Мінімальний конкурсний бал
вступу для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на основі ПЗСО

за кошти державного бюджету

125,000 балів

за кошти фізичних та/або юридичиних осіб (контракт)

усі спеціальності - 100,000 балів;
081 "Право" - 140,000 балів.

Сертифікати ЗНО приймають за:

2017-2020 роки - усі предмети;
2018-2020 роки - іноземна мова.


Розрахунок конкурсного балу
1. для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на основі повної загальної середньої освіти

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ

де:
- П1, П2 – оцінки ЗНО або вступних іспитів з I та II предметів;
- П3 – оцінка ЗНО або вступного іспиту з ІII предмета;
- А – середній бал документа про ПЗО, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 6 Правил),
- ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ЧІПБ НУЦЗ України для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (додаток 5 Правил).
- К1, К2, К3, К4, К5 - невід’ємні вагові коефіцієнти (додаток 4, додаток 5) до Правил прийому.


2. для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на основі ОКР молодшого спеціаліста

КБ = П1 + П2

де:
- П1 – оцінки ЗНО або вступних іспитів (від 100 до 200 балів);
- П2 – оцінка фахового вступного випробування (від 100 до 200 балів);


3. для здобуття ступеня МАГІСТРА на усі спеціальності

КБ = П1 + П2

де:
- П1 – оцінки Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (від 100 до 200 балів);
- П2 – оцінка фахового вступного випробування (від 100 до 200 балів);


4. для здобуття ступеня МАГІСТРА за спеціальністю 081 "Право"

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3

де:
- П1 – оцінки Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (від 100 до 200 балів);
- П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права (від 100 до 200 балів);
- П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей (від 100 до 200 балів);
- К1, К2, К3 - невід’ємні вагові коефіцієнти, які щороку встановлюються Міністерством освіти і науки України в Умовах прийому.
У 2020 році:
- К1 - 0,25;
- К2 – 0,5;
- К3 – 0,25.


5. Результати складання вступного іспиту з оцінки рівня фізичної підготовки оцінюються за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів)