Репозитарій електронної бібліотеки

Усього джерела: 5902

Книг: 962
Журналі: 330
Брошюр: 39
Словників: 41
Довідників: 29
Енциклопедій: 52
Мап: 0
НДР:
Стандартів: 190
Лекцій: 68
Підручників: 457
Посібників: 2752
Монографій: 173
Навч. посібників: 187
Навч.-метод. посібників: 421
Дисертацій: 31
Наук. збірник: 170


Тип Рік Назва Автори
1
Навчальний посібник 

Вісутній

Blueprint; Students Book. Lorgman. Кн.1. Abbs B. & Freebairn I. Переглянути
2
Журнал 

Вісутній

ДУХОВНІСТЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ. Стаття. Темченко Ю. Г.,Дмитренко М. Й.,Грибенюк Г. С. Переглянути
3
Стандарт 

Вісутній

ДБН, що не класифіковані згідно зі "схемою класифікації нормативних документів Уrраїни в галузі будівництва". Розділ: Орг.-метод., містобудівні, технічні, рек. буд. норми. None Переглянути
4
Брошура 

Вісутній

Дослідження проблем навчання дітей шкільного віку. None Переглянути
5
Брошура 

Вісутній

Кризовий стан природних екосистем та проблема пошуку. None Переглянути
6
Стандарт 

Вісутній

ПУЕ. Україна. Правила улаштування електроустановок. Версія для України. Розділ. Експлуатація та інженерне обладнання. Реєстр номер 105755.CD None Переглянути
7
Навчальний посібник 

Вісутній

Пожежна безпека. Збірник. Розділ: Експлуатація та інженерне обладнання. None Переглянути
8
Підручник 

Вісутній

Прискорений курс французької мови. Підручник для студ. вузів. /Г.Г. Крючков, М.П. Мамотенко. За ред.Г.Г. Крючков, М.П. Мамотенко. Переглянути
9
Брошура 

Вісутній

Використання методу біоіндикації під час надзвичайних ситуацій. None Переглянути
10
Стандарт 

Вісутній

ГОСТ 2.780-68. None Переглянути
11
Стандарт 

Вісутній

ДБН А. Організаційно-методичні норми, правила і стандарти: Розділ: Організаційно-методичні, містобудівні, технічні, рекомендовані будівельні норми. None Переглянути
12
Стандарт 

Вісутній

Технічні норми, правила і стандарти. Розділ: Організаційно-методичні, містобудівні, технічні рекомендовані будівельні норми. None Переглянути
13
Журнал 

Вісутній

Прогноз на успішність діяльності в екстремальних умовах. Стаття Грибенюк Г.С. Переглянути
14
Журнал 

Вісутній

Психологічна класифікація спеціальностей у ДСНС України. стаття Грибенюк Г.С. Переглянути
15
Стандарт 

Вісутній

Державні будівельні норми України (1650 документыв). СD-ROM (Информ.-справ. система "Зодчий") None Переглянути
16
Методична розробка 

Вісутній

Ділова українська мова. None Переглянути
17
Стандарт 

Вісутній

Аналіз законодавства й політики у сфері психвчного здоров'я в Україні . None Переглянути
18
Навчальний посібник 

Вісутній

Нафто-газотрубопроводи. Збірник. Розділ: Експлуатація та інженерне обладнання. None Переглянути
19
Брошура 

Вісутній

Подолання бойового стресу і його психологічних наслідків. Памятка. None Переглянути
20
Курс лекцій 

Вісутній

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ Курс лекцій None Переглянути
21
Навчальний посібник 

Вісутній

Blueprint; Students Book. Lorgman.кн.2. Abbs B. & Freebairn I. Переглянути
22
Журнал 

Вісутній

САМОСУБ’ЄКТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗМІННІ ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У РЯТУВАЛЬНИКІВ. Стаття Грибенюк Г.С. Переглянути
23
Журнал 

Вісутній

Розвиток характеристик самоактитвності курсанта. Стаття Грибенюк Г.С. Переглянути
24
Стандарт 

Вісутній

Містобудування. Збірник. Розділ. Організаційно-методичні, містобудівні, технічні, рекомендовані будівельні норми. None Переглянути
25
Стандарт 

Вісутній

Нафтопродукти. Зберігання. Транспорт. Безпека. Розділ: Експлуатація та інженерне обладнання. None Переглянути
26
Брошура 

Вісутній

Велич подвигу народного (тези матеріалів обласної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр). None Переглянути
27
Курс лекцій 

Вісутній

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи ФЕДОРЕНКО Дмитро ТАРАН Ігор КРИШТАЛЬ Василь Переглянути
28
Навчально-методичний посібник 

Вісутній

Компетентнісний підхід до процесу підготовки фахівця: формування природничо-наукової компетенції у майбутнього інженера None Переглянути
29
Монографія 

Вісутній

Термодинаміка нерівноважних процесів None Переглянути
30
Методична розробка 
21 травня 2022 року 
Методичні рекомендації до виконання графічних робіт із дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» Мельник О.Г., Вовк Н.П. Переглянути
31
Навчальний посібник 
2023 
Системи пожежної сигналізації, оповіщування та спостерігання В.І. Томенко, Р.П. Мельник, О.Г. Мельник, І.М. Шкарабура, О.В. Костирка, О.О. Зобенко Переглянути
32
Монографія 
2023 
Психологія і війна: незасвоєні уроки Гюстава Ле Бона. Монографія Осьодло В.І., Траверсе Т.М. Переглянути
33
Методична розробка 
2023 
Методичні вказівки на виконання контрольної роботи з дисципліни «Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи» циклу професійної (вибіркової) підготовки за освітньо-професійною програмою «Цивільний захист» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» Дмитро ФЕДОРЕНКО, Василь КРИШТАЛЬ, Ігор ТАРАН, Сергій ЩЕПАК Переглянути
34
Навчальний посібник 
2023 
Дії підрозділів ДСНС України в умовах воєнного стану Мирослав КОВАЛЬ, Дмитро ЧАЛИЙ, Віктор КОВАЛЬЧУК, Дмитро ФЕДОРЕНКО Переглянути
35
Навчальний посібник 
2023 
Рятувальнику про домедичну допомогу та небезпеки радіаціи ного, хімічного та біологічного походження Черненко О. М. , Алєксєєв А. Г., Цвіркун С. В. Переглянути
36
Навчальний посібник 
2023 
Дії підрозділів ДСНС України в умовах воєнного стану. Мирослав КОВАЛЬ, Дмитро ЧАЛИЙ, Віктор КОВАЛЬЧУК, Дмитро ФЕДОРЕНКО та ін Переглянути
37
Навчальний посібник 
2023 
Історія держави і права зарубіжних країн : [Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 081 «Право»] Федоренко Я.А. Переглянути
38
Книга 
2023 
Battle for Kharkov/Битва за Харків. Bura D.Butusov Y. Переглянути
39
Методична розробка 
2023 
22. Методичні вказівки на виконання контрольної роботи з дисципліни «Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи» циклу професійної (обов'язкової) підготовки за освітньо-професійною програмою «Цивільний захист» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» Дмитро ФЕДОРЕНКО, Василь КРИШТАЛЬ, Ігор ТАРАН, Сергій ЩЕПАК Переглянути
40
Навчальний посібник 
2023 
Системи пожежної сигналізації, оповіщування та спостерігання : Навчальний посібник За ред.Томенко В. І., Мельник Р. П., Мельник О. Г., Шкарабура І. М., Костирка О. В., Зобенко О. О. Переглянути
41
Монографія 
2023 
Створення розпилених струменів води для автоматичних установок пожежогасіння : монографія / [Д. В. Колесніков, С. В. Стась, К. І. Мигаленко] Колесніков Д. В., Стась С. В.,Мигаленко К. І. Переглянути
42
Збірник наукових праць 
2023 
Наука про цивільний як шлях становлення молодих вчених. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, ад'ютктів(аспірантів) None Переглянути
43
Монографія 
2023 
Сучасні форми та методи роботи психолога в кабінеті психологічного розвантаження персоналу ДСНС України: монографія / М. А. Кришталь, М. В. Фомич, Л. І. Мохнар, О. М. Дячкова, Т. В. Чередниченко. За ред. М. А. Кришталь, М. В. Фомич, Л. І. Мохнар, О. М. Дячкова, Т. В. Чередниченко. Переглянути
44
Збірник наукових праць 
2023 
Надзвичайні ситуації: безпека та захист: Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції з міжнародною участю None Переглянути
45
Збірник наукових праць 
2023 
Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ): Матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 16 берез. 2023 р None Переглянути
46
Навчальний посібник 
2023 
Academic English for PhD students of non-language majors»: навчальнии посібник Ненько Ю. , Іващенко О., Крічкер тО. Переглянути
47
Збірник наукових праць 
2023 
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій: Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції None Переглянути
48
Навчально-методичний посібник 
2023 
Основи психолого-педагогічної компетентності : Навч.-метод Іващенко О. А., Ненько Ю. П. Переглянути
49
Навчальний посібник 
2023 
Актуальні кейси з академічної доброчесності: навчальний посібник. Кришталь А. О. Переглянути
50
Збірник наукових праць 
2023 
Правовий дискурс: Матеріали ІІI Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів та викладачів закладів вищої освіти. Черкаси, 12 жовт. 2023 р. None Переглянути
51
Збірник наукових праць 
2023 
Проблеми психології діяльності в особливих умовах: Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 18 квітня 2023 р. None Переглянути
52
Навчальний посібник 
2023 
Особливості конструктивних рішень захисних споруд цивільного захисту: Навч. посіб. Рудешко І.,Сідней С., Березовський А. Переглянути
53
Методична розробка 
2023 
«Психогігієна праці в особливих умовах діяльності» К.Р. None Переглянути
54
Навчально-методичний посібник 
2023 
Навчально-практичний посібник щодо проведення табірного збору Перевізник В. М., Засунько С. С.,Землянський О. М. Переглянути
55
Збірник наукових праць 
2023 
Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. Випуск 23 None Переглянути
56
Навчальний посібник 
2023 
Історія філософії права від Античності до Середньовіччя. навчальний посібник Усов Д.В. Переглянути
57
Навчальний посібник 
2023 
Єлагін Г. І., Нуянзін В. М., Алєксєєв Збірник задач і вправ з курсу «Виникнення і розвиток горіння та вибуху. Припинення горіння». Єлагін Г. І., Нуянзін В. М., Алєксєєв А. Г., Майборода А. О. Переглянути
58
Навчальний посібник 
2023 
Рятувальнику про домедичну допомогу та небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження Черненко О. М. , Алєксєєв А. Г., Цвіркун С. В. Переглянути
59
Навчально-методичний посібник 
2023 
Основи психолого-педагогічної компетентності : Навч.-метод. посіб. Іващенко О. А., Ненько Ю. П. Переглянути
60
Монографія 
2023 
Обгрунтування параметрів малогабаритної вогневої установки для оцінювання вогнестійкості елементів будівельних конструкцій. Монографія Перегін А., Гвоздь В., Кришталь М., Калашнік Н., Нуянзін О. Переглянути
61
Збірник наукових праць 
2023 
Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. 20 квітня 2023 року, м. Черкаси. None Переглянути
62
Журнал 
2022 
Промислове будівництво та інженерні споруди None Переглянути
63
Журнал 
2022 
Бюлетень законодавства і юридичної практики України.Загальнодержавне періодичне видання None Переглянути
64
Навчальний посібник 
2022 
Історія філософії права в Україні Усов Д.В. Переглянути
65
Збірник наукових праць 
2022 
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції None Переглянути
66
Журнал 
2022 
Будівництво і стандартизація.Інформаційно-аналітичний огляд None Переглянути
67
Журнал 
2022 
Теплофізика та теплоенергетика.Науково-фахове видання. None Переглянути
68
Журнал 
2022 
Ядерна та радіаційна безпека.Науково-техничний журнал None Переглянути
69
Журнал 
2022 
Охорона праці і пожежна безпека.Виробничо-практичний журнал None Переглянути
70
Журнал 
2022 
Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал None Переглянути
71
Навчальний посібник 
2022 
Позитивна психотерапія. Гордієнко-Митрофанова І Переглянути
72
Збірник наукових праць 
2022 
Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ): Матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 11 березня 2022 р. None Переглянути
73
Книга 
2022 
Охорона психічного здоров’я в умовах війни : у 2 т. пер. з англ. Тетяна Охлопкова, Олександра Брацюк. Переглянути
74
Дисертації 
2022 
Розрахунковий метод оцінювання вогнезахисної здатності вогнестійкої фанери для дерев'яних балок. Дисертація Змага М.І. Переглянути
75
Журнал 
2022 
Освіта України. Спецвипуск газети. None Переглянути
76
Журнал 
2022 
Охорона праці. Науково-виробничий журнал None Переглянути
77
Стандарт 
2022 
Постанова Кабінету Міністрів України № 1338 від 28.11.2022 р. «Деякі питання надання безоплатної психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» None Переглянути
78
Збірник наукових праць 
2022 
Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. Випуск 22. None Переглянути
79
Журнал 
2022 
Мовознавство. Науково-теоретичний журнал інституту мовознавства ім. О.О. Потебні та українського-інформаційного фонду НАН України. None Переглянути
80
Навчальний посібник 
2022 
Дослідження пожеж. Навчальний посібник. За ред. Вовк С., Харчук А., Сухай А., Шелюх Ю. Переглянути
81
Навчальний посібник 
2022 
«English for Occupational Safety and Health Specialistкурсантів, студентів та слухачів вищ. навч. закл. пож.-тех. спрям.) Крічкер О.Ю.Єремеєва Н.Ф. Переглянути
82
Монографія 
2022 
Розрахункова оцінка вогнестійкості вогнезахищених сталевих балок : монографія / О. В. Борсук, С. В. Поздєєв, О. М. Нуянзін, О. В. Некора, В. М. Гвоздь, О. М. Тищенко, Н. П. Заїка За ред. О. В. Борсук, С. В. Поздєєв, О. М. Нуянзін, О. В. Некора, В. М. Гвоздь, О. М. Тищенко, Н. П. Заїка Переглянути
83
Книга 
2022 
Щоденник агресії. Курков А. Переглянути
84
Монографія 
2022 
Психолого-педагогічна компетентність як програмний результат фахової підготовки здобувачів у відомчих закладах вищої освіти ДСНС України : монографія Іващенко О. А., Ненько Ю. П Переглянути
85
Монографія 
2022 
Розвиток технології прийняття рішень при комплектуванні аварійно- рятувальної техніки : монографія. Кришталь В. М., Куліца О. С., Григор’ян М. Б. Переглянути
86
Монографія 
2022 
Управління розвитком професійної компетентності фахівців Державної служби України з надзичайних ситуацій у процесі фізичної підготовки. Монографія Архипенко В.О., Стеценко А.І. Переглянути
87
Навчальний посібник 
2022 
Засоби індивідуального та колективного захисту. Навчальний посібник За ред. Бас О., Журбинський Д., Ільченко М., Мирошник О., Тищенко Є., Федоренко Д. Переглянути
88
Навчальний посібник 
2022 
Експрес підготовка до ЄВІ Міненко О., Ненько Ю. Переглянути
89
Книга 
2022 
Битва за Харків.2014 рік Бура Д. Переглянути
90
Навчальний посібник 
2022 
Моделі та моделювання у професійній діяльності викладача вищої школи Касярум С. Переглянути
91
Книга 
2022 
Місто-герой Чернігів. Бура Д. Переглянути
92
Методична розробка 
2022 
«Сучасні управлінські, інформаційно-психологічні технології» Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека» За заг.ред. Грибенюк Г.С. Переглянути
93
Книга 
2022 
Мандрівка до потойбіччя.Маріуполь. Шишацький Є. Переглянути
94
Книга 
2022 
Хроніка війни 2014-2022. Перші пів року повномасштабної агресії (24.02.2022-24.08.2022) Упор.Воронін В.М. Переглянути
95
Книга 
2022 
За ідентичність і незалежність. Війна Росії проти України: історичні передумови, геополітичні паралелі.Кн.2 Упор.Боряк Г., Ясь О. Переглянути
96
Методична розробка 
2022 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Сучасні управлінські, інформаційно-психологічні технології» Грибенюк Г. Переглянути
97
Книга 
2022 
За ідентичність і незалежність. Війна Росії проти України: історичні передумови, геополітичні паралелі.Кн.1 Упор. Боряк Г., Ясь О. Переглянути
98
Методична розробка 
2022 
Грибенюк Г.С. «Сучасні управлінські, інформаційно-психологічні технології» [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 26 «Цивільна безпека» 263 «Цивільна безпека»] None Переглянути
99
Збірник наукових праць 
2022 
Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів та студентів.26 травня 2022 None Переглянути
100
Збірник наукових праць 
2022 
Правовий дискурс: Матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти None Переглянути
101
Збірник наукових праць 
2022 
Проблеми формування правової держави в Україні: матеріали круглого столу None Переглянути
102
Навчальний посібник 
2022 
Вибухонебезпечні наслідки воєнного стану. Виклики та протидія: Навчальний посібник С.В. Сукач, С.А. Фірсов, О.О. Чечнева та ін Переглянути
103
Енциклопедія 
2022 
Енциклопедія СучасноїУкраїни.МР-НА. Т.24 None Переглянути
104
Збірник наукових праць 
2022 
Надзвичайні ситуації: безпека та захист: Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю None Переглянути
105
Монографія 
2022 
Оцінювання вогнестійкості сталевих конструкцій на етапі експлуатації будівель і споруд : монографія / [І. М. Шкарабура, І. Г. Маладика, К. І. Мигаленко, Д. В. Лесечко] Шкарабура І. М., МаладикаІ.Г., Мигаленко К.І., Лесечко Д. В. Переглянути
106
Навчальний посібник 
2022 
Політологія Чубіна Т. Переглянути
107
Книга 
2022 
Євген Коновалець. Коляда І., Куцик Р. Переглянути
108
Навчальний посібник 
2022 
Україна в європейському історичному та культурному контекстах (Давня історія та Середні віки). Частина 1 : Навчальний посібник Косяк С. М. Переглянути
109
Навчальний посібник 
2022 
Англійська мова для студентів-юристів (частина ІІІ) : навчальний посібник. Ненько Ю. Переглянути
110
Навчальний посібник 
2022 
Академічна доброчесність: курс лекцій. Навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія», галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека» Кришталь А.О. Переглянути
111
Навчальний посібник 
2022 
Особливості конструктивних рішень захисних споруд цивільного захисту: Навч. посіб. Ільченко М., Гвоздь В., Рудешко І., Бас О. Переглянути
112
Навчальний посібник 
2022 
Релігієзнавство: навч. посіб. Вороновська Л. Переглянути
113
Курс лекцій 
2022 
Культурологія: люди та ідеї : курс лекцій. Частина 2. Горенко Л. Переглянути
114
Навчально-методичний посібник 
2022 
Вибухові боєприпаси ,перше видання Ролі Еванс (Roly Evans) та Боб Седдон (Bob Seddon) за підтримки Йовани Чарапіч (Jovana Carapic). Переглянути
115
Методична розробка 
2022 
ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА Котляр Д. Переглянути
116
Методична розробка 
2022 
Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи здобувачами заочної форми навчання з освітнього компоненту «Державний нагляд у сфері пожежної безпеки» Олександр Дядюшенко, Оксана Кириченко, Валентин Дивень Переглянути
117
Навчально-методичний посібник 
2022 
Вибухові боєприпаси Ролі Еванс (Roly Evans) та Боб Седдон (Bob Seddon) за підтримки Йовани Чарапіч (Jovana Carapic). Переглянути
118
Навчальний посібник 
2022 
Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження : навчальний посібник. Алєксєєв А. Г. , Журбинський Д. А., Цвіркун С. В., Засунько С. С., . Землянський О. М Переглянути
119
Збірник наукових праць 
2022 
Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. 21 квітня 2022 року, м. Черкаси. None Переглянути
120
Навчальний посібник 
2022 
Психологія праці та інженерна психологія : Кириченко В.В. Переглянути
121
Книга 
2022 
Журналісти на війні: док. дослідження, хронікальний літопис, аналітика. Упор. Сорока М. Переглянути
122
Курс лекцій 
2022 
Ґендерні основи безпеки та трудової діяльності: курс лекцій Федоренко Я.А. Переглянути
123
Книга 
2022 
Залізна евакуація. Пермяков А. Переглянути
124
Книга 
2022 
Одна Україна, єдиний народ. Бесіди з Деонідом Кравчуком. Кравчук Л., Красовицький О. Переглянути
125
Навчальний посібник 
2022 
Спеціальна електротехніка: навчальний посібник / О. М. Землянський, К. І. Мигаленко, П. І. Заїка, В. І. Томенко, С. С. Тарасов, О. О. Зобенко, М. Г. Томенко За ред. Землянський О. М., Мигаленко К. І., Заїка П. І. , Томенко В. І., Тарасов С. С. , Зобенко О. О., Томенко М. Г. Переглянути
126
Навчальний посібник 
2022 
«English for Occupational Safety and Health Specialists»: навч. посiб. (для курсантів, студентів та слухачів вищ. навч. закл. пож.-тех. спрям.) / Крічкер О. Ю., Єремеєва Н. Ф. Переглянути
127
Книга 
2022 
10 розмов про Давню історію України. Красножон А., Красовицький О. Переглянути
128
Книга 
2022 
10 розмов про історію України і світу. Яневський Д., Красовицький О. Переглянути
129
Книга 
2022 
Міста - герої Буча, Ірпінь, Гостомель. Подобна Є. Переглянути
130
Навчальний посібник 
2021 
Іноземна мова (англійська) : посібник для самостійної роботи підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою «Екстремальна та кризова психологія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» : навчальний посібник / [ Міненко О. В., Єремеєва Н. Ф., Спіркіна О. О.] Міненко О.В.,Єремеєва Н., Спіркіна О. Переглянути
131
Методична розробка 
2021 
Методичні рекомендації до виконання графічних робіт із дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» Мельник О.Г., Вовк Н.П. Переглянути
132
Монографія 
2021 
Філософське обґрунтування шляхів удосконалення чеснот толерантності та гідності як фундаментальних чинників особистого і соціального буття за заг. ред. Т. М. Кришталь, Т. Д. Чубіної Переглянути
133
Монографія 
2021 
Державне регулювання соціальної політики у сфері цивільного захисту колективна монографія / [за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. Кришталь, д-ра іст. наук, проф. Т. Чубіної] Переглянути
134
Книга 
2021 
Історія УПА Офіцинський Р. Переглянути
135
Навчально-методичний посібник 
2021 
Організаційно-ділова гра . Грибенюк Г.С. Переглянути
136
Книга 
2021 
Українська КЛІО. Нариси про історію, істориків та пам'ять. Плохій С. Переглянути
137
Книга 
2021 
Коврайський період життя і творчості Г.С. Сковороди: усно-історичні оповідання. Нехорошев С. Переглянути
138
Навчально-методичний посібник 
2021 
«Реагування на біологічні загрози» None Переглянути
139
Навчальний посібник 
2021 
Історія філософії права: від модерну до постмодерну Дмитро УСОВ Переглянути
140
Енциклопедія 
2021 
Енциклопедія СучасноїУкраїни.НГ-НЯ. Т.23 None Переглянути
141
Навчально-методичний посібник 
2021 
занять «Реагування на хімічні загрози» None Переглянути
142
Навчальний посібник 
2021 
Основи психології для рятувальників Л. Мохнар, О. Дячкова, О. Франчук, М. Марцін Переглянути
143
Навчально-методичний посібник 
2021 
«Реагування на радіаційні загрози» None Переглянути
144
Монографія 
2021 
Захист критичної інфраструктури в умовах надзвичайних ситуацій: монографія / С.І. Азаров, В.Л. Сидоренко, С.А. Єременко, А.В. Пруський, А.М. Демків; За заг. ред. Волянського П.Б. Переглянути
145
Книга 
2021 
25 відомих кримських татар: від кримського ханства до сьогодення. Абдулаєва Г. Переглянути
146
Книга 
2021 
Випробовуючи долю, гартуючи волю: Україна й українці в ХХ- на початку ХХI ст.Тридцять років незалежності: виклики, випробування, відповіді.в 3-х кн. Кн.3 За ред. Головко В., Якубова Л. Переглянути
147
Навчально-методичний посібник 
2021 
Експериментальна психологія.Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія». Грибенюк Г.С. Переглянути
148
Книга 
2021 
Випробовуючи долю, гартуючи волю: Україна й українці в ХХ- на початку ХХI ст.Україна й українці в 1917-1939 рр.в -х кн. Кн.1 За ред. Єфіменко Г., Кульчицький С., Пиріг Р. та інш. Переглянути
149
Навчально-методичний посібник 
2021 
Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів:методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія». Грибенюк Г.С. Переглянути
150
Навчально-методичний посібник 
2021 
Психодіагностика:методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія». Грибенюк Г.С. Переглянути
151
Навчальний посібник 
2021 
Основи психології для рятувальників. Навчальний посібник./за ред. Мохнар Л., Дячкова О., Франчук О., Марцін М. Мохнар Л., Дячкова О., Франчук О., Марцін М. Переглянути
152
Книга 
2021 
Іван Мазепа та імперія Петра. Таїрова-Яковлева Т. Переглянути
153
Книга 
2021 
Білоруський Донбас. Андрєєва К., Ілляш І. Переглянути
154
Методична розробка 
2021 
Експериментальна психологія.Курсова робота Грибенюк Г.С. Переглянути
155
Монографія 
2021 
Достовірність результатів вогневих випробувань при оцінюванні межі вогнестійкості несучих стін: монографія / за заг. ред. д-ра техн. наук, професора С. В. Поздєєва.,С. О. Сідней, В. М. Гвоздь, О. М. Тищенко, О. М. Нуянзін, О. В. Некора, Т. М. Шналь, А. І. Березовський, І. В. Рудешко, С. М. Федченко, І. А. Неділько. За заг.ред. Поздєєв С.В. Переглянути
156
Навчальний посібник 
2021 
Основи психології для рятувальників: частина 1 Мохнар Л., Дячкова О., Франчук О., Марцін М. Переглянути
157
Навчально-методичний посібник 
2021 
Експериментальна психологія [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» Грибенюк Г.С. Переглянути
158
Навчально-методичний посібник 
2021 
Психологія управління в особливих умовах діяльності: [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»] Дячкова О.М. Переглянути
159
Навчально-методичний посібник 
2021 
Педагогіка та педагогічна психологія: методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» Дячкова О.М. Переглянути
160
Навчально-методичний посібник 
2021 
Психологія травмуючи ситуацій [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія») Грибенюк Г.С. Переглянути
161
Навчально-методичний посібник 
2021 
Психологія впливу та захисту.Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія». Грибенюк Г.С. Переглянути
162
Навчально-методичний посібник 
2021 
Психологічна служба як ресурс безпечної службової діяльності: [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія») Дячкова О.М. Переглянути
163
Навчально-методичний посібник 
2021 
Анатомія нервової системи та фізіологія вищої нервової діяльності. Навчально- методичний посібник. Бужин О.А., Заєць Р.А. Переглянути
164
Навчально-методичний посібник 
2021 
Психодіагностика [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» Грибенюк Г.С. Переглянути
165
Методична розробка 
2021 
Методичні рекомендації до виконання графічних робіт із дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» (частина 1). Мельник О., Вовк Н. Переглянути
166
Методична розробка 
2021 
Профілактика та подолання сімейного насилля: [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»)] Дячкова О. Переглянути
167
Методична розробка 
2021 
Технічна механіка рідин та газу: Лабораторний практикум./Мигаленко К.І., Колесніков Д.В., Заїка Н.П. Мигаленко К.І., Колесніков Д.В., Заїка Н.П. Переглянути
168
Методична розробка 
2021 
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт «Практикум-журнал з дисциплін «Теорія розвитку та припинення горіння» та «Теорія горіння та вибуху» За ред.Єлагін Г. І., Тищенко О. М., Нуянзін В. М., Майборода А. О., Маладика І. Г. Переглянути
169
Методична розробка 
2021 
Організаційна психологія:та основи організації праці [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»)] Грибенюк Г.С. Переглянути
170
Методична розробка 
2021 
Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»)] Грибенюк Г.С. Переглянути
171
Книга 
2021 
Chronicle of the wor 2014-2020. Vol.2.Хроніка війни. Bura D.Krasovytskyy O. Переглянути
172
Книга 
2021 
Українське століття (1921-2021):витоки, уроки, перспективи державотворення. Нариси. За ред. Водотика Т., Головко В., Кульчицький С.. Якубова Л. Переглянути
173
Навчальний посібник 
2021 
Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням. Посібник з дисципліни для самостійної роботи підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою «цивільний захист» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 263 «цивільний захист» у галузі знань «цивільна безпека» Єремеєва Н. Ф., Крічкер О. Ю., Міненко О. В. Переглянути
174
Книга 
2021 
Chronicle of the wor 2014-2020. Vol.1.Хроніка війни. Bura D.Krasovytskyy O. Переглянути
175
Методична розробка 
2021 
Методичні рекомендації до виконання графічних робіт із дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» Мельник О.Г., Вовк Н.П. Переглянути
176
Книга 
2021 
Chronicle of the wor 2014-2020. Vol.3.Хроніка війни. Bura D.Krasovytskyy O. Переглянути
177
Навчальний посібник 
2021 
Психологія діяльності в особливих умовах за заг. ред. Кришталь М.А., Головченко С.І., Грибенюк Г.С., Дячкова О.М., Мохнар Л.І., Рябоконь В.В., Скоробогатов Ю.А., Фомич М.В., Чередниченко Т.В. Переглянути
178
Навчальний посібник 
2021 
«English for Health and Safety Specialists»: навч. посiб. (для курсантів, студентів та слухачів вищ. навч. закл. пож.-тех. спрям.) / [ Н. Ф. Єремеєва, О. Ю. Крічкер ]. Єремеєва Н. Ф., Крічкер О. Ю. Переглянути
179
Навчальний посібник 
2021 
Посібник для самостійної роботи з англійської мови за професійним спрямуванням обов’язкової загальної підготовки за освітньо-професійною програмою «Право» підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». СпіркінаО. О., НенькоЮ. П., Іващенко О. А. Переглянути
180
Курс лекцій 
2021 
Методологія та організація наукових досліджень : курс лекцій Федоренко Я.А. Переглянути
181
Курс лекцій 
2021 
Соціологія: адаптивний курс лекцій в рамках програми Еразмус+ Чубіна Т.Д. Переглянути
182
Курс лекцій 
2021 
Культурологія. Курс лекцій. Горенко Л.М. Переглянути
183
Навчальний посібник 
2021 
Посібник для самостійної роботи з дисципліни «іноземна мова (англійська)» обовязкової загальної за освітньо-професійною програмою «охорона праці» підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 26 «цивільна безпека» за спеціальністю 263 «цивільна безпека Крічкер О. Ю., Єремеєва Н. Ф., Спіркіна О. О. Переглянути
184
Навчальний посібник 
2021 
Розрахунок сталевих конструкцій будівель і споруд згідно з Єврокодом 3 та національними додатками України. Навчальний посібник. За ред. Гвоздь В.М.,Ю Тищенко О.М., Поздєєв С.В., Шналь Т.М., Березовський А.І., Рудешко І.В.,Сідней С.О. Переглянути
185
Навчальний посібник 
2021 
Елементи математичного моделювання та прикладної математики. Навчальний посібник Тацій Р., Стасюк М., Пазен О. Переглянути
186
Книга 
2021 
Випробовуючи долю, гартуючи волю: Україна й українці в ХХ- на початку ХХI ст.Від Другої світової до холодної: війни в долі України.в 3-х кн. Кн.2 За ред. Даниленко В., Крупина В., Кульчицький С. Лисенко О. Переглянути
187
Книга 
2021 
Українська автономія та утворення УНР. Грушецький Б. Переглянути
188
Навчально-методичний посібник 
2021 
15. Рекомендації до розроблення модульної навчальної програми для осіб молодшого, середнього та старшого начальницького складу ДСНС України, які беруть участь в реагуванні на події з небезпечними хімічними, радіоактивними та біологічними речовинами None Переглянути
189
Навчальний посібник 
2021 
Історія філософії права: від модерну до постмодерну : навчальне видання Усов Д.В. Переглянути
190
Навчально-методичний посібник 
2021 
Культура відносин у військовому колективі. Порадник командиру : метод. посіб. За заг. ред. Н. А. Агаєва Переглянути
191
Журнал 
2021 
Довкілля та здоров'я.Науково-фахове видання. None Переглянути
192
Збірник наукових праць 
2021 
Правовий дискурс: Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти. – None Переглянути
193
Журнал 
2021 
Український радіологічний та онкологічний журнал. Науково-практичне видання None Переглянути
194
Журнал 
2021 
Промислова електроенергетика та електротехніка. None Переглянути
195
Методична розробка 
2021 
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт "Практикум-журнал з дисциплін "Теорія розвитку та припинення горіння " та "Теорія горіння та вибуху" За ред.Єлагін Г. І., Тищенко О. М., Нуянзін В. М., Майборода А. О., Маладика І. Г. Переглянути
196
Збірник наукових праць 
2021 
«Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація»Т.5 №1.Збірник наукових праць Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України None Переглянути
197
Збірник наукових праць 
2021 
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Матеріали X II Міжнародної науково-практичної конференції.08-09 квітня. 2021 р. None Переглянути
198
Журнал 
2021 
Психолог.Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів. None Переглянути
199
Збірник наукових праць 
2021 
Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ) МАТЕРІАЛИ VI Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів 19 березня 2021 року м.Черкаси None Переглянути
200
Збірник наукових праць 
2021 
Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів та студентів. None Переглянути
201
Збірник наукових праць 
2021 
Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне,майбутнє. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю.22 квітня 2021 р. None Переглянути
202
Журнал 
2021 
Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. Випуск 21. None Переглянути
203
Підручник 
2021 
Психічне здоров’я особистості: підручник для вищих навчальних закладів / С.Д. Максименко, Я.В. Руденко, А.М. Кушнєрьова, В.М. Невмержицький. За заг. ред. Максименка С.Д. Переглянути
204
Методична розробка 
2021 
Психологія травмуючи ситуацій [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»)] Грибенюк Г.С. Переглянути
205
Монографія 
2021 
Формування дослідницької компетентності майбутніх магістрів з пожежної безпеки. Монографія. За ред.Ножко І.О., Ротар В.Б., Лагно Д.В., Биченко С.М., Панімаш Ю.В. Переглянути
206
Навчально-методичний посібник 
2021 
Організаційна психологія:та основи організації праці: методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія». Грибенюк Г.С. Переглянути
207
Навчальний посібник 
2021 
Історичні задачі, проблемні та тестові завдання з історії та культури України Косяк С.М. Переглянути
208
Навчальний посібник 
2021 
Українська пунктуація. Вправи. Тести. Диктанти Савченко Ірина Переглянути
209
Навчально-методичний посібник 
2021 
Психологічна профілактика психотравмації військовослужбовців Збройних Сил України. Кокун О.М., Мороз В.М., Лозінська Н.С., Пішко І.О. Переглянути
210
Журнал 
2021 
Промислова безпека None Переглянути
211
Журнал 
2021 
Ядерна та радіаційна безпека.Науково-техничний журнал None Переглянути
212
Навчальний посібник 
2021 
Іноземна мова (англійська)» обовязкової загальної за освітньо-професійною програмою «охорона праці» підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 26 «цивільна безпека» за спеціальністю 263 «цивільна безпека Крічкер О. Ю., Єремеєва Н. Ф., Спіркіна О. О. Переглянути
213
Журнал 
2021 
Наука і оборона. Науково-теоретичний та науково-практичний журнал None Переглянути
214
Збірник наукових праць 
2021 
Життєві перспективи особистості у посттравматичному світі. Міжвузівський науково-практичний семінар. 1-13 травня 2021 року. None Переглянути
215
Журнал 
2021 
Мовознавство. Науково-теоретичний журнал None Переглянути
216
Збірник наукових праць 
2021 
Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. Випуск 21 За ред.Єремеєва Н. Ф. ; Косяк С. М.; Кришталь Т.М. Ненько Ю. П. Переглянути
217
Навчальний посібник 
2021 
ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 263 «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА» Єремеєва Н. Ф., Крічкер О. Ю., Міненко О. В. Переглянути
218
Журнал 
2021 
Теплофізика та теплоенергетика.Науково-фахове видання. None Переглянути
219
Журнал 
2021 
Промислова гідравліка і пневматика. Всеукраїнський науково-технічний журнал None Переглянути
220
Навчально-методичний посібник 
2021 
Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврсього) рівня вищої освіти з дисциплін та практичної підготовки спеціальності 053 «Психологія» Фомич М.В.,Грибенюк Г.С. Переглянути
221
Навчальний посібник 
2021 
Методичні рекомендації з інтеграції гендерних підходів у систему підготовки фахівців для сектору безпеки і оборони України./Волобуєва О., В'яткіна А., Ганаба С., Гончаренко О. та інш. None Переглянути
222
Журнал 
2021 
Промислова безпека. None Переглянути
223
Журнал 
2021 
Пожежна та техногенна безпека.Науково-виробничий журнал None Переглянути
224
Журнал 
2021 
Будівництво і стандартизація None Переглянути
225
Навчальний посібник 
2021 
English Language Practice: Rescue Service / навчальний посібник з англійської мови Ненько Ю. П., Іващенко О. А. Переглянути
226
Журнал 
2021 
Освіта України. Спецвипуск газети. None Переглянути
227
Журнал 
2021 
Безпека життєдіяльності.Науково-популярний журнал None Переглянути
228
Методична розробка 
2021 
Методичні вказівки до виконання магістерських робіт освітнього ступеня "магістр" спеціальності 261 "Пожежна безпека" За ред. Кириченко О.В., Дивень В.І., Дендаренко Ю.Ю., Мельник В.П., Маладика Л.В. Переглянути
229
Журнал 
2021 
Охорона праці і пожежна безпека. Виробничо-практичний журнал. None Переглянути
230
Журнал 
2021 
Охорона праці None Переглянути
231
Журнал 
2021 
Промислове будівництво та інженерні споруди. None Переглянути
232
Монографія 
2021 
Державне регулювання соціальної політики у сфері цивільного захисту : колективна монографія / [за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. Кришталь, д-ра іст. наук, проф. Т. Чубіної За ред. Кришталь Т.М., Чубіна Т.Д. Переглянути
233
Методична розробка 
2020 
Патологічна та клінічна психологія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів з навчальної обов’язкової дисципліни «Патологічна та клінічна психологія» Чередниченко Т.В. Переглянути
234
Підручник 
2020 
Кримінологія. Підручник За ред. Чернея В.В. Переглянути
235
Збірник наукових праць 
2020 
Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграціі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 27-28 травня 2020 року) None Переглянути
236
Методична розробка 
2020 
Диференціальна психологія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів з навчальної обов’язкової дисципліни «Диференціальна психологія» Чередниченко Т.В. Переглянути
237
Журнал 
2020 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 5(58)2020 None Переглянути
238
Журнал 
2020 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 3(56)2020 None Переглянути
239
Монографія 
2020 
Методика оцінки вогнестійкості дерев'яних балок з вогнезахисним просоченням.Монографія За ред.Змага М.І., Змага Я.В., Некора О.В., Поздєєв С.В.Федченко С.М., Швиденко А.В. Переглянути
240
Методична розробка 
2020 
Активні методи навчання у викладанні психології. Лекція 4 Мохнар Л.І. Переглянути
241
Навчальний посібник 
2020 
Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник. Єремеєва Н., Міненко О., Снісаренко Я. Переглянути
242
Підручник 
2020 
Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України : підручник : у 2 ч. Ч. 1. за заг. ред. В. В. Стасюка./Н. А. Агаєв, В. Г. Дикун, В. С. Чорний та ін.; Переглянути
243
Навчальний посібник 
2020 
Навчальний посібник з національно-патріотичної підготовки особового складу Збройних Сил України . За заг. ред. Н. Агаєва. ГерасименкоМ. , Мараєва В., МацагорО. та ін. Переглянути
244
Журнал 
2020 
Будівництво і стандартизація None Переглянути
245
Монографія 
2020 
Заклади вищої освіти Державної служби України з надзвичайних ситуацій: історія становлення та особливості розвитку. Монографія. Чубіна Т.Д., Богун Л.В. Переглянути
246
Методична розробка 
2020 
СОЦІАЛЬНА ТА ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ . Методичні вказівки для виконання курсової роботи за напрямом підготовки 053 «Психологія» здобувачів освітнього рівня «бакалавр» за ред. Дмитренко М.Й., Кришталь М.А. Переглянути
247
Курс лекцій 
2020 
КУРС ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОМАТИКА»Лекція 1. Предмет психології здоров’я. Мохнар Л.І. Переглянути
248
Збірник наукових праць 
2020 
Травневі правові читання. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти. 7 травня 2020 р. None Переглянути
249
Курс лекцій 
2020 
Методика викладання психології. Лекція 1. Мохнар Л.І. Переглянути
250
Збірник наукових праць 
2020 
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції.09-10 квітня 2020 р. None Переглянути
251
Збірник наукових праць 
2020 
Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ) МАТЕРІАЛИ V Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів 12 березня 2020 року м.Черкаси None Переглянути
252
Методична розробка 
2020 
Вікова та геронтопсихологія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів з навчальної обов’язкової дисципліни «Вікова та геронтопсихологія» Чередниченко Т.В. Переглянути
253
Збірник наукових праць 
2020 
Надзвичайна ситуаці: безпека та захист. Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 29-30 жовтня 2020 р. None Переглянути
254
Збірник наукових праць 
2020 
Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне,майбутнє. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю.23 квітня 2020 р. None Переглянути
255
Курс лекцій 
2020 
Релігієзнавство. Курс лекцій Горенко Л.М. Переглянути
256
Журнал 
2020 
Безпека життєдіяльності None Переглянути
257
Журнал 
2020 
Вища школа None Переглянути
258
Навчальний посібник 
2020 
Керівні психологічні техніки: посібник для командира роти (взводу) Мороз В.М., Скрипкін О.Г. Переглянути
259
Журнал 
2020 
Наука і оборона None Переглянути
260
Збірник наукових праць 
2020 
Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції ( Київ, 9-10 грудня 2020) None Переглянути
261
Курс лекцій 
2020 
КУРС ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОМАТИКА.Лекція 6 . Мета і завдання фахівця-психолога в галузі здоров’я Мохнар Л.І. Переглянути
262
Збірник наукових праць 
2020 
Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів та студентів. 13 травня 2020 р. None Переглянути
263
Навчальний посібник 
2020 
Українська мова (за професійним спрямуванням). Практичний курс Єремеєва Н., Міненко О., Снісаренко Я. Переглянути
264
Навчальний посібник 
2020 
Англійська мова для студентів-психологів Іващенко О.А., Ненько Ю.П. Переглянути
265
Курс лекцій 
2020 
Проблеми філософії права Усов Д.В. Переглянути
266
Курс лекцій 
2020 
КУРС ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОМАТИКА.Лекція 3. Поняття про стрес. Мохнар Л.І. Переглянути
267
Книга 
2020 
Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" За ред. Левченко К.Б., Павліченко К.В., Чернея В.В. Переглянути
268
Курс лекцій 
2020 
КУРС ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОМАТИКА.Лекція 4. Індивідуальні відмінності в реагуванні на стрес та підходи до нейтралізації та управління стресом Мохнар Л.І. Переглянути
269
Методична розробка 
2020 
Методологічні основи викладання психології. Лекція 3 Мохнар Л.І. Переглянути
270
Журнал 
2020 
Вісник НАНУ None Переглянути
271
Навчальний посібник 
2020 
Практикум з англійської мови для міжнародного тестування. Навчальний посібник Крічкер О.Ю., Спіркіна О.О. Переглянути
272
Навчальний посібник 
2020 
Посібник з англійської мови для студентів-юристів (частина II) Спіркіна О.О., Крічкер О.Ю. Переглянути
273
Навчальний посібник 
2020 
Історія та культура України: матеріали до мультимедійного супроводу лекцій Косяк С.М. Переглянути
274
Журнал 
2020 
Охорона праці і пожежна безпека None Переглянути
275
Журнал 
2020 
Право України None Переглянути
276
Журнал 
2020 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 2(55)2020 None Переглянути
277
Навчальний посібник 
2020 
Вогнегасні порошки та умови їх застосування. Навчальний посібник. Жартовський С.В., Мирошник О.М., Тищенко Є.О. Переглянути
278
Стандарт 
2020 
Наказ Головнокомандувача Збройних Сил України про організацію психологічної підготовки у Збройних Силах України. None Переглянути
279
Журнал 
2020 
Надзвичайна ситуація+ None Переглянути
280
Навчально-методичний посібник 
2020 
Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти. Навчально-методичний посібник/ Андрєєнкова В.Л., Байдик В.В., Войцях Т.В., Калашник О.А. та ін. За заг. ред. Левченко К.Б. Переглянути
281
Курс лекцій 
2020 
ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ Мохнар Л.І. Переглянути
282
Курс лекцій 
2020 
КУРС ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОМАТИКА»Основні уявлення про здорову особистість. Внутрішня картина здоров’я та загальне уявлення про порушення психічного здоров’я.Лекція 2 Мохнар Л.І. Переглянути
283
Курс лекцій 
2020 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПСИХОЛОГІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Лекція 2 Мохнар Л.І. Переглянути
284
Курс лекцій 
2020 
Психологічний спецпрактикум по кризовій та екстремальній психології Мохнар Л.І. Переглянути
285
Журнал 
2020 
Психологія і суспільство. Наукове-фахове видання None Переглянути
286
Курс лекцій 
2020 
ПСИХОЛОГІЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ Чередниченко Т.В. Переглянути
287
Монографія 
2020 
Кримінальна відповідальність за порушення правил техногенної безпеки. Монографія. Гаврилова К.Ю. Переглянути
288
Журнал 
2020 
Промислове будівництво та інженерні споруди None Переглянути
289
Журнал 
2020 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 4(57)2020 None Переглянути
290
Курс лекцій 
2020 
Контроль та корекція навчальної діяльності студентів-психологів.Лекція 8 Мохнар Л.І. Переглянути
291
Курс лекцій 
2020 
Психологічні аспекти методики викладання психології.Лекція 7. Мохнар Л.І. Переглянути
292
Курс лекцій 
2020 
КУРС ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОМАТИКА.Лекція 7. Формування ціннісного ставлення людини до свого здоров’я Мохнар Л.І. Переглянути
293
Журнал 
2020 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 4(57)2020 None Переглянути
294
Курс лекцій 
2020 
Лекція як метод і форма організації викладання психології. Лекція 6. Мохнар Л.І. Переглянути
295
Збірник наукових праць 
2020 
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ. Збірник наукових праць. стаття Дячкова О.М.ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ФАХІВЦЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ… None Переглянути
296
Підручник 
2020 
Цивільний захист. Підручник Варивода К.С., Горденко С.І, Переглянути
297
Журнал 
2020 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 1(54)2020 None Переглянути
298
Підручник 
2020 
Посібник з обліку пожеж та їх наслідків Климась Р.В., Коршикова Т.О., Матвійчук Д.Я., Монастирецький С.Є., Несенюк Л.П., Одинець А.В., Піксасов М.М., Середа Д.В., Шрамко Л.А. Переглянути
299
Методична розробка 
2020 
Психологія сексуальності: Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів з навчальної обов’язкової дисципліни «Психологія сексуальності» Чередниченко Т.В. Переглянути
300
Журнал 
2020 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 1(54)2020 None Переглянути
301
Курс лекцій 
2020 
КУРС ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОМАТИКА.Лекція 5. Вступ до психосоматики Мохнар Л.І. Переглянути
302
Журнал 
2020 
Медична психологія. Науковий журнал. None Переглянути
303
Журнал 
2020 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 2(55)2020 None Переглянути
304
Навчальний посібник 
2020 
Пунктуація сучасної української мови. Навчальний посібник. Савченко Ірина Переглянути
305
Збірник наукових праць 
2020 
Теорія і практика сучасної психології. Збірник наукових праць. стаття О. М. Дячкова ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ ВІД СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ None Переглянути
306
Журнал 
2020 
Промислова електроенергетика та електротехніка None Переглянути
307
Курс лекцій 
2020 
Конфліктологія: курс лекцій, енциклопедія, програма, таблиці. Навчальний посібник. Петрінко В.С. Переглянути
308
Журнал 
2020 
Пожежна та техногенна безпека None Переглянути
309
Журнал 
2020 
Промислова безпека None Переглянути
310
Дисертації 
2020 
Психологія бойового стресу.Дисертація Блінов О. А. Переглянути
311
Монографія 
2020 
Біологічні основи диференційованого фізичного виховання. Монографія. Глазирін І.Д. Переглянути
312
Журнал 
2020 
Цивільний захист і техногенна безпека None Переглянути
313
Курс лекцій 
2020 
Охорона праці в цивільній безпеці Костенко Т.В. Переглянути
314
Навчальний посібник 
2020 
Методи і засоби деконтамінації. Навчальний посібник Федоренко Д., Покалюк В., Чорномаз І., Куценко С., Черненко О., Кулица О., Бас О. Переглянути
315
Методична розробка 
2020 
Методи навчання психології. Лекція 5 Мохнар Л.І. Переглянути
316
Журнал 
2020 
Освіта України (Спецвипуск газети) None Переглянути
317
Книга 
2020 
Георгій Нарбут. Нагорна О. Переглянути
318
Навчальний посібник 
2020 
Вогнегасні порошки та умови їх застосування Жартовський С. В., Мирошник О.М., Тищенко Є. О. Переглянути
319
Підручник 
2020 
Виникнення і розвиток горіння та вибуху. Припинення горіння. Підручник./ за ред. Єлагін Г.І., Тищенко Є.О.. Алєксєєв А.Г., Нуянзін В.М., Майборода А.О. За ред. Єлагін Г.І., Тищенко Є.О.. Алєксєєв А.Г., Нуянзін В.М., Майборода А.О. Переглянути
320
Методична розробка 
2020 
Психотерапія фахівців екстремального профілю діяльності: Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів з навчальної обов’язкової дисципліни «Психотерапія фахівців екстремального профілю діяльності» Чередниченко Т.В. Переглянути
321
Монографія 
2020 
Культурно-мистецькі проєкти Черкащини у контексті національного відродження (1991-2001 роки). Монографія Спіркіна О.О., Чубіна Т.Д. Переглянути
322
Книга 
2020 
Від трипільців до кіборгів. Бажан О.,Мицик Ю. Переглянути
323
Курс лекцій 
2020 
Проблеми філософії права Дмитро УСОВ Переглянути
324
Книга 
2020 
Володимир Тітарчук Згурська М. Переглянути
325
Навчальний посібник 
2020 
Методи і засоби деконтамінації Дмитро Федоренко, Віктори Покалюк, Іван Чорномаз, Станіслав Куценко, Олег Бас, Олександр Черненко, Олег Куліца Переглянути
326
Навчальний посібник 
2020 
Методи і засоби деконтамінації: навчальний посібник Федоренко Д. С., Чорномаз І. К., Покалюк В. М., Куценко С. В. та інші, всього 6 осіб Переглянути
327
Книга 
2020 
Василь Стус: Поет і Громадянин. Книга спогадів та роздумів. Упор. Овсієнко В. Переглянути
328
Книга 
2020 
Середземноморське перехрестя. Франц М., Харук А. Переглянути
329
Методична розробка 
2020 
ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Мохнар Л.І. Переглянути
330
Методична розробка 
2020 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ ТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ» для здобувачів магістерського рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 053 «Психологія» None Переглянути
331
Енциклопедія 
2020 
Енциклопедія СучасноїУкраїни.МР-НА. Т.22 None Переглянути
332
Курс лекцій 
2020 
ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА. Конспект лекцій з дисципліни Інженерна та комп’ютерна графіка. Мельник О.Г., Бужин О.А. Переглянути
333
Навчально-методичний посібник 
2020 
Інноваційні освітні технології : навчально-методичний посібник / упорядник Л.М. Прокопів Прокопів Л.М. Переглянути
334
Книга 
2020 
Ігор Сікорський Коляда І. Переглянути
335
Навчальний посібник 
2020 
Психологія управління та кадровий менеджмент: Навчальний посібник / Дмитренко М.Й. Переглянути
336
Курс лекцій 
2020 
Вікова психологія та геронопсихологія. Курс лекцій. Кришталь М.А., Спіркіна О.О., Фомич М.В. Переглянути
337
Книга 
2020 
Бруно Шульц Павлишин А. Переглянути
338
Навчальний посібник 
2020 
Вогнегасні порошки та умови їх застосування Жартовський С. В., Мирошник О.М., Тищенко Є. О. Переглянути
339
Методична розробка 
2020 
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при підготовці до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічна механіка» розділ «Деталі машин» Цвіркун С.В., Дагіль В.Г. Переглянути
340
Методична розробка 
2020 
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при підготовці до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Прикладна механіка» розділ «Деталі машин» Цвіркун С.В., Дагіль В.Г. Переглянути
341
Методична розробка 
2020 
Загальна психологія: [методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Дячкова О.М. Переглянути
342
Методична розробка 
2020 
Соціально-психологічний тренінг психологічної підготовки до діяльності в екстремальних умовах: Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів з навчальної обов’язкової дисципліни «Соціально-психологічний тренінг психологічної підготовки до діяльності в екстремальних умовах» Чередниченко Т.В. Переглянути
343
Методична розробка 
2020 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Теорія горіння та вибуху» для студентів відділення заочного навчання, підготовка яких здійснюється за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузь знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 263 «Цивільна безпека». Єлагін Г. І., Нуянзін В. М., Майборода А. О. Переглянути
344
Книга 
2020 
Vitaliy Markiv Bura Daria Переглянути
345
Словник 
2020 
Термінологічний словник з рятувальної справи (українсько-польсько-англійський)/ за ред. Покалюк.В. ,Потапенко Л., Ненько Ю., , Майборода А., Нуянзін О., Нестеренко А., Федоренко Д. О.М., Нестеренко А.А. Покалюк В., Потапенко Л., Ненько Ю., Майборода А., Нуянзін О., Нестеренко А., Федоренко Д. Переглянути
346
Книга 
2020 
Микола Леонтович Коляда І. Переглянути
347
Навчально-методичний посібник 
2020 
Сучасні технології навчання і методики викладання дисциплін Навчально-методичний посібник для слухачів курсів підви- щення кваліфікації педагогічних працівників закладів середньої, про- фесійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти Лебедик Л.В., Стрельніков В.Ю., Стрельніков М.В. Переглянути
348
Навчальний посібник 
2020 
Українська мова (за професійним спрямуванням). Практичний курс Єремеєва Н., Міненко О., Снісаренко Я. Переглянути
349
Методична розробка 
2020 
«Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів» None Переглянути
350
Книга 
2020 
Кузьма Скрябін. Згурська М., Бардецький В. Переглянути
351
Книга 
2020 
Леонід Биков Коломієць Р. Переглянути
352
Навчальний посібник 
2020 
Вікова психологія та геронтопсихологія Кришталь М.А., Фомич М.В., Спіркіна О.О. Переглянути
353
Книга 
2020 
(Un)celebrated Ukrainians, who changed the course of history/(Не) Відомі українці, які змінили історію. Avramchuk N.Sukhomozskyi M. Переглянути
354
Книга 
2020 
Микола Хвильовий Коломієць Р. Переглянути
355
Курс лекцій 
2020 
Глобальні проблеми сучасності. Курс лекцій Федоренко Я.А. Переглянути
356
Навчальний посібник 
2019 
Професійна підготовка особового складу в органах і підрозділах цивільного захисту Кибальна Н.А., Маладика І.Г., Мирошник О.М., Покалюк В.М., Шкарабура М.Г. Переглянути
357
Навчальний посібник 
2019 
Теорія систем і системний аналіз. Навч. посібник Прокопенко Т.О. Переглянути
358
Енциклопедія 
2019 
Теніс. Енциклопедія в запитаннях і відповідях. За ред. Булатова М.М. Переглянути
359
Навчальний посібник 
2019 
Практикум з дисципліни Черненко О. М., Хлівний М.Г. Переглянути
360
Енциклопедія 
2019 
Енциклопедія СучасноїУкраїни.МІК-МОЯ. Т.21 None Переглянути
361
Методична розробка 
2019 
Проблеми філософії права. Методичні вказівки з організації самостійної роботи УСОВ Дмитро Переглянути
362
Дисертації 
2019 
Теорія та практика професійної відповідальності особистості.Дисертація Садова М.А. Переглянути
363
Методична розробка 
2019 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для здобувачів вищої освіти (заочна форма навчання) зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» (термін навчання 4 роки 9 місяців) Мельник О. Переглянути
364
Книга 
2019 
Woman of wor./Жінка війни Shila Anna Переглянути
365
Методична розробка 
2019 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з дисципліни «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ» для здобувачів вищої освіти (заочна форма навчання) освітній рівень: бакалавр Напрям підготовки 030102«Психологія» зі спеціальності 053 ««Екстремальна та кризова психологія» Грибенюк Г.С. Переглянути
366
Навчально-методичний посібник 
2019 
Підготовка та захист кваліфікаційних робіт зі спеціальності 053 «Психологія» М. А. Кришталь, М. В. Фомич, О. А. Іващенко Переглянути
367
Навчальний посібник 
2019 
Системи протипожежного захисту. Навчальний посібник Куценко С.В.,Мельник Р.П., Мельник О.Г., Переглянути
368
Навчально-методичний посібник 
2019 
Підготовка з надання домедичної допомоги. Практикум Черненко О.М., Хлівний М.Г., Швиденко А.В., Пархоменко Т.В. Переглянути
369
Навчальний посібник 
2019 
Практикум з навчальної дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" Мельник О.Г., Мельник Р.П. Переглянути
370
Монографія 
2019 
Апаратно-програмне забезпечення попередньої обробки інформації в комп'ютерних системах з обмеженими ресурсами. Монографія. Чорномаз І.К. Переглянути
371
Навчальний посібник 
2019 
Комунікація у кризових ситуаціях Ненько Ю.П. Переглянути
372
Книга 
2019 
Made in Ukraine/Купуй, смакуй, мандруй. Савостіна Ю. Переглянути
373
Навчальний посібник 
2019 
Інженерна та комп’ютерна графіка для фахівців цивільної безпеки. Навчальний посібник Мельник О.Г., Мельник Р.П., Чепурний Г.П. Переглянути
374
Навчальний посібник 
2019 
Професійна підготовка особового складу в органах і підрозділах цивільного захисту Кибальна Н.А., Маладика І.Г., Мирошник О.М., Покалюк В.М., Шкарабура М.Г. Переглянути
375
Монографія 
2019 
Діяльність прокурора у виконавчому провадженні: актуальні питання теорії та практики. Монографія Драган О.В. Переглянути
376
Курс лекцій 
2019 
Юридична психологія.Курс лекцій Лефтеров В.О. Переглянути
377
Журнал 
2019 
Психологія і суспільство. Наукове фаахове видання. None Переглянути
378
Збірник наукових праць 
2019 
Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації НС None Переглянути
379
Дисертації 
2019 
Вікові особливості адаптації учасників бойових дій до умов мирного життя. Дисертація Мельник О.В. Переглянути
380
Журнал 
2019 
Промислова безпека None Переглянути
381
Навчальний посібник 
2019 
Військова андрагогіка. Навчальний посібник Вітченко А.О., Осьодло В.І., Поздишев С.О. Переглянути
382
Збірник наукових праць 
2019 
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. None Переглянути
383
Навчальний посібник 
2019 
Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник. Міненко О.В., Снісаренко Я.С., Хряпак С.О. Переглянути
384
Монографія 
2019 
Національна безпека в умовах інформаційних та гібридних війн. Монографія. За заг. Куйбіди В., Бебика В. Переглянути
385
Курс лекцій 
2019 
Природні та техногенні загрози , оцінювання небезпек. Курс лекцій. Куліца О.С., Журбинський Д.А. Переглянути
386
Курс лекцій 
2019 
Історія та культура України. Курс лекцій. Косяк С.М. Переглянути
387
Журнал 
2019 
Цивільний захист і техногенна безпека None Переглянути
388
Навчально-методичний посібник 
2019 
Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості: навч. програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації (керів. загальноосвітніх навч. закл. різних типів навч.) і студ. освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з напрямків підготовки «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка вищої школи» Москальова А. С. Переглянути
389
Дисертації 
2019 
Формування пихологічної готовності до професійної діяльності у майбутніх пожежних–рятувальників. Дисертація Поканевич О.А. Переглянути
390
Збірник наукових праць 
2019 
Психологічні науки. стаття Дячкова О.ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ Дячкова О. Переглянути
391
Методична розробка 
2019 
Підготовка та захист кваліфікаційних робіт зі спеціальності " Психологія". Методичний посібник Кришталь М.А., Фомич М.В., Іващенко О.А. Переглянути
392
Журнал 
2019 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 3(53)2019 None Переглянути
393
Журнал 
2019 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 1(51)2019 None Переглянути
394
Збірник наукових праць 
2019 
Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ) МАТЕРІАЛИ IV Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів 22 березня 2019 року м.Черкаси None Переглянути
395
Журнал 
2019 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 2(52)2019 None Переглянути
396
Журнал 
2019 
Безпека життєдіяльності. None Переглянути
397
Монографія 
2019 
Феноменологія, практика та корекція психологічного здоров’я особистості: монографія Штифурак В.С., Шпортун О.М. Переглянути
398
Методична розробка 
2019 
Збірник програм практик для здобувачів вищої освіти у галузі знань " Соціальні та поведінкові науки" спеціальності " Психологія" Джулай О.М.,Гора В.А., Нойдорф А.Г., Фомич М.В. Переглянути
399
Журнал 
2019 
Будівництво і стандартизація. None Переглянути
400
Журнал 
2019 
Вісник НАНУ. None Переглянути
401
Журнал 
2019 
Промислове будівництво та інженерні споруди None Переглянути
402
Журнал 
2019 
Будівництво і стандартизація. None Переглянути
403
Журнал 
2019 
Вища школа. None Переглянути
404
Журнал 
2019 
Безпека життєдіяльності. None Переглянути
405
Методична розробка 
2019 
Основи ораторського мистецтва. Метод. вказівки для підготовки семінарських занять за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спец. "Пожежна безпека" Федоренко Я.А. Переглянути
406
Журнал 
2019 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 3(53)2019 None Переглянути
407
Монографія 
2019 
Інститут публічного майна; адміністративно-правовий аспект. Монографія Задирка Н.Ю. Переглянути
408
Журнал 
2019 
Бібліотечна планета. None Переглянути
409
Навчальний посібник 
2019 
Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник. Міненко О.В., Снісаренко Я.С., Хряпак С.О. Переглянути
410
Журнал 
2019 
Освіта України. Спецвипуск газети. None Переглянути
411
Журнал 
2019 
Календар знаменних і пам'ятних дат. None Переглянути
412
Журнал 
2019 
Наука і оборона. None Переглянути
413
Журнал 
2019 
Надзвичайна ситуація + None Переглянути
414
Збірник наукових праць 
2019 
Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне,майбутнє. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з мсіжнародною участю. None Переглянути
415
Журнал 
2019 
Педагогіка і психологія. Науково-теоретичний та інформаційний вісник НАПН України None Переглянути
416
Журнал 
2019 
Охорона праці і пожежна безпека. None Переглянути
417
Журнал 
2019 
Промислова безпека None Переглянути
418
Навчальний посібник 
2019 
Професійна підготовка особового складу в органах і підрозділах цивільного захисту За ред. Кибальна Н.А., Маладика І.Г., Мирошник О.М., Покалюк В.М., Шкарабура М.Г. Переглянути
419
Журнал 
2019 
Промислова електроенергетика та електротехніка None Переглянути
420
Журнал 
2019 
Промислове будівництво та інженерні споруди None Переглянути
421
Журнал 
2019 
Пожежна та техногенна безпека. None Переглянути
422
Навчальний посібник 
2019 
Безпека рятувальника. Навчальний посібник Чернецький В.В., Мандрик О.М., Лемішка В.С. Переглянути
423
Збірник наукових праць 
2019 
Надзвичайні ситуації: безпека та захист. Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. None Переглянути
424
Підручник 
2019 
Етнопсихологія : підручник / В. М. Павленко. Павленко В. М. Переглянути
425
Навчальний посібник 
2019 
Кризова психологія; Навчальний посібник /За заг. ред. проф. О.В. Тімченка,Александров Ю.В., Гонтаренко Л.О., Євсюков О.ІІ., Куфлієвський A.C., Лебедева С.Ю., Миронець С.М., Назаров О.О., Овсяннікова Я.О., Оніщенко Н.В., Перелигіна Л.А., Поляков І.О., Приходько К.О., Садковий В.П., Тімченко О.В., Гітаренко Д.С., Христенко B.C. За заг. ред. проф. О.В. Тімченка Переглянути
426
Навчальний посібник 
2019 
Теоретико-методологічні проблеми психології: навчальний посібник. Калюжна Є.М. Переглянути
427
Монографія 
2019 
Беспілотна авіація у військовій справі. Монографія за ред. Мосов С.П., Погорецький М.В.., Салій С.М.,Сєлюков О.В., Фещенко А.Л., проф. Мосов С.П. Переглянути
428
Навчально-методичний посібник 
2019 
Психологічне вивчення особового складу Збройних Сил України. Методичний посібник. Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Корня Л.В. Переглянути
429
Курс лекцій 
2019 
Вступ до фаху.Охорона праці Костенко Т.В. Переглянути
430
Підручник 
2019 
The Psychology of Pandemics Steven Taylor Переглянути
431
Навчальний посібник 
2019 
Стійкість будівель і споруд при пожежі. Посібник За ред. Тищенко О.М., Поздеєв С. В., Березовський А.І., Рудешко І. В., Сідней С. О. Переглянути
432
Навчальний посібник 
2019 
Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник. Міненко О.В., Снісаренко Я.С., Хряпак С.О. Переглянути
433
Навчальний посібник 
2019 
Прикладна (Технічна) механіка.Посібник до виконання самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка» та Технічна механіка» розділ «Деталі машин». Для студентів, слухачів і курсантів вищих навч. закл., які навч. за напрямом підготовки 6.170203 «Пожежна безпека» та 6.170201 «Цивільний захист». Цвіркун С.В., Дагіль В.Г. Переглянути
434
Журнал 
2019 
Медична психологія None Переглянути
435
Курс лекцій 
2019 
Прикладна (Технічна) механіка: Конспект лекцій з дисципліни Прикладна механіка та Технічна механіка розділ «Деталі машин». Для студентів, слухачів і курсантів вищих навч. закл., які навч. за напрямом підготовки 6.170203 «Пожежна безпека» та 6.170201 «Цивільний захист» Цвіркун С.В. Переглянути
436
Журнал 
2019 
Медична психології.Науковий журнал None Переглянути
437
Методична розробка 
2019 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для здобувачів вищої освіти (заочна форма навчання) зі спеціальності 261 «Пожежна безпека» (термін навчання 4 роки 9 місяців) Черкаси Мельник О. Переглянути
438
Журнал 
2019 
Право України None Переглянути
439
Монографія 
2019 
Правовий статус Вищої ради правосуддя: теорія та практимка. Монографія. Косткіна Ю.О. Переглянути
440
Методична розробка 
2018 
Методичні рекомендації з проведення тренінгових занять для підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, К.В.Терещенко [та ін.]; за ред. Л.М. Карамушки. за ред. Карамушки Л.М. Переглянути
441
Книга 
2018 
Гітлер.Примітки до біографії. Гаффнер Себастіан Переглянути
442
Навчальний посібник 
2018 
Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 2. – За заг. ред. Царенко Л. Переглянути
443
Монографія 
2018 
Організація діяльності органів виконавчої влади в умовах євроінтеграціі: теоретико-правовий аспект. Монографія. Петренко П.Д. Переглянути
444
Підручник 
2018 
Інженерні мережі та комунікації. Підручник. Тищенко Є.О., Мигаленко К.І., Колесніков Д.В. Переглянути
445
Книга 
2018 
Науково-практичний коментар до цивільного процесуального законодавства європейського союзу. ч.2 /За ред. Ізорової І.О. За ред. Ізорової І.О. Переглянути
446
Навчальний посібник 
2018 
Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 2. За ред. Царенко Л. Переглянути
447
Курс лекцій 
2018 
Стійкість будівель та споруд при пожежі. Курс лекцій Рудешко І.В. Переглянути
448
Дисертації 
2018 
Формування психологічної готовності майбутніх прикордонників до прийняття рішення в кризових ситуаціях. Дисертація Литвинчук М.Ю Переглянути
449
Словник 
2018 
Українсько-Польсько-Російсько-Англійський словник пожежних термінів./Упор. Чубіна Т., Хряпак С., Ігревська С., Лукашенко Л. За редЧубіна Т., Хряпак С., Ігревська С., Лукашенко Л.. Переглянути
450
Методична розробка 
2018 
Пожежна безпека електроустановок. Метод. вказівки і завдання до виконання курсового проекту. О.М. Землянський Переглянути
451
Монографія 
2018 
Вплив модифікаторів бетону на вогнестійкість залізобетонних конструкцій : [монографія] За ред. Тищенко О. М., Швиденко А. В., Поздєєв С. В., НуянзінВ. М., Новгородченко А. Ю. Переглянути
452
Довідник 
2018 
Хімічна безпека. Довідник рятувальника Довгановський М. Переглянути
453
Книга 
2018 
Емоційна спритність. Як почати радіти змінам і отримувати задоволення від роботи та життя. Девід С. Переглянути
454
Монографія 
2018 
Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості (монографія). За ред. Сердюк Л.З. Переглянути
455
Монографія 
2018 
Містобудівна діяльність як об'єкт адміністративно-правового регулювання. Монографія. Рибак К.О. Переглянути
456
Навчальний посібник 
2018 
Посібник з англійської мови для студентів-юристів. Ч.1 Спіркіна О.О. Переглянути
457
Навчальний посібник 
2018 
Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях. Р.С.Мельник Переглянути
458
Методична розробка 
2018 
Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Експериментальна психологія» для студентів спеціальності 053 «Психологія» Гірняк Г.С. Переглянути
459
Методична розробка 
2018 
Глобальні проблеми сучасності. Методичні вказівки до семінарських занять "Психологія" (магістри) За ред. Федоренко Я.А. Переглянути
460
Монографія 
2018 
Кримінально-правова охорона фондового ринку: сучасний стан та перспективи вдосконалення. Монографія Волинець Р.А. Переглянути
461
Навчальний посібник 
2018 
Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 1./Наталія Пророк, Ольга Запорожець, Джошуа Креймеєр, Людмила Гридковець, Людмила Царенко, Олександр Ковальчук, Володимир Невмержицький, Лариса Кондратенко, Лідія Манилова, Оксана Чекстере, Тетяна Палієнко. За заг. ред. Пророк Н. Переглянути
462
Монографія 
2018 
Сучасні здоровʼязбережувальні технології : монографія За заг. ред. Бойчука Ю.Д. Переглянути
463
Монографія 
2018 
Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України. Монографія за ред. Вишновецька С.В., Іншин М.І., Костюк В.Л., Сахарук І.С. Переглянути
464
Навчальний посібник 
2018 
Основи теорії фізичного виховання. Навчальний посібник під ред. професора Глазиріна І.Д. За ред. професора Глазиріна І.Д. Переглянути
465
Навчальний посібник 
2018 
Екологічна безпека. Практикум Бужин О.А., Бужин О.О.,Швиденко А.В. Переглянути
466
Монографія 
2018 
Вплив модифікаторів бетону на вогнестійкість залізобетонних конструкцій : [монографія] За ред. Тищенко О. М., Швиденко А. В., Поздєєв С. В., НуянзінВ. М., Новгородченко А. Ю. Переглянути
467
Навчально-методичний посібник 
2018 
Психічне здоров’я публічних службовців: Матеріали дослідження За ред. Д.П. Власюк, О.В. Кихтюк, А.В. Кульчицька, Т.В. Федотова та ін Переглянути
468
Підручник 
2018 
Інженерні мережі та комунікації. Підручник. Тищенко Є.О., Мигаленко К.І., Колесніков Д.В. Переглянути
469
Методична розробка 
2018 
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерських робіт для здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Обрусна С.Ю., Білека А.А. Переглянути
470
Монографія 
2018 
Концептуальні засади правового регулювання соціального забезпечення публічної служби. Монографія Бернацька Н.І. Переглянути
471
Довідник 
2018 
Статути Збройних Сил України. Збірник офіційних текстів законів станом на 1.11.2018 року. None Переглянути
472
Монографія 
2018 
Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості: Сердюк Л.З., Данилюк І.В. Переглянути
473
Підручник 
2018 
Актуальні проблеми господарського права ( особлива частина) заред. В.С.Щербини, В.В.Резнікової Переглянути
474
Збірник наукових праць 
2018 
Сучасні концептуальні підходи щодо управління персонало у секторі безпеки і оборони України. Тези міжвідомчої науково-практичної конференції (19 жовтня 2018 року) None Переглянути
475
Журнал 
2018 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 2(50)2018 None Переглянути
476
Книга 
2018 
Правове забезпечення охоронної діяльності та безпеки: хрестоматія./ Укладачі Чайковський В.А., Кузнецов В.В., Сийплокі М.В. за ред. Гелетея В.В. Переглянути
477
Навчальний посібник 
2018 
Конституційне право України. Повний курс. Навчальний посібник. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Переглянути
478
Навчально-методичний посібник 
2018 
Збірка кращих практик місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту та безпеки громад (2016-2017роки) За заг. ред.Маюрова М.О., Парталяна С.А., Волянського П.Б. Переглянути
479
Навчальний посібник 
2018 
Цивільний процес України. Навчальний посібник. Ізарова І. Переглянути
480
Монографія 
2018 
Екологічна безпека спеціального природокористування в Україні у контексті сталого розвитку: теоретико-правові аспекти. Монографія. Євстігєєв А.С. Переглянути
481
Навчальний посібник 
2018 
Основи реабілітаційної психології;подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. т.3 За ред. Гридковець Л. Переглянути
482
Навчальний посібник 
2018 
Основи реабілітаційної психології;подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. т.1 За ред.Пророк Н. Переглянути
483
Навчальний посібник 
2018 
Професійний психологічний теренінг військовослужбовців Національної гвардії України За ред. Колесніченко О.С, Мацегора Я.В., Приходько І.І. та ін Переглянути
484
Монографія 
2018 
Вплив модифікаторів бетону на вогнестійкість залізобетонних конструкцій : [монографія] За ред. Тищенко О. М., Швиденко А. В., Поздєєв С. В., НуянзінВ. М., Новгородченко А. Ю. Переглянути
485
Збірник наукових праць 
2018 
Пожежна та техногенна безпека: наука і практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів та студентів.15-16 травня 2018 року. None Переглянути
486
Підручник 
2018 
Охорона та захист трудових прав працівників. Підручник. Вавженчук С.Я. Переглянути
487
Методична розробка 
2018 
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з хімії МагльованаТ.В. Переглянути
488
Дисертації 
2018 
Психокорекційна допомога молоді з посттравматичними порушеннями інтелектуальної та емоційно-вольової сфери. Дисертація Музичко Л.Т. Переглянути
489
Курс лекцій 
2018 
Теорія і методика навчання в вищій школі. Конспект лекцій з навчальної дисципліни Казак І. О. Переглянути
490
Курс лекцій 
2018 
Хімія. Курс лекцій з дисципліни (для студентів, курсантів 1 курсу денної та заочної форм навчання у галузі знань 26 Цивільна безпека за спеціальністю 261 Пожежна безпека та 263 Цивільна безпека) / Т. В. Магльовна МагльованаТ.В. Переглянути
491
Стандарт 
2018 
Наказ №810 «Про затвердження Стандарту психологічної діагностики та форм документів з організації психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності». None Переглянути
492
Стандарт 
2018 
Стандарт психологічної діагностики None Переглянути
493
Навчальний посібник 
2018 
Психодіагностика: навчальний посібник Чала Ю.М., Шахрайчук А.М. Переглянути
494
Навчальний посібник 
2018 
Фінансове право. Навчальний посібник. Музика-Стефанчук О.А. Переглянути
495
Навчальний посібник 
2018 
Психофізіологія. Навчальний посібник. Кабашнюк В.О., Гаврилькевич В.К. Переглянути
496
Монографія 
2018 
Теоретичні та практичні проблеми доказування у цивільному процесі України. Монографія Грабовська О.О. Переглянути
497
Навчально-методичний посібник 
2018 
Соціально психологічні технології управління військовими колективами: Навчально методичний посібник За ред.Грицевич Т.Л., Капінус О.С., Мацевко Т.М., Ткачук П.П. Переглянути
498
Навчально-методичний посібник 
2018 
Основи психологічних знань про психічні розлади для військового психолога. Методичний посібник. За ред.Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О., Лозінська Н.С. Переглянути
499
Збірник наукових праць 
2018 
Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності. Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференціі молодих вчених, курсантів та студентів. None Переглянути
500
Журнал 
2018 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 1(49)2018 None Переглянути
501
Навчально-методичний посібник 
2018 
Місцева пожежна охорона. Кращі практики Полтавської області. Збірник інформаційно-аналітичних та навчально-методичних матеріалів None Переглянути
502
Методична розробка 
2018 
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни " Організація служби і підготовки" для здобувачів вищої освіти бакалавр, за спец. " Цивільна безпека", " Цивільний захист" Кибальна Н.А., Маладика І.Г., Щіпець Д.В. Переглянути
503
Методична розробка 
2018 
Методичні рекомендації щодо захисту магістерських робіт для здобувачів за другим ( магістерським) рівнем вищої освіти " Право" Обрусна С.Ю., Білека А.А. Переглянути
504
Монографія 
2018 
Вплив модифікаторів бетону на вогнестійкість залізобетонних конструкцій : [монографія] За ред. Тищенко О. М., Швиденко А. В., Поздєєв С. В., НуянзінВ. М., Новгородченко А. Ю. Переглянути
505
Монографія 
2018 
Виховання культури міжособистісної взаємодії курсантів в освітньому процесі вищих навчальних закладів ДСНС України Мохнар Л. Переглянути
506
Навчальний посібник 
2018 
Основи інформаційних технологій. Практикум. Томенко В.І., Марченко А.П. Переглянути
507
Дисертації 
2018 
Механізми державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій в Україні. Дисертація Федорчак В.В. Переглянути
508
Енциклопедія 
2018 
Енциклопедія Сучасної України. (Малиш- Медицина) None Переглянути
509
Монографія 
2018 
Підготовка інженерно-технічних кадрів у технічних навчальних закладах Черкаської області у 1954-1991 рр.: [монографія]. Коротяєв С. І., Чубіна Т. Д. Переглянути
510
Монографія 
2018 
Виховання культури міжособистісної взаімодії курсантів в освітньому процесі вищих навчальних закладів ДСНС України. Монографія Мохнар Л.І. Переглянути
511
Монографія 
2018 
Забезпечення цивільної безпеки в Україні: сучасний стан і перспективи. Монографія./ за заг. ред. О.М. Тищенка, Т.М. Кришталь Тищенко О.М., КриштальТ.М. Переглянути
512
Курс лекцій 
2018 
Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій. Курс лекцій Сідней С.О. Переглянути
513
Книга 
2018 
Kurzer kurs der geschichte der Ukraine/Короткий курс України Palii Alexandr Переглянути
514
Методична розробка 
2018 
Загальна психологія: методичні вказівки для виконання курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». за ред. Дячкова О.М. Переглянути
515
Енциклопедія 
2017 
Енциклопедія Сучасної України (Лт-Малицький) т.18 None Переглянути
516
Навчальний посібник 
2017 
Кризові стани в сучасних умовах: діагностика, корекція та профілактика Під ред. проф. Л. М. Юр’євої. Переглянути
517
Енциклопедія 
2017 
Фехтування.Енциклопедія в запитаннях і відповідях. За ред. Булатова М.М. Переглянути
518
Книга 
2017 
Пам'ять серця. Збірка інформаційних та фотоматеріалів. Упор. Маліщук О.М. Переглянути
519
Навчальний посібник 
2017 
Психолого - педагогічне забезпечення дисципліни (практикум). /навчально-методичний посібник Грибенюк Г.С. Переглянути
520
Навчальний посібник 
2017 
Пожежна профілактика технологічних процесів. Практикум Кириченко О.В., Хаткова Л.В., Мельник В.П. Переглянути
521
Курс лекцій 
2017 
Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв. Курс лекцій. ч.1 За ред. М. Г. Томенко, В. П. Мельник, Л. В. Хаткова Переглянути
522
Навчально-методичний посібник 
2017 
Психолого - педагогічне забезпечення дисципліни (практикум). /навчально-методичний посібник ГрибенюкГ.С. Переглянути
523
Навчально-методичний посібник 
2017 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ (ПРАКТИКУМ) Грибенюк Г.С. Переглянути
524
Довідник 
2017 
Довідник керівника гасіння пожежі Маладика І.Г., Дендаренко Ю.Ю., Мирошник О.М., Биченко А.О., Федоренко Д.С., Словінський В.К. за заг.ред Кропивницького В.С. Переглянути
525
Навчальний посібник 
2017 
Рятувальнику про домедичну допомогу Черненко О. М., Хлівний М.Г. Переглянути
526
Курс лекцій 
2017 
ЗБІРНИК ЛЕКЦІЙ для проведення занять із гуманітарної підготовки в системі ДСНС України Чубіна Т. Д., Спіркіна О. О., Підгорецький Ю. В. Переглянути
527
Навчальний посібник 
2017 
Збірник задач. Технічна механіка рідини і газу, Спеціальне водопостачання. За ред.Є. О. Тищенко, Є. С. Ленартович, К. І. Мигаленко, О. І. Мигаленко Переглянути
528
Навчальний посібник 
2017 
Іноземна мова для міжнародного тестування. Навч. посібник Ненько Ю.П., Єремеєва Н.Ф. Переглянути
529
Методична розробка 
2017 
Моніторинг надзвичайних ситуацій та теорія ризиків. Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни. Спеціальність 261 «Пожежна безпека», спеціалізація «Управління пожежною безпекою». Спеціальність 263 «Цивільна безпека», спеціалізація «Цивільний захист», «Управління у сфері цивільного захисту». Освітній ступінь «магістр» / Уклад. О.М. Соболь За ред. Соболь О.М. Переглянути
530
Курс лекцій 
2017 
Психодіагностика в особливих умовах / курс лекцій Грибенюк Г.С. Переглянути
531
Навчально-методичний посібник 
2017 
Хімія: Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти пожежно-технічних спеціальностей / Укладачі : Т. В. Магльована, Л. Б. Ящук МагльованаТ.В., Ящук Л. Б Переглянути
532
Навчальний посібник 
2017 
Застосування легкоскидних конструкцій у протипожежному захисті об'єктів. Навчальний посібник. Кириченко О.В.,Дивень В.І. Переглянути
533
Навчальний посібник 
2017 
Рятувальнику про домедичну допомогу.Навч. посібник/За ред. М.Г. Хлівний, О.М. Черненко, А.В. Швиденко, Т.В. Пархоменко За ред. М.Г. Хлівний, О.М. Черненко, А.В. Швиденко, Т.В. Пархоменко Переглянути
534
Навчальний посібник 
2017 
Управління конфліктами.Навчальний посібник. Захарчин Г.М., Винничук Р.О. Переглянути
535
Стандарт 
2017 
Цивільний захист і техногенна безпека +СД. Практичне видання, яке систематично оновлюється відповідно до змін законодавства. None Переглянути
536
Навчальний посібник 
2017 
Джерела права української гетьманської держави (війська запорізького) Буднік С.І., Прус В.З., Шкуратенко О.В. Переглянути
537
Книга 
2017 
Кримінальний та кримінальний процесуальний кодекси: постатейний покажчик правових позицій Верховного суду України Ткачук О.М. Переглянути
538
Збірник наукових праць 
2017 
Актуальні проблеми соціального права в Україні. Збірник наукових праць. None Переглянути
539
Збірник наукових праць 
2017 
Від правової охорони природи Української РСР до екологічне права України. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної Конференції. None Переглянути
540
Книга 
2017 
Пам'ять сердця. Збірка інформаційних та фотоматеріалів. None Переглянути
541
Книга 
2017 
Добробати. Історія подвигу./Упор. К. Гладка, Д. Громаков, В. Миронова, та іш. None Переглянути
542
Книга 
2017 
Книга пам'яті МВС. Історія подвигу. None Переглянути
543
Збірник наукових праць 
2017 
Історія Вітчизняного та Європейського административного права і процесу.I Міжнародна науково-практична конференція. 2016 рік. None Переглянути
544
Курс лекцій 
2017 
Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв. Курс лекцій. ч.1 За ред. М. Г. Томенко, В. П. Мельник, Л. В. Хаткова Переглянути
545
Курс лекцій 
2017 
Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв. Курс лекцій. ч.1 За ред. М. Г. Томенко, В. П. Мельник, Л. В. Хаткова Переглянути
546
Навчально-методичний посібник 
2017 
Будівлі та споруди та їх поведінка в умовах пожежі. Навчальний посібник ( для студентів ,курсантів, бакалавр). С.В.Поздеев Переглянути
547
Навчальний посібник 
2017 
Основи термодинаміки і теплопередачі для рятувальників. Навч. посібник Нуянзін О.М., Кришталь М.А., Кришталь Д.О., Тиєщенко Є.О. Переглянути
548
Навчальний посібник 
2017 
Застосування легкоскидних конструкцій у протипожежному захисті об'єктів. Навчальний посібник. Кириченко О.В.,Дивень В.І. Переглянути
549
Навчальний посібник 
2017 
Вибрані праці з Конституційного і кримінального права. Вибрані наукові праці. Тихий В.П. Переглянути
550
Навчальний посібник 
2017 
Пожежні автодрабини.Навчальний посібник За ред.А. О. Биченко, І. К. Чорномаз, М. Б. Григор’ян, П. П. Кучер, М. О. Пустовіт, В. Б. Ротар Переглянути
551
Підручник 
2017 
Криміналістика і судова експертиза О.Г.Рувін та ін. Переглянути
552
Навчальний посібник 
2017 
Пожежні автодрабини.Навчальний посібник За ред.А. О. Биченко, І. К. Чорномаз, М. Б. Григор’ян, П. П. Кучер, М. О. Пустовіт, В. Б. Ротар Переглянути
553
Навчальний посібник 
2017 
Оподаткування доходів фізичних осіб. Правове регулювання. Науково-практичний посібник. None Переглянути
554
Навчальний посібник 
2017 
Навчальний посібник до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни " Прикладна механіка"( для студентів , курсантів-бакалавр). Ю.А.Отрош Переглянути
555
Журнал 
2017 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць.В.1(48) None Переглянути
556
Монографія 
2017 
Забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі. Монографія Прусенко Г.Є. Переглянути
557
Монографія 
2017 
Професійна підготовка майбутніх психологів оперативно-рятувальної служби до діяльності в екстремальних умовах: Сірко Р.І. Переглянути
558
Підручник 
2017 
Трудове право України та зарубіжних країн. Академічний курс. Загальна та особлива частини. Підручник. Іншин М.І., Щербина В.І. Переглянути
559
Курс лекцій 
2017 
Експериментальна психологія. Курс лекцій. Грибенюк Г.С. Переглянути
560
Монографія 
2017 
Державний контроль у сфері вищої освіти в Україні: адміністративно-правове дослідження. Монографія. Кушнір С.М. Переглянути
561
Монографія 
2017 
Місце фінансового права в системі права України: проблеми теорії і практики.Монографія. Очкуренко С.В. Переглянути
562
Монографія 
2017 
Правоутворення в Україні: теоретико-правові та практичні аспекти. Монографія Дідич Т.О. Переглянути
563
Монографія 
2017 
Правове забезпечення державного фінансового контролю в Україні. Монографія. Губанова Т.О. Переглянути
564
Монографія 
2017 
Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-делікатний аспект. Монографія. Заярний О.А. Переглянути
565
Монографія 
2017 
Захист рятувальників від впливу тепла. Монографія. За ред. Костенко В.К, Зав'ялова Г.В., Костенко Т.В., Покалюк В.М.. Зав"яловой О.Л.,Майбороди А.О.Ю Нестеренко А.А.Ю Нуянзіна О.М., Гаврилко О.А. Переглянути
566
Навчальний посібник 
2017 
Вища математика. Навчальний посібник Черкаси Григоренко К. В., Касярум С. О., Частоколенко І. П. Переглянути
567
Навчальний посібник 
2017 
Екологічне право України. Особлива частина. Навчальний посібник. None Переглянути
568
Книга 
2017 
Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну службу" К.О.Ващенко, І.Б.Каліушко,В.П.Тимощук, В.А.Дерець. Переглянути
569
Методична розробка 
2017 
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни " Тактика ліквідування надзвичайних ситуацій" для курсантів та студентів " Цивільний захист" None Переглянути
570
Методична розробка 
2017 
Завдання і методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни" Організація аварійно-рятувальних робіт" Магістр з.в. Пожежна безпека None Переглянути
571
Навчальний посібник 
2017 
Психологія травмуючих ситуацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Туриніна. Туриніна О. Л. Переглянути
572
Підручник 
2017 
Психологічна стійкість воїна. Підручник Комар Зоран Переглянути
573
Навчально-методичний посібник 
2017 
Методичні рекомендації особливості організації та проведення заходів психологічного забезпечення у військових частинах (підрозділах) повітряних сил Збройних Сил України None Переглянути
574
Дисертації 
2017 
Психологія проектування організації на етапі задуму: Дисертація Власов П.К. Переглянути
575
Навчальний посібник 
2017 
Правові основи цивільного захисту./Гора В.А., Ковалевська Т.М., Кришталь Т.М., Островерх О.О., Пасінчук К.М. За ред.Гора В.А., Ковалевська Т.М., Кришталь Т.М., Островерх О.О., Пасінчук К.М. Переглянути
576
Навчально-методичний посібник 
2017 
Психологічна робота з посттравматичними стресовими розладами у військовослужбовців Збройних Сил України. Частина 2: Групові форми психологічної допомоги військовослужбовцям у подоланні наслідків психологічної травматизації. Методичний посібник Хоружий С.М. Пішко І.О., Лозінська Н.С. Переглянути
577
Стандарт 
2017 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1018-р «Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року» None Переглянути
578
Курс лекцій 
2017 
Експериментальна психологія : [курс лекцій РоманенкоО.В.]. Переглянути
579
Монографія 
2017 
Експериментальна традиція психології навчання в Україні. Монографія Шатирко Л.О. Переглянути
580
Навчальний посібник 
2017 
Психология влияния. Чалдини Р. Переглянути
581
Навчальний посібник 
2017 
Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії. Письмовий іспит. Навчальний посібник None Переглянути
582
Навчальний посібник 
2017 
. Психологія бою: Посібник / Грицевич Т. Л., Гузенко I. М., Капінус О. С., Мацевко Т. М. За ред. А. М. Романишина. Переглянути
583
Навчальний посібник 
2017 
Правові засади цивільного захисту. Навчальний посібник За ред.Гора В.А., Ковалевська Т.М., Кришталь Т.М., Островерх О.О., Пасінчук К.М. Переглянути
584
Навчальний посібник 
2017 
Основи психотерапії : навч. посіб / М. І. Мушкевич, С. Є. Чагарна Мушкевич М. І. Переглянути
585
Дисертації 
2017 
Соціально-психологічні детермінанти виникнення бойового стресу у військовослужбовців - учасників антитерористичної операції. Дисертація Кравченко К.О. Переглянути
586
Дисертації 
2017 
Психологічні наслідки перебування рятувальників у зоні проведення антитерористичної операції. Дисертація Тімченко В.О. Переглянути
587
Дисертації 
2017 
Психологічні особливості розвитку управлінської компетентності у майбутніх офіцерів Національної поліції України. Дисертація Борисюк О.М. Переглянути
588
Дисертації 
2017 
Психодіагностика надійності професійної діяльності водіїв пасажирського автотранспорту. Дисертація Кабанцева А.В. Переглянути
589
Навчальний посібник 
2017 
Кризові стани в сучасних умовах: діагностика, корекція та профілактика / Під ред. проф. Л. М. Юр’євої. Під ред. проф. Юр’євої Л. М. Переглянути
590
Навчально-методичний посібник 
2017 
Психология практического саморазвития будущих психологов За ред.Гасанова Д.И., Аминова Д.К., Аминов У.К., Ахмедова А.М., Даудова Д.М., Цахаева А.А. Переглянути
591
Дисертації 
2017 
Психологічні особливості переживання та усвідомлення особистістю життєвих подій. Дисертація Кресан О. Д. Переглянути
592
Навчальний посібник 
2017 
Адміністрування податкових платежів: проблеми теорії та практики. Науково-практичний посібник Гетманцев Д.О., Коваль Ю.А., Нечай М.В. Переглянути
593
Навчально-методичний посібник 
2017 
Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей лю- дини в умовах переживання наслідків травматичних подій : методичні рекомендації за наук. ред. Титаренко Т. М. Переглянути
594
Підручник 
2017 
Педагогіка вищої військової школи. Підручник Вітченко А.О., Осьодло В.І. Переглянути
595
Стандарт 
2017 
Наказ №747 Про затвердження Порядку психологічного забезпечення в Державній службі України з надзвичайних ситуацій None Переглянути
596
Збірник наукових праць 
2017 
Особистість в екстремальних умовах. Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. 12 травня 2017 р. None Переглянути
597
Книга 
2017 
Охорона психічного здоров’я в умовах війни / пер. з англ. Тетяна Семигіна, Ірина Павленко, Євгенія Овсяннікова [та ін пер. з англ. Тетяна Семигіна, Ірина Павленко, Євгенія Овсяннікова Переглянути
598
Збірник наукових праць 
2017 
Пожежна та техногенна безпека: наука і практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів. 05-96 квітня 2017 року None Переглянути
599
Збірник наукових праць 
2017 
Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності. Збірник наукових праць. XIIМіжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів.Ч.1 None Переглянути
600
Курс лекцій 
2017 
Психодіагностика в особливих умовах / курс лекцій Грибенюк Г.С. Переглянути
601
Збірник наукових праць 
2017 
Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності. Збірник наукових праць. XIIМіжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів.ч.2 None Переглянути
602
Навчально-методичний посібник 
2017 
Практичний порадник з організації цивільного захисту в теріторіальних громадах. None Переглянути
603
Навчальний посібник 
2017 
Диагностика, коррекция и профилактика кризисных состояний у участников военных конфликтов За ред.Юрьева Л.Н., Носов С.Г., Мамчур А.И., Николенко А.Е., Огоренко В.В., Дукельский А.А., Шустерман Т.И., Ерчкова Н.А. Переглянути
604
Навчально-методичний посібник 
2017 
Організація і функціонування системи цивільного захисту об’єднаної територіальної громади, як ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту За ред.Шинкаренко Л.І., Потапенко І.М. Переглянути
605
Підручник 
2016 
Спеціальне водопостачання.Підручник. За ред. Тищенко Є.О.,Ленартович Є.С., Мигаленко К.І., Мигаленко О.І. За ред. Тищенко Є.О.,Ленартович Є.С., Мигаленко К.І., Мигаленко О.І. Переглянути
606
Методична розробка 
2016 
Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. (бакалавр) None Переглянути
607
Курс лекцій 
2016 
Математичні методи в психології. Курс лекцій Боснюк В.Ф. Переглянути
608
Дисертації 
2016 
Емоційний інтелект у системі формування ситуативної психологічної готовності майбутніх фвхівців управління повітряним рухом. Дисертація. Хілл Т.О. Переглянути
609
Підручник 
2016 
Психологічна служба : Підручник За ред.Панок В.Г. Переглянути
610
Навчальний посібник 
2016 
Безпека потенційно небезпечних об'єктів та виробництв. Навчальний посібник Хаткова Л.В., Мельник В.П., Томенко М.Г. Переглянути
611
Монографія 
2016 
Електронна держава: нова ефективність урядування. Монографія. Барікова А.А. Переглянути
612
Методична розробка 
2016 
Завдання і методичны рекомендацї для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Організація професійної підготовки особового складу підрозділів цивільного захисту. / Ук. Кибальна Н.А. None Переглянути
613
Підручник 
2016 
Наука адміністрації й адміністративного права. Загальна частина. (за викладами професора Юрія Панейка) None Переглянути
614
Монографія 
2016 
Особливості психічної ригідності в системі емоційних переживань професійних спортсменів з кульової стрільби. Монографія. Тімченко О.В., Снісаренко А.Г., Шаріпова Д.С. Переглянути
615
Навчальний посібник 
2016 
Методика викладання психології. Посібник Байєр О. О. Переглянути
616
Стандарт 
2016 
Кримінальний процесуальний кодекс України. None Переглянути
617
Навчальний посібник 
2016 
Навчальний посібник "Безпека потенційно небезпечних обєктів та виробництв"( для курсантів, студентів - бакалаври цив. Захист). Л.В.Хаткова Переглянути
618
Методична розробка 
2016 
Психологія травмуючих ситуацій. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи.(магістр) None Переглянути
619
Монографія 
2016 
Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб'єкта доказування у досудовому розслідувані: теорія та практика. Монографія. Старенький О.С. Переглянути
620
Навчальний посібник 
2016 
Безпека потенційно небезпечних об'єктів та виробництв. Навчальний посібник Хаткова Л.В., Мельник В.П., Томенко М.Г. Переглянути
621
Журнал 
2016 
Бібліотечна планета. None Переглянути
622
Збірник наукових праць 
2016 
Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( Київ, 9 грудня 2016) None Переглянути
623
Журнал 
2016 
Освіта України. Спецвипуск газети. None Переглянути
624
Навчально-методичний посібник 
2016 
Діагностика індивідуально-психологічних властивостей. Навчально-методичний посібник. За ред. Неурова А.Б., Капінус О.С., Грицевич Т.Л. Переглянути
625
Журнал 
2016 
Безпека життєдіяльності. None Переглянути
626
Методична розробка 
2016 
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Загальна психологія" (для студентів за напрямом "Психологія" За ред. Демченко А.В., Балицька А.А., Бінецька О.В. Переглянути
627
Збірник наукових праць 
2016 
Пожежна та техногенна безпека: наука і практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференціі 21-22 квітня 2016 року. None Переглянути
628
Методична розробка 
2016 
Завдання і методичні рекомендації для виконання к.р. з навчальної дисципліни " Організація служби і підготовки" з.ф.н.. ПБ None Переглянути
629
Методична розробка 
2016 
Психологія творчості. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи.(магістр) None Переглянути
630
Монографія 
2016 
Протидія злочинності в Чорнобильській зоні відчуження. Монографія. Головкін О.В., Леляк Я.О. Переглянути
631
Навчальний посібник 
2016 
Історія PR. Навчальний посібник Афанасьєв І.Ю. Переглянути
632
Збірник наукових праць 
2016 
Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності. Збірник наукових праць. XI Міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів. None Переглянути
633
Дисертації 
2016 
Психологічні особливості емоційної стійкості рятувальників. Дисертація Неурова А.Б Переглянути
634
Навчальний посібник 
2016 
Цивільний захист. Навчальний посібник. Левчук К.О. Переглянути
635
Навчальний посібник 
2016 
ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО КРЕСЛЕННЯ. навчальний посібник Мельник О. Г., Чепурний Г. П., Мельник Р. П. Переглянути
636
Методична розробка 
2016 
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту". ( спеціаліст) None Переглянути
637
Стандарт 
2016 
Кодекс цивільного захисту України. None Переглянути
638
Книга 
2016 
Бібліографія вчених України. Губерський Л.В. Переглянути
639
Журнал 
2016 
Науково-виробничий журнал. Страховий фонд документації. №2 (21)2016. None Переглянути
640
Навчальний посібник 
2016 
Теоррія горіння та вибуху. Навчальний посібник Костенко В.К., Кришталь М.А., Нестеренко А.А.Ю, Покалюк В.М. Переглянути
641
Книга 
2016 
Європейський досвід протидії корупції: теорія та практика. Аналітичний огляд. /За ред. Чернея В.В. За ред. Чернея В.В. Переглянути
642
Журнал 
2016 
Календар знаменних і пам'ятних дат. None Переглянути
643
Навчально-методичний посібник 
2016 
Психологія. Навчальний посібник./Балицька А.А., Демченко А.В. та інш. За ред.Балицька А.А., Демченко А.В. Переглянути
644
Книга 
2016 
Людина у пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі Франкл В. Переглянути
645
Монографія 
2016 
Засади психологічної безпеки персоналу екстремальних видів діяльності Приходько І.І. Переглянути
646
Методична розробка 
2016 
Загальна психологія. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.(бакалавр) Демченко А.В. Переглянути
647
Підручник 
2016 
Організаційно-правові засади державної служби в Україні. Підручник Неліпа Д.В. Переглянути
648
Збірник наукових праць 
2016 
Вибране. Збірник наукових праць. Київська школа цивілістики. Дзера О.В. Переглянути
649
Монографія 
2016 
Психологічна готовність військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності поза межами пункту постійної дислокації : монографія За ред.О. С. Колесніченко, Я. В. Мацегора, В. І. Воробйова та ін. Переглянути
650
Навчальний посібник 
2016 
Грунтознавство. Практикум Лико Д.В., Лико С.М., Деркач О.А. Переглянути
651
Дисертації 
2016 
Психологічні особливості емоційної стійкості рятувальників. Дисертація Неурова А.Б Переглянути
652
Навчальний посібник 
2016 
Навчально-методичний посібник з предмету " Хімія"( для слухачів ЗФН 1к.(2.4,9р.)). МагльованаТ.В. Переглянути
653
Навчальний посібник 
2016 
Переддипломна практика та виконання кваліфікаційної роботи. Посібник./Балицька А.А., Капля А.М. та інш. за ред.Балицька А.А., Капля А.М. та інш. Переглянути
654
Курс лекцій 
2016 
Теоретико-методологічні проблеми психології: курс лекцій / Ушакова І.М. Ушакова І.М. Переглянути
655
Журнал 
2016 
Охорона праці і пожежна безпека. None Переглянути
656
Навчальний посібник 
2016 
Міжнародні комерційні контракти: колізійне та матеріально-правове регулювання. Навчальний посібник Діковська І.А. Переглянути
657
Словник 
2016 
Термінологічний словник з рятувальної справи (українсько-англійський)/ за ред. В.К. Костенко, Ю.П. Ненько, В. М. Покалюк, Майборода А.О., Нуянзін О.М., Нестеренко А.А. за ред. Костенко В.К., НенькоЮ.П., ПокалюкВ. М. , Майборода А.О., Нуянзін О.М., Нестеренко А.А. Переглянути
658
Дисертації 
2016 
Психологічне забезпечення службово-бойової підготовки майбутніх офіцерів технічного профілю Національноі Гвардії України. Дисертація Кучеренко Н.С. Переглянути
659
Методична розробка 
2016 
Електротехніка та запобігання аваріям в електроустановках. Методичні вказівки і завдання до виконання курсової роботи.(бакалавр) None Переглянути
660
Книга 
2016 
Життя. Наука. Правотворчість. Яценко С. Переглянути
661
Журнал 
2016 
Будівництво і стандартизація. None Переглянути
662
Навчальний посібник 
2016 
Психологія екстремальної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. І. Приходько, О. С. Колесніченко, О. В. Тімченко та ін. За заг. ред. проф. Приходька І.І. Переглянути
663
Журнал 
2016 
Надзвичайні ситуації. None Переглянути
664
Збірник наукових праць 
2016 
Формування правових позицій щодо розслідування міжнародних злочинів. Матеріали міжвідомчого круглого столу ( Київ, 28 жовтня 2016 року None Переглянути
665
Навчально-методичний посібник 
2016 
Я повернувся: психологічний порадник За ред. АгаєвН.А., Скрипкін О.Г., ДейкоА.Б., ЕвертО.В.. Переглянути
666
Методична розробка 
2016 
Переддипломна практика та виконання кваліфікаційної роботи.(для фахівців освітнього рівня "бакалавр" в галузі знань " Соціальні та поведінкові науки", за спеціальністю " Психологія". None Переглянути
667
Навчальний посібник 
2016 
Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях / В.Л.Зливков, С.О. Лукомська, О.В. Федан Зливков В.Л., ЛукомськаС.О., ФеданО.В. Переглянути
668
Журнал 
2016 
Вісник НАНУ. None Переглянути
669
Книга 
2016 
Науково-практичний коментар до цивільного процесуального законодавства європейського союзу. ч.1. Ізорова І. Переглянути
670
Навчальний посібник 
2016 
Навчальний посібник " Пожежна профілактика в населених пунктах"( для курсантів, студентів бакалавр). Р.П.Мельник Переглянути
671
Навчально-методичний посібник 
2016 
Посібник " Виконання та захист магістерської роботи "( для магістрів " соціальні та поведінкові науки "за спеціальн. " Психологія"). Л.І.Мохнар Переглянути
672
Навчальний посібник 
2016 
Пожежні машини. Навчальний просібник./О.М. Ларін, В.І. Баркалов, С.А. Віноградов, А.Я. Каліновський За ред.О.М. Ларін, В.І. Баркалов, С.А. Віноградов, А.Я. Каліновський Переглянути
673
Журнал 
2016 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 1(47) None Переглянути
674
Навчальний посібник 
2016 
Проблеми права екологічної безпеки. Навчальний посібник./ за ред. Краснової М.В., Кіріна Р.С. За ред. Краснової М.В., Кіріна Р.С. Переглянути
675
Навчально-методичний посібник 
2016 
Превентивні психофізіологічні заходи з попередження розвитку дизадаптації у військовослужбовців (невротичних та психічних розладів, пресуїцидальних форм поведінки) в умовах воєнного конфлікту та після його завершення: Метод. реком. За ред.Швець А.В., Коваль О.В., Лук’янчук І.А., Іванцова Г.В., Чайковский А.Р. Переглянути
676
Методична розробка 
2016 
Практикум з загальної психології. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.(бакалавр) Демченко А.В. Переглянути
677
Монографія 
2016 
Державна антикорупційна політика і запобігання та протидії корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування. Монографія За ред. Василевич В.В., ВАсилевська Т.Е., Нестерович В.Ф. та інш. Переглянути
678
Навчальний посібник 
2016 
Організаційна поведінка. Навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності „Менеджмент організацій” За ред. Матушкіна М.В. Переглянути
679
Навчальний посібник 
2016 
Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах пожежі. Навч. посібник Отрош Ю.А. Переглянути
680
Методична розробка 
2016 
Психологія. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. (бакалавр) None Переглянути
681
Методична розробка 
2016 
Психологія діяльності в особливих умовах. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи. (бакалавр) Бінецька О.В. Переглянути
682
Навчальний посібник 
2016 
Безпека потенційно небезпечних об'єктів та виробництв. Навчальний посібник Хаткова Л.В., Мельник В.П., Томенко М.Г. Переглянути
683
Навчальний посібник 
2016 
Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. / С. Е. Важинський, Т І. Щербак. Важинський С.Е., Щербак Т І. Переглянути
684
Дисертації 
2016 
Психологічні особливості емоційної стійкості рятувальників. Дисертація Неурова А.Б Переглянути
685
Журнал 
2016 
Бібліотечна планета. None Переглянути
686
Навчальний посібник 
2016 
Соціальний захист інвалідів та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЄС в Україні. Навчальний посібник. Малюга Л.Ю. Переглянути
687
Навчальний посібник 
2016 
Діти та війна:Навчання технік зцілення./Лейла Гупта, Шон Перрен, Рольф Г'єстад Патрік Сміт, Етл Дирегров, Уільям Юре Переглянути
688
Навчальний посібник 
2016 
Новий підхід до випробувань на вогнестійкість залізобетонних конструкцій. Навчальний посібник/Словінський В.К., Щіпець С.Д., Поздєєв С.В., Тищенко О.М., Некора О. За ред. Словінський В.К., Щіпець С.Д., Поздєєв С.В., Тищенко О.М., Некора О.В Переглянути
689
Підручник 
2016 
Загальна теорія права.Підручник /за заг. ред. М.І. Козюбри за заг. ред. М.І. Козюбри Переглянути
690
Журнал 
2016 
Психологія і суспільство. None Переглянути
691
Навчальний посібник 
2016 
Безпека потенційно небезпечних об'єктів та виробництв. Навчальний посібник Хаткова Л.В., Мельник В.П., Томенко М.Г. Переглянути
692
Дисертації 
2016 
Психологічні особливості професійно зумовлених акцентуацій рятувальників. Дисертація Михлюк Е.І. Переглянути
693
Методична розробка 
2016 
Виконання та захист магістерської роботи.( для здобувачів другого (магістерського рівня вищої освіти в галузі знань " Соціальні та поведінкові науки", " Психологія". None Переглянути
694
Журнал 
2016 
Вища школа. None Переглянути
695
Журнал 
2016 
Пожежна та техногенна безпека. None Переглянути
696
Монографія 
2016 
Теорія та практика реалізації концепції соціальної держави в Україні: адміністративно-правове дослідження. Монографія. Галіцина Н.В. Переглянути
697
Енциклопедія 
2016 
Енциклопедія Сучасної України(Лег-Лощ) т.17 None Переглянути
698
Дисертації 
2016 
Психологічне забезпечення масових спортивних заходів на великих стадіонах. Дисертація Сервачак О.В. Переглянути
699
Навчальний посібник 
2016 
Теорія горіння та вибуху. Навчальний посібник./.за ред. Костенко В.К.Кришталь М.А., Нестеренко А.А., Покалюк В.М за ред. Костенко В.К.Кришталь М.А., Нестеренко А.А., Покалюк В.М. Переглянути
700
Навчальний посібник 
2016 
Безпека потенційно небезпечних об'єктів та виробництв. Навчальний посібник Хаткова Л.В., Мельник В.П., Томенко М.Г. Переглянути
701
Журнал 
2016 
Страховий фонд документації. Науково-виробничий журнал. №1 (20). None Переглянути
702
Навчальний посібник 
2016 
Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів: практикум. Михайлюк О.П., Олійник В.В., Сирих В.М. Переглянути
703
Навчальний посібник 
2016 
Навчальний посібник " Теорія горіння та вибуху"( для курсантів, студентів бакалавр). КостенкоВ.К. Переглянути
704
Стандарт 
2016 
Наказ Міністерства охорони здоров’я України 23.02.2016 № 121 None Переглянути
705
Навчальний посібник 
2016 
PR для менеджерів і маркетологів: навчальний посібник. Примак Т.О. Переглянути
706
Навчальний посібник 
2016 
Фізико-хімічні процеси розвитку та припинення горіння. Навчальний посібник/Костенко В.К., Покалюк В.М., Майборода А.О., Нуянзін О.М., Нестеренко А.А., Ненько Ю.П. За ред. Костенко В.К., Покалюк В.М., Майборода А.О., Нуянзін О.М., Нестеренко А.А., Ненько Ю.П. Переглянути
707
Навчально-методичний посібник 
2016 
Алгоритм роботи військовогоалгоритм роботи військового психолога щодо психологічного забезпечення професійної діяльності особового складу збройних сил України (метод.рекомендації) Агаєв Н.А., Дейко .Б., Скрипкін О.Г., Еверт О.В. Переглянути
708
Методична розробка 
2016 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Інженерна і комп'ютерна графіка". З.ф.н. ПБ ( 4,9 т.н.) Чепурний Г.П. Переглянути
709
Стандарт 
2016 
Відповідальному за пожежну безпеку ( документи для практичної роботи) Рожков А.П. Переглянути
710
Методична розробка 
2016 
Системи автоматичного контролю та спостереження. Методичні вказівки з виконання курсового проекту. (3-4 к.) None Переглянути
711
Книга 
2016 
Правові засади протидії сепаратизму в Україні. Збірка нормативно-правових актів За ред. Ботнаренко І.А., Стрільців О.М., Василинчук В.І. Переглянути
712
Дисертації 
2016 
Психологія готовності офіцера -прикордонника до професійної діяльності. Дисертація. Мул С.А. Переглянути
713
Дисертації 
2016 
Якість життя як умова конструктивного самозбереження особистості. Дисертація Віговська О.О. Переглянути
714
Навчальний посібник 
2016 
Пожежна профілактика в населених пунктах. Частина 1. Протипожежне нормування при проектуванні та експлуатації будівель різного призначення Мельник Р.П., Мельник О.Г., Томенко М.Г., Мельник В.П. Переглянути
715
Підручник 
2016 
Пожежні автодрабини Биченко А. О., Чорномаз І. К., Кучер П. П., Пустовіт М. О. Переглянути
716
Навчально-методичний посібник 
2016 
Посібник " Переддипломна практика та виконання кваліфікаційної роботи "( для бакалаврів " соціальні та поведінкові науки "за спеціальн. " Психологія"). Л.І.Мохнар Переглянути
717
Дисертації 
2016 
Психологічні технології підготовки майбутнього психолога. Дисертація Волошина В. В. Переглянути
718
Навчально-методичний посібник 
2016 
PR у маркетингових комунікаціях. Навчальний посібник. Курбан О.В. Переглянути
719
Книга 
2016 
Наука адміністрації й адміністративного права Укл. Бевзенко В.М.,Каліушко І.Б., Радишевська О.Р., Гриценко І.С., Стецюк П.Б. Переглянути
720
Енциклопедія 
2016 
Енциклопедія Сучасної України (Куз-Лев) т.16 None Переглянути
721
Навчальний посібник 
2016 
Педагогіка: інформативний виклад. Навчальний посібник. Рацул А., Довга Т. Переглянути
722
Навчальний посібник 
2016 
Психологія екстремальної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. І. Приходько, О. С. Колесніченко, О. В. Тімченко та ін. За заг. ред. проф.Приходька І. І. Переглянути
723
Монографія 
2015 
Методы повышения информационной безопасности в системах видиомониторинга кризисных ситуаций. Монография Баранник В., Рябуха Ю., Кулица О. Переглянути
724
Навчальний посібник 
2015 
Психологічна підготовка . Навч. посібник Грибенюк Г.С. Переглянути
725
Навчальний посібник 
2015 
Етнопсихологія С.А. Мукомел, А.А. Балицька, В.А. Гора, А.Г. Снісаренко, М.В. Фомич Переглянути
726
Навчально-методичний посібник 
2015 
Особистість курсанта: методики визначення мотиваційної готовності. /навчально-методичний посібник Грибенюк Г.С. Переглянути
727
Словник 
2015 
Словник вживаних термінів з основ медичних знань None Переглянути
728
Курс лекцій 
2015 
Техногенна безпека об’єктів та технологій: курс лекцій Данілін О.М. Переглянути
729
Книга 
2015 
Психологічна травма та шлях до видужання;наслідки насильництва_ від знущань у сім'ї до політичного терорува Д-р Джудіт Герман Переглянути
730
Навчальний посібник 
2015 
Освітні технології сучасних навчальних закладів: навчально- методичний посібник / О. Янкович, Ю. Беднарек, А. Анджеєвська Янкович О.І. Переглянути
731
Навчальний посібник 
2015 
Дослідження ефективності легкоскидних конструкцій, виготовлених із сучасних світлопрозорих матеріалів Дивень В.І. Переглянути
732
Навчально-методичний посібник 
2015 
Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій: методичний посібник/З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненкo, Царенко Л. Г.; за ред. З. Г. Кісарчук. за ред. З. Г. Кісарчук Переглянути
733
Журнал 
2015 
Охорона праці і пожежна безпека. None Переглянути
734
Брошура 
2015 
Стереотип професійної діяльності рятувальника у населення м. Черкас./Кращі роботи студентів. None Переглянути
735
Збірник наукових праць 
2015 
Культура як феномен людського духу (багатогранність і накове осмислення); Зб. тез III міжнар. курсансько-студентської наук. конф. None Переглянути
736
Навчальний посібник 
2015 
Управління конфліктами. Навчальний посібник. За ред. Жаворонкова Г.Н., Скібіцький О.М., Сівашенко Т.В., Туз О.І. Переглянути
737
Стандарт 
2015 
Правила пожежної безпеки в Україні. НАПБ А.01-001-2015. None Переглянути
738
Журнал 
2015 
Освіта України. Спецвипуск газети. None Переглянути
739
Навчально-методичний посібник 
2015 
Методичні рекомендації з питань організації та реалізації заходів цивільного захисту в органах виконавчої влади на підприємствах, в установах і організаціях.(перша редакція) None Переглянути
740
Стандарт 
2015 
Правила дорожнього руху України None Переглянути
741
Журнал 
2015 
Надзвичайні ситуації. None Переглянути
742
Стандарт 
2015 
Положення про єдину державну симстему цивільного захисту. None Переглянути
743
Підручник 
2015 
Ukrainian otherlands: diaspora, homeland, and folk imagination in the twentieth century. Natalia Khanenko-Friesen Переглянути
744
Журнал 
2015 
Календар знаменних і пам'ятних дат. None Переглянути
745
Навчальний посібник 
2015 
Граматика англійської мови: теорія та практикум. Практичний курс О. В. Міненко, Я. С. Снісаренко Переглянути
746
Брошура 
2015 
Розробка програмного забезпечення для дослідження вогнестійкості металевих каркасів."розрахункова практика"/Кращі роботи студентів, курсантів. None Переглянути
747
Стандарт 
2015 
Наказ Міністерство соціальної політики України № 912 від 10.09.2015 р. «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги профілактики». None Переглянути
748
Навчальний посібник 
2015 
Етнопсихологія За ред. Мукомел С.А.,. Балицька А.А, Гора.В.А. Снісаренко А.Г. , Фомич М.В. Переглянути
749
Журнал 
2015 
Збірник рефератів дисертацій. None Переглянути
750
Енциклопедія 
2015 
Сучасна правова енциклопедія. А-Я./ Упор. О.В. Зайчука None Переглянути
751
Дисертації 
2015 
Психологічна корекція професійних страхів у працівників рятувальних підрозділів державної служби України з надзвичайних ситуацій. Дисертація Косолапов О.М. Переглянути
752
Брошура 
2015 
Теоретичні засади створення комп'ютерізованого симулятору з гасіння пожеж у будівлях./Кращі роботи курсантів, студентів. None Переглянути
753
Методична розробка 
2015 
Інженерна психологія. Методичні вказівки для виконання курсової роботи для студентів та курсантів за напрямом підготовки " Психологія" None Переглянути
754
Навчально-методичний посібник 
2015 
Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій: методичний посібник За ред.З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко,Царенко Л. Г. Переглянути
755
Навчально-методичний посібник 
2015 
Методичні рекомендації з психологічної підготовки льотного складу під час організації заходів колективної підготовки особового складу повітряних сил збройних сил україни Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковник Байдак Ю.А. Переглянути
756
Брошура 
2015 
Розробка програмного забезпечення для дослідження вогнестійкості металевих каркасів./Кращі роботи студентів, курсантів. None Переглянути
757
Брошура 
2015 
Розробка методики розрахунку вогнестійкості залізобетонних вентиляційних блоків багатоповерхових житлових будинків./кращі роботи студентів, курсантів. None Переглянути
758
Брошура 
2015 
Розробка напрямів автоматизації державного класифікатору надзвичайних ситуацій./Гриценко О.М.Кращі роботи студентів, курсантів. None Переглянути
759
Навчальний посібник 
2015 
Англійська мова за професійним спрямуванням (для самостійної роботи курсантів та студентів) О. В. Міненко, Я. С. Снісаренко Переглянути
760
Брошура 
2015 
Специфіка вербалізації концепту колір у національно-культурному аспекті. (краща студ робота) None Переглянути
761
Навчальний посібник 
2015 
ПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ АВАРІЯМ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ Навчальний посібник . О.І. Кулініч, С.П. Тараненко, О.М. Землянський, О.М. Землянський Переглянути
762
Навчально-методичний посібник 
2015 
Методичний порадник з питань морально-психологічного забезпечення для командирів військових частин (підрозділів) та військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичній операції / Під заг. ред. Осьодла В. І.. – Переглянути
763
Монографія 
2015 
Психологічні детермінати помилкових дій спортсменів пожежно-прикладного спорту. Монографія. За ред. Краснокутський М.І., Овсяннікова Я.О., Тімченко О.В., Христенко В.Є. Переглянути
764
Журнал 
2015 
Вісник НАНУ. None Переглянути
765
Навчальний посібник 
2015 
Україна: історія Конституції. Навчальний посібник Томенко М.В. Переглянути
766
Підручник 
2015 
Загальне адміністративне право. Підручник None Переглянути
767
Журнал 
2015 
Вища школа. None Переглянути
768
Журнал 
2015 
Вища школа. None Переглянути
769
Книга 
2015 
Історія пожежництва Волині За ред. Мандзюк Ф., Нестеров В., Ляпун Д., Лукашевич В. Переглянути
770
Методична розробка 
2015 
Методичні вказівки на виконання курсової роботи з дисципліни "Протипожежна та аврійно-рятувальна техніка" напрям ПБ бакалавр. None Переглянути
771
Збірник наукових праць 
2015 
Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності. Збірник наукових праць.X Міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів. None Переглянути
772
Журнал 
2015 
Безпека життєдіяльності. None Переглянути
773
Збірник наукових праць 
2015 
Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції None Переглянути
774
Методична розробка 
2015 
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи" Організація управління діяльністю органів та підрозділів пожежної безпеки" None Переглянути
775
Брошура 
2015 
Інформаційний бюлетень.Про надзвичайні ситуації в Україні у 2014 та 2015 роках. None Переглянути
776
Навчально-методичний посібник 
2015 
Загальна підготовка працівників підприємств, установ і організацій до дій у надзвичайних ситуаціях.Методичний посібник. За ред.Волянського П.Б. Переглянути
777
Брошура 
2015 
Дослідження адекватності математичної моделі тепломасообміну випробувань на вогнестійкість будівельних конструкцій./Кращі роботи курсантів, студентів None Переглянути
778
Монографія 
2015 
Гасіння газових горючих середовищ сумішами вогнегасних аерозолів та газових вогнегасних речовин. Монограіфія/Журбинський Д.А., Баланюк В.М. Нуянзін В.М., Куліца О.С. Журбинський Д.А., Баланюк В.М.Журбинський Д.А., Баланюк В.М. Нуянзін В.М., Переглянути
779
Брошура 
2015 
Мовна репрезентація концепту "Тварини" в паремійній картині світу. (краща студ робота) None Переглянути
780
Книга 
2015 
Кодекс цивільного захисту України. None Переглянути
781
Навчальний посібник 
2015 
Організація управління цивільним захистом на місцевому рівні. За ред. Гудович О.Г., Мазуренко В.І., Михайлов В.М., Соколовський І.П., Юрченко В.О. За ред. Волянського П.Б. Переглянути
782
Збірник наукових праць 
2015 
Надзвичайні ситуації: безпека та захист. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю None Переглянути
783
Книга 
2015 
Психологічна травма та шлях до видужання. Герман Д-р Джудіт Переглянути
784
Навчально-методичний посібник 
2015 
Методичні рекомендаціїї щодо розроблення планів з питань цивільного захисту (перша редакція) За ред.Євдін О.М., Слюсар А.А., Фомін А.І., Негрієнко С.В. Переглянути
785
Навчальний посібник 
2015 
Вплив на біосферу видобутку енергоносіїв.допоміжні методичні матеріали до теоретичних та практичних занять для студентів екологічних спеціальностей) None Переглянути
786
Методична розробка 
2015 
Прикладна механіка ( розділ "Опір матеріалів"), методичні вказівки до виконання лабораторних робіт Ступак Д.О., Отрош Ю.А., Поздєєв С.В. Переглянути
787
Методична розробка 
2015 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ПРИПИНЕННЯ ГОРІННЯ» для слухачів заочної форми навчання, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (напрям підготовки 6.170203 «Пожежна безпека») Черкаси Костенко В. К., Майборода А. О., Покалюк В. М. Переглянути
788
Монографія 
2015 
Професійна кар'єра особистості в сучасних умовах. Лозоветська В.Т. Переглянути
789
Монографія 
2015 
Розвиток пожеж на торф'яниках та торфорозробках. Монографія/Мигаленко К.І., Ленартович Є.С., та інш. Мигаленко К.І., Ленартович Є.С. Переглянути
790
Методична розробка 
2015 
Прикладна механіка: Посібник до виконання розрахуноково-графічних робіт з розділу "Опір матеріалів" Ступак Д.О., Отрош Ю.А. Поздєєв С.В. Переглянути
791
Дисертації 
2015 
. Психологічні особливості службової взаємодії офіцера з неформальними лідерами військового підрозділу. Дисертація Колосович О.С. Переглянути
792
Методична розробка 
2015 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " Теоретичні основи пожежовибухонебезпеки" 2М Костенко В.К., Майборода А.О., Покалюк В.М. Переглянути
793
Навчально-методичний посібник 
2015 
Психологія травмуючих ситуацій у роботі з вимушеними переселенцями За заг. ред. В. М. Мишківської. Переглянути
794
Навчальний посібник 
2015 
Силова фізична підготовка рятувальника. Методичні вказівки для працівників органів та підрозділів ДСНС України. Архіпенко В.О. Переглянути
795
Навчальний посібник 
2015 
Професійна підготовка особового складу в органах і підрозділах цивільного захисту: Навчальний посібник. Кибальна Н.А., Маладика І.Г., Шкарабура М.Г. Переглянути
796
Навчальний посібник 
2015 
Практикум з військової психології. Навчальний посібник За ред. Балашова С.П., Васильєв С. П., ДубровинськийГ. Р.,Кирик В. Л. Переглянути
797
Методична розробка 
2015 
Методичні вказівки на виконання курсової роботи з дисципліни " Аврійно-рятувальна, інженерна та протипожежна техніка" напрям ЦЗ бакалавр. None Переглянути
798
Збірник наукових праць 
2015 
Підготовка поліцейських кадрів (зарубіжний досвід) Матеріали XVI Міжнародної студентської науково-практичної конференції іноземними мовами 23-24 квітня 2015р. None Переглянути
799
Методична розробка 
2015 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " Теоретичні основи пожежовибухонебезпечності" 2 М Костенко В.К., Майборода А.О., Покалюк В.М. Переглянути
800
Дисертації 
2015 
Психологічна готовність військовослужбовців національної гвардії україни до службово-бойової діяльності у процесі проведення антитерористичної операції.Дисертація Пенькова Н.Є. Переглянути
801
Методична розробка 
2015 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " Теорія розвитку та припинення горіння"бакалавр Костенко В.К., Майборода А.О., Покалюк В.М. Переглянути
802
Навчально-методичний посібник 
2015 
Особистість курсанта: методики визначення мотиваційної готовності. /навчально-методичний посібник/ Грибенюк Г.С. Переглянути
803
Брошура 
2015 
Бюлетень науково-методичного центру навчальних закладів ДСНС України №24-2015 None Переглянути
804
Навчальний посібник 
2015 
Тактика проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при руйнуванні будівель Словінський В. К., Федоренко Д. С., Кришталь В. М. Переглянути
805
Журнал 
2015 
Страховий фонд документації. №2 (19) 2015 None Переглянути
806
Журнал 
2015 
Страховий фонд документації. №1 (18) 2015 None Переглянути
807
Методична розробка 
2015 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " Теорія розвитку та припинення горіння"спеціаліст Костенко В.К., Майборода А.О., Покалюк В.М. Переглянути
808
Навчальний посібник 
2015 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ОСОБОВОГО СКЛАДУ В ОРГАНАХ І ПІДРОЗДІЛАХ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Навчальний посібник Н. А. Кибальна, І. Г. Маладика, М. Г. Шкарабура Переглянути
809
Брошура 
2015 
Бюлетень науково-методичного центру навчальних закладів ДСНС України №23-2015 None Переглянути
810
Навчальний посібник 
2015 
Пожежна профілактика та запобігання аваріям в електроустановках: Навчальний посібник/Кулініч О.І., Тараненко С.П., Землянський О.М., Землянський О.М. За ред.Кулініч О.І., Тараненко С.П., Землянський О.М., Землянський О.М. Переглянути
811
Збірник наукових праць 
2015 
Використання поліграфа в правовій діяльності: проблеми та перспективи. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції Київ, 7-8 листопада 2015 року None Переглянути
812
Журнал 
2015 
Пожежна та техногенна безпека. None Переглянути
813
Збірник наукових праць 
2015 
Збірник тез доповідей XIII Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми екологічної безпеки" 6-8 жовтня 2015 р. None Переглянути
814
Журнал 
2015 
F+S: Технологии безопасности и противопожарной защиты None Переглянути
815
Книга 
2015 
Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України. За заг. ред.Гриценка І.С. Переглянути
816
Підручник 
2015 
Психологія стресу. Наугольник Л. Б. Переглянути
817
Журнал 
2015 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 1(44)2015 None Переглянути
818
Навчальний посібник 
2014 
Посттравматичні стресові розлади : Навчальний посібник / Під заг. ред. проф. Б. В. Михайлова.Чугунов В.В., Курило В.О., Саржевський С.Н. заг. ред. проф. Б. В. Михайлова. Переглянути
819
Навчальний посібник 
2014 
Методи та засоби випробувань будівельних конструкцій на вогнестійкість.Навчальний посібник./Ю.О. Абрамов, В.М. Гвоздь, О.В. Некора, В.М. Нуянзін, С.В.Поздєєв, Є.О. Рибка За ред. Абрамов,Ю.О. ГвоздьВ.М. ,Некора О.В. ,Нуянзін В.М. ,Поздєєв С.В., РибкаЄ.О. Переглянути
820
Журнал 
2014 
Надзвичайні ситуації. None Переглянути
821
Журнал 
2014 
Охорона праці і пожежна безпека. None Переглянути
822
Журнал 
2014 
Пожарная охрана. None Переглянути
823
Методична розробка 
2014 
Завдання і методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Організація професійної підготовки особового складу підрозділів цивільного захисту" слухачами заочного навчання. магістр None Переглянути
824
Навчальний посібник 
2014 
Реагування на надзвичайні ситуації. Навчальний посібник. За ред.Барило О.Г.,Волянський П.Б., Гур'єв О.Г., Долгий М.Л.,Євсюков О.П.,Михайлов В.М.,Іскра Н.І., Потеряйко С.П., Терентьєва А.В. Переглянути
825
Методична розробка 
2014 
Бюлетень науково-методичного центру навчальних закладів ДСНС України.№22-2014 None Переглянути
826
Журнал 
2014 
Охорона праці і пожежна безпека. None Переглянути
827
Журнал 
2014 
Вища школа. None Переглянути
828
Збірник наукових праць 
2014 
Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України. Тези VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 21.11.2014 року None Переглянути
829
Брошура 
2014 
Черкащина - територія співпраці. Инвест-Украина. Журнал №1(2014) None Переглянути
830
Журнал 
2014 
Вісник НАНУ. None Переглянути
831
Журнал 
2014 
Вісник НАНУ. None Переглянути
832
Журнал 
2014 
F+S: Технологии безопасности и противопожарной защиты. None Переглянути
833
Журнал 
2014 
Атестаційний вісник None Переглянути
834
Брошура 
2014 
Завдання і методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Організація професійної підготовки особового складу підрозділів цивільного захисту" слухачами заочного навчання. Спеціаліст None Переглянути
835
Монографія 
2014 
Правове регулювання діяльності Національного банку України.Монографія. Дмитренко Ю.М. Переглянути
836
Дисертації 
2014 
Психологія командотворення: ціннісно-рольова парадигма. Дисертація Горбунова В.В. Переглянути
837
Навчальний посібник 
2014 
Синопсис діагностичних критеріїв DSM-V та протоко- лів NICE для діагностики та лікування основ них психічних розладів у дітей та підлітків / перекл. з англійської; упор. та наук. ред. Леся Підлісецька. (Серія «Психологія. Психіатрія. Психотерапія»). За ред. Підлісецька Леся Переглянути
838
Книга 
2014 
200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка присвячується... None Переглянути
839
Журнал 
2014 
Освіта України. Спецвипуск газети. None Переглянути
840
Навчальний посібник 
2014 
Загальне адміністративне право: Навчальний посібник. /За заг. ред. Р.С.Мельника. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Переглянути
841
Навчальний посібник 
2014 
Ділова гра в підготовці керівника гасіння пожеж. Навчальний посібник./Маладика І.Г., Шкарабура М.Г.,Маладика Л.В. Мирошник О.М. За ред. Маладика І.Г., Шкарабура М.Г.,Маладика Л.В. Мирошник О.М. Переглянути
842
Книга 
2014 
Психологическое айкидо Литвак М Переглянути
843
Монографія 
2014 
Категорія "Інтерес" у конституційному праві: питання теорії і практики. Монографія. Андрушко І.П. Переглянути
844
Збірник наукових праць 
2014 
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції "ПРоблеми екологічної безпеки"8-9 жовтня 2013 р. None Переглянути
845
Підручник 
2014 
Теорія організації. Підручник. Монастирський Г.Л. Переглянути
846
Навчально-методичний посібник 
2014 
Первинна психологічна допомога і реабілітація в бойових умовах. Романишин А.М., Бойко О.В. Переглянути
847
Книга 
2014 
Майдан на крови. Калініченко М. Переглянути
848
Журнал 
2014 
Бібліотечна планета. None Переглянути
849
Навчальний посібник 
2014 
Психогігієна : навчальний посібник Прокопенко А.В. Переглянути
850
Журнал 
2014 
Страховий фонд документації. Науково-виробничий журнал. №2 (17). None Переглянути
851
Журнал 
2014 
Пожежна та техногенна безпека. None Переглянути
852
Журнал 
2014 
Пожарная безопасность None Переглянути
853
Підручник 
2014 
The Oxford Handbook of Muiticultural Identity Veronica Benet-Martinez Переглянути
854
Журнал 
2014 
Пожарная безопасность None Переглянути
855
Журнал 
2014 
Збірник рефератів дисертацій. None Переглянути
856
Книга 
2014 
Шляхетний красень.Збірка авторської поезії студентів юридичного факультету. None Переглянути
857
Навчальний посібник 
2014 
Реагування на надзвичайні ситуації. Навчальний посібник. за ред. Барило О.Г., Волянський П.Б., Гур'єв С.О., Долгий М.Л., Євсюков О.П., Михайлов В.М., Іскра Н.І., Потеряйко С.П., Терент'єва А.В..Ткаченко О.В. Переглянути
858
Журнал 
2014 
Охорона праці і пожежна безпека. None Переглянути
859
Навчальний посібник 
2014 
Синопсис діагностичних критеріїв DSM-V та протоколів NICE для діагностики та лікування основ них психічних розладів у дітей та підліткі упор. та наук. ред. Леся Підлісецька. Переглянути
860
Монографія 
2014 
Психологічні особливості розвитку професійно важливих якостей начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Монографія. Кришталь М.А.,Теслюк П.В., Фомич М.В. Переглянути
861
Монографія 
2014 
Станіслав Щенсний Потоцький та його нащадки. Монографія. Чубіна Т. Переглянути
862
Журнал 
2014 
Збірник рефератів дисертацій. None Переглянути
863
Журнал 
2014 
Збірник рефератів дисертацій. None Переглянути
864
Журнал 
2014 
Пожарная безопасность None Переглянути
865
Журнал 
2014 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 3(40)2014 None Переглянути
866
Навчальний посібник 
2014 
Документаційне забезпечення діяльності органів та підрозділів цивільного захисту. Навчальний посібник. Андрієнко В.М. Переглянути
867
Навчальний посібник 
2014 
Інтелектуальна власність: правове забезпечення в Україні. Навчально-довідковий посібник. None Переглянути
868
Збірник наукових праць 
2014 
Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності. Збірник наукових праць. Міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів. None Переглянути
869
Журнал 
2014 
Календар знаменних і пам'ятних дат. None Переглянути
870
Навчальний посібник 
2014 
Методологія і організація наукових досліджень. : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю.Г. Бургу Бірта Г. О. Переглянути
871
Навчальний посібник 
2014 
Тренінг особистісного зростання. Навч.пос. Федорчук В. М. Переглянути
872
Монографія 
2014 
Адміністративно-правовий режим воєнного стану. Монографія Кузніченко С.О. Переглянути
873
Монографія 
2014 
Вогнезахисне вібростійке покриття на основі епоксиполімерів для металевих конструкцій. Монографія. Андрієнко В.М. Переглянути
874
Монографія 
2014 
Відповідальність у публічному праві. Монографія./ за заг. ред.Безклубого І. за заг. ред.Безклубого І. Переглянути
875
Збірник наукових праць 
2014 
Проблеми вогнестійкості, удосконалення протипожежного захисту та організації гасіння пожеж на об'єктах різного призначення. Матеріали IV науково-практичної конференції студентів та курсантів. None Переглянути
876
Методична розробка 
2014 
Психологія праці. Методичні вказівки для виконання курсової роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". None Переглянути
877
Збірник наукових праць 
2014 
Наука: теорія та практика. Збірник тез та доповідей III Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції 16-18 жовтня 2014 р. None Переглянути
878
Навчально-методичний посібник 
2014 
Кадровий потенціал суб'єктів забезпечення цивільного захисту: регіональний аспект. Методичний посібник. За заг. ред. Волянського П.Б. Переглянути
879
Методична розробка 
2014 
Психологія праці.Методичні вказівки для виконання курсової роботи за напрямом " Психологія" бакалавр None Переглянути
880
Навчальний посібник 
2014 
Будівлі та споруди та їх поведінка в умовах пожежі.Навчальний посібник/Андрієнко В.М., Поздєєв С.В., Отрош Ю.А.. Єременко С.А. None Переглянути
881
Монографія 
2014 
Жінки роду Потоцьких: гендерні аспекти. Монографія. Чубіна Т. Переглянути
882
Журнал 
2014 
Бібліотечна планета None Переглянути
883
Підручник 
2014 
Безпека життєдіяльності. Підручник. Піскунова Л.Е., Прилипко В.А.. Зубок Т.О. Переглянути
884
Монографія 
2014 
Відповідальність у приватному праві. Монографія./За ред. Безклубого І. За ред. Безклубого І. Переглянути
885
Збірник наукових праць 
2014 
Організаційно-управлінські, економічні, психолого-педагогічні аспекти забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ). Збірник матеріфалів V міжнародної науково-практичної конференції. м. Черкаси, 29 квітня 2014 року None Переглянути
886
Навчальний посібник 
2014 
Прикладна механіка для рятівника. Навчальний посібник "( для студентів та курсантів ІІ курсу ). Отрош Ю.А., Ступак Д.О., Поздєєв С.В. Переглянути
887
Монографія 
2014 
Стратегічні пріорітети детинізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір. Монографія. None Переглянути
888
Збірник наукових праць 
2014 
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації НС. /Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції None Переглянути
889
Монографія 
2014 
Професіографічний аналіз діяльності кінологів-рятувальників ДСНС України. Монографія. Тімченко О.В., Мордюшенко С.М., Снісаренко А.Г. Переглянути
890
Навчально-методичний посібник 
2014 
Побудова кар’єри : навч.-метод. посіб. / [О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук, О. М. Пархоменко, З. В. Охріменко, Т. С. Попова, М. В. Лузан; за ред. О. В. Мельника None Переглянути
891
Монографія 
2014 
Проблеми правового регулювання статусу державних службовців як суб'єктів трудового права України. Монографія. Клемпарський М.М. Переглянути
892
Монографія 
2014 
Технологія багаторівневого моніторингу пожежної безпеки. Методи та засоби реалізації. Монографія. Голуб С.В., Рудницький В.М., Мельник О.Г., Дендаренко В.Ю. Переглянути
893
Збірник наукових праць 
2014 
Надзвичайні ситуації: безпеката захист. Матеріали IV Міжнародної науково практичної конференції. 9-10-жовтня 2014 року. None Переглянути
894
Навчальний посібник 
2014 
Охорона праці та пожежна безпека. Навчальний посібник Бедрій Я.І. Переглянути
895
Збірник наукових праць 
2014 
Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 3-4 квітня 2014 року. None Переглянути
896
Стандарт 
2014 
Пожежна безпека.Нормативно-правові акти та інші документи. т.19 None Переглянути
897
Збірник наукових праць 
2014 
Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці. Випуск 14 None Переглянути
898
Методична розробка 
2014 
Методичні вказівки на виконання курсового проекту з дисципліни " Основи проектування та конструювання інженерної та аварійно-рятувальної техніки". студентів, курсантів,з.ф.н. None Переглянути
899
Журнал 
2014 
Практична психологія та соціальна робота. None Переглянути
900
Енциклопедія 
2014 
Большая книга о здоровье Лууле Виилма Переглянути
901
Навчальний посібник 
2014 
Методи за засоби випробувань будівельних конструкцій на вогнестійкість. Навчальний посібник. За ред. Абрамов Ю.О., Гвоздь В.М., Некора О.В., Нуянзін В.М., Поздєєв С.В., Рибка Є.О. Переглянути
902
Монографія 
2014 
Культурно-мистецькі проекти Потоцьких.Монографія. Чубіна Т. Переглянути
903
Збірник наукових праць 
2014 
Повышение надежности и эффективности работы аварийно-спасательной техники и оборудования.Материалы II международной научно-практической конференции курсантов None Переглянути
904
Монографія 
2014 
Правове регулювання розгляду виборчих спорів:теоретичний і практичний аспекти. Монографія. Смокович М.І. Переглянути
905
Журнал 
2014 
Будівництво і стандартизація. None Переглянути
906
Збірник наукових праць 
2014 
Матеріали 16 Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників.23-24 вересня 2014 року. None Переглянути
907
Журнал 
2014 
Будівництво і стандартизація. None Переглянути
908
Журнал 
2014 
Будівництво і стандартизація. None Переглянути
909
Монографія 
2014 
Антропосоциокультурный код налового права. Книга 1.Монография. Гаврилюк Р. Переглянути
910
Енциклопедія 
2014 
Науковці України - еліта держави. т.3 None Переглянути
911
Енциклопедія 
2014 
Енциклопедія сучасної України. Том 14. Кол - Кос. None Переглянути
912
Словник 
2014 
Словник вживаних термінів з основ медичних знань Хлівний М.Г., Черненко О. М. Переглянути
913
Методична розробка 
2014 
Методичні вказівки для виконання дипломної роботи на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 1702 «Цивільна безпека», за напрямом підготовки 6.170203 «Пожежна безпека» Маладика І.Г., Шкарабура М.Г., Мирошник О.М., Іщенко І.І. Переглянути
914
Методична розробка 
2014 
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Пожежна тактика» для курсантів, студентів та слухачів, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (напрям підготовки 6.170203 «Пожежна безпека») Маладика І.Г., Шкарабура М.Г., Мирошник О.М. Переглянути
915
Енциклопедія 
2014 
Енциклопедія сучасної України. Том 15. Кот - Куз. None Переглянути
916
Методична розробка 
2014 
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Тактика пожежогасіння та рятувальних робіт» за спеціальністю 7.17020301 «Пожежна безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Мирошник О.М., Удовенко М.Ю. Переглянути
917
Навчальний посібник 
2014 
Експериментальна психологія А.А. Балицька, Г.С. Грибенюк, А.Г. Снісаренко, П.В. Теслюк, М.В. Фомич Переглянути
918
Навчальний посібник 
2014 
Ділова гра в підготовці керівника гасіння пожеж Маладика І.Г., Шкарабура М.Г., Маладика Л.В., Мирошник О.М. Переглянути
919
Навчальний посібник 
2013 
Термодинаміка і теплопередача у цивільній безпеці. Навч. посібник Шаршанов А.Я. Переглянути
920
Енциклопедія 
2013 
Енциклопедія Сучасної України. т.13 None Переглянути
921
Книга 
2013 
Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. 40 років від навчання до героїзму./ Упор. Т.Г. Бондаренко, Л.В. Шитик Упор. Бондаренко Т.Г., Шитик Л.В. Переглянути
922
Навчальний посібник 
2013 
Метрологія, стандартизація і сертифікація з питань пожежної безпеки Куценко С. В., Мельник О. Г., Дядюшенко О. О., Тараненко С. П. Переглянути
923
Енциклопедія 
2013 
Велика сучасна енциклопедія. Т-Я. т.10. None Переглянути
924
Навчальний посібник 
2013 
Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посіб- ник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. Стрельніков В. Ю. Переглянути
925
Навчальний посібник 
2013 
Психологія і педагогіка вищої школи Л. Мохнар Переглянути
926
Журнал 
2013 
Інформаційні технології управління ризиками.ВІсник ЛДУ БЖД №8 Гречанінов В.Ф., Бєгун В.В. Переглянути
927
Навчальний посібник 
2013 
Системний аналіз інформаційних процесів: Навч. посіб. / В. М. Варенко, І. В. Братусь, В. С. Дорошенко, Ю. Б. Смольников, В.О. Юрченко За ред.Варенко В. М., Братусь І. В., Дорошенко В. С., Смольников Ю. Б., Юрченко В. О. Переглянути
928
Методична розробка 
2013 
Інженерна психологія. Методичні вказівки до виконання курсової роботи/А.Г. Снісаренко, М.В. Фомич За ред Снісаренко.А.Г., Фомич М.В. Переглянути
929
Збірник наукових праць 
2013 
Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. ч.1 None Переглянути
930
Методична розробка 
2013 
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи. "Організація управління діяльністю органів та підрозділів цивільного захисту". None Переглянути
931
Методична розробка 
2013 
Прикладні інформаційні технології у сфері пожежної безпеки. Практикум None Переглянути
932
Журнал 
2013 
Автоматизированные технологии изысканий и проектирования. None Переглянути
933
Збірник наукових праць 
2013 
Матеріали IV міжнародного конкурсу наукових робіт з професійно-орієнтованих гуманітарних дисциплін серед курсантів, студентів та слухачів ВНЗ цивільного захисту. Збірник наукових статей. None Переглянути
934
Журнал 
2013 
Медична психології. None Переглянути
935
Журнал 
2013 
F+S: Технологии безопасности и противопожарной защиты. None Переглянути
936
Монографія 
2013 
Державне управління медичним захистом населення від наслідків надзвичайних ситуацій в Україні:становлення і розвиток.Могорафія Волянський П.Б. Переглянути
937
Збірник наукових праць 
2013 
Актуальные вопросы охраны труда на современном этапе. Материалы I Международной конференции курсантов, студентов, магистрантов и адьюнктов. None Переглянути
938
Монографія 
2013 
Суди загальної юрисдикції як суб'єкти соціальної взаємодії: адміністративно -правове дослідження. Монографія. Вільгушинський М.Й. Переглянути
939
Енциклопедія 
2013 
Велика сучасна енциклопедія. С-Т. т.9. None Переглянути
940
Енциклопедія 
2013 
Велика сучасна енциклопедія. т.6. Л-Н. None Переглянути
941
Енциклопедія 
2013 
Велика сучасна енциклопедія. т.5. К-Л. None Переглянути
942
Методична розробка 
2013 
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Прикладна механіка"/Упор. Ступак Д.О.,Отрош Ю.А., Поздєєв С.В. За ред.Ступак Д.О.,Отрош Ю.А., Поздєєв С.В. Переглянути
943
Енциклопедія 
2013 
Велика сучасна енциклопедія. т.4. Е-К. None Переглянути
944
Навчальний посібник 
2013 
Стандартизація продукції та послуг: Навч. посібник Чурсіна Л.А. Переглянути
945
Енциклопедія 
2013 
Велика сучасна енциклопедія. П-С.т.8 None Переглянути
946
Навчально-методичний посібник 
2013 
Виховання духовності особистості : навчально-методичний посібник За ред.М. Й. Боришевський, Л. І. Пилипенко, О. І. Пенькова та ін Переглянути
947
Книга 
2013 
Черкащини славетні імена./Бушин М.І., Лазуренко В.М., Вишневський В.Є, та інш./ За ред.Бушин М.І., Лазуренко В.М., Вишневський В.Є, Переглянути
948
Енциклопедія 
2013 
Велика сучасна енциклопедія. т.7. Н-П. None Переглянути
949
Навчальний посібник 
2013 
Психологія впливу. Навч. посібник Собченко О.М. Переглянути
950
Навчальний посібник 
2013 
Основи соціальної психології для майбутніх фахівців пожежної безпеки. Навчальний посібник. Вовк Н.П., Омельченко М.І. Переглянути
951
Підручник 
2013 
Сучасна українська мова. Синтаксис./за ред. Мойсієнка А.К. за ред. Мойсієнка А.К. Переглянути
952
Книга 
2013 
Тут, над Дніпром. Бушин М.І. Переглянути
953
Книга 
2013 
З " Кобзарем у серці". Шарапа О.М. Переглянути
954
Навчальний посібник 
2013 
Прикладна механіка для рятівника.Навчальний посібник Отрош Ю.А., Ступак Д.О., Поздєєв С.В. Переглянути
955
Методична розробка 
2013 
Медицина Надзвичайних ситуацій( професійна підтримка життя). Завдання та методичні вказівки до виконання к.р. None Переглянути
956
Навчальний посібник 
2013 
Історія української культури. Навчальний посібник. Греченко В.А., Кислюк К.В. Переглянути
957
Навчальний посібник 
2013 
Медіа-культура та масово-роз'яснювальна робота. Навчальний посібник. Гуріненко І.Ю. Переглянути
958
Збірник наукових праць 
2013 
Проблеми психології діяльності в особливих умовах. Матеріали Vміжвузівської наукової конференції 23 квітня 2013 р. None Переглянути
959
Навчальний посібник 
2013 
Політологія. Навчальний посібник Дробінка І.Г. ТищенкоІ.Ю. Переглянути
960
Журнал 
2013 
Атестаційний вісник None Переглянути
961
Навчальний посібник 
2013 
Розрахунки і моделювання в теорії пожежовибухонебезпечності. Навч. посібник/ Єлагін Г.І. Переглянути
962
Брошура 
2013 
Офіційний каталог. Освіта та кар'єра 11-13 квітня 2013. None Переглянути
963
Навчальний посібник 
2013 
Пожежна безпека промислових та сільськогосподарських виробництв.навч. посібник./Андрієнко М.В., Білошицький, Єременко С.А. За ред. Андрієнко М.В., Білошицький, Єременко С.А. Переглянути
964
Навчальний посібник 
2013 
Німецька мова за професійним спрямуванням. Ч.II. Спіркіна О.О. Переглянути
965
Журнал 
2013 
Вестник Кокшетауского технического института МЧС Республики Казахстан №2(10) None Переглянути
966
Навчальний посібник 
2013 
Маркетинг інформаційних продуктів і послуг. Навчальний посібник Палеха Ю.І., Палеха О.Ю. Переглянути
967
Навчальний посібник 
2013 
Основи науково-дослідної роботи.Навчальний посібник. Палеха Ю., Леміш Н. Переглянути
968
Навчальний посібник 
2013 
Психологія: вступ до спеціальності. Навчальний посібник. Іванова О.В., Москалюк Л.М., Корсун С.І. Переглянути
969
Збірник наукових праць 
2013 
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуаціій: Збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції – None Переглянути
970
Журнал 
2013 
Шлях освіти None Переглянути
971
Збірник наукових праць 
2013 
Культура як феномен людського духу (багатогранність і накове осмислення); Зб. тез II міжнар. курсансько-студентської наук. конф. None Переглянути
972
Навчальний посібник 
2013 
Німецька мова за професійним спрямуванням. Практичний курс. ч.1. Спіркіна О.О. Переглянути
973
Журнал 
2013 
Пожарная охрана. None Переглянути
974
Збірник наукових праць 
2013 
Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції: Надзвичайні ситуації: безпека та захист. None Переглянути
975
Збірник наукових праць 
2013 
Матеріали 11 Міжнародної науково-практичної конференції " Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи" ( "Пожежна безпека- 2013) None Переглянути
976
Книга 
2013 
Психосоматика и психотерапия: исцеление души и тела. Старшенбаум Г.В. Переглянути
977
Збірник наукових праць 
2013 
Повышение надежности и эффективности работы аварийно-спасательной техники и оборудования. Материалы I международной конференции None Переглянути
978
Навчальний посібник 
2013 
Англійська мова за професійним спрямуванням. Практичний курс None Переглянути
979
Навчально-методичний посібник 
2013 
Курс психологічної підготовки особового складу військ (сил) Збройних Сил України None Переглянути
980
Навчальний посібник 
2013 
Психофізіологія. Навч. посібник Кабашнюк В.О. Переглянути
981
Журнал 
2013 
Вісник НАНУ. None Переглянути
982
Журнал 
2013 
ЭКиС (электронные компоненты и системы). None Переглянути
983
Журнал 
2013 
Психологія і суспільство. None Переглянути
984
Навчальний посібник 
2013 
Управління трудовими ресурсами організації. Навчальний посібник. Круп'як Л.Б. Переглянути
985
Методична розробка 
2013 
Пожежна профілактика в населених пунктах. Метод. вказ. до виконанння курсового проекту Лиходід Р.В. Переглянути
986
Навчальний посібник 
2013 
Практичний курс військової психології: Навчальний посібник. Частина 2. Балашова С.П., Васильєв С.П., Дубровинський Г.Р. Переглянути
987
Монографія 
2013 
Філософсько-правове розуміння відповідальності людини. Монографія. Грищук В.К. Переглянути
988
Навчальний посібник 
2013 
Охорона праці в галузі. Начальний посібник./Атаманчук П.С.,Мендерецький В.В., Панчук О.П., та інш. None Переглянути
989
Журнал 
2013 
Український історичний журнал. None Переглянути
990
Навчальний посібник 
2013 
Поводження з шахтними водами. Навч. посібник None Переглянути
991
Навчальний посібник 
2013 
Державне управління та державна служба у сфері цивільного захисту. Навчальний посібник Болотських М.В. Переглянути
992
Навчальний посібник 
2013 
Психологія управління соціальною організацією : навчальний посібник Гура О.І., Гура Т.Є. Переглянути
993
Журнал 
2013 
Метрологія та прилади. None Переглянути
994
Журнал 
2013 
Стандартизація, сертифікація, якість. None Переглянути
995
Журнал 
2013 
Світ фізики. None Переглянути
996
Навчальний посібник 
2013 
Первинна підготовка пожежного-рятувальника. Навчальний посібник. Колєнов О.М. Переглянути
997
Методична розробка 
2013 
Організація служби і підготовки. Методичні вказівки до виконання к.р.бакалавр (4,5р. та 2,5 р.) Засунько С.С., Покалюк В.М. Переглянути
998
Монографія 
2013 
Психологічні засади організаційного розвитку : монографія Карамушка Л. М Переглянути
999
Журнал 
2013 
Психология.Вестник Московского университета None Переглянути
1000
Журнал 
2013 
Бібліотечна планета. None Переглянути
1001
Журнал 
2013 
Психология в ВУЗЕ. None Переглянути
1002
Журнал 
2013 
Психологический журнал. None Переглянути
1003
Підручник 
2013 
Спеціальне водопостачання.Підручник/О.А. Петухова, С.А. Горносталь, Ю.В. Уваров О.А. Петухова, С.А. Горносталь, Ю.В. Уваров Переглянути
1004
Журнал 
2013 
Практична психологія та соціальна робота. None Переглянути
1005
Журнал 
2013 
Проаво України None Переглянути
1006
Журнал 
2013 
Право України. None Переглянути
1007
Журнал 
2013 
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Вип. 1(32)2013 None Переглянути
1008
Журнал 
2013 
Пожежна безпека None Переглянути
1009
Журнал 
2013 
Пожаровзрывобезопасность в строительстве. None Переглянути
1010
Журнал 
2013 
Пожаровзрывобезопасность в строительстве. None Переглянути
1011
Навчальний посібник 
2013 
Архітектура комп'ютера.Навчальний посібник Матвієнко М.П., Розен В.П. Переглянути
1012
Навчальний посібник 
2013 
Психологія особистості навчальний посібник Москалець В. П. Переглянути
1013
Журнал 
2013 
Охорона праці і пожежна безпека. None Переглянути
1014
Журнал 
2013 
Безпека життєдіяльності. None Переглянути
1015
Журнал 
2013 
Педагогіка і психологія None Переглянути
1016
Навчальний посібник 
2013 
Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи.Навч. посібник/Маруненко І.М., Неведомська Є.О. Маруненко І.М. Переглянути
1017
Навчальний посібник 
2013 
IBM S P S S Statistics 20 и AMOS: профессиональный статистический анализ данных Наследов А. Переглянути
1018
Книга 
2013 
Афганистан: Боль и бессмертие. Кузмичев Г.П. Переглянути
1019
Журнал 
2013 
Освіта України. Спецвипуск газети. None Переглянути
1020
Журнал 
2013 
Освіта України. /Атестаційний вісник. Спец. випуск / None Переглянути
1021
Навчальний посібник 
2013 
Проектування очисних споруд шахтних вод. Навчальний посібник None Переглянути
1022
Журнал 
2013 
Наука і оборона. None Переглянути
1023
Журнал 
2013 
Наука и техника. None Переглянути
1024
Журнал 
2013 
Надзвичайні ситуації. None Переглянути
1025
Журнал 
2013 
Міжнародна виставка. Сучасні закалади освіти- 2013 None Переглянути
1026
Журнал 
2013 
Мир ПК- диск. None Переглянути
1027
Журнал 
2013 
Медицина катастроф. None Переглянути
1028
Навчальний посібник 
2013 
Психологія і педагогіка вищої школи. Навчальний посібник./Мохнар Л.І., Снісаренко А.Г., Теслюк П.В., Фомич М.В. None Переглянути
1029
Журнал 
2013 
Календар знаменних і пам'ятних дат. None Переглянути
1030
Журнал 
2013 
Календар знаменних і пам'ятних дат None Переглянути
1031
Журнал 
2013 
Вопроссы психологии. None Переглянути
1032
Навчальний посібник 
2013 
Системи пожежної сигналізації.Навч. посібник Кріса І.Я., Воробйов О.І. Переглянути
1033
Збірник наукових праць 
2013 
Обчислювальний інтелект (результати , проблеми, перспективи). Матеріали II- й Международної науково-технічної конференції (14-17 травня, 2013 р.) None Переглянути
1034
Підручник 
2013 
Будова й експлуатація автомобілів. Підручник. Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Переглянути
1035
Журнал 
2013 
Будівництво і стандартизація. None Переглянути
1036
Книга 
2013 
Принцип правної держави Катаріна Собота Переглянути
1037
Збірник наукових праць 
2013 
Надзвичайні ситуації: безпека та захист. Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. None Переглянути
1038
Журнал 
2013 
Збірник рефератів дисертацій. None Переглянути
1039
Навчально-методичний посібник 
2013 
Методичні рекомендації щодо діагностики і психокорекції віктимності осіб, постраждалих від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Кришталь М., Онисько О. Переглянути
1040
Монографія 
2013 
Теоретичні основи інгібування горіння Кукуєва В. В. Переглянути
1041
Збірник наукових праць 
2013 
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Матеріали Vміжнародної науково-практичної конференції. None Переглянути
1042
Методична розробка 
2013 
Психологія діяльності в особлививих умовах. Методичні вказівки для виконання курсової роботи за напрямом підготовки " Пожежна безпека" 2,5. та 4 роки. None Переглянути
1043
Збірник наукових праць 
2013 
Об`єднання теорії та практики - запорука підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів: збірник тез Всеукраїнської наук.-пркт. конференції None Переглянути
1044
Навчальний посібник 
2013 
Комп'ютерна схемотехніка.Навчальний посібник Матвієнко М.П., Розен В.П. Переглянути
1045
Журнал 
2013 
Держава і право None Переглянути
1046
Навчальний посібник 
2013 
Антропология.Учебное пособие Лукьянова И.Е. Переглянути
1047
Монографія 
2013 
Елементи теорії нерівноважених процесів. Монографія. Акіньшин В.Д. Переглянути
1048
Збірник наукових праць 
2013 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности: Проблемы и перспективы.Сборник материалов VII международной научно-практической конференции. 4-5 апреля 2013 года ч.2. None Переглянути
1049
Збірник наукових праць 
2013 
Державне управління та місцеве саморврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Збірник тез. I Міжнародної науково-практичної конференції None Переглянути
1050
Журнал 
2013 
Вища школа. None Переглянути
1051
Методична розробка 
2013 
Методичні рекомендації до виконання графічних робіт"Інженерна та комп'ютерна графіка" ч.1/О.Г. Мельник, С.В.Поздєєв, Г.П. Чепурний None Переглянути
1052
Навчальний посібник 
2013 
Безпровідні локальні комп'ютерні мережі. Навчальний посібник для технічних університетів. Чернега В., Платтнер Б. Переглянути
1053
Журнал 
2013 
Вища освіта України None Переглянути
1054
Навчально-методичний посібник 
2013 
Методика та організація наукових досліджень : Навч. -метод. посібник Вороновська Л.Г., Тищенко О.М. Переглянути
1055
Навчальний посібник 
2013 
Клінічна психологія Федосова Л. О. Переглянути
1056
Книга 
2013 
Записки конституціоналіста. Досвід теоретичного осмислення конституційних проблем. Селіванов А.О. Переглянути
1057
Методична розробка 
2013 
Спеціальне водопостачання. Методичні вказівки і завдання з виконання курсової роботи. (2 курс) None Переглянути
1058
Монографія 
2013 
Колективне управління майновими авторськими і суміжними правами за цивільним законодавством України. Монографія. Майданик Л.Р. Переглянути
1059
Збірник наукових праць 
2013 
Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. ч.2 None Переглянути
1060
Монографія 
2012 
Процесуальні дії як способи формування доказів у досудовому провадженні. Монографія. Терещенко Ю.В. Переглянути
1061
Навчальний посібник 
2012 
Українська мова професійного спілкування. Навч. посібник Мацюк З. Переглянути
1062
Навчальний посібник 
2012 
Моніторинг довкілля: Практикум Клименко М. О., Кнорр Н. В., Пилипенко Ю. В. Переглянути
1063
Монографія 
2012 
Правова система ( телеологічний вимір). Монографія. Малишев Б.В. Переглянути
1064
Методична розробка 
2012 
Теорія розвитку та припинення горіння. Методичні вказівки для самостійної роботи курсантів (студентів) з дисципліни. Єлагін Г.І., Нуянзін В.М., Майборода А.О. Переглянути
1065
Монографія 
2012 
Адміністративно-правова охорона надр України. Монографія. Макаренко О.Ю Переглянути
1066
Журнал 
2012 
Медицинская психология None Переглянути
1067
Журнал 
2012 
Атестаційний вісник. None Переглянути
1068
Навчальний посібник 
2012 
Інженерна техніка та спеціальні машини для ліквідації надзвичайних ситуацій. Навч. посібник./За ред.Ларін О.М., Грицина І.М., Грицина Н.І., Калиновський А.Я., Кривошей Б.І. За ред.Ларін О.М., Грицина І.М., Грицина Н.І., Калиновський А.Я., Кривошей Б.І. Переглянути
1069
Навчальний посібник 
2012 
Загальна психологія: Підручник. За ред. Скрипченко О.В., Долинсьеа Л.В., Огороднійчук З.В., Лисянська Т.М., Зелінська Т.М., Співак Н.В., Зубалій Н.П. Переглянути
1070
Монографія 
2012 
Синергетика в світі: контекст людиноцентризму: Монографія. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Переглянути
1071
Журнал 
2012 
Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность (Международный научно-практический журнал №1-2 (9-10)) None Переглянути
1072
Журнал 
2012 
Бизнес и безопасность. None Переглянути
1073
Журнал 
2012 
Медична психології. None Переглянути
1074
Книга 
2012 
Петро Християнович Вітгенштейн. Гриценко І.С.,Короткий В.А., Томенко М.В. Переглянути
1075
Навчальний посібник 
2012 
Історія України: Короткий курс лекцій для підготовки до іспиту. None Переглянути
1076
Монографія 
2012 
Професіографічний аналіз діяльності рятувальників гірських пошуково-рятувальних загонів МНС України. Монографія/С.Ю. Лєбєдєв, Н.В. Оніщенко, Я.О. Овсяннікова та інш. С.Ю. Лєбєдєв, Н.В. Оніщенко, Я.О. Овсяннікова Переглянути
1077
Монографія 
2012 
Психологічні чинники успішності професійної діяльності пожежних-рятувальників МНС України. Монографія. За ред. Приходько Ю.О., Перелигіна Л.А. Переглянути
1078
Монографія 
2012 
Особливості професійної деформації у працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України. Монографія/Н.В. Оніщенко, В.А. Старик, О.В. Тімченко, В.Є. Христенко None Переглянути
1079
Монографія 
2012 
Досудове впровадження в кримінальному процесі України: теретико-правові та організаційні засади ( за матеріалами МВС). Монографія. Татаров О.Ю. Переглянути
1080
Методична розробка 
2012 
Філософія: Короткий словник термінів з іменним показчиком. Усов Д.В. Переглянути
1081
Методична розробка 
2012 
Історія України: Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи студентів та курсантів. Федоренко Я.А. Переглянути
1082
Монографія 
2012 
Психологія професійного становлення сучасного фахівця. Кокун О.М Переглянути
1083
Журнал 
2012 
Пожарная охрана. None Переглянути
1084
Навчальний посібник 
2012 
Основи державного управління у сфері пожежної безпеки. Навч.- метод посібник/Горбаченко Ю.М., Грибенюк Г.С., Капля А.М. None Переглянути
1085
Навчальний посібник 
2012 
Пожежно-рятувальна підготовка: Навчально-методичний посібник. None Переглянути
1086
Методична розробка 
2012 
Підготовка до іспиту з фізичного виховання : Методичні рекомендації до самостійних занять для курсантів та студентів. Калашник Н.Я., Безрукавий Р.В. та ін. Переглянути
1087
Курс лекцій 
2012 
Соціологія: курс лекцій. Чубіна Т. Переглянути
1088
Збірник наукових праць 
2012 
Філософські та соціально-гуманітарні аспекти техногенної безпеки (5-6 квітня 2012 р. м. Черкаси) IV міжнародна науково-практична конференція None Переглянути
1089
Методична розробка 
2012 
Спеціальне водопостачання : Методичні вказівки до виконання дипломної роботи (проекту) курсантами, студентами та слухачами /Укл. Ленартович Є.С., Мигаленко К.І. None Переглянути
1090
Методична розробка 
2012 
Примірний договір про закупівлю робіт з охорони від пожеж. /Наказ МНС від 03.01.2012 №6 None Переглянути
1091
Підручник 
2012 
Handbook of Ethnic Conflict International Perspectives Dan Landis • Rosita D. Albert Editors Переглянути
1092
Методична розробка 
2012 
Підготовка та виконання випускних кваліфікаційних робіт на факультеті пожежно-рятувальної діяльності: Методичні вказівки для курсантів. студентів та слухачів. Магістерська робота. None Переглянути
1093
Методична розробка 
2012 
Охорона праці: Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи слухачами заочної форми навчання осв.-квал. рівня "спеціаліст" None Переглянути
1094
Методична розробка 
2012 
Підготовка та виконання дипломних, магістерських робіт на факультеті управління: Методичні вказівки для курсантів, студентів та слухачів. None Переглянути
1095
Методична розробка 
2012 
Перелік основних нормативно-правових актів щодо діяльності органів держпожнагляду МНС України для використання курсантами, студентами та слухачами заочної форми навчання/Упор. О.О. Дядюшенко None Переглянути
1096
Навчальний посібник 
2012 
Психологія сім'ї. Навчальний посібник. За ред.Поліщука В.М.,Ільїна Н.М. Переглянути
1097
Навчальний посібник 
2012 
Сертифікація персоналу. Навчальний посібник/Чурсіна Л.А., Березовський Ю.В., Тіхосова Г.А None Переглянути
1098
Навчально-методичний посібник 
2012 
Психологу для роботи діагностичні методики. Лемак М.В., Петрище В.Ю. Переглянути
1099
Навчальний посібник 
2012 
Технологія та товарознавство систем сухого будівництва: вогнезахист будівельних конструкцій. Навч. посібник./Захарченко П.В., Гавриш О.М., Карпенко О.О., Петухова О.М. None Переглянути
1100
Методична розробка 
2012 
Методичні рекомендації з предмету "Підготовка пожежника-рятувальника". None Переглянути
1101
Методична розробка 
2012 
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи курсантів(студентів) з дисципліни "Хімія" None Переглянути
1102
Методична розробка 
2012 
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи по кафедрі пожежно- профілактичної роботи та пожежної профілактики /Укл. Заїка П.І. та ін. None Переглянути
1103
Методична розробка 
2012 
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1: "Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках". None Переглянути
1104
Методична розробка 
2012 
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Пожежна профілактика технологічних процесів" /Укл. Л.В. Хаткова, С.В. Цвіркун, В.П. Мельник None Переглянути
1105
Методична розробка 
2012 
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи (проекту) по кафедрі пожежно-профілактичної роботи /Укл. Цвіркун С.В., Хаткова Л.В. None Переглянути
1106
Методична розробка 
2012 
Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з предмету "Англійська мова за професійним спрямуванням" за напрямом підготовки 6.170203 "Пожежна безпека" осв.-квал. рівень "бакалавр" (т.н. 4 роки) 4 семестр (для слухачів ЗФН) None Переглянути
1107
Методична розробка 
2012 
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи (проекту) з дисципліни "Спеціальне водопостачання" курсантами, студентами та слухачами. None Переглянути
1108
Методична розробка 
2012 
Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) на кафедрі безпеки електроустановок та охорони праці. None Переглянути
1109
Навчальний посібник 
2012 
Педагогіка і методика вищої школи: Навч. метод. посібник Артемова Л.В. Переглянути
1110
Методична розробка 
2012 
Методичні вказівки для самостійної роботи курсантів (студентів) з дисципліни "Теорія розвитку та припинення горіння" None Переглянути
1111
Методична розробка 
2012 
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни " Пожежна тактика" для курсантів, студентів та слухачів "бакалавр". None Переглянути
1112
Навчальний посібник 
2012 
Пожежна техніка. Ч.1 Насоси.Навчальний посібник. За ред. Перепечаев В.Д., Макаревський П.В., Стась С.В., Биченко С.М., Качкар Є.В., Кучер П.П. Переглянути
1113
Збірник наукових праць 
2012 
Проблеми психології діяльності в особливих умовах: матеріали IVміжвузівської наукової конференції (19 квітня 2012 р.) м. Черкаси None Переглянути
1114
Навчальний посібник 
2012 
Соціально-психологічні аспекти роботи з підлітками, схильними до девіацій. Навч. пос. Лобанова А.С. Переглянути
1115
Навчальний посібник 
2012 
Ambitious Without Borders Galarowicz Oksana Переглянути
1116
Збірник наукових праць 
2012 
Підготовка військ (сил): сучасний стан та перспективи розвитку.Матеріали науково-практичного семінару None Переглянути
1117
Методична розробка 
2012 
Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з предмету" Іноземна мова за професійним спрямуванням" (німецька) за напрямком підготовки 6.170203 "Пожежна безпека" осв.-квал. рівня "бакалавр" (т.н. 2,5 роки): Для сухачів ФЗ та Дн. None Переглянути
1118
Методична розробка 
2012 
Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з предмету "Професійна іноземна мова " (німецька): Спеціальність 7.092801 "Пожежна безпека" осв.-квал. рівень "спеціаліст" (т.н. 1 рік), та осв.- квал. рівень "магістр" None Переглянути
1119
Книга 
2012 
Факторы возникновения синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности инспекторов органов государственного пожарного надзора МЧС республики Беларусь None Переглянути
1120
Навчальний посібник 
2012 
Інженерна та комп'ютерна графіка. Навч. посібник Тарандушка Л.А. Переглянути
1121
Методична розробка 
2012 
Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з предмету "Професійна англійська мова" за напрямком підготовки 8.092801 "Пожежна безпека" осв.-квал. рівня "магістр" (т.н. 2 роки) ІІІ семестр (для слухачів ФЗН) None Переглянути
1122
Книга 
2012 
К 20- летию создания первого в Украине ВУЗа по подготовке спасателей для МЧС Украины Садковой В.П. Переглянути
1123
Навчальний посібник 
2012 
Практична психологія. Введення у професію. Навч. пос. Приходько Ю.О. Переглянути
1124
Методична розробка 
2012 
Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з предмету "Професійна англійська мова " за напрямком підготовки 7.092801 "Пожежна безпека" осв.-квал. рівень "спеціаліст" (т.н. 1 рік) 2 семестр (для слухачів ЗФН). None Переглянути
1125
Методична розробка 
2012 
Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з предмету "Англійська мова за професійним спрямуванням" за напрямом підготовки 6.170203 "Пожежна безпека" осв.-квал. рівень "бакалавр" ( т.н. 4 роки) 2 семестр (для ФЗН) None Переглянути
1126
Навчальний посібник 
2012 
Психологія деструктивної поведінки: посібник Бут В.П. Переглянути
1127
Методична розробка 
2012 
Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з предмету "Англійська мова за професійним спрямуванням" за напрямом підготовки 6.170203 "Пожежна безпека" осв.-квал. рівень "бакалавр" ( т.н. 2,5 роки) 2 семестр (для ФЗН) None Переглянути
1128
Методична розробка 
2012 
Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з предмету " Англійська мова за професійним спрямуванням" за напрямком підготовки 6.170203 " Пожежна безпека" осв. квал. рівень " бакалавр". None Переглянути
1129
Навчальний посібник 
2012 
Загальне документознавство. Навчальний посібник. Палеха Ю., Леміш Н. Переглянути
1130
Навчальний посібник 
2012 
Педагогічна психологія. Навч. пос. Лисянська Т.М. Переглянути
1131
Навчально-методичний посібник 
2012 
Методичні рекомендації щодо проведення психологічної підготовки особового складу Збройних Сил України. None Переглянути
1132
Журнал 
2012 
Автоматизированные технологии изысканий и проектирования. None Переглянути
1133
Журнал 
2012 
ЭКиС (электронные компоненты и системы). None Переглянути
1134
Навчальний посібник 
2012 
Прикладна механіка. Розділ 2. "Деталі машин". Конспект лекцій. Ступак Д.О. Переглянути
1135
Книга 
2012 
Міти Холодного Яру. None Переглянути
1136
Навчальний посібник 
2012 
Вікова психологія. Навч. посібник/Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П. За ред.Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П. Переглянути
1137
Збірник наукових праць 
2012 
Матеріали III міжнародного конкурсу наукових робіт з професійно-орієнтованих гуманітарних дисциплін серед курсантів, студентів та слухачів ВНЗ МНС. Збірник наукових статей. None Переглянути
1138
Журнал 
2012 
Хімія (газета для вчителів). None Переглянути
1139
Монографія 
2012 
Літопис Черкаського політехнічного технікуму. Монографія./Галат Д.В., Блонський Г.Г.,Ю Ясько М.П. Галат Д.В., Блонський Г.Г.,Ю Ясько М.П. Переглянути
1140
Навчальний посібник 
2012 
Педагогічна психологія. Практикум. Навч. пос. Лисянська Т.М. Переглянути
1141
Журнал 
2012 
Фізика в школах України. None Переглянути
1142
Журнал 
2012 
Фізика в школах України (бібліотека журналу). None Переглянути
1143
Стандарт 
2012 
Статус органів публічного обвинувачення. Міжнародні стандарти, зарубіжне законодавство і пропозиції щодо реформування в Україні. None Переглянути
1144
Навчально-методичний посібник 
2012 
Настанова з психологічної підготовки особового складу під-розділів сухопутних військ: Навчально-методичний посібник За ред.Бойко О.В., Воробйов Г.П., Замана В.М., Коберський Л.В., Муженко В.М., Ткачук П.П., Романишин А.М. Переглянути
1145
Словник 
2012 
Психологічний словник-довідник. Навчальний посібник Приходько Ю.О. Переглянути
1146
Журнал 
2012 
Українська мова й література в сучасній школі. None Переглянути
1147
Журнал 
2012 
Страховий фонд документації. Науково-виробничий журнал. №2 (13). None Переглянути
1148
Журнал 
2012 
Страховий фонд документації. Науково-виробничий журнал. №1 (12). None Переглянути
1149
Книга 
2012 
Історія козацтва. Держава - військо-битви. Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Переглянути
1150
Книга 
2012 
Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2011році. None Переглянути
1151
Книга 
2012 
Попередження суіцидальної поведінки рядового та молодшого начальницького складу оперативно рятувальної служби цивільного захисту як психолого-педагогічна проблема. Краща наукова робота None Переглянути
1152
Журнал 
2012 
Психология в ВУЗЕ. None Переглянути
1153
Збірник наукових праць 
2012 
Актуальні проблеми технічних та природничих наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту. V Міжнародна науково-практична конференція. 5-6 квітня 2012 р. м. Черкаси None Переглянути
1154
Навчальний посібник 
2012 
Експериментальна психологія. Навчальний посібник Галян О.І., Галян М. І Переглянути
1155
Довідник 
2012 
Українська мова. Сучасний довідник.Орфографія, стилістика, граматика, пунктуація. Мацько Л.І. Переглянути
1156
Навчальний посібник 
2012 
Психодіагностика. Навчальний посібник. Кушнір Ю.В. Переглянути
1157
Журнал 
2012 
Практична психологія та соціальна робота. None Переглянути
1158
Книга 
2012 
Конституційні проблеми в сучасній теорії права Селіванов А.О. Переглянути
1159
Книга 
2012 
Особливості емоційного вигорання працівників ДСНС на різних етапах професіоналізації. Краща наукова робота None Переглянути
1160
Журнал 
2012 
Право України None Переглянути
1161
Навчальний посібник 
2012 
Комп'ютерні технології в освіті : навч. посібн. Жарких, Ю. С. Лисоченко С. В Сусь, Б. Б.,. Третяк. О. В Переглянути
1162
Журнал 
2012 
Пожежна безпека. Зб. наукових праць None Переглянути
1163
Журнал 
2012 
Пожежна безпека. None Переглянути
1164
Журнал 
2012 
Пожаровзрывобезопасность в строительстве. None Переглянути
1165
Журнал 
2012 
Пожарная охрана. Реферативный журнал. None Переглянути
1166
Книга 
2012 
Прикладная психология в повседневной жизни. Госковец И. Переглянути
1167
Книга 
2012 
Естафета гуманної педагогіки. За ред.Макаренко А, Сухомлинский С., Захаренко О.: Переглянути
1168
Журнал 
2012 
Мир ПК- диск. None Переглянути
1169
Журнал 
2012 
Педагогіка і психологія None Переглянути
1170
Підручник 
2012 
Организационная психология : учебник для бакалавров / под ред. А. В. Карпова. Под. ред. Карпова А.В. Переглянути
1171
Журнал 
2012 
Надзвичайні ситуації. None Переглянути
1172
Журнал 
2012 
Наш вибір №6 None Переглянути
1173
Журнал 
2012 
Науковий вісник УКР НДІПБ №1 (25) 2012 None Переглянути
1174
Журнал 
2012 
Медицина катастроф. None Переглянути
1175
Журнал 
2012 
Математика в сучасній школі. None Переглянути
1176
Журнал 
2012 
Компьютеры, сети, программирование. None Переглянути
1177
Журнал 
2012 
Компьютеры, сети программирование. None Переглянути
1178
Навчальний посібник 
2012 
Пожарная аварийно-спасательная техника и связь: учебн. пос./Б.Л. Кулаковский. None Переглянути
1179
Збірник наукових праць 
2012 
Проблеми психології діяльності в особливих умовах. Матеріали IV міжвузівської наукової конференції. None Переглянути
1180
Навчальний посібник 
2012 
Надзвичайні ситуації природного та антропогенного характеру. За ред. Шелудченка Б.А. Переглянути
1181
Журнал 
2012 
Календар знаменних і пам'ятних дат. None Переглянути
1182
Журнал 
2012 
Здоров'я та фізична культура. None Переглянути
1183
Журнал 
2012 
Здоров'я та фізична культура б-ка "Шкільного світу" None Переглянути
1184
Навчально-методичний посібник 
2012 
Педагогічна психологія. Навч. посібник/Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П. За ред.Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П. Переглянути
1185
Збірник наукових праць 
2012 
Актуальні проблеми технічних та природничих наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту (5-6 квітня 2012 р. м. Черкаси) V міжнародна науково-практична конференція: тези доповідей None Переглянути
1186
Збірник наукових праць 
2012 
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Ч.3 None Переглянути
1187
Журнал 
2012 
Збірник рефератів дисертацій. None Переглянути
1188
Журнал 
2012 
Психологія і суспільство. None Переглянути
1189
Журнал 
2012 
Збірник наукових праць "Пожежна безпека". None Переглянути
1190
Навчально-методичний посібник 
2012 
Навчально-методичний посібник до проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Топографічна підготовка" (для курсантів, студентів та слухачів осв. квал. рівня "бакалавр". Грінько О.М. Переглянути
1191
Журнал 
2012 
Електротехніка і електромеханіка. None Переглянути
1192
Журнал 
2012 
Главный врач None Переглянути
1193
Навчальний посібник 
2012 
Основи інтелектуальної власності. Навчальний посібник.К. Фордзюн Ю.І., Кабацій В.М. Переглянути
1194
Книга 
2012 
В бій ішла 41-гвардійська None Переглянути
1195
Журнал 
2012 
Вища школа. None Переглянути
1196
Журнал 
2012 
Вища освіта України None Переглянути
1197
Підручник 
2012 
Морально-психологічне забезпечення у збройних силах україни ч. 1. За ред. Стасюка В.В. Переглянути
1198
Книга 
2012 
Вопросы обучения безопасности жизнедеятельности. Научная робота None Переглянути
1199
Методична розробка 
2012 
Методичні рекомендації до виконання розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" у дипломних проектах (роботах)спеціалістів, магістерських роботах. /Укл. І.Ю. Тищенко, В.М. Король, В.В. Наконечний За ред. ТищенкоІ.Ю. , Король,В.М , НаконечнийВ.В. Переглянути
1200
Енциклопедія 
2012 
Ілюстрована енциклопедія українського народу. Звичаї. Свята. Традиції./укл. І.І.Сметана. None Переглянути
1201
Методична розробка 
2012 
Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках: Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи слухачами ФЗН осв.-квал. рівня "бакалавр"/Укл. Томенко В.І., Квашніна О.В. та ін. None Переглянути
1202
Методична розробка 
2012 
Методичні рекомендації для виконання к.р. з курсу "Психологія і педагогіка вищої школи" для слухачів магістрів 1-го курсу ФЗН за ред. Мохнар Л.І. Переглянути
1203
Журнал 
2012 
Автоматизированные технологии изысканий и проектирования None Переглянути
1204
Журнал 
2012 
Автоматизация процессов управления. None Переглянути
1205
Журнал 
2012 
Будівництво і стандартизація. None Переглянути
1206
Журнал 
2012 
F+S: Технологии безопасности и противопожарной защиты. None Переглянути
1207
Монографія 
2012 
Якість життя населення регіону: аналіз, прогнозування, соціальна політика Під ред. В.Г.Никифоренка Переглянути
1208
Енциклопедія 
2012 
Велика сучасна енциклопедія. т.3. Г-Е. None Переглянути
1209
Енциклопедія 
2012 
Велика сучасна енциклопедія. т.2. Б-Г. None Переглянути
1210
Енциклопедія 
2012 
Велика сучасна енциклопедія. т.1. А-Б None Переглянути
1211
Журнал 
2012 
Безпека життєдіяльності в освіті. None Переглянути
1212
Навчальний посібник 
2012 
Історія української культури. Курс лекцій у 2-х кн. Кн.2 Романько І.І. Переглянути
1213
Навчальний посібник 
2012 
Експлуатація пожежної та аварійно-рятувальної техніки. Навч. посібник./О.М. Ларін, О.М. Семків, М.І. Мисюра та інш. За ред. Ларін О.М., Семків О.М., Мисюра М.І., Кривошей Б.І. Переглянути
1214
Збірник наукових праць 
2012 
Філософські та соціально-гуманітарні аспекти техногенної безпеки. IV міжнародна науково-практична конференція. 5-6 квітня 2012 р. м. Черкаси None Переглянути
1215
Навчальний посібник 
2012 
Упраління персоналом. Навч. пос. Рульев В.А. Переглянути
1216
Навчальний посібник 
2012 
Історія України: проблемні для лекції для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Навч. посібник. Бут О.М., Бушин М.І., Ю.І., Вовк Ю.І., Гуржій І.О. Переглянути
1217
Навчальний посібник 
2012 
Оформлення конструкторської документації. Навч. пос. Ванін В.В. Переглянути
1218
Навчальний посібник 
2012 
Прикладна механіка. Розділ 1 " Опір матеріалів". конспект лекцій. Отрош Ю.А. Переглянути
1219
Навчальний посібник 
2012 
Конституційне право України. Навчальний курс Вітик І.Р., Вітик Ю.І. Переглянути
1220
Навчальний посібник 
2012 
Сучасні теорії менеджменту. Навч. посібник Туленков М.В. Переглянути
1221
Довідник 
2012 
Довідник рятувальника на випадок виникнення НС з небезпечними хімічними речовинами None Переглянути
1222
Енциклопедія 
2012 
Енциклопедія Сучасної України. т.12 None Переглянути
1223
Методична розробка 
2012 
Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) на кафедрі безпеки електроустановок та охорони праці/Томенко В.І., Наконечний В.В., Зіновський Р.А. За ред.Томенко В.І., Наконечний В.В., Зіновський Р.А. Переглянути
1224
Навчальний посібник 
2012 
Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие Герасимова Е.Б. Переглянути
1225
Книга 
2012 
Калинове намисто: Поезія /М. Євтушенко Євтушенко М. Переглянути
1226
Навчальний посібник 
2012 
Інформаційна культура студента: Навч. пос. Свістельник І. Переглянути
1227
Журнал 
2012 
Шлях освіти None Переглянути
1228
Навчальний посібник 
2012 
Похідна та диференціал. Навчальний посібник Григоренко К.В. Переглянути
1229
Словник 
2012 
Психологічний словник-довідник. Навч. пос. Приходько Ю.О. Переглянути
1230
Методична розробка 
2012 
Навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Програмування на мові асемблер" Бєсєдіна С.В.,Салапатов В.І., Дядюшенко О.О. Переглянути
1231
Словник 
2012 
Сучасний словник англо-український, україно-англійський. Зубков М., Мюлер В. Переглянути
1232
Курс лекцій 
2012 
Правознавство: Курс лекцій. Дробінка І.Г., Томіленко А.Г. Переглянути
1233
Навчальний посібник 
2012 
Організація служби та підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів./О.Є. Безуглов, В.М. Іщук, О.М. Колєнов За ред. Безуглов О.Є., Іщук В.М., Колєнов О.М., Назаров О.О., Попов В.М. Переглянути
1234
Збірник наукових праць 
2012 
Програма IV міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації НС" None Переглянути
1235
Навчальний посібник 
2012 
Інженерна екологія. Навчальний посібник Жигуц Ю.Ю., Лазар В.Ф. Переглянути
1236
Журнал 
2012 
ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНТАКТУ "ПСИХОЛОГ-КЛІЄНТ. Стаття Оніщенко Н., Ціцей Р. Переглянути
1237
Брошура 
2012 
Науковий вісник УКР НДІ ПБ №1 (25), 2012 None Переглянути
1238
Навчально-методичний посібник 
2012 
Цивільний захист. Навчально-методичний посібник. Сисоєнко Н.В.,Плахута В.В.,Пакушина Л.З. Переглянути
1239
Навчальний посібник 
2012 
Практикум із соціальної психології. Навч. посібник Зелінська Т.М. Переглянути
1240
Брошура 
2012 
Офіційний каталог. Освіта та кар'єра 15-17 листопада 2012. None Переглянути
1241
Підручник 
2012 
Військова психологія та педагогіка: іноваційний підхід. у 2-х ч., ч.1. За ред. Максименка С.Д. Переглянути
1242
Навчальний посібник 
2012 
Будівельні матеріали та їх поведінка при дії високих температур: Навч. пос. /Осипенко В.І., Поздєєв С.В., Тищенко І.Ю Осипенко В.І., Поздєєв С.В., Тищенко І.Ю. Переглянути
1243
Підручник 
2012 
Загальна електротехніка. Підручник Паначевний Б.І. Переглянути
1244
Збірник наукових праць 
2012 
Вісник гуманітарного наукового товариства. Наукові праці None Переглянути
1245
Підручник 
2012 
Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. Мілих В.І., Шавьолкін О.О. Переглянути
1246
Підручник 
2012 
Інженерна та комп'ютерна графіка. Підручник. Михайленко В.Є.,Ванін В.В. Переглянути
1247
Збірник наукових праць 
2012 
Пожежна безпека №12: теорія і практика: збірник наукових праць. None Переглянути
1248
Збірник наукових праць 
2012 
Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції "Гідроаеромеханіка в інженерній практиці". Черкаси, 17-20 квітня 2012 р.: матеріали конференції. None Переглянути
1249
Підручник 
2012 
Інженерна графіка : Підручник. Михайленко В.Є., Ванін В.В. та ін. Переглянути
1250
Збірник наукових праць 
2012 
Пожежна безпека №10: теорія і практика: збірник наукових праць. None Переглянути
1251
Збірник наукових праць 
2012 
Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України. Матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції. None Переглянути
1252
Збірник наукових праць 
2012 
Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації НС. Матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції. None Переглянути
1253
Книга 
2012 
История развития пожарной техники.Научная робота None Переглянути
1254
Збірник наукових праць 
2012 
Пожежна безпека: теорія і практика. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. None Переглянути
1255
Книга 
2012 
Введение в психоанализ Фрейд З. Переглянути
1256
Книга 
2012 
Забезпечення захисту від пожеж населення Київської Русі в українській язичницькій та християнській традиціях. Наукова робота. None Переглянути
1257
Монографія 
2012 
Конституційні проблеми в сучасній теорії права. Монографія. Селіванов А.О. Переглянути
1258
Журнал 
2012 
Вісник НАНУ. None Переглянути
1259
Навчальний посібник 
2012 
Математична статистика. Навч. посіб. Руденко В.М. Переглянути
1260
Навчальний посібник 
2012 
Методика викладання психології у вищій школі. За ред.Бойко-Бузиль Ю. Ю. , ГорбенкоС. Л. Переглянути
1261
Навчальний посібник 
2012 
Управлінський облік: теорія та практика. Навчально-практичний посібник. Шило В.П.,Ільіна С.Б., Шепелюк В.А.,Криштопа І.І. Переглянути
1262
Навчальний посібник 
2012 
Цивільний захист. Навчальний посібник Харамда Г.М. Переглянути
1263
Навчальний посібник 
2012 
Організація профілактичної роботи у сфері пожежної та техногенної безпеки Заїка П. І., Дядюшенко О. О., Куценко С. В., Тараненко С. П. Переглянути
1264
Журнал 
2012 
Особливості встановлення психологічного контакту "психолог-клієнт". Огляд наукових робіт. Вісник КНТЕУ №3. За ред.Оніщенко Н., Ціцей Р. Переглянути
1265
Навчально-методичний посібник 
2012 
Дидактичні матеріали для виконання самостійних робіт з дисципліни "Термодинаміка і теплопередача": Навчально-методичний посібник. Лега А.Л. Переглянути
1266
Збірник наукових праць 
2011 
Обчислювальний інтелект(результати, проблеми, перспективи): Матеріали 1-ї Міжнародної науково-технічної конференції (10-13 травня 2011 р. м. Черкаси) None Переглянути
1267
Навчально-методичний посібник 
2011 
Збірник тестів з фахової тематики для проведення практичних занять з німецької мови у студентів І-ІІ курсів /Упор. Крічкер О.Ю. та ін. За ред.Крічкер О.Ю. Переглянути
1268
Збірник наукових праць 
2011 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы: сборник материалов V междунар. научн.-практич. конференция курсантов, студентов и слушателей: В 2-х ч. Ч.1 None Переглянути
1269
Збірник наукових праць 
2011 
Актуальные проблемы пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Материалы международной научно-практической конференции. None Переглянути
1270
Навчально-методичний посібник 
2011 
Єдина державна система цивільного захисту населення і територій ( Цивільна оборона) : Практикум з розв'язання задач. Тарасенко А.В., Журбинський А.В. Переглянути
1271
Навчальний посібник 
2011 
Збірник задач і запитань з радіаційної фізики. Посібник Лопушанський Я.Семерак М. Переглянути
1272
Книга 
2011 
Життя і твори Тараса Шевченко: (Звіт матеріалів до його біографії). Чалий М. Переглянути
1273
Збірник наукових праць 
2011 
Пожежна безпека №9: теорія і практика: збірник наукових праць. None Переглянути
1274
Збірник наукових праць 
2011 
Збірник наукових статей: за матеріалами ІІ Міжнародного конкурсу наукових робіт з професійно-орієнтованих гуманітарних дисциплін серед курсантів, студентів та слухачів ВНЗ МНС . None Переглянути
1275
Навчально-методичний посібник 
2011 
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. Снісаренко Я.С. Переглянути
1276
Навчальний посібник 
2011 
Організація пожежно-профілактичної роботи. Навчально-методичний посібник./П.І. Заїка, О.О. Дядюшенко, С.В. Цвіркун, Є.В. Качкар За ред. Заїка П.І., ДядюшенкоО.О, . ЦвіркунС.В, КачкарЄ.В. Переглянути
1277
Навчальний посібник 
2011 
Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек. Навчальний посібник. / В.А. Андронов, А.С. Рогозін, О.М.Соболь, В.В. Тютюник, Р.І. Шевченк За ред.Андронов В.А., Рогозін А.С., Соболь О.М., Тютюник В.В., Шевченко Р.І. Переглянути
1278
Монографія 
2011 
Узагальнені квазідиференціальні рівняння. Монографія Тацій Р., Стасюк М., Мазуренко В., Власій О. Переглянути
1279
Збірник наукових праць 
2011 
Чрезвычайные ситуации: теория и практика: материалы Международн. научн. практич. конф. курсантов, студентов, магистров, адьюнктов и аспирантов Ч.1.. None Переглянути
1280
Навчальний посібник 
2011 
Охорона праці. Навчальний посібник Грибан В. Негодченко О. Переглянути
1281
Журнал 
2011 
Пожарная безопасность. None Переглянути
1282
Навчальний посібник 
2011 
Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. Туркот Т.І. Переглянути
1283
Навчальний посібник 
2011 
Психологія і педагогіка вищої школи в запитаннях і відповідях: Навч. пос. Туркот Т.І. Переглянути
1284
Навчальний посібник 
2011 
Університетська освіта: Навч. метод. посібник. / Укл. Товканець Г.В. Товканець Г.В. Переглянути
1285
Навчальний посібник 
2011 
Прикладна механіка: розділ 2 "Деталі машин": Навчальний посібник. Ступак Д.О., Отрош Ю.А, Поздєєв С.В. Переглянути
1286
Навчальний посібник 
2011 
Адміністративне право України. Навчальний посібник. Стеценко С.Г. Переглянути
1287
Курс лекцій 
2011 
Психологія особистості(курс лекцій та практикум). Навчальний посібник Столяренко О.Б. Переглянути
1288
Навчальний посібник 
2011 
Спортивна метрологія. Глазирін І.Д., Лизогуб В.С., Бузько В.І., Наварецький Д. Переглянути
1289
Навчальний посібник 
2011 
Конфліктологія: Навчальний посібник. Скібіцька Л.І. Переглянути
1290
Навчальний посібник 
2011 
Історія України: Навчальний посібник. Світлична В.В. Переглянути
1291
Навчальний посібник 
2011 
Вогнегасне обробляння будівельних матеріалів і конструкцій: Навчальний посібник. Пушкаренко А.С., Васильченко О.В. та ін. Переглянути
1292
Навчальний посібник 
2011 
Диференційна психологія. Навчальний посібник Романовська Л.І. Переглянути
1293
Навчальний посібник 
2011 
Логіка: Навч. посібник Мозгова Н.Г. Переглянути
1294
Навчальний посібник 
2011 
Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та захисту населення: Навчальний посібник /М.М. Ковзяр, Я.І. Бедрій та інш.) Козяр М.М. Переглянути
1295
Навчальний посібник 
2011 
Правознавство. Навчальний прсібник Кунченко-Харченко В.І., Печерський В.Г., Трубін Ю.Ю. Переглянути
1296
Навчальний посібник 
2011 
Пожежно-рятувальна підготовка. Навчальний посібник. /За ред. Безуглов О. Є., Горпинич І.А., Олійник Д.В., Семків О.М., Сипавін В.В. За ред. Безуглов О. Є., Горпинич І.А., Олійник Д.В., Семків О.М., Сипавін В.В. Переглянути
1297
Журнал 
2011 
Бизнес и безопасность. None Переглянути
1298
Навчальний посібник 
2011 
Основи екології: Навчальний посібник. Заверуха Н.М., Серебряков В.В. та ін. Переглянути
1299
Журнал