Переглянути
871
Підручник 
2014 
The Oxford Handbook of Muiticultural Identity Veronica Benet-Martinez Переглянути
872
Журнал 
2014 
Бібліотечна планета. None Переглянути
873
Збірник наукових праць 
2014 
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції None Переглянути
874
Навчальний посібник 
2014 
Методологія і організація наукових досліджень. : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю.Г. Бургу Бірта Г. О. Переглянути
875
Словник 
2014 
Словник вживаних термінів з основ медичних знань Хлівний М.Г., Черненко О. М. Переглянути
876
Навчально-методичний посібник 
2014 
Побудова кар’єри : навч.-метод. посіб. / [О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук, О. М. Пархоменко, З. В. Охріменко, Т. С. Попова, М. В. Лузан; за ред. О. В. Мельника None Переглянути
877
Дисертації 
2014 
Психологія командотворення: ціннісно-рольова парадигма. Дисертація Горбунова В.В. Переглянути
878
Навчальний посібник 
2014 
Експериментальна психологія А.А. Балицька, Г.С. Грибенюк, А.Г. Снісаренко, П.В. Теслюк, М.В. Фомич Переглянути
879
Методична розробка 
2014 
Завдання і методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Організація професійної підготовки особового складу підрозділів цивільного захисту" слухачами заочного навчання. магістр None Переглянути
880
Енциклопедія 
2014 
Науковці України - еліта держави. т.3 None Переглянути
881
Енциклопедія 
2014 
Енциклопедія сучасної України. Том 14. Кол - Кос. None Переглянути
882
Підручник 
2014 
Теорія організації. Підручник. Монастирський Г.Л. Переглянути
883
Навчальний посібник 
2014 
Ділова гра в підготовці керівника гасіння пожеж Маладика І.Г., Шкарабура М.Г., Маладика Л.В., Мирошник О.М. Переглянути
884
Книга 
2014 
Майдан на крови. Калініченко М. Переглянути
885
Навчальний посібник 
2014 
Документаційне забезпечення діяльності органів та підрозділів цивільного захисту. Навчальний посібник. Андрієнко В.М. Переглянути
886
Навчально-методичний посібник 
2014 
Первинна психологічна допомога і реабілітація в бойових умовах. Романишин А.М., Бойко О.В. Переглянути
887
Книга 
2014 
Психологическое айкидо Литвак М Переглянути
888
Збірник наукових праць 
2014 
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації НС. /Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції None Переглянути
889
Навчальний посібник 
2014 
Посттравматичні стресові розлади : Навчальний посібник / Під заг. ред. проф. Б. В. Михайлова.Чугунов В.В., Курило В.О., Саржевський С.Н. заг. ред. проф. Б. В. Михайлова. Переглянути
890
Навчальний посібник 
2014 
Синопсис діагностичних критеріїв DSM-V та протоко- лів NICE для діагностики та лікування основ них психічних розладів у дітей та підлітків / перекл. з англійської; упор. та наук. ред. Леся Підлісецька. (Серія «Психологія. Психіатрія. Психотерапія»). За ред. Підлісецька Леся Переглянути
891
Збірник наукових праць 
2014 
Надзвичайні ситуації: безпеката захист. Матеріали IV Міжнародної науково практичної конференції. 9-10-жовтня 2014 року. None Переглянути
892
Стандарт 
2014 
Пожежна безпека.Нормативно-правові акти та інші документи. т.19 None Переглянути
893
Збірник наукових праць 
2014 
Матеріали 16 Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників.23-24 вересня 2014 року. None Переглянути
894
Навчальний посібник 
2014 
Тренінг особистісного зростання. Навч.пос. Федорчук В. М. Переглянути
895
Збірник наукових праць 
2014 
Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. Випуск 14 None Переглянути
896
Збірник наукових праць 
2014 
Організаційно-управлінські, економічні, психолого-педагогічні аспекти забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ). Збірник матеріфалів V міжнародної науково-практичної конференції. м. Черкаси, 29 квітня 2014 року None Переглянути
897
Збірник наукових праць 
2014 
Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності. Збірник наукових праць. Міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів. None Переглянути
898
Збірник наукових праць 
2014 
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції "ПРоблеми екологічної безпеки"8-9 жовтня 2013 р. None Переглянути
899
Навчальний посібник 
2014 
Реагування на надзвичайні ситуації. Навчальний посібник. За ред.Барило О.Г.,Волянський П.Б., Гур'єв О.Г., Долгий М.Л.,Євсюков О.П.,Михайлов В.М.,Іскра Н.І., Потеряйко С.П., Терентьєва А.В. Переглянути
900
Навчальний посібник 
2014 
Реагування на надзвичайні ситуації. Навчальний посібник. за ред. Барило О.Г., Волянський П.Б., Гур'єв С.О., Долгий М.Л., Євсюков О.П., Михайлов В.М., Іскра Н.І., Потеряйко С.П., Терент'єва А.В..Ткаченко О.В. Переглянути
901
Навчально-методичний посібник 
2014 
Кадровий потенціал суб'єктів забезпечення цивільного захисту: регіональний аспект. Методичний посібник. За заг. ред. Волянського П.Б. Переглянути
902
Збірник наукових праць 
2014 
Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 3-4 квітня 2014 року. None Переглянути
903
Збірник наукових праць 
2014 
Проблеми вогнестійкості, удосконалення протипожежного захисту та організації гасіння пожеж на об'єктах різного призначення. Матеріали IV науково-практичної конференції студентів та курсантів. None Переглянути
904
Навчальний посібник 
2014 
Будівлі та споруди та їх поведінка в умовах пожежі.Навчальний посібник/Андрієнко В.М., Поздєєв С.В., Отрош Ю.А.. Єременко С.А. None Переглянути
905
Журнал 
2014 
Атестаційний вісник None Переглянути
906
Навчальний посібник 
2014 
Психогігієна : навчальний посібник Прокопенко А.В. Переглянути
907
Брошура 
2014 
Черкащина - територія співпраці. Инвест-Украина. Журнал №1(2014) None Переглянути
908
Збірник наукових праць 
2014 
Наука: теорія та практика. Збірник тез та доповідей III Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції 16-18 жовтня 2014 р. None Переглянути
909
Навчальний посібник 
2014 
Синопсис діагностичних критеріїв DSM-V та протоколів NICE для діагностики та лікування основ них психічних розладів у дітей та підліткі упор. та наук. ред. Леся Підлісецька. Переглянути
910
Журнал 
2014 
F+S: Технологии безопасности и противопожарной защиты. None Переглянути
911
Журнал 
2014 
Будівництво і стандартизація. None Переглянути
912
Журнал 
2014 
Будівництво і стандартизація. None Переглянути
913
Журнал 
2014 
Будівництво і стандартизація. None Переглянути
914
Журнал 
2014 
Вища школа. None Переглянути
915
Журнал 
2014 
Вісник НАНУ. None Переглянути
916
Журнал 
2014 
Вісник НАНУ. None Переглянути
917
Книга 
2014 
Шляхетний красень.Збірка авторської поезії студентів юридичного факультету. None Переглянути
918
Книга 
2014 
200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка присвячується... None Переглянути
919
Журнал 
2014 
Збірник рефератів дисертацій. None Переглянути
920
Журнал 
2014 
Збірник рефератів дисертацій. None Переглянути
921
Журнал 
2014 
Збірник рефератів дисертацій. None Переглянути
922
Журнал 
2014 
Календар знаменних і пам'ятних дат. None Переглянути
923
Журнал 
2014 
Надзвичайні ситуації. None Переглянути
924
Журнал 
2014 
Освіта України. Спецвипуск газети. None Переглянути
925
Журнал 
2014 
Пожарная безопасность None Переглянути
926
Журнал 
2014 
Пожарная безопасность None Переглянути
927
Журнал 
2014 
Охорона праці і пожежна безпека. None Переглянути
928
Журнал 
2014 
Пожарная безопасность None Переглянути
929
Журнал 
2014 
Охорона праці і пожежна безпека. None Переглянути
930
Журнал 
2014 
Охорона праці і пожежна безпека. None Переглянути
931
Журнал 
2014 
Пожежна та техногенна безпека. None Переглянути
932
Журнал 
2014 
Практична психологія та соціальна робота. None Переглянути
933
Журнал 
2014 
Страховий фонд документації. Науково-виробничий журнал. №2 (17). None Переглянути
934
Підручник 
2014 
Безпека життєдіяльності. Підручник. Піскунова Л.Е., Прилипко В.А.. Зубок Т.О. Переглянути
935
Методична розробка 
2014 
Бюлетень науково-методичного центру навчальних закладів ДСНС України.№22-2014 None Переглянути
936
Навчальний посібник 
2014 
Методи та засоби випробувань будівельних конструкцій на вогнестійкість.Навчальний посібник./Ю.О. Абрамов, В.М. Гвоздь, О.В. Некора, В.М. Нуянзін, С.В.Поздєєв, Є.О. Рибка За ред. Абрамов,Ю.О. ГвоздьВ.М. ,Некора О.В. ,Нуянзін В.М. ,Поздєєв С.В., РибкаЄ.О. Переглянути
937
Методична розробка 
2014 
Психологія праці. Методичні вказівки для виконання курсової роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". None Переглянути
938
Методична розробка 
2014 
Психологія праці.Методичні вказівки для виконання курсової роботи за напрямом " Психологія" бакалавр None Переглянути
939
Навчальний посібник 
2014 
Охорона праці та пожежна безпека. Навчальний посібник Бедрій Я.І. Переглянути
940
Методична розробка 
2013 
Методичні рекомендації до виконання графічних робіт"Інженерна та комп'ютерна графіка" ч.1/О.Г. Мельник, С.В.Поздєєв, Г.П. Чепурний None Переглянути
941
Журнал 
2013 
Психологический журнал. None Переглянути
942
Збірник наукових праць 
2013 
Культура як феномен людського духу (багатогранність і накове осмислення); Зб. тез II міжнар. курсансько-студентської наук. конф. None Переглянути
943
Енциклопедія 
2013 
Велика сучасна енциклопедія. П-С.т.8 None Переглянути
944
Методична розробка 
2013 
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи. "Організація управління діяльністю органів та підрозділів цивільного захисту". None Переглянути
945
Енциклопедія 
2013 
Велика сучасна енциклопедія. т.7. Н-П. None Переглянути
946
Монографія 
2013 
Психологічні засади організаційного розвитку : монографія Карамушка Л. М Переглянути
947
Журнал 
2013 
Метрологія та прилади. None Переглянути
948
Енциклопедія 
2013 
Енциклопедія Сучасної України. т.13 None Переглянути
949
Навчальний посібник 
2013 
Психологія управління соціальною організацією : навчальний посібник Гура О.І., Гура Т.Є. Переглянути
950
Навчальний посібник 
2013 
Практичний курс військової психології: Навчальний посібник. Частина 2. Балашова С.П., Васильєв С.П., Дубровинський Г.Р. Переглянути
951
Навчальний посібник 
2013 
Державне управління та державна служба у сфері цивільного захисту. Навчальний посібник Болотських М.В. Переглянути
952
Збірник наукових праць 
2013 
Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. ч.1 None Переглянути
953
Збірник наукових праць 
2013 
Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. ч.2 None Переглянути
954
Навчальний посібник 
2013 
Безпровідні локальні комп'ютерні мережі. Навчальний посібник для технічних університетів. Чернега В., Платтнер Б. Переглянути
955
Навчальний посібник 
2013 
Первинна підготовка пожежного-рятувальника. Навчальний посібник. Колєнов О.М. Переглянути
956
Монографія 
2013 
Колективне управління майновими авторськими і суміжними правами за цивільним законодавством України. Монографія. Майданик Л.Р. Переглянути
957
Збірник наукових праць 
2013 
Матеріали IV міжнародного конкурсу наукових робіт з професійно-орієнтованих гуманітарних дисциплін серед курсантів, студентів та слухачів ВНЗ цивільного захисту. Збірник наукових статей. None Переглянути
958
Навчальний посібник 
2013 
Економіка природокористування у схемах і таблицях. Навчальний посібник. Гринчишин Н.М. Переглянути
959
Навчальний посібник 
2013 
Психологія і педагогіка вищої школи Л. Мохнар Переглянути
960
Навчальний посібник 
2013 
Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посіб- ник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. Стрельніков В. Ю. Переглянути
961
Книга 
2013 
Записки конституціоналіста. Досвід теоретичного осмислення конституційних проблем. Селіванов А.О. Переглянути
962
Збірник наукових праць 
2013 
Матеріали 11 Міжнародної науково-практичної конференції " Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи" ( "Пожежна безпека- 2013) None Переглянути
963
Монографія 
2013 
Державне управління медичним захистом населення від наслідків надзвичайних ситуацій в Україні:становлення і розвиток.Монографія Волянський П.Б. Переглянути
964
Навчальний посібник 
2013 
Психологія впливу. Навч. посібник Собченко О.М. Переглянути
965
Журнал 
2013 
Інформаційні технології управління ризиками.ВІсник ЛДУ БЖД №8 Гречанінов В.Ф., Бєгун В.В. Переглянути
966
Навчальний посібник 
2013 
Англійська мова за професійним спрямуванням. Практичний курс None Переглянути
967
Навчальний посібник 
2013 
Екологічне право України. Особлива частина. Навчальний посібник. За ред. Шуміло О.М., Зуєв В.А., Бригадир І.В. Переглянути
968
Підручник 
2013 
Сучасна українська мова. Синтаксис./за ред. Мойсієнка А.К. за ред. Мойсієнка А.К. Переглянути
969
Навчальний посібник 
2013 
Стандартизація продукції та послуг: Навч. посібник Чурсіна Л.А. Переглянути
970
Навчальний посібник 
2013 
Медіа-культура та масово-роз'яснювальна робота. Навчальний посібник. Гуріненко І.Ю. Переглянути
971
Монографія 
2013 
Теоретичні основи інгібування горіння Кукуєва В. В. Переглянути
972
Збірник наукових праць 
2013 
Надзвичайні ситуації: безпека та захист. Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. None Переглянути
973
Брошура 
2013 
Офіційний каталог. Освіта та кар'єра 11-13 квітня 2013. None Переглянути
974
Методична розробка 
2013 
Медицина Надзвичайних ситуацій( професійна підтримка життя). Завдання та методичні вказівки до виконання к.р. None Переглянути
975
Книга 
2013 
Афганистан: Боль и бессмертие. Кузмичев Г.П. Переглянути
976
Навчально-методичний посібник 
2013 
Методика та організація наукових досліджень : Навч. -метод. посібник Вороновська Л.Г., Тищенко О.М. Переглянути
977
Енциклопедія 
2013 
Велика сучасна енциклопедія. Т-Я. т.10. None Переглянути
978
Збірник наукових праць 
2013 
Об`єднання теорії та практики - запорука підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів: збірник тез Всеукраїнської наук.-пркт. конференції None Переглянути
979
Навчально-методичний посібник 
2013 
Курс психологічної підготовки особового складу військ (сил) Збройних Сил України None Переглянути
980
Журнал 
2013 
Атестаційний вісник None Переглянути
981
Навчальний посібник 
2013 
Пожежна безпека промислових та сільськогосподарських виробництв.навч. посібник./Андрієнко М.В., Білошицький, Єременко С.А. За ред. Андрієнко М.В., Білошицький, Єременко С.А. Переглянути
982
Журнал 
2013 
Вестник Кокшетауского технического института МЧС Республики Казахстан №2(10) None Переглянути
983
Підручник 
2013 
Будова й експлуатація автомобілів. Підручник. Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Переглянути
984
Збірник наукових праць 
2013 
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Матеріали Vміжнародної науково-практичної конференції. None Переглянути
985
Книга 
2013 
Принцип правної держави Катаріна Собота Переглянути
986
Навчальний посібник 
2013 
Клінічна психологія Федосова Л. О. Переглянути
987
Навчальний посібник 
2013 
Маркетинг інформаційних продуктів і послуг. Навчальний посібник Палеха Ю.І., Палеха О.Ю. Переглянути
988
Навчальний посібник 
2013 
Поводження з шахтними водами. Навч. посібник None Переглянути
989
Методична розробка 
2013 
Пожежна профілактика в населених пунктах. Метод. вказ. до виконанння курсового проекту Лиходід Р.В. Переглянути
990
Журнал 
2013 
Безпека життєдіяльності. None Переглянути
991
Журнал 
2013 
ЭКиС (электронные компоненты и системы). None Переглянути
992
Журнал 
2013 
Психологія і суспільство. None Переглянути
993
Журнал 
2013 
Український історичний журнал. None Переглянути
994
Навчально-методичний посібник 
2013 
Виховання духовності особистості : навчально-методичний посібник За ред.М. Й. Боришевський, Л. І. Пилипенко, О. І. Пенькова та ін Переглянути
995
Навчальний посібник 
2013 
Політологія. Навчальний посібник Дробінка І.Г. ТищенкоІ.Ю. Переглянути
996
Навчальний посібник 
2013 
Основи соціальної психології для майбутніх фахівців пожежної безпеки. Навчальний посібник. Вовк Н.П., Омельченко М.І. Переглянути
997
Журнал 
2013 
Стандартизація, сертифікація, якість. None Переглянути
998
Журнал 
2013 
Світ фізики. None Переглянути
999
Журнал 
2013 
Психология.Вестник Московского университета None Переглянути
1000
Журнал 
2013 
Психология в ВУЗЕ. None Переглянути
1001
Журнал 
2013 
Практична психологія та соціальна робота. None Переглянути
1002
Журнал 
2013 
Проаво України None Переглянути
1003
Навчальний посібник 
2013 
Розрахунки і моделювання в теорії пожежовибухонебезпечності. Навч. посібник/ Єлагін Г.І. Переглянути
1004
Журнал 
2013 
Право України. None Переглянути
1005
Збірник наукових праць 
2013 
Обчислювальний інтелект (результати , проблеми, перспективи). Матеріали II- й Международної науково-технічної конференції (14-17 травня, 2013 р.) None Переглянути
1006
Журнал 
2013 
Пожежна безпека None Переглянути
1007
Журнал 
2013 
Пожаровзрывобезопасность в строительстве. None Переглянути
1008
Журнал 
2013 
Пожаровзрывобезопасность в строительстве. None Переглянути
1009
Журнал 
2013 
Охорона праці і пожежна безпека. None Переглянути
1010
Журнал 
2013 
Педагогіка і психологія None Переглянути
1011
Навчальний посібник 
2013 
Системи пожежної сигналізації.Навч. посібник Кріса І.Я., Воробйов О.І. Переглянути
1012
Методична розробка 
2013 
Прикладні інформаційні технології у сфері пожежної безпеки. Практикум None Переглянути
1013
Журнал 
2013 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 1(32)2013 None Переглянути
1014
Журнал 
2013 
Освіта України. Спецвипуск газети. None Переглянути
1015
Навчальний посібник 
2013 
Управління трудовими ресурсами організації. Навчальний посібник. Круп'як Л.Б. Переглянути
1016
Журнал 
2013 
Бібліотечна планета. None Переглянути
1017
Навчальний посібник 
2013 
Антропология.Учебное пособие Лукьянова И.Е. Переглянути
1018
Збірник наукових праць 
2013 
Державне управління та місцеве саморврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Збірник тез. I Міжнародної науково-практичної конференції None Переглянути
1019
Журнал 
2013 
Освіта України. /Атестаційний вісник. Спец. випуск / None Переглянути
1020
Журнал 
2013 
Наука і оборона. None Переглянути
1021
Збірник наукових праць 
2013 
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуаціій: Збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції – None Переглянути
1022
Журнал 
2013 
Шлях освіти None Переглянути
1023
Журнал 
2013 
Наука и техника. None Переглянути
1024
Журнал 
2013 
Надзвичайні ситуації. None Переглянути
1025
Журнал 
2013 
Міжнародна виставка. Сучасні закалади освіти- 2013 None Переглянути
1026
Журнал 
2013 
Медицина катастроф. None Переглянути
1027
Журнал 
2013 
Календар знаменних і пам'ятних дат. None Переглянути
1028
Навчальний посібник 
2013 
Психологія: вступ до спеціальності. Навчальний посібник. Іванова О.В., Москалюк Л.М., Корсун С.І. Переглянути
1029
Книга 
2013 
Психосоматика и психотерапия: исцеление души и тела. Старшенбаум Г.В. Переглянути
1030
Журнал 
2013 
Пожарная охрана. None Переглянути
1031
Навчальний посібник 
2013 
Архітектура комп'ютера.Навчальний посібник Матвієнко М.П., Розен В.П. Переглянути
1032
Журнал 
2013 
Календар знаменних і пам'ятних дат None Переглянути
1033
Журнал 
2013 
Будівництво і стандартизація. None Переглянути
1034
Навчальний посібник 
2013 
Психофізіологія. Навч. посібник Кабашнюк В.О. Переглянути
1035
Журнал 
2013 
Вопроссы психологии. None Переглянути
1036
Журнал 
2013 
Вісник НАНУ. None Переглянути
1037
Журнал 
2013 
Збірник рефератів дисертацій. None Переглянути
1038
Книга 
2013 
З " Кобзарем у серці". Шарапа О.М. Переглянути
1039
Журнал 
2013 
Держава і право None Переглянути
1040
Книга 
2013 
Тут, над Дніпром. Бушин М.І. Переглянути
1041
Навчальний посібник 
2013 
Проектування очисних споруд шахтних вод. Навчальний посібник None Переглянути
1042
Навчальний посібник 
2013 
Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи.Навч. посібник/Маруненко І.М., Неведомська Є.О. Маруненко І.М. Переглянути
1043
Навчальний посібник 
2013 
Прикладна механіка для рятівника.Навчальний посібник Отрош Ю.А., Ступак Д.О., Поздєєв С.В. Переглянути
1044
Навчальний посібник 
2013 
Основи науково-дослідної роботи.Навчальний посібник. Палеха Ю., Леміш Н. Переглянути
1045
Навчальний посібник 
2013 
Метрологія, стандартизація і сертифікація з питань пожежної безпеки Куценко С. В., Мельник О. Г., Дядюшенко О. О., Тараненко С. П. Переглянути
1046
Навчальний посібник 
2013 
Психологія і педагогіка вищої школи. Навчальний посібник./Мохнар Л.І., Снісаренко А.Г., Теслюк П.В., Фомич М.В. None Переглянути
1047
Журнал 
2013 
Вища школа. None Переглянути
1048
Журнал 
2013 
Вища освіта України None Переглянути
1049
Журнал 
2013 
Медична психології. None Переглянути
1050
Журнал 
2013 
Мир ПК- диск. None Переглянути
1051
Навчально-методичний посібник 
2013 
Методичні рекомендації щодо діагностики і психокорекції віктимності осіб, постраждалих від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Кришталь М., Онисько О. Переглянути
1052
Дисертації 
2013 
ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН. Нуянзін В.М. Переглянути
1053
Журнал 
2013 
Автоматизированные технологии изысканий и проектирования. None Переглянути
1054
Журнал 
2013 
F+S: Технологии безопасности и противопожарной защиты. None Переглянути
1055
Навчальний посібник 
2013 
IBM S P S S Statistics 20 и AMOS: профессиональный статистический анализ данных Наследов А. Переглянути
1056
Книга 
2013 
Черкащини славетні імена./Бушин М.І., Лазуренко В.М., Вишневський В.Є, та інш./ За ред.Бушин М.І., Лазуренко В.М., Вишневський В.Є, Переглянути
1057
Навчальний посібник 
2013 
Історія української культури. Навчальний посібник. Греченко В.А., Кислюк К.В. Переглянути
1058
Навчальний посібник 
2013 
Системний аналіз інформаційних процесів: Навч. посіб. / В. М. Варенко, І. В. Братусь, В. С. Дорошенко, Ю. Б. Смольников, В.О. Юрченко За ред.Варенко В. М., Братусь І. В., Дорошенко В. С., Смольников Ю. Б., Юрченко В. О. Переглянути
1059
Збірник наукових праць 
2013 
Проблеми психології діяльності в особливих умовах. Матеріали Vміжвузівської наукової конференції 23 квітня 2013 р. None Переглянути
1060
Монографія 
2013 
Суди загальної юрисдикції як суб'єкти соціальної взаємодії: адміністративно -правове дослідження. Монографія. Вільгушинський М.Й. Переглянути
1061
Монографія 
2013 
Елементи теорії нерівноважених процесів. Монографія. Акіньшин В.Д. Переглянути
1062
Навчальний посібник 
2013 
Психологія особистості навчальний посібник Москалець В. П. Переглянути
1063
Книга 
2013 
Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. 40 років від навчання до героїзму./ Упор. Т.Г. Бондаренко, Л.В. Шитик Упор. Бондаренко Т.Г., Шитик Л.В. Переглянути
1064
Енциклопедія 
2013 
Велика сучасна енциклопедія. С-Т. т.9. None Переглянути
1065
Енциклопедія 
2013 
Велика сучасна енциклопедія. т.6. Л-Н. None Переглянути
1066
Енциклопедія 
2013 
Велика сучасна енциклопедія. т.5. К-Л. None Переглянути
1067
Навчальний посібник 
2013 
Термодинаміка і теплопередача у цивільній безпеці. Навч. посібник Шаршанов А.Я. Переглянути
1068
Монографія 
2013 
Філософсько-правове розуміння відповідальності людини. Монографія. Грищук В.К. Переглянути
1069
Збірник наукових праць 
2013 
Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції: Надзвичайні ситуації: безпека та захист. None Переглянути
1070
Енциклопедія 
2013 
Велика сучасна енциклопедія. т.4. Е-К. None Переглянути
1071
Підручник 
2012 
Військова психологія та педагогіка: іноваційний підхід. у 2-х ч., ч.1. За ред. Максименка С.Д. Переглянути
1072
Збірник наукових праць 
2012 
Пожежна безпека №10: теорія і практика: збірник наукових праць. None Переглянути
1073
Збірник наукових праць 
2012 
Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України. Матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції. None Переглянути
1074
Збірник наукових праць 
2012 
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації НС. Матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції. None Переглянути
1075
Книга 
2012 
История развития пожарной техники.Научная робота None Переглянути
1076
Журнал 
2012 
Будівництво і стандартизація. None Переглянути
1077
Словник 
2012 
Психологічний словник-довідник. Навчальний посібник Приходько Ю.О. Переглянути
1078
Збірник наукових праць 
2012 
Пожежна безпека: теорія і практика. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. None Переглянути
1079
Методична розробка 
2012 
Методичні рекомендації для виконання к.р. з курсу "Психологія і педагогіка вищої школи" для слухачів магістрів 1-го курсу ФЗН за ред. Мохнар Л.І. Переглянути
1080
Методична розробка 
2012 
Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках: Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи слухачами ФЗН осв.-квал. рівня "бакалавр"/Укл. Томенко В.І., Квашніна О.В. та ін. None Переглянути
1081
Збірник наукових праць 
2012 
Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції "Гідроаеромеханіка в інженерній практиці". Черкаси, 17-20 квітня 2012 р.: матеріали конференції. None Переглянути
1082
Навчальний посібник 
2012 
Історія України: проблемні для лекції для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Навч. посібник. Бут О.М., Бушин М.І., Ю.І., Вовк Ю.І., Гуржій І.О. Переглянути
1083
Підручник 
2012 
Загальна електротехніка. Підручник. Паначевний Б.І.,Свергун Ю.Ф. Переглянути
1084
Підручник 
2012 
Морально-психологічне забезпечення у збройних силах україни ч. 1. За ред. Стасюка В.В. Переглянути
1085
Збірник наукових праць 
2012 
Філософські та соціально-гуманітарні аспекти техногенної безпеки (5-6 квітня 2012 р. м. Черкаси) IV міжнародна науково-практична конференція None Переглянути
1086
Журнал 
2012 
Психологія і суспільство. None Переглянути
1087
Монографія 
2012 
Якість життя населення регіону: аналіз, прогнозування, соціальна політика Під ред. В.Г.Никифоренка Переглянути
1088
Навчальний посібник 
2012 
Педагогіка і методика вищої школи: Навч. метод. посібник Артемова Л.В. Переглянути
1089
Навчальний посібник 
2012 
Інженерна техніка та спеціальні машини для ліквідації надзвичайних ситуацій. Навч. посібник./За ред.Ларін О.М., Грицина І.М., Грицина Н.І., Калиновський А.Я., Кривошей Б.І. За ред.Ларін О.М., Грицина І.М., Грицина Н.І., Калиновський А.Я., Кривошей Б.І. Переглянути
1090
Навчально-методичний посібник 
2012 
Дидактичні матеріали для виконання самостійних робіт з дисципліни "Термодинаміка і теплопередача": Навчально-методичний посібник. Лега А.Л. Переглянути
1091
Навчальний посібник 
2012 
Управлінський облік: теорія та практика. Навчально-практичний посібник. Шило В.П.,Ільіна С.Б., Шепелюк В.А.,Криштопа І.І. Переглянути
1092
Навчальний посібник 
2012 
Організація профілактичної роботи у сфері пожежної та техногенної безпеки Заїка П. І., Дядюшенко О. О., Куценко С. В., Тараненко С. П. Переглянути
1093
Підручник 
2012 
Организационная психология : учебник для бакалавров / под ред. А. В. Карпова. Под. ред. Карпова А.В. Переглянути
1094
Журнал 
2012 
Мир ПК- диск. None Переглянути
1095
Навчально-методичний посібник 
2012 
Педагогічна психологія. Навч. посібник/Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П. За ред.Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П. Переглянути
1096
Навчальний посібник 
2012 
Комп'ютерні технології в освіті : навч. посібн. Жарких, Ю. С. Лисоченко С. В Сусь, Б. Б.,. Третяк. О. В Переглянути
1097
Навчальний посібник 
2012 
Психодіагностика. Навчальний посібник. Кушнір Ю.В. Переглянути
1098
Навчально-методичний посібник 
2012 
ФІзика теплопровідності та експерементальні методи визначення коефіцієнту теплопровідності речовин. Калінчак В.В., Орловська С.Г., Черненко О.С. Переглянути
1099
Довідник 
2012 
Українська мова. Сучасний довідник.Орфографія, стилістика, граматика, пунктуація. Мацько Л.І. Переглянути
1100
Навчальний посібник 
2012 
Експериментальна психологія. Навчальний посібник Галян О.І., Галян М. І Переглянути
1101
Методична розробка 
2012 
Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) на кафедрі безпеки електроустановок та охорони праці/Томенко В.І., Наконечний В.В., Зіновський Р.А. За ред.Томенко В.І., Наконечний В.В., Зіновський Р.А. Переглянути
1102
Навчально-методичний посібник 
2012 
Настанова з психологічної підготовки особового складу під-розділів сухопутних військ: Навчально-методичний посібник За ред.Бойко О.В., Воробйов Г.П., Замана В.М., Коберський Л.В., Муженко В.М., Ткачук П.П., Романишин А.М. Переглянути
1103
Стандарт 
2012 
Статус органів публічного обвинувачення. Міжнародні стандарти, зарубіжне законодавство і пропозиції щодо реформування в Україні. None Переглянути
1104
Навчальний посібник 
2012 
Надзвичайні ситуації природного та антропогенного характеру. За ред. Шелудченка Б.А. Переглянути
1105
Збірник наукових праць 
2012 
Проблеми психології діяльності в особливих умовах: матеріали IVміжвузівської наукової конференції (19 квітня 2012 р.) м. Черкаси None Переглянути
1106
Збірник наукових праць 
2012 
Підготовка військ (сил): сучасний стан та перспективи розвитку.Матеріали науково-практичного семінару None Переглянути
1107
Книга 
2012 
Факторы возникновения синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности инспекторов органов государственного пожарного надзора МЧС республики Беларусь None Переглянути
1108
Книга 
2012 
К 20- летию создания первого в Украине ВУЗа по подготовке спасателей для МЧС Украины Садковой В.П. Переглянути
1109
Книга 
2012 
Міти Холодного Яру. None Переглянути
1110
Збірник наукових праць 
2012 
Матеріали III міжнародного конкурсу наукових робіт з професійно-орієнтованих гуманітарних дисциплін серед курсантів, студентів та слухачів ВНЗ МНС. Збірник наукових статей. None Переглянути
1111
Книга 
2012 
Історія козацтва. Держава - військо-битви. Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Переглянути
1112
Навчально-методичний посібник 
2012 
Методичні рекомендації щодо проведення психологічної підготовки особового складу Збройних Сил України. None Переглянути
1113
Книга 
2012 
Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2011році. None Переглянути
1114
Книга 
2012 
Попередження суіцидальної поведінки рядового та молодшого начальницького складу оперативно рятувальної служби цивільного захисту як психолого-педагогічна проблема. Краща наукова робота None Переглянути
1115
Збірник наукових праць 
2012 
Вісник гуманітарного наукового товариства. Наукові праці None Переглянути
1116
Навчальний посібник 
2012 
Естафета гуманної педагогіки. За ред.Макаренко А, Сухомлинский С., Захаренко О.: Переглянути
1117
Брошура 
2012 
Офіційний каталог. Освіта та кар'єра 15-17 листопада 2012. None Переглянути
1118
Брошура 
2012 
Науковий вісник УКР НДІ ПБ №1 (25), 2012 None Переглянути
1119
Книга 
2012 
Конституційні проблеми в сучасній теорії права Селіванов А.О. Переглянути
1120
Збірник наукових праць 
2012 
Програма IV міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації НС" None Переглянути
1121
Книга 
2012 
Особливості емоційного вигорання працівників ДСНС на різних етапах професіоналізації. Краща наукова робота None Переглянути
1122
Книга 
2012 
Прикладная психология в повседневной жизни. Госковец И. Переглянути
1123
Навчальний посібник 
2012 
Психологія деструктивної поведінки: посібник Бут В.П. Переглянути
1124
Збірник наукових праць 
2012 
Актуальні проблеми технічних та природничих наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту (5-6 квітня 2012 р. м. Черкаси) V міжнародна науково-практична конференція: тези доповідей None Переглянути
1125
Навчальний посібник 
2012 
Практична психологія. Введення у професію. Навч. пос. Приходько Ю.О. Переглянути
1126
Збірник наукових праць 
2012 
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Ч.3 None Переглянути
1127
Навчальний посібник 
2012 
Соціально-психологічні аспекти роботи з підлітками, схильними до девіацій. Навч. пос. Лобанова А.С. Переглянути
1128
Журнал 
2012 
Особливості встановлення психологічного контакту "психолог-клієнт". Огляд наукових робіт. Вісник КНТЕУ №3. За ред.Оніщенко Н., Ціцей Р. Переглянути
1129
Навчальний посібник 
2012 
Моніторинг довкілля: Практикум Клименко М. О., Кнорр Н. В., Пилипенко Ю. В. Переглянути
1130
Книга 
2012 
В бій ішла 41-гвардійська None Переглянути
1131
Навчально-методичний посібник 
2012 
Психологу для роботи діагностичні методики. Лемак М.В., Петрище В.Ю. Переглянути
1132
Книга 
2012 
Вопросы обучения безопасности жизнедеятельности. Научная робота None Переглянути
1133
Підручник 
2012 
Handbook of Ethnic Conflict International Perspectives Dan Landis • Rosita D. Albert Editors Переглянути
1134
Навчальний посібник 
2012 
Цивільний захист. Навчальний посібник Харамда Г.М. Переглянути
1135
Довідник 
2012 
Довідник рятувальника на випадок виникнення НС з небезпечними хімічними речовинами None Переглянути
1136
Дисертації 
2012 
УЧЕТ ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАТОРОВ БЕТОНА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК ПРИ РАСЧЕТНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИХ ОГНЕСТОЙКОСТИ Поздєєв А.В. Переглянути
1137
Енциклопедія 
2012 
Велика сучасна енциклопедія. т.1. А-Б None Переглянути
1138
Енциклопедія 
2012 
Велика сучасна енциклопедія. т.2. Б-Г. None Переглянути
1139
Енциклопедія 
2012 
Велика сучасна енциклопедія. т.3. Г-Е. None Переглянути
1140
Монографія 
2012 
Психологія професійного становлення сучасного фахівця. Кокун О.М Переглянути
1141
Монографія 
2012 
Досудове впровадження в кримінальному процесі України: теретико-правові та організаційні засади ( за матеріалами МВС). Монографія. Татаров О.Ю. Переглянути
1142
Журнал 
2012 
F+S: Технологии безопасности и противопожарной защиты. None Переглянути
1143
Журнал 
2012 
Автоматизация процессов управления. None Переглянути
1144
Журнал 
2012 
Автоматизированные технологии изысканий и проектирования None Переглянути
1145
Енциклопедія 
2012 
Ілюстрована енциклопедія українського народу. Звичаї. Свята. Традиції./укл. І.І.Сметана. None Переглянути
1146
Журнал 
2012 
Медична психології. None Переглянути
1147
Журнал 
2012 
Бизнес и безопасность. None Переглянути
1148
Навчальний посібник 
2012 
Сертифікація персоналу. Навчальний посібник/Чурсіна Л.А., Березовський Ю.В., Тіхосова Г.А None Переглянути
1149
Журнал 
2012 
Вища освіта України None Переглянути
1150
Журнал 
2012 
Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность (Международный научно-практический журнал №1-2 (9-10)) None Переглянути
1151
Журнал 
2012 
Вища школа. None Переглянути
1152
Журнал 
2012 
Медицинская психология None Переглянути
1153
Збірник наукових праць 
2012 
Філософські та соціально-гуманітарні аспекти техногенної безпеки. IV міжнародна науково-практична конференція. 5-6 квітня 2012 р. м. Черкаси None Переглянути
1154
Навчальний посібник 
2012 
Технологія та товарознавство систем сухого будівництва: вогнезахист будівельних конструкцій. Навч. посібник./Захарченко П.В., Гавриш О.М., Карпенко О.О., Петухова О.М. None Переглянути
1155
Навчальний посібник 
2012 
Практикум з правопису української мови. Ющук І.П. Переглянути
1156
Журнал 
2012 
Главный врач None Переглянути
1157
Журнал 
2012 
Електротехніка і електромеханіка. None Переглянути
1158
Книга 
2012 
Калинове намисто: Поезія /М. Євтушенко Євтушенко М. Переглянути
1159
Журнал 
2012 
Збірник наукових праць "Пожежна безпека". None Переглянути
1160
Журнал 
2012 
Збірник рефератів дисертацій. None Переглянути
1161
Журнал 
2012 
Здоров'я та фізична культура б-ка "Шкільного світу" None Переглянути
1162
Журнал 
2012 
Здоров'я та фізична культура. None Переглянути
1163
Навчальний посібник 
2012 
Математична статистика. Навч. посіб. Руденко В.М. Переглянути
1164
Книга 
2012 
Введение в психоанализ Фрейд З. Переглянути
1165
Журнал 
2012 
Вісник НАНУ. None Переглянути
1166
Журнал 
2012 
Календар знаменних і пам'ятних дат. None Переглянути
1167
Методична розробка 
2012 
Підготовка до іспиту з фізичного виховання : Методичні рекомендації до самостійних занять для курсантів та студентів. Калашник Н.Я., Безрукавий Р.В. та ін. Переглянути
1168
Навчальний посібник 
2012 
Методика викладання психології у вищій школі. За ред.Бойко-Бузиль Ю. Ю. , ГорбенкоС. Л. Переглянути
1169
Методична розробка 
2012 
Теорія розвитку та припинення горіння. Методичні вказівки для самостійної роботи курсантів (студентів) з дисципліни. Єлагін Г.І., Нуянзін В.М., Майборода А.О. Переглянути
1170
Журнал 
2012 
Компьютеры, сети программирование. None Переглянути
1171
Журнал 
2012 
Компьютеры, сети, программирование. None Переглянути
1172
Журнал 
2012 
Математика в сучасній школі. None Переглянути
1173
Журнал 
2012 
Медицина катастроф. None Переглянути
1174
Журнал 
2012 
Науковий вісник УКР НДІПБ №1 (25) 2012 None Переглянути
1175
Журнал 
2012 
Наш вибір №6 None Переглянути
1176
Журнал 
2012 
Надзвичайні ситуації. None Переглянути
1177
Навчальний посібник 
2012 
Пожежно-рятувальна підготовка: Навчально-методичний посібник. None Переглянути
1178
Журнал 
2012 
Педагогіка і психологія None Переглянути
1179
Методична розробка 
2012 
Елементарні основи теплопередачі в пожежній справі: Навчальний посібник /А.Л. Лега Лега А.Л. Переглянути
1180
Монографія 
2012 
Літопис Черкаського політехнічного технікуму. Монографія./Галат Д.В., Блонський Г.Г.,Ю Ясько М.П. Галат Д.В., Блонський Г.Г.,Ю Ясько М.П. Переглянути
1181
Журнал 
2012 
Пожарная охрана. Реферативный журнал. None Переглянути
1182
Збірник наукових праць 
2012 
Актуальні проблеми технічних та природничих наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту. V Міжнародна науково-практична конференція. 5-6 квітня 2012 р. м. Черкаси None Переглянути
1183
Журнал 
2012 
Пожаровзрывобезопасность в строительстве. None Переглянути
1184
Журнал 
2012 
Пожежна безпека. None Переглянути
1185
Журнал 
2012 
Пожежна безпека. Зб. наукових праць None Переглянути
1186
Словник 
2012 
Сучасний словник англо-український, україно-англійський. Зубков М., Мюлер В. Переглянути
1187
Навчальний посібник 
2012 
Пожарная аварийно-спасательная техника и связь: учебн. пос./Б.Л. Кулаковский. None Переглянути
1188
Журнал 
2012 
Право України None Переглянути
1189
Журнал 
2012 
Практична психологія та соціальна робота. None Переглянути
1190
Журнал 
2012 
Психология в ВУЗЕ. None Переглянути
1191
Збірник наукових праць 
2012 
Проблеми психології діяльності в особливих умовах. Матеріали IV міжвузівської наукової конференції. None Переглянути
1192
Журнал 
2012 
Страховий фонд документації. Науково-виробничий журнал. №1 (12). None Переглянути
1193
Журнал 
2012 
Страховий фонд документації. Науково-виробничий журнал. №2 (13). None Переглянути
1194
Журнал 
2012 
Українська мова й література в сучасній школі. None Переглянути
1195
Журнал 
2012 
Фізика в школах України (бібліотека журналу). None Переглянути
1196
Журнал 
2012 
Фізика в школах України. None Переглянути
1197
Журнал 
2012 
Хімія (газета для вчителів). None Переглянути
1198
Журнал 
2012 
ЭКиС (электронные компоненты и системы). None Переглянути
1199
Навчальний посібник 
2012 
Пожежна техніка. Ч.1 Насоси.Навчальний посібник. За ред. Перепечаев В.Д., Макаревський П.В., Стась С.В., Биченко С.М., Качкар Є.В., Кучер П.П. Переглянути
1200
Журнал 
2012 
Автоматизированные технологии изысканий и проектирования. None Переглянути
1201
Навчальний посібник 
2012 
Основи теплоперенесення в елементах оптичного приладобудування. Навчальний посібник. За ред.Ващенко В.А., Антонюк В.С., Тимчик Г.С. Переглянути
1202
Навчальний посібник 
2012 
Вікова психологія. Навч. посібник/Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П. За ред.Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П. Переглянути
1203
Підручник 
2012 
Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. Мілих В.І., Шавьолкін О.О. Переглянути
1204
Підручник 
2012 
Інженерна та комп'ютерна графіка. Підручник. Михайленко В.Є.,Ванін В.В. Переглянути
1205
Підручник 
2012 
Інженерна графіка : Підручник. Михайленко В.Є., Ванін В.В. та ін. Переглянути
1206
Навчальний посібник 
2012 
Організація служби та підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів./О.Є. Безуглов, В.М. Іщук, О.М. Колєнов За ред. Безуглов О.Є., Іщук В.М., Колєнов О.М., Назаров О.О., Попов В.М. Переглянути
1207
Методична розробка 
2012 
Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з предмету "Професійна англійська мова" за напрямком підготовки 8.092801 "Пожежна безпека" осв.-квал. рівня "магістр" (т.н. 2 роки) ІІІ семестр (для слухачів ФЗН) None Переглянути
1208
Методична розробка 
2012 
Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з предмету "Професійна іноземна мова " (німецька): Спеціальність 7.092801 "Пожежна безпека" осв.-квал. рівень "спеціаліст" (т.н. 1 рік), та осв.- квал. рівень "магістр" None Переглянути
1209
Навчальний посібник 
2012 
Будівельні матеріали та їх поведінка при дії високих температур: Навч. пос. /Осипенко В.І., Поздєєв С.В., Тищенко І.Ю Осипенко В.І., Поздєєв С.В., Тищенко І.Ю. Переглянути
1210
Книга 
2012 
Петро Християнович Вітгенштейн. Гриценко І.С.,Короткий В.А., Томенко М.В. Переглянути
1211
Журнал 
2012 
Атестаційний вісник. None Переглянути
1212
Навчальний посібник 
2012 
Ambitious Without Borders Galarowicz Oksana Переглянути
1213
Методична розробка 
2012 
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни " Пожежна тактика" для курсантів, студентів та слухачів "бакалавр". None Переглянути
1214
Монографія 
2012 
Конституційні проблеми в сучасній теорії права. Монографія. Селіванов А.О. Переглянути
1215
Монографія 
2012 
Процесуальні дії як способи формування доказів у досудовому провадженні. Монографія. Терещенко Ю.В. Переглянути
1216
Монографія 
2012 
Адміністративно-правова охорона надр України. Монографія. Макаренко О.Ю Переглянути
1217
Методична розробка 
2012 
Методичні вказівки для самостійної роботи курсантів (студентів) з дисципліни "Теорія розвитку та припинення горіння" None Переглянути
1218
Методична розробка 
2012 
Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) на кафедрі безпеки електроустановок та охорони праці. None Переглянути
1219
Монографія 
2012 
Правова система ( телеологічний вимір). Монографія. Малишев Б.В. Переглянути
1220
Методична розробка 
2012 
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1: "Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках". None Переглянути
1221
Методична розробка 
2012 
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи по кафедрі пожежно- профілактичної роботи та пожежної профілактики /Укл. Заїка П.І. та ін. None Переглянути
1222
Методична розробка 
2012 
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи курсантів(студентів) з дисципліни "Хімія" None Переглянути
1223
Курс лекцій 
2012 
Соціологія: курс лекцій. Чубіна Т. Переглянути
1224
Методична розробка 
2012 
Методичні рекомендації з предмету "Підготовка пожежника-рятувальника". None Переглянути
1225
Монографія 
2012 
Синергетика в світі: контекст людиноцентризму: Монографія. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Переглянути
1226
Навчальний посібник 
2012 
Основи інтелектуальної власності. Навчальний посібник.К. Фордзюн Ю.І., Кабацій В.М. Переглянути
1227
Навчальний посібник 
2012 
Сучасні теорії менеджменту. Навч. посібник Туленков М.В. Переглянути
1228
Навчальний посібник 
2012 
Прикладна механіка: розділ 2 "Деталі машин": Навчальний посібник. Ступак Д.О., Отрош Ю.А, Поздєєв С.В. Переглянути
1229
Навчальний посібник 
2012 
Інженерна та комп'ютерна графіка. Навч. посібник Тарандушка Л.А. Переглянути
1230
Навчальний посібник 
2012 
Прикладна механіка. Розділ 2. "Деталі машин". Конспект лекцій. Ступак Д.О. Переглянути
1231
Навчальний посібник 
2012 
Інформаційна культура студента: Навч. пос. Свістельник І. Переглянути
1232
Навчальний посібник 
2012 
Історія української культури. Курс лекцій у 2-х кн. Кн.2 Романько І.І. Переглянути
1233
Навчальний посібник 
2012 
Упраління персоналом. Навч. пос. Рульев В.А. Переглянути
1234
Методична розробка 
2012 
Перелік основних нормативно-правових актів щодо діяльності органів держпожнагляду МНС України для використання курсантами, студентами та слухачами заочної форми навчання/Упор. О.О. Дядюшенко None Переглянути
1235
Методична розробка 
2012 
Підготовка та виконання дипломних, магістерських робіт на факультеті управління: Методичні вказівки для курсантів, студентів та слухачів. None Переглянути
1236
Методична розробка 
2012 
Охорона праці: Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи слухачами заочної форми навчання осв.-квал. рівня "спеціаліст" None Переглянути
1237
Методична розробка 
2012 
Підготовка та виконання випускних кваліфікаційних робіт на факультеті пожежно-рятувальної діяльності: Методичні вказівки для курсантів. студентів та слухачів. Магістерська робота. None Переглянути
1238
Монографія 
2012 
Професіографічний аналіз діяльності рятувальників гірських пошуково-рятувальних загонів МНС України. Монографія/С.Ю. Лєбєдєв, Н.В. Оніщенко, Я.О. Овсяннікова та інш. С.Ю. Лєбєдєв, Н.В. Оніщенко, Я.О. Овсяннікова Переглянути
1239
Словник 
2012 
Психологічний словник-довідник. Навч. пос. Приходько Ю.О. Переглянути
1240
Навчальний посібник 
2012 
Загальне документознавство. Навчальний посібник. Палеха Ю., Леміш Н. Переглянути
1241
Монографія 
2012 
Психологічні чинники успішності професійної діяльності пожежних-рятувальників МНС України. Монографія. За ред. Приходько Ю.О., Перелигіна Л.А. Переглянути
1242
Навчальний посібник 
2012 
Прикладна механіка. Розділ 1 " Опір матеріалів". конспект лекцій. Отрош Ю.А. Переглянути
1243
Навчальний посібник 
2012 
Експлуатація пожежної та аварійно-рятувальної техніки. Навч. посібник./О.М. Ларін, О.М. Семків, М.І. Мисюра та інш. За ред. Ларін О.М., Семків О.М., Мисюра М.І., Кривошей Б.І. Переглянути
1244
Монографія 
2012 
Особливості професійної деформації у працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України. Монографія/Н.В. Оніщенко, В.А. Старик, О.В. Тімченко, В.Є. Христенко За ред. Н.В. Оніщенко, В.А. Старик, О.В. Тімченко, В.Є. Христенко. Переглянути
1245
Навчальний посібник 
2012 
Історія України: Короткий курс лекцій для підготовки до іспиту. None Переглянути
1246
Методична розробка 
2012 
Навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Програмування на мові асемблер" Бєсєдіна С.В.,Салапатов В.І., Дядюшенко О.О. Переглянути
1247
Навчальний посібник 
2012 
Українська мова професійного спілкування. Навч. посібник Мацюк З. Переглянути
1248
Методична розробка 
2012 
Примірний договір про закупівлю робіт з охорони від пожеж. /Наказ МНС від 03.01.2012 №6 None Переглянути
1249
Навчальний посібник 
2012 
Педагогічна психологія. Навч. пос. Лисянська Т.М. Переглянути
1250
Методична розробка 
2012 
Філософія: Короткий словник термінів з іменним показчиком. Усов Д.В. Переглянути
1251
Навчальний посібник 
2012 
Практикум із соціальної психології. Навч. посібник Зелінська Т.М. Переглянути
1252
Методична розробка 
2012 
Історія України: Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи студентів та курсантів. Федоренко Я.А. Переглянути
1253
Навчальний посібник 
2012 
Інженерна екологія. Навчальний посібник Жигуц Ю.Ю., Лазар В.Ф. Переглянути
1254
Курс лекцій 
2012 
Правознавство: Курс лекцій. Дробінка І.Г., Томіленко А.Г. Переглянути
1255
Навчальний посібник 
2012 
Похідна та диференціал. Навчальний посібник Григоренко К.В. Переглянути
1256
Навчальний посібник 
2012 
Конституційне право України. Навчальний курс Вітик І.Р., Вітик Ю.І. Переглянути
1257
Журнал 
2012 
Шлях освіти None Переглянути
1258
Навчальний посібник 
2012 
Загальна психологія: Підручник. За ред. Скрипченко О.В., Долинсьеа Л.В., Огороднійчук З.В., Лисянська Т.М., Зелінська Т.М., Співак Н.В., Зубалій Н.П. Переглянути
1259
Енциклопедія 
2012 
Енциклопедія Сучасної України. т.12 None Переглянути
1260
Журнал 
2012 
ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНТАКТУ "ПСИХОЛОГ-КЛІЄНТ. Стаття Оніщенко Н., Ціцей Р. Переглянути
1261
Навчальний посібник 
2012 
Оформлення конструкторської документації. Навч. пос. Ванін В.В. Переглянути
1262
Книга 
2012 
Забезпечення захисту від пожеж населення Київської Русі в українській язичницькій та християнській традиціях. Наукова робота. None Переглянути
1263
Навчально-методичний посібник 
2012 
Цивільний захист. Навчально-методичний посібник. Сисоєнко Н.В.,Плахута В.В.,Пакушина Л.З. Переглянути
1264
Журнал 
2012 
Безпека життєдіяльності в освіті. None Переглянути
1265
Збірник наукових праць 
2012 
Пожежна безпека №12: теорія і практика: збірник наукових праць. None Переглянути
1266
Навчально-методичний посібник 
2011 
Інформатика та комп'ютерна техніка. ч.2. : Навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи. None Переглянути
1267
Навчально-методичний посібник 
2011 
Інформатика та комп'ютерна техніка. ч.1. : Навчально-методичний посібник для виконання практичних завдань та організації самостійної роботи. None Переглянути
1268
Журнал 
2011 
Страховий фонд документації: Науково-виробничий журнал. None Переглянути
1269
Журнал 
2011 
Страховий фонд документації: Науково-виробничий журнал. None Переглянути
1270
Навчальний посібник 
2011 
Німецька мова за професійним спрямуванням. Ч.II. Спіркіна О.О. Переглянути
1271
Книга 
2011 
Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2012 рік None Переглянути
1272
Збірник наукових праць 
2011 
Прикладні аспекти застосування хімії у сфері цивільного захисту. Матеріали II міжвузівської науково-практичної конференції. 13 квітня 2011 року м. Черкаси None Переглянути
1273
Методична розробка 
2011 
Вища математика: Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи слухачами 1 курсу ФЗН. Частоколенко І.П., Корсун Т.В. Переглянути
1274
Журнал 
2011 
Шлях освіти None Переглянути
1275
Книга 
2011 
Управление рисками в техногенной сфере: Робота на конкурс. Пяткін П.М. Переглянути
1276
Книга 
2011 
НТML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентльменский набор Web-мастера. Прохоренок Н.А. Переглянути
1277
Методична розробка 
2011 
Практикум навчальної дисципліни "Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів МНС": Підготовка фахівців осв.-квал. рівень "бакалавр" в галузі знань 1702 "Цивільна безпека" за напрямом 6.170203 "Пожежна безпека". Одокієнко С.М. та ін. Переглянути
1278
Навчальний посібник 
2011 
Розрахунки і моделювання в теорії пожежовибухонебезпечності: Навчальний посібник. Єлагін Г.І., Алексєєв А.Г., Кришталь М.А. Переглянути
1279
Навчальний посібник 
2011 
Опір матеріалів. Розв'язання задач: Навч. пос. Астанін В.В. Переглянути
1280
Книга 
2011 
От мечты до "Мрии" и не только... Кушнир О. Переглянути
1281
Методична розробка 
2011 
Практикум навчальної дисципліни "Інформаційне забезпечення пожежної охорони": Підготовка фахівців осв.-квал. рівня "бакалавр". Одокієнко С.М. та ін. Переглянути
1282
Монографія 
2011 
Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у рятувальників в умовах екзистенціальної загрози.Монографія/Олійников О.А., Оніщенко Н.В., Тімченко О.В. За ред.Олійников О.А., Оніщенко Н.В., Тімченко О.В Переглянути
1283
Книга 
2011 
Компьютер для тебя. Громова А. Переглянути
1284
Методична розробка 
2011 
Дізнання у справах про пожежі: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи курсантів, студентів та слухачів з дисципліни " Розслідування пожеж". None Переглянути
1285
Навчальний посібник 
2011 
Історія конституційного права України: Навчальний посібник для курсантів та студентів. Дробінка І.Г., Томіленко А.Г. Переглянути
1286
Підручник 
2011 
Українська мова фахового спрямування: Підручник. Погіба Л.Г., Грибіниченко Т.О. Переглянути
1287
Підручник 
2011 
Основи інтелектуальної власності та ії захисту / Лазебний В.С., Розорінов Г.М., Толюпа С.В. Лазебний В.С. Переглянути
1288
Навчальний посібник 
2011 
Історія констуційного права України : Навчальний посібник для студентів. курсантів та слухачів. Дробінка І.Т., Томіленко А.Г. Переглянути
1289
Методична розробка 
2011 
Тестові завдання з англійської мови. None Переглянути
1290
Методична розробка 
2011 
Технічна механіка рідин та газів: Методичні вказівки до самостійної роботи курсантів, студентів та слухачів осв. квал. рівня "бакалавр". None Переглянути
1291
Навчальний посібник 
2011 
Тактика проведения аварийно-спасательных работ. Охрана труда и техника безопасности: учебн. пос. /Г.Ф.Ласута За ред. Ласута Г.Ф. Переглянути
1292
Навчально-методичний посібник 
2011 
Інженерне забезпечення сил та засобів цивільного захисту з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: За ред. / С.В. Стась, П.В. Макаревський, С.М. Биченко, Є.В. Качкар, С.В. Цвіркун Переглянути
1293
Збірник наукових праць 
2011 
Філософські та соціально-гуманітарні аспекти техногенної безпеки (7-8 квітня 2011 року, м. Черкаси) None Переглянути
1294
Методична розробка 
2011 
Інформатика та комп'ютерна техніка: Методичні вказівки до самостійної роботи курсантів та слухачів ЗФН. None Переглянути
1295
Методична розробка 
2011 
Інформаційна довідка про оперативно-службову діяльність управління МНС України в Черкаській області за 2011 рік None Переглянути
1296
Методична розробка 
2011 
Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів МНС: Методичні вказівки до самостійної роботи курсантів та слухачів заочної форми навчання. None Переглянути
1297
Методична розробка 
2011 
Інформаційне забезпечення пожежної охорони: Методичні вказівки до самостійної роботи курсантів та слухачів заочної форми навчання. None Переглянути
1298
Методична розробка 
2011 
Історія української культури: Методичні рекомендації для проведення самостійної роботи з підготовки до дисципліни. None Переглянути
1299
Навчальний посібник 
2011 
Основи організації піротехнічних робіт: Навчальний посібник./За ред. В.П. Садкового. За ред. СадковогоВ.П. Переглянути
1300
Підручник 
2011 
Основи охорони праці: Підручник. Грищук М.В. Переглянути
1301
Методична розробка 
2011 
Методика розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у будівлях і на територіях різного призначення: затве