МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Структура. Алгоритм підготовки. Зразки

Мотиваційний лист при вступі до ЗВО!

Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається вступником до ЗВО, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну навчальну програму.

Підготовка такого листа вимагає детального дослідження вступником загального академічного середовища Інституту та різних освітніх програм.

Мотиваційний лист. Як його писати?

Практика подання мотиваційних листів при вступі є новою для України, тож виникає питання про те, як написати хороший мотиваційний лист для вступу до Інституту?

5️⃣ порад того, щоб написати хороший мотиваційний лист:

1️⃣ Пізнайте себе. Для написання хорошого мотиваційного листа потрібно добре обміркувати та зрозуміти для самого себе, чому ви зацікавлені в цьому конкретному закладі чи освітній програмі. Запишіть щонайменше п’ять унікальних рис, здібностей чи властивостей, завдяки яким ви виділяєтеся серед усіх інших. Оберіть лише ті, які ви збираєтеся використати у своєму листі, щоб довести приймальній комісії, що ви є цінним кандидатом.

2️⃣ Дослідіть предмет. Оберіть університет і спеціальність, на які ви претендуєте. Дослідіть їх якомога глибше. Дізнайтеся деталі, такі як місія, бачення та девіз університету (факультету) або навіть результати навчання, яких ви повинні досягнути для отримання освітнього ступеня. Ви пройдете довгий шлях до того, коли почнете складати мотиваційний лист. Чим конкретнішими і більш орієнтованими на деталі ви будете у своєму листі, тим краще.

3️⃣ Зробіть перший проєкт листа. Це важлива частина процесу оформлення вашого листа. У деяких випадках потрібно приблизно 3–4 чернетки, щоб написати мотиваційний лист. У кожному проєкті слід почати із запису основних ідей і роботи над окремими розділами.

4️⃣ Перечитайте лист і перевірте, що ви відповіли на всі важливі запитання.
🔻 Хто ви та для чого звертаєтесь?
🔻 Як ви дізналися про Інститут / факультет / спеціальність?
🔻 Чому ви хочете навчатися в Інституті / на факультеті /на спеціальності?
🔻 Що робить вас найкращим кандидатом, якого можна прийняти?

Підсумуйте, яка саме кваліфікація, життєвий досвід, досвід роботи та особисті якості підготували вас до навчання в університеті.

5️⃣ Завершіть лист. Переконайтеся, що ваш лист поміщається на одну сторінку, написаний правильним шрифтом і ви перевірили правопис та граматику. Дайте його прочитати декільком людям для ознайомлення й коментарів. Це справді допомагає.

👨‍🏫 Які вимоги ставляться до мотиваційних листів?

Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці абітурієнта, тож у зарубіжних вишах зазвичай не встановлюється якихось уніфікованих вимог щодо його структури та змісту.

☝️ Разом з цим, мотиваційний лист повинен відповідати певним формальним вимогам, що ставляться до ділових листів:

зміст повинен бути лаконічним. Короткий виклад думок і використання найменшого числа слів заощадить дорогоцінний час зайнятої людини. Тільки важливі деталі, факти, цифри;

чітка структура спростить прочитання листа. Заздалегідь продуманий план дозволить конкретно вказати на значущі аспекти проблеми. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, кожен з яких має містити певну концепцію;

неприпустимість емоцій. Лист не повинен мати емоційного відтінку, треба прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності;

простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти зміст прочитаного;

неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок.

Структура мотиваційного листа

Якою саме має бути структура мотиваційного листа, та що саме варто вказати в ньому.

📇 Структура мотиваційного листа повинна містити:

🔹 «шапку»,
🔹 звертання,
🔹 вступ,
🔹 основну частину,
🔹 заключну частину.
«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва ЗВО, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону) – яка розташовується в правому верхньому куті листа.

Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: «Шановний Василю Михайловичу!»). Звертання зазвичай виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета і причина написання (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав саме цей університет і як, на його думку, навчання в університеті сприятиме його професійному розвитку і зростанню.

В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання. Дивлячись на академічні та соціальні здобутки, навички й здібності вступника, приймальна комісія може схилитися до думки, що він буде успішним студентом. Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може складатися з двох-трьох абзаців. Як логічне продовження вступної частини листа, її можна розпочати з характеристики професійних цілей вступника, описати, що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Така інформація свідчить про те, що він усвідомлює, яку освітню програму обирає, яку професію хоче здобути, і що навчання допоможе йому стати хорошим фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзаці вступник доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою.

У наступному абзаці вступнику потрібно описати:

📝 свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, володіння іноземними мовами та інше);
📝 здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності;
📝 хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою та ін.

❗️ Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої успішної роботи за фахом (наприклад, психологом, педагогом, юристом, менеджером тощо).

Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми.
Подання та розгляд мотиваційних листів
🔥 Мотиваційний лист завантажується в електронний кабінет вступника під час подання заяви в електронній формі.

🔥 Мотиваційний лист також може подаватися разом із заявою на вступ в паперовій формі, у випадках, передбачених Правилами прийому.

🔥 Подання мотиваційного листа є обов’язковою умовою допуску вступника до конкурсного відбору.

🔥 У випадку подання заяв на вступ на обрану спеціальність (освітню програму) за різними формами здобуття освіти вступник може подавати один і той самий мотиваційний лист.

🔥 Мотиваційний лист розглядається відбірковою комісією відповідного факультету. Результати розгляду мотиваційних листів затверджуються рішенням Приймальної комісії.